véleménynyilvánítási szabadság6 (1).pngMagyarország jobban teljesít - csak nem mindenkinek. És egyre többen vannak azok, akik tudják (mert ezt szajkózza nekik minden médiacsatorna), hogy hazájuk jobban teljesít, ám ezt nem érzik a saját bőrükön. Ha pedig eddig csak sejtésük volt arra, hogy az út szélén felejtették őket, az új adatok bebizonyítják, igen, így jártak. Ráadásul az elmagányosodás sem fenyegeti őket.

"(...)  a Tárki jelentése szerint jelentősen nőtt az egyenlőtlenség: a felső jövedelmi tized már a kilencszeresét kereste átlagosan az alsó jövedelmi tized átlagának 2012-ben, míg 2009-ben csak 7,2-szeresét, a szegénységi ráta pedig 2009-ről 2012-re 14-ről 17 százalékra nőtt." (napi.hu)

Ez mit jelent? Hazánkban a gazdagabbak egyre gazdagabbak a szegényekhez képest, illetve nőtt a szegények száma is - és ami a legaggasztóbb, hogy csak a gazdaságilag legjobb helyzetben lévők összfogyasztása tudott bővülni, ám a többieké nem stagnált, hanem csökkent. Ha pedig számokkal is alátámasztjuk, kiderül, hogy az egy főre jutó havi fogyasztási kiadások átlagában - ha kiszűrjük az árváltozások hatását -, akkor  1,8 százalékos visszaesés tapasztalható. Vajon erre gondolt Orbán Viktor, amikor 2013-ról beszélt?

"Ez az év az első aratás éve, és biztos vagyok benne, hogy jön majd még több is" (Orbán Viktor, origo.hu)

Vagy tényleg ez az aratás éve, csak nem mindenkinek?

"(...) a legfelső jövedelmi ötödbe tartozó háztartások fogyasztása mintegy 3,6-szerese a legalsó jövedelmi ötödbe tartozó háztartások fogyasztásának. Egyedül a leggazdagabb ötödben élő háztartások összfogyasztásának volumene nőtt 2012 azonos időszakához képest 1,4 százalékkal, míg a többi háztartásé csökkent, leginkább a legszegényebbeké, 3,4 százalékkal." (napi.hu)

És igen, Magyarország tényleg jobban teljesít:

"A legjobb jövedelmi helyzetben levők fogyasztása a többi kvintilishez képest három főcsoportban is lényegesen erősebb dinamikát mutatott. A ruházatra és lábbelire fordított kiadásaik 18,0, a vendéglátás és szálláshely-szolgáltatásra fordított kiadásaik 16,8 százalékkal nőttek reálértéken, vagyis e területeken a dinamika többszöröse az országos átlagnak. Hasonlóan tempósan, 17 százalékkal nőttek a legtehetősebbek egészségügyi kiadásai, szemben az országos átlag 2,5 százalékos csökkenésével." (napi.hu)

A következő adatok különösen érdekesek ha arra gondolunk, kormányunk célja a szakmunkások számát növelni (és a diplomások számát csökkenteni) munkalapú társadalmunkban:

"Csak a legképzettebbek tudták a fogyasztási színvonalukat a 2012. I. félévivel azonos szinten tartani, az érettségizettek és az érettségivel nem rendelkező háztartások fogyasztása pedig volumenben 1,5 illetve 3,0 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel azelőttinél. E tendenciát mutatja az is, hogy 2013 I. félévében az alacsony iskolai végzettségű és a középiskolával rendelkező háztartások összes fogyasztása a diplomások fogyasztásának 52,0 százalékát, illetve 75,1 százalékát tették ki, míg egy évvel korábban ennél többet, 53,7 és 76,2 százalékát." (napi.hu)

Igen ám, de.

Vajon az ilyen eredményeket produkáló gazdaságpolitika a zembereket képviseli, vagy csak egy szűk réteget? Ilyen adatokra vágytak például az egykulcsos adó bevezetését szorgalmazók? Varga Mihály szerint az egykulcsos adórendszertől a fogyasztás növekedésén keresztül a gazdaság növekedéséhez való hozzájárulást várta a kormány - ez a cél nem teljesült, legalábbis nem a társadalom egészére vonatkoztatva. És a számok is azt mutatják, hogy vannak, akiknek jobb, de ez még édes kevés ahhoz, hogy ezáltal mindenkinek (vagy legalábbis a túlnyomó többségnek) jobb legyen.  

 

ön most itt áll.png.jpgÉs mit kíván tenni a kormány? Áfacsökkentés nem lesz, a rezsicsökkentés pedig jól hangzik, ám időleges - a szocializmusból tudjuk, a mesterségesen alacsonyan tartott árak megbosszulják magukat, a számla pedig előbb vagy utóbb a postaládában lesz, maximum nem áremelés, hanem ki tudja épp minek nevezett adó emelésének formájában. Ha pedig bárki arra számítana, kormányunk esetleg fontolja a személyi jövedelemadó olyan irányú módosítását (újra bevezetett adójóváírás, stb.), hogy ne csak egy szűk rétegnek legyen jobb, kövesse figyelemmel Cséfalvay Zoltán, a nemzetgazdasági tárca államtitkára szavait:

"a kormány nem gondolja azt, hogy az szja-rendszernek újraelosztást kell végrehajtania. A személyi jövedelemadónak az a dolga, hogy hagyja az embereket élni és dolgozni, a szociális egyenlőtlenségek kezelésére pedig munkaerő-piaci politikára van szükség." (napi.hu)

Ez vajon mit jelent? Közmunkát az adófizetők pénzéből? Vajon hogy tudja kezelni a szociális egyenlőtlenségeket a munkaerő-piaci politika? Ha olyan szerencsések vagyunk, és nem kell a saját bőrünkön megtapasztalni, milyen is a mai munkaerő-piac, akkor friss adalékokat olvashatunk az index.hu cikkében, ahol megtudhatjuk, 5 ezer ügyfélre havi 30 állásajánlat jut - ez pedig nem éppen Kánaán.

állásajánlatok_1.jpg

"(...) a munkaügyi hivatal tulajdonképpen csak nyilvántartja munkanélkülieket, de az elhelyezkedésben konkrétan segíteni csak a töredéküknek – jelen esetben havonta 0,6 százalékuknak – tud" (index.hu)

Munkalapú társadalmunk tehát már van, munka még nincs. És ha a munkaerő-piaci politika fogja megoldani a szociális egyenlőtlenségeket, akkor bizony jobb, ha az egyenlőtlenebbek egy másik ország munkaerő-piaci politikájának a részesei lesznek, mert itthon nem fog a helyzetük megoldódni. 

 

 

Tehát a szociális egyenlőtlenségek megoldását ne várjuk az adórendszertől, de valószínűleg a munkaerő-piaci politikától semDe miért is olyan nagy probléma ez? Sokak szerint vannak szegények meg még szegényebbek, amióta világ a világ, így van ez. És aki szegény, az a hibás:

"Mi az irigy tehetségtelenek országa vagyunk, ahol a csóró, a minimálbéres mindig együtt érző kedvezményeket vár el magának, mintha neki semmi köze nem lenne a munkaereje alacsony minőségét tükröző kevés fizetéséhez, másrészt pedig mindenkit gyűlöl és irigyel, aki tíz forinttal többet keres nála. Tessék már tudomásul venni, hogy az életébe rengeteg szorgalommal, tanulással, munkával befektető ember nem blikkre keres többet, és cserébe nem azt várja el, hogy cserébe a törekvéseiért agyonadóztatva büntetik, a gyenge igavonó meg elvan szép kényelmesen a maga helyén és szintjén. Majd a jól kereső (aki persze dögöljön meg) őt is finanszírozza, állja a számlát a társadalmi ellátások tekintetében. Hát egy nagy túróst! Minimálbéresekből, csórókból sose lesz normális társadalom. Tessék megtanulni, hogy törekedni kell a jobb fizetésért!" (Hohenstaufen kommentje, Vajon mikor lesz újra többkulcsos a személyi jövedelemadó?)

"A gyenge igavonó meg elvan szép kényelmesen a maga helyén és szintjén" - ezzel a sommás kijelentéssel valószínűleg sokan nem értenek egyet, hiszen sok, társadalmunk számára igen fontos munkakört betöltő honfitársunk bizony nem keresi degeszre magát. És igen, szükség van ápolónőre, dajkára, tanítóra még akkor is, ha belőlük, csórókból "nem lesz sose normális társadalom". Valószínűleg Hohenstaufen sem jutott volna el a fenti mondatok papírra vetéséig, ha nem tanította volna meg írni egykori, majdnem éhbérű tanítónője, és azt sem gondolta át, hány ember gondoskodik igen alacsony fizetésért arról, hogy neki jobb legyen. Igen, tanulhattak volna többet vagy törekedhettek volna jobban fizető szakmára, de akkor ki szállítaná el a szemetet, ki törölné ki a gyerekek fenekét a bölcsődében-óvodában, ki gürcölne napszámban a dinnyeföldön és ki lenne bolti eladó? Mert az alacsony fizetésűek többsége nem azért keres ennyit, mert ennyit akar, hanem azért, mert az ágazat, amelyben dolgozik, ennyit képes a munkájáért adni. És valószínűleg kevés hazafi adna csak azért többet a hazai felvágottért/dinnyéért, mert a húsipari/mezőgazdasági dolgozók bérét végre az uniós szinthez igazította a tulajdonos ...

Természetesen van ellenvélemény is:

"Bírom, amikor többdiplomás senkik ítéletet mondanak mondjuk egy tanár munkájáról, amit a társadalom minimálbérrel jutalmaz. Mióta tükrözik a keresetek az illető társadalomnak hasznos munkájának a megbecsülését?" (legeslegujabbkor kommentje, Vajon mikor lesz újra többkulcsos a személyi jövedelemadó?)

"az arányos adórendszer nem a munkát, hanem a jövedelmet díjazza! honnan az anyjából tudja a kormány, hogy mennyit dolgozik valaki a fizetéséért? (Mitzimackó kommentje, Vajon mikor lesz újra többkulcsos a személyi jövedelemadó?)

 

Ráadásul ott van még a keveset keresők családjainak a problémája is - ahhoz, hogy társadalmunk hosszabb távon fenn tudja tartani magát, bizony ki kellene termelnie a kellő számú utódot is. Ha pedig a legfelső, kedvezményezett réteg nem tudja, vagy nem akarja ezt a feladatot magára vállalni, akkor bizony az egyre szegényebb rétegekre vár a feladat, hogy legyenek szívesek és tartsák fenn a magyarságot. Akár azon az áron is, hogy még mélyebbre süllyednek "igavonó" létükben. Ez pedig nemcsak az érettségi nélküli, illetve érettségizett rétegre vonatkozik, hanem az alacsony keresetű diplomásokra is.

De hogyan, ha a helyzetük egyre rosszabb, szegénységüket pedig csak tovább fokozzák minden egyes gyerekkel? Ráadásul az anyagi helyzetük nemcsak önmagukra, hanem gyermekeikre is kihat:

"(...) a szegénységben élők nem csak aktuálisan, a mindennapjaikban viselik ezeket a mentális terheket, hanem az okozott károsodás hosszú éveken át kíséri is őket. Azaz ha valaki gyermekként szegény körülmények között nő fel, az súlyosan befolyásolja az agytevékenységét felnőtt korában is, függetlenül attól, hogy közben hogy alakult a vagyoni helyzete." (444.hu)

A szegénység tehát nemcsak - bővítetten - újratermeli önmagát, hanem jelentős károsodást okoz egy ország humán erőforrás-állományában. Ez pedig nemcsak a szegények gondja, hanem előbb-utóbb a gazdagoké is. A volumen pedig?

"Minden harmadik gyerek nélkülözőnek számít ma Magyarországon, a 18 éven aluli magyarok 31,9 százaléka ugyanis nem fér hozzá a fejlett országokban használatos erőforrásokhoz, vagy nem tudja kielégíteni az ilyen országokhoz mért szükségleteit (...)Az egyik legszignifikánsabb kockázati tényező a szülők alacsony iskolai végzettsége. Magyarországon például a 8 általános végzettségű, vagy ezt sem elérő szülők esetében a gyerekeknek nagyjából csak 25 százalék esélye van arra, hogy elkerüljék a nélkülözést. Hasonlóan erős tényező a munkanélküliség is, ahol egyetlen kereső sincs a családban, ott 64,4 százalékos eséllyel nélkülöznek a gyerekek. Különösen riasztó az, hogy azokban a családokban, ahol csak az egyik szülő neveli a gyerekeket, Magyarországon 47,3 százalék eséllyel nélkülözik a gyerekek valamelyik alapvető szükségletüket". (vg.hu)

És vajon mit szólnak ehhez a gyerekek? Egy fővárosi iskola tízévesei körében ma például az egyik legnépszerűbb szitok: "Rohadj meg, és egyébként is váljanak el a szüleid!"

Kérdés, vajon ezt a problémát is áttereli a kormány a munkaerő-piaci politika keretébe? Cséfalvay szavait hallva még akár ez is elképzelhető: "a szociális egyenlőtlenségek kezelésére pedig munkaerő-piaci politikára van szükség". 

Magyarország jobban teljesít és ne feledjük, 2013 az aratás éve.

Ha tetszett és szívesen olvasnál még több morgást, tematikus tartalomjegyzék itt.

Amennyiben tetszett, várunk Facebook-csoportunkban!

 

A bejegyzés trackback címe:

https://morgasjoga.blog.hu/api/trackback/id/tr335626738

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Mandiner blogajánló 2013.11.12. 15:13:03

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Dörnyei József · http://dornyeij.blog.hu 2013.11.11. 22:42:42

A statisztika néha visszaüt. A KSH beleszámolja a kimenekülteket is a dolgozók közé, de emiatt aztán lett hirtelen egy csomó gazdag ember - az 500K++ kimenekült.

Az otthon maradóknak meg jelentősen csökkent az életszínvonala, ez jól látszik a statisztikákon.

Az FIDESZ rokonságnak - akik tényleg jól jártak - olyan kevés a száma, hogy az nem jön át a statisztikán.

Szóval akiket most ostorozol, hogy milyen jól élnek, azok 99%-ban a kimenekültek... Ezért erősen kérdőjeles a kimenekültek adatait beletenni a statisztikákba, mert keményen elrontják az eredményeket...

dornyeij.blog.hu/tags/Kimenek%C3%BCl%C3%A9s

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.11.11. 22:55:31

@Dörnyei József: sajnálom, ha az jött át, hogy a munkamenekülteket ostorozom. A morgás tárgya az a gazdaságpolitika, amely szerint a szociális egyenlőtlenségek megoldása a munkaerő-piaci politika feladata.

toportyánzsóti 2013.11.12. 07:54:32

Masszív növekedésről is vizionált szegény jelekből olvasó csuti dolomitbányász,hogy meg fog lepődni?!

Szúnyog 2013.11.12. 12:14:09

Máskor mindig téma, melyik szoci mit mondott, meg a nagy együttműködés. Most olyan csönd van Lendvai szerződésbontó javaslatáról. :)))
Nagy lehet a zavar!

Mr. Waszabi 2013.11.12. 12:17:39

Persze, hogy az aratás éve. Csak azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ki mondta és kikre értette. Ugyan Orbán ezt Magyarország miniszterelnökeként nyilatkozta, de valószínűleg csak a párt közeli vállalkozásoknak szólt, nem a plebsznek vagy az ellenzéki pártoknak, azok holdudvarának. Így már nem olyan szép a kép, de hát örüljünk azoknak, akiknek jobban megy:)

dr kíváncsivagyok 2013.11.12. 12:19:09

Orvbán szempontjából tényleg jobban teljesít az ország,...ugyanis szerinte az ország = Fideszes haverok...
A maradék (tobbség) hazaáruló liberális mocskok sokasága !

Vombatus Ursinus 2013.11.12. 12:22:36

"a szociális egyenlőtlenségek kezelésére pedig munkaerő-piaci politikára van szükség."

Ez egy sületlenség. A kormány munkaerő-piaci politikája kimerül a közfoglalkoztatásban. A közmunkás ideiglenesen lesz közmunkás, nem örök állapot, a legtöbb helyen nem is 8 órában foglalkoztatják őket. Kíváncsi lennék arra, hogy egy tartós munkanélküli 3 év alatt mennyi közmunkát végzett (mennyire volt pénze az önkormányzatnak). Cséfalvay szerint az éhbérért időlegesen dolgoztatott közmunkásokkal fel lehet számolni a szociális egyenlőtlenségeket? Uramatyám...

dr kíváncsivagyok 2013.11.12. 12:23:34

@Mr. Waszabi:
"de hát örüljünk azoknak, akiknek jobban megy:) "

Ja,...hiszen magyar vállalkozókat hízlalunk...nem a kulfoldi ellenséget !
De jó is , amikor az éhezo gyerekek buszkén nézik a Mészáros família gyarapodását !

Vombatus Ursinus 2013.11.12. 12:25:02

@Szúnyog: Nem zavar, hogy rossz posztba írtad a kommented?

doggfather · http://dogg-n-roll.blog.hu/ 2013.11.12. 12:27:26

kevésbé aratás, semmint birkanyírás éve ez a mostani ha már mgazdasági hasonlat kell.

dr kíváncsivagyok 2013.11.12. 12:27:36

@Szúnyog:
"Máskor mindig téma, melyik szoci mit mondott, meg a nagy együttműködés. Most olyan csönd van Lendvai szerződésbontó javaslatáról. :)))
Nagy lehet a zavar!"

Ne szarj be haver,...ha lesz egyezség , ha nem...akár a patás Sátánra is szavazok,...csak Orvbán és bandája menjen !
Nem tudsz olyat mondani ,akire ne szavaznék...

dr kíváncsivagyok 2013.11.12. 12:30:41

@morgás joga mindenkit megillet:
"A morgás tárgya az a gazdaságpolitika, amely szerint a szociális egyenlőtlenségek megoldása a munkaerő-piaci politika feladata."

A szociális gyenlotlenségek felszámolásához egy dolog kell csak :
SZÁNDÉK !!
De az nyíltan nincs !

Blogger Géza 2013.11.12. 12:43:00

@dr kíváncsivagyok: Ahhoz képest még semelyik társadalomban nem sikerült. :)

room_101 2013.11.12. 12:43:49

Nem aratás, hanem kaszasuhogás évének kéne nevezni.

Szűtté mamá? Szűjjé! 2013.11.12. 12:47:39

@Szúnyog: Ez most valami suta tématerelés akart lenni, vagy mi?

Szúnyog 2013.11.12. 12:51:28

@Magyarország jobban teljesít: ha valahol, hát ebben a blogban várná az ember az iránymutatást.

Vombatus Ursinus 2013.11.12. 12:56:11

@Szúnyog: Ne terelj, menj föl az MSZP honlapjára, ha annyira kíváncsi vagy rá!

Szúnyog 2013.11.12. 12:59:33

@Vombatus Ursinus: baj van az eftársaknál, most nem tudják, mit kéne gondolni.

Amúgy meg nyilván sokkal jobb segélyt adni, mint elvárni érte az árokkaszálást. Baromi egyértelmű ez, de az egyszerűbbek évekig tudnak a kérdésen rugózni.

2013.11.12. 13:06:13

@Szúnyog: az egyszerűbbek évekig tudnak a kérdésen rugózni. "

Magadra gondolsz? Tudod, a szociális foglalkoztatás nem munkaerőpolitikai eszköz. Nincs hozzáadott értéke. Nem segíti a szociális ellátottság javulását.
Egyetlen előnye lenne a kultúráltabb környezet. De az feltételezné a gazdaság működését. Mert milyen szép is, ha kigyomlálják az árkot a használatlan közút mellett, amin repedezik az aszfalt!

2013.11.12. 13:07:18

@Blogger Géza: Ahhoz képest még semelyik társadalomban nem sikerült. :)"

És ez érv a szakadék növekedése mellett?

Vombatus Ursinus 2013.11.12. 13:13:09

@Szúnyog: Jól láthatóan meg sem próbálod elolvasni a posztot, csak trollkodsz itt ezerrel. A témához még csak érintőlegesen sem szóltál hozzá, csak hülyeségeket irkálsz. Számomra ennyi volt a kommunikáció veled. Szűrésre tettelek.

Vombatus Ursinus 2013.11.12. 13:41:55

@Blogger Géza: Ahhoz képest Dr. Cséfalvay erősen állítja, hogy de, itt nálunk sikerülhet, ha egyáltalán ebben a büdös életben lesz itt még munkaerő-piaci politika. (Nem lesz.)

christophe 2013.11.12. 13:42:46

@Szúnyog: Majd ha 50èvesen
diplomàval a zsebedben,kivezènyelnek a fidesses foldesur foldjère kaszàlni,emlèkezz arra mit irtàl....

Szúnyog 2013.11.12. 14:05:15

@christophe: ez a fideszes földesurazás erősen primitív.

stark (a fideszre szavaztam 2010ben) 2013.11.12. 14:09:52

@Szúnyog: Akkor hogy hívjátok a folyamatosan kivételezett vezetői rétegeket? Méltóságos úr? Elvtárs?

Haloperidol 2013.11.12. 14:12:26

"Valószínűleg Hohenstaufen sem jutott volna el a fenti mondatok papírra vetéséig, ha nem tanította volna meg írni egykori, majdnem éhbérű tanítónője, és azt sem gondolta át, hány ember gondoskodik igen alacsony fizetésért arról, hogy neki jobb legyen."

Nagyon-nagyon sajnalom szerencsetlen ehberu tanitokat, pedagogusokat, marcsak azert is, mert edesanyam is 3 diplomas pedagogus, akinek nagyon jelentos fizetescsokkenes lett a "jutalma" a mostani oktatasi reform soran.

DE!!!

A munkaeropiac szabalyai alol senki nem huzhatja ki magat. Meg a kozalkalmazottak sem. Ha egy tanar, vagy valaki mas elegedetlen a fizetesevel, munkakorulmenyeivel, es felmond, akkor maris 5-10 masik ugrik a helyere, hogy ugyanazt a szar melot ugyanannyi, sot kevesebb fizetesert elvegezze.

Egyszeruen a kormany SOHA NEM FOGJA emelni a pedagogusok beret, javitani a munkakorulmenyeket, amig ilyen a helyzet. Ugyanez volt az egeszseguggyel is, amig az orvosok, noverek el nem kezdtek kimenni tomegesen kulfoldre, ahol lenyegesen magasabb berert, jobb munkakorulmenyek kozott dolgozhattak. Amikor par ev alatt ez meglatszott, a hazai eu. ellatas szinvonalan, akkor kenytelenek voltak valami kis fizetesemelest adni az eu. dolgozoknak. (En is jelenleg kulfoldon dolgozo orvos vagyok...)
szoval en csak biztatni tudnam a pedagogusokat egy nagy sztrajkra, tomeges felmondasra, akarmire. Ha nem teszik meg, akkor sajnos ez marad, ami van, sot, egyre rosszab lesz.

Igen, a munkad annyit er, amennyiert egy adott piacon el tudod adni, hiaba vannak a magasztos szolamok. Nekem is sz*r volt a fizum, utaltam a fonokomet, az egesz magyar eu rendszert, halapenzestol. Elmentem kulfoldre, most minden ok. (Azert nem mondom, hogy nincsen honvagyam. De valamit valamiert.)

Szúnyog 2013.11.12. 14:28:35

@stark (a fideszre szavaztam 2010ben): imádjátok egymást heccelni a hülyeségekkel?
Nem diplomások dolgoznak földesurak földjén, hanem jellemzően képzetlenek, a munkaerőpiacon szinte esélytelenek közterületeken, vizügyi területeken.
De a gittet rágni nyilván jó.

Blogger Géza 2013.11.12. 14:34:04

@Vombatus Ursinus: Azt nem mondta, hogy "felszámoljuk az egyenlőtlenséget".

christophe 2013.11.12. 14:39:17

@Szúnyog: Ez sajnos tèny.Lehet èrintett vagy no onnèt nèzve nyilvàn nem olyan veszèlyes.

christophe 2013.11.12. 14:42:38

@Szúnyog: konkrèt pèlda,BAZ megyèbol,nincs màs, jovore lehet mèg ez se lesz neki.

ColT · http://kilatasgaleria.blog.hu/ 2013.11.12. 14:48:06

De még mennyire az aratás éve lesz... Nagyon gyorsan le kell aratniuk a lóvét, hátha nem ők nyernek a választásokon...

Szúnyog 2013.11.12. 14:52:15

@christophe: ez tényleg konkrét volt. Köszönöm.
Tényekkel meg nem vitatkozik az ember.

én már a fény gyermeke vagyok 2013.11.12. 15:18:15

1.8 millió helyett immár 4 millió ember dolgozik az országban. Jobban teljesít Magyarország? Jobban. Megvan a beígért egymillió új munkahely? Mán hogy a picsába ne lenne meg. A cikk úgy ahogy van marhaság. Nem a többkulcsos adórendszert kell visszasírni, itt egészen más a kérdés.
Nőtt a dolgozók száma - nem is akármennyivel -, nőtt a reálkereset - ez akármennyivel - már csak számolni kell.
Átlagkereset: 2 millló ft/év
Új szaki bácsik és nénik: 2.2 millió db
Ekkora számokat nem tudok szorozni, de ez baszott nagy összeg. 16%-os kulccsal számolva az állami bevétel - csak szja - baszott nagy szám X 0.16, ami már nem olyan baszott nagy szám, de jelentős összeg. Nevezzük hűdenagyszámnak. Erre kéne rákérdezni. Orbán elvtárs, hun van ez a pénz?

Szúnyog 2013.11.12. 15:31:49

@én már a fény gyermeke vagyok: a fény gyermeke egyelőre még sötétben. :)
(Ilyen számításokat kár közzétenned, nevetségessé válsz.)

Floyd · http://www.gazmegfek.hu 2013.11.12. 15:42:11

Súlyos vicc. Inkább nyitok egy sört.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2013.11.12. 15:54:34

@Dörnyei József: "Az FIDESZ rokonságnak - akik tényleg jól jártak - olyan kevés a száma, hogy az nem jön át a statisztikán."

A magyar kormányok sleppjét 100 ezerre szokták becsülni, nagyjából ennyi kádert cserélnek le vagy juttatnak állami megrendelésekhez.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2013.11.12. 15:57:53

@dr kíváncsivagyok: Megnézném, hogy mennyien szavaznának az ellenzéki összefogásra, ha Vona lenne a miniszterelnök-jelölt és a Jobbik összefogna az általuk csak szocionistának becézett szövetséggel :)

én már a fény gyermeke vagyok 2013.11.12. 16:10:31

@Szúnyog: Most erre mi a faszt mondjak egy szúnyognak? Hogy nem látja a chemotoxtól az erdőt? Ennyire azért nem vagyok viccös gyerek.

christophe 2013.11.12. 16:15:03

@Szúnyog: 52èves volt èpitèszmèrnok,bt-je volt,kb.2 millio forint kintlèvosège van(megrendelok nem fizetettek)egy ève kènytelen volt leàllni,tartalèkait felèlte(NAV felè semmi tartozàs)Munka nincs,ès nyàron bizza kaszàlt kozmunkàban 47ezer fotintèrt,elèg konkrèt?Nevet cimet,hadd ne kelljen megadnom.....

Szúnyog 2013.11.12. 16:19:48

@christophe: ráadásul a földesúr földjén...

Szúnyog 2013.11.12. 16:20:36

@én már a fény gyermeke vagyok: mondjuk mondhatod azt, bocs, csak eljárt a kezem a billentyűzeten, ezért írtam olyat, amiből egy betű se stimmel.

nemigenértem 2013.11.12. 16:27:46

Olyan könnyedén átlendültök azon a tényen, hogy nő a Fidesz népszerűsége.
50%!
Nem a slepp! A fél ország gondolja úgy, hogy ők kormányozzanak tovább!

Minden gyereket nevelő, dolgozónak javult a helyzete.
Ekkora válságban ez csoda.
A románoknál 25%-os fizetés csökkentés volt és évek óta nem emelkedik.
2010-11 ben 7-8% infláció volt!

Érdemes számolgatni, hogy a IMF módszer, vagy a Fidesz unortodox módszere lett sikeresebb!

Ben Franklin 2013.11.12. 16:31:18

A korábban hitelből élő idióta rétegnek visszaesett a fogyasztása. A jobban keresők adójából meg menteni próbálják őket a bankok/közös kassza kárára.

Szúnyog 2013.11.12. 16:31:20

@nemigenértem: erre majd azt mondják, hogy a jobbágyok félnek a földesuraktól... :)

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.11.12. 16:47:06

@én már a fény gyermeke vagyok:
"(...) a szúnyog kecses, karcsú állat, a szárnyaival muzsikál, mint a repülőgép a csavarjával, s van egy hosszú vékony szívókája, amelyet tövig döf az áldozata bőrébe, s azzal szívja a vérét, sok uzsorás és munkaadó is megirigyelhetné. A szúnyog színe, ha éhes, szürkéssárga, evés közben rózsaszínű, jóllakott állapotában pedig bíborvörös. Ekkor azonban az áldozata ráüt a saját fejére, s a szúnyog maszattá válik."

Nagy Lajos: Képtelen természetrajz, Szúnyog, részlet
mek.oszk.hu/00900/00992/00992.htm#44

zsoltix 2013.11.12. 16:57:17

"És egyre többen vannak azok, akik tudják (mert ezt szajkózza nekik minden médiacsatorna)"
Az biztos, nehéz nem találkozni ezekkel a hirdetésekkel. Ha csak a párszáz méterre lévő abc-be megyek ki, akkor is min. 2 hirdetőtábla tudatja velem az örömhírt.

zobod 2013.11.12. 17:13:56

A dolgozó nettója a bérköltsége kicsit több, mint fele. Még most, a 16%-os SZJA kulcs mellett is. A progresszív adó propagandistái elgondolkodhatnának, hogy a 50% feletti elvonást hova akarják még emelni?

Szúnyog 2013.11.12. 17:26:18

@morgás joga mindenkit megillet: szerinted rendben volt fény gyermekének számolása?

Fekete Mamba 2013.11.12. 18:00:08

@zobod: Nálad a pont.

Én is várnám annak a kifejtését, hogy mikor, hány százalék jövedelmelvonástól kezdődik a szociálisan igazságos adórendszer, ha már a mostani 50% maga a fékevesztett vadkapitalizmus. Meg ejthetne még pár szót a "baloldal" a gyerekkedvezményről is, az se jó, mi lesz vele?

legeslegujabbkor 2013.11.12. 18:48:28

@Szúnyog: Maga Orbán mondta, hogy 4 millió ember dolgozik az országban. Nem részletezte, hogy ebből mennyi külföldön, mennyi közmunkában, mennyi a állami szférában, mennyi évente 2 napot.
Téged érdekel, hogy mi van a számok mögött?

legeslegujabbkor 2013.11.12. 18:52:57

A poszthoz meg annyit, hogy nagy öröm, hogy a gazdagabbak fogyasztása ilyen jelentős mértékben megnövelte a vendéglátásban, egészségügyben és a divatszakmában tevékenykedő cégek forgalmát. Csak van valami az öregedő gazdagoknak készülő gyógyfürdő bizniszben.

egyetmondok 2013.11.13. 11:51:34

"a kormány nem gondolja azt, hogy az szja-rendszernek újraelosztást kell végrehajtania." ---
mondja az államtitikár,s pár napja valami konferencián Varga Mihály azt mondta,hogy a kisebb újraelosztás a helyes.
Én csak azt nem értem,hogy a kormányt támogatók mi a fenétől nem veszik észre,hogy ezzel hót ellentétes az egész politikai logikája és gyakorlata a NER-nek. Nő az állami újraelosztás,nem is kicsit,elég megnézni a jövő évi kiadási főösszeget és a tervezett GDP-t,és semmi mással nem foglalkozik a kormány,mint hogy mit-kinek osszon másképp,mint a politikai ellenfél,aki szintén nem foglalkozott semmi mással.
És még csodálkoznak,hogy megkapják a vádat,hogy de akkor itt semmi se változott.

zona62 2013.11.15. 15:27:14

2010ben a társadalmi egyenlőtlenséget mérő Gini index alapján Magyarország a harmadik helyen állt Európában:csak két skandináv államban volt nagyobb az egalitarizmus.
Ugyancsak 2010ben a legfelső decilisbe havi kemény 130ezer ft teljes jövedelemmel lehetett bekerülni(ennek kb 70%a bér )
Sürgősen nyúzzuk meg ezeket a fejenként 400 eurót kereső pofátlan krőzus burzsujokat!
Szocializmus vagy halál!
u.i. "Aggyákvissza a tizenkilencezerforintot is!"