véleménynyilvánítási szabadság6 (1).pngJogszabálydzsungelünkben számtalan olyan rendelkezés létezik, amelyről fogalmunk sincs - vajon ki tudja például naprakészen, mit is tartalmaz a KRESZ? Vagy azt, épp milyen feltételeket kell teljesíteni egy autónak ahhoz, hogy a rendőr ne minősítse közlekedésre alkalmatlannak? Vajon kell tudnunk a helyszínen izzót cserélni vagy sem? Ráadásul jogalkotóink sem könnyítik meg jogkövető magatartásunkat (lásd a kihirdetés utáni napon hatályba lépő közlekedési szabály-módosulások) - így az összeesküvéselmélet pártiak kapnak némi alapot ahhoz a gyanújukhoz, miszerint nem is a biztonságos közlekedés a cél, hanem az, minél több bevétele legyen a költségvetésnek a bírságokból.

De mivel is állunk szemben? Ha kocsiba ülünk, egyrészről van egy rakás jogszabály, amelyek hatályos rendelkezéseivel kötelesek vagyunk tisztában lenni (oldjuk meg, ahogy akarjuk), másrészt pedig ha ezeket megszegjük akár tudatosan, akár véletlenül, akár csak azért, mert azt sem tudjuk, hogy léteznek, befigyelhet a szabálysértési vagy a közigazgatási bírság is. És még esténként sem térhetünk tiszta lelkiismerettel nyugovóra, ma is jogkövetők voltunk, mert kiderülhet, bizony nem, sőt, bizonyságul csekk is érkezhet majd egy-két hét múlva.

Ma röppent fel a hír, hogy igen, egyes esetekben (a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), valamint a kötelező haladási irányra vonatkozó szabályok megsértése esetében) akár bemondásra, autóból kiszállás  és bármilyen technikai eszközzel rögzítés nélkül, rendszámfelírás alapján is feljelenthetik a rendőrök a gépjárművezetőket, ráadásul objektív felelősség alapján:

20.§ (4b) A közúti forgalomban történő ellenőrzés során, ha az (1) bekezdés kg) pontjában meghatározott szabályszegést elkövető személye a helyszínen nem válik ismertté és a szabályszegést a külön jogszabályban meghatározott technikai eszközzel nem rögzítették, a (4) bekezdésben meghatározott bírságot a gépjármű forgalmi rendszáma alapján megállapított üzemben tartóval szemben kell kiszabni. Ilyenkor az üzemben tartó címére kell a kiszabott összeget tartalmazó csekkszelvényt megküldeni. (1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről)

A 20. § (1) bekezdés kg) pontja a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra vonatkozó szabályok megsértése vonatkozik. Igaz, lehet próbálkozni, "kérem, én ott sem voltam", menetlevelet lengetni, az autó Mátészalkán vagy épp országhatáron kívül tartózkodott, esetleg utánajárni jópár hét elteltével, talán épp akkor voltunk-e parkolóházban és annak működött-e a kamerája és megvan-e még a felvétel plusz oda adják-e bizonyíték gyanánt. Mert ugyenbár jóhiszeműség ide vagy oda, a költségvetési teljesítési kényszer rávehet egy-két nem túl tisztességes egyenruhást, hogy a javasolt (előírt?) bírságolási penzumot úgy teljesítse, hogy sorba felírja az előtte haladó autók rendszámát, majd mindezt párosítsa egy általa kreált szabálysértéssel. A lebukási esély kicsi és ugye mindenki emlékszik arra, hogy például annak idején a parkolási társaságok is indítottak behajtást fotó, mindenféle bizonyíték nélkül, csak a parkolóőr által felírt rendszám alapján? És olyan eset is volt már a történelemben, amikor olyan autón követelték az autópálya használati díjat utólag, amely bizonyítottan épp garázsban állt az adott időpontban. És szerencsének mondhatta magát az autó tulajdonosa (üzembentartója), ha cáfolni tudta a fejére rótt "bűnöket".

 

És mi a büntetése annak, aki elköveti a fenti három szabálysértés egyikét? A 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete alapján   30-50 ezer forint a közigazgatási bírság - egy jó rendszámlistával egy nap alatt milliós nagyságrendű bevétel is generálható. Kérdés, a rendőrség milyen intézkedéseket fog foganatosítani a visszaélések elkerülése végett, illetve tud-e önmérsékletet tanúsítani, például megkövetelni fényképet, filmfelvételt bizonyítékként a járőröktől annak ellenére, hogy a jogalkotó ilyet nem kér. De vajon tényleg ennyire közösségellenes, azaz társadalomra veszélyes esetekről van szó, hogy az ég adta világon semmilyen bizonyíték alapján 30-50 ezer forintot kell kifizetnie bárkinek?

stop_1.jpgHa pedig már a bírságoknál tartunk, nézzük meg, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásról szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) alapján milyen büntetésekre számíthatunk.

"Egyes közlekedési szabálysértéseknél bevezetésre kerül a szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékének (a továbbiakban: fixbírság) meghatározása [63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet]. Ennek alapján, amennyiben az eljáró hatóság a Kormányrendeletben felsorolt valamely szabálysértés miatt bírságot szab ki, az ott meghatározott összeget kell alkalmaznia. Megállapítható, hogy a szabálysértési eljárásban kiszabható pénzbírság ezekben az esetekben a helyszíni bírság összegének kétszerese. A fixbírságot a jogalkotó a jogbiztonság fokozása érdekében vezette be. Egyes közúti közlekedési szabályszegések esetén az objektív felelősség, illetve az elkövető megállapítása esetén alkalmazott közigazgatási bírságok is fix összeggel kerültek meghatározásra. Ezzel összhangban állónak minősíthető, hogy a leggyakrabban előforduló, azonban a közúti közlekedés rendjét kisebb fokban sértő, vagy veszélyeztető, fenti körbe nem tartozó szabálysértések is meghatározott, de azoknál kisebb mértékű szankcióval legyenek sújthatóak. Ennek hiányában előfordulhatna, hogy a generális felső határra (150 ezer Ft) tekintettel a bírság a fix összegnél jóval magasabb lehetne (pl. záróvonal átlépése esetén a meghatározott helyszíni bírság összege 15 000 Ft, a szabálysértési eljárás során pedig 30 000 Ft). A helyszíni bírsággal szemben a szabálysértési eljárásban kiszabható magasabb összeget a költségesebb eljárás lefolytatása indokolja." (police.hu)

A jó hír, hogy megszűnt a szabálysértési és a közigazgatási eljárások párhuzamos alkalmazása, tehát egy cselekmény miatt csak egy büntetést kaphatunk. A bírságok jó része viszont fix bírság lett, tehát teljesen mindegy, az elkövető milyen anyagi körülmények között él, milyen autóval követi el a tettét, nyafogásnak-mérlegelésnek helye nincs, a bírság összege ugyanannyi. A rendszer elsőre igazságosnak látszik, másodjára viszont már kétségeket ébreszthet - "megint az jár jól, akinek van mit a tejbe aprítani alapon". De valljuk be őszintén, a szociális érzékenység általában csak kampányidőszakban szokott feléledni honatyáinkban.

Igaz, lehet még választani elzárást vagy közmunkát is:

  • a bírságösszegeket - a rendelkezésre álló 30 napon belüli - meg nem fizetés esetén elzárásra kell átváltoztatni 5.000 Ft /nap mértékben. Az egyéb költségek végrehajtása továbbra is adók módjára történik.
  • a meg nem fizetett pénzbírságot, illetve a helyszíni bírságot 5.000 forintonként 6 óra közérdekű munkával lehet megváltani, erre a befizetésre rendelkezésre álló határidőt követő három munkanapon belül (de azt megelőzően is) – be kell jelentkeznie az állami foglalkoztatási szervnél. Ha ezt elmulasztjuk,  a hatóság az elzárásra átváltoztatásra intézkedik. A közérdekű munka végzésének feltétele foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégzése.

KRESZ morgás joga.jpgRáadásul ha nem ismerjük el a helyszínen az elkövetést (például azért, mert nem követtük el az esetet) és feljelentenek minket, akkor bizony a szabálysértés elkövetésétől keletkezett valamennyi költség a bizonyítás érdekében felmerült szabálysértési költségnek tekintendő - így ha utólag azt mondják, tuti mi voltunk (például a rendőr vallomása alapján), akkor bizony az összes költséget nekünk kell állni. 

"A Szabs. tv. alapján továbbra is van lehetőség a méltányosságra irányuló kérelem benyújtására, azonban azt csak a pénzbírság megfizetésére nyitva álló határidőig, egyéb jogkövetkezmény esetén a végrehajtás megkezdéséig lehet - egy alkalommal - előterjeszteni." (police.hu)

 

Szabálysértési fix bírságok

És vajon melyik szabálysértés esetén fixen mennyire számíthatunk? Erre van részletes táblázat a kormányrendeletben, érdemes átrágni magunkat rajta: 

 

Ittas vezetés (Szabs. tv. 217. §)

a szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés

helyszíni bírság

pénzbírság

1.

vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetve nem gépi meghajtású vízi járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,50‰ véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett levegőben a 0,30 mg/l-t nem haladja meg, feltéve, ha az nem minősül bűncselekménynek

Szabs. tv. 217. § a) pont

15 000

30 000

 

2.

vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetve nem gépi meghajtású vízi járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,50‰ véralkohol-koncentrációnál magasabb, de
0,80‰ véralkohol-koncentrációt nem haladja meg vagy a kilégzett levegőben 0,30 mg/l-nél magasabb, de a 0,50 mg/l-t
nem haladja meg, feltéve, ha azok nem minősülnek bűncselekménynek

Szabs. tv. 217. § a) pont

20 000

40 000

 

3.

vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetve nem gépi meghajtású vízi járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke a 0,80‰ véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett levegőben a 0,50 mg/l-t meghaladja, feltéve, ha az nem minősül bűncselekménynek

Szabs. tv. 217. § a) pont

25 000

50 000

 

4.

vasúti vagy légi jármű, gépi meghajtású vízi jármű, úszó munkagép, illetve közúton vagy a közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású jármű vezetésének olyan személynek történő átengedése, akinek a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van

Szabs. tv. 217. § b) pont

25 000

50 000

 


Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése (Szabs. tv. 218. §)

a szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés

helyszíni bírság

pénzbírság

1.

az elsőbbségre vonatkozó szabályok (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ában meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg)

A közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 28. §
(1) bekezdés; 29. § (1) bekezdés;
31. § (5) bekezdés és a (8) bekezdés b)pont; 42. § (1) bekezdés

10 000

20 000

2.

az elsőbbségre vonatkozó szabályok (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ában meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg)

KRESZ 28. § (2) bekezdés; 43. § (1) és (3) bekezdés

15 000

30 000

3.

az előzésre vonatkozó szabályok (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ában meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg)

KRESZ 14. § (1) bekezdés f) és g) pontja; 34. § (8) bekezdés

10 000

20 000

 

Engedély nélküli vezetés (Szabs. tv. 220. § )

a szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés

helyszíni bírság

pénzbírság

1.

az engedélyhez kötött jármű vezetője nem rendelkezik járművezetésre jogosító okmánnyal

KRESZ 4. § (1) bekezdés a) pont

45 000

90 000

2.

az engedélyhez kötött jármű vezetője nem rendelkezik járművezetésre jogosító kategóriával

KRESZ 4. § (1) bekezdés a) pont

35 000

70 000

3.

az engedélyhez kötött jármű vezetését olyan személynek adja át, aki nem rendelkezik járművezetésre jogosító okmánnyal

KRESZ 4. § (2) bekezdés

25 000

50 000

4.

az engedélyhez kötött jármű vezetését olyan személynek adja át, aki nem rendelkezik járművezetésre jogosító kategóriával

KRESZ 4. § (2) bekezdés

20 000

40 000

5.

a járművezető utánképzésen történő részvételének hiánya miatt szünetel a vezetési jogosultság

KRESZ 4. § (1) bekezdés a) pont

45 000

90 000

 

Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés (Szabs. tv. 221. §)

a szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés

helyszíni bírság

pénzbírság

1.

a jármű műszaki érvényességi ideje több mint három hónapja lejárt, de hat hónapot nem haladta meg

KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pont

20 000

40 000

2.

a jármű műszaki érvényességi ideje több mint hat hónapja lejárt, de egy évet nem haladta meg

KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pont

25 000

50 000

3.

a jármű műszaki érvényességi ideje több mint egy éve lejárt

KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pont

30 000

60 000

 

 

Megkülönböztető jelzést adó készülékkel kapcsolatos szabálysértés (Szabs. tv. 223. §)

a szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés

helyszíni bírság

pénzbírság

 

1.

megkülönböztető fényjelzést vagy a hangjelzést adó készülék gépjárműre történő jogosulatlan felszerelése

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 2. § (1) bekezdés

20 000

40 000

 

2.

a megkülönböztető fényjelzés vagy a hangjelzést adó készülék közterületen lévő gépjárműben engedély nélküli birtoklása

Szabs. tv. 223. § b) pont

15 000

30 000

 

Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése (Szabs. tv. 224. §)

a szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés

helyszíni bírság

pénzbírság

1.

a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok megsértése (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ában meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg)

KRESZ 3. § (2) bekezdés; 14. § (1) bekezdés h)-m)o)-u)y)z/1. pont; 18. § (1) bekezdés c)k) pont; 25. § (2) bekezdés; 29. §
(2) bekezdés; 31. § (1)-(4) bekezdés; 33. § (2) bekezdés; 37. § (3) bekezdés b)pont; 48. § (9) bekezdés

10 000

20 000

2.

a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok megsértése (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ában meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg)

KRESZ 48. § (7) bekezdés

15 000

30 000

3.

megállás a „Megállni tilos” jelzőtábla hatálya alatt

KRESZ 15. § (1) bekezdés a) pont

10 000

20 000

4.

várakozás a „Várakozni tilos” a jelzőtábla hatálya alatt

KRESZ 15. § (1) bekezdés b) pont

10 000

20 000

5.

a „Korlátozott várakozási övezet” jelzőtábla alá kihelyezett kiegészítő táblában meghatározottól eltérő várakozás

KRESZ 15. § (1) bekezdés c) pont

10 000

20 000

6.

a megállni és várakozni tilos jelzőtáblák alatt elhelyezett tilalom területi hatályára vonatkozó kiegészítő tábla rendelkezéseinek megsértése

KRESZ 15. § (3) bekezdés

10 000

20 000

7.

a megállni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett időszakot meghatározó kiegészítő tábla rendelkezéseinek megsértése

KRESZ 15. § (4) bekezdés

10 000

20 000

8.

a várakozni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett időszakot meghatározó kiegészítő tábla rendelkezéseinek megsértése

KRESZ 15. § (4) bekezdés

10 000

20 000

9.

a várakozni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán megjelölt időtartamot meghaladó várakozás

KRESZ 15. § (5) bekezdés

10 000

20 000

10.

a várakozni tilos jelzőtábla alatt a kijelölt rakodóhely szabadon hagyása érdekében történő kiegészítő táblával történő várakozási tilalom megsértése

KRESZ 15. § (6) bekezdés

10 000

20 000

11.

a megállni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett az útpadkán történő megállást tiltó kiegészítő jelzőtáblával történő megállási tilalom megsértése

KRESZ 15. § (7) bekezdés

10 000

20 000

12.

a várakozni tilos jelzőtáblák alatt elhelyezett az útpadkán történő várakozási tilalomra utaló kiegészítő jelzőtábla rendelkezésének megsértése

KRESZ 15. § (7) bekezdés

10 000

20 000

13.

a megállási és várakozási tilalmat jelző jelzőtáblák hatálya alatt történő megállás, illetve várakozás, ha a tábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla a szabálytalanul várakozó járművet elszállítását lehetővé teszi

KRESZ 15. § (9) bekezdés

10 000

20 000

14.

a mozgáskorlátozott várakozóhelyen való jogosulatlan várakozás

KRESZ 17. § (1) bekezdés e) pont

50 000

100 000

15.

megállás autópálya és autóút úttestjén és leálló sávon

KRESZ 37. § (4) bekezdés

20 000

40 000

16.

megállás „az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban” szabály megszegésével

KRESZ 40. § (1) bekezdés

10 000

20 000

17.

megállás egyirányú forgalmi úton az úttest bal szélén, ha a jármű mellett az úttest jobb széléig mérve legalább 5,5 méter szélességű hely nem marad

KRESZ 40. § (2) bekezdés

10 000

20 000

18.

megállás ott ahol a jármű fényjelző készülék vagy jelzőtábla jelzésének az észlelését akadályozza

KRESZ 40. § (5) bekezdés a) pont

15 000

30 000

19.

megállás ott ahol a jármű és az úttesten levő záróvonal vagy a jármű és az úttest másik szélén álló jármű között legalább három méter széles hely nem marad

KRESZ 40. § (5) bekezdés b) pont

10 000

20 000

20.

megállás be nem látható útkanyarulatban, bukkanóban vagy más olyan helyen, ahol a járművet a többi jármű vezetője kellő távolságból nem észlelheti

KRESZ 40. § (5) bekezdés c) pont

20 000

40 000

21.

megállás körforgalmú úton, útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 méter távolságon belül

KRESZ 40. § (5) bekezdés d) pont

15 000

30 000

22.

megállás kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint a gyalogos átkelőhely előtt személygépkocsival, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral és kézikocsival 5 méter, egyéb járművel 15 méter távolságon belül

KRESZ 40. § (5) bekezdés e) pont

25 000

50 000

23.

megállás hídon, aluljáróban, alagútban, valamint ezek be- és kijáratánál

KRESZ 40. § (5) bekezdés f) pont

15 000

30 000

24.

megállás vasúti átjáróban és attól számított 30 méter távolságon belül, valamint vasúti és villamospályán és ezekhez olyan közel, hogy a jármű a vasúti jármű vagy a villamos közlekedését akadályozza

KRESZ 40. § (5) bekezdés g) pont

10 000

20 000

25.

megállás más járművel a villamos, autóbusz vagy trolibusz megállóhelyet, vagy taxiállomást jelző tábla előtt 15 méter, utána 5 méter távolságon belül

KRESZ 40. § (5) bekezdés h) pont

10 000

20 000

26.

megállás autóbuszöbölben és autóbusz forgalmi sávban

KRESZ 40. § (5) bekezdés i) pont

10 000

20 000

27.

megállás villamos megállóhelynél levő járdasziget és a hozzá közelebb eső járda közötti úttestrészen

KRESZ 40. § (5) bekezdés j) pont

15 000

30 000

28.

megállás 1000 kilogrammnál nagyobb tengelyterhelésű járművel járdán

KRESZ 40. § (5) bekezdés k) pont

20 000

40 000

29.

megállás kapaszkodósávon, gyorsító- és lassító sávon, kerékpársávon, nyitott kerékpársávon, kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton

KRESZ 40. § (5) bekezdés l) pont

20 000

40 000

30.

megállás különösen veszélyes helyen, az útburkolati jellel jelzett területen

KRESZ 40. § (5) bekezdés m) pont

15 000

30 000

31.

megállás a járdán anélkül, hogy azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi

KRESZ 40. § (8) bekezdés a) pont

10 000

20 000

32.

a jármű úgy áll meg a járdán, hogy a járda szélességének több mint a felét elfoglalja

KRESZ 40. § (8) bekezdés b) pont

10 000

20 000

33.

megállás a járdán anélkül, hogy a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon maradna

KRESZ 40. § (8) bekezdés c) pont

15 000

30 000

34.

megállás a járdán olyan járművel, amelynek tengelyterhelése az 1000 kg-ot meghaladja

KRESZ 40. § (8) bekezdés d) pont

10 000

20 000

35.

várakozás a három külön úttesttel rendelkező út középső úttestjén

KRESZ 41. § (2) bekezdés a) pont

10 000

20 000

36.

várakozás lakott területen kívül főútvonal úttestjén

KRESZ 41. § (2) bekezdés b) pont

10 000

20 000

37.

várakozás az úttesten ott, ahol a járdán a megállás megengedett

KRESZ 41. § (2) bekezdés e) pont

10 000

20 000

 

 

Közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése (Szabs. tv. 225. §)

a szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés

helyszíni bírság

pénzbírság

 

1.

a közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 69. § (3) bekezdés;
70. § (3) és (5) bekezdés; 93. § (2) bekezdés; a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33. § (1) bekezdés;

15 000

30 000

 

 

Víziközlekedési szabályok megsértése (Szabs. tv. 226. §)

a szabálysértés elkövetései magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés

helyszíni bírság

pénzbírság

 

1.

Csónak és kishajó biztonsági követelményeire vonatkozó szabályok megsértése

a vízi közlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 1. melléklet (a továbbiakban: Hajózási Szabályzat) II. RÉSZ 4.05 cikk 1. és 3-4. pont

15 000

30 000

 

2.

Csónak és vízi sporteszköz használatára vonatkozó szabályok megszegése

Hajózási Szabályzat II. RÉSZ 4.07 cikk 3. pont

15 000

30 000

 

3.

Őr és ügyeleti szolgálatra vonatkozó szabályok megszegése

Hajózási Szabályzat II. RÉSZ 5.03 cikk 1-7. pont

15 000

30 000

 

4.

Hullámkeltés tilalmának megszegése

Hajózási Szabályzat I. RÉSZ 6.20 cikk 1. és 3. pont

15 000

30 000

 

5.

Másodfokú viharjelzés megsértése

Hajózási Szabályzat II. RÉSZ 9.12 cikk 3. és 4. pont

15 000

30 000

 

 

Szmogriadó szabályainak mozgó légszennyező forrássokkal való megsértése (Szabs. tv. 230. §9

a szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezése

helyszíni bírság

pénzbírság

 

1.

szmogriadó elrendelése esetén vagy annak megelőzése érdekében bevezetett, a mozgó légszennyező forrás használatára vonatkozó forgalomkorlátozásokat vagy intézkedések megsértése

Szabs. tv. 230. §

15 000

30 000

 

Látható, hogy a mozgássérült helyre jogosulatlan parkolás viszi a pálmát a kormányrendelet megalkotójánál - a fix bírságos szabálysértések között ez az, ami véleménye szerint a társadalomra legveszélyesebb cselekedet, akár 20 napi elzárás is járhat érte. Kérdés, vajon ez a verzió mennyibe is kerülhet a költségvetésnek, azaz az adófizetőknek? Hiszen 20 napra teljes ellátást-fűtést-alvóhelyet-miegymást kell biztosítani annak, akinek a büntetését ilyen vagy olyan okból elzárásra módosítják ... Kérdés, a sietős, mozgássérült helyre parkoló honatyáink vajon megbüntethetők-e?

Közigazgatási bírságok

És akkor még ott vannak azok a szabálysértések, amelyek az objektív felelősség hatálya alá tartoznak a törvény alapján: 

"21. § (1) A gépjármű üzemben tartója, illetve a 21/A. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a gépjárművet használatra átvevő személy felel azért, hogy az általa üzemeltetett, illetve használt gépjárművel

a) a megengedett legnagyobb sebességre,

b) a vasúti átjárón való áthaladásra,

c) a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire,

d) (hatályon kívül)

e) az autópálya leálló sávjának igénybevételére,

f) a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra,

g) a természet védelmére

vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - egyes előírások betartásra kerüljenek." (1988. évi I. törvény)

Ha gépjárművünkkel elkövetik ezeket a szabálysértéseket és nem tudjuk kire kenni, hát bizony fizetnünk kell, mint a katonatiszt, mégpedig egy másik kormányrendeletben felsorolt összeget:

 

A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések 
(a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban)

Bírság összege forintban

A közúti közlekedés szabályairól szóló 
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

 

1.

50 km/óra sebességig

 

 

a) 15 km/óra felett 25 km/óráig

a) 30 000

14. § (1) bekezdés d) pont

 

 

b) 25 km/óra felett 35 km/óráig

b) 45 000

14. § (1) bekezdés z) 1. pont

 

 

c) 35 km/óra felett 45 km/óráig

c) 60 000

26. § (1) és (2) bekezdés

 

 

d) 45 km/óra felett 55 km/óráig

d) 90 000

 

 

 

e) 55 km/óra felett 65 km/óráig

e) 130 000

39/A. § (2) bekezdés

 

 

f) 65 km/óra felett 75 km/óráig

f) 200 000

 

 

 

g) 75 km/óra felett

g) 300 000

 

 

2.

50 km/óra felett 100 km/óra sebességig

 

 

a) 15 km/óra felett 30 km/óráig

a) 30 000

14. § (1) bekezdés d) pont

 

 

b) 30 km/óra felett 45 km/óráig

b) 45 000

26. § (1) és (2) bekezdés

 

 

c) 45 km/óra felett 60 km/óráig

c) 60 000

 

 

 

d) 60 km/óra felett 75 km/óráig

d) 90 000

 

 

 

e) 75 km/óra felett 90 km/óráig

e) 130 000

 

 

 

f) 90 km/óra felett 105 km/óráig

f) 200 000

 

 

 

g) 105 km/óra felett

g) 300 000

 

 

3.

100 km/óra sebesség felett

 

 

a) 20 km/óra felett 35 km/óráig

a) 30 000

14. § (1) bekezdés d) pont

 

 

b) 35 km/óra felett 50 km/óráig

b) 45 000

26. § (1) és (2) bekezdés

 

 

c) 50 km/óra felett 65 km/óráig

c) 60 000

 

 

 

d) 65 km/óra felett 80 km/óráig

d) 90 000

 

 

 

e) 80 km/óra felett 95 km/óráig

e) 130 000

 

 

 

f) 95 km/óra felett 110 km/óráig

f) 200 000

 

 

g) 110 km/óra felett

g) 300 000

 

 

A vasúti átjárón való áthaladásra vonatkozó rendelkezések

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

Bírság összege forintban

 

1.

A vasúti átjáró előtti megállásra vonatkozó rendelkezések

39. § (3) bekezdés b)c)e)h) pont

30 000

 

2.

A vasúti átjáróra történő ráhajtásra vonatkozó rendelkezések

39. § (5) bekezdés a) és b) pont

60 000

 

 

A továbbhaladás tilalmára vonatkozó rendelkezések

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

Bírság összege forintban

 

1.

A továbbhaladás tilalmát jelző fényjelzés

9. § (4) bekezdés d) pont

50 000

 

 

Az autópálya leálló sávjának igénybevételére vonatkozó rendelkezések

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

Bírság összege forintban

 

1.

Haladás a leálló sávon

36. § (1) bekezdés és 37. § (2) bekezdés

100 000

A behajtási tilalomra, a kötelező haladási irányra

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet


Bírság összege Ft-ban

 

1.

A behajtás tilalmára

13. § (1) bekezdés g)g/1, i)i/1) pont
14. § (1) bekezdés n)z) pont

30 000

 

2.

A kötelező haladási irányra

13. § (1) bekezdés a)a/1), b)c) pont
14. § (1) bekezdés a)b)c) pont

50 000

 

3.

Korlátozott forgalmú övezetre (zóna)

14. § (1) bekezdés z/2) pont

30 000

 

A természet védelmére

A természet védelméről szóló 
1996. évi LIII. törvény

Bírság összege Ft-ban

 

1.

A gépjárművel engedély nélkül történő közlekedés
a) védett természeti területen 
b) fokozottan védett természeti területen

38. § (1) bekezdés j) pont

a) 150 000 
b) 300 000

 

2.

Az engedélyezett közlekedési útról való letérés a védett vagy fokozottan védett természeti területen

38. § (1) bekezdés j) pont

100 000

 

objektiv felelősség számai.jpgAki pedig elveszik a gyorshajtásos táblázatban, a neten válogathat a különböző kalkulátorokban.

 

Kérdés, mennyiben várható el egy átlagállampolgártól a hatályos jogszabályok ismerete és nyomonkövetése, a Magyar Közlöny online kiadásának böngészése. Ha például a magyarorszag.hu lapon a "közlekedési szabályok" keresőszót beírja bárki, a Nemzeti Jogszabálytárból 1903 találatot kap, ráadásul időrendben, nem pedig fontossági sorrendben. Ha pedig szűkíti a kört, és beírja a  KRESZ szót, már "csak" 118 találattal kell megbirkóznia. Ennek feldolgozása-értelmezése vajon egy átlag közlekedésben résztvevőtől elvárható? 

A bírságolási adatok forrása: baleset-megelozes.eu

Ha tetszett és szívesen olvasnál még több morgást, tematikus tartalomjegyzék itt.

Amennyiben tetszett, várunk Facebook-csoportunkban!

A bejegyzés trackback címe:

https://morgasjoga.blog.hu/api/trackback/id/tr75294297

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Rendőrségi adóztatás 2013.05.12. 10:04:48

Tiszta agyatlan szientológia módszertan:   "A hvg.hu információi szerint Magyarországon a járőröző rendőrök munkáját alapvetően az alapján értékelik, hogy hány darab rendőri intézkedést végeznek. Sőt, ezt azzal hasonlítják össze, ...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Krumpli Bogart 2013.05.11. 09:56:20

Én addig tartottam saját tulajdonú autót, amíg a gyerekeim kicsik voltak és nehéz volt velük mozogni, amint önjárókká váltak eladtam. (Ma már ilyen célra sem vennék autót.)

Az autó státusszimbólum, annak is van, aki nem engedheti meg magának, már pedig az autósok kb. 80%-a nem engedheti meg magának, hogy autót tartson. Ezért téma állandóan.

A státusszimbóum autó egy nagy tőgy, amit magadra akasztasz azért, hogy azon keresztül jól megfejjen az állam.
(Neki meg igaza van, hiszen ott kínálgatja magát a tőgy, különösebb megerőltetés nélkül tudja szárazra szívni és még hivatkozhat is arra, hogy aki megendedheti magának a tőgyet, az ne sirvákoljon, hanem fizessen, csak a szegényeket illeti meg a szolidaritás.)

A legnagyobb jóindulattal mondom, hogy akasszátok le magatokról a tőgyet, adjátok el az autót, tekintsétek ezt polgári engedetlenségi mozgalomnak.

Ha nem mered eladni, akkor állítsd le, (esetleg add le a rendszámot is) és állj át fokozatosan az autó nélküli életvitelre. Az autóról ugyanúgy le lehet szokni, mint a dohányzásról.
Ha számításokat végzel ezzel kapcsolatban, NE csapd be magad, az autó sosem éri meg jobban.

A dohányzásról szintén le lehet szokni a trafikmutyival kapcsolatos polgári engedetlenség címszóval, az is sokat hoz a konyhára. Tudom, mert arról is leszoktam, nem csak az autóról.

Az pedig tény, hogy amióta az igazságügyi tárca nem gyakorol szakmai kontrollt a kodifikáció fölött és lobbik írják a jogszabályokat sufnituning ügyvédi irodákban, a szöveget pedig bankókkal bélelt táskában juttatják el a képviselő úrhoz, aki egyéni indítványként terjeszti elő.... , amióta évente 220 törvényt hoznak (az alacsonyabb szintű jogszabályok ezreiről már nem is beszélve), amióta csak az Alaptörvényt havonta módosítják....szóval amióta értelmezhetetlen, alkalmazhatatlan, betarthatatlan, mennyisége miatt is megismerhetetlen és alapvető jogelvekkel szembemenő jogszabályokkal szarják tele a jogtárat, azóta ebben az országban egyre nagyobb káosz van.

Dörnyei József · http://dornyeij.blog.hu 2013.05.11. 18:32:27

A "bűnös aki él" mentalítást a közlekedés rendészeten Gyurcsány Ferenc indította el. Amikor rájött, hogy ezzel mennyit rombolt a társadalmi morálon, visszaszívta. Ő vezette be azt, hogy bizonyíték nélkül büntették a szabályszegőket. Később megkövetelte a bizonyítékot és azt el is kellett küldeni a vádlottnak, ahogy civilizált országban szokás. A mai Magyarország már nagyon sokkal kevésbé civilizált, mint anno volt.

bunkó · http://bunko.blog.hu 2013.05.11. 22:20:18

A magyar újságíró társadalom gerinctelen és agyatlan masszájából akadt-e egyetlen olyan újságíró, aki meg mert kérdezni egy illetékest, hogy a balesetek hány százalékának okozója a megengedett sebesség túllépése?
Mert ha csak traffipaxokra jutott 15 milliárd, akkor vajon mennyit költenek a valóban komoly területekre?

bunkó · http://bunko.blog.hu 2013.05.11. 22:32:13

Számos országban számtalanszor bebizonyosodott már, hogy a bűncselekmények potenciális elkövetőit NEM A BÜNTETÉS MÉRTÉKE RIASZTJA VISSZA, HANEM A LEBUKÁS VALÓSZÍNŰSÉGE.
Aki tele van pénzzel, az holnap is részegen fog versenyezni a belvárosban, mert bármekkorára megemelt büntetési tételt lazán ki tud fizetni,
a hatalmas összegű büntetésekbe a kisemberek (családjai) fognak belerokkanni anyagilag.
...hacsak nem tényleg kizárólag a bevétel növelése a cél...

közlekedési bűnöző (törölt) 2013.05.11. 22:35:30

@Krumpli Bogart:

"Ha nem mered eladni, akkor állítsd le, (esetleg add le a rendszámot is) és állj át fokozatosan az autó nélküli életvitelre. Az autóról ugyanúgy le lehet szokni, mint a dohányzásról."

80 %-ra taksálom, hogy budapesti vagy.
Lehet, hogy tévedek, azt elismerem.

A cikkhez:

Abszolút egyetértek. Lóvélehúzás az egész. Egy STOP tábla figyelmen kívül hagyása, és egy faluba becsorgás a tábla után közvetlenül mért 71-el (házak kb a tábla után 500 méterrel kezdődnek) helyszínen 15+30 ezer Forint, plusz 6+4 büntetőpont. (18-nál ugrik a jogsi)
Büntetőpont 3 év alatt évül el.

Elmehetsz tanfolyamra 90.000 Ft-ért, hogy levonjanak 9-et.

Összesen 135.000 Ft plusz 2 munkanap a tanfolyamra.

Ugyanez Ausztriában, ahol az emberek 3-szor annyit keresnek, mint itt kb. 2 X 30 EUR és mehetsz amerre látsz.

Mocskos lehúzó tetvek a politikusok is meg a rendőrök is, akik behajtják.

zorg2 2013.05.11. 23:09:38

@Krumpli Bogart: Vidéken gyakorlatilag zéró tömegközlekedés van. Az autó egyáltalán nem státusszimbólum, hanem egyszerűen egy szükséges eszköz. Hacsak nem szeretsz napi 20-30Km-t kerékpározni, vagy gyalogolni...
Arról nem is beszélve, ha valami távolabbi uticélod van, ami történetesen nem a főváros, akkor is megnézheted magad, ha a tömegközlekedést szeretnéd igénybe venni.

Martian (törölt) 2013.05.11. 23:14:23

Hmmm... egyenruhás pénzbehajtó maffia.

KömKel · http://komkel.blog.hu/ 2013.05.11. 23:19:18

Kb 10 évig összesen annyi büntetést fizettem be a Zállamnak, mint egy kisebb autó ára.
Aztán 5 évvel ezelőtt visszakaptam a jogsit, és az azóta levezetett 110e km alatt nulla büntim volt.
Egyszerűen nem éri meg szabálytalankodni, főként a gyorshajtásra gondolok.
GPS-el megyek általában a legtöbb helyre, igy kevés az esély az eltévedésre is.

Rohadjon meg az állam, de én nagyon figyelek arra, hogy minél kevesebbet kapjanak.

(a poszthoz: a mozgássérült helyen parkolást én minimum megtripláznám. Fizessen a hülye parasztja, akinek nem szúrja ki a szemét az a baszott nagy jel felfestve)

Mr. Homn 2013.05.12. 00:02:30

@Kőmíves Kelemen: mozgássérült cuccal egyetértek.
de.
most a télen, az egyik nagy havazás után járt úgy egy ismerős hogy leparkolt, berohant elintézni a dolgát, kifele jövet meg látja ám hogy épp bilincselik a zautót. körbenéz, mindenfele állnak a kocsik, tábla nem tiltja, parkolás meg ketyeg a mobilban. kérdi hogy ezt meg miért is? mire egyik közterületes felháborodottan: merthogy mozgássérült helyre állt. ismerős nézi, de tábla továbbra sem terem elő sehonnan. erre közterületes elkotorja a lábával a havat: itten e a felfestés, ha nem látta akkor is tudhatta volna! persze egyből lett pár fotó -mire jó a mobiltelefon- meg fellebbezés, de jól el lett hajtva a hivatalból, fizessen. vagy pereskedjen, de akkor is fizetni fog, csak többet.
kurva egy világ.

Pepibubó 2013.05.12. 00:28:44

Ez meg egy tegnapi hír:
"Nem zárta be a kocsiját, 10 ezerre büntették"

index.hu/belfold/2013/05/11/tizezerre_buntettek_mert_nem_zarta_be_a_kocsit/

Ezt melyik törvény teszi lehetővé? És egyáltalán, még ha valamelyik törvényt rá is lehet erőltetni, nem az autótolvajokat, feltörőket kellene inkább lefülelni? És a cabrióval mi van?

Az USA legtöbb vidékén ma is úgy távoznak a házukból, hogy a bejárati ajtót sem csukják be és arányaiban mégis kevesebb a betöréses lopás, mint Magyarországon. A kocsik nyitva hagyásáról meg már nem is beszélve! Ja, hogy ott a nép közvetlenül választja a rendőrfőnököt???!!!

Amalfi 2013.05.12. 01:17:53

@bunkó: Vannak országok, ahol az elkövető anyagi lehetőségeihez mérten szablyák meg a büntetés mértékét. Persze ezt nálunk kijátszanák, de pl. az autó teljesítményéhez, vagy becsült értékéhez lehetne arányosítani a büntetés mértékét.

kisQtya 2013.05.12. 07:18:13

@Pepibubó: Erre mi is keressük a választ. Valószínű, hogy a KRESZ-ben van egy olyan szabály, hogy a jármű vezetője köteles megakadályozni, hogy illetéktelen személ y(pl. akinek nincs vezetői engedélye) el tudja indítani az autót.
Mást nem tudok elképzelni.
Tehát még csak most keressük a szabályt (de házimunka van), ha nem találom, akkor tájékoztatást fogok kérni a Belügyminisztériumtól, mert a magyar újságírónak nincs annyi esze, hogy rákérdezzen a szóvivőtől, hogy PONTOSAN melyik jogszabályhely alapozza meg a bírságot.

Guybrush Threepwood, mighty pirate (törölt) 2013.05.12. 07:21:23

@Amalfi:

Bocs a nyelvtan-nácizásért, de ezt nem bírom kihagyni:

szablyák = kardok
szabják = meghatározzák a büntetés mértékét

Egyébként egyetértek. A vezetett autó értékéhez illeszkedő büntetések kellenének. Persze felvetődik a kérdés, hogy akkor hány 20 éves, 204 lovas Calibra kerülne felújításra, mert azzal olcsóbb lenne a gyorshajtás. De azért talán nem ez a jellemző...

kisQtya 2013.05.12. 07:44:12

Gyorshajtásért - ami kifejezetten veszélyeztető magatartás - nem adnék bírságot, csak elvenném a jogosítványt 3-5 évre. Addig lehet gondolkodni, érni, egyáltalán felnőni a feladathoz.
S utána újra jogosítványt szerezni.

Shopping 2013.05.12. 08:09:11

@kisQtya: Ez így túl általános.

Az Egér úton történteket olvastad?
30as tábla ott, ahol már rég véget ért az útfelújítás?
Soroljam?

mikocami 2013.05.12. 08:46:19

Sajnos a rendőrségnek ez a tiszta pénz.
Ha nem ismered el,akkor is bebizonyítják,hogy te voltál és fizethetsz akár háromszor annyit is.
De egy nagy értékre elkövetett lopást nem vizsgálnak ki,mert nem betörés történt,hanem lopott kulccsal mentek be kirámolni a házat és okoztak milliós kárt.
Az ügyet bűn elkövetés hiányában lezárják.
Mert ez nem bevétel,hanem kiadás,plusz a tettest esetleg még sittre is kellene tenni.
Ez pedig már az adó bevételekből telik ki.

Diopapa_sok 2013.05.12. 08:57:20

@Pepibubó: KRESZ legelején valahol benne van, hogy zárnod kell az autódat.

kisQtya 2013.05.12. 08:57:31

@Shopping: Igen, ismerem a problémát, sok esetben kint felejtik a táblát. Ezeket az eseteket jelezni kellene pl. ombucmanónak, vagy Autóklubnak.
Közlekedni viszont a KRESZ alapján kell. Nincs mese.
Az már más kérdés, hogy a magyar hatóságok valóban csak és kizárólag az állampolgárok üldözésével és megkopasztásával vannak elfoglalva.

Ezzel nincs mit tenni, egyszer majd elfogy a türelem, mint ahogy '56-ban is elfogyott.
(Én nem tartok autót, mert nem vagyok hajlandó súlyadó, kötelező biztosítás, bírság, benzinadó, autópályadíj, parkolási díj, stb. címszóval tömni a korrupt fostalicska politikusok zsebét. Még a BKV-n is bliccelek. Viszont olyan helyen dolgozom, hogy minden megkeresett forintom fehér és látható az állam számára, le is kapcsolja a felét/harmadát. Legyen elég neki ennyi.)

Diopapa_sok 2013.05.12. 08:57:51

@Krumpli Bogart: Budapest még mindig nem az ország, bármennyire azt képzelik is egyesek...

xm95 2013.05.12. 09:01:30

@Krumpli Bogart: Nezd, az hogy az auto szerinted statusszimbolum, elfogadom. De en akkor is szeretem az autot. Es akkor is lenne, ha nem lenne szukseg ra. Mert szeretem. Innentol fogva pedig azokat is meg kell szivatni, aki horgaszni szeret? Vagy enni? Esetleg kirandulni, turazni? Amit pontosan mondani akarok, hogy az auto azert statusszimbolum, mert a jogszabalyalkotok azza tettek, nem most, hanem eleg regen. Meg pontosabban azota maradt statusszimbolum, mikor meg valoban az volt. Magyarorszagon az 50-60-as evektol, a nagyvilagban 10-20-as evektol. Azota viszont eppoly hasznalati targy, mint a mosogep vagy a huto. A problema tahat az, hogy az a statusszimbolum, amit annak neveznek ki. Legutobb a cigarettat (altalad is hivatkozott trafikmutyira gondolok) majd jon az alkohol, es ezekkel meg (nem mutyizos modon) egyet is ertenek (hiszen artalamasak) de mi lesz a kovetkezo? A hus? A kenyer? A levego? es azokra is lesz fix birsag? Aki tobbet eszik vagy jobban liheg annak jon a 30000-es csekk? Es ez csak azert van, hogy altalam nem ismert de kellokeppen ruhellt emberi fergek tobb penzhez jussanak. Na ezert teszi jol a Morgas Joga blog, hogy morgolodik a mai teman.

doggfather · http://dogg-n-roll.blog.hu/ 2013.05.12. 10:00:16

a rendőröknek a büntetések mellett nincs idejük a bűnt üldözni ez a rossz.

Alapvetően hülye 2013.05.12. 10:01:30

Ez a cél - magyarok vagytok, fizessetek. Addig fosztogatnak "odafentről" benneteket, amíg éhen és vagyontalanul meg nem haltok. Ezt a hülye is látja...

Pepibubó 2013.05.12. 10:07:10

@Diopapa_sok: Kösz a választ, de azt még akkor se értem, hogy a cabriót azt meg hogyan? Ja, hogy a kommunista diktatúrában, amikor ez a szabály született, ez még föl se merült?!
Mint ahogyan az sem, hogy az átlagpolgárt szolgálják és védik.
Még az jó, hogy ma már másképp van :)

vilagnezet.blog.hu · http://vilagnezet.blog.hu 2013.05.12. 10:07:21

Egyik Pártra Sem közösség megosztotta
1.328 ember kedveli · 4.567 ember beszél erről

www.facebook.com/EgyikPartraSem

AskmeLater30 2013.05.12. 10:09:39

Én soha életemben nem olvastam a BTK-t. Tehát ha holnap kirabollak, akkor elnéző leszel, mert "szegény, nem ismerte a jogszabályt, persze nem is lehet megkövetelni tőle". Ez lesz?
Akinek a KRESZ és a KöHéM rendelet (ez a kettő kell a közlekedéshez) megjegyzése, értelmezése gondot okoz, az ne is vezessen még biciklit se. A jogosítvány nem alanyi jogon járó valami, igenis vannak olyanok, akiknek nem lehet adni.

Diopapa_sok 2013.05.12. 10:19:50

@AskmeLater30: Ez még nem magyarázat, mi a fenének új tábla a gyalogátkelőhelyhez, nem lenne egyszerűbb kitenni a nyamvadt létező 30-as táblát? Az a baj, hogy azt mindenki megérti?

rcfan 2013.05.12. 11:03:51

@Krumpli Bogart: nem tekintenéd státusz szimbólumnak az autót, ha olyan kisfaluban élnél, ahol naponta mindössze 3 busz megy, az sem az úticélodnak megfelelő irányba.

Bármit el akarsz intézni, autóval vagy motorral tudsz bemenni a legközelebbi városba. Tömegközlekedéssel gyakorlatilag esélytelen.

Budapest ország az más világ. Ott ha nem jön 5 percen belül busz, fogadjunk hogy morgolódsz.

hot-spot (törölt) 2013.05.12. 11:11:41

Akkor most még több közmunkás lesz,aki a büntetését megpróbálja ledolgozni?

DR. Smit Pal 2013.05.12. 11:14:56

Az autósok, konzumídióta faszkalapok, akik szorakozásból unalomból szennyezik a levegőt, és ezért bármilyen szívatást megérdemelnek. Jól pofán kéne rúgni az összes buzit, akinek van pofája nem elektromos autót használni. És a lustasága, kényelme miatt levegő és zajszennyezést okozni.

komplikato 2013.05.12. 11:26:17

De jó, hogy nincs kocsim, most égetném el a kert végében ...
A büntetésekkel jogos esetben egyet lehet érteni, na de Mutyilandban a korrupció melegházában a rendőr becsületességében bízni?
Muhahahaha.

Majd biztos nem pofára és előre meghatározott mennyiségben büntetnek.

Buga.Jakab 2013.05.12. 11:55:28

védelmi pénzt szed a kormány, a rendőrség és minden más hivatal

fidesmaflaálam !!!!

roli101 2013.05.12. 11:59:10

Én 5 éve járok külföldi redszámú kocsival. Ez idő alatt kétszer büntettek meg gyorshajtásért, pedig szinte soha nem tartom be. Nem fizetek parkolásért, autópályáért.
És most ne arra gondoljatok, hogy milyen köcsög szemét vagyok, hanem arra, hogy a magyar rendszámosok vannak agyonszívatva és az ellen kellene tenni valamit. Sajnos olyan birka a magyar nép, hogy bármilyen hülye törvényt, jogszabályt be lehet rajta hajtani. A jogszabály alkotók egyetlen célja a költségvetési bevételek növelése, nagy ívben szarnak a az átlagemberek napi gondjaira, megélhetésére. Ők lennének a legjobban felháborodva, ha hirtelen mindenki betartana minden jogszabályt és nem lenne kit megbüntetni. Gyorsan ki kellene találniuk újabb idióta törvényeket, hogy biztosítsák a bevételt.

Sanda gyanu 2013.05.12. 12:04:39

Mi a helyzet egy leparkolt motorral? Azt is simán el lehet tolni. (Hacsak nem veszel olyan zárat, amit a féktárcsa likába lehet tenni. De nehogymár azt vezessétek le a KRESZ-ből, hogy igenis az a kötelező!)

2llkedő 2013.05.12. 12:09:22

"""""Tízezer forintra büntették a rendőrök azt a 72 éves szegedi férfit, aki nem húzta fel a kocsija ablakát, és elfelejtette bezárni az autót, írja a delmagyar.hu.
„Negyvenöt éve vezetek, de ilyen még soha nem történt velem. Azt mondták a rendőrök, nem kell megijedni, csak tízezer forintra büntetnek” – mondta a férfi, akinek az autójában egy kiskutya is volt.
A megyei rendőrség szóvivője szerint szabálysértés történt. Szenti Szabolcs elmondta: a szegedi rendőrkapitányság járőrei az érintett áruház parkolóját ellenőrizték, amikor azt tapasztalták, hogy egy járművet tulajdonosa úgy hagyott őrizetlenül, hogy az ablakokat nem húzta fel, a járművet nem zárta le.
A rendőrök bementek a plázába, bemondatták a rendszámát, és megkérték a tulajdonost, hogy fáradjon az autójához. A férfi nem sokkal később meg is érkezett. A rendőrök felhívták a figyelmét, hogy az értékei megóvása érdekében legközelebb ne hagyja nyitva az autóját, tette hozzá a szóvivő."""""

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.05.12. 12:28:55

@félázsiai 2llkedő: ha bezárta volna, akkor pedig állatkínzásért jelentették volna fel, mivel a melegben ott hagyta a kutyát hőgutát kapni. És lehet, hogy az még drágább buli lett volna a számára ...

Aureliano Buendía 2013.05.12. 12:35:14

@kisQtya: „Gyorshajtásért - ami kifejezetten veszélyeztető magatartás - nem adnék bírságot, csak elvenném a jogosítványt 3-5 évre. Addig lehet gondolkodni, érni, egyáltalán felnőni a feladathoz.
S utána újra jogosítványt szerezni.”

Na, már itt látszik, hogy te is egy tipikus a tömött buszról az autósokra irigykedő fasz vagy.

Aztán ez csak megerősített:
„(Én nem tartok autót, mert nem vagyok hajlandó súlyadó, kötelező biztosítás, bírság, benzinadó, autópályadíj, parkolási díj, stb. címszóval tömni a korrupt fostalicska politikusok zsebét...)”

Avagy savanyú a szőlő.

„Még a BKV-n is bliccelek.”
„Közlekedni viszont a KRESZ alapján kell.”

Te ne érzed, hogy két bekezdésben sikerült magadnak ellentmondanod?

Igazad van, tartsuk be a szabályokat. Rám a Kresz vonatkozik, rád a BKV/BKK szabályai. Amíg a magad háza táján nincs rend, addig ne söprögess más portája előtt.

Valószínűleg az lenne ebben az esetben a legjobb, ha miután elkapott téged egy ellenőr, 3-5 évre csak gyalog járhatnál Budapesten belül. Addig meg gondolkodhatsz azon, mit is a feltételei a tömegközlekedés igénybevételének. Talán fe tudnál nőni a feladathoz.

telkoe 2013.05.12. 12:38:08

@roli101: ne arra gondoljatok, hogy milyen köcsög szemét vagyok,

Az vagy kisfiam, egy szaros kis csalo, a hozzad hasonlo fergek meg buszkek is ra. Ha meg veletlenul megbuntet a rendor, az senkik obegatnak a leghangosabban hogy micsoda fasizmus van.

Aureliano Buendía 2013.05.12. 12:39:03

@morgás joga mindenkit megillet: ha lenne kutyám, és a plázába mennék, feltehetőleg nem vinném magammal. Nem oly bonyolult.

M. Péter 2013.05.12. 12:45:47

@Pepibubó: 50 évvel ezelőtt még lehet, hogy tényleg nem zárták be az ajtó faluban vagy kisvárosban, de ma már igen.
Magyarországon kb. 450 betörés jut 100000 emberre évente, az USA-ban kb. 700, vagyis nagyjából másfélszer annyi, de a tények ne zavarjanak.

Aureliano Buendía 2013.05.12. 12:47:36

@morgás joga mindenkit megillet: @uraaam: hozzáteszem, a bírság valóban el lett túlozva, elég lett volna egy szóbeli figyelmeztetés (leánykori nevén: ejnye-bejnye).

Adj gázt! 2013.05.12. 12:57:30

@Guybrush Threepwood, mighty pirate:

Az idő, az az, aminek az elvétele mindenkinek ugyanúgy fáj.

Bírság helyett közmunkát!

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.05.12. 13:03:06

@uraaam: főleg egy idős emberrel szemben ... de az enyje-bejnye nem költségvetési bevétel:( bőven elég ok a szívinfarktusra már az is, ha valaki utólag észreveszi, nem volt lezárva a kocsija ...

kisQtya 2013.05.12. 16:00:13

@uraaam: Ejnye drágám! Ne legyél ennyire morcos. :)))))
Ne tarts autót, ha ennyire fáj, ha ennyire kiborulsz tőle, hogy másnak van annyi esze, hogy nem hagyja szopatni magát. :)))))

Tündérkém. Amikor jön a BKV ellenőr, (kb. három évente egyszer), akkor zokszó nélkül kifizetem a 6000 forint helyszíni bírságot (mint te a rendőrnek a gyorshajtásért kiszabott bírságot), mert úriember vagyok. (Most már 8000 Ft, de mióta felemelték, még nem találkoztam ellenőrrel.) A bérlettokban szelvény helyett jelenleg már 8000 Ft-ot tartok. A metrón ellenőr van, ott veszek jegyet (indokolatlanul drága), taxizni is szoktam. Tehát nem ingyen közlekedem bogaram, nehogy már agyvérzést kapj! :) Csak éppen nem vagyok hajlandó két tonna vasra költeni a fél havi fizetésemet, azt a pénzt, amit a gyerekeimre is elkölthetek. Csak azért, hogy lássa a szintén csóró szomszédom, hogy nekem is van ótóm. :)))))

kisQtya 2013.05.12. 16:16:05

Elfelejtettem mondani, hogy jellemzően gyalog (rollerral) járok Budapesten belül. Meg lehet szokni.
A BKV pontatlan, koszos, büdösek az emberek, a 4-6-os villamoson pedig ész nélkül megy a légkondi, azt egyébként sem bírom.
Kerékpározni sajnos nem merek, a páromat már kétsze is elütötték (legutóbb egy hete egy taxis!!!), egyszer meg az anyósülés ajtaját nyitották elé.

De azért éljenek az autósok!
Itt, a VIII. kerületben a páromat már szénné bírságolták, kerékbilincset is kapott addig, amíg elzarándokolt az automatafalloszhoz fizetni. :))))

DR. Smit Pal 2013.05.12. 16:43:53

@kisQtya: "nem adnék bírságot, csak elvenném a jogosítványt 3-5 évre. "

A gyorshajtónak, nem csak jogosítványát kéne elvenni 3-5 évre, hanem a szabadságát is. A gyorshajtás az minimum gyilkossági kísérlet, ezért börtön büntetés lenne a jogos. Az autó egy fegyver, aki gyorsan hajt, az pont olyan mintha géppuskával lövöldözne szórakozásból az utcán. És ez nem túlzás. Azért merészeli valaki veszélyeztetni mások életet egészségét, mert egy óvodás kretén, aki az utcán játszik az autójával ??
Az ilyen gátlástalan, debil viselkedés letöltendő börtönt érdemel.

Aureliano Buendía 2013.05.12. 16:47:06

@morgás joga mindenkit megillet: ezt a részét jogosnak tartom. És azzal is egyetértek, hogy az autósok jelen pillanatban (utóbbi sok év) a bevételi forrás rovatban szerepelnek elsősorban.

@kisQtya: már meg ne haragudj ecsém, de olyan ne hivatkozzon nekem a szabályokra, ki maga csal. Kettőnk közt az a különbség, hogy én kifizetem azt a díjat, ami a helyváltoztatásommal jár, míg te mások kárára elcsalod ezt. Innentől kezdve minden vagy, csak nem hiteles.
Minden más a részedről csak szerecsenmosdatás.

Mellesleg, egyszer fizettem (4 éve) csak gyorshajtásért (lakott területen kívül 60-as táblával védett kereszteződés, nyilván csak a forgalom biztonsága érdekében mértek ott), amúgy tisztában vagyok azokkal a határokkal, amiben még át lehet lépni a megadott határokat.

Viszont te gyalogosként nem igazán érted ezt a posztot, ugyanis pont nem a gyorshajtásról szól ez a cikk, hanem a bemondásra büntetésről.

Én most kívánok visszaszokni a bringázásra, ezzel a részével még (amiben mint gyalogos/bringás nyilatkozol) még egyet is értek veled. A Nagykörút vonalától befelé szerintem nem indokoltak az átmenő utak. Tömegközlekedés+csak helyieknek behajtás lenne a megfelelő.

Aureliano Buendía 2013.05.12. 16:49:17

@DR. Smit Pal: na még egy komplexusos gyalogos.

Nézz már utána, hogy a baleseti statisztikában hány százalék a gyorshajtás. Ha lenne autód, értenéd a poszt lényegét. Ááá, hagyjuk.

DR. Smit Pal 2013.05.12. 18:37:37

27 szazalekot szoktak mondani. De nem szamit mennyi, senki ne mereszeljen masok eletevel jatszani. Egyetlen ilyen gyilkosag sok lenne evente, de ennel sokkal tobb tortenik.
Ma is lemeszarolt egy bmvs egy 4 tagu csaladot, mert szorakozott a szarjaval.

Aureliano Buendía 2013.05.12. 19:01:49

@DR. Smit Pal: „szoktak mondani”. Ennyi elég is.
Ha lenne autód, és részt vennél a napi forgalomban sofőrként, tudnád, mi az a forgalom ritmusa, a relatív gyorshajtás és társai. Hidd el, egy szerencsétlen helyzetben a 40 km/h is gyilkos tud lenni.
De akár egy piroson átszaladó gyalogos is tud tömegkarambolt okozni. Szóval jó lenne, ha a demagógiát meghagynád az arra illetékeseknek.

Mellesleg a balesetek okainál van még pár ok:
-ittas vezetés,
-elsőbbség meg nem adása,
-követési távolság be nem tartása,
-stb.

Rugózhatsz a gyorshajtáson (ez is divattéma), de ha nem vagy aktív résztvevője a forgalomnak, akkor feleslegesen osztod az észt. Én sem foglalok állást az agysebészet vagy a maghasadás aktuális kérdéseit illetően.

M. Péter 2013.05.12. 23:22:13

Rómában meg egy pápaimitátor tartóztattak le, mert túlságosan hasonlított II. János Pálra.

Pepibubó 2013.05.13. 00:15:42

@M. Péter: Ettől igen különböző amerikai statisztikáról hallottam. Add meg a forrást, hogy el is lehessen hinni!

Amúgy meg a hazai statisztikáról jól tudja mindenki, mennyire "valós" számokat mutat. Az eleve fölöslegesnek tartott bejelentés, a megnehezített sértetti eljárás mind az adat "szépségét" szolgálja.

Nem igaz az "50 év" sem, Kansas City peremövezetéből konkrét példákat tudok: ma sem zárják a házaikat.

A kocsik be nem zárását meg "nagyvonalúan" még a "cáfolatodból" is "kifelejtetted".

A tények továbbra se zavarjanak!

M. Péter 2013.05.13. 01:03:12

@Pepibubó: Kansas City peremövezete az USA legtöbb része? Nekem meg olyan ismerősöm van, aki azt mesélte, hogy gyerekkorában senki sem zárta az ajtókat a New Hampshire-i szülővárosában, de ma már nem teheti meg.

Stefánia vagdalt 2013.05.13. 09:16:24

@M. Péter: Kábé 25 éve még az én apám se zárta a kocsit a SZOT üdülő parkolójában, mégse lopta el senki! Emlékszem, amikor ki akartam venni valami játékomat a kalaptartóból, csak odamentem és nyitva volt az ajtaja. Mit mondjak, hiányzik ez a feeling! Kényelmes volt. Nem kellett felhajtanom a fatert a kulcsért. Szóval volt részem abban, hogy nem kellett zárni a kocsit. Jó volt és hiányzik!