véleménynyilvánítási szabadság6 (1).pngMi a család? Elsőre egyszerűnek tűnik a kérdés és a válasz is, de valójában nagyon bonyolult. Sőt, egyre bonyolultabb a legújabb alkotmánymódosítás után. És ha azt hisszük, ez csak egy paragrafus a sok közül, nagyobbat már nem is tévedhetünk.

Mert mi is az új helyzet? Alaptörvényünk szerint 

„Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.” (L cikk (1) bekezdés)

Tehát: az élettársi kapcsolat nem család, esetleg külön-külön, a szülő-gyermek viszony az család, tehát egy élettársi kapcsolat gyermekkel az valójában két család, bár a két halmaz egyes elemei közösek (lásd gyerekek). Abba pedig ne is gondoljunk bele, milyen galád vétséget követnek el azok nemzetünk fennmaradása ellen, akik quasi "mozaikcsaládban" élnek, de nem házasságban, hanem élettársi közösségben - ők azok, akik minimum öten vannak és előfordulhat a "te gyereked meg az én gyerekem veri a mi gyerekünket" szituáció. Az ő esetükben két család él együtt egyedülálló szülőkkel, melyeknek egy-egy tagja, a közös gyerek viszont mindkét család tagja.

Ha most azt gondolnánk, ez csak színtiszta jogászkodás, képzeljük el, mi lesz majd, ha ez az immáron két családnak minősülő életközösség felnőttjei azt hiszik, mivel három gyerek van, ingyen jár a tankönyv az iskolában, hát elképzelhető, hogy nagyot fognak tévedni, hiszen mindkét családban csak két gyerek van, ráadásul átfedéssel. Hasonló helyzet lehet a családi adókedvezmény esetében is - ha a jogalkotók következetesen végigviszik a mai jogszabálytengeren az új fogalmat, akkor bizony nem lehet három gyerek után adókedvezményt igénybe venni élettársi kapcsolat alapján - miközben az jóval nagyobb, mintha 2+1 gyerek után számolják el. Pedig ugyanúgy öten vannak egy háztartásban, a költségük is ugyanannyi, csak hát házassági papír hiányában így jártak. Ez az igazi konzervatív családtámogatás. És akkor még nem beszéltünk az egyéb, családi alapon meghatározott szociális juttatásokról, a családon belüli egy főre kiszámolt jövedelemről meg például a lakástámogatásról. Meg arról, hogy ez a családfogalom hogyan fogja deformálni például az eljövendő népszámlálási adatokat.

Naprakész Alaptörvényünk szerint az élettársak nem szolgálják a nemzet fennmaradását. Bár elviekben elképzelhető más értelmezése is a fent idézett bekezdésnek, de az indoklás a kérdőjelet ponttá változtatja, amikor leszögezi, hogy a "Javaslat célja, hogy megerősítse a társadalmi alapintézménynek minősülő család alaptörvényi szintű védelmét a történelmi hagyományoknak megfelelően." 

És mi a történelmi hagyomány? Az sokféle van, a legegyszerűbb, ha a népszámlálásoknál használt családfogalomra támaszkodunk (lehetne másra, például az épp hatályos törvények meghatározásaira, de jelen esetben az egyszerűség kedvéért nézzük a statisztikai fogalmakat). II. József idejében például így fogalmazott a népszámlálás itinere:

"Egy familiához számláltatnak mindazok, és következésképpen azon egy árkus família Táblájába írattatnak be, valakik magoknak - külön nem főznek, hanem ugyanazon egy Atyától vagy gazdától, gazdasszonytól közönségesen együtt tápláltatnak, és velek egy Asztalon kenyéren vagynak, akár ezek Házasok légyenek, akár nem" (II. József-féle népesség-összeíráshoz kiadott utasítás, 1784-87)

A mai alaptörvényünk az 1930-as népszámláláskor használt fogalomhoz nyúl vissza (valószínűleg), mint történelmi hagyományhoz - ekkor a családfővel vagy más családtaggal házasságon kívül, de közös háztartásban élő nőket az egyéb lakók közé, a gyermekeiket viszont a családtagok közé sorolták (az élettársi kapcsolatot, mint együttélési formát tehát ismerték, de önálló családformaként nem ismerték el). 

család kockás.jpgAz 1970-es és 1980-as népszámláláskor már a családok a törvényes házasságkötés nélkül együtt élő élettársi közösségeket is magukba foglalták, az 1984. évi mikrocenzus során pedig a lényeg nem változott, csak a megfogalmazás: itt a "család a házassági vagy élettársi, illetve vérségi kapcsolatban együtt élők ..." Az ENSZ 1995. évi nép- és lakásszámlálási ajánlása alapján az élettársi kapcsolat egyenrangú a férj-feleség kapcsolattal, és akkor kell két személyt élettársnak tekinteni, ha ugyanabba a lakásban laknak, közös háztartásban élnek és nem házastársak, de nyilatkozatuk alapján házasságszerű kapcsolatban élnek.   (forrás: KSH.hu)

Természetesen nemcsak hazánkban változott sokat a világ az elmúlt pár évszázadban, "az angolszász jog sokáig Isten által rendelt természeti törvénynek tekintette azt, hogy a házassággal a nő elveszíti önrendelkezési jogát, és a férje vagyontárgyává válik (coverture)".

Miközben honatyáink a hagyományokra hivatkozva 80 évet ugrottak vissza az időben, más országokban már a házasság intézményének teljesen új dimenziója tárul fel - immáron nemcsak a "férfi és nő" közötti kapcsolatról folynak viták és fogadnak el törvényeket, hanem az egyneműek házasságával kapcsolatban is. És miközben nálunk a hetero élettársak indíthatnak újra harcot alapjogaikért, máshol ugyanezért már az egynemű párok szállnak harcba:

család.png"Az azonos neműek közti kapcsolat egységes polgári elismerésének megtagadása sok embert megakadályoz abban, hogy más jogait gyakorolhassa, beleértve a lakhatáshoz és egészségügyi ellátáshoz való jogot, valamint olyan módon bélyegzi meg ezeket a kapcsolatokat, amely szexuális irányultságukból és nemi identitásukból fakadó diszkrimináció vagy más emberi jogi visszaélések áldozatává teszi az illetőket. Egyenlőség híján nagyobb a valószínűsége annak, hogy egyes embereket „kevesebbnek” tartanak másoknál, újabb ajtókat megnyitva a további hátrányos megkülönböztetés előtt.

Világszerte más országok is, például az Egyesült Királyság és Franciaország, tárgyalnak, vitatkoznak vagy veszekednek az egyenlő házasságról. Az LMBTI jogok támogatottsága, beleértve a polgári szerződések egyenlőséget is, drámaian megnőtt az USA-ban és másutt az elmúlt évtizedek során.

A mai statisztikák azt mutatják, hogy az Egyesült Államokban élő emberek 58%-a támogatja az azonos neműek egyenlő házasságát, ami óriási előrelépést jelent a tíz éve mért 37 százalékhoz képest. A számok a 18-19 éves korosztály körében 81%-os, kiugró támogatottságot mutatnak." (Emily McGranachan, amnesty.hu)

És ezen a ponton felmerülhet, mi lesz hamarabb, az, hogy hazai törvényalkotóink elismerik az élettársi kapcsolatot családnak, vagy az, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága dönt kedvezően a melegházasságok ügyében. És sovány vigasz, hogy eredetileg a családjogi törvénymódosításának szánt család-fogalmat az Alkotmánybíróság megsemmisítette tavaly decemberben, azt kétharmad úgy emelte alaptörvényi szintre idén, hogy jogokat vont vissza az érintettektől:

"Ha a jogalkotó a családokra nézve kíván jogokat és kötelezettségeket megállapítani, akkor azoktól a személyektől, akik a családalapítást házasságkötés nélkül, más tartós érzelmi és gazdasági életközösségben kívánják megvalósítani, jogokat nem vonhat vissza, a társkapcsolati forma meglévő védelmi szintjét nem csökkentheti" (Alkotmánybírósági határozat, origo.hu)

Márcsak az a kérdés, ezzel a "csak azért is" húzással a kétharmad kin állt bosszút, az Alkotmánybíróságon, vagy pedig a sok-sok élettársi kapcsolatban élő adófizető és választójoggal bíró polgárán.

Egyet már biztosan tudunk, kormánypárti képviselőink

  • egyrészről homokba dugják a fejüket és történelmi hagyományokról beszélnek, miközben nem vesznek tudomást a hazai tendenciákról - a KSH adatai szerint 2011-ben a gyermekek 42,3%-a született házasságon kívül, és ez a szám magasabb, mint a 2010-es 40,8%. Ez azt mutatja, hogy a Fidesz-KDNP kormányzás sem hozta meg a kedvet a házasságon belüli szülésekhez,
  • másrészről erőteljes negligálást mutatnak a nemzetközi tendenciák szempontjából is (azonos neműek házassága illetve élettársi közössége), pedig például a fenti amerikai adatok 10 év alatti jelentős változása figyelemre méltó lehet a magyar társadalomfejlődés várható irányának szempontjából is.

És ha mindez nem elég, számíthatunk még meghökkentő jogszabály-módosításokra is - a család-fogalom ilyen mértékű leszűkítése a Polgári Törvénykönyvön át az adójogszabályokig az élet minden területét érinteni fogja. Az pedig, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium  szerint "az új polgári törvénykönyv a közös gyermeket nevelő élettársakat is családként ismeri el" (magyarul még hatályba sem lépett, de már alaptörvény-ellenes) egyáltalán nem vigasztaló, ahogy az sem, hogy szerintük "az alaptörvény változása pedig nem érinti a családtámogatások rendszerét" (pont addig, amíg be nem indul a jogharmonizáció úthengere). Azt pedig majd csak megtörvénykezik (például), hogy az immáron az alaptörvény által egyedülállónak minősített, de élettársi kapcsolatban élő szülő azért mégse kaphasson emelt összegű családi pótlékot.

És amíg jogalkotóink végig nem rágják az összes jogszabályt, íme egy szösszenet az élet bonyolultságáról:

Tisztelt Területi Egyeztető Bizottság !

Azzal a kéréssel fordulok a t. Területi Egyeztető Bizottsághoz, hogy családi pótlék ügyemben állást foglalni szíveskedjenek.

1962 - ben nősültem. özvegy asszonyt vettem feleségül, akinek volt egy felnőtt leánya. Apám gyakran ellátogatott hozzánk, minek az lett a vége, hogy feleségül vette mostoha leányomat.

Ezek után természetesen mostohaleányom lett a mostoha anyám, az apám pedig a vejem.
Apám feleségének, tehát a mostoha leányomnak, aki egyben az anyám, született egy fia, akinek ezek szerint a mostohatestvére vagyok, mivel a mostohaleányom anyjának vagyok a férje és így a feleségem lett a nagyanyám.

Időközben azonban a feleségemnek is született egy gyermeke, aki apámnak a sógora lett, nekem pedig a nagybátyám egy személyben, mert ha a mostohaanyám testvére a fiam, akkor magamnak az öreg apja vagyok.

Kérem megítélni jár-e családi pótlék a gyerekemnek, illetőleg a nagybátyámnak? (forrás: http://kecskefeszek.net)

Ezek a módosítások egyáltalán nem biztos, hogy a gyermekszületések számának emelkedését fogják eredményezni - miután a házasságkötések száma folyamatosan csökken, a házasságon kívüli gyermekek, illetve az élettársak életének megnehezítésének érdekében viszont mindent megtesznek politikusaink (akár havi súlyos tízezrekkel megrövidítve az erőteljesen átértelmezett és megsokszorozott "családi" kasszákat), még az is elképzelhető, hogy az életbe lépő változások drasztikusan csökkenteni fogják a házasságon kívüli gyermekvállalási kedvet.

A helyzetet csak az oldhatná meg, ha a kormány kitalálna valamiféle csodaszert, hogy azok, akik eddig nem akartak házasodni, immáron készek legyenek feladni ilyen vagy olyan okból fenntartott függetlenségüket, illetve ha végre beadták a derekukat, hajlandóak legyenek ezen felül még gyerekeket is vállalni.

Ötletek már vannak, 10 milliárdért ...

 

 

Ha tetszett és szívesen olvasnál még több morgást, tematikus tartalomjegyzék itt.

Amennyiben tetszett, várunk Facebook-csoportunkban!

 

A bejegyzés trackback címe:

https://morgasjoga.blog.hu/api/trackback/id/tr675217855

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

trin9 2013.04.13. 00:38:28

@anyadmajma: reméljük a legjobbakat, és nemcsak ezügyben :-)

Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn · http://darazskarcsi.blog.hu 2013.04.13. 01:41:17

Édesapám első házasságából van egy bátyám, akinek az anyja második házasságából van egy húga, a húga apjának előző házasságaiból van három nővére, ahol az egyik nővér anyjának a második házasságából is van egy bátyja a bátyám húgának.

Édesanyám második házasságából van egy húgom, akinek van egy nővére az apjának az első házasságából.

Mekkora (hány fős) a családom?

Egyedi nicket kell megadnod · http://irkalmanyok.blog.hu 2013.04.13. 07:02:56

@BigPi: "Vicces, de felénk a gyermektelen házasokat ugyan az a megvetés övezi mint az egyneműeket."

Kedves emberek élnek arrafelé.

zellerlevél 2013.04.13. 07:21:10

@_most_:

Akármennyire idejétmúltnak találod, azonos neműek kapcsolatából nem születhet természetes módon utód.

Az, amit fejlődésnek gondolsz, véletlenül sem az. Ha az lenne, akkor megoldana társadalmi problémákat, de egyetlen egyet sem old meg, sőt: generálja őket.

zellerlevél 2013.04.13. 07:27:09

@sárkányfő:

Már bocs, ilyen elven diszkrimináció az is, hogy a férfiak nem tudnak szülni és szoptatni. ;)

zellerlevél 2013.04.13. 07:28:55

GYK: a házasság nem a milliós lagzival keletkezik. Kéretik hanyagolni azt az érvet, hogy nincs pénzünk lagzira.

tomwar 2013.04.13. 07:48:03

@BigPi: Kevered a dolgokat, a hazassag ma elsosorban jogi kategoria, masodsorban egyhazi szentseg. Egy pap se adhat ossze hazassagi anyakonyvi kivonat nelkul.

látjátok feleim szümtükkel 2013.04.13. 07:52:12

@zellerlevél: "Már bocs, ilyen elven diszkrimináció az is, hogy a férfiak nem tudnak szülni és szoptatni. ;)"

Hát ezt a diszkriminációt beszéld meg a teremtővel ( esetleg Istennel ), vagy az evolúciónál reklamálj.

Mellesleg ha a szaporodás, és az utódok felnevelése a házasságtól függne, akkor az emberiség ma nem is lehetne, mert valamikor, amíg egy hülye ki nem találta, nem volt egy férfi és egy nő között házasság.

Valaki korábban már felvetette, hogy Jázus szüleinek házasságlevelét sem látta senki. Egyébként meg, ha isteni fogantatás volt, akkor vajon Jézus családban nőtt-e fel József és Mária oldalán, vagy családon kívül? Vajon ha házasok voltak, akkor a fogantatás előtt, vagy után kötötték?

Blogger Géza 2013.04.13. 08:02:05

@sárkányfő: A házasság nem magánügy, hanem egy állami-egyházi aktus, ezt már minden értelmes ember belátta, többen elmagyarázták már neked. Neked meddig tart még ezt felfogni? Pont azáltal válik közüggyé, hogy a közösség (illetve azok képviselői) előtt mondanak ki egy fogadalmat.

Egyébként még a gépkocsival kapcsolatos dolgokat (KRESZ, adózás, nyilvántartás) is ugyanúgy szabályozza az állam , totál hülyeség, hogy pont a házasságot ne szabályozná. Annyi eszed van mint hülye gyereknek, akinek nem tetszik a KRESZ, és majd eldönti, hogy ő hogy vezet, mert az "magánügy".

csepke 2013.04.13. 08:05:45

Akik azt vallják hogy azért nem házasodnak mert nem a papír a fontos..stb. Azon túl, hogy az milyen már hogy huszonév együttélés után úgy mutatják be a nőt hogy a "barátnőm"? De ez persze ízlés kérdése, hogy ezt lenyeli-e az illető vagy észre sem veszi az élét, nekem mindenesetre ilyenkor az jön le hogy a két fél, vagy csak az egyik, csak félszívvel van a kapcsolatban, és fenntart azért egy menekülő útvonalat.Persze magánügy, és nekem meg magánvéleményem hogy egy kicsit izéééé ez. De mindezt leszámítva onnantól kezdve, hogy a gyerek születéskor nyilatkozni kell az apaságról a kórházban, odáig hogy 20 év együttélés után 2 gyerekkel is akár mondjuk a férfi simán kirakhatja a saját tulajdonú házából a nőt az utcára, illetve baleset esetén ha csak a családtagokat engedik be akkor az ilyen "barát","barátnő"-t nem.Ezeket is érdemes mérlegelni.És a támogatásokat pedig nem egyenlően osztják sosem az a célja hogy mindenki kapjon, hanem pont az, hogy valami társadalompolitikai célt szolgáljon.

Blogger Géza 2013.04.13. 08:06:07

@sárkányfő: Azt pedig, hogy ki kapjon állami pénzből családi támogatást, azt meg szintén az állam dönti el, ez nem valami "természettől való jog". Pont ezért kell vigyázni a szavakkal (család, házasság), nehogy olyan csapdahelyzetbe kerüljön az állam, ahonnan már nincs visszaút.

CSENDES 2013.04.13. 08:12:52

@csepke: "Azon túl, hogy az milyen már hogy huszonév együttélés után úgy mutatják be a nőt hogy a "barátnőm""

Te sem nagyon találkoztál még együtt élő társakkal. Azt ismered, hogy párom? Így szokták ugyanis bemutatni a nőt/férfit.

csepke 2013.04.13. 08:22:48

@CSENDES: de találkoztam, nekem a párom is izééé huszonév után. párja a galamboknak van...

Nem tudom a nevem (törölt) 2013.04.13. 08:23:39

A melegházasságot csak elhanyagolhatóan szűk kisebbség akarja ráerőltetni a többségre. Azok a pártok, akik ezt akarják, bent sincsenek a parlamentben. Mégis miért kéne engedélyezni a melegházasságot, ha az elsöprő többség nem akarja? Ez lenne a demokrácia?

látjátok feleim szümtükkel 2013.04.13. 08:40:54

@Nem tudom a nevem:

Ezt úgy is meg lehet fogalmazni, hogy miért fáj az a többségnek, ha valami jó a kisebbségnek? Vagy mindenkinek azt kell gondolni amit a többség akar?

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.04.13. 09:17:01

@remixer:

Ebben teljesen igazad van, a folyamatos degradáció tény. De kit érdekel ez? A zsidók diszkriminálását is támogatta a többség 70-80 éve. Az igazság nem demokratikus, hiába szavazza meg a többség, hogy 2+2=5, attól még nem lesz az.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.04.13. 09:17:51

@sárkányfő:

Ez a cikk témája, nem én írtam a cikket. Nem tudtál eddig se cáfolni.

burakefendi 2013.04.13. 09:25:55

@sárkányfő: " egy csöpp emberség... már ha ez neked érv..."

az emberségességnek semmi köze ahhoz, hogy lehet-e egyenlőségjelet tenni szexuális orientációk között. ez nem konkrét egyénekről szól, hanem az emberi test, psziché állapotáról.

ugyanakkor kiválóan igazolod ezzel az odavetéseddel is az eredeti felvetésemet, hogy mennyire személyeskedő módon próbáltok érvelni a magatoké mellett, az emberek nonkonformitástól való irtózására játszva.

a többi butaság

Nem tudom a nevem (törölt) 2013.04.13. 09:35:42

@látjátok feleim szümtükkel: "
Ezt úgy is meg lehet fogalmazni, hogy miért fáj az a többségnek, ha valami jó a kisebbségnek?"
Mert ezzel sértik a többség által jónak tartott és több 100 éves hagyományokra visszatekintő értékrendet.

"Vagy mindenkinek azt kell gondolni amit a többség akar? "
Nem nem kell, mindenki azt gondol, amit akar. Viszont a társadalom egészét érintő kérdésekben a többség akarata a mérvadó...

sárkányfő 2013.04.13. 09:43:53

@zellerlevél: Miért, a melegeket nem tudnak odaállni az anyakönyvvezető elé, és azt mondani, hogy "Igen"?
Miről beszélsz mégis?

csavari 2013.04.13. 09:46:14

A család férj-feleség és gyerekek! Más felállás nincs!

sárkányfő 2013.04.13. 09:54:00

@Blogger Géza:
"A házasság nem magánügy, hanem egy állami-egyházi aktus, ezt már minden értelmes ember belátta, többen elmagyarázták már neked."

LOL, Géza! Te még hülyébb vagy mint hittem :D
Ugyanezt már egyszer lejátszottuk, és akkor - a történelemben először s utoljára - hajlandóságot mutattál a józan észre és a belátásra, és felfogtad, hogy a házasság magánügy, itt ni:
szuveren.blog.hu/2013/04/10/csalad_nem_csalad/fullcommentlist/1#c19505691

Most meg, mint aki életed egyetlen előremutató lépést is elfelejtetted, és megint visszaestél...

Géza, hiába a baromság nem válik igazzá. A házasság MAGÁNÜGY. Semmi közöd mások házasságához, ezt rohadtul felejtsd el. Se az enyémhez, se máséhoz. Mit képzelsz te magadról, hogy bele akarod ártani magad mások magánéletébe?
Az állam pedig simán jogszolgáltató, ahogy a kocsi átírásánál is.
A kresznek ehhez semmi köze Géza... az a közutakon való közlekedést szabályozza, nem a kocsi átírását... istenem full reménytelen vagy...

sárkányfő 2013.04.13. 09:56:27

@Blogger Géza:
Aha Géza, aha... szóval te meg akarod vonni a gyermektelen heteró házasoktól a most nekik járó családi kedvezményeket?

Miért csinálsz magadból örökké címeres ökröt Géza? Hát jó ez neked?

Különben is is miért fáj neked mások boldogsága? Honnan a kényszeres vágy, hogy megakadályozd más emberek boldogságát? És miért akarsz belepofázni mások magánügyébe? Ja, hogy simán szar alak vagy...

sárkányfő 2013.04.13. 09:58:37

@Nem tudom a nevem:

"A melegházasságot csak elhanyagolhatóan szűk kisebbség akarja ráerőltetni a többségre."

Találó a neved, amolyan "nomen est omen".
A melegházasságot senki nem akarja ráerőltetni senkire. Tudod nem lesz kötelező elvenned egy veled azonos nemű embert. Bizony, bizony, teljesen megmarad minden ember szabad párválasztási joga, akár heteró akár meleg...

sárkányfő 2013.04.13. 10:02:10

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:

Dehogynem cáfoltalak birca... És még csak nem is én cáfollak, hanem az élet, több millió ember csak nálunk, és ki tudja hány millió világszerte...
ugyanis tömegek vállalnak párjukkal úgy gyereket, hogy nem házasodnak össze... és te képes vagy ezeket úgy minősíteni, hogy "nem kívánják magukat elkötelezni egymás mellett", meg hogy "ez egy ideiglenesnek szánt kapcsolat."

Térj már észhez, nem lehetsz ennyire hülye.

sárkányfő 2013.04.13. 10:07:50

@burakefendi:

Jó pár érvet felsoroltam, még csak a látszat szintjén sem próbáltál reagálni rájuk. Ezzel bebizonyítottad, hogy nincsenek érveid.

A szexuális orientációk pedig különbözőek, nem egyformák, de jogi értelemben igenis egyenlő jogok járnak. Tudod, a törvény előtt minden ember egyenlő, legalábbis elvileg, de te látom azok közé tartozol, akik meg akarják tagadni az egyenlő jogokat a melegektől. Ez az emberség hiánya.

"ez nem konkrét egyénekről szól, hanem az emberi test, psziché állapotáról."

A házasság? Te nagyon zagyválod a dolgokat, úgy látom még a vita tárgyát sem sikerült felfognod. A házasságnak semmi köze az emberi test állapotához. Ugyanúgy jár a házasság a nyomoréknak, a féllábúnak, az öregnek, a kövérnek, az impotensnek, sőt még azoknak is, akik potensek, de nem akarnak gyereket.

A házasság egy jogintézmény, jogi kategória, ezt kéne már felfognod, ha sikerül...

sárkányfő 2013.04.13. 10:08:36

@trin9: Köszönöm, igyekszik az ember :)

látjátok feleim szümtükkel 2013.04.13. 10:10:26

@Nem tudom a nevem: "Nem nem kell, mindenki azt gondol, amit akar. Viszont a társadalom egészét érintő kérdésekben a többség akarata a mérvadó..."

Nebassza! Az én ( meg gondolom sok más ember ) családi ügyem ( mármint az, hogy kivel fekszek, kivel kelek, kivel csinálok gyereket, kivel közösködök vagyonilag ) mitől érinti a társadalom egészét? Még jó, hogy azt nem írjátok elő, hogy csak te leheszt minden törvényesnek elismert gyerek nemzője.

burakefendi 2013.04.13. 10:18:12

@sárkányfő: minek érveljek egy személyeskedőnek?!:) további jó gyűlölködést!

sárkányfő 2013.04.13. 10:22:29

@burakefendi:
Én nem gyűlölködök, épp ellenkezőleg, kettőnk közül én vagyok az, aki nem akarja megfosztani a melegeket a boldogság lehetőségétől...

Érveid pedig nincsenek, ezért akarod állandóan a személyeskedés irányába terelni a beszélgetést, hogy megúszhasd.

De tudod mit? Cáfolj meg. Állj elő csak egy érvvel, hogy miért ne járna a törvény előtti egyenlőség a melegeknek, hogy nekik miért ne járna a boldogság, vagy hogy egyáltalán te miért akarsz beleavatkozni mások magánügyeibe?

látjátok feleim szümtükkel 2013.04.13. 10:29:05

@burakefendi: "mennyire személyeskedő módon próbáltok érvelni a magatoké mellett, az emberek nonkonformitástól való irtózására játszva."

Az emberek nonkonformitástól való írtózása feljogosít diszkriminációra? Vagy szerinted a zsidóírtás emiatt és zért elfogadható?

burakefendi 2013.04.13. 10:37:52

@látjátok feleim szümtükkel: aki nem támogat minden progresszív ötletelést, az nem csak hogy diszkriminatív, de antiszemita is?

burakefendi 2013.04.13. 10:43:55

@sárkányfő: na, a boldogság az tényleg magánügy. ha te arra vársz, hogy megváltozzon az egész társadalom ahhoz, hogy te boldog lehess, akkor az rég rossz.. most akkor mégiscsak a papírtól lesz boldog az ember?

látjátok feleim szümtükkel 2013.04.13. 10:48:56

@burakefendi:
A fene se tud téged megérteni. Egyébként én olyan CSALÁDBA születtem, és nőttem fel, amelyben a szülők soha nem voltak házasok. Mégis együtt öregedtek meg. Ettől család a család, nem attól, hogy egy kormány, egy párt, meg néhány idétlen mit mond róla.

Egy országban az állampolgárok, jelen esetben a férfi és nő életközösségéből született gyerekek ( márpedig ugye minden gyerek ebből születik? ) bármely okból való megkülönböztetése, mitől demokratikus és keresztényi?

sárkányfő 2013.04.13. 10:49:17

@burakefendi:
Igen, a heterók és a melegek egy része is a "papírtól" lesz boldog. Más részük meg tojik a papírra.

Továbbra sincs érdemi érved arra, hogy mi indokolja a melegek jogfosztását, kirekesztését, illetve hogy egyáltalán mire föl kéne belepofázni mások magánügyeibe?

burakefendi 2013.04.13. 10:56:41

@látjátok feleim szümtükkel: ezt a részét nem is vitattam. lásd feljebb..

burakefendi 2013.04.13. 11:09:21

@sárkányfő: az már az első válaszkommentedből leszűrhető volt, hogy itt érdemi érveknek helye nincs.:)

sárkányfő 2013.04.13. 11:15:30

@burakefendi:
Dehogynem. Miért akarod állandóan rám hárítani annak a felelősségét, hogy neked nincs érved? Tőlem azt írsz le amit akarsz, senki sem akadályoz...
Legalább annyi gerinc lenne benned, hogy vállalod hogy nincs érved... de nem ehelyett csak görcsösen mutogatsz rám...

Blogger Géza 2013.04.13. 11:18:26

@sárkányfő: Miféle családi kedvezményeket?

Blogger Géza 2013.04.13. 11:20:58

@sárkányfő: Sajnos te nem tudsz megfelelő szinten magyarul, ezen nehéz lesz segíteni...

burakefendi 2013.04.13. 11:33:32

@sárkányfő: barátom, te semmi mást nem akarsz, minthogy belekényszeríts engem egy asszimetrikus vitába, ahol nekem kell magyarázkodni, te meg lesöpörheted azokat a magad kis "áldozat vagyok, te meg miért vagy ilyen gonosz" retorikáddal.

különben is, mit erőszakoskodsz? már rég békén hagyhattuk volna egymást ;)

sárkányfő 2013.04.13. 11:34:12

@Blogger Géza:
Látom máris eljutottál az érvelés nélküli személyeskedésig :) Öröm látni mindig amikor már csak vagdalkozol...

ne feledd, most jön a végső érved, tudod, amikor el akarod venni a kecskédet... :D

sárkányfő 2013.04.13. 11:39:40

@burakefendi:
Ez nem igaz, ez a te önkényes félreértelmezésed. Ha a vita asszimetrikus, az csak azért van, mert nincs érved.

Te miért görcsölsz ennyit mindenféle tereléssel, személyeskedéssel? Így csak erősíted az érzést, hogy azért terelsz, mert nincsenek érveid.
Hagyd ezt mind el, és állj ki az igazadért, ha van mivel. Meddig fogsz még mindenfélét kitalálni, csak hogy megúszd az érvelést?

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.04.13. 12:18:05

@sárkányfő: @burakefendi: @látjátok feleim szümtükkel: józan ésszel talán fel sem fogható, hogy
- kormányunk szerint a heterok számára miért kötelező a házasság, és miért elítélendő az együttélés? hogy nekik se legyen jobb, ők is szenvedjenek, mint az összes többi, házasság rabigájába hajtott férfi és nő? (mert ugyebár azért a házasságok jó része nem fenékig tejfel, nemhiába van annyi válás)
- a közben pedig az egynemű érintettektől megtagadja az állam a válás okozta szenvedést, a több éves jogi hercehurcát, vagyonmegosztási vitát, stb. És még egy normális anyósvicc elmondására sem jogosultak ...

nandras01 2013.04.13. 12:41:51

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:
"Az azonos nemű személyek kapcsolata pedig eleve nem lehet semmi szín alatt család, még akkor sem, ha - jogellenesen - házasságot kötnek egymással, hiszen ez ellenkezik a természettel."

aha.
és azt tudja a természet is?
már csak azért, mert a homoszexualitás létét -márpedig az amióta világ a világ, létezik- maga a természet tette lehetővé.
azt hiszem, nem kicsit vagy vaskalapos...

nandras01 2013.04.13. 13:19:55

@morgás joga mindenkit megillet: és azt nekem miért?
mert azt megértem, hogy a mi kedves bircánkra ráfér egy kis tájékozódás természetes vs természetellenes ügyileg, de én viszonylag kevéssé vonom kétségbe, hogy természet tudja mit csinál :)

burakefendi 2013.04.13. 13:21:59

@morgás joga mindenkit megillet: szerintem alapvetően nem ellentétes a demokrácia felfogásával, hogy az állam komolyabb elköteleződést jobban jutalmaz. elvégre a szabadság pont a felelősségvállalásról szól. mégiscsak felnőtt emberek felelős döntéseiről beszélünk. és ha emiatt a gyermekeket hátrány érheti -bár ne érné-, azért az állam éppen annyira felelős, mint a szülők. mivel legtöbben csak a válások arányával érveltek az együttélés mellett, ezét talán kijelenthető, hogy a kapcsolat könnyebb felszámolhatósága a fő szempont az együttélés mellett.

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.04.13. 13:51:15

@nandras01: gondoltam, tájékoztatlak arról, miről tájékoztatom komment-társunkat ... Simán csak belepofátlankodtam a vitába, bocsi

nandras01 2013.04.13. 13:55:39

@morgás joga mindenkit megillet: semmi probléma, a kommentek nem tulajdona senkinek, az szól bele egy vitába, aki akar :)
mindössze azért tettem fel a kérdésem, mert azt hittem, hogy te azt hiszed, hogy én bármiben is egyetértenék birca bigott felfogását tükröző kinyilatkoztatásával.
márpedig nagyon nem :)

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.04.13. 13:56:40

@burakefendi: nem biztos, hogy csak a felszámolás könnyebbsége. Egyszer egy barát elmagyarázta, miért jó az együttélés - az első házasságát elrontotta, egyszerűen azt hitte, miután van papír, mindent megtehet, a másik el fogja neki tűrni. El is vált. Aztán összeismerkedett egy másik csajjal, és őt nem volt hajlandó elvenni feleségül, de együtt éltek. Azt mondta, ezzel önmagát arra figyelmezteti, minden nap kell valamit tennie a jó kapcsolatért, nem bújhat a papír kényelme mögé. Egyszerűen szüksége volt rá, hogy érezze, a másikat (viszonylag könnyen) elvesztheti. Na ő az, akit ezen törekvéséért a maga módján immáron bünteti az alaptörvényünk ...

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.04.13. 13:57:28

@nandras01: nem, számomra egyértelműen kiderült az álláspontod. Egyszerűen csak tudatni akartam veled, hogy egyetértek. Kicsit félresikerült ...

nandras01 2013.04.13. 14:02:01

@morgás joga mindenkit megillet:
akkor, ezt a kis félreértést, a lovagiasság szabályai szerint le is zártuk :)

burakefendi 2013.04.13. 14:43:53

@morgás joga mindenkit megillet: nyilván más okok is léteznek. De azt remélem belátod, hogy az általad hozott példa szintén a felnőtt emberek felelőssége kategóriába tartozik. Kell-e a törvényalkotónak mérlegelnie, hogy a társadalomnak vannak tagjai, akik bizonyos helyzetekben nem tudnak érett módon viselkedni - jelen esetben az önmaguk fegyelmezésével van problémájuk? Persze senki sem tökéletes, nem a barátodról akarok értékítéletet mondani...

zellerlevél 2013.04.13. 18:32:42

@morgás joga mindenkit megillet:
És mit gondol erről az, akivel együtt él?

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.04.13. 19:25:29

@nandras01:

Rák is létezik a természetben, ennek ellenére az emberek 99,99 %-a betegségnek tartja.

nandras01 2013.04.13. 19:31:43

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:
pontosítok: az emberek 100%- a tartja betegségnek a rákot. (és a náthát is...)
de ettől még nem természetellenes.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.04.13. 19:35:11

@nandras01:

Persze, része a természetnek, de annak hibás része.

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.04.13. 19:40:50

@zellerlevél: valószínűleg van olyan nő is a kontinensen, akinek nem kell feltétlenül papír. Különben az élettársak nem élettársak lennének, hanem magányosak ...

nandras01 2013.04.13. 19:44:26

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:
"Az azonos nemű személyek kapcsolata pedig eleve nem lehet semmi szín alatt család, még akkor sem, ha - jogellenesen - házasságot kötnek egymással, hiszen ez ellenkezik a természettel."

ezt te írtad.
"ellenkezik a természettel" - hogyan ellenkezhetne, ha része a természetnek.
és még csak azt sem mondhatod, hogy az emberre jellemző, mert gyakorlatilag az egész állatvilágban is megfigyelhető.
az a megállapításod pedig, hogy ez a természet "hibás része", nem kevés magabiztosságról tesz tanúbizonyságot.
hogyan és mi alapján ítéled meg, hogy a természetnek melyik az egészséges, és melyik a hibás része?
és honnan tudod, hogy az, amit te "hibás résznek" gondolsz, milyen szerepet tölt be a természetben?
te emberi, pontosabban emberi erkölcsi alapon akarod megítélni a természetet.
ez pont olyan, mintha azt állítanád, hogy a cunami, a földrengés, a vulkánkitörés a természet "hibás része" lenne, csak azért, mert ezek az embernek kényelmetlenek.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.04.13. 19:50:23

@nandras01:

A betegség része atermészetnek, ellenben hibás része. A te logikád alapján nem szabad gyógyítani, hiszen a betegséget el kell fogadni, mert természetes.

Józan emberi ésszel tudható, hogy mi a betegség és mi nem az.

nandras01 2013.04.13. 20:19:29

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: azt hiszem, most egy kicsit mellébeszélsz :)
te vetetted fel, mintegy ultima ratio- ként, hogy az azonos neműekhez való vonzódás természetellenes, ebből következik, hogy elítélendő, így megengedhetetlen, hogy két azonos nemű személy kapcsolatát családnak tekintsünk.
miután eljutottunk odáig, hogy bizony, nem természetellenes egy ilyen kapcsolat, azt hiszem, ideje lenne revideálni az álláspontodat, vagy legalább más érvet keresni mellette.
már, ha következetes vagy...

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.04.13. 21:23:45

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: a a betegségek meghatározását szerintem az Egészségügyi Világszervezetre kell hagyni, nem pedig a "józan észre". Mégiscsak kompetensebbek ...

Jah, és egykoron a női hisztéria is betegségnek volt nyilvánítva, a gyógymódja meg az volt, hogy kivették a nők méhét. Ennyit az orvostudományról.
Plusz a homoszexualitásnak - egyes elméletek szerint - evolúciós szerepe van, ha túl sok a fiúutód, akkor az anya már az anyaméhben hormonokkal befolyásolja (természetesen nem tudatosan) a szexuális irányultságot, ugyanis csak a heterók szálltak be a területszerzésbe és területvédésbe. Ezzel védi a természet a fajt, hogy ne irtsa ki önmagát saját dominancia-harcban - a homoszexuális testvér ugyanis nem szembe ment a testvérekkel, hanem beállt valamelyik mellé és annak érdekeiért harcolt. Természetesen ez is csak egy elmélet, bár evolúciós szempontból egész jól megállja a helyét.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.04.14. 08:13:48

@nandras01:

A "természetellenes" szó jelenthet több dolgot. Ennyi az egész. Ez kb. olyan, mint a "nem volt sosem kommunizmus, mert csak szocializmus volt" vs. "de igen, volt kommunizmus, mert Lenin bevezette" vita, mindkét félnek egyszerre igaza van, mert a "kommunizmus" szónak több jelentése van.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.04.14. 08:14:57

@morgás joga mindenkit megillet:

"a betegségek meghatározását szerintem az Egészségügyi Világszervezetre kell hagyni"

Vedd észre, pont az ő listájukon szerepelt a homoszexualitás mint betegség. S csak politikai okokból törölték kb. 30 éve.

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.04.14. 12:31:54

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: gondolom a hisztéria is politikai okokból törlődött ... az a sok hisztis politikusfeleség kikövetelte

nandras01 2013.04.14. 12:49:57

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: lásd be, ez egy kicsit izzadtságszagúra sikeredett.
miután sikerült magad belavírozni egy védhetetlen helyzetbe, szómágiával kísérletezel.
azt hiszem, te most saját magad akarod meggyőzni, a magad igazáról.

nandras01 2013.04.14. 13:04:13

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: ebben biztos vagyok :)
hogy pontosan értsd:
a meggyőződésed sziklaszilárd, de valahol, a lelked mélyén ezért érzed, hogy maga a meggyőződés, "buzinak lenni pfujj!", önmagában nem elég, valami racionális érvvel is alá kell azt támasztani.
erre fel ötölted ki ezt a "természetellenes"- t, mint érvet.
amikor ez az érv összeomlani látszik, akkor jön a szómágia.
ezt értem az alatt, hogy "önmagad próbálod meggyőzni"

természetesen nem vonom kétségbe azt a jogod, hogy ítélkezz embertársaid -nem is jelentéktelen számú- tömege fölött, de akkor legalább ne hajánál fogva előrángatott érveket keress, hanem állj ki nyílt sisakkal:
"útálom a buzikat, mert útálom" - innentől kezdve nincs is miről beszélnünk, mert a vitánk hitvita.
annak pedig nincs értelme.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.04.14. 13:12:19

@nandras01:

Össze-vissza beszélsz...

Nem érzem a lelkem mélyén, hogy "buzinak lenni pfujj!". Homokosnak lenni sorscsapás. Mint süketnek lenni, vaknak lenni, cukorbetegnek lenni, stb.

Nincs szómágia. A "természetellenes" szót te sajátos értelemben használtad, ezért volt szükség ennek a többes értelemnek a megmagyarázására.

Nem ítélkezem, hanem tényeket mondok el.

Ha azt gondolnám, hogy "útálom a buzikat, mert útálom", akkor kiállnék nyílt sisakkal és ezt mondanom. De mivel nem gondolom ezt, így nem mondom ezt.

nandras01 2013.04.14. 13:29:55

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: azért, erről a "homokosnak lenni sorscsapás"- ról, talán meg illene kérdezni egy homokost is.
nem hiszem, hogy ő is annak éli meg...
ami esetleg kényelmetlenséget okoz számára az, hogy tudatában van azzal, hogy a társadalom egy része, ki előítéletből, ki tudatlanságból, ki vallásos/egyéb bigottságból, ki pedig tévhitek alapján- el és megítéli őket.

a "természetellenes" szót, pedig nem én használtam sajátos értelemben, hiszen te magad írtad:
"Az azonos nemű személyek kapcsolata ...ellenkezik a természettel."
elég egyértelmű a fogalmazás.

te sajnálat mögé bújtatod az ítéleted, de azért annyira nem sajnálod őket, hogy a "normális" emberekkel egyenlő jogokat biztosítanál nekik.
eléggé álságos vagy...

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.04.14. 13:47:38

@nandras01:

"hiszen te magad írtad:
"Az azonos nemű személyek kapcsolata ...ellenkezik a természettel."
elég egyértelmű a fogalmazás"

Igen, így igaz.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.04.14. 13:48:29

@nandras01:

"annyira nem sajnálod őket, hogy a "normális" emberekkel egyenlő jogokat biztosítanál nekik"

Támogatom az egyenlő jogokat. Mivel ezek már meg is vannak, a probléma meg is van oldva.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.04.14. 13:49:20

@nandras01:

"esetleg kényelmetlenséget okoz számára az, hogy tudatában van azzal, hogy a társadalom egy része, ki előítéletből, ki tudatlanságból, ki vallásos/egyéb bigottságból, ki pedig tévhitek alapján- el és megítéli őke"

Ez természetes. Ha van esze, ő maga is elítéli saját betegségét.

nandras01 2013.04.14. 14:00:44

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: azt hittem, ezen már túl vagyunk.
egyszer már tisztáztuk, hogy nem lehet ellene a természetnek, ami része annak.

nandras01 2013.04.14. 14:02:43

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:
"Támogatom az egyenlő jogokat. Mivel ezek már meg is vannak, a probléma meg is van oldva."
persze, hogy megvannak az egyenlő jogok, csak éppen
- nem házasodhatnak
- nem nevelhetnek gyermeket
- nem számítanak családnak
....
szóval, hol is vannak, azok az egyenlő jogok?

nandras01 2013.04.14. 14:03:43

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:
"Ha van esze, ő maga is elítéli saját betegségét."

miután a homoszexualitás NEM betegség, így ennek a mondatnak semmi értelme.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.04.14. 14:39:16

@nandras01:

Két értelemben használható ez a szó. Én az általános értelemben használtam, te meg egy sajátosabb értelemben. Ezen felesleges lovagolni, mert te is tökéletesen érted ez valójában, csak úgy teszel, mintha nem értenéd.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.04.14. 14:42:20

@nandras01:

A házasság ellenkező neműek intézménye, így per definitionem nem élhetnek vele azonos neműek.

Gyereket nevelhet bárki. Gondolom, örökbefogadásra gondoltál. Nos, káros lenne, ha a gyerekeket meg lehet rontani szabadon, így a gyerekek érdekében szükséges a fokozott elővigyázatosság.

Családhoz házasság és gyerek kell. Mivel erre ahomokosok nem képesek, nem lehetnek család.

nandras01 2013.04.14. 14:50:53

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:
"A házasság ellenkező neműek intézménye, így per definitionem nem élhetnek vele azonos neműek."
nálunk, és jelenleg.
és akkor mi a helyzet ott, ahol kevéssé vaskalapos törvényhozók vannak, így őket egyáltalán nem zavarja, ha azonos neműek élnek házasságban?

"Nos, káros lenne, ha a gyerekeket meg lehet rontani szabadon..."
miért is megrontás, ha a gyereknek mindkét nevelője azonos nemű?
(javaslom, hogy tanulmányozd a btk megfelelő szakaszát, a megrontásról...)

"Családhoz házasság és gyerek kell. Mivel erre ahomokosok nem képesek, nem lehetnek család."
kérlek, idézd, hogy melyik törvény alapján állítod, hogy a családhoz elengedhetetlen a gyerek.
arról nem is beszélve, hogy a "homokosság/leszbikusság" semmiképpen nem egyenlő a terméketlenséggel- amint az számtalan példán látszik is, ahol -főleg leszbikus nők- vállalnak gyermeket.

nandras01 2013.04.14. 14:51:57

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:
"De bizony az, betegség."

szerinted.
de azért erre a kategorikus kijelentésre ráférne némi tudományos megalapozottság is.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.04.14. 14:58:58

@nandras01:

"és akkor mi a helyzet ott, ahol kevéssé vaskalapos törvényhozók vannak, így őket egyáltalán nem zavarja, ha azonos neműek élnek házasságban?"

Ehhez a házasság fogalmát kellene kitágítani a végtelenségig, aminek viszont sok értelme nincs. Ezen az alapon az én kapcsolatomat a kutyámmal is be lehetne gyömöszölni a házasság fogalma alá. Jobb, ha a fogalmak maradnak jól bevált jelentésüknél.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.04.14. 15:00:38

@nandras01:

"miért is megrontás, ha a gyereknek mindkét nevelője azonos nemű?"

Az árvagyerekek iránt az állam fokozottan felelős. Vizsgálják az örökbefogadókat nagyon helyesen. Abszurd lenne egy ártatlan árvát kitenni egy abnormális, beteges kapcsolatban élő embernek.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.04.14. 15:02:31

@nandras01:

"kérlek, idézd, hogy melyik törvény alapján állítod, hogy a családhoz elengedhetetlen a gyerek"

Ez nem emberi törvények szintje. Az emberi törvények sokszor bizonyították, hogy nem szabad őket feltétlen alapnak tekinteni.

"arról nem is beszélve, hogy a "homokosság/leszbikusság" semmiképpen nem egyenlő a terméketlenséggel- amint az számtalan példán látszik is, ahol -főleg leszbikus nők- vállalnak gyermeket."

Mutass egy leszbikus nőt, aki teherbe esett leszbikus partnerétől!

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.04.14. 15:16:09

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: pl. in vitro? egy éjszakás kaland? egyéb módszerek?
hidd el, ha egy nő gyereket akar, akkor bizony sok mindenre képes ...

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.04.14. 15:21:46

@morgás joga mindenkit megillet:

Ez nem vitás, azonban homoszexuális kapcsolatból nem fog tudni gyereket produkálni, bármennyire is akarja ezt.

nandras01 2013.04.14. 16:38:04

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: nem válaszoltál a kérdésre.
megismétlem:
"miért is megrontás, ha a gyereknek mindkét nevelője azonos nemű?"

ne haragudj, de az nem érv, hogy szerinted perverz és beteges az azonos neműek kapcsolata.

nandras01 2013.04.14. 16:41:55

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:
"...Ehhez a házasság fogalmát kellene kitágítani a végtelenségig..."
szerinted.
mások szerint pedig nem.
jelenleg itt magyarországon neked áll a zászló, de a világ értelmesebb részén, már belátták, hogy nem csak fekete és fehér szín létezik.
még az erősen bigott usában is... :)

nandras01 2013.04.14. 16:44:20

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:
"Ez nem emberi törvények szintje"
hanem?

"Mutass egy leszbikus nőt, aki teherbe esett leszbikus partnerétől!"
mesterséges megtermékenyítésről hallottál már..?
(vagy az is erkölcstelen és ellentétes a természettel?)

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.04.14. 16:50:05

@nandras01:

Nem szerintem, hanem a tények szerint. A gyereknek egészséges, normál körülmények kellenek.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.04.14. 16:51:49

@nandras01:

Az igazság nem demokratikus kérdés. Ha megszavazza a buta nép, hogy 2+2=5, attól még nem lesz annyi.

A homokos "házasság" semmis.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.04.14. 16:53:16

@nandras01:

A mesterséges megtermékenyítésben is egy férfi termékenyíti meg közvetett módon a homokos nőt. Azaz ez nem érv semmire.

nandras01 2013.04.14. 17:24:25

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:
kedves birca!
azt hiszem, ideje befejeznünk a ködszurkálást.
te makacsul ragaszkodsz a saját előítéleteidhez, amikor beszorulsz a sarokba, akkor előjössz holmiféle és homályos "nem emberi" törvényekkel, ha konkrét példákat adok arra, hogy biz' amit te igaznak és jónak gondolsz, az a világ okosabb részén már régen meghaladott, avitt előítéletnek számít, ha pedig a megpróbálom tisztázni a "megrontás" fogalmát, akkor te a gyermek biztonságáról kezdesz papolni - aminek a fontosságát egyébként én sem vonom kétségbe, csak azt nem értem, hogy ennek mi köze van ahhoz, hogy a gyermek nevelői egy, vagy különnemű emberek, stb.

így, ha megengeded, ebből a mókuskerékből kiszállok - és nagyon remélem, hogy eljön még az az idő, amikor hazánk is elég felvilágosult lesz ahhoz, hogy a hozzád hasonló felfogásra a köz értetlenül és kissé csodálkozva fog nézni.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.04.14. 18:14:39

@nandras01:

Oké, ez a te döntésed.

Vitatom eleve, hogy az okosság jele lenne az, hogy felborítjuk a rendet, azonos neműeket "házasítunk", árvákat homokosok karmaiba dobunk. Ha ez az okosság, akkor szeretnék nagyon buta lenni. Az pedig, hogy az általad preferált rend Mo-n is győzni fog - ebben igazad van, ezt én is így gondolom, Mo. a világ része és nem fogja tudni kivonni magát az általános romlás alól. Az pedig, hogy értetlenül néznek egyesek az igazságra - nos, ez mindket nemigen zavar.

látjátok feleim szümtükkel 2013.04.15. 08:08:35

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:

No és mi legyen azokkal a házasságban élő szülőkkel, akik a saját gyerekeikkel perverzkednek? Az nem beteges?

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.04.15. 08:09:50

@látjátok feleim szümtükkel:

A pedofilia ugyanúgy betegség, mint a homoszexualizmus, mindkettő öröklött, genetikai alapú szexuális betegség.

nandras01 2013.04.15. 09:47:03

@látjátok feleim szümtükkel: ilyesmi is előfordul sajnos, de legalább ennyire égető kérdés, hogy -miután birca szerint- a családnak minősülésnek két elengedhetetlen feltétele van, ú.m. házasság ÉS gyerek, mi legyen azokkal, akik gyermektelenek..?

amúgy, pedig bircában az orvostudomány korszakos megújítóját tisztelhetjük, aki tévedhetetlenül állapítja meg, hogy mi betegség és mi nem :)