morgás joga 6.jpgNagy elvárásai vannak a kormánynak az online szerencsejáték szektorra szemben - kérdés, mire alapozzák ezt. Vajon a jószerencsére? Mert mástól nem igazán várhatják a költségvetési törvényileg megálmodott bevételeket.

De mit is vár el a szektortól a kormány? Törvény ugyan van a távszerencsejátékról, a szerencsejátékról szóló törvény e tárgyú módosítása még 2012. január elsején lépett hatályba. A törvény meghatározza, mi is az az online szerencsejáték (a lóversenyfogadás és a kártyajáték, ha azt hírközlő eszköz és rendszer útján szervezik) és mekkora az adóterhelés (a tiszta játékbevétel 20%-a). 

A távszerencsejáték szolgáltatás nyújtásához az állami adóhatóság engedélye szükséges. A hazai törvény azokra vonatkozik, akik

  • a távszerencsejátékot Magyarország területén szervezik, vagy 
  • a szolgáltatás igénybe vevője (azaz a játékos) Magyarország területén vesz részt a távszerencsejátékban, vagy 
  • a szolgáltatás Magyarország területén lévő igénybe vevők felé irányul (azaz a hazai játékosok a célközönség), különösen olyan esetekben, amikor a szolgáltatás magyarul hozzáférhető, vagy azt Magyarország területén reklámozzák.

A törvény felhatalmazza az államháztartásért felelős minisztert (azaz Matolcsyt), hogy rendeleti úton határozza meg a

  • távszerencsejátékok szervezésének engedélyezését, ellenőrzését,
  • a szervezés személyi, tárgyi-műszaki és gazdasági feltételeit és lebonyolítását,
  • az engedély nélküli szerencsejátékok szolgáltatásában való közreműködők kötelezettségeit és
  • az állami adóhatóság feladatait tartalmazó szabályokat.

Ez mind a mai napig nem történt meg, így ez a szektor jelenleg törvényesen nem létezik.

Viszont elvárások, azok vannak, így például Lázár János tavaly októberi nyilatkozata szerint a kormány a bankokkal, az energiaszektorral és  az online-szerencsejáték szektorral finanszíroztatja meg a hiánycsökkentést; a három százalékos hiánycél megvalósul és az ország kikerül a túlzottdeficit-eljárás alól.

"Az online-szerencsejáték szektor megadóztatása még meglehetősen odébb van. A törvényben foglaltak szerint a külföldi szolgáltatóknak magyarországi tükörszerverre, magyar képviselőre lesz szükségük ehhez, azonkívül úgy kell alakítaniuk oldalukat, hogy a magyar játékosok csak a kártyajátékokhoz és a lóversenyfogadáshoz férhessenek hozzá, ugyanis a törvény alapján jelenleg legálisan csak ezek játszhatók. Így  talán hozzájut az Állam a nettó játékbevétel 20%-hoz, miközben a hónap elején betiltott, magyar vállalkozásokat eltartó pénznyerő szektor szerveres pénznyerő automatái 33%-os adót fizettek volna legkésőbb január elsejétől." (fortunaweb.hu, 2012. október 21.)

Novemberben a kormány tovább emelte a tétet: az eredetileg tervezett 30 milliárd forintos bevételt megfejelte további 10 milliárddal, mindezt az online szerencsejátékokból a pénznyerő automaták kieső játékadójának pótlásaként - tehát 2013-ban úgy készül beszedni 40 milliárd forintot, hogy a rendelet még mindig hiányzik az online szerencsejáték-adó beszedéséhez, és ameddig ez így marad, addig a várható bevétel nulla forint.

Aztán decemberben tisztázódtak a költségvetési számok, 58 milliárdról 47-re csökkentett játékadó előirányzat valószínűleg csak ezt a másodjára bejelentett 10 milliárdot tartalmazza, és nem a 40-et, ami a kormány eredeti kijelentéseiből következett volna. Azonban ez a szám sem tetszett a Költségvetési Tanácsnak - a szervezet szerint is kockázatos a kormány elképzelése, ám nem a tényleges okot nevezi meg véleményében:

„A szerencsejátékok 2012. évi adójának emelése nem biztosította a tervezett bevételt a forgalom jelentős visszaesése miatt. Ezért az online szerencsejátékok megadóztatásából és a Szerencsejáték Zrt. osztalékadó-bevételének tervezett növekedéséből származó többlet is kockázatos.” (Költségvetési Tanács véleménye)

Csúsztat tehát - hiszen nem azért esett vissza a szerencsejáték adó-bevétel, mert a játékosok a javulás útjára léptek és megszűnt a fogyasztói érdeklődés a szektor által kínált szolgáltatások iránt, hanem azért, mert a parlament drasztikus módszerekkel először felemelte az adót (22 ezerről pár ezerrel csökkent a gépek száma), majd enyhén vitatott körülmények között, nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva egy nap alatt betiltotta a nyerőgépeket. A kormányzati intézkedések alapján csoda lett volna, ha a 2012. évre előirányzott 78,4 milliárd bevétel teljesült volna. Egy dolog hiányzik az értékelésből, a leglényegesebb - az, hogy nem létezik végrehajtási rendelet, így maga az adóbeszedés is lehetetlen. Na, ez az igazi kockázat.

A 2011-es, betiltás előtti adóbevétel-alakulás:

adohu-infotandem014-jatekado_4mvqhd27.png

forrás: ado.hu

Az ado.hu becslése szerint a nyerőgépek betiltása kb. 30 milliárd forint adóbevétel-kiesést okozott 2012-ben - ezt igazolja Varga Árpád NAV-elnökhelyettes decemberi kijelentése is, melyben "kis elmaradást" prognosztizál. Kérdés, a NAV szemszögéből mit takar a "kis" jelző ebben az esetben.

Az élet utat tör magának - a kieső szerencsejáték-szolgáltatások helyét  átveszi más. És mily meglepő, teljesen adómentesen és jelentősen gazdagítva a szervezőket. Mert ugyebár ami be van tiltva, arra adót sem lehet beszedni. A pénzbedobós internetterminálok diszfunkcionális, azaz nyerőgépként való alkalmazásáról az index.hu is beszámolt.

"Az alap esetben netezésre átalakított terminál egy pendrive bedugásával "visszaalakult" hagyományos nyerőgéppé, a bedobott pénz nem hátralévő idő, hanem kredit formájában íródott ki a képernyőre, az esetleges nyeremény pedig a kasszából fizethető ki. Ügyes megoldás, hiszen a pendrive eltávolításával a gép azonnal visszaalakul legális eszközzé." (fortunaweb.hu)

A NAV is reagált az új kihívásra, közlemény formájában: 

"A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (továbbiakban Szjtv.) módosításáról rendelkező 2012. évi CXLIV. törvény 2012. október 10-én hatályba lépett, és a hatálybalépést követő napon valamennyi pénznyerő automata és játékterem engedély érvényét vesztette. Így ettől a naptól, pénznyerő automata más helyszínen, a játékkaszinókat kivéve nem üzemeltethető.

A fentieken túlmenően egyéb, a szerencsejáték lefolytatására alkalmas berendezés elhelyezése és üzemeltetése sem engedélyezett, így többek között azon Internet terminálok üzemeltetésére sem adható engedély, amelyekkel - hasonlóan a pénznyerő automatákhoz - szerencsejáték lefolytatására alkalmas program futtatható internet kapcsolat segítségével. Ezen berendezések még akkor sem engedélyezhetők, ha a játékos részére nem történik nyeremény kifizetés, pusztán nyereményként tovább veheti igénybe az internet szolgáltatást, így megnövelve az internetezésre fordítható időtartamot.
A fenti berendezések üzemeltetése esetén megvalósul az engedély nélküli szerencsejáték szervezésére irányuló tevékenység.
 
Az Szjtv. értelmében az állami adóhatóság a szerencsejáték szervezőt, illetve az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet folytató bármely szervezetet, vagy magánszemélyt, valamint a szervezetek vezetőjét vagy vezető tisztségviselőjét közigazgatási eljárás keretében bírság megfizetésére kötelezi, amennyiben a szerencsejáték szervezői tevékenység folytatásához az állami adóhatóság nem adott engedélyt.

Bírság szabható ki minden olyan esetben is, amikor belföldön vagy külföldön szervezett szerencsejátékban történő részvételre Magyarországon értékesítési, szervező, közvetítő tevékenység valósul meg, amelyre az állami adóhatóság nem adott engedélyt.

A kiszabható bírság mértéke az ismertetett esetekben 500 ezer forinttól 100 millió forintig terjedhet.

Ha megállapítást nyer, hogy a vendéglátóipari üzletben engedély nélkül pénznyerő automatát működtetnek, akkor a települési önkormányzat jegyzője köteles az üzletet legalább 30 napra - ismételt jogsértés esetén legalább 90 napra - ideiglenesen bezáratni.

Az ismertetett üzemeltetési mód megvalósítja az engedély nélkül szervezett tiltott szerencsejáték bűncselekménynek a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 267. §-ában meghatározott törvényi tényállását is, ezért az állami adóhatóság büntető feljelentést tesz." (fortunaweb.hu)

Míg a NAV régebbi közleménye a játékosvédelemre helyezte a hangsúlyt, a mostani a tiltásra és szankciókra, illetve az engedély nélküli szerencsejáték tényállásának megvalósulási eseteire.

Engedélyt azonban egyetlen online szerencsejáték szervező sem kaphat még akkor sem, ha akar, mivel nincs vonatkozó rendelet. A szabályozatlanság miatt az állam nemcsak jelentős adóbevételről mond le, hanem kaotikus viszonyokat idéz elő - és ez nemcsak a feketegazdaság és a szerencsejátékra szakosodott bűnözés erősödését idézi elő, hanem a játékosokat is kiszolgáltatott helyzetbe sodorja. Ha valaki illegális online szerencsejátékban nyer, a nyereménykifizetés bizonytalan (azaz csakis a szervezőn múlik) és az igény nem peresíthető. Legális online szerencsejáték pedig nincs - tehát ezt nem tudja választani a játékos még akkor sem, ha igyekezne a legfehérebben hódolni szenvedélyének.

Kevés vigasz, hogy nemcsak a játékadóra, hanem a szabálytalan szerencsejáték miatti bírságra is számít a költségvetés2012-ben az előirányzat 4,3 milliárd volt (erősen kétséges, hogy tényleges bevételként összejött-e) az idén is pontosan ugyanennyi, mintha nem változott volna semmi sem a szektorban. Pedig a nyerőgépek betiltása után már nehéz arra számolni, sokan lesznek, akik saját érdekükben sufnituningolják a nem létező nyerőgépeket, az illegálisakat viszont sokkal nehezebb lefülelni - egyrészről nem annak látszanak, amik valójában, másrészről pedig ott vannak, ahol még véletlenül sem jár adóellenőr. Kérdés, a költségvetés összeállítója kellő gondossággal járt-e el, amikor ugyanakkora összeget állított be bírságra, mint tavaly, illetve ha nem, vajon milyen erőforrásokat kíván mozgósítani az adóhatóság, hogy produkálja ezt a bevételt. Mert a jelenleg elkaphatatlannak bizonyuló netes pókerezőktől nem várhatnak milliárdokat.

Ha azonban megjelenne a végrehajtási rendelet, az sem sokat lendítene a 2013-as adóbevételeken, hiszen az engedélyezési eljárás hosszadalmas, különösen az engedélyek megszerzéséhez szükséges auditálás eljárások miatt - és láthattuk a nyerőgépeknél, hogy egy szerver 140 millióért auditálása sem jelent garanciát semmire sem. Hiszen ha már nemzetbiztonsági kockázat miatt tiltották be azokat a nyerőgépeket is, amelyeket zárt rendszerű, adóhivatal közvetlen felügyeletével bíró központi szerverre kellett volna kötni, akkor miért lenne más a helyzet a távszerencsejátékok esetén? Hiszen ott is alapvető követelmény a biztonságos, kívülről manipulálhatatlan játék biztosítása, nem is beszélve a nyeremények nyilvántartásának és kifizetésének rendjéről. 

Mindeközben Szabó Máté ombudsman a nyerőgépek betiltása miatt az Alkotmánybírósághoz fordult és a vonatkozó törvényi szabályozás megsemmisítését kérte, mivel az véleménye szerint "sérti az érintett vállalkozók tulajdonhoz való jogát, ahogyan a jogalkotó a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény egyes módosításaival betiltotta az automaták működtetését, ellentétes továbbá a bizalomvédelemmel és azzal a követelménnyel, hogy a jogszabályok hatályba léptetésekor kellő felkészülési időt kell biztosítani az alkalmazkodáshoz".

Vajon ezek után hogyan képzeli Matolcsy az online szerencsejáték sorsát?

Készül-e bármilyen végrehajtási rendelet, és ha igen, mikor lép hatályba és kinek fog lejteni a pálya?

És amíg nem létezik legális szektor, addig milyen más adóbevételekkel kívánják majd betölteni a hiányt?

És vajon mindez be lesz sorolva az "előreláthatatlan" kategóriába és már megint a kiszámíthatatlan gazdasági környezet lesz a legfőbb bűnbak?

Frissítés: elkészült az online szerencsejáték szabályozás tervezete, a részletek itt olvashatók.

Előzmény:

A szerencse forgandó

Hova tűnnek a szerencsejáték szektor milliárdjai?

Szerencsések szerencséje


Amennyiben tetszett, csatlakozz Facebook csoportunkhoz!

A bejegyzés trackback címe:

https://morgasjoga.blog.hu/api/trackback/id/tr435001947

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

apanna 2013.01.14. 16:36:50

Hülyén teszik a dolgukat. Normális szintre levinni a járulékokat, és mindenkit seggbe rúgni, aki nem fizet tisztességesen. Akkor nem kéne itt ötletelni, honnan vegyenek megint el pénzt.
És igen, mi magunk is hibásak vagyunk, mert mindannyian adócsalók vagyunk. Nemzeti sportként űzzük.Ki kevésbé, ki jobban. De az állam hibája is egyúttal.Ok és okozat.... A fenének kell ez a sok kedvezmény, már átláthatatlan az egész. Azt hittem tényleg rendet tesznek, de csak összekuszálták megint. Legalább ebben vegyenek példát a jó nyugattól...

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2013.01.14. 16:56:21

A szerencsejátékokat a maffia szokta megadóztatni. Lesz itt verseny :)

Szevasztok 2013.01.14. 17:06:39

@Távmunkás: Csak az online terembe nehéz bemenni, hogy "Fizess és megvédünk!"

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2013.01.14. 17:17:25

@Szevasztok: A szerverterembe is be lehet menni vagy cég valós székhelyére (nem a karib-szigeteki postafiók-címre) :)

bertrollnok 2013.01.14. 17:40:12

@apanna: Én nem űzöm az adócsalás nevű sportot. Már középtávon bejött (pl nem vagyok zsarolható).

Jokerpofa 2013.01.14. 17:40:39

@Távmunkás: egy valamire való online szerencsejáték cég már rég a tőzsdén van és nagyban játszanak, nem ilyen maffiózóknak fizetgetnek.

tucano 2013.01.14. 17:41:10

@Távmunkás:
1. Belizeben 150.000 dollár biztosítékkal lehet offshore online szerencsejáték szolgáltatói engedélyt venni. Sok sikert és türelmet kívánok a megadóztatásukhoz.
2. Máltán van az EU szinte összes online szerencsejáték cége, ugyan hogy fogják ezeket 2x megadóztatni?

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.01.14. 17:42:58

"Ha valaki illegális online szerencsejátékban nyer, a nyereménykifizetés bizonytalan (azaz csakis a szervezőn múlik) és az igény nem peresíthető."

Magyarországon nem, de a szervező országában igen. Hiszen az összen szervező LEGÁLIS a saját országában.

Egyébként sosem hallottam, hogy komoly cég ne fizette volna ki a nyereményt.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.01.14. 17:44:38

@Távmunkás:

"A szerencsejátékokat a maffia szokta megadóztatni."

Ez már nagyon régóta nem igaz.

tucano 2013.01.14. 17:48:07

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: de apl. a Full Tilt, amikor az amik letiltották a számláikat. Amikor kijött az új szabályzásuk, akkor sok cég került pillanatnyi zavarba. Egyébként nagyon hülyék, az EU azonnal kaszálni fogja a cuccost, tavaly ezt történt a portugál és tavalyelőtt a belga állami ügyeskedéssel is, egyszerűen utána kellett volna nézniük. 1értelműen kimondták, hogy online szerencsejáték ügyben a nemzeti szabályzás nem írhatja felül a közöset és az bizony nem egyezik ezzel a fentebb vázolt fércművel.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.01.14. 17:52:53

@Távmunkás:

A legnagyobb cégek Európából üzemelnek ebben az iparágban.

888 - Gibraltár
Bet365 - UK
Betfair - UK
Bodog - UK
Bwin Party - Gibraltár
Full Tilt, Poker Stars - Man-sziget
PKR - Guernsey
Sprtingbet - UK
Unibet - Malta
William Hill - UK

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.01.14. 17:53:35

@tucano:

"Máltán van az EU szinte összes online szerencsejáték cége"

Nem igaz.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.01.14. 17:56:09

@tucano:

"de apl. a Full Tilt, amikor az amik letiltották a számláikat"

Ott konkrétan bűncselekmény történt. Eszeveszett összegeket költött a vezetőség reklámokra, promóciókra, aztán meg nem jött a várt bevételnövekedés, s kezdődött a csőd. Erre a vezetőség elsikkasztotta a pénzt.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.01.14. 17:59:49

@tucano:

"Egyébként nagyon hülyék, az EU azonnal kaszálni fogja a cuccost, tavaly ezt történt a portugál és tavalyelőtt a belga állami ügyeskedéssel is, egyszerűen utána kellett volna nézniük. 1értelműen kimondták, hogy online szerencsejáték ügyben a nemzeti szabályzás nem írhatja felül a közöset és az bizony nem egyezik ezzel a fentebb vázolt fércművel."

A helyzet nem ilyen egyértelmű.

Az alapállás az, hogy ezek a cégek keveset adóznak és jellemzően olyan helyeken, ahol kicsi az adó. Na most, az egyes államok pedig részt akarnak a nyereségből. Így megy a játszma a cégek és az államok között.

Viszont ha valahol életszerű szabályozást vezetnek be, akkor jellemzően a nagy cégek önként alávetik magukat a szabályozásnak.

Van pár EU-tagállam, ahol a szabályozás sikeresen működik: Olaszország, Franciaország, Spanyolország.

almodhi 2013.01.14. 18:01:19

Ha jól értelmezem a keretes szöveget, akkor mos betiltották az Internet Cafékat is? Egyáltalán a nyilvános internet- hozzáférést?

tucano 2013.01.14. 18:03:26

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: folyamatosan költöznek Máltára, főleg Gibraltárról, de igazad van, nem szinte az összes, túloztam. Full Tilt ügyben is, de azóta mindenkit kifizettek.

tucano 2013.01.14. 18:04:25

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Az adóverseny örök játszma, sosem lesz vége. Hála égnek...

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.01.14. 18:10:49

@tucano:

A Full Tilt ügye azzal lett megoldva, hogy megvette a céget az egyik versenytársa.

Miért költöznek Gibraltárról Máltára? Gibraltárban évi fix adó van az onlájn szerencsejátékoknak, azaz nagyon kedvező, hiszen nem kell a bevételt még bejelenteni se, csak a fix összeget évente befizetni a gibraltári adóhivatalba.

tucano 2013.01.14. 18:19:03

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: van gibraltári céged? Nekem nincs:), de az "offshore" megtartásához egyre több papírmunkát kérnek és ezért szedik a cégek a sátorfájukat. Keress rá a "Malta gambling"-re és rengeteg hírt fogsz találni a témáról.

Kopasz Szuzukis 2013.01.14. 19:21:26

Balfék bagyázs!
Nem tanultak semmit a történelemből. Amit betiltanak, az azonnal átcsúszik az alvilág ellenőrzésébe, és nekik termeli az extraprofitot. Ellenőrízetlenül.
Legdurvább példa erre az 1920-as évek amerikai szesztilalma. A tilalom olyannyira megerősítette a szervezett bűnözést, hogy azok a bevételből más illegális iparágakat is kiépítettek. A szeszbevételek szépen átfolytak a kábítószerkereskedelembe. Amit azóta képtelenség megfékezni a klasszikus, "ortodox" módszerekkel. Az alvilág bevétele mindíg sokszorosa annak, amit a kormányok az ellenük való harcra tudnak költeni.
Az USA évente 18 milliárd dollárt költ a kábítószerháborúra. Az alvilág becsült éves jövedelme a kábítószerekből valahol a 300 és az 500 milliárd dollár körül van.

Jokerpofa 2013.01.14. 19:42:32

@Kopasz Szuzukis: az online szerencsejáték magyarországi betiltása után az szerinted hogy fog átcsúszni az alvilág ellenőrzésébe? ez érdekelne, mert nagy butaság amit írsz.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.01.14. 19:51:32

@Kopasz Szuzukis:

Az onlájn szerencsejáték NEM illegális ott ahol a cégek be vannak jegyezve, azaz nem tud semmilyen alvilág alá csúszni.

fzs.1933 2013.01.14. 20:54:41

@almodhi:
Erre a részre gondolsz?
"A fentieken túlmenően egyéb, a szerencsejáték lefolytatására alkalmas berendezés elhelyezése és üzemeltetése sem engedélyezett, így többek között azon Internet terminálok üzemeltetésére sem adható engedély, amelyekkel - hasonlóan a pénznyerő automatákhoz - szerencsejáték lefolytatására alkalmas program futtatható internet kapcsolat segítségével. Ezen berendezések még akkor sem engedélyezhetők, ha a játékos részére nem történik nyeremény kifizetés, pusztán nyereményként tovább veheti igénybe az internet szolgáltatást, így megnövelve az internetezésre fordítható időtartamot.
A fenti berendezések üzemeltetése esetén megvalósul az engedély nélküli szerencsejáték szervezésére irányuló tevékenység."

Nem vagyok jogász, de nekem is olyasminek tűnik...
De kérdezzük meg @maxval, a gondolkodni próbáló birca: kollégát.

Mit gondolsz a tv fenti részéről? Hogyan kell értelmezni?

Viktus 2013.01.14. 21:12:32

Egyedül a bankokkal tudnának kiegyezni, hogy a bejövő utalásos számlákat jelentsék NAV-nak a nyeremény kiutalások után elvileg a játékosnak kell adózni ha nem adózott a nyeremény.

futás csicskák! 2013.01.14. 21:25:42

nembaj betilcsák gépeket majd mégtöb magyar murdel megfele a gecibe asz jónapot csicskák menteka rákba dik

MacChicken (törölt) 2013.01.14. 21:38:43

A küllföldi cégeket fogja megadóztatni Matócsnyi? Mi lesz, Magyar Nagy Tűzfal és a külfödli szolgáltatók oldalai nem lesznek elérhetők? :) Vagy pereskedni fog a fél világgal?
Megint biztos forrással támasztották alá a költségvetést.

MacChicken (törölt) 2013.01.14. 21:40:25

küllföldi = külföldi és külfödli is = külföldi

pandacsökiboborján 2013.01.14. 21:41:25

@MacChicken: szerintem Lázár sokat bukott a Sportingbetnél és most bosszantja őket:))

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.01.14. 21:42:11

@Viktus:

Ezzel 2 gond van:

1. A kiutalt pénz nem feltétlenül nyeremény. A játékosok nagy többsége állandó vesztő. Ha tavaly befizettem 5000 dollárt és kiutaltam 1000 dollárt, akkor az 1000 az nyeremény? :-)

2. A feladó csak banki utalás esetében azonosítható, márpedig a netes szerencsejáték esetében a komoly játékosok jellemzően valamelyik netes számlaszolgáltatót használja. A magyar bank pedig aztán csak e szolgáltató nevét látja, de nem a pénz eredetét. Márpedig ezeket a netes szolgálatókat nagyon sok mindenre használják, nem csak szerencsejátékokra.

Valójában a tiltás csak akkor léptethető komolyan életbe, ha:
- jogszabály kötelezi az internetszolgáltatókat a termek ip-címeinek szűrésére (hozzáteszem ez is kijátszható persze),
- tilos minden reklám magyar médiákban,
- az összes magyar bank letilt minden be- és kifizetést a szerencsejátékok felé (mint írtam, ez is kijátszható azonban).

pandacsökiboborján 2013.01.14. 21:45:40

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: nekem mondjuk nem fizettek holland bankszámlára és letiltottak a picsába...aztán mondjuk magyar számlára kifizették....

MacChicken (törölt) 2013.01.14. 21:46:13

Nekem egyszer nagyon bedurrant az agyam amikor - egyébként soha nem játszom - valamelyik nagy szerencsejáték oldalon akartam számlát nyitni és feltölteni 20 USD-vel. A bank letiltotta a tranzakciót. Felhívtam őket és azt mondták, hogy a bank nem engedi, hogy a pénzüket ilyesmire használják. Elmagyaráztam a szerencsétlen telefonsonak, hogy attól, hogy az ő bankjukban van, attól még a pénz az enyém és ha nekem úgy tetszik, akkor akár prostikra is költhetem, nem hiszem, hogy nekik joguk van ebbe beleszólni (kicsit ennél durvább voltam). Olyat el tudok képzelni, hogy tranzakciós szinten tiltják meg a pénzmozgást, vagy beiktatnak valami ellenőrzést és zsarolni fogják a cégeket, hogy csak akkor engedik Magyarországon a tranzakciókat irányukban, ha tejelnek.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.01.14. 21:48:17

@pandacsökiboborján:

Ez már a terem politikája. Jellemzően nem fizetnek, ha a számla országa nem egyezik a lakcím országával. Ez a pénzmosás elleni szabályok miatt van. Az ilyen szabályokat a termek NAGYON betartják, mert ilyenek miatt elveszthetik a működési engedélyt nagyon gyorsan.

MacChicken (törölt) 2013.01.14. 21:50:28

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Minden kijátszható, de ha ilyen módon leszűkítik a játékosok mozgásterét, akkor az már nagy érvágás a cégeknek, mert sokan le fognak mondani a játékról és nem trükköznek majd. Kérdés, hogy megtehetik-e azt, hogy az állampolgárok jogait ilyen szinten csorbítják.

MacChicken (törölt) 2013.01.14. 21:51:20

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Tudom, de én pont az vagyok, aki inkább nem játszott egyet a ruletten. Persze aki sokat játszik és nagyban, az nyit számlát, de én csak ezért nem.

pandacsökiboborján 2013.01.14. 21:53:29

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: meg hollandoknál csak lóversenyre lehet fogandni csak...

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.01.14. 21:55:22

@MacChicken:

Megtehetik. Megtették sok helyen ezt. A legdrasztikusabb Belgium, ahol BŰNCSELEKMÉNY, ha játszik valaki, s kötelezték az internet-szolgáltatókat, hogy jelentsék az adott ip-címekre való csatlakozást.

Valóban nagy érvégás, mert ha ki kell valamit játszani, skkor sokan nem veszik a fáradságot erre és inkább nem játszanak.

Az átlagember nem akar proxy szerveren keresztül trükközni és nem akar Moneybookers számlát sem, ő csak jétsznai akar időnként és úgy, hogy pl. kényelmesen bankkártyával tudjon befizetni. Ha túl bonyolult, hagyja az egészet a fenében.

MacChicken (törölt) 2013.01.14. 22:01:14

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Belgiumban van fekete és fehér lista. A feketelistás oldalakon játszani tilos, a fehér listás oldalakon lehet. Ezeket gondolom beszippantották adófizetésre. :)
Azért arra kíváncsi lennék, hogy hol a határ. Ha lassú léptekkel történnek ezek a dolgok, akkor az emberek észre sem veszik, hogy pár év alatt milyen szinten megnyirbálják a jogaikat. Idén ez, jövőre mondjuk a piaci mobilszolgáltatókra találnak ki valami nehezítést és az államira könnyítést, utána majd extra adó lesz a külföldi multiknál történő vásárlásokon, csak a CBA-ban nem... Szóval ha lassan csinálják, akkor sokaknak fel sem fog tűnni. Főleg ha ideológiával is alátámasztják megfelelően. Ahhoz pedig értenek. :)

samot 2013.01.14. 22:15:13

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:
Bizony,hogy igaz!Màlta a fö "tàmaszpont"!

samot 2013.01.14. 22:18:54

Ezeknek gözük sincs az online szerencse jàtékhoz!Csak barkàcsoljàk a törvényeket!
Az egész olyan "szeretnék profi lenni" alapon!
Egyébként minden online iroda fizet,ha nyersz,na ez a nehezebb!:)

samot 2013.01.14. 22:25:44

@MacChicken: Ki kell hagyni a bankokat!A PAY SAFE a legjobb erre!Nyugaton mindenhol lehet venni a trafiktol a nagyobb benzinkutaktol mindenhol van!Arol nem beszélve,hogy 3 màsodperc alatt a szàmlàdon van a lové!Különbözö cimletekbe vàsàrolhato.Aztàn otthon belépsz valamelyik online irodàba beütöd a kàrtyàn levö szàmokat és màris mehet a buli!

Viktus 2013.01.14. 22:42:52

@MacChicken:

Na az ilyen, de pl. az évek óta nem használt norton előfizetést ami ráadásul régi kártya biztonsági kódon volt vígan lehúzták. :D

dobzse.laci 2013.01.14. 22:52:03

Paypal-nál nem látszik, hogy mire költöd, honnan jön.
Sőt, a nyeremény maradhat a pp egyenlegeden, aztán arra költöd, amire akarod. Azt a bank nem fogja látni -értesítést sem kap róla-, valamint te határozhatod meg, hogy a pp-nál regisztrált bankszámláid közül melyikre kerüljön a pénz.
Nem feltétlenül itthoni mindegyik :)

Az a baj, hogy a kis bürokrata fejükkel nem értik, hogy ha jól is mutat a világmegváltás a kockás füzetben, amit a főnöknek bemutatnak, attól IRL még nem működik. Ez az internetizé jól összezavarta a buksijukat, még mindig a tilcsákbe-nél tartanak.
Ha lenne egy gomb, ami '90-ben megállítja az időt, már átnyomták volna a földön.

Jokerpofa 2013.01.14. 23:57:14

Moneybookershez igényelsz egy Mastercardot és vígan fizetsz vele a spar akarom mondani a cba-ban, kicsit buksz az euro-huf átváltáson de annyit simán megér, hogy ne a bankszámládra kelljen utalni

tucano 2013.01.15. 00:07:30

@samot: prepaid kártya valóban nagy okosság, főleg ha névtelenül lehet venni, pl. 100 dollárral feltöltve benzinkútnál, mint egy teflon feltöltőt.

tucano 2013.01.15. 00:11:50

Nevadában (nem az online szerencsejátékoknál) ugye szétadóztatják a játékosokat, ha "profinak" minősülnek. Viszont ők meg kiharcolták, ha szerintetek profik vagyunk, tehát ez a melónk, akkor költségként leírjuk a vegasi hotelszámlát, repülőjegyet, stb. És működik!

Cervisia 2013.01.15. 07:06:30

Ezzel az egésszel az a baj, hogy pl pókertermek EU-ban vannak bejegyezve, és ott leadózzák az általányt a játékosok esetleges nyereményére. Tehát a magyar törvény jogellenes. Ráadásul könnyen kijátszható, mint fentebb írták. Persze lehet tiltani, csak értelme nincs, mert így legalább ha van valakinek nyereménye, az áfát fizet. Ugyan biztos nem vagyok benne, de erősen úgy gondolom, hogy a magyar játékosok összességében nyerők, nem kéne elbaszni ezt a bevételt. Főleg, mert ehhez a "melóhoz" csak egy gép meg netkapcsolat kell, és ha ellehetlenítik az embert, akkor nem sok dolog jutna hirtelen az eszembe, amiért család nélkül annyira megérné itthon maradni..

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.01.15. 08:20:29

@Cervisia:

"erősen úgy gondolom, hogy a magyar játékosok összességében nyerők"

Ebben tévedsz. A magyarok nem különböznek a többi nemzetiségtől. A nagy többség szimpla kispénzes hobbijátékos, aki mindig veszít.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.01.15. 08:21:52

@samot:

Csak nem minden terem fogad el Pay Safe Cardot magyar játékosoktól.

Viktus 2013.01.15. 08:29:15

SZRT. mondjuk fejleszthetne v.mit Magyarországon

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2013.01.15. 09:36:25

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Nagyon régen? Pedig azt híresztelik, hogy többszörös bajnok lett 2000 után is egy magyar focicsapat, amely a szerencsejátékokhoz köthető maffia pénzeit mosta tisztára...

Persze az se a szerencsejátékokhoz tartozik, hogy a balkáni és távol-keleti maffia tartja kezében a sportfogadási üzletet, hiszen a legtöbb lebukó csak az utcán találta a pénzkötegeit...

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.01.15. 09:41:05

@Távmunkás:

Vannak maffiához köthető sportfogadási botrányok, de ez sem azt jelenti, hogy sportfogadási cégek lennének maffiakézben, hanem a maffia manipulál eredményeket, így nyerve pénzt sportfogadó cégektől. Nem ugyanaz.

Mint ahogy akaszinókban sem mindegy. Egy dolog, ha maffia kaszinót üzemeltet, más dolog, ha a maffia használ egy kaszinót pénzmosásra.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2013.01.15. 09:42:54

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Ez csak a régi berögződés a székhelyekről. Ez a három például offshore cég és nagyon tiltakoztak, amikor tavaly az angol kormány a szerencsejátékok adójának hatálya alá vonta őket: Betfair, William Hill, Ladbrokes.

fd 2013.01.15. 13:40:58

és még mindig: arra az egyetlen picike dologra vagyok kiváncsi, hogy
a) mennyi (sacc/kb) az eu-ban legális szerencsejáték-cégek éves valós adóterhelése? Gyanítom, hogy nagyságrenddel több, mint a jelenlegi magyar tényleges adóbevétel.
b) mitől különb a máltai, Man-szigeti stb gépterem, mint pl a Victor Hugo utca?

Ha már annyira "pikkelyezni" akarnak (lex Fülig), pikkelyezzenek olyat, amitől azok a cégek majd szépen hozzánk menekülnek a mostani székhelyükről és "beindul a prosperity".

blog olló · http://kiserletigazdasag.blog.hu 2013.01.21. 20:39:58

"lesznek, akik saját érdekükben sufnituningolják a nem létező nyerőgépeket, az illegálisakat viszont sokkal nehezebb lefülelni "

Be kell iktatni a BTK-ba a kaloda intézményét ilyen bűncselekmények esetére. Az kellőképpen elriasztaná eme fennfrogástól az üzemeltetőket, ha lefülelés esetén egy hónapra a közszemlére tennék őket a Moszkva téren egy csinos kalodában.
süti beállítások módosítása