morgás joga 6.jpgEgyre homályosabb, mi is lesz az iskolák, a tanárok és a gyerekek sorsa január elsejétől. Folynak az egyeztetések inkább kisebb, mint nagyobb sikerrel, miközben a Gloviczki Zoltán közoktatási helyettes államtitkár, a folyamat egyik meghatározó szereplője menekülésre vette és benyújtotta lemondását. 

Nem valószínű azonban, hogy így, a gyökeres változások finisében egy hirtelen jött személyi változás varázsütés szerűen megoldja a helyzetet és a "reform" által érintett szereplők nem káosz, hanem komoly műhelymunkák és egyeztetések után teljes társadalmi konszenzus keretében felállított új rendszerben kezdhetik el a jövő évet.

Kik is ezek a szereplők? Tágabban véve az adófizetők, hiszen az ő pénzükből sáfárkodik így vagy úgy az állam, de a szűkebb körű érintettek száma is eléri a több milliót, különösképpen akkor, ha úgy gondoljuk, az oktatás is ugyanolyan szolgáltatás, mint például az egészségügy. A várható káosz érintettjei tehát:

  • a szolgáltatás igénybe vevő gyermekek és szüleik
  • a szolgáltatást közvetlenül nyújtó pedagógusok
  • a szolgáltatás nyújtásának intézményi kereteit lehetővé tehető önkormányzatok
  • a kormányzat, mint jogalkotó-jogalkalmazó, NAT-előállító és az egész "reform" szellemi atyja és végrehajtója
  • illetve a hamarosan nyilvánosan is porondra lépő KIK (azaz az állam) és közszolgái.

A pedagógusok már elkezdték harcukat - sorsukat nehezíti, fogalmuk sincs, mi lesz január elsejétől, egyben bízhatnak csak, a gyerekek az év első tanítási napján ugyanúgy megjelennek majd az iskolákban, mint eddig bármikor. Kilátásaik azonban jelentősen rosszabbá váltak az "életpálya-modell" bevezetésének Matolcsy I. októberi csomagjának bejelentésével - és az sem igazából vigasztalhatja őket, hogy a kormányszóvivő konyakos beszédjét nem is úgy volt gondolva, ahogy. 

A szakszervezetek ugyan egyeztettek Hoffmann Rózsával, azonban kérdéseikre érdemi választ nem kaptak. Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke szerint a "legnagyobb eredménye az egyeztetésnek, hogy volt", egyezség nincs, az elképzeléseik ellentétesek, az államtitkár az életpályamodell előnyeiről beszélt, míg a szakszervezetek az államosítással kapcsolatos feltételekről és a következményeikről kívántak szólni, e tárgyban azonban nem tapasztaltak fogadókészséget Hoffmann Rózsánál. 

Hoffmann Rózsa - követve a kormány által már kitaposott ösvényt az EU-ra mutogatva - közölte, jó esély van arra, hogy a jövő évi gazdasági mutatók kiszámításában nekik lesz igazuk, és nem az uniónak, illetve az IMF-nek, és a gazdasági növekedés lehetővé teszi az életpályamodell bevezetésével egyidejűleg a béremelést is, valamint "nem tudná támogatni egy olyan törvény elhalasztását, amelyet tavaly decemberben igen nagy többséggel fogadott el az Országgyűlés, és 150 komoly szakmai egyeztetés előzött meg. Ismeretei szerint a kormányzatnak sem áll szándékában lemondani a közoktatás megújításáról". (eduline.hu)

A szakszervezetek azonban hatalmas támadási felületet adnak, ha nem egységesen lépnek fel - ezt mutatja Hoffmann Rózsa kijelentése is, miszerint a találkozótól nem várt többet, a tömörülések véleménye ismert volt előtte, valamint kérte, hogy a következő, november 9-ei találkozóra  a szakszervezetek egymás között jussanak egyezségre a legfontosabb kérdésekről. Ezzel a kommunikációs trükkel átdobta a felelősséget a szakszervezetek oldalára - hiszen a minisztérium tudja, mit akar (a köznevelési törvény végrehajtását bármi áron, szem becsuk, orr befog aztán ugrás a mély vízbe), miközben a szakszervezetek még egymás között sem egyeztek meg, milyen kifogásaik is vannak. A lényeg pedig: a meló törvényileg több, a fizetés ugyanannyi, aztán ha rosszul számolt az EU (azaz nem is lett volna szükség a Matolcsy II. csomagra), esetleg lesz melóhoz igazított fizetés is.

A közelmúltban a hírekben is híressé vált szigetszentmiklósi gimnázium eközben a tettek mezejére lépett, ezúttal saját példájukból kiindulva nyílt levélben tiltakozásra szólították fel a pedagógusokat:

„A Batthyány Kázmér Gimnázium tantestülete kezdettől fogva hitetlenkedéssel szemlélte az új köznevelési törvény alakulását, amely óraszám-emelkedés mellett differenciált béremelést is ígért. Leszögezik azt is, hogy az ország közvéleményét megtévesztették, ugyanis „nem béremelést jelent a rendszer bevezetése, hanem az óraszámemelés mellett a bérek szinten tartását, a csökkenés elkerülését”. (fn.hir24.hu)

A tantestület követeli a köznevelési törvény koncepciójának teljes újragondolását és módosítását, miközben sürgetik a szakszervezeti összefogást - hasonló állásponton van az MSZP is, amely egyenesen követeli, hogy a kormányzat függessze fel a köznevelési törvény végrehajtását, mivel "a rendszer átgondolatlan átalakítása gyors színvonalcsökkenéshez vezet és veszélyezteti a teljes magyar közoktatás működését."

 

És mi az, amit mi ebből, "kívülállók" mit látunk?

Az új rendszer bevezetésére már nincs egészen 2,5 hónapja a kormányzatnak. A Klebelsberg Intézményfenntartó  Központ (KIK) tankerületi felügyelői novemberben lépnek munkába, az önkormányzatoknak november 15-ig kell nyilatkozniuk, átadják-e az államnak az iskolákat működtetésre, december végéig pedig az összes önkormányzattal meg kell kötni a végleges szerződést, figyelembe véve az egyedi feltételeket. Eközben még nincs költségvetési törvény és az önkormányzatok azt sem tudják, mennyi pénzt szánhatnak jövőre intézményfenntartásra, ráadásul még olyan váratlan, munkaidőt korlátozó esemény is előfordul, mint karácsonyi ünnepek meg téli szünet.

Vajon elegendő-e ennyi idő arra, hogy a KIK teljes létszámmal felálljon a munka határidőre történő elvégzésére? Minden tankerületben lesz november elsejétől felügyelő? És ahol nem lesz eredményes a pályázat, hogyan pótolják ezt az alapvető személyzeti hiányosságot? És kik lesznek a beosztottak? Pályáztatják az állásokat, vagy gyorsba kapcsolati, rosszabb esetben pártkatonai alapon oldják meg? Meglesznek a tárgyi feltételek, iroda-asztal-szék, számítógép-telefon-internet, hatályos jogszabálygyűjtemény?

Ki dolgozza ki a blanketta-szerződéseket, ki gondoskodik arról, hogy minden apró dologra gondoljanak majd később, az egyéniesítések során? Mi lesz azokkal az intézményekkel, amelyek óvodák és könyvtárak is egyben, hol húzzák meg a vagyonmegosztás határait, ki becsli majd fel az átvett ingatlanok-eszközök értékét pontosan, hogy azokat január elsején az induló mérlegbe be lehessen értékkel állítani?

Mi lesz az iskolák már meglévő szerződéseivel? Ha megszűnnek önálló intézménynek lenni, hogyan oldják meg a leszerződött nyelviskolákkal, sportegyesületekkel, stb. a kontinuitást? Ha az iskola-épület az önkormányzatnál marad, egyszerűbb a helyzet, de ha az államé lesz, hogyan fog "gondos apaként" eljárni a tankerület a bérbeadásoknál? Egyáltalán, kell nekik vele foglalkozni, premizálják-e a hasznosítást, vagy a tankerületi közszolgákra van bízva, szereznek-e bevételt a bérbeadásokból? És ha nem állami, hanem önkormányzati marad az épület, ki fog és kivel egyeztetni a délutáni-hétvégi bérbeadások tekintetében?

Mi lesz az olyan vagyontárgyak helyzete, mint például az iskolabusz? A pedagógiai munkához tartozik (tanulmányi kirándulások), vagy technikai felszerelés (szimplán logisztika)? És ha hirtelen pedagógiai eszközzé válnak, akkor elvehetik-e az iskolától és adhatják oda egy másik, a tankerületi felügyelő szívének kedvesebb iskolának? Egyáltalán, készült már részletes szabályozás (útmutató) arra vonatkozóan, milyen eszköz melyik kategóriába lesz besorolva, illetve milyen esetben és milyen megfontolás alapján kerül az egyik, és mikor a másik kategóriába? A vitás eseteket ki fogja eldönteni? A KIK, "ez van és kész" alapon?

Ki fog gondoskodni arról, hogy a könyvtárak, informatikai rendszerek, tanműhelyek színvonala továbbra is fennmaradjon? Vajon meddig tudják majd például a szakközépiskolák azzal csábítani a diákokat, "naprakész" technológiát tanulhatnak az oda jelentkezők az ő intézményükben, mi lesz az eddig külső támogatói szerződésekkel (pl. szoftverek-hardverek, gépjármű diagnosztika, stb.)?

Ha megszűnnek az iskolák önálló gazdálkodó szervezetnek lenni, akkor a KIK-illetékes fogja majd eldönteni, mennyi fénymásoló papír kell nekik és mikor? És ki fogja a festéket finanszírozni a fénymásolókba-nyomtatókba? Hol fog elkülönülni a pedagógia és az intézményfenntartás? Meddig tart majd egy hirtelen felmerülő gond megoldása (csőtörés, dugulás, ablaküveg kitörés, fejekre potyogó vakolat)? És ki lesz majd a felelős, ha a hosszas egymásra mutogatás alatt még jelentősebb anyagi kár, esetleg komoly személyi sérülés történik? És mi lesz, ha a tanfelügyelő ellátogat tanítási óra színvonalat tanulmányozni egy állami iskolába, ha akar inni egy ásványvizet, iskolai ellátmány hiányában visz magával? Esetleg kapnak az igazgatók "zsebpénzt", amelyből költeni nem nagyon mernek majd, nehogy hűtlen kezelés, sikkasztás, stb. legyen a vége?

Mi lesz az intézmény igazgatókkal, ha még nem töltötték ki a szerződésükben meghatározott fix időtartamukat? Január 1-től lapát, vagy csak februártól-márciustól, ha igazi, megbízható pártkatonát találnak helyettük? Vagy "no problem", maradnak, úgysincs semmilyen jogkörük? Esetleg besúgóhálózattal (rendszerhű, karriervágyó pedagógusokkal) figyeltetik minden lépésüket, hogy aztán lecsaphassanak rájuk és megalázva, fegyelmileg rúghassák ki őket?

És vajon hogy tud működni egy olyan rendszer, ahol az igazgató csak dísznek van, munkáltatói jog nélkül? Ha nincs beleszólása, kit ejtőernyőznek be hozzá és kit rúgnak ki alóla, nem feddheti meg a rossz tanárokat, nem küldheti el a nem az intézmény színvonalát képviselő tanárokat, akkor hogy fog felelősséggel tartozni az intézményért? 

Hasonló a helyzet az önkormányzati (állami) technikai személyzettel - ha az igazgatónak nincs ráhatása a konyhás nénire, és nem szólhat rá, hogy mosson már kezet, de a gondnokot sem piszkálhatja, gyorsabban javítson meg ezt-azt, a takarításba meg végképp nincs beleszólása, mit fog mondani a szülőknek? Kérem, lehet menni panaszkodni ide (önkormányzat) vagy oda (KIK), esetleg el lehet bumlizni a járásközpontba a KIK illetékeseihez, aztán nyafogni a hideg ebéd, a félig elmosogatott tányérok meg a hóeltakarítási hiányosságok miatt? Hiába, a reklamáció visszaszorításának egyik legjobb módja, ha jó sok kilométerre kell miatta elmenni ...

És vajon az intézményfenntartó önkormányzatot mennyiben tudják majd befolyásolni az iskolákat, igenis, tudnak takarékoskodni? Vajon ha szólnak, le lehet éjszakára oltani a villanyt, sőt, fűteni sem muszáj annyira, akkor azt meghallgatja valaki, sőt, cselekszik is a számlák csökkentése érdekében?

Vajon mi lesz majd a szakkörökkel, tanfolyamokkal? Ha már most tudni, hogy a KIK pedagógus-költségvetéséből 170 milliárd hiányzik jövőre, vajon hol fognak megszorítani, mik lesznek a "takarékoskodás" első áldozatai? Felesleges lesz az énekkar meg a rajzszakkör, a korrepetálásokra meg végképp nem lesz szükség? Vagy ha a szülők úgy gondolják, a gyerekeknek mindenképpen szükségük van rá és akár még fizetnek is érte, hogyan fogják tudni elérni, hogy legyen?

És kihez mehetnek panaszra a szülők egy-két rosszabb tanár miatt? Ha az nem azt adja le, ami a tankönyvben van, esetleg a számonkérés a tanulók számára valamiféle rejtélyes, soha nem látott anyag alapján történik? Vagy ha kirívóan pikkel a tanár a gyermekükre, esetleg úgy érzik, jelentősen alulosztályozzák és ezzel rontják a rontják a továbbtanulási esélyeit? Lehet-e bármilyen eredményt is elérni egy 150 ezer fős giga-hivatal századik hivatalnokánál, aki nap mint nap pártukázokat teljesít? Vagy egyszerűen érjék be annyival a szülők január egytől, ha csemetéjük belép a "köznevelésbe", hagyjanak fel minden reménnyel?

A KIK vajon hogy fogja felfogni a szerepét? A köznevelés a kormányzat ajándéka a plebs számára, a gyerekek meg a szülők örüljenek, hogy egyáltalán figyelemre méltatják őket, vagy a köznevelés egy szolgáltatás, amelynek díját az adófizetők dobják össze, célja pedig az, hogy minden leendő, de most még iskolás korú adófizető egyenlő eséllyel és színvonalon igénybe vehesse? És vajon a lehető legnagyobb társadalmi összhaszon érdekében a szülők (az adófizetők) beleszólhatnak, mit szeretnének, ha pedig nem azt kapják, reklamációjuk alapján orvosolják a hibákat?

Vajon mi ennek az egésznek a célja azon kívül, hogy hatalmas költségekkel jár, ezer és ezer hiba van belekódolva a rendszerbe, átgondolatlanságával és koncepciótlanságával milliónyi állampolgárt hergel, a színvonal esése pedig nagy valószínűséggel lekerülhetetlen? Ez is csak egy olyan aktus, amivel valaki mindenáron be akarja írni a nevét hazánk történelmébe?

És vajon a már most látszó költségvetési forráshiány (170 milliárd) betömésére mikor várhatjuk az újabb Matolcsy-csomagot? És ki lesz a hibás, megint az EU? Esetleg a pedagógusok, hogy olyan sokan vannak és olyan sok a fizetésük, hogy előre az összeszámolhatatlan volt? 

Nem lenne tényleg jobb ebben az esetben, hogy a törvényi intézkedéseket felfüggesztve, időt hagyva egy normális, célját egészen biztosan elérő reformot kidolgozni?

Egyelőre nem úgy néz ki, a rendszer kialakítása során akár a pedagógusok, akár a gyerekek (szülők), akár pedig az eddigi intézményfenntartók, azaz az önkormányzatok véleménye bármit is számítana. A választópolgárok kétharmada ez akarta, vagy nem?

 

Amennyiben tetszett, csatlakozz Facebook csoportunkhoz!

A bejegyzés trackback címe:

https://morgasjoga.blog.hu/api/trackback/id/tr324855909

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Felelős vagy kijáró polgárokat szeretnénk? - az önkormányzati modell igazi dilemmája 2012.10.18. 16:06:22

Felelős, döntésképes polgárokat szeretnénk? Akkor meg kell adjuk a polgároknak a valódi helyi döntés lehetőségét a fontos ügyekben - ha minden "odafent" dől el, akkor nem dönteni, hanem alkalmazkodni, kijárni tanulnak meg. Akkor tényleg visszamegyünk K...

Trackback: Birkanépnek birkakampányt? 2012.10.18. 15:00:19

Az sajnos nem újdonság, hogy a választókat hülyének nézik a politikusok. Az sem, hogy munkájuk legfontosabb részének a szavazatok begyűjtését tekint, hatalmukat, pozíciójukat nem a közérdekében, hanem saját céljaik felhasználására szeretik fordítani. A...

Trackback: Orbáni módszerekkel egy szebb jövőért! 2012.10.18. 14:58:16

Kétségtelen, hogy sokan elerőtlenedtek a hazáért vívott szabadságharcban, sokakat elbizonytalanított a rágalmazó és hazug propaganda, amivel Miniszterelnök Úr és istenáldotta szakértőcsapatának munkáját próbálták lejáratni az idegenszívű senkik. De ne ...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Pszt! 2012.10.18. 14:54:53

majd a birkameneten megmondják, milyen jó is ez!

jancsopanza 2012.10.18. 15:09:34

A rendszer neve: Messianisztikus feudalizmus

dr kíváncsivagyok 2012.10.18. 15:15:22

"A választópolgárok kétharmada ez akarta, vagy nem?"

Nem,...baszki,...nem !

jancsopanza 2012.10.18. 15:15:28

A fenntartó-működtető oldal két szinttel terebélyesedik, a költségek szerintem a duplájára nőnek átlagosan.

jancsopanza 2012.10.18. 15:20:07

Ja, és persze kiváncsi vagyok, ahogy a MÁK a reá háruló feladatokat "rutinból" megoldja...

873ujr3rk 2012.10.18. 15:26:44

majd a bajnai és hiller. mondjuk a pedák amilyen birkák, szépen lenyelik ezt is. szakszervezet lol.

ursus artos 2012.10.18. 15:37:24

"különösképpen akkor, ha úgy gondoljuk, az oktatás is ugyanolyan szolgáltatás, mint például az egészségügy."
Nem, nem!
Az oktatás nem szolgáltatás.

2012.10.18. 15:40:33

@873ujr3rk: Mondj már egy társadalmi csoportot, amelyik kimegy az utcára tiltakozni, és meghátrálásra készteti a kormányt! Ja, hogy nincs ilyen...

873ujr3rk 2012.10.18. 15:41:44

azért ezt azt hiszem igazán alaposan szétbasszák.
de ha és amennyiben valóban 0 közéleti reakciót váltott ki az ún önfinanszírozó felsőoktatásra való áttérés, énszerintem simán megérdemeljük ezt is.

KókaDtszegfű 2012.10.18. 15:42:47

mindig a magyar népet kirabló-oldal nyomorba döntő
bukott banda akarja megmondani, hogy mi a jó, és milyennek kellene lenni az oktatásnak is, meg minden másnak
... na ez igen, igen muris kissé!!

KókaDtszegfű 2012.10.18. 15:44:09

@Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn: ezt már eljátszottátok, párszor
meg a külföldi tankokat is...
rászabadítottátok a magyar népre!!

ursus artos 2012.10.18. 15:45:11

"És kihez mehetnek panaszra a szülők egy-két rosszabb tanár miatt?"
Igazgató. Iskolaszék. Oktatási Hivatal.
(A rossz tanárságot ki állapítja meg?)

"Ha az nem azt adja le, ami a tankönyvben van, "
Nem leadunk, tanítunk.

"...esetleg a számonkérés a tanulók számára valamiféle rejtélyes, soha nem látott anyag alapján történik? "
Igazgató. Iskolaszék. Oktatási Hivatal.

Martian (törölt) 2012.10.18. 15:46:14

"A választópolgárok kétharmada ez akarta, vagy nem?"

A választópolgárok még nem jöttek rá, hogy kár szavazni bárkire is, mert úgyis átb@sszák őket a palánkon és ezen legfeljebb így lehet változtatni:

tomcatpolo.hu/user_show_sticker.php?id=40

:))

ursus artos 2012.10.18. 15:48:12

"Hasonló a helyzet az önkormányzati (állami) technikai személyzettel - ha az igazgatónak nincs ráhatása a konyhás nénire, és nem szólhat rá, hogy mosson már kezet, de a gondnokot sem piszkálhatja, gyorsabban javítson meg ezt-azt, a takarításba meg végképp nincs beleszólása, mit fog mondani a szülőknek?"
Miért nincs ráhatása?

KókaDtszegfű 2012.10.18. 15:48:52

@873ujr3rk: magyar gyűlölő szocialisták, a lebutított szavazóbázisuk nagy örömére
egyszer az oroszoknak adják el országot, majd a külföldi multiknak, majd 2008-2009-ben meg már az IMF csicskásaivá teszik az addigra
jól megtanított
kikupált
magyar népet!

ursus artos 2012.10.18. 15:50:33

"Mi lesz az intézmény igazgatókkal, ha még nem töltötték ki a szerződésükben meghatározott fix időtartamukat?"
Kitöltik a meghatározott fix időtartamukat.

Most komolyan az esetleges opciók közé a szerző miért nem vette fel az elgázosítást, vagy a Dunába lövetést? Elvégre ez egy ordasnácifasiszta kormány...

KókaDtszegfű 2012.10.18. 15:50:36

@Martian: rájöttek
2010-ben az éhező milliók, a megélhetési hitelek felvételére kényszerült tömegek, a nemzetidegen gyurcsányi-bajnai féle szocialistákat kidobták az ablakon, a trükkös hazug eszméjükkel
tanaikkal
együtt

873ujr3rk 2012.10.18. 15:52:14

kedves bloggazda kérlekszépenlégyszíves basszad ki a trollt, köszönöm szépen .

ursus artos 2012.10.18. 15:53:32

"Vajon ha szólnak, le lehet éjszakára oltani a villanyt, sőt, fűteni sem muszáj annyira..."
pffff.
Ez akkora demagógia, hogy nincs is rá szó!

ballus 2012.10.18. 15:54:43

Ha a cikk végén föltett bármely kérdést feltennék Rózsának, bizony nem tudna rá válaszolni, mint ahogy a parlamentben az igeneket nyomkodó képviselőknek nevezett nyomkodódroidok közül senki más sem.

ursus artos 2012.10.18. 16:03:52

"Vajon mi ennek az egésznek a célja azon kívül, hogy... (itt rengeteg blablabla)"
A magyar oktatás egyik legnagyobb problémája, hogy hatalmasok az iskolák közötti különbségek, pedig ezeknek az iskola falain belöl kell lennie. Nem nehéz elképzelni, hogy milyen lehetőségei vanna Tiszabő illetve Sárvár önkormányzatának az iskola fenntartására, eszközök beszerzésére, etc..
(A további problémák: az idő "prokrusztészi ágya", a kisiskolás kori fejlettségi különbségek további növelése 18 éves korig, a frontális osztálymunka egyeduralma...)

jancsopanza 2012.10.18. 16:04:52

@ursus artos: Mert nem ő a munkáltatója, csak ezért.

ursus artos 2012.10.18. 16:07:01

@jancsopanza: "Mert nem ő a munkáltatója, csak ezért."
A munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja.

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2012.10.18. 16:10:09

@ursus artos: szokták mondani, szar a harag hatalom nélkül.
Munkáltatói jog hiányában sok mindent nem lehet csinálni azzal, aki nem teszi a dolgát ... (és még azt is ki kell derítenie, ki kinek a kije, mert hát egyáltalán nem biztos, hogy az fog ordítani, akibe konkrétan belerúg ...)

jancsopanza 2012.10.18. 16:10:51

@ursus artos: Nem a lefelé nivellálás a magoldás, ezt a szisztémát anno a Kinai Népköztársaság preferálta és követelte enyhítendő az ottani éhezési problémát.

Szűtté mamá? Szűjjé! 2012.10.18. 16:11:30

@KókaDtszegfű: Ezt még hány helyre másolod be? Legalább írjál újakat a pénzedért, ha meg meggyőződésből vagy nyomi, akkor meg pláne.

jancsopanza 2012.10.18. 16:12:51

@ursus artos: Most igen, de éppen ezt változtatná meg az új rendszer.

ursus artos 2012.10.18. 16:14:13

@jancsopanza: "Nem a lefelé nivellálás a magoldás,..."
Nincs is erről szó.

billy reed 2012.10.18. 16:14:47

Ezekre a kérdésekre azért ne kapunk válaszokat, mert kormányzati szinten nincsenek ilyenek.

Az ún. "oktatási államtitkár" és csapata úgy alkotott törvényt, hogy fogalma sincs az oktatás valós helyzetéről, sem az igényekről, problémákról.
Egyeztetés nem volt, és pl. a kerettanterv bátor kidolgozói nem merték nevüket adni remekművükhöz, névtelenségben maradtak.

Egy dolgot tudnak: kioktató hangnemben ex cathedra nyilatkozni.
Diktálni.
Csak ehhez értenek.

Így aztán adódik a kérdés: mi lesz ha eljön a káosz? /Márpedig az elkerülhetetlen./

@ursus artos: ""Mi lesz az intézmény igazgatókkal, ha még nem töltötték ki a szerződésükben meghatározott fix időtartamukat?"
Kitöltik a meghatározott fix időtartamukat."

Azért vetődött ez fel, kedves kommentelő nemzettárs, mert volt szó arról, hogy az iskolaigazgatóknak újra kellene pályázniuk.
Egyébként gondolj bele: milyen vicces lesz, mikor pl. a csurgói gimnázium igazgatóját a pesti miniszter nevezi ki.
Hiteles lesz, mi?

"Az oktatás nem szolgáltatás."

De, az.

""Hasonló a helyzet az önkormányzati (állami) technikai személyzettel - ha az igazgatónak nincs ráhatása a konyhás nénire, és nem szólhat rá, hogy mosson már kezet, de a gondnokot sem piszkálhatja, gyorsabban javítson meg ezt-azt, a takarításba meg végképp nincs beleszólása, mit fog mondani a szülőknek?"
Miért nincs ráhatása?"

Istenem, miért kommentel az ilyen?
Azért, mert ha az iskola pénzügyi önállósága megszűnik, a technikai dolgozók nem tartoznak majd az igazgató hatáskörébe. Nem ő lesz a főnöke, hanem a KIK helyi gazdasági vezetője.

Ez már most is így van az ún. TISZK iskolákban: a szakközépiskolákat tömörítő TISZK-ek esetében az iskolának megszűnt minden pénzügyi önállósága, összesen egy Gazdasági Hivatal van / székhelye a központi iskolában/.
És igen, ez azt jelenti, ha kiég egy lámpa, akkor a GH-tól kell engedélyt és pénzt kérni a cserére, az iskolaigazgató ezt önállóan nem döntheti el, csak ha a GH vezetője ellenjegyezte.
Ugyanez a helyzet MINDEN kiadással.
Mondom, ez már most is így megy Pesten.

Miért nem gátak épültek stadionok helyett? 2012.10.18. 16:16:29

Üzenet azokhoz a külföldi, magyar és nem magyarokhoz akik részt kívánnak venni a kormánypárti békemeneten.

Önök nem a mi országunkban élnek!

Önök egy fél feudális, fél fasiszta, a demokrácia szabályait nem tisztelő kormányt és pártot támogatnak részvételükkel!

Mi nem akarunk az Önök országában a kormányuk mellett tüntetni!

Önök se tegyék ezt nálunk!

ursus artos 2012.10.18. 16:19:23

@billy reed: ""Az oktatás nem szolgáltatás."

De, az."
Nem, nem az.

ursus artos 2012.10.18. 16:20:49

@billy reed: "TISZK-ek esetében az iskolának megszűnt minden pénzügyi önállósága, összesen egy Gazdasági Hivatal van / székhelye a központi iskolában/."

Budapesten.

jancsopanza 2012.10.18. 16:25:50

@ursus artos: Indirekt módon épp ezt fogalmazta meg a hozzászólásában: "A magyar oktatás egyik legnagyobb problémája, hogy hatalmasok az iskolák közötti különbségek, pedig ezeknek az iskola falain belöl kell lennie. Nem nehéz elképzelni, hogy milyen lehetőségei vanna Tiszabő illetve Sárvár önkormányzatának az iskola fenntartására, eszközök beszerzésére, etc." Lehet, hogy nem vette észre, de így van. Egyébként meg érdemes a jogszabályt is elolvasni, akkor világosabb lenne egy-két hozzászólás tartalma.

Bretschneider detektív 2012.10.18. 16:35:04

Én csak azt szeretném kérdezni, hogy jelen esetben miért költségvetési évben kell gondolkodni, miért nem lehet tanévben? Túl ortodox? Vagy nyáron lusták dolgozni? Vagymijafasz?

we 2012.10.18. 16:38:15

@ursus artos: akkor micsoda ha nem szolgáltatás?

ursus artos 2012.10.18. 16:41:23

@we: "akkor micsoda ha nem szolgáltatás?"
Közfeladat.
De szerintem meg: kötelesség.

jancsopanza 2012.10.18. 16:44:21

@we: Hát persze, hogy szolgáltatás! Nem is adomány, amit a jóságos állam-bácsi ad, mert jól viselkedtünk. Az abban dolgozókat egyébként gyüjtőszóval közszolgáknak nevezik, nem "köz-adakozóknak". Ezt csak az nem érti, aki nem akarja. Az állam az adófizetők pénzéből biztosítja ezt a szolgáltatást.

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2012.10.18. 16:46:13

@ursus artos: ha nem szolgáltatás, akkor mi?
hatósági feladat? muszáj tevékenység?

semmiextra 2012.10.18. 16:50:33

@morgás joga mindenkit megillet:
A szöveg apró demagógiának ellenére, csak nagyon a felszínt sikerült megkarcolni.
Az iskolákra évek óta nincs elég pénz, de a nagyobbik gond a NAT szakmai szintje. Ajánlom olvasásra a kerettanterveket kifejezetten vidám kis olvasmány. (Én jókat röhögtem kínomban.) Azt már meg sem említem, hogy pont a finanszírozásról szoló rész kb úgy ahogy van hiányzik. Azt még nem tudni, hogy lesz január 1.-től

ursus artos 2012.10.18. 16:51:33

@morgás joga mindenkit megillet: "muszáj tevékenység? "
Így valahogy...

ursus artos 2012.10.18. 16:57:49

@semmiextra: "de a nagyobbik gond a NAT szakmai szintje."
Milyen szakmának, melyik szintjére gondolsz?
Mert az alaptantervnek, mint műfajnak megfelel. Biztos vannak benne hibák, és holnapig lehetne sorolni, de. Mint alaptanterv rendben van, bár műveltségtartalmak százalékos arányán lehet vitatkozni...

semmiextra 2012.10.18. 17:04:21

@ursus artos:
Olvastad? Értelmezhetetlen összevágott mondatok számszaki hibák, be nem tartható részek. Ha néha az óra szónok se jönnek ki.

Szevasztok 2012.10.18. 17:22:18

@morgás joga mindenkit megillet: "Nem lenne tényleg jobb ebben az esetben, hogy a törvényi intézkedéseket felfüggesztve, időt hagyva egy normális, célját egészen biztosan elérő reformot kidolgozni?"

Ugyan már! OV így döntött és ő mindig a tökéletes megoldást választja. Csak nem a zsenialitását mered megkérdőjelezni?

jancsopanza 2012.10.18. 18:01:47

@Szevasztok: "Aki mibennünk nem bízik, az önmagában sem bízik. Aki mibennünk nem bízik, az a mi fényes jövőnkben sem bízik. És aki a mi boldog, fényes jövőnkben nem bízik, az áruló."

coremosh 2012.10.18. 18:34:30

Ha kotelesseg szerinted akkor miert nem lehet a legnagyobb hatasfokkal csinalni?
Ebben a formaban ez egy hugy.
Ha kotelessegnek vesszuk es mindennemu szakmaiassag nelkul fognak bele akkor az mi?
Mondjuk arulas?
Hazaarulas?

Mondok mast. Ismeros gyakorlaton onkorminal dolgozik. Fogjak a fejuket mar most. Csusznak minden hataridovel, egyszeruen azert mert akiket felvettek nem ertenek hozza. 10 hatarozatbol 6-7 megy vissza javitasra. Ha ien hozzaertessel kezdenek ennek is. (ahogy latom igen), akkor mi lesz itt?

ursus artos 2012.10.18. 19:05:17

@semmiextra: "Értelmezhetetlen összevágott mondatok számszaki hibák, be nem tartható részek."
Például?

ősbölény 2012.10.18. 19:50:31

Csak egy jellemző részletkérdés az "új pedagógus-pályamodell" intézkedéseiből: a tanári munkaidő kérdése. Ennek heti teljes volumene ugyanúgy 40 óra, mint mindenki másnál, azzal a megkötéssel, hogy ebből 22 kontakt tanórát kell minimálisan teljesíteni. Azaz heti 18 órát számolnak az órák előkészítésére, a felkészülésre és egyéb szakmai teendők elvégzésére. Ez a pályamodell előirányozza, hogy az iskolában a tanórák ellátásán felül még 10 órát bent kell tartózkodni hetente. Ez nyilván további kontakt tevékenységet jelent, hiszen az iskola épületében a tanár a tanórához kapcsolódó érdemi munkát nem tud végezni, az infrastruktúra hiánya miatt. (Pl. szabad íróasztala, számítógépe, szakirodalma, és a munkához szükséges nyugalmas helye sincs.) Ellenben növelni fogják a kontakt tevékenységét (szakkörök, kirándulások, stb.), mégpedig ingyen. Egy órára három tanórához kapcsolódó feladatok jutnak majd, és az viszont nagy kérdés, hogy igénylni fogják-e a tanulók, hogy minden tanár még hetente 10 órát a tanórákon kívül foglalkozzék vele.

HaKohen 2012.10.18. 19:59:29

@ursus artos:

"Közfeladat.
De szerintem meg: kötelesség."

Gyönyörű dagály, bár nem mondhatom, hogy mostanában nem láttam hasonlókat.

Kötelesség? Ez így semmitmondó általánosság. Egy raktár biztonsági őrzése is kötelesség, a kutyád gyógyítása is az és í.t.

Amint @jancsopanza: is rámutatott, közszolgálat. De ha úgy tetszik, szolgáltatás. Amint a közrend védelme, a bankszámlád kezelése, az influenzaoltás beadása is az. Nem kell azért megsértődni, mert így hívják.

Egyébként elképzelem, amint a nemszolgáltató pedagógusokat SAS-behívóval (tudja valaki, hogy mi volt az? - egy napon belül jelentkezni kellett a kijelölt csapattestnél) berendelik az iskolazászlóaljhoz, kettős sorba állítják, majd a zászlóaljparancsnok Vigyázz! és Lépés, indulj! vezényszavára elkezdik a kijelölt osztályuk felé fordulva (frontális tanítás!) felolvasni a NAT pontjait, utána megemlékezve az épp aktuális példaképről, inkluzíve éppen regnáló álomtitkár.

Szóval, végülis igazad van, tényleg nem szolgáltatás.

lógós versenyszférás és állami dolgozó adócsaló 2012.10.18. 20:09:56

hahaha tanárok...

de nem kell félni, orbán bukni fog, minden visszaáll a régi, szuper állapotába XD

hajrá magyar értelmiség...

zellerlevél 2012.10.18. 20:18:05

A pedagógusokat tájékoztatni kéne pár dologról, amivel évtizedek óta nincsenek tisztában. Első pontként azzal, hogy a teljes munkaidejük nekik is negyven óra volt, és annyi is marad.
Nagyon sok pedagógus nincs ezzel tisztában, és azt hiszi, hogy a megtartott 20-22-huszonakárhány órával letudta a munkaidejét.
(És igen, tudom, egyidejűleg jelen van is, hogy a pedagógus a saját idejét áldozza a tanítványaiért, sokkal többet dolgozik, mint a negyven óra.)

A pedagógusok többsége azzal sincs tisztában, hogy az őszi, tavaszi, téli szünet számukra tanítás nélküli munkanap. Nem láttam még iskolát, ahol ezekben a szünetekben van valaki.

A pedagógusok többsége azzal sincs tisztában, hogy a 26 nap pótszabadságuk idejének egy részére (talán 15 nap) az oktatási intézmény igénybeveheti őket munkára. Elvétve látok olyan oktatási intézményt, ahol ezt megteszik.

Megfizetve tényleg nincsenek, ezt senki sem vitatja. Ahogy azt sem, hogy nagyon sok lelkiismeretes, gondos pedagógus van. Talán egy változó rendszerben jelezni lehet számukra, hogy értékes a munkájuk, azokat meg, akik jobb híján végeztek tanár-, vagy tanítóképzőt, és csak azért járnak iskolába dolgozni, mert nincs más, el lehet távolítani a gyerekeink közeléből. Erre, ha jól látom, akkor a gyakornoki két év utáni vizsga alkalmas lesz. Mondjuk szerintem előbb kéne kezdeni, pl. a felvételinél.

zellerlevél 2012.10.18. 20:23:49

@ursus artos:

Csak felületesen ismerem a tervet, de szerintem az iskolák közötti különbséget nem fogja ez a rendszer csökkenteni. Továbbra is az lesz, hogy a jobb iskolákba jobb pedagógusok mennek, a tehetősebb szülők oda iratják a gyerekeiket. Szerintem előfordulhat az is, hogy ez a megoldás növelni fogja a különbségeket.

zellerlevél 2012.10.18. 20:25:59

@ursus artos:

Viszont úgy látok, hogy a járási fenntartónak simán joga lesz az igazgató felett átírányítani egy tanárt a járás másik iskolájába, részben, vagy egészben.
Számomra ez azt jelenti, hogy az igazgató hatásköre ténylegesen csorbul.

zellerlevél 2012.10.18. 20:28:08

@billy reed:

Az új rendszer szerintem csak a pedagógusokra és ped. asszisztensekre vonatkozik, a technikai személyzetre nem.

lucernaböde 2012.10.18. 20:32:45

@zellerlevél: A tanítás nélküli munkanap és a szünet az két különböző dolog. A tanítás nélküli munkanapokon a gyerekek ugyan nem tanulnak, de a tanárok attól még dolgoznak. Pl. az írásbeli érettségi napjai is tanítás nélküli munkanapok. Szerinted olyankor ki felügyel?
Mellesleg a középiskolai tanároknak az érettségi miatt többnyire nem lehet nyáron kiadni az összes szabadságot, valamelyik szünet valahány napja is szabadság.
Azzal pedig évek óta mindenki tisztában van, hogy a kötelező óráin felül is van feladata. El is végzi tisztességgel. Felügyel tanulmányi versenyeken, gyereket kísér a szélrózsa minden irányába, stb.
Persze, vannak olyanok, akik nagyon ügyesen kibújnak a feladatok alól, de ez minden munkahelyen előfordul.
Ja, és a szünetekben ált. vannak kijelölt ügyeleti napok, amikor az iskolákban lehet ügyeket intézni.
Tessék előbb tájékozódni, aztán savazni a dolgozókat!

lucernaböde 2012.10.18. 20:41:07

@ursus artos: Olvasgass kerettanterveket! Azoknak az anyagát pl. nem lehet évfolyamokra bontani. Megtarthatsz egy évben az adott tantárgyból 37 órát (heti 1 óra), ha az egyik témát befejezed, akkor 32 óránál jársz, ami kevés, ha belekezdesz a másikba, akkor 42 órára lenne szükséged, ami nincs.
Amúgy tök jó, nem?!
És kérdem szeretettel, mit keres a kémia tantárgy kerettantervében, hogy a gyereknek hogyan kell berendeznie a szobáját?!
És még lehetne sorolni a hasonló hangzatos ökörségeket.
Mielőtt számon kérnéd, terjedelmi okok miatt nem folytatom, bár lenne még hasonló marhaság bőven.

lucernaböde 2012.10.18. 20:51:34

@billy reed: A KIK nem foglalkozik -a jelenlegi tervek szerint- az iskolákban foglalkoztatott technikai dolgozókkal. Az a települési önkormányzat dolga lesz. A KIK csak a pedagógusokkal, és a pedagógiai szakmai munkával törődik. És ennek az eszközeivel. Tehát pl. a kréta a KIK dolga, a villanykörte és a WC papír nem. És tegyük hozzá, hogy az önkormányzatnak ettől kezdve nem érdeke a problémákat azonnal és közmegelégedésre orvosolni, hiszen a világon semmibe sem szólhat bele, az iskola valójában nem az övé.
Lesznek itt még hajmeresztő dolgok...

zellerlevél 2012.10.18. 21:04:36

@lucernaböde:

A tanítás nélküli munkanap a pedagógusoknál azt jelentené, hogy bezárják az iskolát, és senki nincs benne? Gondolom más szakmák is szeretnének ilyen munkanapokat.
(Nem beszéltem érettségi szünetről, tavasziról, ősziről, téliről írtam.)
A nyári havi egy nap ügyelet az max. három nap. Tudom, hogy hány pedagógus tartózkodik ilyenkor az iskolában.
Ahogy azt is, hogy hány napot töltenek otthon, illetve azt is, hogy milyen tévhitek élnek bennük a munkaviszonyukkal kapcsolatban.

lucernaböde 2012.10.18. 21:19:15

@zellerlevél: Már ne haragudj, de neked is vannak bőven tévhiteid a pedagógusok munkaviszonyával kapcsolatban.
Nyáron nem havi egy ügyelet van, jóval több. Akinek feladata van, azt pedig berántják szünetben is. Én is szoktam nyáron dolgozni, nem egy napot, iskolában és iskolán kívül is (sztem nem a munkavégzés helye a lényeg egyébként, hanem az, hogy iskolai feladattal foglalkozol).
Most őszi szünetben őszi érettségi írásbeli is lesz...
Ja, és vannak olyan városok, és olyan iskolák, ahol őszi/tavaszi szünetben akkor is bent kell tartózkodnia a pedagógusnak, ha éppen semmilyen értelmes munkát nem tudnak neki adni.

zellerlevél 2012.10.18. 21:26:22

@lucernaböde:

Amit írtam, az közvetlen, sokéves tapasztalat.
Nem írtam, hogy mindenhol így van.

(És nem írtam, hogy amit te írsz, az tévhit, neked sincs okod rá.)

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2012.10.18. 21:30:22

Egy-egy viktor kép minden osztályba?:))

11235813 2012.10.18. 21:33:39

@zellerlevél: Kedves zellerlevél!A jó édes anyádat. Csak így barátilag. 2010-es KSH adat szerint a tanárok átlagban heti 51 órát dolgoznak.

Minden kedves hozzáértőt tájékoztatok néhány dologról, amellyel nincs tisztában:
A közoktatásról szóló jelentés szerint 3 olyan ország van az EU-ban, ahol GDP arányosan kevesebbet költenek az oktatásra.
-Kötelező órasáv van, ugyanis 26 óráig nincs túlóra-kifizetés.
-Kerettanterv: pl. a matematika óraszám 9-10. évfolyamon a szakközépiskolában 31%-kal, 11-12. évfolyamon 34%-kal csökken.Informatika óra 9. évfolyamon heti 1x. A tananyag spirális felépítése helyett a lineáris lesz a módi. Amit a diák megtanult 6-ban, azt 11-ben tudja, nem kell ismételni...Mindennapi testnevelés:eddig is benne volt a rendszerben. Heti két órát "ki lehet váltani" egyesületi igazolással, tömegsporttal, elméleti foglalkozással.
-Kötelező helyettesítés rendszere: a városoktól távolabbi falvakban alacsony a szakos ellátottság, a nagyvárosokban sok tanár van,vagyis a kirúgottak egy része utazó tanár lesz, és tömbösítve (lásd epochális iskola) letudja 4-5 iskolában a kötelező óraszámot.
-Cinizmus:a tanár nem pofáz, úgyis csinálja a dolgát. Ha meg mégis, a járási főnök (a munkáltató) teszi a dolgát.
Következmény: A tanárok 20-30%-át (pesszimista jóslatok szerint 40%-át) kirúgják, nyugdíjazzák,átterelik a helyettesítő rendszerbe. A maradók kussolnak, mert rettegnek az állásuk miatt. Kicsinálják az alapítványi iskolákat (januártól csak az egyházi iskolának jár állami támogatás), csökkentik az óraszámokat. Ezáltal az egyházi iskolák (a gazdag szülők hathatós anyagi támogatásával) még inkább elitképzőkké válnak,javarészt ők jutnak be a felsőoktatásba,vagyis a fidesz kitermeli saját értelmiségi elitjét. A többiek csökkenő óraszámmal, egyre alacsonyabb színvonalú oktatásban részesülnek elégedetlen, meg nem fizetett tanárokkal, a pálya teljesen elnéptelenedik idővel.Sebaj, a birkákat könnyű vezetni, menetelni meg iskola nélkül is tudnak!

lucernaböde 2012.10.18. 21:47:05

@zellerlevél: Az a baj, hogy általánosítasz, és amit leírsz, az azt a hatást kelti, hogy minden pedagógus lógós, és ezek figyelembe vételével örüljenek, hogy lyuk van a hátsójukon, és még így is bőven többet keresnek, mint amennyit megérdemelnek.
A közvetlen sokéves tapasztalatod meg olyan lehet, mint a mi sulinkból nemrég nyugdíjba vonult oktatástechnikusé, aki váltig állította, hogy "ezek" (pedagógusok) hetente csak 20 órát dolgoznak, egyébként meg lógatják a lábukat.
Közöttünk élt 22 évig, nézett, de nem látott.

ursus artos 2012.10.19. 07:30:13

@lucernaböde: "Olvasgass kerettanterveket!"
Nem kell ilyen nagyképű kioktató hangnemben kezdeni a hozzászólásodat, de rendben: ha nem érted, hogy mit keres ott a kémia tanmenetnél amit írtál, olvasgasd a szakirodalmat!
De elárulom. A magyar diákok tárgyi tudásával az a baj, hogy csak adott kontextusban tudják alkalmazni az ismereteiket. Abban a tantárgyban. (Ezt nem én állítom, hanem a kutatások!)

ursus artos 2012.10.19. 07:32:57

@11235813: "A tananyag spirális felépítése helyett a lineáris lesz a módi. "
Éppen, hogy spirális.

varietasdelectat 2012.10.19. 09:14:35

@zellerlevél:
Tanítás nélküli munkanap = értekezlet, kirándulás, belső továbbképzés, vizsga, stb. Nyáron táborok, vizsgák-pótvizsgák-javítóvizsgák, tanévzáró-kezdő teendők. Ügyelet HETENTE egy napon, nem havonta!
Magyartanárként anno a napi 4-5 órám után napi szinten kb. ugyanennyi időt jelentett a felkészülés, dolgozatjavítás (30-on felüli osztálylétszámoknál ugye, sok érdemjeggyel, tkp. 2 tantárgyban -irodalom-nyelvtan - is. Elismerésem, aki ezt délutánonként a suliban meg tudja csinálni, amikor ugye a termekben mennek a kötelező délutáni elfoglaltságok (na ez megint külön téma...), a tanáriban meg a 30 nm-re jut 33 tanár! Én az esti-éjszakai csendben tettem otthon.
12 évet tanítottam, mielőtt a fenntartói oldalra kerültem. Tudom, melyik oldalon mi működik és mi nem. Ezért is fogom a fejemet mostanság. Mert valóban olyanok találták ki a nagy reformokat, akik közoktatást közelről, működő mindennapi állapotában még nem láttak.

zellerlevél 2012.10.19. 14:31:07

(Személyeskedéseket nem olvasok, most sem tettem.)

Szerintem abban mindenki egyetért, hogy az oktatás nagy bajban van. Abban is, hogy tenni kell valamit. Eddig a kormányok nagyjából semmit sem tettek. Most van rá próbálkozás. Ez üdvözlendő.
Az kérdés, hogy ami történik, az javít-e a közoktatás helyzetén, vagy nem. Szerintem pár dolog lesz, ami javíthat, de jópár van, ami rosszul is elsülhet.

Az, hogy a pedagógusoknak kedvező részeit nem vezetik be, ellenben a kedvezőtleneket igen, az méltánytalan, igazságtalan.

Az, hogy a pedagógusok tiltakoznak, természetes, amibe az ember egyszer beleilleszkedett, amit megszokott, ahhoz ragaszkodik. A munkahelyek többségében az elmúlt két évtizedben a munkavállalók többsége már szembesült egy sor változással (pl. a rendszerváltozásig az ország teljes területén elfogadott volt, hogy a takarítók hat órát dolgoztak, nyolc órás jogviszonyban, ez már mindenhol a múlté; teljesen természetes volt, hogy az építőiparban reggel egy felessel kedztek, ezt ma már a munkahelyek többségében senki sem próbálja meg... sorolhatnám, nem csak az ilyen irányúakat, hanem azt is, ami igazságtalan: pl. hogy azokat, akiknek bérlettérítést kell fizetni, inkább tartják alkalmatlannak egy munkára, mint a helyi jelentkezőt, stb.), vagy elfogadták, vagy elküldték őket. Ez a közoktatásban (közszférában) még hátravan.