véleménynyilvánítási szabadság6 (1).pngA közéleti blogszféra a 2014-es választásokig tartó kampányidőszakának egyik legnagyobb problémája várhatóan a
 véleménynyilvánítási szabadságunk maradéktalan érvényesítése, illetve annak korlátai lesznek. Valamint az, mit is lehet tenni azokkal, akik  jogukkal visszaélve korlátoznak minket a jogainkban.

Hol ér véget a szabad vélemény közlés és hol kezdődik annak megsértése? Ki él a joggal, ki él vissza a joggal és ki az, akit mások akadályoznak az alaptörvény által biztosított alapjoggal érvényesítésében? Mit tehetnek a bloggerek (moderátorok) és a felhasználók, hogy a posztok kommentjei azt az élményt nyújtsák, amire kitalálták őket, ne pedig bosszúságot, szélsőséges esetben akár vég nélküli jogi herce-hurcát? És nem utolsó sorban, kik azok a trollok, mi a céljuk és hogyan lehet őket eltávolítani (vagy legalábbis időlegesen kiiktatni)?

 

A téma fontosságát jelzi, hogy annak idején 1848. március 15-én a 12 pont első pontja foglalkozott a sajtószabadsággal valamint a cenzúra eltörlésével, és csak ez után jött például az évenkénti országgyűlés Pesten illetve a törvény előtti egyenlőség.

 

 

1. Komment olvasók és írók, valamint a moderáció

 

Miért is szeretik az olvasók például a közéleti blogokat? Mert nemcsak a blogger egyéni nézőpontjából kapnak rövidebb-hosszabb lélegzetű, alternatív különvéleményt, hanem a poszthoz hozzáfűzhetik sajátjukat is – kommentelhetik a posztot és a többi kommentet, így nemcsak passzív, hanem aktív részesei lehetnek az online hírfolyamnak.

 

Tanulmány is készült kommentelési szokásainkról, valamint a többi kommentelőkkel szembeni elvárásainkról – akit nem érdekel, az már ugorhat is a következő fejezetre, a troll-tanra.

 Kommentek megítélése elemzés.jpg

 

– részletek –

 

"Az internetezők (azon része, mely ismeri a komment kifejezést) a kommentelést a szólásszabadság egy formájának (72%), így nélkülözhetetlennek tartják. A kommentelés további előnyei között tartják számon a felhasználók az informálódás lehetőségét, úgy látják, hogy gyakran értelmes viták, beszélgetések alakulnak ki egyes fórumokon, valamint a hozzászólások az újságírók számára is közvetítenek visszajelzéseket."

"Bár a világhálón az értelmes, vitaindító hozzászólások vannak túlsúlyban, nincs olyan kommentolvasó, aki ne találkozott volna trágár, sértő, szélsőséges, akár szexuális jellegű vagy csak nem a témához illeszkedő kommenttel."

 

Akik ismerik a komment kifejezést, azok közül:

 

komment írók és olvasók.jpg

 

"• A gyakori kommentelők többsége el sem tudja képzelni az online cikkeket, blogokat hozzászólások nélkül. Csak kevesen vélik úgy, hogy a kommenteknek semmilyen jelentősége sincs (13%), vagy hogy az emberek nem veszik komolyan őket (21%)."

"• A kommentelés előnyét elsősorban abban látják, hogy mindenkinek lehetősége legyen kinyilvánítani véleményét, s megosztani azt a közösséggel. 60 százalék szerint egyenesen szűklátókörűségre, elfogultságra vall az online hírforrásoktól, ha korlátozzák, megszüntetik a hozzászólás lehetőségét. A szólásszabadság gyakorlása mellett a kommentelés legnagyobb előnyét az újságírók számára adott visszajelzésekben érik tetten (67%), de sokan információszerzés céljából is olvassák őket (49%)."

"• A válaszadók döntő többsége támogatja, hogy mindenkinek joga legyen hozzászólni az online cikkekhez, blogokhoz, ugyanakkor minden második megkérdezett azt is támogatná, hogy mindezt csupán valós kilétének felvállalásával tegye. Az anonimitás megszüntetése a szélsőséges véleménynyilvánítások számát csökkentené az internetezők szerint."

"• A hozzászólások moderálása – mely egy más jellegű eszköz a szélsőséges, trágár, oda nem illő kommentek kiszűrésére – a válaszadók 56 százaléka szerint elengedhetetlen. Főként a kommentek gyakori olvasó, legkevésbé gyakori írói támogatják a moderálást. A moderálás ellenzői úgy vélik, hogy az a szólásszabadság ellen hat (29%)."

"• (...) a magyar internetezők számára fontos emberi jogokat testesít meg a kommentelés lehetősége és egyértelműen fenntartása mellett teszik le a voksukat. Ellenérzéseik legfeljebb egyes kommentelők hozzászólásainak tartalmával, stílusával vannak. (…)"

 

Komment írók

"• A kommentolvasókat elsősorban a cikkek/blogbejegyzések tartalma (60%) és témája (64%) ösztönzi a kapcsolódó hozzászólások elolvasására. A téma által ösztönzött válaszadók (861 fő) kétharmada belpolitikai cikkek kapcsán szokott a hozzászólások iránt is érdeklődni, míg minden második e csoportba tartozónak a gazdasági, a kultúrával, az életmóddal vagy éppen a tudománnyal kapcsolatos írásokat követő kommentek keltik fel az érdeklődését."

"• A kommentírók többsége funkcionálisan használja a hozzászólások lehetőségét saját bevallása szerint, azaz „rendes, jól nevelt” kommentelőnek tartja magát. A megkérdezettek kétharmada csak bizonyos témák kapcsán fejti ki véleményét, és igyekszik tárgyilagos maradni eközben. Főként a gyakori kommenírók vallják, hogy profitáltak már közvetlenül is a kommentelésből és tettek szert e módon új ismeretekre, információkra. Minden második kommentíró számára fontos cél az is, hogy kommentjeivel mások számára információt szolgáltasson, bővítse az elérhető ismereteket, míg minden ötödik kommentjeivel szeretné megmutatni mennyire jártas egy-egy témában."

"• A kommentelés rendszeresen felemlegetett negatív jellegzetességeit csak kevesen ismerik el magukénak. Minden tizedik kommentíró említette, hogy szeret provokatív hangnemben írni, valamint 6 százalék ismerte el, hogy írt már nem a megjelent cikkhez kapcsolódóan írt hozzászólást, vagy csupán azért kommentelt, hogy viszontlássa nevét. A kommentírók 15 százalékával (a gyakori kommentírók 26%-a) fordult már elő, hogy moderálták hozzászólását."

"• Még a gyakori kommentírók körében is viszonylag gyakori (42%, összes kommentíró körében 36%), hogy nem tolerálják az egyes fórumokon olvasható hozzászólások tartalmát vagy stílusát, és hagyták már el emiatt az adott honlapot."

"• A kommentek többsége nem az író saját, hivatalos neve, hanem választott nick avagy álnév alatt jelenik meg. Az attitűdállítások alapján azonban a kommentírók többsége nem ragaszkodik a kvázi névtelenséghez, hiszen csupán minden negyedik válaszadó jelezte, hogy számára a kommenteléshez szervesen hozzátartozik az anonimitás. Ezzel szemben mintegy 40% számára ez nem elengedhetetlen tényező."

 kommentelők attitűd csoportjai.jpg

"• A kommentírók úgy vélik, hogy elsősorban értelmes vitát kezdeményeznek hozzászólásaikkal, mely jól rímel a korábban már sokat emlegetett véleménynyilvánítási szándékaikra. Különösen a gyakori kommentelők és a kommentfüggők körében tapasztalunk egyfajta tudatosságot: céljuk (értelmes vita, beszélgetés) van a kommenteléssel, nem esetlegesen írogatnak. E két csoport tagjai szívesen kritizálják az újságírók teljesítményét is kommentjeik során."

"• Leggyakoribb „illetlenség” a cikk részbeni elolvasását követő kommentelés, melyet a kommentírók közel harmada elkövetett már. Sőt, a cikkbe való beleolvasás nélkül is írt már hozzászólást a megkérdezettek 11 százaléka, de rendszeresen alig 3 százalék követi csak el."

"• Szexuális jellegű felütést (pl. „sunáznám”) a válaszadók 12 százaléka tett már, de csak 4 százalék teszi azt rendszeresen. Ugyanakkor a komolytalan provokatív csoportba tartozók körében ez az arány 14%."

 

Komment olvasók

"• Leggyakrabban trágárságokkal, offolással, trollkodással, s különböző politikai előítéletekkel (orbánozás, gyurcsányozás, komcsizás, cigányozás stb.) találkozik az átlag internetező."

"• A kommentet nem vagy csak ritkán író/olvasó netezők jellemzően szignifikánsan kisebb arányban jelöltek be az egyes renitens/másokat zavaró kommentelési szokásokat, így nem feltételezhetjük, hogy e tényezők tántorítják el őket a rendszeres kommentolvasástól vagy -írástól."

 milyen gyakran találkozik.jpg

 

Moderálás

'• a netezők pozitív attitűdje a kommentek moderálásával kapcsolatban: 30 százalék számára nagyon, de összesen 62 százalék számára fontos a moderálás. Az ellenkezőjét alig 13 százalék állítja.'

'• A moderálást támogatók nem elsősorban a cikkhez, blogbejegyzéshez nem kapcsolódó kommentek miatt támogatnák a zavaró kommentek kiszűrését, inkább a nyomdafestéket nem tűrő hozzászólások csökkenését szeretnék elérni.'

"• A moderálás ellenzői a szólásszabadságot féltik elsősorban, különösen a gyakori kommentelők."

"• Bár egyáltalán nincs az internetezők ellenére a kommentek moderálása, preferálnák a liberális, felhasználó-központú szelektálást."

"• Minden második válaszadó számára elfogadható lenne, ha a hozzászólások felhasználók általi pontozása jelentené a moderálás alapját. Hasonló arányban támogatnák, ha a felhasználó maga szűrhetné ki mely hozzászóló kommentjeit olvasná szívesen, melyekét nem. Főként a gyakori kommentírók körében lennének népszerűek e formák."

"• A központosított, egy moderátor általi ellenőrzés már kissé megosztja a netező társadalmat. Míg az utólagos moderálás kevesek érzéseit zavarná, addig az előzetes, azaz a komment megjelenése előtti ellenőrzés már sokakban visszatetszést kelt."

"• Ugyanakkor még az előzetes moderálás lehetősége sem tántorítaná el a kommenteléstől a kommentírók többségét (70%), de legkevésbé a felhasználók által értékelt hozzászólások módszere lenne hatással a hozzászólások mennyiségére."

"• Ma heti gyakorisággal kommentelők körében sem jellemző (52% sosem néz utána), hogy tisztában lennének az általuk hozzászólásokkal ellátott oldalakon érvényes moderálási szabályokkal."

 

Természetesen nemcsak intézményesített felmérést van a témában, például a Hungarisztán blog is készített ilyet még 2009-ben, direkt nem politikai, hanem a Homár egy étteremmel kapcsolatos bejegyzését és annak kommentjeit alapul véve.

  

2. Troll-tan

 

Ahogy az elemzés is utal rá, a blogok, és így a Morgás Jogának is folyamatos problémája, hogy vannak olyanok, akik azért kommentálják a posztokat, hogy az átlagolvasót elrettentsék a további véleménynyilvánítástól, céljuk a rombolás és többeik elrettentése. Hogy miért? Ennek több oka is lehet, például

  • politikai (fizetős vagy önkéntes, már-már vallási szintre emelt) trollkodás,
  • általános rosszindulat, nehogy má’ valaki is úgy érezze, civilizált közegben él, esetleg
  • szimpla perverzió (akik számára igazi katarzis más felbosszantása, lehülyézése, stb.)  

(Akit érdekel a téma, itt részletesen olvashat a pszichológiai háttérről, angol nyelven.)

„Egyszerűen nem olvastam utána, ki-miért csinálja (nyilván nem olyan egyszerű, hogy fizetett pártmunkások), egyszerűen csak rohadtul dühít. Kábé a tagelés, az értelmetlen, romboló graffiti szintje, blogoszférás környezetszennyezés. Leginkább azért dühít, mert tehetetlen vagyok ellene. Van egy normális poszt valahol, vagy annak a kezdete, amiről lehetne, érdemes lenne vitázni, és nem lehet, mert jönnek az egybitesek (fizetett agitátorok) agent provocateurök, teleszarják a kommentmezőt, mire minden értelmes embernek elmegy a kedve tőle, hogy hozzászóljon, mert ugyebár van az a szint, amivel nem keveredünk, mert a végén még csordabelinek néznek. Ezen gyakorlat virágzása ellen sajna csak a bloggazda (vagy általa felhatalmazott, gyomlálási jogokkal rendelkező user) tud tenni. Ami szar ügy, mert nem elég, hogy a blogger egy csomó időt rááldoz az írásra (gyakorlatilag ha rendesen csinálja, akkor fizetés nélküli újságíró), még utána neki kéne a debilekkel is foglalkozni 24/7-ben...” (hungarisztan morgása)

Itt most nemcsak azokról van szó, akik naponta bejárnak egy-egy blog kommentmezejébe trolkodni, azaz rombolni, hanem a többiekről is, akik elvárják, minden hozzászóló tartsa be az íratlan udvariassági szabályokat. És ennek érdekében vajon cenzúra az, ha egyes userek kitiltásra kerülnek? Nem. Ugyanis ők nem élnek, hanem visszaélnek a szólásszabadság adta jogaikkal. Elég tágas a net, akik miatt nem lehet értelmes morgolódás-viadalt folytatni, azok nyugodtan kereshetnek más homokozót, ahol nyugodtan megoszthatják bölcsességeiket és trágár hozzászólásuk sem kelt megbotránkozást. Sőt, indíthat saját blogot is, hogy teljes mélységeiben ki tudja fejteni elméleteit, illetve virtuális emlékművet állítson kedvenc politikusainak, pártjának.

 

„John Stuart Mill, aki az utilitarizmus mellett a politikai-gazdasági liberalizmus egyik atyja (már ha van neki olyan :o)), meggyőződésesen a cenzúra ellen érvelt. Azzal a – számomra kedvesen naív – feltevéssel operált, hogy a cenzúra logikai alapon sem szükséges, hiszen ha egymás mellé helyezzük az igaz és a hamis tartalmakat, akkor a Nyájas Olvasó az ő nagyszerű műveltségével prímán kimazsolázza majd magának, hogy ki/mi az, aki/ami derék, becsületes, jószándékú, igazságos ember/elv/gondolat, és ki/mi az, aki/ami hitvány. No, hát ez nagyszerű, csak épp a gyakorlatban nem működik, mert azt feltételezi, hogy a nagyérdemű olvasó kellőképp fel van vértezve műveltséggel, olvasottsággal, lényeglátó képességgel, háttér-információkkal és egyéb macerás dolgokkal, ráadásul el is olvas mindent. Namármost ez már akkor sem működött így, a világ azonban azóta csak bonyolódott, tehát egész egyszerűen fizikálisan is nehezebb lett ezen javak megszerzése az átlagember számára (bizony, az a bizonyos józan paraszti ész a mai, komplex világban már sokszor nem elegendő, sőt, tévútra vezet!), az igény hiányáról meg ne is beszéljünk emitt.

Hiba lenne azonban a jó öreg Mill urat (és követőit) ilyen könnyedén leírni, ugyanis rendes liberálisként ő maga is megfogalmazza azt az alaptézist, miszerint mindent szabad, ameddig azzal másokat nem sértünk. E tételmondat magyarázgatása, finomítása, értelmezése persze könyvtárnyi irodalmat termelt az azóta eltelt időszakban (a magyar társadalom által javarészt olvasatlanul), egy dolog azonban minden további magyarázgatás és finomhangolás nélkül következik belőle: aki a közösség informálódását, társadalmi párbeszédét, véleménycseréjét bármely okból kifolyólag akadályozza, tévútra viszi, ellehetetleníti stb. (példának okáért trollkodik egy blogban), az súlyosan vét a közösség érdekei ellen, azaz saját magát írja ki a véleménykifejtés univerzális szabadságjoga alól. Mégpedig azért, mert a közösségi érdek rendes demokráciákban mindig magasabbrendű, mint az egyéni érdekek (mondom RENDES demokráciákban, nyilván nem Magyarországról beszélek), következésképp a közösségi érdekek sértetlenségének biztosítása végett liberális elvi alapon is megengedhető (továbbmegyek: szükséges) egy-egy közösségellenes troll tevékenységének lokális korlátozása. (Ha már itt tartunk: maga a troll is tulajdonképpen egyfajta speciális cenzúrát végez, hiszen értelmetlen, provokatív, politikailag-világnézetileg végletesen elfogult, zavaros, önellentmondásos, vitakultúrát nélkülöző stb. hozzászólásai nemcsakhogy elriasztják a többi olvasót a kommenteléstől, vitától, de fizikailag is „elveszik a helyet” az értelmes kommentektől, melyek így vagy sokkal hátrébb sodródnak a kommentfolyamban, vagy egyáltalán nem is jönnek létre, hiszen jól tudja mindenki, hogy a kommentek olvasottsága a pozíciójukkal hatványosan csökken. A trollnak tehát saját maga ellen is ki kellene kelnie, ha cenzúrát emleget – már ha egy trollon számon lehetne kérni következetességet.)” (hungarisztan morgása)

 A kommentelési élményt tönkretevőkről a medwe blog is megemlékezik egy posztjában:

A címlapzombi
Az index.hu és a blog.hu mellékhatása.
Általában hétköznap és munkaidőben rajzik. (félek tőle, ezért írok vasárnap! ;-))
Csapatosan veti rá magát az összes olyan blogra, ami az index címoldalán lévő ajánlóba kerül és köpködni kezd, még ha a posztból nem ért egy szót sem.
Előszeretettel vadászik az ellentmondásokra és diadalmasan ujjong, ha netán valami hibát talál. Akkor is, ha előtte már huszonnégy másik zombi szóvátette a nagy felfedezést.
Legyen szó bármiről, a sörtől kezdve a szexen át a sakkig, a címlapzombi biztos beírja majd, hogy szánalmas. Esetleg hogy sunázná. Vagy épp gratulál, mert azt szívesen teszi.
A címlapzombi kártékonysága azonnal ötszöröződik, ha valamelyik kommentelő, netán maga a bloggazda válaszol neki. Ilyenkor vérszemet kap, mert végre észrevették és elszántan kezd hadakozni, miközben szorgalmasan osztja a válogatott sértéseket. Az olyanokat, amiket szemtől szembe soha az életben nem mondott senkinek, vagy ha igen, akkor alaposan elagyabugyálták érte. Amint a blog lekerül a címlapról, a címlapzombi is eltűnik. Átmegy az aktuális blogba. Például a Tékozló Homárba, ahol előszeretettel rúg bele még egyet-kettőt abba, aki a panaszait hozza nyilvánosságra. Mert aki a TESCO vásárlója, az sikeres nem lehet. 
Vagy tényleg román, muhahaha.
 

A nyelvészzombi (vagy nyelvtanzombi, latinul zombus grammaticus)
a címlapzombi közeli rokona, bár a tevékenysége nem kapcsolódik a címlapos blogokhoz.
A nyelvtanzombi bárhol előfordulhat, ahol valami szöveg olvasható. 
A nyelvészzombi gátlástalanul benyit a pékboltba és kér három péket, utána kiselőadással szórakoztatja az elképedt eladókat, hogy mennyivel helyesebb lenne a pékség, sütöde, kalácsda, vagy kiflide-kifloda elnevezés a buta és logikátlan pékbolt helyett. 
Cipőt a cipőboltból, péket a pékboltból?
A nyelvtanzombi levelekkel bombázza a szerkesztőségeket és folyamatosan hánytorgatja a vélt vagy valós nyelvtani és helyesírási hibákat.
Ha a blogban azt olvasod, hogy a szegény posztoló egy balesetben egyszerre veszítette el a férjét és a három gyerekét, akkor a nyelvészzombi biztos megjegyzi, hogy a baleset Győrött történt és nem Győrben, a könyörög az nem ikes ige, a részvétnyilvánítást pedig egybe kell írni és nem kötőjellel. 
Mást nem tesz hozzá, hiszen a többi talán el sem jut az agya helyéig. (Kis magyar zombológia)

 

A közéleti trollok kedvelt eszközei, többek között, az osztályozás forrása (részben) a tabby.eu:

 

Flaming („lángháború”): Online veszekedés dühös és trágár nyelvezet használatával, illetve - sokszor nem az adott témába vágó -, támadó jellegű hozzászólások küldése valakiről nyilvános fórumra. 

„A "flaming" nevű őrület előbb-utóbb minden írott webes listában megjelenik. Valaki beszól --> a másik kontrázik --> az eredeti publikációt író vagy ha nem ő, akkor a védelmére kelő valaki visszaszól és innentől kezdve dobja le az ékszíjat a rendszer. Az érvelések személyeskedésbe fajulnak, és már semmi közük nincs az eredeti állításokhoz. Lehet ilyenben részt venni, sőt meg élvezni is lehet, mert nagyon ügyes retorikai és logikai érvek, fordulatok lehetnek benne, már ha elég intelligensek a résztvevők, de azért ez ilyen vita ritkán nevezhető nagyon gyümölcsözőnek. A legrosszabb, ha valaki nem készül fel rá lelkileg, és akkor a szívére veszi a dolgot. Na ezt nem szabad tenni!

Ha az ember tudja a dolog dinamikáját előre, akkor külső szemlélőként tud részt venni benne még akkor is, ha hozzászól. De a legjobb, ha ilyenkor nem teszi, mert akkor magátol lecseng a dolog. A flame "kifárad". Vicces, de meg a profi webes újságírók (pl. Totalcar) sem tudjak megállni, hogy visszaszóljanak és ott aztán lehet olvasni mindenfélét pár soron belül a súlyos szakmai-műszaki érveket megspékelve a legvadabb becsületsértésekkel. Az tényleg egy kész tanulmány.” (egy blogolvasó morgása)

Offolás (a poszt témájától eltérő téma bedobása a kommentek közé): ez természetesen lehet jószándékú is (ez esetben a kommentelők előre jelzik, „off”, így akit nem érdekel, már ugorhat is), de lehet rosszindulatú is. Gyakran előfordul, hogy újszülött nickek minden egyes címlapos blogba ugyanazt a kommentet írják be, miközben teljesen mindegy nekik, miről is szól a poszt valójában. A rutinosabb kommentelők ilyenkor figyelmeztetik a többieket erre – belinkelik az offolók profiljának statisztikáját, stb. A „szétoffolás” már durva támadás a kommentelők ellen, ekkor egy vagy több troll tudatosan teszi tönkre az értelmes vitát, olvashatatlanná téve a véleményeket.


Harrassment (támadás-sorozat): Bántó, igaztalan üzenetek küldése online – ennek a legegyszerűbb módja, ha a kedves kommentelő már a nicknevében szid valakit, illetve sért becsületet, így ahányszor hozzászól (teljesen mindegy, hogy releváns vagy irreleváns módon), annyiszor jelenik meg a kommenteket olvasó képernyőjén a szitok. Mellettük még ott vannak azok, akik mindenért ugyanazt a személyt, pártot okolják, trágár szófüzérbe foglalva cseppet sem szalonképes mondanivalójukat.


Denigration (befeketítés): Kegyetlen, a hírnév rontására alkalmas pletykák vagy szóbeszéd küldése, kiposztolása, terjesztése valakiről – közéleti posztban és annak kommentjeiben ezek ritkábbak, nem szükséges a pletykákra hagyatkozni, elegendő a sajtóhírek félremagyarázása, illetve a csúsztatás is elérheti a célját.

Elsőzés: az 1. pont vizsgálatában említett idegesítő tevékenység, a nagyon ráérő kommentelők szórakozása.

"Elsőzésnek számít az, ha valaki egy posthoz (blog esetében) először kommentel, kommentje pedig valamilyen formában az íromány sorszámára utal. Példa a legtöbb esetben: "ELSŐŐŐŐŐŐŐŐ". Az Ő betű többszöri leírása esetünkben nyomatékosabbá teszi a győzelmet, úgy mint a nagy betűk. A komment írója ekkor magasabb rangúnak érzi magát embertársaival szemben, amit a későbbiekben többen is megcáfolnak.

Nem számít elsőzésnek az, ha egy kommentelő megjeleníti az említett szót(első), de mégsem az első helyet szerzi meg. Szintén nem érvényes az elsőzés, ha az illető első lett ugyan, de a kommentjében semmilyen formában nem szerepel az a bizonyos szó. Ezt javítani, utólagos/másik kommenttel nem lehet." (unciklopedia.org)

Ha egy konkrét bejegyzés statisztikájára vagyunk kíváncsiak, térjünk vissza a Hungarisztán blog fórumkultúrájáról szóló bejegyzéséhez és statisztikájához: 

A kiindulás: tetszőleges – kommentelhető – bejegyzés az index.hu holdudvarából. Véletlenszerűen a Homárról választottam egy szándékosan nem politikai postot. Az olvasó talán joggal várja el, hogy mindenképpen olyan bejegyzésre essen a választás, amely egy vagy több aspektus mentén megosztja a netes társadalmat (vagy legalábbis azon szegmensét, amely az említett helyen kommentel), azonban a tapasztalat azt mutatja, hogy teljesen fölösleges szándékosan ilyet keresni, ugyanis lényegében MINDEN blogbejegyzés tökéletesen megosztja a kommentelőket.

Módszertan: átolvastam az első 150 kommentet, majd mindegyikhez hozzárendeltem az alábbi kategóriák közül egyet, s százalékosítottam az eredményt.

Kategóriák:

a) posztoló mocskolása: ide tartoznak nem csak a direkt minősítések (vamzer, besúgó, árul(kod)ó, sunyi, seggfej, nyalista, faszkalap stb.), hanem az utalások, célzások, ellenkező előjelű morális állásfoglalások is.

b) humoros(nak szánt, ám sokszor inkább csak fölösleges jópofizás): lazán köthető a poszthoz, de gyakrabban inkább a kommentes folklórban való bennfentesség fitogtatása, közismertté vált poénok úton-útfélen való elsütése, jobb esetben az új kontextushoz hangolva. Az ilyen komment a témához nem visz közelebb, sőt, inkább nevetségessé teszi akár a legkomolyabb morális diskurzust is.

c) irreleváns komment: a témát még csak felületesen sem karcolja, elviekben nincs helye a poszt alatt, mégis megszületik az iromány. A kommenteket valóban átolvasni kívánók számára csak idegesítő zaj, ahol a sok fölösleg között elvész a lényeg.

d) zsidózás/cigányozás: tulajdonképpen lehetne alkategória az irreleváns kommentek között; az egyetlen ok, ami miatt mégis kiemeltem külön, az az, hogy látszódjék: a létező legkevésbé kapcsolódó, legkevésbé politikai témában is muszáj egyeseknek zsidózni/cigányozni egyet. Nem kicsit patologikus a gondolkodásmód – épp ezért aggasztó a jelen esetben még csak nem is annyira számszerűsíthető, ám egyéb találomra kiválasztott posztoknál meglehetősen szembetűnő jelenség.

e) posztíró attitűdjét támogató komment: ide tartoznak azok, akik a posztíróval azonos morális álláspontot foglalnak el. Megjegyzendő, hogy stílusuk gyakran nem sokkal pallérozottabb, mint az előző kategóriák képviselőiéi.

f) elgondolkodó/semleges álláspont: azon kommentelők tartoznak ide, akik nem foglalnak álláspontot, vagy pontosítani, kibővíteni szeretnék az ismereteiket, mielőtt ítélkeznek.

 

A fórumkultúra-vizsgálat eredménye: a kommentelés szempontjából kívánatosnak/ideálisnak tartott e+f kategóriák 17,33%-os részesedést, a maradék „nemkívánatos” kategóriák 82,67%-os részesedést képviseltek.

hungarisztan_forumkultura_chart1.jpg
 kép: hungarisztan.blog.hu

A Morgás Joga nem készített ilyen statisztikát – a kommentelők véleménymegoszlását talán legjobban a „Akkor mi vagyunk, mi marhák?” poszt azon kommentjeiben lehet nyomonkövetni, amelyek egy politikus abszurd kijelentésére reflektálnak.

 

 3. A trollok és a szabadságjogok

Vannak azonban szélsőséges esetek – amikor nemcsak az olvasók véleménynyilvánítását zavarják meg a trollok, hanem olyan nézetekkel bombázzák a kommentelőket, amelyek kimeríthetik a gyűlöletbeszéd kategóriáját is. Ezzel kiemelten foglalkozik a negyedik alkotmánymódosítás két bekezdése is: 

(4) A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat mások emberi méltóságának a megsértésére.

(5) A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére. Az ilyen közösséghez tartozó személyek — törvényben meghatározottak szerint — jogosultak a közösséget sértő véleménynyilvánítás ellen, emberi méltóságuk megsértése miatt igényeiket bíróság előtt érvényesíteni.

A javaslat részletes indoklása szerint a parlament alaptörvényi szintjen kívánja rögzíteni, hogy a véleménynyilvánítási szabadság külső korlátja lehet az emberi méltóság, másrészt meg kívánja teremteni az alkotmányos alapjait annak, hogy a közösségek méltóságának megsértése esetén polgári jogi eszközökkel lehessen szankcionálni a gyűlölködő megnyilvánulások bizonyos eseteit – ennek a szükségességét a jogalkotó az Alkotmánybíróság erre vonatkozó korábbi gyakorlatával indokolja.  A kormánypárt képviselői úgy vélték, a hazai bíróságok egységesnek mondható jogalkalmazási gyakorlata a személyiségi jogok megsértését csak abban az esetben tartja megállapíthatónak, ha a jogsértő magatartásából közvetlenül vagy közvetve, de egyedileg megállapítható a sértett személye. Ily módon, ha valaki a gyűlöletbeszéd címzettjének tekinti magát, de a személye a gyűlölködő megnyilvánulás alapján nem válik egyedileg beazonosíthatóvá, elesik a polgári jogi igényérvényesítés lehetőségétől. A Javaslat ezért tágítja az eddigi „keretet” és kimondja, a véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére, és az ilyen, a közösségeket sértő megnyilvánulások esetén lehet az emberi méltóság megsértése miatti igényeket bíróság előtt érvényesíteni.

Azonban van még egy megközelítése a szólásszabadságnak, illetve a moderálásnak mint korlátozásnak, erre a kommentekben hívta fel a figyelmet Vakablak:

A szólásszabadság alkotmányos védelme általános, nem pedig abszolút. Vannak egyfelől (sajnos) most már alkotmányos korlátai is (ezekről szó esik a posztban is), továbbá vannak, voltak és lesznek a jövőben is törvényi korlátai, számosak, mint pl. a személyes adatok ill. államtitok védelme és még legalább vagy 6-8 egyéb eset. Ezen esetekben tehát eleve nem játszik a szólásszabadság, amiből rögtön lejön, hogy nem abszolút jogról van szó. Másfelől pedig a szólásszabadság általános védelemben részesül, aminek legfontosabb következménye az, hogy az egyénnek a köz előtti megszólalását védi, és itt jön a lényeg, hogy a legcsekélyebb mértékben sem védi a magánterületen, pl. magánkézben lévő létesítményekben történő megszólalást.

Pl. senki sem mehet be valaki magánterületére (pl. lakásába) és hivatkozhat ott a szólásszabadságra, majd követelheti ki magának a jogot, hogy a nappali közepén szózatot intézhessen az ott lakókhoz. Ha valakit egy magánlakásba meghívnak, a házigazda meghatározhatja, hogy nála lokálisan miről eshet szó, és ha valakinek a szövegelése nem tetszik, az illetőt kiküldheti a lakásából. Erre az esetre semmilyen módon nem vonatkozik a szólásszabadság alkotmányos védelme.

A blogokban pontosan ugyanez a helyzet. Az internet, mint olyan, magánterület. Nincs olyan, hogy közterületi internet, állami vagy önkormányzati sarok, kivéve, ha az állam valamelyik szerve bérel magának egy domaint és egy hozzá való hostingot, majd ez a köz számára nyilvánossá teszi (ilyenről egyébként nem tudok). Minden más magánkézen van, így pl. a blog.hu és aldomainjei is. Ezen területek magántulajdonosa a rendelkezés jogát ügyfeleiknek korlátozottan átruházza. Ezért minden egyes blogon a blog üzembentartója (blogger) az, aki eldöntheti, mit enged meg és mit nem, ill. elvben a domain/hosting fenntartója a feje fölött átnyúlhat és tartalmakat törölhet.

A kommentelőknek a fentiek miatt nincs alkotmányos védelem alá eső kommentelési JOGUK, csak a jog által nem védett lehetőségük, mégpedig pontosan addig és olyan mértékben, ahogy a terület fölött rendelkező azt jónak látja. (vakablak morgása)

A Morgás Joga blog kommentelői között is találhatunk olyanokat, akik megvalósítják a gyűlöletbeszéd immáron alaptörvényben rögzített esetét – így például elfogadhatatlan az, amikor valaki a bölcsészek holocaustjára buzdít teljes mellszélesség, felhasználva az internet nagy nyilvánosságát. Az ilyen típusú kijelentések teljes mértékben túlmutatnak a véleménynyilvánítási szabadságon, illetve azon, hogy szimplán idegesíti a józan ésszel és belátási képességgel rendelkező olvasókat.

 

4. Mi a megoldás?

 

A Morgás Joga eddig nem folyamodott drasztikus módszerekhez (például moderálás, kitiltás), ez azonban a kampányidőszak forrósodásával valószínűleg módosulni fog.  A blog által követendő alapvető moderálási elvek:

  1. általános figyelmeztetés az Alaptörvény által megköveteltekre,
  2. személyre szóló figyelmeztetés
  3. nicknév kitiltása,
  4. bizonyos szavak tiltólistára helyezése.

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a kedves kitiltottak nem fognak egy új név alatt visszajönni (most is van olyan trollunk, aki legalább három különböző néven van jelen), így a harc folyamatos, új név, új kitiltás. Amíg a helyzet nem fajul el, a Morgás Joga ragaszkodik a valós idejű kommenteléshez és nem szeretné a blog előzetes moderációhoz kötni a kommentek megjelenését – ez nagymértékben akadályozná a párbeszédet és alapjaiban tépázná meg a morgolódók tényleges véleménynyilvánítási szabadságát. A normális párbeszéd feltételeinek folyamatos fenntartása miatt azonban az sem árt, ha a többi kommentelő is figyelemmel kíséri a trollokat: nem eteti őket („nem ad lovat alájuk”), a flame-kísérleteket pedig figyelmen kívül hagyják, illetve jelzik, ha véleményük szerint valamelyik troll tevékenységével sérti a véleménynyilvánítás szabadságát.

„Aki trollnak minősíttetik, és ez alapján kitiltatik, az természetesen roppant sértett módon kiabál cenzúrát (ahol tud), ő természetesen sosem fogja beismerni, hogy a kitiltás jogos volt, még ha amúgy a tudatos trollkodás gyönyörére is recskázik naponta háromszor.

1) Természetesen fejünkre fogja olvasni, hogy mi, a nagy liberálisok cenzúrázunk, és

2) még a mérsékeltebb idióták is nekünk szegezhetik a kérdést, hogy vajon miben különbözik egy blogger önkényes cenzúrázási hajlama attól, amit például az uralkodó kormányzat gyakorol az írott és elektronikus médiában, tehát attól, ami ellen elméletileg minden liberális (és nem liberális) ember felemeli a hangját.


Az első szájtépéssel nem kell túl sokat foglalkozni, mert csak azt bizonyítja, hogy trollunk egy aránytévesztő idióta, aki a liberalizmusból csak a jogokig jutott el, a kötelességek már büdösek neki. (Ezt ugyebár alapból a pszichés eset trollok élik meg szörnyű igazságtalanságként, azok, akik azonosulnak az általuk képviselt baromságokkal; a fizetett troll ilyenkor csak a pénzét siratja, mert szűkül a mozgástere, de amúgy pontosan tudja, hogy miért kapta a sallert, ő ilyenkor csak hivatalból sivalkodik.) A cenzúrázást rajtunk számonkérők nem értik sem a cenzúra fogalmát (hiszen máshonnan, ad absurdum a saját blogjaikról nincsenek kitiltva), sem a liberalizmus lényegét  (nem véletlen tépik ellene a szájukat), ami nem csak jogokat deklarál, de kötelességeket is rendel hozzájuk. Elsőként rögtön azt, hogy addig szabad minden, ameddig azzal másokat nem bántunk. Ők a trollkodással simán megrövidítik más emberek tájékozódáshoz való alapjogát, innentől kezdve a siránkozásuk kábé olyan, mint a szólásbeli örömlányé. Kvázi önként járultak a bránerhez.


A második kérdés/vád (mely szerint miben különbözik a „mi nemcenzúránk” a sokszor kritizált állami cenzúrától) már trükkösebb elvi alapozást igényel, mert látszólag ugyebár nem vagyunk különbek a deákné vásznánál, kvázi vizet prédikálunk, de bort iszunk. Nos, ez nincs teljesen így, sőt, egyáltalán nincs így, van ugyanis egy csomó, nagyon nem elhanyagolható részletkörülmény, márpedig a lényeg mindig a részletekben lakozik.


Először is, egy blogger hatástényezője, coverage-e jóval alacsonyabb, mint egy országos terjesztésű/sugárzású orgánumnak. Ez természetesen önmagában nem legitimál semmilyen cenzúrát, viszont súlyozza a két azonos értékűnek sugallt korlátozást.


Másodszor, a fönti súlyozást azzal kell párba állítani, hogy egy troll kitiltása egy adott blogról tulajdonképpen semmiben nem korlátozza a véleménynyilvánítási szabadságát, hiszen pontosan ugyanolyan erőfeszítésekkel, amely nemcsak a blogger, de bárki más számára rendelkezésre áll, a troll maga is létrehozhat egy blogot, ahol aztán azt terjeszt, ami neki jól esik (a jog idevágó keretein belül). Ez az egyenlőség nyilvánvalóan nem érvényes a jelentős közpénzekkel megtámogatott és/vagy kormányközeli csatornákon visszacsorgatott pénzekből gazdálkodó köz- és kereskedelmi médiumokra. Ha innen kitiltanak valakit/valakiket (vagy a befolyásolás, félretájékoztatás stb. egyéb, szofisztikáltabb eszközeivel élnek), akkor az ellenérdekeltek nem tudnak maguknak egyenértékű, országos fedettségű újságot, rádiót vagy tévét, valamint ezekhez terjesztést vásárolni – amiképp a közpénzekhez sem férnek hozzá. Az állami cenzúra a köz érdekét sérti, a blogger trollcenzúrája maximum individuális érdeket sért (ha egyáltalán).

 

Harmadszor pedig teljességgel téves és aránytévesztő az az érvelés, amely szerint a véleményszabadsághoz fűződő jog mindenkor, minden esetben korlátozhatatlan. A speciális esetek alatt nem csak a büntetőjogi korlátokat (személyiségi jogok tiszteletben nem tartása, jó hírnévhez való jog megsértése, becsületsértés, rágalmazás, gyűlöletbeszéd, uszítás stb.), hanem a komplett, vállalhatatlan idiótaságot is értem. Jóllehet, némely orgánum cikkeiből, műsoraiból az a téves meggyőződése alakulhat ki az állampolgárnak, hogy akár az OPNI-ból kirakott kényszergyógykezeltek is médiafelülethez juthatnak, ez egy alapvetően téves elgondolás: nincs az az újság, rádió, televízió, amelyik ne tartaná fenn magának a jogot, hogy a komplett idiótákat távol tartsa magától. Ez nem cenzúra, ez a jól felfogott gazdasági önérdek mellett közérdek is. Néhány szakembert és hasonszőrű idiótát kivéve senki nem kíváncsi ugyanis egy lunatikus elme bomlottságaira, és józan ésszel nehezen tartható az az érvelés, hogy például egy népirtást népszerűsítő alak bármikor besétálhasson egy országos tévébe, hogy eszméit a szólásszabadság zászlaja alatt elővezesse. Márpedig a blogoszférában pontosan ez történik: jön egy bomlott elme, és szétoffolja a kommenteket azzal, hogy márpedig az mnyp vagyon államosítása a nyugdíjak megvédése volt, és aki ezt nem érti, az kommunista, valamint hogy aki nem fideszes, az is kommunista. A blogoszférának – a többi médiaágazathoz hasonlóan – meg kell tudnia védenie magát az idiotizmus ellen, máskülönben diszfunkcionálissá válik.

A negyedik, legfontosabb különbség pedig az önmérséklet. Míg egy kormányzatilag felülvezérelt médiagépezet válogatás nélkül szűri a kormánykritikus tartalmat és személyeket, addig egy ellenzéki blog – optimális esetben – nem a vitát kerüli, hanem pusztán a vitára képtelen, rombolásra annál inkább képes trollokat. A határvonal nyilván elmosódó, blogonként, kommentelőnként eltérő a toleranciaszint, de azért bizonyos benchmarkok, amelyek a minimumszintet képviselik, egészen egyértelműen kijelölhetők. Akár le is lehet írni őket előre, így senkit nem érhet váratlan meglepetésként, ha be nem tartásuk esetén repülnek. Nagyon fontos distinkció, hogy a kiszelektált síkidiótáknak a véleménynyilvánítási szabadsága még ebben az esetben sem sérül, hiszen 10 perc alatt nyithat saját blogot, ami egészen pontosan egyenértékű azzal, amit a „cenzúrázó” blogger kapott induláskor.”  (hungarisztan morgása)

 

5. A véleménynyilvánítási szabadság gyakorlata máshol

Ha eltávolodunk a blogszférától, máris más dimenzióba kerül mind a véleménynyilvánítási szabadság, mind ezen szabadságjog korlátozása – hiszen éppen az új alkotmánymódosítás után lehetett a Táncsics-díj elnyerője olyan személy, aki ezen a téren nem igazán példamutató múlttal rendelkezik. És bár hivatkozhat arra a miniszter, ő nem tudta, kit díjaz meg arra is, hogy kitüntetést visszavonni nem lehet (meddig is tartana módosítani a jogszabályt, ha lenne rá szándék???), a példa csak annak illusztrálására való, hogy vannak, akik szerint az ilyen magatartás ma szalonképes itt hazánkban (lásd EMMI kitüntetés-odaítélési gyakorlata, bizottságok összeállításának személyzeti politikája, stb.).

 

A Morgás Joga azonban olyan felületet kíván biztosítani a morgolódók számára, amely megfelel a demokrácia alapelveinek, ahol a kommentelők élhetnek (és nem visszaélhetnek) véleménynyilvánítási szabadságukkal:

H.Solo 2013.03.10. 13:09:56

@cellular: Ez a morgasjoga.blog.hu én így morgok, te úgy... 

Orbán Viktor nagy döntés előtt áll, komment

 

Végkövetkeztetés

 

2467767.jpg„Don't feed the trolls”, azaz ne etesd a trollokat!. A trollnak a veszekedés, a zavar és a felfordulás a lételeme: ha vitába szállsz vele, csak a kedvére teszel -  ne kezdj birkózásba egy disznóval. Mindketten sárosak lesztek, de a disznó még élvezi is.

Sajnos a kommentelők között mindig akad legalább egy-két ember, aki beugrik a trollnak, és vitába száll vele. Ilyenkor a legjobb, ha hagyjuk őket és nem szítjuk tovább a tüzet, hagyjuk, hogy a láng kialudjon Amennyiben a vita elfajul és gyalázkodássá válik, a troll elnyeri méltó büntetését - ki lesz moderálva. 

Ne hagyjuk, hogy a trollok anonimitásba burkolózva akadályozzák a véleménynyilvánítást, ezzel súlyosan sértve az Alaptörvény által garantált véleménynyilvánítási szabadságot.
 

 

Köszönet hungarisztan segítségéért.

Ha tetszett és szívesen olvasnál még több morgást, tematikus tartalomjegyzék itt.

Amennyiben tetszett, várunk Facebook-csoportunkban!

 

A bejegyzés trackback címe:

https://morgasjoga.blog.hu/api/trackback/id/tr505139358

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Mandiner blogajánló 2013.03.18. 12:39:05

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Maitre 2013.03.17. 22:48:14

@ap: Isten ments. Én nem vezetek be semmilyen szűrést sehol (oké, egyeseket szűrnék, de az az én gondom), csak az a rögeszmém, hogy a kormány döntései mögött logika van, ami általában jószándékú, és mindenkinek hasznos.
Ezeket szoktam keresgélni.

Hogy a blog.hu állatkert... az, de ezek az állatok is a nép részei, és valószínűleg ha megtehetnék, nem csak itt lennének ilyenek. És mivel ilyenek, én úgy gondolom minden létező fórumon hangsúlyozni érdemes, hogy: "hülyevagy és kuss a neved, és ha nem érted, mert nem érted, akkor ütök, mert csak azt érted".
Nincs ezzel baj egyébként, a nép nagyobb része épeszű, ezek meg megtévedt lelkek. Arra kell vigyázni, hogy ne sodorják el a többit.

ingenium rusticus 2 / reloaded 2013.03.17. 22:48:37

@Maitre (Ha ok nélkül tiltasz, közszemlére raklak):

Te valamit nagyon félreértelmeztél a kommentem olvasása közben. Nem írsz hülyeséget, csak teljesen irreleváns a mondandód.
És én nem félek.:)

Maitre 2013.03.17. 22:49:57

@ingenium rusticus 2 / reloaded: Úgy tűnt, félelmeid vannak a diktatúrától... vagy okot érzel arra, hogy legyenek. :) Arra reagáltam.

Maitre 2013.03.17. 22:51:37

De ha nem, nem. Az akkor még jobb.

grani 2013.03.17. 22:53:07

@Maitre (Ha ok nélkül tiltasz, közszemlére raklak): Kösz. Nemsokára jön a taxi és repülök. Kezdődik a munkahét :(

Maitre 2013.03.17. 22:56:21

@grani: Gondolom ettől nagyon helyesen fel vagy dobba.

grani 2013.03.17. 22:59:22

@Maitre (Ha ok nélkül tiltasz, közszemlére raklak): Fel ám. És mekkora szerencse, hogy nincs senki a közelemben.

Maitre 2013.03.17. 23:01:07

@grani: Ráesnél akkor, ércsük.
Izé, innen nem fognak minket kicseszni magáncsetelésért?

neoteny · http://word.blog.hu 2013.03.17. 23:03:33

@morgás joga mindenkit megillet:

"a troll a saját homokozójában nem troll, ott blogger a neve"

Vagy Ministry of Truth alkalmazott. Vagy népfelvilágosítási és propaganda-dolgozó.

Nehogy már kiderüljön hogy attól, hogy valakinek van egy szócsöve, hirtelen az igazság megmondója lesz belőle...

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2013.03.17. 23:06:53

@Husz_János_Puszita: A politikai blogokon sokszor eltűnik 1-2 troll, ha tudsz tömören, 1-2 sorban olyat írni, ami nagyon égő az ő pártjára nézve és megkérdőjelezhetetlen tény.

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.03.17. 23:09:32

@neoteny: a morgás joga mindenkit megillet, én így morgok, te úgy - de azért vannak játékszabályok, lásd alaptörvény. Ennyi.

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.17. 23:12:07

@Távmunkás: valahol el vagy tévedve. A troll, pláne a jobbikos, fideszes troll, ezzel nem törődik. Nem érdekli amit leírsz. Azért hangsúlyozom állandóan, hogy fideszes-jobbikos, mert tapasztalataim szerint a többiek csak szórakozásból "trollkodnak", míg ezek komolyan is gondolják.
A fideszesek által ballibnek nevezett oldalról még nem találkoztam olyanokkal, akik lerombolták volna a fél várost. És most a fidesz székházas témát ne keverjük ide, mert ott senki sem okozott volna anyagi kárt, ha nincs az a börtöntöltelék biztonsági őr és kis csapata!

Dagda 2013.03.17. 23:14:04

@morgás joga mindenkit megillet: A hűtlen kezelésre is vannak játékszabályok, mégsem láttam még egy miniszterelnököt sem a vádlottak padján. Pedig kivétel nélkül kaphatnának 30-40 évet.

neoteny · http://word.blog.hu 2013.03.17. 23:16:50

@morgás joga mindenkit megillet:

És az alaptörvény része hogy "a troll a saját homokozójában nem troll, ott blogger a neve"?

szerencsétlen tv néző (törölt) 2013.03.17. 23:17:25

Sziasztok!
A nevem Géjza 34 éves vagyok, van egy kutyám és két gyermekem. Több éve visszaeső abusive Troll vagyok, és ezt büszkén vállalom!

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.03.17. 23:21:47

@Dagda: röviden:

Quod licet Iovi, non licet bovi.
Amit szabad Jupiternek, nem szabad a (kis)ökörnek.

vagy

Minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél. (Orwell, Állatfarm)

vagy

Táncsics-díj vs. Népszava és Hir24 kommentelők ellen rendőrségi eljárás

ap · http://premiumlivesets.hu 2013.03.17. 23:34:48

@Maitre (Ha ok nélkül tiltasz, közszemlére raklak):

"a nép nagyobb része épeszű"
ezt erősen kétlem bár késői óra lévén azért nagyon nem fejtegetném, álljon például egy kicsi számsor múlt hóból:

fidesz kdnp :26%
mszp 12%
jobbik 9%

ez eddig már önmagában közel 50% és akkor hol van még a többi..

épeszűségnek a nyomát nem látni mert bár a bizonytalanok aránya jelenleg nagy, de ha eljő az idő legtöbbjük e 3 közül fog valamelyikre bökni figyelmen kívül hagyva azt az aprócska tényt h ép ésszel ezekre nemigen kellene.

de legyen igazad és engem hazudtoljon meg a jövő :)

hasznavehetetlen régensherceg · http://avegkezdete.tumblr.com/ 2013.03.17. 23:37:08

ez a poszt úgy néz ki, mintha idehányták volna !

egysmás 2013.03.17. 23:45:49

Alaptörvényre hivatkozni?

Átírják, mire megjelenik a képernyőn...

Nap Pali 2013.03.17. 23:50:24

mi ez a hosszu szar poszt:)

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2013.03.17. 23:55:15

@proxy user: Pedig a módszerem hat a fideszes-jobbikos trollokra is. A lényeg, az, hogy nincs személyeskedés, nincs vélemény, csak tények, nem lehet hosszabb 2 sornál, az általa felvetett témával kapcsolatos és még neki is legyen vállalhatatlan, amit a pártja csinált.

A fideszes trollokra persze legtöbbször a köztisztviselői munkaidő vége hat a legjobban, hétfőtől csütörtökig délután fél 5 után, valamint péntek délután 2 és hétfő reggel között kevésbé aktívak :)

Sajnos a baloldali trollok kevésbé munkaidőhöz kötöttek...

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.18. 00:05:36

@Távmunkás: olyat nem tudsz írni, amire akár egy troll, akár egy fanatikus, akár egy bérkommentelő azt mondaná, hogy a pártja számára vállalhatatlan.

Tételezzük fel, hogy mszps troll vagyok! Mi olyat tudnál írni, akár két sorban, akár tízben, amire azt mondom, hogy számomra vállalhatatlan és ezzel leállítasz?

Frick László Emlékzenekar 2013.03.18. 00:50:17

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Iván Gábor mérnökúr őszentsége, Karakutty földihelytartója az elemér -melléknevét kis e-vel írja.

Az Örülönk Vincent nem bolsi blog [-> bósevikkozás, mint a baloldaliság látszatfényébe galvánozás, azaz az önellenható butaság egyik példája]

@szerző Az Őrjöngjünk Vecám! vagy pl a Varánusz blog kapcsán is meg kéne említeni azt a nemritka esetet, amikor a szerző a troll, nézeteivel opponáló trollokat szeretne provokálni és úgy 265 komment mélységében, amidőn még csak nem gyönnek a faszista trollok csak nem jönnek, elkezdenek sopánkodni a jókislányok-jókiffiúk, méé'nemgyönnek má' a jobbos tróllokok hogy jó kitííthassuk meg moderálhassuk őket.
A Varánusz pl, amikor tahó és közben a "moderálás" gombfelirata: "tahótlanítok" . Kimnaradtak az olyan jógyerekkorpuszok, akik az okostóbiás nickjük mellé provo áljobbos álfasiszta nicket alapítanak, hogy ha már az igazi nackótrolloknak nem futja időből-energiából, akkor kielégítsék jógyerekpajtásaik jobbostrollpüfölési vágyait.

Rendkívül mókás lenne pl egy bloghú Gépház forrású táblázat, ahol is össze statisztikázhatók mind az egy korpuszhoz tartozó nickek és blogok és beh mókás is lenne Komoly Észosztó Kálmán korpuszához fűződni-látni pl Naczkó Laczkó nickjét.

A Varánusz-szerző mint troll: Pont abban a bejegyzésében, amikor a saját hitvallását [politikaiárvaság] saját fundamentumát politikaiseggnyalással lerombolja... és aztán a kommentekben bemutatják, hogy a PM-es (jávorista) troll hogyan fikázza az őt fikázó sifferiánus trollt. Ez azt hiszem a jóoldali blogolás egyik legcsudálatoisabb cukipéldája.

Frick László Emlékzenekar 2013.03.18. 00:56:33

@proxy user: Jaj, de tetszik ez a bérkommentelő kifejezés is. A legmenőbb portfólióbloggerek is, ha már évi 50000-et megkeresnek, mint bérbloggerek, szép. Akkor mit fizethetnek egy "bérkommentelőnek" ?

A netokráciának pont az a lényege, hogy ingyen égzett tevékenységek filléreit szívja le.

Ki nem szar le egyáltalán egy kommentelőt? Mi a "hatékonysága" egy bérkommentelőnek, mit érhet el? a Nevükben Is Tüntető pol'kommentelők szerintem szívből, ingyen és igazán harczimarczijai a vélt igazügynek, ingyen szolgálnak. Pont ez a lényege a seniorkori végelgyöngülésébe ért blogolást válto twitteroid fészbúkiánus line-nak: mégINGYENEBBen kihasználni a "közösségitevékenység"-et.

Vass Virág íróművésznőtől olvastam először ezt a bérkommentelő kifejezést, szegény naíva bevette, hogy az őt támadó kommentelők az Ellenséges Kiadó Konkurrens PicsakönyvÍró-jának dógoznak bérmunkában.

Frick László Emlékzenekar 2013.03.18. 00:57:24

@neoteny: Nemhogy blogger a neve, de egyenesen szentembere eszméinek és szerző.

tundrazuzmo (törölt) 2013.03.18. 00:58:48

Egyetértek, nagyszerű poszt. Kérlek, hogy büntess meg az Alptörvényre hivatkozva! Vamzer.

Na ezt kategorizáld be okostolyás, gondoskodtam róla, hogy több tortaszeletbe is belesorolható legyen.

OFF: ugyanitt trabant eladó

Frick László Emlékzenekar 2013.03.18. 01:07:21

@Lord_Valdez: Már hogy a fenébe ne lenne érdemes mindenkinek a kezébe fegyvert adni, ha egyrészük éppen abban a fegyverben hasra is esik és bele is dől és önellenható-ostobán azáltal a fegyver által végzi.

Amiképpen pedig a netokráciában nem [önmagában] az [dez]információ BIRTOKLÁSA ad hatalmat, hanem a megosztása , azonképpen tkp úgy képzelhetjük el ezt a mindeki kezébe fegyveradást, hogy azért annak a "felfegyverezettnek" a harcmezőre helyezése a Zárt Tartály[kommunikációs emtrópia] kezelője, a címlaptündér kezében van ám!

A blogter.hu rendszerében minden bloggernek lehetett 1-2-50-60 vagy 1000 mp esélye (éjjel, ritkán frissülő bejegyzésoszlopban)... pont a bloghú egyik főlényege az volt a blogterrel szemben, hogy itt sem kommentelés sem frissesség nem emelhetett látványszibntre, csakis a címlaptündér. Ráadásul az index-kiajánlóra lett élesítve ez, tehát még a belső-bloghú címlaposság se ért fabatkát se. Én automata-felpattanó-t kaptam az énblog sávba [ :D ] ami semmivel se emelte a látogatottságomat, de egy index-kiajánló oszlop az megtízszerezte legalább.

Frick László Emlékzenekar 2013.03.18. 01:14:22

@ap: Az idén Bajcsányék az MSZP-t fogják széjjelbaszni, bár az lehetséges, hogy a Maradék-MSZP [Vidéki Téeszelnök & Vidéki Tanárnő tagozat] mégis bejuthat a parlamentbe, de akkor majd merő pragmatizmusból meg fogják ragadni a feléjük nyújtott régiLMP-MSZP-vérmocskos tündérujjakat.

Mindenesetre is tény: Bajcsányék úgy pozicionálták magukat, hogy őrájuk az orbánváltó, de a Múlt Söpredékeit[=MSZP] sem akarók szavaznak.

Kérdés az, hogy az orbánváltós polkommból mennyit fog behasznosítani magának a Jobbik és ehhez kap-e a Jobbik még úgy is (azaz SZÁNDÉKOSAN!!!) muníciót, mint a minap a HÖK leégetésére szánt "az egyetemisták harmada jobbikos érzelmű" dezinfó, amin Vona már azoneste szépen aratott.

Frick László Emlékzenekar 2013.03.18. 01:15:34

@Távmunkás: Feltételezni azt egy trollról, hogy bármit (tehát főszöveget vagy más kommentjeit) olvas?

Frick László Emlékzenekar 2013.03.18. 01:24:32

@proxy user: A vélem egyvéleményűvel miről vitázunk? A termnelés vagy a fogyás fokozásának mikéntiségéről?

Mennyuivel értelmesebb pl egy szájjalliberális jógyerekblogban a szerzőséggel és komment-kompániájával vitába bocsátkozni akkor, ha opponálásomtól egyből semmi más nem lehetek, csakis jobbos troll...

Egy szájjalliberális blogot főleg a moderálásról és a cenzúrázásról lehet fölismerni úgy, hogy egy sima mocskolódás, az persze hogy bentmaradhat (a jógyerek-harcikedv szítására) de pont és leginkább az ütős válaszok moderáltatnak ki.

Még a jógyerekblogok között eggyel találkoztam, ahol a moderálást valamiféle tisztességgel úgy végezték, hogy a törölt komment után maradt egy üres blanketta automataszöveggel, miszerint itt ikszNick kommentje volt.

A moiderálásban az a leg gecuialjasabb jógyerekverzió, amikor semmiféle formában nem jelzik [pl idefigyelj bazdmeg JobbosNáciNick, töröltelek mert ezértésezért!]a moderálást.

Tanuja voltam néhány viadalnak, amiben a ravasz opponens naplózta a kommentjeit efféle "vitastílus" esetén.

A jóoldali eleve és genetice is jobb a rosszoldali fideszes/jobbikos -nál? Perszehogyugyeigenhát!!! Hát akkor mitől fosik vitábaszállni a jógyereknick? -nem akarja csúnyán legyőzni az elevebutákat?

Frick László Emlékzenekar 2013.03.18. 01:29:49

@Lord_Valdez: Stefániát politikailag jólnevelt és fejlett és megbízható jóoldali jógyerek korpuszok alapították a FIDESZ [szerintük nem is annyira rejtett] náci vonásainak szemléltetésére. A Stefánia mém[szerintem hoax]blog azonnal erős támogatást kapott a címlaptündértől és a jógyerekek legalább 2-3 napig védelmezték Setfilikét, hogy ő nem hoax, hanem igazi kertészmérnöklány és fideszes. Utána, amikor már nem tudták tartani tovább magukat, akkor [Késes Szent Alia] pedig elmagyarázták, hogy a szerintük zseniális karikatúra tudományosan foglalja össze a FIDESZ szellemihátországának térképét. [báyerzsótalakúja rendje]
Majd egyszercsak elúnták a jógyerekek a játékot és fölhagytak a Stefivel.

Frick László Emlékzenekar 2013.03.18. 01:37:50

@Dagda: Szomorúan tájékoztatom, hogy az eszmei értékrend az : ideológia. És nem szeret/nemszeret kérdése. Pl Voltaire "szerette" az antiklerikalizmust és pl csudálatos jezsuita réthorikai módszerekkel küzdött is ellene. Azaz: ahogy maga érti [ól] elkötelezett volt.

Amit maga sejt, mint problémát, az az, hogy a mai 2D síklogikában összesen két választást enged bárki, ha nem ILyenes vagyok, akkor csakis Oooolyanos lehetek. Csak semmi dialketika. A dialektika, mint vitamódszer, nemhogy ismeretlen, hanem felfoghatatlan, pedig @morgás joga mindenkit megillet: úr is használja, ezért porovokál az Alaptörvény-nyel és szépen be is veszik a pedig jóoldali-jógyerek kis buták.

A vita művészet és ami ma a blogoszféra kommentoszlopaiban "vita" címén folyik, az nudli, nada, semmi. Alig van esélye a vitának olyan közegben, ahol vagy egyet érteni lehet vagy pedig egyetnemértés az lehet, ha MÉG tódítok is valamin [azaz a szélek felé ragadtatom el magam].

Jakab Andor 2013.03.18. 02:03:08

Tartalmas blogbejegyzés!

Sokat olvastam a témáról, többnyire angolul, de itt számomra is volt sok új információ. Biztosan vissza is fogok még nézni alaposabban tanulmányozni például a kutatási adatokat.

Ha jól értem a blog profilját, valóban passzolna hozzá egy moderált, értelmes kommentelő közösség. Abban pedig - talán - segíthet ez a részletes eligazítás a trollkodásról.

Végigfutva a hozzászólásokat, nem úgy fest, hogy óriási és azonnali sikert lehetne máris elkönyvelni, de hát minden kezdet nehéz. :-)

Úgy látom, hogy itt komoly a szándék egy értelmes vélemény-közösség létrehozására, ezért szeretnék javasolni is valamit.

Szerintem szükséges lenne a blogmotor technikai fejlesztése a hatékonyság érdekében, talán felvehetnétek a kapcsolatot a blog.hu fejlesztőkkel, és itt tesztelni lehetne új funkciókat.

Két olyan technika is van, amelyek itt-ott beváltak, és szerintem jelentősen hozzájárulhat a trollkodás csökkentéséhez.

1.) Trollketrec

A moderátor jelöli trollnak a felhasználót, így kerül a "trollketrecbe". A troll erről nem kap semmiféle visszajelzést. Ő maga látja a saját hozzászólását, és látja a többi troll is. De a többiek nem. Tekintettel arra, hogy azt hiszik, hogy elérték a céljukat, nem regisztrálnak újra, nem kell őket újra és újra kitiltani. A normál felhasználók viszont nem ugranak be a trollkodásnak, tehát nem etetik a trollt.

2.) Ranking

A hozzászólásokat az olvasók értékelhetik fel és le irányba. Az értékelésben szerepet játszik a felhasználó rangja is, tehát többet ér egy megbecsült kommentelő értékelése, mint az új vagy semleges olvasóé, a troll értékelése pedig nem számít.

Ilyesmi algoritmus alapján a lista elején és kiemelt módon az értékes hozzászólások jelennek meg, míg az értéktelenek a lista végére kerülnek, egyre halványuló megjelenéssel.

Ez visszajelzést nyújt a hozzászóló számára, így az idők során fejlődni tud, ha akar. Másfelől lehetőséget ad a közösségi moderálásra is. Ez fontos, különösen ha nő a forgalom, hiszen a blogot nem egy vagy néhány embernek kell moderálni, hanem aktívan besegít az egész közösség.

+1

Ez nem a trollszűrést szolgálná, hanem az áttekinthetőséget. Jó lenne, ha választható lenne a blogmotorban olyan opció, hogy a hozzászólások hierarchikusan jelenhessenek meg. Tehát threadekben, ágakban láthassuk a hozzászólásokra érkezett hozzászólásokat.

csavari 2013.03.18. 05:40:41

Valóban ideje lenne más a sok szemét "újságíró" éhen döglene! Náluk nagyobb "trollokat" keresve se lehet találni! Abban élveznek a görények, hogy a lakosságot hergeljék és a gazdáik elmebeteg képzelgéseit erőltessék a népre! Hiába minden igyekezetük mert a mindennapi események állandóan megcáfolják őket azáltal már csak röhögnek rajtuk az emberek akik értik is a Magyar nyelvet és nemcsak írják-olvassák! Egy dologra jók ezek a cikkek, hogy a mindennapi kabaré az élet nehézségeit feloldja és derűs perceket okoznak! Csak így tovább könnyebb elviselni a főnökeik által okozott szegénységet!

kpityu2 2013.03.18. 06:02:48

Gratula. Profin kivitelezett rinyálás. :D

A trollkodás elleni kitörésekben mindig érzek némi asszimmetriát: a blogíró szeretné ha sokan olvasnák irományát, de nem szeret szembesülni a nyilvánosság kellemetlen oldalával.
A közéleti témák különösen érdekesek ebből a szempontból, ugyanis megfigyelhető, hogy pl. a harcsatenyésztés szakmai kérdéseivel foglalkozó irományoknál alacsonyabb a "trollkodás" aránya.
Politikai témában pedig mindenki "troll" lehet, aki más véleményen van mint a blogíró, a téma sajátosságaiból adódóan. Itt ugyanis nem állapítható meg egy szakmailag alátámasztott követendő eljárás mint a harcsatenyésztésnél, hanem vélemények, hitek, akaratok ütköznek. Ezek ütköztetésénél pedig a szillogizmus nem élvez privilégiumot, hanem olyan eszközök is teret kapnak ősidők óta, mint az árnyékbokszolás, cinizmus, szarkazmus, stb.
Szóval akit zavarnak a trollok az írjon a harcsatenyésztésről, vagy egy zárt levlistán publikálja politikai elmésségeit.

Szádbafingok 2013.03.18. 06:14:57

@kpityu2: A harcsatenyésztést illetően: manapság több mértékadó "iskola" csap össze ezen a területen is. A tudomány előrehaladása és az információs szupersztráda szélesedése megnyitotta a kaput a szakma fejlődése irányába, tény azonban, hogy a megnövekedett adatmennyiség feldolgozása, a források felhígulása, a releváns szövegek átmazsolázása fokozott türelmet és elkötelezettséget kíván.

2013.03.18. 06:31:24

„A téma fontosságát jelzi, hogy annak idején 1948. március 15-én a 12 pont első pontja foglalkozott a sajtószabadsággal...”

Ezen a mondaton elcsodálkoztam, mert számomra komoly újdonság, hogy a kommunista hatalomátvétel évében, 1948-ban (!!) a sajtószabadsággal foglalkoztak volna.

P. S.: Őszintén szólva, szerintem ezt a trolltémát jóval tömörebben is ki lehetett volna fejteni.

na__most__akkor 2013.03.18. 06:50:19

1. Én nyelvtannáci vagyok (sokak szerint).
Legyen. Egy dolog miatt, és ez a magyar ékezet.
Elütés, egy T vagy két T, egy L vagy két L - nem számít. Véletlen, vagy az illető hiányos tudása, nem érdekel.
De az EKEZETNELKULI IRAS tudatos választás eredménye. Minden oprendszerben, mindenféle billentyűzettel lehetNE magyarul írni.

Szerencsére, ezen a blogon EDDIG csak két ilyen volt. Azok kapják be...
.

.

2. Moderálás? Cenzúra?
Lehet jól csinálni, de nagy strapa.

Meg lehet rosszul.
Eddigi pályafutásom alatt egy (1, EGY) blogról vagyok kitiltva. Nem emlékszem melyikről, nem is érdekel. Nem voltam közönséges, nem kurvanyáztam, szimplán nem értettem egyet az indító cikkel.
Bumm. "Ezen a blogon nem kommentezhetsz."
Három hónap múlva magánlevelet írtam a gazdának, hogy mi is van?
A válasz: "Biztosan rosszat szóltál, nem tudom, nem is érdekel, nem tudok utánanézni, nem módosítom."
Jól van komám, - mondtam - akkor nem.

jog-ász 2013.03.18. 07:18:47

kíváncsi lennék mire jutottak volna ha komoly politikai, vagy emberjogi stb blog bejegyzéseit vizsgálják, mert azokon rendszeres módszer hogy egy-egy durván anyázó, vagy offoló troll totálisan eléri azt hogy maga a bejegyzés elveszítse értelmét, a tájékoztatást és véleményáramlást. abból is lehet a poszt tartalmának súlyára végkövetkeztetést levonni, hogy mennyire agresszívak a trollok-főleg a bértrollok.

Holding 2013.03.18. 07:26:55

Szerintem a cikk jó és hasznos ha alaposan ki van vesézve mert igenis van aki szívesen végigolvassa!
Ugyanakkor egyetértek hogy az átlagos olvasónak sok, így érdemes lenne valahogy megjelölni azokat a részeket amit azok olvassanak akiket a zanzásított rész érdekel.
És azonnal látható is volt az "elvakult" kommentelő/k megérkezése ami a trollok egy fajtája szerintem. vagyis akik leírják hogy a másik politikai oldal nagyrészt a troll de az ő elvtársai nem... :))
Ja és az 1948 javítandó :)

Jaffar 2013.03.18. 07:54:45

A trollok ellen a legjobb módszer a szürés/tahótlanítás, extrém esetben ban.

Zka77 2013.03.18. 08:06:39

A moderációnak és a szólásszabadságnak semmi köze egymáshoz. Ha tiszta kommenteket akarsz akkor nincs más, mint az előzetes moderáció bekapcsolása, a kiemelkedőbb hülyék és bunkák azonnali permabanolása.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.03.18. 08:25:29

@Frick László Emlékzenekar:

"Az Örülönk Vincent nem bolsi blog"

Sajnos az, többször bizonyították.

vegtelenpenz 2013.03.18. 08:29:24

Gondolom a forradalom a címlaptrollok kedvéért lett 1948 március 15-re dátumozva. :) egyébként érdekes poszt, csak nagyon hosszú. Sok részt átugrottam. :(

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.18. 08:52:33

@Frick László Emlékzenekar: valóban félreértesz vagy megpróbálod elferdíteni a szavaimat?
Elég sok, mára fideszessé, illetve jobbikossá vált alakot volt szerencsém megismerni a neten töltött évek alatt. Azt tapasztalom, hogy ez egy, talán két olyan csoport, amelynek tagjai vitaképtelenek. Mondhatsz akármit, a pufajkás, hazaáruló, magyarellenes, szemkilövető stb. jelzőkig jut mind. A ritka kivétel, amelyik ezen képes túlnőni és még mindig a fidesz-jobbik brancshoz húz, az meg az esetek nagy többségében vagy hibás forrásból származó "tényeket" hoz, vagy direkt hazudik, elferdíti a valóságot. Mást ne mondjak: őszödi beszéd. Nagyon jó példa erre. Környezetéből kiemel pár mondatot és olyan értelmet magyaráz bele, ami az előadónak eszében sem volt. Számomra egyébként ettől lett egy rövid időre szimpatikus Gyurcsány, mert addig kellőképp undorodtam tőle és azóta sem javult sokat a róla alkotott véleményem.

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.18. 08:57:06

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: konkrétan mivel? Bocs, hogy egyre inkább hülyének nézlek! Valahányszor egy-egy hozzászólásodba botlom, mindannyiszor kapitális marhaságot írsz.
Definiálnád a kedvemért a "bolsi" jelzőt?
Csak hogy tudjam, milyen alapon nevezed bolsinak őket. Nem ismerem a blogot, csak átlapoztam az első oldalt. Többségükben nem szeretik azokat, akiket én sem.
Jó, tudom, szerinted én is egy marxista csökevény vagyok, mert az empátia és a szolidaritásra való hajlam nálad ezt jelenti. :)

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.03.18. 09:02:56

@proxy user:

Bolsi = nem tűr ellenvéleményt, s igyekszik megsemmisíteni azt. Mint Lenin.

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.18. 09:06:59

@na__most__akkor: azt hiszem, ékezetek témájában vagy a beteges rosszindulat munkálkodik benned, vagy csak egyszerűen tudatlan vagy. Akik meg megpróbálnak felvilágosítani róla, hogy nincs igazad, azok szavát elengeded a füled mellett.
De megpróbálom: tudod van, aki például mobilról ír hozzászólást. Nincs minden mobilon ékezetes karakter vagy ha van, akkor a böngésző valamit bekavar és krix-krax lesz az ékezetből, mire eljut a szerverre. Ez utóbbi saját tapasztalat egy régebbi mobillal.
Aki számítógépről ír, az sem tud feltétlenül ékezettel írni. Például olyan helyen dolgozik, jó eséllyel külföldön, ahol nincs szükség a magyar kiosztásra. Jobb helyeken az alkalmazott nem nyúlhat a számítógép beállításaihoz, így nem tud például magyar kiosztást telepíteni.
És ismerek egy harmadik típust is: akinek lenne rá lehetősége, épp csak programozó vagy rendszergazda, a munkájához angol kiosztás kell és megtanult vakon gépelni. Én is ilyen voltam. Csak nekem volt időm átállni, újra megszokni a magyar billentyűzetet. Volt egy előnyöm sokakkal szemben: magyar írógépen tanultam gépelni. De dolgozni több, mint tíz évig angol/amerikai kiosztású klaviatúrán dolgoztam, aztán a PC-k erőteljes terjedésével visszaszoktam a magyarra, de nem volt egyszerű.

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.18. 09:08:33

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: akkor most vedd elő a zsebtükröt és nézz bele! Nem egy bolsit látsz benne? Majdnem, mint Lenin, csak a szakálla más! :)

De ha ezt vesszük alapul, akkor kénytelen vagyok azt mondani, hogy hazudsz. Ez nem lehet tévedés, ez szándékos ferdítés, tehát hazugság.

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.03.18. 09:14:29

@field 64: @Holding: @vegtelenpenz: köszönöm, javítva 1848-ra.

@Jakab Andor: köszönöm a javaslatokat, utána nézek a lehetőségeknek.

@Holding: készül egy "moderálási elvek" állandó oldal, ott lesz egy zanza, a részletek tekintetében pedig ez a poszt lesz megadva, ha bárki is kíváncsi rá.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2013.03.18. 09:25:26

@Frick László Emlékzenekar: A troll olvas és sokszor még gondolkodik is.
Aki egyáltalán nem olvas, az a spammer.

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.18. 09:50:09

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: a kedvedért kicsit kutattam és találtam egy kedvedre való, "bolsi" blogot. Véleményvezérnek hívják. Kizárólag meghívottak írhatnak kommentet. Na a te definíciód szerint ez bolsi. Más kérdés, hogy sok cikkjük egy, a széljobbos acsargást, vért izzadva takargató szerzőre utal, emiatt eleve nem lehet bolsi, mivel hagyományos értelmében a bolsevik határozottan a baloldalhoz kapcsolható.

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.18. 09:51:29

@Holding: ugye érzékeled, hogy ezzel az elvtársazással te is az általad definiált trollok közé kerültél?

vakablak 2013.03.18. 10:39:51

Jó poszt, tetszik. Sok szempontból körüljárja a témát, ez mindenképpen dicséretes.

Egyetlen szemponttal szeretném bővíteni az elmondottakat. A blogokon ill. általánosan a magánkézben lévő médiákon gyakorolt moderálással kapcsolatban felmerülő leggyakoribb ellenvetés az, hogy ez szűkíti a szólásszabadságot, és ilyen alapon (akár) alkotmányellenes is. Innen hiányzik egy fontos ellenérv, mégpedig:

A szólásszabadság alkotmányos védelme általános, nem pedig abszolút. Vannak egyfelől (sajnos) most már alkotmányos korlátai is (ezekről szó esik a posztban is), továbbá vannak, voltak és lesznek a jövőben is törvényi korlátai, számosak, mint pl. a személyes adatok ill. államtitok védelme és még legalább vagy 6-8 egyéb eset. Ezen esetekben tehát eleve nem játszik a szólásszabadság, amiből rögtön lejön, hogy nem abszolút jogról van szó. Másfelől pedig a szólásszabadság általános védelemben részesül, aminek legfontosabb következménye az, hogy az egyénnek a köz előtti megszólalását védi, és itt jön a lényeg, hogy a legcsekélyebb mértékben sem védi a magánterületen, pl. magánkézben lévő létesítményekben történő megszólalást.

Pl. senki sem mehet be valaki magánterületére (pl. lakásába) és hivatkozhat ott a szólásszabadságra, majd követelheti ki magának a jogot, hogy a nappali közepén szózatot intézhessen az ott lakókhoz. Ha valakit egy magánlakásba meghívnak, a házigazda meghatározhatja, hogy nála lokálisan miről eshet szó, és ha valakinek a szövegelése nem tetszik, az illetőt kiküldheti a lakásából. Erre az esetre semmilyen módon nem vonatkozik a szólásszabadság alkotmányos védelme.

A blogokban pontosan ugyanez a helyzet. Az internet, mint olyan, magánterület. Nincs olyan, hogy közterületi internet, állami vagy önkormányzati sarok, kivéve, ha az állam valamelyik szerve bérel magának egy domaint és egy hozzá való hostingot, majd ez a köz számára nyilvánossá teszi (ilyenről egyébként nem tudok). Minden más magánkézen van, így pl. a blog.hu és aldomainjei is. Ezen területek magántulajdonosa a rendelkezés jogát ügyfeleiknek korlátozottan átruházza. Ezért minden egyes blogon a blog üzembentartója (blogger) az, aki eldöntheti, mit enged meg és mit nem, ill. elvben a domain/hosting fenntartója a feje fölött átnyúlhat és tartalmakat törölhet.

A kommentelőknek a fentiek miatt nincs alkotmányos védelem alá eső kommentelési JOGUK, csak a jog által nem védett lehetőségük, mégpedig pontosan addig és olyan mértékben, ahogy a terület fölött rendelkező azt jónak látja.

Holding 2013.03.18. 10:44:43

@proxy user: Jajj ne legyünk már ennyire érzékenyek és kötekedőek!
Akkor így írom le hogy senkii ne akarhassa félreérteni:
"És azonnal látható is volt az "elvakult" kommentelő/k megérkezése ami a trollok egy fajtája szerintem. vagyis akik leírják hogy a másik politikai oldal nagyrészt a troll de az ő elvekinek megfelelő hitet vallók nem... :))"

Ha most kitalálod hogy a "hit" meg nagyon fidesz/kdnp szeretőre utal és ezért vagyok elítélendő akkor kardomba dőlök...

De hogy mindenki szidhasson:
Én egy jobbikos, fideszes, mszp-s, lmp-s, bajnaista, kisgazdás, miépes, nyugdíjas egyetemista vagyok! Kívánt részhez a megfelelő szidalmazás odaértendő!
Remélem mindenki kicsi szíve megnyugodott hogy kiderült, valóban egy liberális,náci kommunista vagyok aki ujjong hogy az erőszakos kisebbséghez tartozhat :)

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.03.18. 12:37:28

@proxy user:

Nem ugyanaz. Egy dolog eleve nem kérni kommenteket, más dolog törölgetni.

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.18. 12:47:21

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: persze, hogy nem ugyanaz. Rosszabb! A kommentekből törölgetni, az moderáció. Maximum a minőségén lehet vitatkozni.
Amit a véleményvezéren csinálnak, azt jobb körökben cenzúrának nevezik. De már tudom, hogy kár beléd minden legépelt betű, érvekkel nem foglalkozol, csak mantrázod a magadét. Bocs, belefáradtam, hogy szemellenzős alakokkal vitatkozzak!

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.03.18. 13:03:46

@proxy user:

Nem értek veled egyet. Ha nem lehet kommentelni, az tiszta helyzet. Ha viszont lehet, de "moderálnak" nem-koherens módon az nem fogadható el.

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.18. 13:38:21

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: ebből következően nagyon rég jártál a véleményvezér blogon. Lehet kommentelni. Ha figyelmetlen vagy és nem veszed észre, hogy "csak meghívottaknak", akkor esetleg írsz egy féloldalas értekezést és csodálkozol, hogy miért nem jelenik meg.
Ettől függetlenül is az a véleményem, hogy egy blog igenis legyen kommentálható! (sőt! Én a hírlapok cikkeinél is kötelezővé tenném a kommentek fogadását)

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.03.18. 13:58:24

@proxy user:

Ez szimpla technikai kérdés. Valójában a VV blogban nem lehet kommentelni, hiszen csak meghívott emberek kommentjeit fogadják.

Novbert_ 2013.03.18. 15:21:56

@morgás joga mindenkit megillet: Szerintem össze van itt mosva két dolog. Egyrészt a trollkodás, amit minden blogger úgy kezel, ahogy tud, másrészt az alaptörvény szólásszabadságot korlátozó részeinek betartása, betartatása. Jól értem, hogy a morgasjoga moderálási alapelveiben mostantól elsősorban az Alaptörvénynek való megfelelést tekinti irányadóul, vagy a hosszadalmas posztban (bevallom, magam sem olvastam el minden betűjét) arról is van szó, hogy vélhető Alaptörvénysértés esetén ÉS egyéb esetekben is várható moderálás?

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.03.18. 15:53:35

@Novbert_: a törvény mindenkire kötelező, akár milyen szemléletet is képvisel - tehát a blog nem kíván teret adni például gyűlöletbeszédnek, uszításnak, stb.

A trollkérdés összetettebb, mivel
- vannak olyan házi trolljaink, akik ezt az uszítást gyakorolják rendszeresen, rájuk vonatkozik ez a nem kívánalom (az alaptörvényi rendelkezések betartatása), illetve
- vannak, akik szimplán csak trollkodnak (rombolnak), ilyen vagy olyan okból, vitát gerjesztve, offolva, személyeskedve, stb. Ha ez a trollkodás átcsap egy olyan színvonalba, ami már erőteljesen zavarja a civilizált kommentelőket (illetve erőteljesen túlmutat az "én így morgok, te úgy morogsz alapfilozófián), akkor előfordulhat, hogy a troll is időlegesen moderálva lesz. A kocsmából is kirúgják azt, aki verekszik vagy kiabál, esetleg a többieket molesztálja-provokálja. És teljesen mindegy, milyen világnézeti felfogásból teszi a troll ezt.

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.03.18. 15:55:19

@vakablak: engedelmeddel betenném a posztba a kiegészítésedet - tudom, hogy már így is hosszú, de a téma megérdemli.

Maitre 2013.03.18. 16:06:40

Mennyit tudtok ti beszélni a semmiről... na összefoglalom: troll az, aki nekem nem tetszik. Pont.

Maitre 2013.03.18. 16:09:12

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Tudod mi a fura egyébként? Sztálin vadállat volt, Trockij vadállat volt, Hitler vadállat volt, amerikát óvatosabban vadállatozzuk, de azért azok is. Szóval mindenki undorító vadállat volt az akkori nagyok közül... Leninre viszont soha senki nem mond semmi rosszat. Ebből lehetne egy jó kis konteót csinálni.

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.18. 16:15:48

@Maitre (Ha ok nélkül tiltasz, közszemlére raklak): Zdrasztvujtye tovaris! :)
Egyébként van valami abban, amit mondasz. Leninről nekem csak a CSM I-es kapu előtti szobor jut eszembe, aminek néhányszor zsíroskenyeret csempésztek a tenyerébe. :)

Dagda 2013.03.18. 17:45:01

@Frick László Emlékzenekar:
- A vitaérvek és ellenérvek felsorakoztatása, amelyet konklúzió követ.
- Nem.
(Holló színház)

Az eszmefuttatásával elméleti szinten egyetértek, azonban figyelembe kell vennünk hogy tetszőleges médiumon nem célravezető az adott médium hallgatóságának ismeretkörét meghaladó fogalmakkal és gondolatrendszerrel érvelni, mert az érvek egyszerűen dekódolhatatlanok a közönség döntő többsége számára.

Így aztán a blogoszféra kétdimenziós* közönségét a saját nyelvükön kell megszólítani, mert a műveltség csillogtatása itt nem az érvek alátámasztásául szolgáló felkészültség bizonyítását eredményezi, hanem okoskodó szófosásnak hat.

*a fenti kijelentésemmel amúgy nem értek egyet. A blogoszféra sokszínű és csak azért, mert jelentős mennyiségű ember és/vagy trolltársunk zöldre vagy vörösre polarizált szűrőt alkalmaz, még mindig jelentős a szűrő nélkül jelenlevők hányada.

Dagda 2013.03.18. 17:47:52

@ap: hogy kell hozzászólást lájkolni?

Hozzáteszem, hogy épeszű társadalomban az ember nem propaganda és reklám alapján tájékozódik, hanem személyes tapasztalatok és ésszerű eszmecserék által. És ha így nézzük, az emberiség mindeddig nem nagyon mutatott még fel épeszű társadalmat. Még sci-fiben sem nagyon.

Dagda 2013.03.18. 17:58:22

Most jut eszembe, én már két helyről is ki lettem tiltva.
Az egyik maga a Velvet volt, miután többször is feltettem a kérdést az egyik rendkívül tehetséges munkatársnőjüknek, hogy ugyan miben lehet ő még jó a kávéfőzésen kívül, vagy ha abban, akkor milyen különleges módszerei vannak, mert valami csak indokolja hogy ott tartják, miközben se a magyar nyelvet nem ismeri, sem egy cikk formai és tartalmi alapkövetelményeit.
A másik a marketinges Maria blog, aki kitűnő példája az élvezettel provokáló észosztó cinikus bloggernek, aki azonban rendkívüli módon nehezményezi, ha (posztonként) egy-két mellélövésére felhívják a figyelmét. Kár, mert amúgy élvezném hogy az élő fába is beleköt és néha még igaza is van, de annál sajnos gyakrabban ír olyan oltári baromságokat hogy a fejemet fogom.

Dagda 2013.03.18. 18:04:10

ONTOPIC:

A kommentelés legfontosabb szerepe számomra az újságírói felkészületlenség, önkény és ostobaság korrigálása. SZámos alkalommal kapott el az ihlet hogy csak azért indítsak blogot, hogy ott egyes nem kommentelhető cikket kommenteljek.

A mai óbazmeg:
www.nlcafe.hu/penztarca/20130316/sporolas-hazaspar-megtakaritas/

A lényeg: leírják hogy spórolnak össze 5 hónap alatt félmillió forintot, majd zseniális ötlettől vezérelve ÁLLAMKÖTVÉNYBE fektetik. Egy év alatt MAJDNEM 25 ezer forintot keresnek rajta.

Itt hiányzik az a lehetőség hogy megkérdezzem a rendkívül felkészült szerkesztőt:

Inflációról, áremelkedésről hallottál, édes ecsém?

És ilyenekkel etetik a jónépet...

Na ezek visszafogására kell a komment.

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.18. 18:06:53

@Dagda: nem tudom, téged mennyire vigasztal, én már csináltam ilyet. Csak azért működtettem egy blogot itt vagy a blogspot.com-on, már nem tudom, hogy az ilyen cikkekről véleményt írjak. Aztán rájöttem, hogy rajtam kívül alig olvassa valaki, így szép csendben töröltem. Igaz, nem vagyok jó marketingesnek.

Dagda 2013.03.18. 18:10:57

@proxy user: Csináljunk egyet közösségi alapon. Aztán a troll szerkesztőket kitiltjuk. :)

Nálam napi szinten merül fel az ilyen és a lapszemle mint olyan nem népszerűtlen kategória. Mondhatnám ez lenne az írott sajtó napiszarja...

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.03.18. 20:38:37

@Dagda: @proxy user: ha valaki csinál ilyet, a morgás joga szívesen csatlakozik hozzá ...
múnició, az lenne bőven ...

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.18. 20:52:27

@morgás joga mindenkit megillet: olvasóként én is szívesen csatlakoznék, sajnos ahhoz kevés vagyok mind nyelvészetileg, mind egyéb téren, hogy egy komolyabb blogba szerzőként beszálljak. Amikor próbálkoztam ilyesmivel, akkor egy informatikainak nevezett oldal cikkeinek kommentálása volt a célom, mivel a házigazda vagy házigazdák nem igazán tűrik a kritikát, viszont embertelen marhaságokat képesek leírni. Akkortájt még az egyéb cikkekhez, például indexen, origon megjelenő írásokhoz is lett volna értelme megjegyzéseket fűzni. Mára annyira mélyre süllyedtek az oldalak is, meg a politikai élet is, hogy a legtöbb esetben amit egy-egy hírhez hozzáfűznék, az kimerülne a "Kedves X.Y.! A JQA-dat"-ban. :)
Ennek meg nincs értelme.

Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn · http://darazskarcsi.blog.hu 2013.03.18. 22:00:38

@Jakab Andor:

A trollketreccel az a baj, hogy a nagy trolloknak eleve több nickjük van (pl Neel Armstrong blog.hu/user/?search=neel+armstrong&submit=Mehet ), aki már eleve 10 nickel regelt be. Elég, ha másik néven nézi meg a blogot, és kapcsol, új nick kell.
Alapvetően a ketrec egy jó gondolat, de csak lassítja a nemkívánatos újraregisztrálási folyamatot. Megitélésem szerint.

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.18. 22:23:10

@Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn: nem emlékszem, melyik blogon láttam, hogy mindenki maga döntheti el, hogy mely nickek hozzászólásaira kíváncsi. Akié nem tetszik, azt szűrőlistára teszi. Az érintett erről semmit sem tud. A megoldás szerintem egész jó, csak technikailag problémás, valamivel nagyobb erőforrásigénye vagy, mint egy központosított troll kezelésnek.

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.03.18. 22:40:18

@proxy user: ez sajnos blogmotorfüggő, itt csak moderálni lehet különböző időtartamra vagy végleg, illetve kifejezéseket lehet letiltani

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.18. 23:09:41

@morgás joga mindenkit megillet: akkor pontosítok, a blog.hu egyik blogján láttam. Sajnos fogalmam sincs, hogy működik. Az sem kizárt, hogy egy javascript borzalom, ami cookie-kban tárolja a nem kívánatos egyéneket.
A mandineren biztosan van ilyen, de valahol olyan linket is láttam a hozzászólások mellett, hogy "tahótlanítok" és az nem ott volt. :)
Megkeresem azt is.

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.18. 23:16:52

Megvan: a másik a Varánusz blog. A mandineres megoldást nem néztem meg, a varánusz azt csinálja, amire tippeltem: javascript segítségével bepakolja egy cookie-ba a feleslegesnek ítélt nickeket és a hozzájuk tartozó hozzászólást nem jeleníti meg.
Ez csak a kliensoldalon jelent plusz munkát, a szervert nem terheli.

Tud itt valaki helyesírni? A fenti mondatban a "plusz munka" helyesen lett különírva? Elbizonytalanodtam. Automatikusan egybeírtam, a helyesírás ellenőrző nem jelzett, de úgy érzem, ez mégis két szó.

Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn · http://darazskarcsi.blog.hu 2013.03.19. 00:06:34

@proxy user:

Vastagbőrön is van.

Egy plusz munkának számító pluszmunkán agyalsz? Láttál te már kihirdetett jogszabályt mostanában? Na némelyben nem semmi helyesírási hibák vannak.
(Egybe is és külön is jó egyébként)

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.19. 00:31:54

@Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn: nem foglalkozom jogi témákkal, így szerencsére nem. Rendőrségi jegyzőkönyvet láttam, azóta is töröm a fejem, hogy az ilyen ember hogy tudott leérettségizni és még egy főiskolát is elvégezni. :)
Mivel én nem vagyok smit pál, ezért zavar, hogy ennyire romlik a helyesírásom. Régen egész jól ment. Most meg gépi segítség nélkül katasztrofális lenne.

Dagda 2013.03.19. 12:07:59

Egy blogot összedobni 5 perc, de a moderátori feladatok, jogosultságok, design és a többi meghaladja az ismereteimet. Ha ezt a részét valaki vállalja már indítom is a dolgot aztán lehet terjeszteni. Marketingelni egy picit tudom amit kell. :)

Valami Besenyő Maaaaargit-féle koncepcióra gondoltam, észosztó lapszemle, noooooooormális? címmel.

Dagda 2013.03.19. 12:08:51

Sőt, lehetne simán facebookos oldal is, azt még könnyebb marketingelni.

Frick László Emlékzenekar 2013.03.19. 12:41:30

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Ha a bolsevik definíciója ilyen egyszerű lenne! A bolsevikok sokkal műveltebbek,okosabbak és intelligensebbek voltak. Pl Sztalint sziovesen ábrázolják csiz,ás részeges büdösbunkó diktátorként. Ezek az emberek a humor nagymesterei voltak. Pl Sztalin gyakran küldött ki több a sajátjához hasonló dublőrautót, abban, amiben helyet foglalt, a lakájpadra ült és jkat derült a saját helyére ültetett nacsalnyikok halálverejtékes beszartságán.
Rákosi polihisztor volt és Illyés Gyulát is meglepte magyar irodalimi (aktuális) felkészültségével.
@proxy user: Sajnos, amiről beszél, az csak ízlés dóga. A jóoldaliaknak is ugyanezek a kliséik vannak, csak ugye azok nem olyan unalmasok, mint a rosszoldali szemkilövwetősök, mert "ők a mieink". Gyurcsány zseniális politikus, természetesen a jobbos bunkók semmit se olvastak az őszödi beszédből, viszont Esterházy és Nádas is kiállították magukról a bizonyítványt, milyen olvasók: Ők se értik.

Az őszödi igazságbeszéd háttere az, hogí Vitányi amidőn kitalálta, hogy a demagóg Orbán elleni áfiom egy hasonlóan demagóg lenne és elkezdték gyurcsányt a Miszter Bén szerepből pügmalionizálni, az eredeti tervek szerint a győzelem után gyurcsány, mint kötelességétvégzett mór, mehetett volna oda, ahonnan vétetett és Okos Pisti [Hiller] lett volna a ME. csakhogy a Vidéki tanárnők és Vidéki Téeszelnökök habzó szájjal követelték valakik megbüntetését a gazdasági adatokról való hazudozásért és azzal büntették a "pestieket" hogy leszavazták Okos Pis... bocs Piftit. Gyurcsány beszéde egyáltalán nem "külsős" csakis belsős téma és arról szól, hogy tud ő, amit tud az MSZP-ről, cikosai az MSZP és ha ő egyszer kinyitja a száját és ha ő elkezdene beszélni!! és senki se oksoabb nála (Surányi per legyurizása) Tkp maga a felvétel önmagában bizonyító erejű arra nézve, hogy ki dobtra piacra. ha ugyanis az a helyszínen, tehát Őszödön készült volna, akkor jelentős kurjantásokat tartalmazna pl " A te kurva anyádat, Feri! A felvétel "stúdiókörülmények között" készült. Annál is inkább, mert akkoriban már Ferenc állandóan erős mágnesestér-védelem-ben működött, ami lebénítja a legtöbb mai menő elektronikus ketyerát.

Gyurcsányhoz fogható zseni talán csak Horn gyula, de neki sokkal könnyebb is volt politikai zsenivé lenni, Ferenc már nehezebb körülmények között fejlődött föl. Viszont Ferenc neveliő Magyarország 300 legokosabb embere

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.19. 12:49:18

@Frick László Emlékzenekar: Gyurcsányról eltérő a véleményünk. Szerintem egyetlen dologban tér el Viktortól, illetve talán kettőben. Ami biztos, hogy nem törekedett személyi kultusz kiépítésére, kézi vezérlésű államra. Sohasem hallottam olyat, hogy listát kért volna azokról az mszp-s képviselőkről, akik a párt ellen merészeltek szavazni. Ezt Viktor rendszeresen megtette, talán még mindig megteszi. Amit csak feltételezek: Gyurcsány talán nem elmebeteg. Viktor elég sok jelét mutatja az elmebajnak.
Ezeket leszámítva, én nem látok komoly különbséget kettejük közt.
Az, hogy a pártszimpatizánsok intelligenciája, kultúrája, viselkedése milyen mértékű eltérést mutat, nem feltétlenül írnám az ő számlájukra.

Frick László Emlékzenekar 2013.03.19. 12:51:53

@Dagda: A blog, mint műfaj halott és a marketingszempontból semmitérő vén (40 és a halál közötti szegmens) sazroknak van meghagyva. Bonyolult, nagy tárhelyigényű, túl drága a blogmotor karbantartása, a sodródó szatelit, a blogter sorsa mutatja azt, mi vár majd a bloghúra is.

Nem értek egyet ezzel az elitista felvetessél. Maga a kifejezőkészség, tehát pl a szókincs vagy a "műveltség elemei" nem jelentenek semmit... semmi pluszt. Galla Miklóst csak az a kereskedősegéd vagy autóvigéc nem bassza át, aki nem akarja. Semmit nem jelent a puszta csillogtatás: Analfabéta gyépéalany pógármester vezetett meg sztrárpügyvédcsaládot bojtárostú' Magyarországon a minap.

A szamaraknak tényleg tök hülyeség hárfázni -de pl jól pikulálni, ehhez is tehetség kell. A Hírszarda sikere mutatja, mekkora az éhség pl a humor iránt Magyarországon. Ez a hivatkozása a mai médiának, meg "műűűvészeti életnek" miszerint "ezeknek ennyi is elég" a leggecialjasabb hivatkozás, amit értelmiseggektől valaha is hallottam. A rántottleves nem a konyhaművészet csúcsa, de ez nem jelenti azt, hogy valami hígfost löttyintek oda "ezeknek a barmoknak ennyi is jaó" alapon.

Szüntelenül és újra-és újra, a még értelmeseknek, a még olv, a relatíve művelteknek olvasottaknak, a még fogalmazni képeseknek mindhalálig törekedniük kell arra, hogy ellenálljanak a Síkbolygó privitívizmójának.

elnézést a kommentemért, fekete alapon feketebetűkkel és szemüveg nélkül írok tallálom haj alapon

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.03.19. 12:54:17

@Frick László Emlékzenekar:

A bolsevik szót nem eredeti értelmében értettem természetesen.

Frick László Emlékzenekar 2013.03.20. 02:18:23

@Távmunkás: A fórumozósbeteg (a politikai -világnézeti, vitának hitt dagonyázásban feredéző)szpemmere hitbéli meggyőződésének. Ha megvizsgáljuk a világnézetidagonyákat, azt is tapasztaljuk, hogy a poozíciófelvétel meg is teszi "ész" vagy "műveltségbeli" pótléknak. Gyönyörűek pl az attejistákokok , a műveltségnélküli, öndefiníciójuk szerint "ateisták" többnyire, mint a jóoldali-politikaimegfelelő blogok körei, majdnem mindig egyedül vannak, ellenoldal nélkül...)
Szpemmer-szerűen kliséket és paneleket nyomat... elég átpillantani egy "Suzukisok vs Bömösösösök[BMW-sek] v8itára, az is kb leképezi ezt. Vannak árnyalatnyi eltérések, pl Iván mérnökúr okosabb, műveltebb és értelmesebb a zattejistákokokkok között, mint pl Brendel Mátyás... innen volt izgalmas egy IGe vs Brendel vitát tanulmányozni. Brendel, mint szpemmer, végsőérve az ellenfél szimpla kocsmatölteléknek hülyének, szarrágónak (stb-stb) leszólása, azaz szpemmer-tamtamolás. Formailag ugyanezt művelik azok a pornóblog vagy oldal tulajdonosok, akik pormnóblogok kommentoszlopait szpemmelik végig. érv helyett óvodás minősítésköpködésbe fúlnak ezek a "viták"

"Megsemmisítő erejű" érveléssel sehol sem találkozunk, nem érvekkel sakkozzák vagy csiki-csukizzák ki az ellenfelet, hanem minősítésekkel, pl "elmebeteg" "barom" "bolsevik" vagy egyszerű 2D szillogizmusokkal. A "végsőérvek" nagyon gyakran linkek.

Ismerjük azt a fasisztaszpemmert, akinek készlettárában héber nyelvű források is vannak vagy zsidó forrásokra támaszkodik, bizonyos "judaisztikai tájékozottság látszatát keltve" [-> szemenszedés móccerei] ... kb ezt csinálja a többi szpemmer is. Végsőérv: "Azt írta az újság!"
@maxval, a gondolkodni próbáló birca: ...és pl a bósevikkozás is így működött. Ha véletlenül valaki kiragadta azt a klisényomdát a püfölő kezéből és elkezdte eredeti értelme szerint piszkálni, mindig kiderült, hogy "ááá, most ezt átvitt [sajtómunkás-eszközhasználati] értelemben gondoltam!" És egyszercsak elérkezünk a valósághoz, amikor egy félfasiszta párt nagyon könnyedén és folyamatosan ki tudja húzni magát a nácizmus vádja alól annálisinkább, mert nem náci, hanem faiszta. Márpedig a magyar fasiszta pl antináci is volt. Elkezdődik egy nyelvészkedés, meg a szovjetekre hivatkozás, akiknek valamiért a fasiszta inkább "ajakraeső" volt, mint a náci. Innen folytatódik a nyelvészkedés, miszerint ezek fölcserélhető szinonimjei egymásnak. És ezzel máris benne vagyunk az idevezető út jószándékkal valő kikövezettségének bucskándozásaiban, mert végülis az elmúlt negyedszázadban ezek vezettek ide, a per "kádárosozás" ... hátha nagyobbat üt... rákosizás... Mindenki megspórolta a konkrét tény konkrét leírását egy fasza ütős kis történelmi klisével. Tehát a mogyoró erre csörgött, a figyelem erre és erre terelődött a nagy lényegiek pedig szépencsöndben amarra, a valóság vonulatai mentén mozdultak. Így jutottunk el abba a SEHOVÁ-ba, amit Csepeli György szociológus professzor a minap magát cinikusnak gondolván említett, A Semmi-be.

Ámpedigcsakhogy jajde nem egy sehova ez, és nem semmi ez, és még ennél is valamibb lesz, pont a valóság iránti érdektelenség és a viták helyetti klisékkel való szpemmerkedés miatt.

és nincsen vége, a magyar szellememberét elkapom és mutatom neki, mit művel, azt mondja, csak még az idén. Most még utoljára műveli ezt, a cél jó, ezek megbuknak és jövőre már nem lesz könyörülte, akkor már tényleg könyörtelenül fog vágni, csak most még az idén (1993-ban, 1994-ben... 1998-bam.. majd 2000-ig, amikor Torgyán KE-ambíciói megbuktatják ezeket... Csak győzzünk 2002-ben ésde azután nem lesz könyörület... és így tovább... csepeli úr is, mint fővárosi tulajdonú Rt igazgatótanácsi tagja, amikor szürcsölte az édes levét a szpemmerségének, gondolt-e a Sehová-ra vezető útra, amit ő is kövezett

@proxy user: Életem egyoik nagy szerencséje, hogy tudtam értekezni e témában olyan emberrel, aki Egyik-kel majd pedig Másik-kal is találkozott és mindegyikkel fél-félórát beszélt is. Az illetőnek van szent politikai meggyőződése, aminek persze Egyik megfelel és másik pedig nem felel meg. A következő, még számomra is meglepő megfigyelést tette:
Egyik az életben teljesen egzaltált hülyének mutatkozott, míg a másik teljesen meglepte élőben olyan tulajdonságokkal, amiket soha nem is gondolt volna ... neg viselkedéssel és egyáltalán.

Ha a magyar politikai sajtó, a sajtómunkásság elkövetett végzetes hibákat, akkor az egyik legnagyobb az volt, hogy Gyurtcsányt és Orbánt a Vitányi Iván -féle "két egymást kioltó demagóg" -ként ábrázolta. Ha politikatudományilag vizsgáljuk, egyáltalán nem igaz az a kép, ait a köztudatba égettek a magyar szellemielit emberei és a sajtómunkásság.

A két nagy karakter a középidőkben egymást támasztotta, ez a 2006-os képlet, amidőn boizonyos szellememberei fölismerték, hogy Orbán nélkül nincsen Gyurcsány.. és ha e kettőt kivennénk a képletből, akkor "minden jó lenne"
Gyurcsány került ki győztesen ebből, ő ellehet Orbán nélkül. sőt hatalomban sem kell lennie, amikor még mindig az ő terveik szerint mennek a dolgok. Csak egy szórakoztató pillantás: Ugye emlékszünk, amikor 2010-ben a FIDESZ a csontvázakról beszélt a szekrényekben, miközben pedig nagyon is élő éles aknák várták őket a jövőben, mint pl a 2011-es nagy 250 MRD-os lyukadás a visszatartott ÁFA-pénzekről szóló strassbourgi döntés. Orbánék azt hitték, hogy végülis 2010-ben nagyjából működtethetően kapják meg a "céget" mint ahogy 1998-ban megkapták, fogalmuk sem volt a valóságról, persze kinek volt... És semmi meglepőt nem tudtak tenni... olyan kiszámíthatóak voltak...

Guyrcsány pügmalionizációjában Magyarország 300 legokosabb embere vett részt. Gyurcsány nagyon jól meg is fizette ezeket az embereket. Orbánnak nincsenek ilyen emberei. Sőt közepes vagy gyöngébb képességűek állnak rendelkezésére, sőt olyan emberek, mint Kerényi Imre vagy Fekete György, akik önmagukban is megsemmisítő csapásokat mérnek ennen oldalukra...

Gyurcsány elmeállapotára nézve a magyar elmekórtan legnagyobb szaktekintélyei állítottak diagnózist. El lehet szőrözni azon, hogy az egzaltátltsága a kokainfogyasztás következménye is lehet.. mindenesetre nem szabad azt figyelmen kívül hagyni, hogy Gyurcsány tisztában van e fogatékéval és a sajtónyilvánosság előtt kérte GálJÉ-t és főbb embereit, hogy fogják vissza, ha elkapná a roham. Már önmagában Gyurcsánynak ez a fölismerése fél győzelem! Orbán is felismerte azt, hogy ha kilépne a képletből [2006. 2. forduló előrtt) azzal mekkora csapást mérne, de ő meg se moccanhatott már akkor sem, ma pedig még annyi szabad mozgása sincsen.

Gyurcsány zseniális felismeréseinek egyike az "analfabéta pógármrester" felismerése, ülnek a testületben ugye a tanarak meg ember s állatorvosok, a helység kalapácsai és ha ő egyszercsak meglepő módon egy-egy ötletüket, ideájukat, javaslatukat CSAK ELFOGADJA máris elkezd javulni a megítélése a Falu Fő Eszetokjai köreiben, Gyurcsány ugyanezt művelte.

Orbán viszont úgy nagyjából csak a hergelésére volt képes a magyar szellemi elitnek.

Gyurcsányék zseniálisan jók HR-ben és belső-PR-ben.

Orbánék csapnivalóak, saját embereikkel is mint ingyenkutyákkal, bánnak. Nincsen is emberük. Gyurcsányról mindenki jó sokáig bevette, hogy baloldali vagy liberális. Kőostoba és zsírbuta ellenfelei erre mit műveltek? -elkezdék ballibsizni! Azaz olyasmivel vádolni, amihez nemcsakhogy semmi köze, hanem, ha megnézzük: Gyurcsány kinyírta és megsemmisítette az egyetlen politikaiprofi pártunkat! És a mai képletben az orbántalanítás mellett már kik a Múőlt Söpredékei? akiktől a haladójóoldali összefogáselhatárolódik? Az MSZP!
Gyurcsány mindig képes volt meglepőt húzni, Orbán szinte soha.

Ma pedig már Orbán meg se moccanhat, olyan politikai gúzsban van.

Gyurcsánynak már jelen sem kell lennie, sőt, úgy tehet, mint aki nincs is itt ... Orbánék "százkétéves szenilis trottyok" -hoz fordulnak tanácsokért, gyurcsány fiatal szakembereket keres, mint Szigetvári Viktort, akit ki is kölcsönzött Bajnainak és nem is lát senki semmilyen összefüggést Bajnai és Gyurcsány között. Orbánék máig is a régbedöglött médiaháború semmirevaló eszközein rúgóznak, Gyurcsányék a Wallis-pénzből az indexet tunningolták meg és az indexből jött föl a világ egyetlen netokrata komolypártja ami komoly[országos] parlamentbe jutott, az LMP és még azt a luxust is megengedhették magunka, hogy a megúnt játékszert széjjelbasszák, senki nem rója föl Bajnainak azt, hogy kinyírta az LMP-t. Sőt, a a fiatal netokratáink a legelképesztőbb naivitással még jót is látnak ebben...

Orbán még mindig ott tart, hogy saját határozott és erős politikaikarakterét köszörüli, amikor Gyurcsányék már rég Karakternélküli Miniszterelnök Jelöltekben gondolkodnak (bár a mindenoldali magyar nagy Apa Egyszemély várásában még nem érett meg arra, hogy rádöbbenjen: Bajnai nem akar miniszterelnök lenni és az REU-nak meg az IMF-nek is egyszer lehet eladni egy trükköt, még egyszer nem, az biztos!... ezért lobbizott Bajnai az USÁ-ban és nem az EU-ban...) Orbán egyszercsak majd befut a nagy légüres térbe, amikor A Zistenatta Nép a politikátólelundorodván egy Ferenc pápa szerű tanárbácsis karakternélküli embert (Olasz Móccer) vár. [Olasz Móccer. Gyön a Zeju és picsán rúgja Orbánt mint egy Berlusconit és egy szakértő tanárbácsit ültet a ME-székbe -a 2011-es Szantaklá magyar álmodozása] ] Róna Péterrel egy ilyen tanárbácsi ugrott, de van bajcsányéknak szerintem nyolc is és ebbe a körbe nem számoltam bele Andor Lászlót.

A "Semnem Gyurcsány semnem Orbán" szituációból tehát a Bajcsány ZRt csak jól tud kijönni. Bajcsányék ugyanis a Két Oldal küzdelmében (hagyományosbal hagyományosjobb) egy harmadik Oldal -t képviselnek, aminek egyáltalán nem politikaiak a céljaik. Abszolut nem érdekli egyik oldal politikai célja sem Gyurcsányékat, őket eleinte az €-csatlakozás végtelenbe és lehetetlenbe tolása érdekelte, a gazdasági és jogi káosz fenntartása. Azzal, hogy moinden-de minden ötletbe, legalább a lózungok és szólamok szintjén bele-bele kapdostak, egyben meg is semmisítették az ötleteket. csak Ferge Zsuzsa és a legnagyobb szellemi potentátok voltak képesek azt felismerni, hogy az önként felajánlott műveikre mekkora ívben szarik Gyurcsány. És ilyenkor mindig rohant a "jobboldal" és megsemmisítő csapásokat mért az adott ötletre! Így konzerválódott egy olyan gazdasági, jogi és politikai zűrzavar, aminek mesterhalászai Bajcsányék. Bajcsányék antikapitalizmusát értelmezte félrte a hagyományosbaloldal baloldaliságnak és tesék: a hagyományosbaloldalunk ki van nyírva. és tessék: az LMP története a bizonyíték: az új high-tech netokraták_: politikai ostobák, a politikai képzettségük az alapfoknak se felel meg, elégtelen. Képtelenek a politikára és még azt arra egyszerű felismerésre sem voltak képesek, hogy a Semnem Orbán Semnem Múlt Söpredéke képlet fogalt és nem fogják hagyni bajnaiék, hogy Schifferék arassanak rajta, jó lesz az nekik is.

És a képletben máég mindig csak a kettőnél tartunk a számolásban és nem volt szó arról, hogy melyik az az erő, akinek e fűrészelésben mindegy, hogy húzzák vagy tolják, nyírják vagy vágják, nekik az is jó. Volt egy célja a HÖK fasisztoid jellegűnek beállításával és ehelyett mi történt? -Vona, bár nem vetett, máris kaszált! És ez fog következni nagysorozatban és lesz ám jujjogás meg jajjajjjajjjozás 2014-ben az eredmények láttán.

Bajcsányék számára ugyanis az annálrosszabb is jó és még jobb.

Orbánék már egyetlen verziónak is nekivágnak, Bajcsánypéknál mindenhez legalább két verzió létezik, de pl 2014-re szerintem minimum 5-6 verziójuk van és pl nekik nagyon jó egy FIDESZ-Jobbik koalíció, és még annál is jobb egy Jobbik-FIDESZ koalíció...

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2013.03.20. 09:39:03

@Frick László Emlékzenekar: Brendel Mátyást ne is említsd, évekkel ezelőtt a Wikipédiáról ismerem (User:Math), nem véletlenül töltött több időt kitiltva, mint aktívan...

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.20. 10:31:36

@Frick László Emlékzenekar: személyesen egyiket sem ismerem. Szerencsére. Egy dolog biztos: amikor Gyurcsányt megláttam, az első gondolatom az volt, hogy Orbán átoperáltatta az arcát és beült az mszpbe. :)
Sok tulajdonságuk egyezik, vagy legalább erősen hasonlít.

Frick László Emlékzenekar 2013.03.20. 14:39:28

@Távmunkás: ...márpedig én Brendelnek még azon középkorai KÓRszakában megmondtam: Ő A Jövő Embere... mára pedig odáig jutottunk, hogy még Brendel finnyáz olyan überbrendeli megoldásokat, mint a Stefánia kisasszony vagy amikor a Hírszarda még egy efféle zattejissta számára is tajt-türhő módon "humorizált" Herr Ratzingeren a lemondása után.
@proxy user: Orbánnak és Gyurcsánynak szinte semmilyen tulajdonsága vagy attitüdje nem egyezik. Kb afféle analogizálgatgatás ez, mintha két kalapácsot vagy autószerelő légkulcsot használó embert ezen eszközhasználat miatt rendelnénk össze. Ami izgalmas a két figurában az az, hogy mindkettő vidéki fazon, de ezt csak az egyikről akarjuk tudni, holott a karrierjük mindkettejüknek A Vidéki Fiatalok Budapesten -kateg. De az útjaik is teljesen különbözőek, nembeszélve a vagyoni helyzetükről és egyáltalán. Ferenc 16 éves korásban erős náci neveltetés és beállítódás után 16 éves korában tudatosan ragadta a kezébe sorsa irányítását. Azért, ha Ferenc pályáját és cselekedeteit végigelemezzük, sok-sok tanulni való van abban. Orbánról szoktak mindefélét az őt egyre inkább útáló sajtómunkások (csatornamunkások) kocholni, de Orbán élete egyébként dögunalom. Míg Ferenc több sávban is zseniális. Elsőként ismerte föl Magyarországon, hogy Apró Piroska néni nem egyszerűen Dobrevné vagy pedig Apró Antal lánya (pláne nem bósevikk) hanem a kreatív könyvelés pápanője, az egyik legzseniálisabb elkönyvelő, nélküle a Wallis még a fasorban árul ótót meg ingatlant. És Ferenc azonnal tudta, mit kell tennie, megkérdezte, hogy van-e a néninek eladó lánya és volt! Ferencet páran, akik magát a korunkat látják, nem pedig ezt a PR lózung szövevényt, amivel a sajtó etet bennünket, tehát ők Ferencet mint netokratív spekulalistát tartják zseniálisnak, holott ő az anyósválasztásban volt az. Orbán sose csinált vóna ilyent a sűttparaszti moráljában.
Ferenc semmilyen morált nem ismer, ha a személyes haladásáról van szó -elég csak rápillantani A politika fertője c. könyv (udavri könyvésze műve) borítójára.

Amíg pedig a jóoldal nem kuporodik le Ferenc lábai elé és nem tanulja meg, hogy melymennyire és hol és miben és mennyire is nagyon különbözik Orbántól és mennyire zseniális az ő politikája és mitől, addig Ferenc úgy szívatja, szopatja és bassza széjjel a jóoldalt is, mint a rosszat.

Egyáltalán, semmi jelét nem látom annak, hogy a jóoldali elit végre fölismerné, hogy EZT a jelent a múlt fogalmaivaal lehetetlen megfogni. Márpedig Orbán a múlt embere és Ferenc pedig különösen a Bajcsány ZRt a jövő embere. Senki ne gondolja, hogy Orbán azért van még színen,mert ő tud aa színen maradni. Orbán azért van a színen, mert Ferencnek kellett és kell is ő. Ferenc már a médialakájaitól, pl az indextől rendszeres karakterrombolásokat rendelt meg, és Orbán pedig még mindig a Határozott Karaktere Köszörülésénél tart. Ferenc orgazmikus örömök közepette olvasta Szily Ágybavizelő Ferencét, szerintem spontán ejakulált is örömében, mekkora jópofa ez a Szily. Ferenc megengedheti magának azt a kényelmes luxust, hogy "bukott ember" legyen, ugyan minek is frekventálná magát, amikor a plug 'n play eszközei működnek?
Ezt figyelhetjük meg a sorsára hagyott index-pont-hu ban is. Minek a drága személyzet, amikor most már majd maguk az "utasok" is elboldogulnak robotpilótaüzemmódban? A netokratív spekulalista nem épít nagyobb céget, ezt még az iwiwoidizálódásban kényelmesen meg lehetett figyelni, amikor a netokrata úgy ítéli, hogy a cég már kezd klasszikuskapitalista méreteket ölteni, tehát dógozni kell vele, foglalkoztatni, kizsákmányolni, cepekedni, igazgatótanácsot ttartani meg effélék: gyorsan keres egy balfasz klasszikuskapitalistát és rásózza a céget és hol van MÁMA az iwiw.

Mielőtt azt hiszitek, hogy valami hagymázas baromságot bugyborékolok, gyorsan lapozzatok bele Miskolczy Csaba 2008-as médiakönyvébe.

Orbán nem tehet semmit, meg se mozdulhat, ahogy mocorog, csak saját gúzsát feszíti. Tkp eggyel baszhatna ki nagyon Bajcsányékkal Orbán, ha mostazonnal lemondana és eltűnne... de nem moccanhat, mert még így se képes az elképesztő csürhéje normálisan működni, hát akkor, ha nem lesz, aki közéjük csördítsen. Itt jöttök ti oktondipockok örömködve, dojó lenne az, csakhogy ... na, majd meglátjátok 2014-ben... (Már 2008. végén se értettétek, miéert kellett vona előrehozott választásokat tartani és nem fogtátok föl, hogy többel kötötek majd be 2010-ben. Most siránkoztok a demokrácia megbaszottságán, nadehát 2008-2009-ben nem a demokrácia lett nagyon súlyosan megbaszva azzal, hogy nem tertottak előrehozott választásokat? Azok az üde rózsás fejlett-szellemek tenyerecskéi tapsikáltak örömködvén, akik meg a szájinkóra tapadtak hujajjajázva a Kétharmadon! Nagy sorozatban tudnak így Ferencék ma is falhoz állítani benneteket és a szappanért se kell lehajolnotok...

Gyurcsány szabad ember, hozzá se kell nyúlnia a dolgokhoz és mégis ma is minden a terveinek megfelelően halad, még a Jobbik is.

Perszehogy abban érdekelt, hogy ne ismerjétek föl az alakját, hanem bagatellizáljátok!

Tkp nem is ez az érdekes, hogy mit művel egy ilyen alak a politikában. Liberális vagy fejlett demokráciában a vonatkozó szolgálatok (pl az FBI ) kutyaláncon vezet ki a parkettről ilyen figurákat, mint Leisztinger, Bajnai vagy Gyurcsány. Depersze az USA tárgyal ám olyan harmadikerő-képviselővel, akit saját polgáraként bebörtönözne, miért ne tárgyalt volna tehát az USÁ-ban hazát áruló Bajnaival? ha az a haza abban az Európában van, amit az USA agyonbaszni gondol a válságából való kilábaláshoz, pl ezért rottyantotta alá az Arab Tavasz-t..

Az az érdekes inkább, amit ezek a netokratív spekulalisták a gazdasággsl, a világgazdasággal művelnek.

Amidőn a 2008-as üzemanyagválságkor összeültek a fő piaci szereplők, kiderült, hogy ma már nem három szereplője van a piacnak, hanem valakik, egy negyedik oldal tartják a kezükben a piacot.. és ez a piac olyan tőzsdék hatása alatt áll, ami tőzsdék szabályait a digitális telefonok meg a televízió rég letűnt hatalma idején dolgozták ki... azaz a tőzsdei szabályozás 1997-nál tart, a netokraták pedig 2020-as éveket írják már..

Ugye Obama (az első netokrata elnök) példája unalmas, a legtöbb pénzt gyűjtő "jelölt" aki a legkevesebbet költötte. Elsőmegválasztásakor is azonban a disznókat megetette és lökött a hagyományos elavultmédiának.

Orbán a legostobább módon hadakozni kezdett az erősen jóoldalitúlsúlyos médiával, Ferenc pedig szépen megvette őket kilóra. Cinkosa is a jóoldali médika Ferencnek... figyeljétek meg, hogy Bajcsányék nem költenek szinte semmire! Egy fillért is megnéznek, mire adják ki, azonban a szellemembereinek példátlan összegeket utalványoztak, pedig már ingyen is megvették őket azzal, hogy idézték őket meg behasználták dolgozataikat a... a PR-be. Mert a PR-en túl egy mm-t nem mozdultak. Voltak azonban jóoldali szellememberei, akik ezt fölismerték: nos az ő neveiket le se írják azóta hasonoldali céhtársaik.

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.20. 14:45:08

@Frick László Emlékzenekar: ebben nagyon nem tudok egyetérteni. Megpróbálom másképp megfogalmazni, mire gondolok: Gyurcsány fellépése a megjelenésekor nagyjából úgy nézett ki, mintha direkt parodizálná Orbánt. A beszéde, a mozgása, a mozdulatai. Mint amikor valaki szándékosan túljátssza a szerepét. Más lapra tartozik, hogy utólag kiderült, nem parodizál, ilyen. :)
De nincs jelentősége, másképp látjuk őket és kész.

Frick László Emlékzenekar 2013.03.21. 01:12:42

@proxy user: Gyurcsány első fellépése idején a magyar politika Miszter Bén -jét, egy csetlőbotlófigurát játszott meg. Ebben osztán semmoi orbáni hasonlóság nem volt.És példaképét (a marketingben) Dr Goebbels-t parodizálta. A Goebbels paródia csúcsa a Rend és Szabadság című provokatívnak (mondjuk: gyújtóhatásúnak) szánt beszéde volt 2007. szeptember 17-én. Vagy 2-3 napig volt csak fönt az MSZP honlapján és magát a szöveget is eltüntették, ma szinte föllelhetetlen, csak a blogoszférában van itt-ott (pl a blogter.hu-n :D ) felmásolva. Volt neki az a táncos videója, azt pl éppen ezért, a "veszélytelen hülye" látszatának fenntartásáért dobta be. Amikor 2002-ben jóoldali komoly embereknek fölvetém, hogy ebből a Ferencből hamarosan valaki lesz, kiröhögött, lelegyintett és lehülyézett engemet is, nem csak ezt az érdekes nevű Gyurcsányit. Pedig Vitányiék már tunningolták (pügmalionizálták) 2002-től folyamatosan! A Medgyesy-ügy (ami Kulcsárr-ügy-ként került a köztudatba) körül aztán Vitányi, aki immár 10 éve ostorozta az MSZP lopnokait morális alapon, elérkezettnek látta az időt arra, hogy neveltjét 8a demagóg ellen való kellően demagóg áfiom) bevesse és az MSZP akkori válsághelyzetében ez sikerült is neki. És most jön a legizgalmasabb kép! -2004. őszén Gyurcsány csütürtökönként a jóoldali sajtó olyan embereinek tartott helyszíniirányítást, mint Tamás Ervin, az akkori Magyar Hirlap potentátjai, a legszebb jópofik... Hamarosan aztán elhangzott Tamás Ervin korszakos kijelentése: "Gyurcsánynak tízszer többet engedünk meg, mint Orbánnak" .. ez a shakespeari dráma egyik kulcsmondata. Ritkán szaladt ki ennyire őszinte vallomás a jóoldali sajtó prominenseinek a száján, hiszen ők mindig is a felülállásukat és elfogulartlanságukat szajkózták.

A korabeli Orbánnak 32 neve volt, mint Ságvárinak, kb I. Napóleontól Pablo Escobar kokainbáróig bezárólag olyan mellékneveket kapott, amik sokaságukban már egymást oltották ki. Pl ebben "javulás" állt be az elmúlt két évben, a jóoldali sajtó Kádár (ritkán még Rákosi) és a kommunistázás mellett tart ki a cigányozást meghagyva az MSZP retrográdjainak. Megmutatom, mennyire mókás is ez a kommunistázás. A zsírtömegek, akik nagyon készítik már a mutatóujjukat büntetni a politikát 2014-ben, erősen "antikommunista beállítódásúak. Namost attól, hogy Orbánt a jóoldali sajtó mint ős-antikommunistát, bosszantani szeretné a kádárosozással és kommunistázássdal, e zsírtömegek szemében semmivel sem kevésbé lesz kommunista (vagyis bósevikk) mint eddig! Tehát a zsírnép kommunistákat fog büntetni és köszöni szépen a segítséget, hogy Orbánt is kommunista színben viklágítják be neki, tehát figyelje csak meg drágám, hogy kik a kommunisták, akiket milliós zsírtömeg fog büntetni 2014-ben:
-Orbánék a békebirkákkal és vonulómagyarokkal
-Bajcsányék
-Milla, Deka, 4Kurvannya az összes flashmob és faszbúkiánis pillanatpárt, "civilek" és netokratív kezdeményezés Pesti Műsor meg ami csak adódik

Na és ki jön ki tehát ebből az antikommunoista büntetéspartiból jól és ki köszönhet a mai jóoldali üdvsajtónak jó sokat (bár erről ma még a jóoldali sajtó ,it se sejt, viszont bajcsányék Jobbik hízlalási terveihez nagyon is klappol)
perszehogy a Jobbik!
Dankescheeeni! XDDD

Mekkora rinyálás és nyavajgás lesz, azok fognak kiffkutyuffkaként ujujuujjjogni a legjobban, akik máma mennyire egy elégedetten komcsizzák Orbánékat :D (azza külön érdemes lenne fogélalkozni, mekkora kárral is járt a közember történelmi szemléletében, hogy kisformátumú übüián bojóccokat komcsiztak [föl...] 25 éven át...)

Teljesen igaza van annak a jóoldali sajtóbeállítódásnak, miszerint be kell szarni ennek az országnak, annyira röhejes. Csak a jóoldali sajtómunkásság nem tudja, hogy ebben a beszarattatásban ők mennyire is közreműködőek :D