morgás joga 6.jpgNem hagyta sokáig parlagon heverni a Fidesz-KDNP a friss alaptörvényünket - alig egy évvel a hatályba lépése után megszületett immáron a negyedik módosítási javaslat. És nemcsak egy vagy két témakört éreztek nagyon fontosnak honatyáink, hanem 15, sűrűn teleírt oldalon keresztül sorolják a módosító és kiegészítő rendelkezéseket. Az általános indoklásban a felelős is megvan: maga az Alkotmánybíróság kényszerítette rá a képviselőket, hogy toldozzák-foldozzák a már elsőre is tökéletesnek hitt dokumentumot.

"Az alkotmányozó Országgyűlés az Alkotmánybíróság döntését tudomásul véve nemcsak a megsemmisített rendelkezéseket, de az Átmeneti rendelkezések teljes tartalmát be kívánj a építeni az Alaptörvénybe annak módosítására irányuló jelen javaslat (a továbbiakban: Javaslat) szerint. A Javaslat az Átmeneti rendelkezések egyes megsemmisített rendelkezéseit az Alaptörvény egy-egy cikkéhez illeszti be, másokat a Záró rendelkezések közé, a meg nem semmisített részeket pedig teljes egészében a Záró rendelkezések végére helyezi el . Ezzel az Átmeneti rendelkezéseket tartalmilag és formailag is kiüresíti, de formailag nem szünteti meg, így hangsúlyozva, hogy az Átmeneti rendelkezések meg nem semmisített, alaptörvényi szintű rendelkezései formálisan továbbra is, folyamatosan hatályban vannak, csupán az Alaptörvény törzsszövegébe épülnek be." (IV. módosítási javaslat, általános indoklás)

Logikus, nem? Íme egy-két téma, szubjektív válogatás alapján:

  • Nemzetünk fennmaradásának alapja, a család
  • Kollektív bűnösség - egyéni bűnösség
  • Véleménynyilvánítás szabadsága
  • A kormányunk megvédi az egyetemeket és a diákokat
  • Akik vannak, de sokkal jobb lenne, ha nem lennének: a hajléktalanok
  • Rend a lelke mindennek, még az Országgyűlésnek is
  • Az Alkotmánybíróság újragondolása
  • Hurrá, készfizető kezesek vagyunk
  • Ember legyen a talpán (aki mindezt átlátja)

 

Nemzetünk fennmaradásának alapja, a család

Honatyáink meghatározták, mit is gondolnak családnak - és ne csodálkozzunk, ha úgy érezzük, hirtelen időutaztunk valahova száz évvel ezelőttre. 

„Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.” (IV. módosítási javaslat)

Tehát: az élettársi kapcsolat nem család, esetleg külön-külön, a szülő-gyermek viszony az család, tehát egy élettársi kapcsolat gyermekkel az valójában két család, bár a két halmaz egyes elemei közösek (lásd gyerekek). És ha valaki nem úgy érezné, hogy a család(ja) a nemzeti fennmaradás alapja, az most bírálja felül szakadár gondolatait - az Alaptörvényünk szerint például az élettársak nem szolgálják a nemzet fennmaradását. Bár lehet, hogy van más értelmezése is a dolognak, de az indoklás is leszögezi, hogy a "Javaslat célja, hogy megerősítse a társadalmi alapintézménynek minősülő család alaptörvényi szintű védelmét a történelmi hagyományoknak megfelelően." 

Vezetőink tehát

 • egyrészről homokba dugják a fejüket és történelmi hagyományokról beszélnek, miközben nem veszik figyelembe a hazai tendenciákat - a KSH adatai szerint 2011-ben a gyermekek 42,3%-a született házasságon kívül, és ez a szám magasabb, mint a 2010-es 40,8%. Ez azt mutatja, hogy a Fidesz-KDNP kormányzás sem hozta meg a kedvet a házasságon belüli szülésekhez,
 • másrészről erőteljes viszolygást mutatnak a nemzetközi tendenciák iránt is (azonos neműek házassága, illetve élettársi közössége).

A család-fogalom ilyen mértékű leszűkítése valószínűleg meg fog jelenni a Polgári Törvénykönyvben is, és ne csodálkozzunk, ha például az öröklési szabályokat is majd ennek rendelik alá (élettárs nem örökölhet, stb.). Csak, hogy védjék a családot a történelmi hagyományoknak megfelelően.

Kollektív bűnösség - egyéni bűnösség

Természetesen nem maradhatott ki a kollektív bűnösség sem a módosításból, sokpontos felsorolással:

"A Magyar Szocialista Munkáspárt és jogelődei, valamint a kommunista ideológia jegyében kiszolgálásukra létrehozott egyéb politikai szervezetek bűnöző szervezetek voltak, amelyek vezetői el nem évülő felelősséggel tartoznak (...) (IV. módosítási javaslat)

Ha megpróbáljuk értelmezni ezt a mondatot, akkor egy-két mai Fidesz-KDNP káder is bűnszervezet tagja volt egykoron, és még ott vannak azok az ügynöklistákon szereplők, akik reménykednek, azért mégsincs olyan nagy szándék a felkutatásukra. Vagy ugyan van szándék, de ők megússzák, mert vagy kimaradnak a szórásból, vagy egyszerűen felállnak és közlik, az elmúlt 20 évben olyan fokú tevékeny megbánást tanúsítottak, hogy minden megbocsátható nekik. És egyébként is ők nem vezetők voltak, csak ugribugri párt-, esetleg KISZ-titkárok, az meg mégsem olyan nagy bűn.

Az is érdekes lehet a későbbiekben, vajon csak az MSZMP tagjai bűnösek, vagy olyanok is, akik például a Hazafias Népfront, a KISZ vagy épp a Munkásőrség berkein belül tevékenykedtek, esetleg szimplán csak társaikról súgtak. A neten kering jópár lista, egy itt olvasható többek között Orbán Viktor, Matolcsy, Varga, Kövér és sokak mások említésével. És ha valaki fel is teszi a kezét, kérem, akkor mindenki párttag volt, az új alaptörvény bűnfelsorolásának a) pontja szó szerinti értelmezése majd mindenkire vonatkozhat, hiszen az "elnyomó rendszer fenntartásáért" minden egyes láncszem felelőssé tehető.

Ha már mindenáron moralizálni akarunk (még alaptörvényi szinten is), akkor jelenlegi felelős politikusaink előtt két út áll: vagy végleg lezárjuk a múltat és mindenki kussol, vagy igenis, nyilvánosságra hozunk minden információt, ami csak fellelhető a témában. És a mindenbe a mostani politikusok is beletartoznak, pártállás és utólagos szelektálás nélkül. Az Alaptörvénybe iktatott elv már megvan, kérdés, a tényleges megvalósulás érint-e majd bárkit is, aki nem köthető a jelenlegi ellenzékhez:

"A kommunista diktatúra hatalombirtokosai a diktatúra működésével összefüggő szerepükre és cselekményeikre vonatkozó tényállításokat — a szándékosan tett, lényegét tekintve valótlan állítások kivételével — tűrni kötelesek, az e szerepükkel és cselekményeikkel összefüggő személyes adataik nyilvánosságra hozhatók." (IV. módosítási javaslat)

Azon is el lehet vitatkozni, volt-e egyáltalán hazánkban kommunizmus, vagy megrekedtünk a kevésbé fejlett  szocializmusban (nálunk tudományos szocializmus tanítottak, a Szovjetunióban ugyanezen időszakban tudományos kommunizmust):

"Kommunizmus – olyan politikai és gazdasági ideológia és utópia, amely úgy számolná fel a társadalmi egyenlőtlenségeket, hogy megszün­tetné a magántulajdont, s helyébe kollektív tulajdont léptetne. A kom­munizmus a szocializmus radikális, forradalmi, antidemokratikus leága­zásaként is meghatározható. Marx, a szocializmus ideológiájának kidol­gozója úgy vélte, hogy a szocializmus átmeneti állapot, amelyet felvált a kommunizmus: a gazdasági és politikai egyenlőség, a közösségi szolida­ritás osztály nélküli társadalma. A kommunizmus mint politikai eszme célja az egoista kapitalista rendszer megdöntése és a munkásosztály teljhatalmának megvalósítása." (Magyar Virtuális Enciklopédia)

A válasz sok-sok tudós érvelésével-vitatkozásával, valamint több folyóméternyi szakirodalom átbogarászásával sem biztos, hogy korrekten megadható - de itt a végső megoldás, az Alaptörvényünk kinyilatkoztatása mindent visz.

A bűnök felsorolásába ráadásul becsúszott olyan pont is, amely nem biztos, hogy jó ötlet volt pont most és pont a Fidesz részéről - ez pedig a felelősség "kétszázezer magyar ember hazájából való kényszerű elmeneküléséért". Matolcsy szerint most kb. 500 ezren dolgoznak külföldön, akiknek nagy része azért ment el, hogy ne haljon itthon éhen, és akiknek nincs is hova visszajönniük: itthon már felszámoltak mindent és csak adósságot hagytak maguk mögött. Plusz még attól is félhetnek, hogy a gyámhatóság nemzetközileg lép fel ellenük és gyermekeiket- abszurd módon - akár még el is vehetik tőlük. 

Véleménynyilvánítás szabadsága

Nemcsak a média munkatársait, hanem a kommentelőket is érinti a véleménynyilvánítási szabadság Alaptörvény-beli korlátozása: 

"A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat mások emberi méltóságának a megsértésére.
A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére . Az ilyen közösséghez tartozó személyek — törvényben meghatározottak szerint — jogosultak a közösséget sértő véleménynyilvánítás ellen, emberi méltóságuk megsértése miatt igényeiket bíróság előtt érvényesíteni." (IV. módosítási javaslat)

És igen, ez minden oldalra vonatkozik: a jobbra, a balra, a középre meg a szélsőkre is; a nyugodtakra, a megfontoltakra, az észérvekkel próbálkozókkal, az idegesekre meg azokra is, akik fizetést kapnak azért, hogy a hálón másokat idegesítsenek, sértegessenek, esetleg bármilyen más okból tesznek olyat, ami "gyűlölködő" megnyilvánulásnak számít.

"A Javaslat alaptörvényi szintjen kívánja rögzíteni, hogy a véleménynyilvánítási szabadság külső korlátja lehet az emberi méltóság, másrészt meg kívánja teremteni az alkotmányos alapjait annak, hogy a közösségek méltóságának megsértése esetén polgári jogi eszközökkel lehessen szankcionálni a gyűlölködő megnyilvánulások bizonyos eseteit." (IV. módosítási javaslat, részletes indoklás)

A kormányunk megvédi az egyetemeket és a diákokat

 

„Magyarország védi a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia tudományos és művészeti szabadságát. A felsőoktatási intézmények a kutatás és a tanítás tartalmát, módszereit illetően önállóak, szervezeti rendjüket törvény szabályozza . Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodási rendjét törvény keretei között a Kormány határozza meg, gazdálkodásukat a Kormány felügyeli.” (IV. módosítási javaslat)

Most már senkinek sem lehet kétsége afelől, az egyetemek valódi autonómiája megszűnik - mert ugyan lehet deklarálni, hogy a kutatás és a tanítás szabad, ha a kormány vagy a felügyelője nem ad rá pénzt, mit ér az intézmény a nagy tanszabadsággal? Vagy ahogy az indoklás hangzik:

"Ez kiterjed arra, hogy a Kormány — törvényi keretek között — szabályokat állapítson meg ezen intézmények gazdálkodására, valamint arra, hogy a gazdálkodást érintően fenntartói jogkör keretében a Kormány feladatkörrel rendelkező tagja, illetve jogszabállyal létrehozott intézmények, kormányzati szervek útján felügyeleti jogkört gyakoroljon . A gazdálkodási jogkörök e szabályozása a kutatási és tanszabadság érvényesülését nem érinti." (IV. módosítási javaslat, részletes indoklás)

Kérdés, vajon a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara lesz-e a felkent kormányképviselő, hogy minden a legnagyobb rendben legyen a felsőoktatási intézményekben - a hvg. szavait idézve: "Parragh személyében olyan elismert szakember vehetné kézbe a reformot, aki még egy csempeértékesítő vállalkozást sem tudott a felszínen tartani."

És nemcsak az egyetemek önállósága fog alaptörvényileg megszűnni, a röghözkötést is beleteszik a honatyák az alaptörvénybe, biztos, ami biztos. Épp jókor a jövő heti diákdemonstrációkhoz:

„Törvény a felsőfokú oktatásban való részesülés anyagi támogatását meghatározott időtartamú olyan foglalkoztatásban való részvételhez, illetve vállalkozási tevékenység gyakorlásához kötheti, amelyet a magyar jog szabályoz. ” (IV. módosítási javaslat)

Kérdés, a röghöz kötésért cserébe jár-e majd olyan munkahely, ami a végzős képzettségének megfelelő, vagy nyugodtan éhen lehet halni. Esetleg olyan munkát kötelező végezni, amiért felesleges volt tanulni akár egy évet is, vagy netalán marad a jolly joker, a közmunka.

Akik vannak, de sokkal jobb lenne, ha nem lennének: a hajléktalanok

Az új Alaptörvény rendelkezése kimondja majd, mindenki törekszik arra, hogy honfitársaink lakhelyét biztosítsa ("államcél"). Törekszik rá Magyarország, az állam meg a helyi önkormányzatok is, aztán ha a nagy törekvésnek nem lesz látszatja, akkor jön a pallosjog: 

"Törvény vagy helyi önkormányzat rendelete a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében, a közterület meghatározott részére vonatkozóan jogellenessé minősítheti az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodást.” (IV. módosítási javaslat)

A honatyák nem kívánják "támogatni a közterületek rendeltetésellenes használatát", azaz az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodást. Véleményük szerint az "garanciális szabály, hogy jogellenessé minősítésre csak a jelzett célok megvalósítása érdekében kerülhet sor, és a jogellenessé minősítés csak a közterület meghatározott részére vonatkozóan állapítható meg." Ezzel el is van intézve a kérdés szociális megoldása - ha tiltjuk, nem kell megoldani a rászorultak helyzetét, csak be kell tartatni a szabályokat, mehetnek oda, ahova akarnak, például egy olyan önkormányzat területére, amely még nem tiltotta ki őket. Ha pedig minden kötél szakad, bevehetik magukat magánterületekre, és innentől mindenki megnyugodhat (kivéve az ingatlan tulajdonosát). Igazi európai, humánus, szociálisan érzékeny szabályzás; tehát újfent minden nagyon szép, minden nagyon jó, minden a legnagyobb rendben.

Rend a lelke mindennek, még az Országgyűlésnek is

Az Országgyűlés elnöke, azaz Kövér László igazi rendészeti jogokat kap, alaptörvénybe iktatva:

"Az Országgyűlés zavartalan működésének biztosítása és méltóságának megőrzése érdekében az Országgyűlés elnöke a házszabályi rendelkezésekben meghatározott rendészeti és fegyelmi jogkört gyakorol.” (...)
Az Országgyűlés biztonságáról országgyűlési őrség gondoskodik. Az országgyűlési őrség működését az Országgyűlés elnöke irányítja.”  (IV. módosítási javaslat)

Kérdés: ki tudja vajon megindokolni, miért olyan nagy horderejű ez a kérdés, hogy az Alkotmányunk foglalkozzon vele? Miért kell külön őrség, egyenruha, fegyelmi jogkör: a saját képviselőitől fél a parlamenti többség, az ellenzék maroknyi emberétől vagy a betévedő médiamunkásoktól? Esetleg "az Országgyűlés plenáris ülésezésével összefüggő, a kirívóan sértő kifejezések szankcionálása terén megjelenő határozott parlamenti fellépés" az, ami indokolja egy külön gárda fenntartását? Vagy nekünk, választóknak szól, legyünk nyugodtak, a mi pénzünkön immáron biztosítva a zavartalan törvénygyártás, igaz, kicsit drágán, de higgyük el,  minden ráfordított forint megéri?

Az Alkotmánybíróság újragondolása

A taláros testület bizony nem érezheti úgy, hogy elhanyagolják - kaptak bőven a módosításból-kiegészítésből. Hogy a Fidesz-kinevezettek nehogy kényelmetlenül érezzék magukat, meglehetősen leszűkült a jogkör (amiben nem dönthetnek, legalább abban a témában nem róható fel nekik a korlátlan lojalitásuk vagy éppen annak hiánya, nézőpont kérdése) - például ezentúl jogszabály felülvizsgálni nem kért részét nem vizsgálhatják-semmisíthetik meg, csak ha a felülvizsgálni kért rendelkezéssel szoros tartalmi összefüggésben áll. Ez egyrészről jó az alkotmánybíráknak (nem kell feleslegesen gondolkodni, azt tegye meg az, akinek nem tetszik valami), másrészről jó a jogszabályalkotóknak, hiszen a legfőbb talárosok még ritkábban mondják majd ki, a jogalkotó enyhén szólva nem állt a helyzet magaslatán, amikor ezt vagy azt paragrafusokba foglalt.

A sok szabály között azonban mindenképpen kiemelést érdemel a kötelező emlékezet-törlés: mintha minden csak tavaly januárban kezdődött volna, és azelőtt soha nem lett volna demokrácia hazánkban. Még akkor sem, amikor szintén a Fidesz volt hatalmon:

"Az Alaptörvény hatálybalépése előtt meghozott alkotmánybírósági határozat és annak indokolása az Alaptörvény értelmezése során nem vehető figyelembe. ” (IV. módosítási javaslat)

Nagyszerű, mindent írhatnak le újból - különösen azokra az indoklásokra vonatkozik, amelyek a különféle emberi és szabadságjogok levezetéséből fakadnak, leginkább nemzetközi egyezményekre hivatkozva. Titkárnő van, szövegszerkesztő van, akkor mi a baj? Az, hogy volt élet másfél évvel ezelőtt is? Tévedés, az nem élet volt, csak valami annak látszó:

"E rendelkezés célja, hogy az Alaptörvény rendelkezései az Alaptörvény összefüggéseivel együtt, a korábbi Alkotmány rendszerét ől függetlenül kerüljenek értelmezésre . E rendelkezéssel az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom egyértelművé teszi, hogy az Alkotmánybíróság nincs kötve a korábbi Alkotmány alapján meghozott határozataihoz. Ez természetesen nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a testület az Alaptörvény egyes rendelkezéseinek értelmezésekor a korábbival megegyez ő következtetésre jusson, ahogyan azt a lehetőséget is biztosítja, hogy az Alaptörvény egészének kontextusában a korábbi döntésekkel ellentétes megállapításokat tegyen. E rendelkezés tehát nem korlátozza ,hanem éppen ellenkezőleg, kiszélesíti az Alkotmánybíróság szabadságát az Alaptörvény értelmezése tekintetében." (IV. módosítási javaslat, részletes indoklás)

Ebből mit is tudunk meg? Azt, hogy

 • valaki túl sok angol-száz filmet nézett és most az a meggyőződése, hogy hazánkban is precedens jog van (egykori alkotmányjogi tanárai most valószínűleg verik a fejüket a falba, hogy annak idején átengedték az államvizsgán)
 • és még sikeresen el is hitette a többiekkel, hogy tényleg ez a precedens jog a legnagyobb korlátja a normális alkotmánybírósági döntéseknek.

A módosítást aláírásukkal ellátók névsora (aláírásukkal) pedig az előterjesztéshez csatolva, közvetlenül Rogán Antal és Harrach Péter aláírása után - hogy mindenki tudja, kinek kell majd tuti megszavazni a javaslatot.

 

Természetesen van még sok-sok kisebb nagyobb változás (például Alaptörvénybe foglalva, alkotmánybíró nem lehet párttag és nem folytathat politikai tevékenységet), illetve az Alaptörvényt hogyan nem vizsgálhatja a testület, bármi is kerül bele. Akit érdekel, utánabogarászhat itt.

Hurrá, készfizető kezesek vagyunk

Eddig is azok voltunk (azaz adóforintjainkkal finanszíroztuk nagyjaink hibás döntéseinek következményeit), de most már Alaptörvénybe lesz foglalva a kötelezettségünk:

"Mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét meghaladja, ha az Alkotmánybíróság, az Európai Unió Bírósága, illetve más bíróság vagy jogalkalmazó szerv döntéséből az állam által teljesítendő olyan fizetési kötelezettség fakad, amelynek teljesítésére a központi költségvetésről szóló törvényben e célra rendelkezésre álló összeg nem elegendő, tartalmában és elnevezésében is kizárólag és kifejezetten az e kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó, a közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulást kell megállapítani.(IV. módosítási javaslat)

Tehát ezentúl igenis meg lehet majd címezni, milyen plusz adót miért fizetünk - kérdés, vajon hogy fog majd kinézni az előterjesztés: a "nyerőgépek egy nap alatti betiltása miatti kártérítés miatt fizetendő adó", vagy épp a "X uniós pályázat közbeszerzése során elkövetett szabálytalanságok miatt az uniónak visszafizetendő X milliárd miatt fizetendő adó"? Csak remélni lehet, hogy ez a rendelkezés örökre kőbe lesz vésve kiegészítve azzal, hogy ezeket az adókat azokról kell elnevezni, akik miatt meg kell fizetnünk, legyen az egyéni parlamenti képviselő, polgármester vagy akár miniszter.

Ember legyen a talpán

A módosítás-kiegészítés halmaz elég kaotikus, mind sorrendiségében, mind tartalmilag - a hitvallás módosítása például ki tudja milyen logika alapján hátrakerült a 22. cikkelybe. A módosítást készítő láthatóan úgy gondolta, Alaptörvényünk szövege nem érdemel annyit, hogy a módosított szakaszok egységes szerkezetben jelenjenek meg, ízelítőül:

"Az Alaptörvény
a) „NEMZETI HITVALLÁS” részében az „A velünk él ő” szövegrész helyébe a „Kinyilvánítjuk, hogy a velünk él ő” szöveg, a „kommunista diktatúrák” szövegrész helyébe az „a kommunista diktatúra” szöveg, a „jogrendünk alapja : szerződés” szövegrész helyébe a „jogrendünk alapja, szövetség” szöveg,
b) F) cikk (2) bekezdésében a „megyékre” szövegrész helyébe a „fővárosra, megyékre ” szöveg, a „városokban” szövegrész helyébe a „fővárosban és a városokban” szöveg,
c) P) cikk (2) bekezdésében a „mezőgazdasági üzemre” szövegrész helyébe a „családi gazdaságokra, továbbá más mezőgazdasági üzemekre” szöveg,
d) T) cikk (1) bekezdésében az „Alaptörvényben” szövegrész helyébe az „Alaptörvény és az Alaptörvényben” szöveg,
e) XV. cikk (5) bekezdésében a „gyermekeket” szövegrész helyébe a „családokat, a gyermekeket” szöveg ,
f) XVII. cikk (2) bekezdésében a „vagy munkabeszüntetést tartsanak” szövegrész helyébe az „amely magában foglalja a munkavállalók munkabeszüntetéshez való jogát” szöveg,
g) XIX. cikk (1) bekezdésében a „rokkantság” szövegrész helyébe a „fogyatékosság” szöveg, (...)" (IV. módosítási javaslat)

És ez így megy tovább, egészen az (u) pontig ...

forrás: index.hu

Ember legyen a talpán, aki első olvasatra átlátja, a 15 oldalnyi módosítás valójában mit hoz a jövőre nézve, hogyan befolyásolja mindennapi életünket. Mert befolyásolni fogja, az biztos - és ameddig megjelenik az egységes szerkezetű újraízesített-melegített alaptörvényünk, addig lehet kézzel átfirkálgatni a 10 ezer forintos díszkötéses kiadást, az ellenzék pedig muníciót gyűjthet a kampányhoz, miért is kellene nekik is majd kétharmados többséget szerezniük.

És végül, de nem utolsó sorban, vajon az idén érettségizők már új Alaptörvényt kapnak, immáron a negyedjére átírtat? Csak remélni tudjuk, az első verzióból nem nyomtattak 4 évnyire elegendőt ...

Amennyiben tetszett, csatlakozz Facebook csoportunkhoz!

A bejegyzés trackback címe:

https://morgasjoga.blog.hu/api/trackback/id/tr855069998

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A nagy zabálás 2013.02.09. 22:22:46

„Nemcsak az Alaptörvény Átmeneti rendelkezéseinek megsemmisített szabályait, de egy sor egyéb, az Alkotmánybíróság által korábban törölt jogszabályt az Alaptörvénybe ír be a koalíció. Úgy tűnik, a parlamenti többség tart az AB-től, mert azt is megszabj...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.02.09. 09:09:28

"Azon is el lehet vitatkozni, volt-e egyáltalán hazánkban kommunizmus"

Erről felesleges vitázni, mert nyilván volt, hiszen egy marxista párt volt hatalmon, s ez a párt egyeduralmat gyakarolt, s a társadalom alapjai a marxizmus alapján működtek.

nick066 2013.02.09. 12:43:05

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:
birca, szerintem előbb nézz utána, mi az a kommunizmus

ParaBello 2013.02.09. 13:04:33

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:

Próbálj kicsit többet. Még nagyon buta vagy.

hackbard.celine 2013.02.09. 13:06:11

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: akkor valamit rosszul értelmeztél.
A kommunizmus megvalósítására irányuló kísérlet '56-ban elbukott.
Az egyik legismertebb hithű kommunista épp Nagy Imre volt, '53-ban a padlások söprögetésében, a magántulajdon közösségi tulajdonba vételében kiemelkedő részt vállalt.
Az egyetlen posztkommunista párt a mai magyar politikai palettán a Fidesz - tele KISZ és MSZMP káderekkel.
Durva öngól, de az agyatlan bircáknak ennyi is elég. Miért is nem hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat? Mert pont a soraikban vannak az érintettek.

M_R 2013.02.09. 13:14:42

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:
Szép példája vagy az oktatási rendszer csődjének. Már ha jártál iskolába - nem moslékér, mert az nem számít...

Addig is folyik a Tákolmány menetrend szerinti módosítgatása.

ErtelmetlenSzajkarate (törölt) 2013.02.09. 13:28:12

Most fektettem lámpavasat gyártó cégbe. Szerintem jó pénzt fog hozni.

irónika 2013.02.09. 13:39:09

@ErtelmetlenSzajkarate: akkor be fogsz csodolni. Egyreszt a lampavasak megvannak, tehat erre senki nem fog kolteni, mert csak kotel hianyzik rola, masreszt nincs aki felhuzza oda oket.

politikus-omm 2013.02.09. 13:50:00

Most hogy 2 nagy külpolitikai és üzleti sikert zsebelt be Magyarország...

...hogy, hogy nem, nagyon fontos lett az Alaptv.

...:))

komplikato 2013.02.09. 13:50:29

Legközelebb a "dísz kiadást" eBookban adják ki azt könnyebb lesz 1-2 hetente frissíteni.

Aki szerint az amit az "alaptörvénnyel" művelnek az normális azt elme szakértővel vizsgáltatnám meg, mert ez már nem vélemény különbség hanem simán hülyeség.

fepe 2013.02.09. 13:51:47

Azért egy KISZ titkár, az nem ugyan az, mint aki a magyarokat lőtte agyon a szovjet hadsereggel válvetve. Szóval nem mindegy, hogy ki mennyire tolta azt a kommunista szekeret.
Azon el lehet diskurálni, hogy kommunizmus volt-e nálunk, de a vezetőink kommunisták voltak. Nagy Imre is például. Az, hogy tehetségtelen volt mind egy szálig mindegyik és nem sikerült ezt megvalósítaniuk 100%-ig az a mi hatalmas nagy szerencsénk.

Anyád, a szúnyogok!!! 2013.02.09. 13:54:56

Az Alaptörvény egy fostalicska, már az alkotói is leszarják, lehugyozzák, rendszeresen belehánynak.

Figyelmen kívűl kell hagyni!

Anyád, a szúnyogok!!! 2013.02.09. 13:59:22

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:

Maxikám, a marxizmust a Tákolmányában deklaráló Kínát nem tartod kommunistának.

Kezeltesd már a pszihchés zavaraidat, kognitív disszonaciáidat, ahelyett, hogy teletrollkodod a netet!

Vombatus Ursinus 2013.02.09. 14:03:19

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Nem volt kommunizmus. Ahhoz mit szólsz egyébként, hogy az Alaptörvényt immár egy kormányrendelet szintjén kezelik? Szerinted jól van ez így?

Khonsu 2013.02.09. 14:06:25

@politikus-omm:

Örülünk is neki, de az említett módosításoknak azokhoz semmi köze.

Ezek a módosítások semmi hasznot nem hajtanak, csak lehetőséget adnak az értelmetlen b@sztatásra, vagy épp törvényesítik annak gyakorlatát.

Khonsu 2013.02.09. 14:11:33

@Anyád, a szúnyogok!!!:

Sajnos nem olyan egyszerű figyelmen kívül hagyni amíg azok ott fenn erre hivatkozva szadizzák a társadalmat De tény, hogy sajátomnak főleg ezek után már nem érzem, csak hozzásorolom azon dolgok hosszú sorához, ami nem tetszik, de megváltoztatni sajnos nem tudom.

Gyűrött Papír 2013.02.09. 14:52:06

Még több ilyen tartalmú dolognak kell belekerülnie, hogy teljesen leamortizálja ezt az alaptörvényt, ami több módosítást tartalmaz véglegesítése óta, mint ahány lyuk van a szitán.

poor 2013.02.09. 15:18:34

És még ez a bugris lézer lázár Sólyom Lászlónak szól be. A figyiszes pofátlanságnak nincs határa.

komplikato 2013.02.09. 15:23:57

@poor: Tényleg Lézer Jani visszafizette már Hódmezővásárhelynek az eltőzsdézett pénzüket? :D
Ha már becsületesség ... vagy mi?

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.02.09. 15:45:45

@komplikato: "Lázár Sólyom Lászlóról azt mondta: hogy súlyos felelőssége van a rendszerváltás csődjében. Sólyom sértett ember, és a személyeskedése nem méltó egy volt köztársasági elnökhöz" index.hu

és vajon ez kihez méltó, és kihez méltatlan?
"A tandíjjal kapcsolatban Lázár a lapnak azt mondta: nincs, és nem is lesz."

Miért nem gátak épültek stadionok helyett? 2013.02.09. 16:02:56

Csak addig módosítgathatják kedvükre a szarkotmányukat, még el nem zavarjuk őket!

Ez a rezsicsökkentés mindenki tudja egy nagy porhintés, átverés, blöff, választási kampánymese.
Ez a gumicsontrágás, ígérgetés el fog tartani a választásokig.
Ha valóban erőszakkal, csökkenhet is a rezsiszámla (messze nem 10 %), az egyéb megemelt és a lakosságra áthárított emelések sokkal többet vesznek ki a zsebedből.
DE jól hangzik ez a kommunista duma, csökkentettük a zemberek rezsiét.
A nagyfogyasztók árai pl. emelték, de erről alig ír a hazug fidesz sajtó.
Ha minden jó és szép ahogy a törpebandita állítja, jöhet a 13. és 14. havi fizetés és nyugdíj. Mert megérdemeljük!
Ne dölj be a bóvlista maszlagnak (maradtunk bóvlikategóriában), soha többet a Fideszre...

Vombatus Ursinus 2013.02.09. 16:09:44

@komplikato: Majd a többi adófizető visszafizeti. Nem probléma.

Miért nem gátak épültek stadionok helyett? 2013.02.09. 16:28:51

A Felcsút is bundázott 2010-ben?
A Puskás Akadémia két gyanús meccse is szerepel a listán
Az U19-es magyar meccsek közül négy szerepel a bundagyanú-listán. Ezek közül hármat játszottak 2010-ben, s kettőben érintett a Puskás Ferenc nevét viselő, kivételezett helyzetben lévő felcsúti futballalakulat. A jelenleg milliárdokból stadiont építő egyesületet Orbán Viktor is patronálja.
Amilyen sunyi, simlis, álszent, csaló a gonosz törpe olyan a bandája is.

Ezt a nagy csalást hogy védik ki a bóvlisták, mit mond erre a "tulaj" O.V.

Persze a Détárit is kimentette a Kubatov meg a végén már az Orbán. Ő is benne volt de mint akkor a Fradi edzőjét "eltüntették", hogy ne lehessen lekapcsolni. Nem tartott edzéseket, senki nem tudta hol van. Aztán mennie kellett, de a fidesz párt gépezete hálás is tud lenni!

Makkasz 2013.02.09. 16:43:03

Hányinger. Dilettáns ostobák, önkényurak, képmutatók, önhitt majmok.

Saját magát rugja tökön a mafiakormány:
- államosítanak mint igazi kommunisták,
- pillanatnyi érdekekből betesznek valami az ő kis örökérvényű alkotmányukba, emlékművet állaítva száz évre ostobaságuknak,
- a korrupció, államplgárok elüldözése, hűbérúri rendszer visszaállítása, történelmiekedésből embercsoportok magalázása, lopás, demokrácia rombolása, szólásszabadság korlátozása sem elévülő bűnök.

Ekkora balfaszokat!

Khonsu 2013.02.09. 17:28:39

@morgás joga mindenkit megillet:

Sólyom Lászlót simán el tudnám képzelni egy újonnan alapítandó párt miniszterelnök jelöltjeként. Még annyi kéne, hogy ez a párt politikailag független akadémikusokat, tudósokat gyűjtsön, hogy győzelem esetén kormányon rendbe tegyék a 23 évnyi elkúrást. Azt hiszem erre a pártra szavaznék, és még sokan.

Makkasz 2013.02.09. 18:37:51

@politikus-omm: arra a sikerre gondolsz hogy a baltásgyilkosért cserébe az azerek, Paks, stratégiai gáztárolás és MVM részért cserébe az oroszok olcsó gázt ígértek?
A jól sikerült arab körút? A szuper román kapcsolatok?
Az 50 évre titkosított földpályázatok haszonélvezőinek kiharcolt többlet támogatás EU csúcson (egyébként agrártámogatás EU halála).

Most állva tapsolok a külpolitikai sikerekhez.

Belpolitika is sikeresnek nevezhető, büszke kommunista, svájcban vagyonos Lázár kritizlja Sólyom Lászlót. Diákok fejére szarnak, rombolják a demokráciát, bimbódzó polgárosodást. A gazdaságpolitika megítélésében a minősítők, IMF, EU szkeptikus, beruházók szerint rossz, emigrálók szerint tragikus.

Állva tapsolok a sikerekhez!

Makkasz 2013.02.09. 18:39:17

Miert jo politikusnak lenni?

Hatalom, sajat es masok sorsanak iranyitasa, szoborepites. Ez a felszin, a valosag mas.

Magyarorszagra erkezo EUs milliardok, amit mas, nalunk termelekenyebb orszagok adofizetoi dobnak ossze, jelentos igeret. Maffiakormany a gazdasag olyan oligarcha szereploivel mint Simicska, Nyerges es kozgep, ezen a penzcsapon ulnek.

Legtobb cseledkedetet, a sokszor erthetetlenul eros centralizaciot dontesekben, es vegrehajtasban a szolgalelkuseg elvarasat elsosorban ez okozza. Kar ertelmet keresni egyes dontesekben ezen kivul.

Termeszetesn ez nyomot hagy a moralban, totalis ertekvesztes az eredmeny a tarsadalom egeszeben, a gondolkodas, az elvarasok tamasztasanak elvesztese, a "gondoskodo" hatalom elfogadasa, beletorodes, alkalmazkodas.

A hatalomban maradas nem csak az elit gazdagodasat szolgalja mindannyiunk rovasara, hanem letkerdes, hiszen ez az eltorzult politizalas, jogserto es korrupt donteshozatal a lebukas kockazatat hordozza.
Senkit nem zavar hogy a foldpalyazatok titkosak? Kovetkezo kormany elso intezkedese kell hogy legyen a nyilvanossagra hozatal. Ettol is remegnek a gazemberek.

Amikor politikai eroterekrol, partokrol, nemzeti erdekekrol gondolkoztok, ezt tartsatok szemelott.

Persze vannak kisebb problemak, orbani patriarchizmus, jo oligarchasag (pl. tenyezo, hogy magat okosnak, es jol gondolkodonak veli), vagy a foci szeretete, egy kis vallasi rovidlatas.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.02.09. 19:00:47

@ParaBello:

Kevesebbet bújd Marx, Lenin, Sztálin, Pol Pot és Che Gyilkos Guevara műveit!

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.02.09. 19:01:20

@hackbard.celine:

"Az egyik legismertebb hithű kommunista épp Nagy Imre volt"

Így igaz. Na és?

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.02.09. 19:02:17

@hackbard.celine:

"Az egyetlen posztkommunista párt a mai magyar politikai palettán a Fidesz - tele KISZ és MSZMP káderekkel."

Nem posztkommunista. De ha az is lenne, ennek milyen jelentősége lenne a vita szempontjából?

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.02.09. 19:02:57

@M_R:

Az oktatási rendszer csődje, hogy képes vagyok megnézni egy szó jelentését a szótárban?

EsoxLucius 2013.02.09. 19:03:06

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:

Akkor ugorj neki újra, elsőre nyilván nem értetted amit olvastál.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.02.09. 19:04:32

@Vombatus Ursinus:

"Nem volt kommunizmus."

Sajnos volt, személyesen is benne éltem.

"Ahhoz mit szólsz egyébként, hogy az Alaptörvényt immár egy kormányrendelet szintjén kezelik? Szerinted jól van ez így?"

Nincs jól, de ennek mi köze a témához?

Vombatus Ursinus 2013.02.09. 19:44:18

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:

Dehogy volt az...

"Nincs jól, de ennek mi köze a témához?"

Mondjuk csak annyi, hogy erről szól a topik.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.02.09. 19:58:38

@Vombatus Ursinus:

"Mondjuk csak annyi, hogy erről szól a topik."

Én csak a cikk egyetlen részletére reagáltam, te viszont a hozzám intézett válaszodban más részletekre is kitértél. Ebben nem látok logikát.

Vombatus Ursinus 2013.02.09. 20:09:16

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Ja, hogy neked ez volt a legfontosabb az egész posztból? A többit elolvastad egyáltalán?

Vombatus Ursinus 2013.02.09. 20:10:34

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:

Nézz utána...

Nem nézek, Magyarországon soha nem volt kommunizmus.

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.02.09. 21:06:35

@Vombatus Ursinus: asszem a Fidesz a maga módján eldöntötte a vitát. Volt és kész. Mert ők azt mondták. És tandíj sincs, ezt is mondták.
És igen, Orbán Viktor és kollégiumi társai is szigorlatoztak tudományos szocializmusból. Nem kommunizmusból, csak szocializmusból, ahogy befigyelt nekik a dialektikus meg történelmi materializmus is. Nem csoda, hogy most szeretnék ezt kitörölni ...
érdekes lenne az indexük, hányasra sikerült annak idején a tudományos szocializmus elsajátítása ...)

Vombatus Ursinus 2013.02.09. 21:35:31

@morgás joga mindenkit megillet:

Persze. Ha beleírják a tákolmányba, akkor volt. Csak azt nem értem, hogy Kövér-papa, meg Orbán-papa minek számít ilyen esetben?

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.02.09. 22:15:34

@Vombatus Ursinus: igen, jó kérdés ... nincs ez azért teljesen átgondolva, visszahullhat még a fejükre

és ki lesz majd a felelős az 500 ezer gazdasági emigráltért? a nagytöbbségnek nincs hova visszajönni, se lakás, se munkahely

Vombatus Ursinus 2013.02.09. 22:28:38

@morgás joga mindenkit megillet: Nem is jönnek vissza, vagy ha igen, akkor is csak a töredékük és ők is csak átmenetileg. Ezeket az embereket semmi sem vonzza vissza, mert mire jönnének haza? A kilátástalanságba, a jogbizonytalanságba, a kiszolgáltatottságba, ebbe a lassan élhetetlenné silányított, a politikától megnyomorított, megfertőzött társadalomba?
Ugyanmár.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.02.10. 07:46:19

@Vombatus Ursinus:

Ha valamilyen részletre reagálok, az azt jelenti, hogy a többi részlet nem fontos?

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.02.10. 07:48:38

@morgás joga mindenkit megillet:

Mi köze az egésznek ahhoz, hogy voltak a kommunizmus alatt kötelező ideológiai tárgyak?

Vombatus Ursinus 2013.02.10. 16:42:07

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Ha csak arra reagálsz egy kétezer karakteres kommentből, akkor számodra nem fontos, vagy el se olvastad.

Vombatus Ursinus 2013.02.10. 16:43:02

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:

"Sajnos tévedsz. Sajnos volt kommunizmus."

Volt a fenét. Neked mi volt a kommunizmus?

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.02.10. 16:53:54

@Vombatus Ursinus:

Vagy egyetértek a többivel vagy nem akarok róla vitatkozni. S más ok is lehet.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.02.10. 16:55:18

@Vombatus Ursinus:

Mondtam már:

kommunizmus = diktatúra, ahol a kommunista párt egyeduralmat gyakorol, s a marxi alapokon áll a társadalom.

A kommunizmus 4 változatát éltem át: magyar, kubai, szovjet, bolgár.

Zuzu Petals 2013.02.10. 17:39:23

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Kommunizmusban nincsenek vezetők. Ilyen mikor volt nálunk. Uramisten! Verd már be a Google-be a fogalmakat, kérlek!

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.02.10. 17:43:13

@Zuzu Petals:

Kommunizmusban nincsenek vezetők? Lenin, Sztálin, Mao, Che Gyilkos Guevara, Pol Pot mik voltak akkor?

zachary 2013.02.11. 23:38:23

drfejborblog.blogspot.de/

szerintem a legjobb orvosblog, ami csak van:D