morgás joga 6.jpgHoffmann Rózsa szerint nem államosítás az, ami előtt áll a magyar közoktatás. Hogy miért? Mert nem érinti a tulajdonviszonyokat, az önkormányzati tulajdonok érintetlenek maradnak.

Ha már a szavakon lovagolunk - ha nem a tulajdonviszonyokat érint, akkor vajon mit? Minek lehet azt nevezni, hogy az állam térítés nélkül használatba vesz sok ezer ingatlant úgy, hogy a számlákat továbbra is az önkormányzatok fizetik?  Ez a jogi aktus nem a tulajdonviszonyt érinti, akkor mit? Hiszen az iskolák működése alatt a tulajdonosok nem rendelkezhetnek ingatlanukkal, nem adhatják bérbe, nem terhelhetik meg és nem is adhatják el, sőt az ingatlanokkal kapcsolatos szerződések sorsa is az állam kezében van január elsejétől. És ha egyszer odaadják, visszakapni meg majd valamikor, a messzi-messzi jövőben, ki tudja milyen állapotban fogják - annak árán, hogy az oktatási tevékenység végleg megszűnik abban az épületben.

Hasonló az eszközök sorsa is - lehet erre is mondani, hogy nem államosítás, de akkor vajon minek tekinthető az, hogy ma még az önkormányzat tulajdonában lévő bordásfalak, szertári eszközök, projektorok, interaktív táblák vagy épp a padok-tanári asztalok az állam ingyenes használatába mennek át? Úgy, hogy az állam ezen eszközöket bárhova átcsoportosíthatja, ha úgy gondolja, ott nagyobb szükség van rájuk? És vajon a 10-15 év múlva - esetleg - visszakapott tábla, fogas mire lesz jó, lesz bármilyen értéke is?

És akkor még nem is beszéltünk a pedagógusok feletti korlátlan rendelkezési jogról, azaz a munkáltatói jog államhoz kerüléséről. Hogyne, az eddigi intézmény (iskola) esetleg önkormányzat, mint munkáltató helyett a KIK lesz az új munkáltató - élet és halál ura, vagy legalábbis a "dolgozhatsz és kapsz fizetést", "fegyelmit kapsz mert nem jól dolgoztál", illetve a "ki vagy rúgva, és ne is próbálkozz más járásban se melót keresni, mert fekete listán vagy" eszközök alkalmazója.

Hoffmann Rózsa az önkormányzati iskolák állami átvételét  a közoktatás színvonalának csökkenésével indokolta - magyarul úgy, ahogy van, egységesen az összes önkormányzatot és iskolát inkompetensnek nyilvánította. Ha szigorúan vesszük, a legfőbb oktatásra felkent személyiség szerint a közoktatás rossz, ahogy van, az állam nem is differenciálhat, hogy a rosszul teljesítő iskolák maradnak a jó gazdaként viselkedő önkormányzatoknál, a rosszak meg büntiből mennek állami gyámság alá. Nem, itt egységesen mindenki bűnös, így a kollektív büntetés, azaz a szoros állami felügyelet az egyetlen lehetséges út a jobb világ felé. Szebben megfogalmazva: "kulcsszavak a felelősség, a garancia, a biztonság és az egységes mérce".

  • A felelősség (főleg a politikai felelősség) mint fenyegető valamiről a magyarok többségének már van szilárd, kialakult képe, ahogy a garanciáról is.
  • A biztonság? Kérdés, kié - a pedagógusoké (ők erre nem esküdnének), a diákoké (ez sem egyértelmű), az oktatás-politikusoké? Egyelőre az övék a legszilárdabb, akár mit is tesznek, a legfőbb kegyből nem esnek ki.
  • Egységes mérce? Ez a jelenlegi tehetséggondozó iskolákat ugyanúgy felháboríthatja, mint az ilyen vagy olyan okból különleges bánásmódot igénylő gyerekekkel foglalkozó intézményeket - hogyan lehet egységes mércével kezelni a különböző iskolatípusokat? Ha valami mindenáron egységes, előbb-utóbb észak-koreia szintet valósítunk meg. Már csak a kötelező egyen-iskolaköpeny (formaruha) hiányzik, lányoknak egyen-lófarokkal és fiúknak egyen felnyírt katonafrizurával. És még mindig ott vagyunk, hogy következő lépésben az államnak kell szabályozni azt, hogy csak genetikailag egységes színvonalú gyermekek születhessenek a jövőben.

Hoffmann Rózsa szerint az iskolák szakmai önállósága megmarad  - na ez az, amit az sem hisz el, aki ma lépett le a falvédőről. Hogy is maradhatna meg, amikor a munkáltatói joggal együtt az utasítási jog is a KIK-re száll? Ha az új NAT soha nem látott mértékben meghatározza a helyi tanterveket, ha a szakfelügyelők árgus szemmel keresnek minden botlást, okot a kirúgásokra, azaz a végkielégítés nélküli létszámleépítésre? Vajon megmaradhat-e a történelemtanárok önállósága, vagy nyomon követik, ki mennyi hazafit nevet egységnyi idő alatt, illetve ha az erkölcstan célja a lehető leglojálisabb alattvalókat gyártani?

Hoffmann Rózsa maga is elmondta, hogy köznevelési törvény és a nyáron elfogadott módosítás a fenntartást (KIK) egyértelműen a szakmai munka felügyelete, a pedagógusbérek, a létszám megállapítása, a szakos ellátottság, az igazgatók kiválasztása, kinevezése vonatkozásában rögzíti. És ezekből vajon melyik az, amit majd nem vesznek észre a pedagógusok? Az önkormányzatok ugyan véleményezhetik majd az intézményvezetők kinevezését, de mit ér a vélemény hatalom nélkül??? 

Az önkormányzatok egyébként is megkapták a fekete levest: "az önkormányzatok túlértékelve saját szerepüket szinte napi rendszerességgel beavatkoztak az iskolák szakmai munkájába, nem volt egységes mérce, alacsony színvonalú a gyerekek tudása, óriásivá nőttek a különbségek az iskolák és a gyerekek teljesítménye között, megengedhetetlen módon szétszakadóban van az oktatási rendszer, szabályozatlan a pedagógiai szakszolgálatok szerepe, (...) a fejkvóta alapú finanszírozás pazarló és ugyanakkor forráshiányhoz vezetett. (forrás: stop.hu). De vajon ezek után az állam nem fog beavatkozni az iskolák szakmai munkájába? Mit ér az egységes mérce, ha a gyerekek képesek, és nem egységesek? És vajon a jövőben, ha a gyerekek tudása alacsony színvonalú, az kinek a hibája lesz, a gyereké ("a büdös kölök már megint nem tanul"), a pedagógusé ("miért nem tanít jobban"), a szülőké (amit leadott a pedagógus, azt miért nem tanították meg otthon) vagy a KIK-é (nem ellenőrizték, rossz pedagógust alkalmaztak, stb.), esetleg az oktatási kormányzaté (rossz finanszírozási rendszer, teljesíthetetlen NAT, rosszul összeállított kompetencia-felmérések, stb.). Vagy a legütősebb megoldás: "emútnyócév".

Az sem megnyugtató, hogy "intézmények tömeges összevonásától, megszűnésétől nem kell tartani" mert egyrészről a szocializmusban szocializálódott szülők tudják, a "nem lesz áremelés" azt jelenti, hogy lesz, jelen esetben pedig csak az a biztos, hogy júniusig maradhatnak a gyerekek ott, ahol vannak. Ahogy Hoffmann Rózsa is kiemelte, az átszervezés a tanévet nem érinti, iskolai, kollégiumi osztályokat, óvodai csoportokat nem lehet átszervezni.

Az pedig, hogy az átalakításból gyerek, szülő, pedagógus semmit nem fog érezni, végképp csúsztatás, és ezt maga az államtitkár asszony sem gondolhatja komolyan - a pedagógusnak vajon nem fog feltűnni, hogy más munkáltatója van, hogy ezentúl nem az igazgatónak kell majd a kegyeit keresni, hanem valamiféle járási szintű pártutasításos aktatologató-tintanyalónak? Az nem lehet magyarázat, hogy a fizetését eddig is a MÁK-tól kapta, ezután is onnan fogják utalni ...

A pedagógusok előbb-utóbb rájönnek majd, ők csak figurák egy sakktáblán - lehet őket ide-oda tologatni járási szinten, sec-pec alatt egy másik iskolában találhatják magukat, de akár utazó pedagógusként órákat tölthetnek egyik iskolából a másikba utazással. Az igazgatók nemcsak jogkörük megtépázását szenvedik el, de valószínűleg azt is észreveszik majd, hogy a megkérdezésük nélkül akár 100%-ig lecserélhetik a tanárgárdát az iskolájukban. És miért? Mert akik odafönn vannak, megtehetik. Mert ők az állam, ahogy egy prominens funkcionárius elszólta magát. 

A szülőket sem lehet ennyire hangyaagyúnak kezelni, bár szó se róla, megpróbálják - már az első iskolai botrány során ki fog kiderülni, ezután nem az igazgatóra kell majd az asztalt ráborítani, nem a jegyzőhöz mehetnek panaszra vagy a polgármester (testület) ellen sem tüntethetnek, hanem maga a nagy, megfoghatatlan állam lesz az ellenfél az utolérhetetlen csinovnyikokkal, illetve pártbéli elvtársokkal járási szinten. December végéig még csak-csak lehet választott képviselőt mint felelőst találni a hierarchiában, januártól a legkisebb közös többszörös Orbán Viktor lesz - ha panasz van a tanárra-igazgatóra, ő lehet az, akit azzal lehet fenyegetni, "legközelebb nem szavazok rád".

Pánczél Károly (Fidesz) szerint a csökkenő állami normatíva miatt számos önkormányzatnak nehézséget okoz az oktatási intézmények fenntartása, pedig az oktatás minősége nem függhet az önkormányzatok anyagi helyzetétől - kérdés, ha állami kézbe veszik az iskolákat, hirtelen majd több forrást fog biztosítani az állam? Hiú remény azt gondolni, hogy majd összevonásokkal hirtelen minden sokkal olcsóbb lesz - a gyerekeket nem lehet kolóniákba költöztetni, hogy maximum fél óra járásnyira legyenek az épületektől. Minden más megoldás emeli a költségeket (rendszeresített iskolabuszok, kollégium, stb.), ahogy az önkormányzatokkal párhuzamos oktatásirányítási apparátus (KIK) is csak zsákszámra fogja kivinni a pénzt a költségvetésből. Az pedig, hogy az iskolák januári átvétele szerinte rohammunkával megoldható - hát a realitásokat figyelembe véve erőteljesen kétségbe vonható, főleg, ha december 15-ig le akarják zavarni az összes átadást-átvételt. (Az államosítással kapcsolatos technikai kérdésekről részletesen itt.)

Botka László (MSZP) már azon kiakadt, hogy az államosítási törvényjavaslatot csak most, november elején tárgyalja a parlament. Ő, mint Szeged polgármestere valószínűleg tisztában van azzal, milyen mennyiségű feladatot is kellene végrehajtania magának az önkormányzati apparátusnak (pl. alapító okiratok módosítása, épületek önállósítása, technikai személyzet munkáltatói jogának rendezése, munkaszerződések megírása, uniós projektek állapotának leltározása, átadásra előkészítése, stb.), valamint maguknak az iskoláknak is (ha csak az iskolák átadás-átvételi jegyzőkönyvét nézzük, már annak összeállítása is több hetes munka, ha teljeskörűségre törekszenek az intézmények). Véleménye szerint az államosítás ily módon elképesztően felelőtlen - és meg is ígérte, az MSZP a kormányváltás után visszaállítja az önkormányzatok iskolafenntartási jogát.

Révész Máriusz (Fidesz) szerint a magyar rendszer az esélyegyenlőség szempontjából az egyik legrosszabb az EU-ban, az állami átvétellel pedig a Fidesz egy esélyegyenlőség-növelő, baloldali programot hajt végre. Ő csak tudja, a gyerekek értékéről pedig különösen szemléletesen és emlékezetesen tud nyilatkozni (tehenes párhuzamáról részletesen itt). Azt azonban, hogy az esélyegyenlőséget hogyan javítja majd az új rendszer, egyelőre még elképzelni sem lehet - azon kívül, hogy az egyentankönyv és egyentanrend biztosít egy egységes színvonalat. Csak az a kérdés, ez a jókat mennyire fogja vissza, a gyengéket pedig képes-e felfelé emelni.

És ha már mindenáron muszáj államosítani, mindezt mennyibe fog kerülni az adófizetőknek, és miből fizeti ki a költségvetést?

"A hvg.hu birtokába került, nem nyilvános október 20-i keltezésű kormányelőterjesztés szerint egyelőre nincs költségvetési fedezet az iskolák államosítására. A „Hatásvizsgálati lap” szerint ugyanis „a közpolitikai cél megvalósulásához szükséges biztosítani a Kormánynak az érintett közreműködő állami szervek részére azokat a többletforrásokat, és személyi kapacitásokat, amelyek az átalakítás ilyen erőltetett ütemét lehetővé teszik. A döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, költségvetési feltételek nem állnak teljes mértékben rendelkezésre sem a Központban, sem az Oktatási Hivatalban, sem a Magyar Államkincstárban. De az érintett önkormányzatokban is jelentős többletfeladatokat kell majd elvégezni az átszervezések, és az azokat megalapozó leltározások, adatgyűjtések és adminisztrációs feladatok következtében” – idézi a hvg.hu a - Balog Zoltán és Hoffmann Rózsa által is jóváhagyott – dokumentumot. (...)

„Amennyiben a végrehajtás nem valósul meg, 2013 januárjától kezdve a köznevelési rendszerrel érintett mintegy kétszázezer munkavállaló, így pedagógusok, nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak, az érintett technikai alkalmazottak, továbbá a mintegy egymillió tanuló munkája, mindennapi tevékenysége kerül veszélybe.”" (fn.hir24.hu)

Most őszintén, tényleg azzal kerül 200 ezer munkavállaló meg egymillió diák veszélybe, ha nem lesz végrehajtva az államosítás?????

Előzmény: Törvényileg is rajtol az iskolák államosítása

                 Köznevelés bármiáron

Amennyiben tetszett, csatlakozz Facebook csoportunkhoz!

 

A bejegyzés trackback címe:

https://morgasjoga.blog.hu/api/trackback/id/tr344895443

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

2012.11.07. 23:33:30

Szerintem most igazat mondott H.R, ez tényleg nem államosítás. Inkább az államra való hivatkozással végrehajtott különös kísérlet. Ebben a kísérletben az állam kifejezést csak álcának,védőpajzsnak használják. Szinte biztos,hogy kudarcot vall ez a terv, de ez az oktatási koncepciójuk,ennyire képesek...

nu pagagyí 2012.11.08. 06:43:15

A hatalom megtalálta a módját, hogy az iskolákat börtönné alakítsa, ráadásul a fenntartás költségeit a kifosztott áldozatokra testálja.

Azt hiszem ilyen "reformra" Rákosi is büszke lett volna. Semmi sem gátolja ezentúl a pedofil államot, hogy nevükben Hoffmann, Kerényi és bűntársai megrontsák a zsenge ifjúságot.

szgyula 2012.11.08. 08:39:42

Azért arra kíváncsi vagyok, hogy az önkormányzat tulajdonában levő, a kormány számára ingyen átengedett épület beszakadó tetejét ki fogja megjavítani. Arra is kiváncsi vagyok, hogy mi lesz azokkal a tanárokkal, akiknek nincs minden rendben a papírjaival és az utcára kerülnek. Arra is kiváncsi vagyok, mi lesz azokkal (takarító, portás, konyhás, gondnok), akik kimaradtak az átvételből. Arra is kiváncsi vagyok, milyen luxusprofittal fogj aaz állam leszámlázni an önkormányzatnak a tanárok fizetését. Mert eddig diákonként kapott az önkori úgy 13-18e forintot havonta, amihez ennél picit többet rakott hozzá saját zsebből. Ez nyilván kell, mert iskolában gyakorlatilag csak a bér a kiadás. Ezt el fogják venni a településektől?

Arra is kiváncsi vagyok, mi lesz a felbontott közoktatási megállapodásokkal.

Arra is kiváncsi vagyok, mi lesz az egyházi és egyéb nem önkormányzati iskolákkal.

Arra is kiváncsi vagyok, mi lesz a gyakorló iskolákkal (pl. Radnóti). Egykori iskolámat, a Fazekast már kinyírta a Tarlós, most jönnek a gyakorlók.

doggfather · http://dogg-n-roll.blog.hu/ 2012.11.08. 08:44:41

államosítani csak a szocik tudnak a Fidesz nem ismeri ezt az eljárást tanuljuk meg végre.

ők csak racionalizálnak, meg javítják, korszerűsítik a működtetést...

Bármit is jelentsenek ezek.

:S:S

Netuddki. 2012.11.08. 09:03:01

Ezek szerint nem olvastad, hogy a közoktatás államosítása pénzhiány miatt elmarad. Jegyeket visszaváltani az ismert jegyirodákban lehet vagy...

titokmacsek 2012.11.08. 09:05:58

@szgyula: annak a tanárnak, akinek "nincs minden rendben a papírjaival", eleve nem kellene tanítania. Jónéhány - főleg kis - településen van fölöslegesen felvett 4 kémiaszakos, aki csak azért van ott, mert Kiss Pista feleségének az unokatestvérének a lyánya. Föcisből meg hiány van, de nem baj, mert a kereskedelmi okj-s végzettségű "pedagógiai asszisztens" (ja, ez azt takarja mindössze, hogy erre a munkakörre vették fel a munkaügyi kirendeltség kiközvetítése alapján, mert amúgy köze nincs hozzá) órát tart. Na, ezt meg szülőként kikérem magamnak!

Netuddki. 2012.11.08. 09:05:58

@szgyula: "Azért arra kíváncsi vagyok, hogy az önkormányzat tulajdonában levő, a kormány számára ingyen átengedett épület beszakadó tetejét ki fogja megjavítani."

Hehe! Azt az orbánék úgy gondolták, hogy majd az önkormányzat. Ugyanis a fenntartási költségeket nekik kell állni, az állam max. a tanárok fizetését állná...

ajjaj99 2012.11.08. 09:16:51

szgyula!
nekem az jött le a törvényből, hogy az épület fenntartása az önkormányzaté, és talán a gödöllői polgi mondta, hogy az állam az átvett iskolák miatt mintegy másfélszeres forrást von el az önkormányzatoktól. Lásd Esztergom, ahol az átvett iskolák után több mint 1,1 milliárdot követel az állam a várostól.

szgyula 2012.11.08. 09:19:55

@titokmacsek: Ez jogos, de nem ez a fő gond. Például nyelvtanár, aki számlázik. Vagy végyett, leállamvizsgázott, de még nincs diplomája, mert hiányzik valami apróság. Vagy előírtak valami új követelményt (pl. óvoda vezetőknél), amit idő megszerezni, zajlik, de nincs kész.

Ebben semmi kivetnivaló nincs, normális ügymenet. Egyetemen rengetek olyan kollégám volt (nyugaton, USA-ban), akinek kellett volna a doktori cím az állás betöltéséhez, de még csak a disszertáció beadásáig jutott el. Megelőlegezték, hogy meg fogja védeni, majd meg fogja kapni a diplomát. SOkszor a diák befejezte a doktorit, elkezdett pályázni, majd ha kapott állást, beadta a kész disszertációt, 2 hónap alatt megvédte (visszament védeni), majd rá akár fél évre megkapta a diplomát.

Azaz az jogos, hogy alapból legyen minden rendben a papírokkal, de ha helyzet van, akkor ugyan már ne egy semmiről nem tudó, a településen sosem járt, az érintetteket nem ismerő rúgja ki a szuper tanár Kati nénit.

Konkrét példa: végzettségen szerint egyetemen taníthatok (tanítottamn is pár évet az ELTE-n). Viszont általános iskolában nem taníthatok, mert nincs róla papírom. Volt egy hónap, amikor megkértek, hogy "ugorjak be" fizikát és matekot tanítani (fizikus végyettségem van). Szerinted jobb lett volna, ha a napközis tanár (volt papírja) tanítja a gyerekeket? Amúgy nagyon kedves néni volt, de a papíron szorzás már döcögve ment neki.

Ez talán rávilágít a lényegre. Van egy nem ideális állapot. Ennyi pénzért néhány pozícióra nem találsz embert. Most mit csinálsz? Ha szigorítasz, akkor emberek kerülnek az utcára és diákok maradnak tanár nélkül. Micsurin elvtáárs hál istennek már nem él...

szgyula 2012.11.08. 09:21:53

@ajjaj99: Olvastam a törvényt (javaslatot; 8888 számon fent van az Országgyűlés honlapján), abban nincs benne, hogy ki tartja fenn az épületet, csak az, hogy ingyen átengedi az önkori.

Peetee 2012.11.08. 09:24:33

Az új szabályozás lehetővé tesz elég sok mindent; ami ma még vadul hangzik, de miért ne élne a lehetőséggel az a Fidesz, akitől az elmúlt pár évben mindenféle gusztustalankodásra telt?

Példák.:
- Iskolarádióban Tóth Gabi helyett egy kis finom, kötelezően lejátszandó burkolt pártpropaganda. A gyerekekkel minden f@szságot meg lehet etetni: "Szüleitek a szocializmusban nőttek fel és nem volt interaktív táblájuk. Ti már a Fidesz vezetése alatt tanulhattok, és nézzétek mennyivel szebb-jobb minden"

- Mindenhol a narancssárga szín fog dominálni

- Pártközeli cégek, vagy maga a párt ingyenesen rendelkezhet az épület felett, tehát céges bulik, előadások, konferenciák, pártrendezvények a tornacsarnokban (haveroknak inggyé).

- Rengeteg intézménynek ma bevételei vannak a tanítási időn kívüli használatbaól (kisebb rendezvények, sportesemények, teremfocizni, kézilabdázni...stb. vágyó felnőttek
kis közösségei, üzleti liga, megyei amatőr csapatsport-versenyek, karate és egyéb küzdősport-edzések...stb).
Ezeknek a "szolgáltatásoknak" az értékesítését kiszervezik egy haver-cégbe, aki 3-5-10szeres áron adja ezután; és azt is eldöntheti ,hogy kinek ad és kinek nem.
Ha nem tetszik, lehet menni máshova. Jaaa, hogy nincs más, akkor szopó...

Nem akarok ötleteket adni, de a fentiek a Fidesz eddigi kormányzása alapján nem irreálisak!!!

szekertabor · provo.blog.hu 2012.11.08. 09:25:03

Édes hülyéim, ennek az intézkedésnek csak azok az önkormányzatok nem örülnek, ahol fel akarják számolni az iskolát, vagy ahol az állami normatívát eddig elsíbolták.
Mert egyébként miről van szó? Van egy feladat, aminek eddig minden anyagi és erkölcsi felelősségét az önkormányzat viselte. Tessék megnézni, hogy az önkormányzati költségvetések mekkora hatalmas részét teszi ki a pedagógusok bére. Most a legnagyobb, és legnehezebben kigazdálkodható anyagi teher, és a vele kapcsolatos szakmai felelősség lekerül az önkormányzatokról. Lehet, hogy egy-két város ezt sérelmezni fogja, de a kisebb települések számára az utolsó szalmaszálat jelentheti. Ahol én lakom, nincsen egyetlen képviselő, aki pedagógiai kompetenciával rendelkezne. Nincsen olyan ember, aki szakmailag tudna elbírálni egy iskolavezetői pályázatot. Az iskola működését egyedül abból a szempontból képesek megítélni, hogy mennyibe kerül. Ilyen körülmények között teljesen érthető, hogy egyre szélesebbre nyílik az oktatási olló, és elnéptelenednek a falusi iskolák. Egyre többen járatják a gyermekeiket olyan településekre, ahol van szakmai felügyelet, és emiatt magasabb a nevelőmunka színvonala. Emiatt még kevesebb normatíva jut a kisebb településeknek, még kevesebb pénz jut az oktatásra, még jobban romlik a minőség. Ebből az ördögi körből csak központi intézkedés-sorozattal lehet kilépni, pusztán a normatíva megemelése nem segít.

ajjaj99 2012.11.08. 09:40:44

@szekertabor: és gondolod, hogy majd ebben a központban meg tudják ítélni a több ezer iskola több százezer tanárát? Gondolod, hogy forráskivonással emelni lehet a színvonalat?

ajjaj99 2012.11.08. 09:44:54

Úgy gondolom, a jelenlegi oktatási rendszer reformra szorul, de ez ellenreformáció.

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2012.11.08. 09:50:42

@szgyula: itt a link
www.parlament.hu/irom39/08888/08888.pdf

itt meg részletesen kivesézve a javaslat:
morgasjoga.blog.hu/2012/10/29/torvenyileg_is_rajtol_az_iskolak_allamositasa

a Fidesz módosító javaslatokat ígért hozzá, így egyelőre még ki tudja, mi lesz a végleges szöveg ...

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2012.11.08. 09:52:35

@kovi1970: kérlek, linkeld be a hivatalos nyilatkozatot, előre is köszönettel

szgyula 2012.11.08. 10:18:03

@szekertabor: Az a helyzet, hogy én vagyok a fenntartó alapítvány kuratórium elnöke a lányom sulijában. A nagy helyezés az, hogy rohadt semmi befolyásom nincs a szakmai színvonalra. Elvileg kinevezem az igazgatót, de az vagy bejön, vagy nem (nálunk bejött). Az igazgató bármennyire jó, évek, mire egy ici picit tud finomítani az iskolán, mert hozott anyagból (ott levő tanárok) dolgozik.

Szóval szép szólam, de csak üres puffogtatás az egész. Az iskola minőségét a tanárok szabják meg, az meg év tizedek alatt fog csak javulni. Rontani persze gyorsan is lehet, például egy elmebeteg ejtőernyős igazgató odarakásával: jó tanár megteheti, hogy elmegy. Az új hivatal fel fog állni. Igazán jó szakember nem fog odamenni, ha van állása, mert ott lebeg előtte 2014, amikor jelentős eséllyel kormányváltás lesz és akár be is szánthatják a hivatalt. A köyepes és gyenge szakemberek meg ott fognak szívni 2 évig, hogy egyáltalán kibogozzák a nagyon alacson színvonalú törvényekből, hogy mit is kell csinálniuk. Utána elkezdenek kimenni iskolákba. Ahol nagyon ellenségesek lesznek velük, mert már két éve szopóágon vannak az elkapkodott ámokfutás miatt.

Ha nem hiszed, hogy gáz lesz, akkor nézd meg, hogyan verte szét a felsőoktatást OV első regnálása. Amikor normatívvá tette az egyetemi pénzeket, így az egyetem boldog boldogtalant felvett. Kedvencem (megtörtént) az a fizikus hallgató, aki azért jött fizikus szakra, mert nem vették fel a rendőrtisztire. Amikor én jártam oda, akkor a három legneheyebb szak egzike volt, esetemben 117 pont kellett a 120-ból a felvételhez (abban az évben a legmagasabb).

Kotkodus 2012.11.08. 10:30:58

jön az oktatásban is a megszokott fideszes kontra-szelekció: a fideszes marad és kiskirály lesz bármennyire is inkompetens tanár, vagy igazgató, a többiek meg repülnek.
nem ez lesz az első sem az utolsó ilyen eset.
előbb vagy utóbb a társadalom kirekesztett része meg fogja unni ezt. előbb vagy utóbb el lesznek zavarva ők is, mint a szocik. nem is érdemelnek semmivel sem többet.
lehet, hogy 14ben, lehet, hogy csak 18ban, de látjuk még viktorkát idegszanatóriumban vesztes választások után... kár érte... ennél többre is képes lehetett volna. sajnos a korlátlan hatalom csak a legkiválóbbaknak nem veszi el az eszét...

VT Man 2012.11.08. 10:51:46

@Kotkodus:
Milyen Fideszes kontraszelekció? A legtöbb önkormányzat eddig is Fideszes volt, tehát az önkormányzati Fideszes tulaj helyett lesz az állami Fideszes tulaj.

Mi itt a különbség?

Egy előnye van: a helyi oktatási kiskirályokat kirúgják (minden településen van egy oktatási felelős, aki szintén "csókos" szokott lenni).

VT Man 2012.11.08. 10:53:43

Remélem, hogy a posztoló nem ugyanezen a blogon morgott arról, hogy amikor az önkormányzatok adósságát átvállalja az állam, akkor tulajdonképpen nem történik semmi, mert amúgy is az államnak kellett volna helyt állnia.

De az iskolákkal kapcsolatban érdekes módon nem működik ez a logika.

873ujr3rk 2012.11.08. 11:22:31

@VT Man: olyanok vagytok mint a szemellenzős szamár. eddig sem működött túl jól kb semmi, de korlátozott számosságú csoportok érdekeit sértették.
most 200.000 pedadgógus és 1.000.000 gyermekhez tartozó szülők szavazatait dobja a fidesz a kukába vagy az ellenzékhez. mert amit most teremtenek az akkora gecinagy káosszal jár amit nem fognak kiheverni. persze hiheted az ellenkezőjét még jövő szeptemberig.

873ujr3rk 2012.11.08. 11:30:24

"„Nem akartam magam felidegesíteni, ezért inkább be sem mentem. Amit mondtam volna, arra úgysem figyelnek, amit ők mondtak, az meg nem érdekel” – ezekkel a keresetlen szavakkal jellemezte az oktatási bizottság egyik kormánypárti tagja az oktatási intézmények államosításáról szóló törvénytervezet szerdai vitanapját. Az ugyanis a Fideszben is sokakat kiborított, hogy az oktatási államtitkárság a frakcióval egyeztetés nélkül nyújtotta be a javaslatot. A kormánypárti frakciók elégedetlenségét a tervezettel szemben jól mutatja, hogy csak tőlük 97 módosító indítvány érkezett, egyedül az a Michl József 21-et jegyez ezekből, aki egy hete a köztévében az LMP-s Osztolykán Ágnessel szemben próbálta meg védeni a mundér becsületét, azt hangoztatva: a rendelkezésre álló pénz és idő is éppen elég lesz majd az Orbán-kormány egyik legfontosabb reformintézkedéséhez.
"

"Csakhogy így az államtitkárság szerint „a KIK nem fogja tudni ellátni azokat a feladatokat, amelyek a köznevelési intézményfenntartás körében összehasonlíthatatlanul nagyobb mértékben jelentkeznek (ld. az egész átadás-átvétellel összefüggő rendkívüli mennyiségű többletfeladatot)”, sőt olyanokat sem, mint „a tankötelesek nyilvántartása, rendszeres adatközlés az állami intézményfenntartó központ és tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára”, vagy éppen „a tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartás megküldése – az állami intézményfenntartó központon keresztül – a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes óvodának, általános iskolának”. Az Emmi most azt írta ezzel kapcsolatban, hogy a „szervezetek együttműködnek egymással, céljuk az intézmények hatékony és eredményes feladatellátásának és működésének biztosítása”."

"A KIK nem venné át ugyanakkor a „köznevelési intézmények fenntartói feladatainak ellátásában részt vevő ún. funkcionális feladatokat ellátó alkalmazottakat”, mint például az iskolai rendszergazdák, pénzügyesek, műszaki munkatársak, és más „kisegítő feladatokat, valamint a személyi, tárgyi, műszaki, pénzügyi feltételek biztosítását szolgáló műveleteket ellátó” dolgozókat, akik „nem felelnek meg a munkakörükre előírt képesítési követelményeknek”. Az önkormányzati iskolák számos ilyen munkakörben megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársaikat elbocsáthatják. Az előterjesztés szerint legalább 2013 őszéig türelmi időt kellene adni a számukra, de fideszes forrásunk szerint „most úgy áll, hogy nincs türelmi idő”."

hvg.hu/itthon/20121108_Navracsics__Hoffmann_EMMI_KIM_oktatas_all

menni fog ez fiuk :))))

blah 2012.11.08. 11:39:17

azt erősen kétlem, hogy egy központosítással bármely téren is tudnák növelni a hatékonyságot... gondolom nem is erről szól a történet

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2012.11.08. 11:51:59

@VT Man:
szerinted az iskolák miatt halmozódott fel ekkora önkormányzati adósság?

Kulmar 2012.11.08. 14:13:35

@titokmacsek: meg egy rakat szakiskolában tanítanak főiskolai végzettséggel tanárok pl. esztergálást, na nekik kellene egyetemi végzettséggel rendlkezniük. Egyetértesz-e?

titokmacsek 2012.11.08. 23:26:38

@Fan....: a szakmatanítás szabályozása úgy tré ahogy van (mármint az oktatókra vonatkozó része is). Egész más jellegűről van tapasztalatom: népi szakmát tanít népművészet ifjú mestere, meg mittudoménmégmilyen szakmai címmel rendelkező mester, ez állítólag nem jogosítja fel, ha nincs pedagógus végzettsége. A konklúzió ugyanaz, amire te is céloztál valószínűleg: itt túlzott elvárások, amott hatalmas engedmények.
Az más kérdés, hogy a tanításnak van módszertana, kell(ene) mögötte lennie szakmai tudásnak, ne bízzuk már olyanra, aki előtte a közértben a húsospultban dolgozott és nem azért, mert a tanári diplomája pihent, hanem mert érettségije sincs. És azért érzem jogosnak ezt az elvárást, mert az én gyerekemnek kell jól elsajátítania azokat az ismereteket, amit később számonkérnek rajta.És ez pl. eldöntheti, hogy 15 év múlva szocsegélyes vagy aktív kereső lesz-e.

Komjaga · http://szabotazs.blog.hu 2012.11.10. 20:06:33

@Crescence: Vélhetően igazad van és összeomlik az oktatási koncepció, ahogy összeomlott a szocializmus, vagy a Szovjetunió is. Csak az a baj, hogy közben tönkretesszük a következő generációk jövőjét. Olyan rémálmok közé vetjük őket, amit maximum a szüleink mélyszocialista őstörténeteiből ismerhetünk. Ahogy, a szerzőtárs fogalmazott: "Legutóbb 60 évvel ezelőtt, ijesztően hasonló érvekkel megtámogatva, a kommunista rezsim államosította az iskolákat. Nagyszüleink, szüleink sokat meséltek (tényleg kiváló pedagógusaik és felejthetetlen élményeik mellett) a nem egyszer csapnivaló színvonalról és módszerekről, a hamisított történelem, művészet, nemzeti kultúra és identitás gyerekfejekbe töméséről, az idegen nyelvek oktatásának csődjéről, a pedagógiailag kevésbé, ideológiailag annál inkább képzett, iskolák nyakára ültetett káderek szakmai, erkölcsi és kulturális rombolásáról.Úgy tűnik, megint sikerül valamit lerombolni, hogy aztán helyette nagy pofával, nekibuzdulással, inkompetenciával alkossanak valami “megújult, modern, élenjáró és európai, mások által másolt” düledező tákolmányt bárminemű egyeztetés, szakmai átgondoltság, hatástanulmányok, vagy csak egyszerűen előzetes számítások nélkül. Csak ez most épp nem más, mint az oktatási rendszer. A következő generációk, gyerekeink jövője" szabotazs.blog.hu/2012/11/10/kormanyzati_alattvalogyartas_iskolak_helyett