morgás joga 6.jpgAki lemaradt, még nem maradt ki - október 23-án bárki nyugodtan csatlakozhat akár a Milla és Szolidaritás, akár a III. kormánypárti tüntetéshez, vagy más szóval "békemenethez", de Jobbik is beszáll a programkínálatba, központi ünnepi nagygyűlését a Deák téren rendezi. 

A Milla-Szolidaritás és a Jobbik célja egyértelmű, de mi a célja az októberi békemenetnek? Mert valljuk be őszintén, honfitársaink döntő többsége szerint a menetek, tüntetések csak a legritkább esetben verbuválódnak a kormány éljenzésére - és ezt az a sok millió ember is tanúsíthatja, aki  a régi május elsejéken zászlót lengetett és mozgalmi dalok ritmusára lépdelt a tribünön álló nemzet nagyjai előtt ...

A békemenet küldetését Csizmadia László, CÖF-alapító, a CET elnöke anno így fogalmazta meg:

"A budapesti békemenettel Európában fellobbant az első jelzőtűz, és tanúságot tett róla, hogy még nehéz körülmények között is lehetséges szoros szimbiózisban élni a nép által választott kormánnyal, ha közel egységes a mögötte álló nemzeti akarat. A választókkal való folyamatos párbeszéd olyan védőburkot alakít ki a kormányzás körül, amely által az hosszú távon is megőrizheti demokratikus jellegét, és ezáltal kívülről nem támadható."

És aki nem volt még békemeneten, kimaradt a kormány tevékeny támogatásának és a hatalom melletti kiállásnak lehetőségéből, valamint nem érezhette a közös ellenség összekovácsoló erejét (2012. január 21-i felhívás) és az összegyűlt legszebb ruhás emberek fáklyás-gyertyás-szimbiózisos összetartozását:

"ismét elérkezett az idő, amikor nemzetünk szuverenitásáért és kormányunk mellett kell kiállnunk. Nem engedhetjük, hogy a bankbirodalom a pénzügyi vasfüggönyt leeressze hazánkra és Közép-Kelet-Európára." (a közlemény címe a "Magyarok a nemzetben", bármit is jelent ez).

És ahogy Kerényi Imre látta a helyszínen: 

"Kerényi Imre az Indexnek elmondta: meg kell mutatni az erőt. A miniszterelnöki megbízott szerint a tüntetésen mindenki nagyon normális, szépen fel van öltözve, mindenki csendes és nyugodt. Szerinte meg kell mutatni az erőt és ki kell vívni a tiszteletet. Mint fogalmazott, mi tiszteljük az EU-t és az USA-t, de elvárjuk, hogy cserébe ők is tiszteljék Magyarországot és az ország szuverenitását. Kerényi szerint olyan időket élünk, amikor a hatalom mellett kell kiállni. Szerinte a világnak kell megbékülnie a magyarsággal, mert félreértenek minket. Szeretné például, ha minél többen elolvasnák az alaptörvényt azok közül, akik beszélnek róla, például az Európai Parlamentben."

Aki lemaradt, annak békemenetes fíling közel 17 percben (mini riportokkal, szentelt vízzel, nemzeti színű keresztes szívvel, "We are proud Orbán our president"-tel):

 

Aki nem volt ott, az nem érezhette úgy, hogy Dr. Csizmadia László dicsérő szavai neki is szólnak: "(...) közös együttműködésünk világra szóló teljesítmény volt, megtettük, amit nemzeti szuverenitásunk és kormányunk védelmében lelkiismeretünk parancsolt", mindezért köszönetet mondott a szervezésben oroszlánrészt vállaló Bayer Zsoltnak, Bencsik Andrásnak, Széles Gábornak és Stefka Istvánnak, az ECHO TV-nek és a Magyar Hírlapnak. 

" ... a nemzetért és a demokratikusan megválasztott kormányért felvonulók a Civil Összefogás Fórum hívószavára és a Civil Együttműködési Tanácskozás csatlakozó erejére támaszkodva, soha nem látott egységes nemzettudattal a civilizált magyar polgárok állásfoglalását jelenítették meg az Európai Unió felé. (...) 
Összefogásunk elégedett mosolyt csalt a jelen lévők arcára, az emberek megérezték az egymásba vetett bizalom fontos üzenetét." (Csizmadia László)

 

 

A békemenet célja lehet az ünneplés is (2012. március 15) - Bayer Zsolt előzetesen elmondta: azokat hívják, akik január 21-én részt vettek az első Békemeneten, és azt kérte, hogy "hozzanak magukkal még egy embert". Bencsik András, a Magyar Demokrata főszerkesztője, az újabb Békemenet másik szervezője sajtótájékoztatón megemlítette a félelmét is, miszerint hogy egy "körül nem írható gazdasági, pénzügyi hatalom" próbálja megnyirbálni Magyarország szabadságjogait.

"Csodálatos négyszázezres közösségünk 2012. január 21-én példát mutatott a hőbörgőknek. Csendesen vonultunk, jövőnkön gondolkodva." (felhívás)

És volt, amikor jó lett volna egy békemenet - ez történt a Schmitt Pál-botrány során, amikor Dr. Csókay András Ph. D. idegsebész felvetette, ideje lenne egy újabb  békemenetnek, ("Keresztény ember nem sértődhet meg, ahogy ő is teszi.  A Jóisten megadja az erőt neki. Ideje lenne egy nagy békemenetnek érte is.")

 

Ha pedig épp nem rántható össze egy sürgősségi békemenet, a résztvevők nevében a szervezők intézkednek, többek között februárban levelet írtak az Európa Bizottság döntése miatt Barrosonak, melyben "megdöbbenve és értetlenül" álltak a Kohéziós Alappal kapcsolatos felfüggesztés miatt - hiszen az a kormány, amely mellett 400 ezren békemenetelnek, nem érdemelheti ezt meg, a civil erőt pedig uniós szintre fejlesztik.

"Mi, a Civil Összefogás Fórumba tömörült több százezer polgár, továbbra is kiállunk az Orbán-kormány mellett, nem elfogultságból, nem azért, mert e kormány ne követett volna el hibákat az elmúlt szűk két évben. Hanem azért, mert hosszú évek korrupt és tehetségtelen kormányzása után ez a kormány valóban az állampolgárok érdekeit képviseli és úgy áll ki az ország érdekei mellett, ahogyan azt a többi uniós ország is teszi. Tudniuk kell Önöknek, hogy ha a következő időszakban is úgy érzi az általunk is képviselt állampolgárok többsége, hogy Magyarországnak nem megérdemelt döntéseket és bánásmódot kell elviselnie, akkor a civil erőben rejlő lehetőségekkel a hazai szint mellett akár európai uniós szinten is élni fogunk." (Sajtóközlemény)

Áprilisban levelet kapott  Iryna Ivaschenkoa Nemzetközi Valutaalap budapesti képviseletének vezetője is, melyben a békemenet szervezői leírták, továbbra is támogatják a kormányt, ellenzik a hazaárulást és kijelentik, a kormány folyamatosan egyeztet a civil társadalommal:

(... ) A Magyarországnak és az Uniónak is komoly gondot okozó gazdasági válság politikai felelősei bukásuk óta, hazug és erkölcstelen eszközökkel, az Unió vezető szerveinek félrevezetésével, ideológiai alapon próbálják aláásni a magyar gazdaság szerkezetváltásának sikerét. Nyilvánvaló, hogy céljuk a magyar kormány megdöntése, amely ellentétes a népfelség elvével, az európai demokrácia legalapvetőbb elvével és legfőbb értékével. 

Magyarország polgárai meg akarnak szabadulni a pénztőke gyarmatosító törekvéseitől. Társadalmilag és gazdaságilag is erős partnerként elől kívánunk járni az Unió stabilitását és fejlődését eredményező átalakításban. Tanúsítjuk, hogy a magyar kormány folyamatos konzultációban áll a civil társadalommal, kikéri a véleményét és azt lépésről-lépésre, gazdasági lehetőségeinek megfelelően érvényre juttatja. Ennek köszönhetően valósult meg a CÖF és a CET társszervezésével a kormányt támogató négyszázezres „Békemenet”.

Aki úgy érzi, itt az ideje, hogy részt vegyen a következő békemeneten, már megjelent az idei október 23-i rendezvény felhívása, a jelszó az adósrabszolgaság elleni küzdelem:

"(...) a történelem pedig többszörösen igazolta, hogy az „adós-rabszolgaság” képes nemzeteket megsemmisíteni. 

Bizonyítsuk be, hogy van kitartásunk, inkább vállaljuk az átmeneti szegénységet, mint az örökös rabigát. Adjon erőt, hogy Európa számos népe hasonlóan gondolkodik és szolidáris velünk, hiszen közös törekvésünk a gazdasági és az ebből fakadó még súlyosabb civilizációs válság felszámolása.

Több mint fél évszázadig szenvedtünk a kommunizmustól, de a korábbi haszonélvezők utódai még 2010-ben is 15.000 Mrd-os adóssághalmazt akasztottak a nyakunkba. Ezt három év alatt ismét nekünk kell visszafizetni. 

(...) Találkozzunk újból, mutassuk meg, hogy a hit segít, az erkölcs kötelez, nem maradunk adósa senkinek, még akkor sem, ha a pénzhatalom nagyurai így szeretnék."

 A tét viszont emelkedik: a békemenetes szervezők a Szolidaritás és a Milla október 23-ai óriástüntetésére szervezik rá saját kormánypárti megmozdulásukat, utólagos számháborúval, hol voltak többen az igaz magyarok közül, ki volt nemzetibb, hol ragyogott több fáklya és hol szólt több hazafias dal. 

 

Az pedig további jó hír, hogy a békemenetesek békeidőben karosszékükben otthon, a meleg kályha mellett is magukhoz vehetik szellemi táplálékukat - nekik ajánlotta Kerényi Imre a most megjelenő kultuszkönyvtár sorozatot.

Ha pedig bárkinek is kétsége lenne, mi a békemenet igazi célja, mankóul Csizmadia László szavai e tárgyban,

  • hogyan képzeli is a békemenet (és vajon szoros szimbiózisban vele a kormány is?) az unió jövőjét:

"Az unióra vonatkozó törvényhozás a jövőben legyen a nemzeti parlamentek dolga. Európai csúcsparlamentre nincs szükség. Mandátumuk lejártával csomagoljanak a képviselők!
Az Európai Parlament pártapparát­csikok szovjet típusú „dumájává” vált, miközben egyre gátlástalanabbul fogyasztja az európai polgárság közpénzeit. Felelős uniós kormányra van szükség, olyanra, amely végrehajtja a tagállamok közös határozatait! A kormány tagjait a tagországok parlamentjei válasszák meg! Az Európai Unióban a szakmai bizottságok tagjai valóban képzett szakmai kiválóságok legyenek! A szakmailag felkészült bizottságok lesznek majd alkalmasak jól átgondolt törvényjavaslatok és határozatok előkészítésére, melyeket a tagországok szakminisztereinek közössége bíráljon el, majd a tagállamok parlamentjei emeljék törvényi erőre többségi, vagy szükség szerint kétharmados szavazattal!" (Magyar Hírlap)

  • valamint az együttműködést az IMF-fel és az Európai Központi Bankkal:

Ha az IMF és az Európai Központi Bank saját kezébe akarja venni Magyarország irányítását, akkor polgárainkra az örökös vezetőszáron tartás vár. Az ördögi bankvilág rácsos kapuja bezáródik. Látható módon az unió vezetősége a pénz fegyverével kívánja akolba terelni tagjait. (...) 

Az euró­pai polgárok nyilvánosságot kívánnak, pontosan látni akarják az IMF és az Európai Központi Bank hitelei felett a döntéseket, megunták, hogy a fejük fölött a bankok hizlalása érdekében olyan megállapodások születnek, amelyek a családokra örökös eladósodást hoznak. (...)

Az első olyan ország vagyunk, amely az általános gazdasági válság megoldását nem más népektől várja, igyekszik elkerülni az adományt, és saját erőből próbál kikecmeregni a slamasztikából. A példát mutató magatartást a tárgyaló banki partnereknek is meg kell érteniük, mert a rövid száron vezetést sem a magyarok, sem más európai népek nem fogadják el. (...)

(...) amikor a magyar kormány a saját bőrét kockáztatva konszolidálja az ország gazdaságát, a közjóra irányuló cselekedeteit támogatnunk kell. A polgárok kétharmados választási akaratát következetesen végre kell hajtani.

Vigyáznunk kell azonban, mert ez az út egészen más, mint amikor örökös vezetőszáron kívánják a népeket korlátozni. Ebből mi, európai patrió­ták, nem kérünk. (Csizmadia László, Magya Hírlap)

És ami a legfőbb kérdés: ez a békemenet-kormány szimbiózis mennyibe kerül a magyar adófizetőknek?

A rendőrség és a mentők vajon mennyit számláznak ki a biztosításért? Az önkormányzatok kapnak ellentételezést a közterület-foglalásért, az összetaposott zöldfelületért? Vajon vannak, és ha igen, mennyibe kerülnek a fizetett menetelők, illetve mennyit kóstál a lelkes kormánypártiak vidékről fővárosba szállítása? Ki fizeti a külföldi szolidárisok magyarországi turnéját?

Vajon milyen költségvetésből és ki finanszírozza immáron harmadjára a százezres nagyságrendű menetek logisztikáját, a kormánypárti transzparensek legyártását ("Nem leszünk gyarmatok", "Hajrá Orbán Viktor!", "Gátat a világuralmi tébolynak", "Ők értünk, mi értük"), a menetelők őrzés-védését, a közterület-foglalás díját, a tribünök felépítését, a szónoklatok technikai kiszolgálását, a szervezők költségtérítését, az önkéntesek uzsonnáját-forró teáját meg a mobilvécék kihelyezését? És most, októberben mennyit ér meg a Milla és Szolidaritás, valamint a Jobbik rendezvényének ellensúlyozása?

 

Még egy utolsó kérdés:

Vajon létezik ma hazánkban olyan buzgó kormányt támogató személy vagy szervezet, aki (ami) mélyen a zsebébe nyúlva sok-sok (több száz) milliót áldoz a kormány melletti szolidaritásra saját vagyonából?

 

Csatlakozz a Facebook csoportunkhoz!

A bejegyzés trackback címe:

https://morgasjoga.blog.hu/api/trackback/id/tr474818425

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: 3 Malac építési tanácsai 1. csatorna 2012.10.10. 14:09:49

Ne feledd Szakikám, ami befolyik az egyszer ki is folyik, és nem mindegy, hogy hol! Tervezz, rajzolj, gondolkodj! Mielőtt véglegesen összeállítod, tégy úgy mint a kíváncsi tinédzser: tedd be gumi nélkül! Hidd el, a PVC és a gumitö...

Trackback: Mandiner blogajánló 2012.10.10. 12:12:02

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Trackback: Hová bújik Orbán Viktor a magyarok elől október 23-án? 2012.10.10. 12:06:19

Orbán retteg. Nem jelenik meg az állami ünnepségeken, nem mond beszédeket nyilvános helyen és kordonnal vetette körbe a miniszterelnöki villát. Retteg attól, hogy megint kifütyülik, hogy megint lebuzizzák, retteg, hogy megalázzák. Ezért inkább nem is m...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Állítsuk meg a ......... 2012.10.10. 12:45:20

@kekec8:
Nem mindegy.
Erdő vagy Erdős.
Úgy sem férfi, csak pap.

Pan Modry 2012.10.10. 12:45:41

@CSENDES:
el tudom kepzelni ahogy a londoni trader-ek, washingtonban az IMF menedzserei nezve a bekemenet videoit rettegve ulnek es osszefossak magukat a monitoruk elott :DDD

szelíd galamb 2012.10.10. 12:46:00

Minden segnyaló 23 án vadul járathatja a nyelvét!

fidzsi 2012.10.10. 12:46:51

@fidzsi: Értelmiségink-bocs.

Brix 2012.10.10. 12:49:52

Október 23-án ismét lesz békemenet, erről biztosíthatok mindenkit. Szeptember 26-án megegyeztünk Orbán Viktor miniszterelnök úrral, a civil demonstráció részleteiről és annak anyagi elszámolásáról:
Előzetes megállapodásunk szerint tisztelettel benyújtom a október 21-i "Békemenet civil demonstráció" c. rendezvényünk költségelszámolását. Kérem szíves intézkedését költségeim mielőbbi megtérítésére!
Költségelszámolás
Szervezői díj: 40.000.000 Ft
Hideg élelem: 20.000 fő x 1000 Ft 20.000.000
Utaztatási költség költség: 30.000.000
Aktivisták: 200 x 5.000 Ft 1.000.000 Ft
Honorárium (Pataki A): 1.000.000 Ft
Licenszdíj (Kubatov G.): 5.000.000 Ft
Egyéb költség: 10.000.000
Összesen: 107.000.000 Ft

A Költségelszámolás áfa nélkül értendő, mivel Simicska Úr szíves ígérete szerint az alvállalkozók számlamentesen dolgoztak.
Maradok tisztelettel,
Széles G.

biturbo s - félázsiai bunkó állat · http://oldfordworks.blog.hu 2012.10.10. 12:49:54

A békemenet(?) az esetleges 2014-es Fityesz / Dzsobbik uralom alatt a következő szintre feljesztendő, természetesen közpénzből.

1. Csak találni kell egy ekkora teret. Az idézett szakanyag bemutatja, milyen méretekben célszerű igazán a félázsiaiaknak, az IMF-nek, és bármely más ellenségnek erőt demonstrálni:

youtu.be/RtIYQokKwuE

2. A következő értékes szakanyag bemutatja, hogyan érdemes filmezni egy ilyen rendezvényt, úgy gondolom, hogy a Böröcz-tévének még van mit tanulnia:

youtu.be/Qi7Oe4GxHk0

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.10.10. 12:50:25

@Cartman (ex Cartman):

"Ha tüntetni kell a kormányért, ott valami nem stimmel az országgal. Ld. mint most épp nálunk."

Nem feltétlenül. Egyszerűen szimpatizálok a saját pártommal, ezt nyilvánítom ki.

"2. Ha nem tudok nevetni a "kedvenc" pártomon, akkor valami velem nem stimmel."

Ez pedig még kevésbé igaz. Neked megváltozik attól automatikusan a véleményed, hogy a pártod ellenzékből kormányra kerül. Egy művésznek jellemzően van saját véleménye, az USÁ-ban tudni lehet szinte minden színészről pl. hogy kinek, melyik politikai erőnek a szimpatizánsa. Egy humoristánál ugyanaz van. Van Obama elleni és Obama párti - látsz valamilyen különbséget e kettő között?

Pszt! 2012.10.10. 12:52:43

Tessék mondani mennyit fizetnek? Mert ha jó a lóvé én is megyek békemenetelni.

bkover 2012.10.10. 12:55:46

nem baj, Ti csak üljetek otthon, olvassátok a Blikket, egyétek két ujjal a májkrémet a konzervdobozból, közben fröcsögjetek a Heti Hetesen és okoljatok mindenkit, hogy miért ilyen elbaszott az életetek.
Nem a mindenkori kormányok miatt tart itt az ország, hanem az ilyen kisstílű, lelkibeteg, lusta geciktől, akik csak hőbörögni tudnak mindenen.

CSENDES 2012.10.10. 12:56:14

hvg.hu/itthon/20121010_A_Nyiro_Gyula_Korhazban_lesz_az_uj_Lipot

A békemenetelőkenk üzenem, már nem félek, a Lipót újra megnyílik.

ananda123 2012.10.10. 12:57:28

"A Milla-Szolidaritás és a Jobbik célja egyértelmű, de mi a célja az októberi békemenetnek?"

Annak a téveszmének a megcáfolása, hogy az ország kormánya elvesztette a választói bizalmát és hogy az olyan röhejes alakulatok, mint a milla képviselik a többségi véleményt.

@Pan Modry:

Nem kell, hogy összefossák magukat, de nem árt tudniuk, hogy az ország elleni gazdasági támadások következményeiért a társadalom jelentős része nem a kormányt, hanem az IMF-et és az EU-t teszi felelőssé.

Disintegrator Rising · http://disintegrator.blog.hu/ 2012.10.10. 12:57:59

amúgy azért fújtok ennyire a békemenetre mert tudjátok hogy a ti demonstrációitok eltörpülnek majd mellette?

Állítsuk meg a ......... 2012.10.10. 12:59:35

@CSENDES:

"A békemenetelőkenk üzenem, már nem félek, a Lipót újra megnyílik."

:)))))

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 12:59:57

@Pszt!:
Lóvét az agyhalott millásoknak osztanak csupán.

Akinek van agya az nem megy ki visszasírni a munkanélküliek számát és az államadósságot megduplázó formációt.

Csak a csököttagyú Gyurcsanyisták, meg millások.

Állítsuk meg a ......... 2012.10.10. 13:00:52

@Disintegrator Rising:

"amúgy azért fújtok ennyire a békemenetre mert tudjátok hogy a ti demonstrációitok eltörpülnek majd mellette?"

Te vagy szervező, hogy a tiedé?

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:04:52

@Salemi boszorkány:
Ugyan...
Ez csak tapasztalat.

Nektek csak az interneten nagy a szátok.
Aztán amikor kimentek kevesebben vagytok, mint az itt regisztrált Gyurcsány, Milla, MSZP seggnyalók együttvéve.

delano 2012.10.10. 13:06:14

@ananda123: "ország elleni gazdasági támadások következményeiért a társadalom jelentős része nem a kormányt, hanem az IMF-et és az EU-t teszi felelőssé.
"

Ország elleni gazdasági támadás? Te TÉNYLEG elhiszed ezt az eszement baromságot?? Most komolyan: tényleg létezik olyan ember ebben az országban, aki elhiszi, hogy külföldről támadnak?

Az IMf és az EU miért felelős te szerencsétlen? Egyelőre pénzt kuncsorgunk tőlük, mert már Kínától az Oroszokig, araboktól az azeriekig mindeki más lepattintott, pedig még a bűnözőiket is szabadon engedtük...

JosephSmith 2012.10.10. 13:06:40

@Disintegrator Rising: Azt hiszed nem lehet látni, hogy balos provokátor vagy...? Bácsfi Diána-val kezdődik-e a neved? Te balos parazita...

hoseman 2012.10.10. 13:08:04

@Disintegrator Rising: safarov ott lesz a meneten mint díszvendég?.. asszonyaitokat is viszitek a baszott menetre,vagy otthongagyjátok őket szülni két pofon társaságában?... kövérek mehetnek vagy azokat majd szűritek??(isten ments hogy a halálotok legyen..) :)))

Állítsuk meg a ......... 2012.10.10. 13:09:06

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !:
sztálint és rákosit éljenzők is többen voltak.
Mégis a föld alá kerülnek, ki így, ki úgy!
Ti meg mentek a diliházba?

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:09:40

@JosephSmith:
Ez az a Bácsfi Dia akinek az apukája elhárító tiszt volt az átkosban ?
Aki aztán megtért és újra MSZP-s lett ?

Lehet hogy, már Izraelbe is kiköltözott azóta, mint Szabó Albert dolgavégezetten.

Brix 2012.10.10. 13:10:38

@ananda123: "a társadalom jelentős része nem a kormányt, hanem az IMF-et és az EU-t teszi felelőssé." Igen? Az emberek 80%-a szerint rossz irányba mennek a dolgok, de nem a " globális háttérhatalom miatt" hanem egyszerűen azért, mert Orbán elvette az adójóváírást a kisemberektől, megemelte a fogyasztási adókat, és az infláció 6,4% lett éves alapon, a többi kisembernek hátrányos intézkedésről már ne is beszéljünk...

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:11:13

@hoseman:
Véresre verni az asszonyt és lecserélni csak ballibeknél szokás tudhatnád.

Persze csak ha öregecskedik.

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:12:54

@Brix: Ezért sírod vissza azt az MSZP-t amelyik megduplázta a munkanélküliek számát és az államadósságot ?

CSENDES 2012.10.10. 13:14:09

Ja, ja. Mint közismert a családon belüli erőszak is a ballibsiktől ered.
Na menjél már a hülyeséggel.

Állítsuk meg a ......... 2012.10.10. 13:16:48

@CSENDES:
Nem pont a kedves vezérüket szállították el a diliházba, amikor 2002-ben nem sikerült győzni?
Mindezt azért, mert megverte a nejét.

delano 2012.10.10. 13:16:51

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: "Akinek van agya az nem megy ki visszasírni a munkanélküliek számát és az államadósságot megduplázó formációt."

Azért azt ugye vágod, hogy a kormányváltás óta mind a munkanélküliség, mind az államadósság gyorsabban növekszik, mint korábban bármikor? Az államadósságon most még nem látszik, mert a legsötétebb kommunista időkre emlékeztetve zsarolással elrabolták 3 millió ember 10 éves megtakarítását, ami 1 évre eltolta a problémát, de attól növekszik az adósság.

Gondolj bele: a kiadásokhoz nem nyúltak hozzá, viszont csökkentek a bevéltelek - mi a franctól csökkenne akkor az adósság? Semmitől.

hoseman 2012.10.10. 13:16:59

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: ahamn értem...akkor pont... de még most sem tudom hogy safarov...tudod a baltás gyilkos aki álmában trancsírozott fel egy embertársát...tudod akit kiadtatok hazájának tudvalevőleg hogy ott ő lesz a csúcsceleb....ott lesz a menetben mint díszvendég??

Cartman (ex Cartman) 2012.10.10. 13:17:04

@Gondolkodni Próbáló Birca:
"Neked megváltozik attól automatikusan a véleményed, hogy a pártod ellenzékből kormányra kerül."
Uhhh... Te ilyen egyszerűen próbálsz gondolkodni? Akit kedvelek, annak nem is látom a hibáit? Vagy nem nevethetek rajta? Kapaszkodj meg! Az egészséges lelkületű ember bizony még akár saját magán is tud nevetni, nemhogy valami ripacs politikuson!

A kormánypárti tüntetésnek pedig valahol a rendszerváltás környékén végképp ki kellett volna mennie a közéletünkből. Különösen felénk, Kelet-Európában disszonáns, ha érted, mire gondolok... Félek, nem véletlen, hogy épp a fidesz hozta vissza ezt a csodálatos műfajt.

JosephSmith 2012.10.10. 13:21:50

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: Az hát... és ez a féreg detto, meg még ott van a Steffi parasztlány vagy ki... egyértelműen baloldali provokátorok.

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:22:21

@CSENDES:
Feljelentette Földi Gyulát, Erdőkövesd szocialista polgármesterét a saját felesége, akinek látleletei vannak arról, hogy a férfi többször is brutálisan bántalmazta -
...
A bíróságon folytatódhat Székesfehérvár SZDSZ-es alpolgármesterének bántalmazási ügye, amit a saját felesége kezdeményezett vele szemben, könnyű testi sértés miatt - tudta meg a HavariaPress.
...
Súlyos testi sértés gyanújába keveredett egy szocialista "képviselő"
Kékesi Tibor szomszédnőjét verte meg
...
Magda Sándor ádventi ünnepség után emelt kezet egy tanárnőre
2003. december 22., 15:45 fidesz.hu

Péntek este Gyöngyösön, a Mindenki karácsonya elnevezésű rendezvényt követően, melyen a város polgármestere Nagy Lajos apáttal együtt gyújtotta meg a főtéren Gyöngyös karácsonyfájának gyertyáit, Magda Sándor szocialista országgyűlési képviselő hazafelé menet nekiesett egy ötvenes éveiben járó tanárnőnek
....
Wekler Ferenc, a minden gyanú felett álló polgár
A családon belüli erőszak ellen küzdő SZDSZ-ben nem ügy a párt egyik vezető politikusának tettlegességig fajuló vagyonmegosztási vitája
...

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:24:18

@delano:
Ez egész egyszerűen hazugság.

A GDP arányos hiány, mind a munkanélküliségi ráta a 2010-es kormányváltási szinten van hozzávetőlegesen.

Az MSZP viszont valóban megduplázta mind a munkanélküliségi rátát,, mind a GDP arányos hiány.

Javaslom google data explorerének grafikonjainak tanulmányozását.
A hit ide nem elég, Gyurcsány seggének tisztításához.

CSENDES 2012.10.10. 13:25:23

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !:Ezért sírod vissza azt az MSZP-t amelyik megduplázta a munkanélküliek számát és az államadósságot ?

1998 munkanélküliek szám 328 ezer
2010 munkanélküliek szám 441 ezer

STADAT/KSH

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.10.10. 13:26:14

@Cartman (ex Cartman):

Abban igazad van, hogy ennek Kelet-Európában valóban van egy rossz mellékíze, de nyugaton nincs így, s ahhoz kellene alkalmazkodni.

S persze, nevetni lehet bármin. De egy Obama-párti humorista az alapügyekben egyetért Obamával és maximum másodlagos kérdésekben fog humorizálni rajta, míg Obama ellenfelén sokkal több nevetnivalót talál.

CSENDES 2012.10.10. 13:26:50

@CSENDES:

2008-ban a válságkor 301 ezer

P.Freddy 2012.10.10. 13:27:22

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !:

"Akinek van agya az nem megy ki visszasírni a munkanélküliek számát és az államadósságot megduplázó formációt.
"

De igen, visszasírjuk, mert Orbán HÁROMSZOR gyorsabban növelte eddig az államadósságot, mint az előzőek.

Ja és az előzőek FELEaNNYIT loptak, mint ORBÁN, FIDESZ, SIMICSKA, KÖZGÉP, ROGÁN, KÓSA, SZIJJÁRTÓ, KÉPVISELŐK (fejenként 30 milla zsebben) és a többi seggnyaló barom.

Áruld már el, neked miért jobb, hogy TÖBBET LOPNAK, TÖBBET HAZUDNAK, TÖNKRETESZNEK mindent? Talán haszonélvezője vagy? Mert akkor érthető, ésa akkor bocs, de akkor takarodj élvezni a vérverjetékekből húzott hasznodat, te bolsevik kommunista köcsög.

mirigy187 2012.10.10. 13:28:08

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !:

Nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozott telekszomszédjának az egyik keszthelyi fideszes politikus. Fodor Márkot, az önkormányzat külsős bizottsági tagját, a megyei közgyűlés fideszes képviselőjét testi sértés miatt feljelentették, az ügyben nyomoz a rendőrség

Térfigyelő kamera felvételei igazolják, hogy a XIII. kerületi fideszes képviselő, Agárdi László fiával együtt a minap szemétszállítókkal keveredett verekedésbe

Még szeptember 26-án este egy helyi fideszes képviselő megtámadta a „dolgát végző" nyugdíjast. A konfliktus hátterében állítólag egy évtizedekkel ezelőtti szidalmazás, illetve egy közelmúltbeli focimeccsen történt bekiabálás áll. Az esetnek több szemtanúja is volt, sőt feljelentés is született az ügyben.

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:29:51

Ez igaz..
Ez igaz..
Csakhogy 1998-2001-ig Fidesz volt.
Munkanélküliek:
1998: 328ezer
2002: 229ezer
2010: 441 ezer
Szóval majdnem dupla.

Forrás eurustat: Link:
http://www.google.com/publicdata/directory#!q=eu+unemployement

Miért nem gátak épültek stadionok helyett? 2012.10.10. 13:30:31

Összefújja a szart a szél megint ezen a magamutogató kreténtalálkozón.
Hányinger ez a majommenet, közben várjuk a hitelt.

Orbán dagadt, baltás, bóvlista takarodj!

mirigy187 2012.10.10. 13:31:31

@CSENDES: Az államadósság 2002-ben 53% 2010-ben 80% volt. Nem tudom hogy az illető hányas volt matekból de ez nem a duplája :)

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:32:58

@P.Freddy:
Ez is hazugság:

GDP arányos hiány:
1998: 60,9%
2002: 55,9% (-5%)
2010: 81,4% (+25,5%)
2011 vége: 80,6%

Miért olyanba hazudsz amit könnyű ellenőrizni ?

Forrás eurostat:
Link:
http://www.google.com/publicdata/directory#!q=eu+gdp

felcsutisuttyo 2012.10.10. 13:33:18

BÉKEMENET??????????????
A BIRKAMENET????????
HÚÚÚ megint lesz BÉGETÉS??????
NA EZEK KÖZÉ BEVÁGI A " kis" ATOMOT ÉS MAGYARORSZÁG BOLDOG ÉL TOVÁBB !!!!!!!

Bár a Milla viheti a " MAGYAR BALTÁT" magával hátha szembe találkoznak a NEMZETI BAROM TÖRPE szervezetével:....)))))
Le lehetne rendezni a kormányváltást is..:)

mirigy187 2012.10.10. 13:35:40

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: Még jó hogy 2010 3/4-ed részében a fidesz volt hatalmon :)

Állítsuk meg a ......... 2012.10.10. 13:35:48

"A férjem többször bántalmazott: három esetet tanúkkal tudok bizonyítani, egy alkalommal pedig rendőrségi jegyzőkönyv is készült a történtekről. Utóbbi öt évvel ezelőtt történt, összeszólalkoztunk, majd Tamás elment moziba. Mikor visszatért, nem engedtem be. Ekkor elment egy bevásárlóközpontba, vett egy feszítővasat, és azzal nyitotta ki az ajtót. Bántalmazott, miközben a négy hónapos közös gyermekünk a kiságyban feküdt"

Az Esztergomi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya személyi szabadság megsértésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást Meggyes Tamás ellen.

"A hajánál fogva rángatta, ott ütötte-verte"

Az illető mindemellett elmesélt egy 1999-es vitát is. Ekkor Meggyes "a Rózsát teljesen szétverte, kitépte a haját hátulról, felvitte Dobogókőre és az eset vége az lett, hogy a baleseti sebészetre kellett bevinni. Dobogókőn még valami szakadékba is be akarta dobni a Trabanttal együtt... Az egész tortúra kb. 3 órán keresztül tartott, addig nem engedte el őt a Meggyes. A Rózsát egyébként 4 napig bent is tartották a kórházban, olyanok voltak a sérülései... Az egész a Rózsa elmondása szerint úgy történt, hogy ott a földön a hajánál fogva rángatta, ott ütötte-verte."

Erről egyébként az esztergomi kórház baleseti sebészetén orvosi látlelet is készült, amelyben ez áll: Kui Rózsát "elmondása szerint ismert személy megverte. Eszméletét elveszítette. Hányt, jelenleg feje fáj." Sérüléseiről pedig a következőket rögzítették: "...Fejtetőn elől 2 Ft-nyi horzsolás, tarkótájékon csecsemőtenyérnyi területen kitépték a haját... Sípcsontja nyomásra érzékeny."

Ilyenekkel szép lehet békemenetelni.

felcsutisuttyo 2012.10.10. 13:37:03

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !:
BÉGETŐ BÍRKA VAGY...VAGY CSAK EGY SZARDARAB :))) hehe
...anyád szarni készült és Te estél ki belőle...na ilyen kell a Felcsúti suttyónak:))))Menj nyalni...úgyis szaros a szád...

hoseman 2012.10.10. 13:38:31

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: tisztelt menetelők....oszt' ilyenkor hogy van ez az egész?..tehát hogyan csúcsosodik ki ez az ezoterikus ünnepetek??.. otthon recska? vagy hogy?...tényleg érdekelne,mert ez az áhitat,ez a meg nem fogalmazott spirituális,adott esetben szexuális vágy a kedves vezető iránt valami egészen érdekes és elképesztő jelenség,amivel megéri foglalkozni!!

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:39:17

@mirigy187:
Nézd már meg a grafikont te szerencsétlen..

Ott a link.

Az MSZP kormányok rohamosan növelték a GDP arányos hiányt és a munkanélküliek számát szinte minden esetben (kivéve Bokros), a Fidesz meg nem, hanem nagyrészt javította a mutatókat.

Disintegrator Rising · http://disintegrator.blog.hu/ 2012.10.10. 13:40:18

@felcsutisuttyo: liberálbolsevik színvonal újfent megnyilvánult :D

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:40:39

@hoseman:
Engem inkább az érdekel, hogy miért csak a békemenetelők szexuális szokásai érdekelnek
A Millások DK-sok bulijára érkező "tömeg" miért nem ?
Te mire vered majom ?

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:41:59

@felcsutisuttyo:
Hát igen..

Eurostat adatokkal, és grafikonokkal nem lehet vitatkozni.

Marad a szokásos ballib színvonal számodra.
Ennyit tudsz meg a nevedet.

Disintegrator Rising · http://disintegrator.blog.hu/ 2012.10.10. 13:42:33

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: ezeket nem lehet tényekkel meggyőzni, feleslegesen strapálod magad sztem. amúgyis szopni fognak 2014ben, meg okt 23dikán is :)

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:43:16

@Salemi boszorkány:
Összesítés eddig:
2 jobboldali feleségverő barom politikus.
2 SZDSZ-es és 2 MSZP-s.

mirigy187 2012.10.10. 13:43:26

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: Mit nem értesz te nagyonhülye? 2010-ben csak 3 hónapig voltak a szocialisták az év nagy részében már a fidesz volt hatalmon az adósságot megdobta még kósa és szíjjártó ámokfutása miután jól megrángatták a forintot.

P.Freddy 2012.10.10. 13:45:23

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !:

Gyurcsány egy év alatt 1.8mrd-al növelte az államadósságot

Orbán egy év alatt 5mrd-al vövelte az államadósságot

Ez minimum háromszoros szorzó. És még nem vagyunk a végén. Orbán gyakorlatilag a szemetek láttára (és helyeslő bégetésetek közepette) teszi tönkre Magyarországot. Ez nem csak az ő, hanem a ti felelősségetek is.

mirigy187 2012.10.10. 13:46:26

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: Miközben a reálbérek csökkennek ugye. 2 és fél év telt el de minden rosszabb lett nemhogy javult volna. Leszarom az államadósságot mert nem csak ez befolyásolja a gazdaságot.

hoseman 2012.10.10. 13:46:44

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: a millások elégedetlenségüket fejezik ki...perverziónak nyoma sincs...a dk-sok gyurcsányra pörögnek...ott mutatkozik némi vágyjelenség,de ahhoz képest amit Ti produkáltok a vezéretek iránt,elenyésző mértéket mutat:))) én mire verem?? háát baszod...a kurvám arcára és nem egy kibaszott hazug,szemét,köpönyegforgató politikusra:))) puszi

Disintegrator Rising · http://disintegrator.blog.hu/ 2012.10.10. 13:47:59

@mirigy187: sztem nem érti mit makog neki egy gyurcsánymajom.

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:48:16

@mirigy187:
Nem tudom ismered-e a grafikon sajátosságait.
2 tengely. jelen esetben az x az idő, az y a GDP arányos hiány.
A linkelt grafikonon nos az látszik te nagyon hülye, hogy az MSZP alatt végig nőtt a GDP arányos hiány a Fidesz alatt meg csökkent.

Ránéztél egyáltalán vagy tök süket vagy matekból, vagy csak lököd a sablon dumát amit Gyurcsány eléd lök ?

Állítsuk meg a ......... 2012.10.10. 13:48:49

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !:
Na akkor még számold hozzá lézerjanit, aki megverte a feleségét, majd a feleség rokonai őt agyabugyálták el.
Őt a kecskeméti katonai kórházban bújtatták, a feleség pedig a hódmezővásráhelyiben volt.

Sir Galahad 2012.10.10. 13:48:52

Ez aztán tényleg borzasztó: nem csak ellenzéki, hanem kormánypárti emberek is tüntetnek! Tragédia! Be kéne tiltani, és jogszabályt hozni arról, hogy Magyarországon kizárólag a baloldalnak és a liberálisoknak van joguk tüntetni! Ja és még valami: amikor fölvetették, hogy mondjuk a melegfelvonulás idején mennyibe került a rendőri biztosítás, meg a többi, egyből megvolt a válasz: itten kérem a szólásszabadság gyakorlásáról van szó, aminek a járulékos költségeit kötelesek az adófizetők vállalni. Na és a Békemenetnél?

mirigy187 2012.10.10. 13:52:09

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: Ismerem a grafikont de nem bírod felfogni a csökött agyaddal hogy 2010-ben már nem a szocik voltak hatalmon.A reálbérek csökkenéséről regéljél nekünk valami meg a 27%-os áfáról, meg az árak emelkedéséről és stb.

P.Freddy 2012.10.10. 13:55:03

@Salemi boszorkány:

Plusz az se semmi, hogy a nagymagyar békemenetvezető egy szadista hajlamú, rasszista adócsaló barom, kommunista múlttal és beütéssel.

Úgy illik Bayer egy békemenet élére, mint egy vödör takony apácára öntve.

Ez után menni áhítattal - na az egy komplett skizofrénia. Vagy ha az nem, akkor nagyon mély, bagyon fullasztó butaság.

dr kíváncsivagyok 2012.10.10. 13:55:10

"Vajon létezik ma hazánkban olyan buzgó kormányt támogató személy vagy szervezet, aki (ami) mélyen a zsebébe nyúlva sok-sok (több száz) milliót áldoz a kormány melletti szolidaritásra saját vagyonából?"

Hogyne létezne . Közgép , CBA , stb,..a Fidesz liblingjei..
Mit gondolsz , miért kapják a jobbnál jobb megbízásokat ?
Abból a sokmillárdból csak futja egy kis támogatásra !?
Mióta világ a világ nem volt olyan kormány MELLETTI tüntetés ,.... AMIT NE AZ ADOTT KORMÁNY SZERVEZETT VOLNA !!!!!!!!!!!!!

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:55:29

@mirigy187:
Ez egyszerű mit a pofon kérlek.

Miután a szocik elkúrták, és az MSZP szlovákok elötti szintről az EU végére pakolták az országot, az EU és az IMF azt mondták (mit ad isten) kormányváltás után, hogy mostmár tartani kell a 3%-ot.

Szóval szért kell megszorítani mert a szocik
1. majd megduplázták a GDP arányos hiányt
2. megduplázták a munkanélküliségi rátát.
3. romokba lökték az országot versenyképesség szerint (szovákok elött -> görögök szintje)
4. nem lehet több a hiány (EU. IMF).

Röviden dióhéjban.

dr kíváncsivagyok 2012.10.10. 13:56:33

@P.Freddy:
Békemenet = Apáca ?!?!
Nagyon rossz hasonlat !
INKÁBB KURVA !

dr kíváncsivagyok 2012.10.10. 13:58:48

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !:
Te komplett demagóg hülye vagy...ráadásul tételesen nem igaz amit írsz !!!!
8 Úgy-e Te vagy Szijjártó ? ...vagy Kósa ? netán Selmeci.....

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 14:01:50

@dr kíváncsivagyok:

Miért kéne áldozni rá ?
Ugyanúgy kell kb kimenni a menetre is, mint az Erzsébet hídra.

Busszal, Gyalog Villamossal.

mirigy187 2012.10.10. 14:02:04

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: Ha jól emlékszema szocialisták levitték 9%-ról 4%-ra (2006-2009) a hiányt amit a kormányváltásig tartottak majd orbánék vissza akrták tornászni 7%-ra, hogy az igéreteiknek legyen fedezete erre intett be nekik az eu. Ezután jött elő varga a csontvázakkal ami bukta lett majd ezután bevezették nagy szakértlelemről adva tanúbizonyságot az egykulcsot amivel kapásból 600 milliárdos lyukat ütöttek a költségvetésben majd erre rátettek egy lapáttal a manyup pénzeknél + 550 milliárdot eltőzsdéztek a mol részvényeknél amelyekkel buktak nem kicsit. Na ennyit a szakértelmükről.

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 14:02:47

@dr kíváncsivagyok:
Fura..
Ezt már többen mondták a hozzád hasonló Gyurcsanyisták.

Viszont ezidáig én hoztak linkeket csak grafikonokra, eurostat aadatokkal, ti meg csak a pofátok hoztátok eddig.

hoseman 2012.10.10. 14:03:09

@Disintegrator Rising: jók ezek a blogok meg a hozzászólások.... egyetlen dolog kristályosodik ki az egészből.. jobb és bal oldal között sohasem lesz normális párbeszéd.. erre jól ráépített a Zorbán meg a tetves bandája...jóóól megosztották ezt a kurva népet.. azért 7-800 000 AKTÍV retardáltal(amennyien vagytok mostanság:))) már lehet sakkozni...

CSENDES 2012.10.10. 14:05:06

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: Először is nem hazudozunk.

Én megadom neked a forrást.
www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/mpal9807_03_03_01b.html?515

Másodszor: az államadósságot részben összegben, részben GDP arányosan (ez az adósságráta) fejezik ki. Államadósság/
GDP
Nos ugyebár ha a nevező csökken, mert ugyebár az nyilvánvalóan csökkent, akkor a ráta növekszik.

ateceged.hu/cegmukodtetes/a-het-grafikonja-a-gdp-alakulasa-magyarorszagon-20022011-ii-negyedev

Azonban a ráta abszolút értékének az egymáshoz viszonyításának nincs értelme különösebben.

mortullus 2012.10.10. 14:05:23

Millás óriás tüntetés
ezen azért jót röhögtem :)

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 14:11:19

@CSENDES:
A ráta adott éveiben kapcsolt értékek összevetésének valőban nincs túl sok értelme (más-más belső - külső körülmények) stb..

Ám itt tendencia figyelhető meg.
nevezetesen hogy az MSZP alatt tendenciózusan nő a munkanélküliségi ráta, és a GDP arányos hiány is a Fidesz alatt meg csökken.

Aminek viszont van értelme, hogy pl a környező országokkal hasonlítjuk össze teljesítményünket egyadott pillanatban. (nagyjából ugyanazon külső körülmények).

Nem nehéz a grafikonokból észrevenni, hogy az MSZP-től egész Európában nem volt bénább kormány, aki ilyen ütemben amortizálta minden gazdasági mutatónkat.

Nem véletlen hogy szlovákok elötti 2010-es poziciónkhoz képest 2010-re mindenben utolsóak lettünk a görököggel holtversenyben.

dr. Kóser Malac™ (a legnagyobb demokrata civil)! 2012.10.10. 14:11:21

@mortullus: Miért? Tudod hányan fogják otthonról lájkolni??? :)

CSENDES 2012.10.10. 14:13:23

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: Hát ebben igazad van.

Most pedig szárnyalunk. tudom Feritél van.
Hagyjuk ezt a vitát.

TrueY · http://qltura.blog.hu 2012.10.10. 14:19:47

Nagyon helyes! Békemenetet inden hétre! Én emlékszem a filmhíradókból, hogy 1957. május elsején mekkora volt a lelkesedés a felvonuláson! Gondolom ezt megirigyelték a kedves szervezők!

A baloldal már csak ilyen. :)

belekotty 2012.10.10. 14:22:58

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !:
"GDP arányos hiány:
1998: 60,9%
2002: 55,9% (-5%)
2010: 81,4% (+25,5%)
2011 vége: 80,6%"

Hmmmm... és hova lett akkor a 3000 milliárd manyup pénz?

Trejo 2012.10.10. 14:23:40

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: Nagyon jól nyomod. Ha fele ilyen jó vagyok, mint TE, akkor megkapom a 2 forintot öt leütésenként? A szóköz ugye nem számít? Hol lehet jelentkezni?

becike4 2012.10.10. 14:23:56

@Schindler Pistája: judeobolsevik- Bencsik,Kerényi???

ananda123 2012.10.10. 14:25:44

@Cartman (ex Cartman):

Ha szerinted csak valami _ellen_ lehet tüntetni, akkor a békemenetet felfoghatod a ballib hazugságok elleni tüntetésnek.

Sokan élnek ugyanis Magyarországon, akik szerint _hazugság_, hogy diktatúra van, _hazugság_, hogy nincs szólás szabadság és _hazugság_, hogy az ország többsége meg akarja buktatni a kormányt.
Normális országban persze a hazugságok leleplezik önmagukat, de egyrészt ez nem egy normális ország (normális országban ugyebár nem lesz az ordenáré lebukásból "szenvedélyes igazságbeszéd"), másrészt a magyar baloldal már nem csak idehaza, hanem külföldön is terjeszti az agyrémeit, amit az ottani elvbarátaik részben szolidaritásból, részben anyagi és politikai érdekből - de mindenképpen kritika nélkül - átvesznek.
Ilyen esetben igen is van értelme megmutatni, hogy sokan vannak, akik nem a ballib megélhetési rettegők által mantrázott látszat-valóságban élnek és meg tudják különböztetni a pártpolitikai érdekektől vezérelt, pitiáner hazugságokat a realitástól.
Persze az sem mellékes, ha nyilvánvalóvá válik, hogy ők vannak többségben.

mirigy187 2012.10.10. 14:33:01

@ananda123: A fidesz 8 éven keresztül futkosott brüsszelbe és hozatott nemzetközi megfigyelőket a nemzeti ünnepekre. Nem győzött feljelentéseket tenni.

mirigy187 2012.10.10. 14:35:52

@ananda123: Hála Istennek az emberek nagy részének kinyílt a szeme legalábbis a környezetemben ezt tapasztalom és egyre kevesebben fogékonyak a fidesz által kreált álomvilágban hinni. Már nem hiszik hogy a világ a hibás sőt már röhögnek rajta. Egyre inkább körvanalazódik, hogy a fidesz csak ellenzékből tudott nagy dolgokat mondani hatalomra jutva csak egy dolog érdekli őket és az a haszonszerzés.

kekec8 2012.10.10. 14:36:15

@Salemi boszorkány:

Ha neked mindegy, hogy idd ki a bilit, vagy vidd ki a bilit... :) Minek írkálsz, ha ilyen sötét vagy? :)))))

hoseman 2012.10.10. 14:37:39

@ananda123: nna...káprázatos egy jószág vagy te ananda:))) többségben vagy mi? minél vagy te többségben??... magyarország fele szarik az egészre úgy ahogy van... a másik fele apátiába süllyedt.... arra a 600 000 konzultácionistára vagy oly büszke??...

mirigy187 2012.10.10. 14:42:08

@hoseman: Azt a 600 ezret sem mind fideszes küldte vissza ez biztos. Így még árnyaltabb a kép

nu pagagyí 2012.10.10. 14:50:37

A Békemenet programja:
A lelkesítő békeszózatot Bayer Zsolt olvassa fel, amit tetleges nemzeti összefogás követ.
A szervezők felkérik szimpatizánsaikat, hogy hozzanak magukkal boxert, vagy fahusángot, de egy vasalt sarkú biblia is megteszi.

hoseman 2012.10.10. 15:09:02

@ananda123: arról nem is beszélve hogyaszonygya "békemenet" meg NER,aztán itt ballibsiztek ezerrel... hát elmentek ti a jó édes anyucikátokba vissza.... csepp agyatokban nem fogalmazódott még meg hogy sok százezer(SOK és nem párszázezer ahányan ugrotok a hívószóra..)ember pártiszimpátia nélkül,csak annyit szeretne mint rendes adófizető polgár,hogy végre valaki demokratikusan ,tisztességesen képviselje az érdekeiket.?!..

Állítsuk meg a ......... 2012.10.10. 15:10:18

@ananda123:
"Ilyen esetben igen is van értelme megmutatni, hogy sokan vannak, akik nem a ballib megélhetési rettegők által mantrázott látszat-valóságban élnek és meg tudják különböztetni a pártpolitikai érdekektől vezérelt, pitiáner hazugságokat a realitástól.
Persze az sem mellékes, ha nyilvánvalóvá válik, hogy ők vannak többségben."

Akkor ez a békemenet igazából csak egy álnév, ez inkább erőfitogtatás akar lenni.
Meg kell mutatni, hogy a fideszék vannak többen és fogja be mindenki a pofáját.
Ezt nevezi a fidesz demokráciának?

delano 2012.10.10. 16:50:44

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !:
"Ez is hazugság:

GDP arányos hiány:
1998: 60,9%
2002: 55,9% (-5%)
2010: 81,4% (+25,5%)
2011 vége: 80,6%

Miért olyanba hazudsz amit könnyű ellenőrizni ?
"

Fogd már fel, hogy nagyvonalúan figyelmen kívül hagyod a rendszerváltás utáni időszak legnagyobb, legdurvább és legundorítóbb rablását, a manyupok lerablását. 3 millió ember 10 éves megtakarítását lopták el, csak ezért és semmi másért nem csökkent az adósság. Igy kurva könnyű volt, de mégegyszer ez nem fog menni. Innentől ugyanúgy fog továbbnőni, mint eddig. Ha ezt nem veszed figyelembe, akkor a számaid szimpla hazugságok.

delano 2012.10.10. 17:49:41

@ananda123: "másrészt a magyar baloldal már nem csak idehaza, hanem külföldön is terjeszti az agyrémeit,"

Az ember mindig tanul. Azt hittem, hogy ez már olyan szintű ostobaság, hogy élő ember nincs, aki ezt elhiszi, de úgy tűnik mégsi van... Szóval itthon minden a legnagyobb rendben, csak a baloldal áskálódik, ugye?

vallatas 2012.10.10. 18:43:03

ezt tessék kinyomtatni szórólapra és terjeszteni a tüntetők között:
mariablogja.wordpress.com/2012/08/06/120-ok-ami-miatt-nem-szavaznek-a-fideszre/
:-)

az a sok békemenet tüntető akik a fidesz seggét nyalja, biztos nem fizet adót, mert különben nem szeretnék ennyire a mestert :-) ja és a nyugdíj se érdekli őket :-)
afaszom a birka többségbe!

vallatas 2012.10.10. 18:47:03

ja, a vicces, hogy a föld mutyi miatt még csak utcára se ment senki... ott több tízezer magyar állami vagyont loptak el a Fidesz érdekcsoporthoz tartozó úriemberek... de a Viktor szent sérthetetlen becsülete miatt azért kivonul majd megint 100ezer fizetett agyhalott birka magyar.

vallatas 2012.10.10. 18:48:44

@vallatas: több tízezer hektár állami föld vagyonra gondoltam :-)

Cartman (ex Cartman) 2012.10.11. 09:01:54

@ananda123:
Gratulálok!
Nagyon szépen bebifláztad a pártsajtót!

Na, pont a hozzád hasonlók miatt írtam, hogy csak az értelmes véleményt kell respektálni. Az ilyen ostoba demagógok viszont bőven megérdemlik, hogy jó hangosan kiröhögjük őket!

Hótt Kuzin 2012.10.11. 09:19:32

De összefújta a szél a szart, elvtársak. :) Nem baj, hörögjetek csak.