morgás joga 6.jpgAki lemaradt, még nem maradt ki - október 23-án bárki nyugodtan csatlakozhat akár a Milla és Szolidaritás, akár a III. kormánypárti tüntetéshez, vagy más szóval "békemenethez", de Jobbik is beszáll a programkínálatba, központi ünnepi nagygyűlését a Deák téren rendezi. 

A Milla-Szolidaritás és a Jobbik célja egyértelmű, de mi a célja az októberi békemenetnek? Mert valljuk be őszintén, honfitársaink döntő többsége szerint a menetek, tüntetések csak a legritkább esetben verbuválódnak a kormány éljenzésére - és ezt az a sok millió ember is tanúsíthatja, aki  a régi május elsejéken zászlót lengetett és mozgalmi dalok ritmusára lépdelt a tribünön álló nemzet nagyjai előtt ...

A békemenet küldetését Csizmadia László, CÖF-alapító, a CET elnöke anno így fogalmazta meg:

"A budapesti békemenettel Európában fellobbant az első jelzőtűz, és tanúságot tett róla, hogy még nehéz körülmények között is lehetséges szoros szimbiózisban élni a nép által választott kormánnyal, ha közel egységes a mögötte álló nemzeti akarat. A választókkal való folyamatos párbeszéd olyan védőburkot alakít ki a kormányzás körül, amely által az hosszú távon is megőrizheti demokratikus jellegét, és ezáltal kívülről nem támadható."

És aki nem volt még békemeneten, kimaradt a kormány tevékeny támogatásának és a hatalom melletti kiállásnak lehetőségéből, valamint nem érezhette a közös ellenség összekovácsoló erejét (2012. január 21-i felhívás) és az összegyűlt legszebb ruhás emberek fáklyás-gyertyás-szimbiózisos összetartozását:

"ismét elérkezett az idő, amikor nemzetünk szuverenitásáért és kormányunk mellett kell kiállnunk. Nem engedhetjük, hogy a bankbirodalom a pénzügyi vasfüggönyt leeressze hazánkra és Közép-Kelet-Európára." (a közlemény címe a "Magyarok a nemzetben", bármit is jelent ez).

És ahogy Kerényi Imre látta a helyszínen: 

"Kerényi Imre az Indexnek elmondta: meg kell mutatni az erőt. A miniszterelnöki megbízott szerint a tüntetésen mindenki nagyon normális, szépen fel van öltözve, mindenki csendes és nyugodt. Szerinte meg kell mutatni az erőt és ki kell vívni a tiszteletet. Mint fogalmazott, mi tiszteljük az EU-t és az USA-t, de elvárjuk, hogy cserébe ők is tiszteljék Magyarországot és az ország szuverenitását. Kerényi szerint olyan időket élünk, amikor a hatalom mellett kell kiállni. Szerinte a világnak kell megbékülnie a magyarsággal, mert félreértenek minket. Szeretné például, ha minél többen elolvasnák az alaptörvényt azok közül, akik beszélnek róla, például az Európai Parlamentben."

Aki lemaradt, annak békemenetes fíling közel 17 percben (mini riportokkal, szentelt vízzel, nemzeti színű keresztes szívvel, "We are proud Orbán our president"-tel):

 

Aki nem volt ott, az nem érezhette úgy, hogy Dr. Csizmadia László dicsérő szavai neki is szólnak: "(...) közös együttműködésünk világra szóló teljesítmény volt, megtettük, amit nemzeti szuverenitásunk és kormányunk védelmében lelkiismeretünk parancsolt", mindezért köszönetet mondott a szervezésben oroszlánrészt vállaló Bayer Zsoltnak, Bencsik Andrásnak, Széles Gábornak és Stefka Istvánnak, az ECHO TV-nek és a Magyar Hírlapnak. 

" ... a nemzetért és a demokratikusan megválasztott kormányért felvonulók a Civil Összefogás Fórum hívószavára és a Civil Együttműködési Tanácskozás csatlakozó erejére támaszkodva, soha nem látott egységes nemzettudattal a civilizált magyar polgárok állásfoglalását jelenítették meg az Európai Unió felé. (...) 
Összefogásunk elégedett mosolyt csalt a jelen lévők arcára, az emberek megérezték az egymásba vetett bizalom fontos üzenetét." (Csizmadia László)

 

 

A békemenet célja lehet az ünneplés is (2012. március 15) - Bayer Zsolt előzetesen elmondta: azokat hívják, akik január 21-én részt vettek az első Békemeneten, és azt kérte, hogy "hozzanak magukkal még egy embert". Bencsik András, a Magyar Demokrata főszerkesztője, az újabb Békemenet másik szervezője sajtótájékoztatón megemlítette a félelmét is, miszerint hogy egy "körül nem írható gazdasági, pénzügyi hatalom" próbálja megnyirbálni Magyarország szabadságjogait.

"Csodálatos négyszázezres közösségünk 2012. január 21-én példát mutatott a hőbörgőknek. Csendesen vonultunk, jövőnkön gondolkodva." (felhívás)

És volt, amikor jó lett volna egy békemenet - ez történt a Schmitt Pál-botrány során, amikor Dr. Csókay András Ph. D. idegsebész felvetette, ideje lenne egy újabb  békemenetnek, ("Keresztény ember nem sértődhet meg, ahogy ő is teszi.  A Jóisten megadja az erőt neki. Ideje lenne egy nagy békemenetnek érte is.")

 

Ha pedig épp nem rántható össze egy sürgősségi békemenet, a résztvevők nevében a szervezők intézkednek, többek között februárban levelet írtak az Európa Bizottság döntése miatt Barrosonak, melyben "megdöbbenve és értetlenül" álltak a Kohéziós Alappal kapcsolatos felfüggesztés miatt - hiszen az a kormány, amely mellett 400 ezren békemenetelnek, nem érdemelheti ezt meg, a civil erőt pedig uniós szintre fejlesztik.

"Mi, a Civil Összefogás Fórumba tömörült több százezer polgár, továbbra is kiállunk az Orbán-kormány mellett, nem elfogultságból, nem azért, mert e kormány ne követett volna el hibákat az elmúlt szűk két évben. Hanem azért, mert hosszú évek korrupt és tehetségtelen kormányzása után ez a kormány valóban az állampolgárok érdekeit képviseli és úgy áll ki az ország érdekei mellett, ahogyan azt a többi uniós ország is teszi. Tudniuk kell Önöknek, hogy ha a következő időszakban is úgy érzi az általunk is képviselt állampolgárok többsége, hogy Magyarországnak nem megérdemelt döntéseket és bánásmódot kell elviselnie, akkor a civil erőben rejlő lehetőségekkel a hazai szint mellett akár európai uniós szinten is élni fogunk." (Sajtóközlemény)

Áprilisban levelet kapott  Iryna Ivaschenkoa Nemzetközi Valutaalap budapesti képviseletének vezetője is, melyben a békemenet szervezői leírták, továbbra is támogatják a kormányt, ellenzik a hazaárulást és kijelentik, a kormány folyamatosan egyeztet a civil társadalommal:

(... ) A Magyarországnak és az Uniónak is komoly gondot okozó gazdasági válság politikai felelősei bukásuk óta, hazug és erkölcstelen eszközökkel, az Unió vezető szerveinek félrevezetésével, ideológiai alapon próbálják aláásni a magyar gazdaság szerkezetváltásának sikerét. Nyilvánvaló, hogy céljuk a magyar kormány megdöntése, amely ellentétes a népfelség elvével, az európai demokrácia legalapvetőbb elvével és legfőbb értékével. 

Magyarország polgárai meg akarnak szabadulni a pénztőke gyarmatosító törekvéseitől. Társadalmilag és gazdaságilag is erős partnerként elől kívánunk járni az Unió stabilitását és fejlődését eredményező átalakításban. Tanúsítjuk, hogy a magyar kormány folyamatos konzultációban áll a civil társadalommal, kikéri a véleményét és azt lépésről-lépésre, gazdasági lehetőségeinek megfelelően érvényre juttatja. Ennek köszönhetően valósult meg a CÖF és a CET társszervezésével a kormányt támogató négyszázezres „Békemenet”.

Aki úgy érzi, itt az ideje, hogy részt vegyen a következő békemeneten, már megjelent az idei október 23-i rendezvény felhívása, a jelszó az adósrabszolgaság elleni küzdelem:

"(...) a történelem pedig többszörösen igazolta, hogy az „adós-rabszolgaság” képes nemzeteket megsemmisíteni. 

Bizonyítsuk be, hogy van kitartásunk, inkább vállaljuk az átmeneti szegénységet, mint az örökös rabigát. Adjon erőt, hogy Európa számos népe hasonlóan gondolkodik és szolidáris velünk, hiszen közös törekvésünk a gazdasági és az ebből fakadó még súlyosabb civilizációs válság felszámolása.

Több mint fél évszázadig szenvedtünk a kommunizmustól, de a korábbi haszonélvezők utódai még 2010-ben is 15.000 Mrd-os adóssághalmazt akasztottak a nyakunkba. Ezt három év alatt ismét nekünk kell visszafizetni. 

(...) Találkozzunk újból, mutassuk meg, hogy a hit segít, az erkölcs kötelez, nem maradunk adósa senkinek, még akkor sem, ha a pénzhatalom nagyurai így szeretnék."

 A tét viszont emelkedik: a békemenetes szervezők a Szolidaritás és a Milla október 23-ai óriástüntetésére szervezik rá saját kormánypárti megmozdulásukat, utólagos számháborúval, hol voltak többen az igaz magyarok közül, ki volt nemzetibb, hol ragyogott több fáklya és hol szólt több hazafias dal. 

 

Az pedig további jó hír, hogy a békemenetesek békeidőben karosszékükben otthon, a meleg kályha mellett is magukhoz vehetik szellemi táplálékukat - nekik ajánlotta Kerényi Imre a most megjelenő kultuszkönyvtár sorozatot.

Ha pedig bárkinek is kétsége lenne, mi a békemenet igazi célja, mankóul Csizmadia László szavai e tárgyban,

  • hogyan képzeli is a békemenet (és vajon szoros szimbiózisban vele a kormány is?) az unió jövőjét:

"Az unióra vonatkozó törvényhozás a jövőben legyen a nemzeti parlamentek dolga. Európai csúcsparlamentre nincs szükség. Mandátumuk lejártával csomagoljanak a képviselők!
Az Európai Parlament pártapparát­csikok szovjet típusú „dumájává” vált, miközben egyre gátlástalanabbul fogyasztja az európai polgárság közpénzeit. Felelős uniós kormányra van szükség, olyanra, amely végrehajtja a tagállamok közös határozatait! A kormány tagjait a tagországok parlamentjei válasszák meg! Az Európai Unióban a szakmai bizottságok tagjai valóban képzett szakmai kiválóságok legyenek! A szakmailag felkészült bizottságok lesznek majd alkalmasak jól átgondolt törvényjavaslatok és határozatok előkészítésére, melyeket a tagországok szakminisztereinek közössége bíráljon el, majd a tagállamok parlamentjei emeljék törvényi erőre többségi, vagy szükség szerint kétharmados szavazattal!" (Magyar Hírlap)

  • valamint az együttműködést az IMF-fel és az Európai Központi Bankkal:

Ha az IMF és az Európai Központi Bank saját kezébe akarja venni Magyarország irányítását, akkor polgárainkra az örökös vezetőszáron tartás vár. Az ördögi bankvilág rácsos kapuja bezáródik. Látható módon az unió vezetősége a pénz fegyverével kívánja akolba terelni tagjait. (...) 

Az euró­pai polgárok nyilvánosságot kívánnak, pontosan látni akarják az IMF és az Európai Központi Bank hitelei felett a döntéseket, megunták, hogy a fejük fölött a bankok hizlalása érdekében olyan megállapodások születnek, amelyek a családokra örökös eladósodást hoznak. (...)

Az első olyan ország vagyunk, amely az általános gazdasági válság megoldását nem más népektől várja, igyekszik elkerülni az adományt, és saját erőből próbál kikecmeregni a slamasztikából. A példát mutató magatartást a tárgyaló banki partnereknek is meg kell érteniük, mert a rövid száron vezetést sem a magyarok, sem más európai népek nem fogadják el. (...)

(...) amikor a magyar kormány a saját bőrét kockáztatva konszolidálja az ország gazdaságát, a közjóra irányuló cselekedeteit támogatnunk kell. A polgárok kétharmados választási akaratát következetesen végre kell hajtani.

Vigyáznunk kell azonban, mert ez az út egészen más, mint amikor örökös vezetőszáron kívánják a népeket korlátozni. Ebből mi, európai patrió­ták, nem kérünk. (Csizmadia László, Magya Hírlap)

És ami a legfőbb kérdés: ez a békemenet-kormány szimbiózis mennyibe kerül a magyar adófizetőknek?

A rendőrség és a mentők vajon mennyit számláznak ki a biztosításért? Az önkormányzatok kapnak ellentételezést a közterület-foglalásért, az összetaposott zöldfelületért? Vajon vannak, és ha igen, mennyibe kerülnek a fizetett menetelők, illetve mennyit kóstál a lelkes kormánypártiak vidékről fővárosba szállítása? Ki fizeti a külföldi szolidárisok magyarországi turnéját?

Vajon milyen költségvetésből és ki finanszírozza immáron harmadjára a százezres nagyságrendű menetek logisztikáját, a kormánypárti transzparensek legyártását ("Nem leszünk gyarmatok", "Hajrá Orbán Viktor!", "Gátat a világuralmi tébolynak", "Ők értünk, mi értük"), a menetelők őrzés-védését, a közterület-foglalás díját, a tribünök felépítését, a szónoklatok technikai kiszolgálását, a szervezők költségtérítését, az önkéntesek uzsonnáját-forró teáját meg a mobilvécék kihelyezését? És most, októberben mennyit ér meg a Milla és Szolidaritás, valamint a Jobbik rendezvényének ellensúlyozása?

 

Még egy utolsó kérdés:

Vajon létezik ma hazánkban olyan buzgó kormányt támogató személy vagy szervezet, aki (ami) mélyen a zsebébe nyúlva sok-sok (több száz) milliót áldoz a kormány melletti szolidaritásra saját vagyonából?

 

Csatlakozz a Facebook csoportunkhoz!

A bejegyzés trackback címe:

https://morgasjoga.blog.hu/api/trackback/id/tr554818425

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: 3 Malac építési tanácsai 1. csatorna 2012.10.10. 14:09:49

Ne feledd Szakikám, ami befolyik az egyszer ki is folyik, és nem mindegy, hogy hol! Tervezz, rajzolj, gondolkodj! Mielőtt véglegesen összeállítod, tégy úgy mint a kíváncsi tinédzser: tedd be gumi nélkül! Hidd el, a PVC és a gumitö...

Trackback: Mandiner blogajánló 2012.10.10. 12:12:02

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Trackback: Hová bújik Orbán Viktor a magyarok elől október 23-án? 2012.10.10. 12:06:19

Orbán retteg. Nem jelenik meg az állami ünnepségeken, nem mond beszédeket nyilvános helyen és kordonnal vetette körbe a miniszterelnöki villát. Retteg attól, hogy megint kifütyülik, hogy megint lebuzizzák, retteg, hogy megalázzák. Ezért inkább nem is m...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Kepa 2012.10.10. 09:54:16

Istenem, mas orszagokban, nagy fesztivalokkal unnepelnek. Nekunk meg ez jut. Szomoru. :(

Pan Modry 2012.10.10. 09:57:45

A Bekemenet arra mindekepp jo hogy megtudjuk azon magyar allampolgarok minimalis szamat akiknek az IQ-juk 60 alatt van...

puffatag 2012.10.10. 10:01:57

@Pan Modry: vagy hogy hányan kapnak fizetést a fidesztől... óvakodj a törpétől

fludd 2012.10.10. 10:02:38

@Pan Modry: Egy igazi demokrata. Tehát aki másként gondolkodik mint ön, az hülye!
Gratulálok!

redi1 2012.10.10. 10:05:44

@Kepa: Nekem is pont ez jutott eszembe. Hogy mikor lesz már egy normális, AKTUÁLPOLITIKAMENTES ünnepünk.

djukel 2012.10.10. 10:07:02

@fludd: Az agyhalottakat "másként gondolkódnak" nevezni fideszes cinizmus.

Pan Modry 2012.10.10. 10:10:32

@fludd:
a maskent gondolkodas OK, de kimenni az utcara a szabadidodben es tomegben maszkalni ahelyett hogy egy wellness szallodaban koktelt iszogass vagy elrepcsizz egy hetvegere mondjuk parizsba roppant alacsony intelligenciaszintre val..

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.10.10. 10:11:13

Szerintem nincs olyan "szabály", hogy olyan párt nem szervezhet tüntetést, mely hatalmon van.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.10.10. 10:14:06

@redi1:

Politikamentes eleve nem lehet egy POLITIKAI TARTALMÚ ünnep. Március 15., október 23., augusztus 20. mind politikai tartalommal bír. Augusztus 20. pl. nyilván nem ünnep Koppány híveinek és október 23. sem Kádár híveinek. Nekem meg pl. március 15. nem ünnep, mert habsburgista vagyok.

ifrance 2012.10.10. 10:18:43

@Pan Modry: szerintem az vall alacsony intelligencia szintre, ha valaki nem képes elfogadni, hogy másnak más az érték és ezért áldozatot is képes hozni.
nem hülye az, aki wellness szálló helyett korán felkel, és kirándulni megy pl. akkor sem, ha én nem szeretek korán kelni.
az sem hülye, aki a wellnessre szavaz, az sem, aki inkább ételt osztani megy hajléktalanoknak. csak más az értékrendje.
próbáltam elképzelni, hogy mi jó lehet egy békemeneten (milla tüntetése, stb.) részt venni, de nem nagyon találtam olyan okot, ami engem személy szerint motiválna erre. de ha valakinek erre van ingerenciája, miért ne tehetné meg? miért nézzem érte hülyének?

sokkal veszélyesebb a demokráciára a T. blogoló azon okfejtése, hogy vajon mennyibe is kerül nekünk az, hogy egyesek tüntetgetnek, vonulgatnak. (más kérdés, hogy igen szelektíven csak az egyik oldal köztéri megjelenésének a költségei fájnak neki) innen már csak egy lépés, hogy kiszámoljuk, hogy egy országos választás árából hány lélegeztetőgép jön ki, és az eredménytől sokkolódva önként lemondjunk a szabad választásokról...

Cartman (ex Cartman) 2012.10.10. 10:25:12

@fludd:
Másként?

Talán inkább _nem_ gondolkodik.

rockseiaXLL · http://nemfasza.blog.hu/ 2012.10.10. 10:25:48

Előre szólok, hogy a békemeneten több tízmilliárdan lesznek. Persze lakott exobolygókról is érkeznek ner-szimpatizánsok, akik egyúttal regisztrálhatnak is 2014-re, szavazni meg majd küldfénypost.
A bájer majd megint mondani fog valami vicceset, már készül rá nagyon.

fludd 2012.10.10. 10:26:24

@Pan Modry: Akkor ugyan ez a véleménye a millás megmozdulásokról is? Ha igen akkor azzal a néhány tízezerrel bővül a a 60 alattiak létszáma, nem? Már ha pontos eredményt szeretnénk kapni a képletet e ként kéne módosítani, és a 60 alattiak halmazát nem korlátozni a békemenetre. :)

Szevasztok 2012.10.10. 10:27:13

@ifrance: "sokkal veszélyesebb a demokráciára a T. blogoló azon okfejtése, hogy vajon mennyibe is kerül nekünk az, hogy egyesek tüntetgetnek, vonulgatnak."

Nem érzed a különbséget az ellenzéki és a kormánypárti tüntetés/vonulás között?

A tüntetés alapból egy ellenzéki műfaj - a kormányerőknek mi szükségük rá? (főleg 2/3 esetén).

Cartman (ex Cartman) 2012.10.10. 10:28:31

@Gondolkodni Próbáló Birca:
Valóban nincs ilyen szabály, de a kormánypárti tüntetés valami olyasmi, mint a kormánypárti politikai humor...

fludd 2012.10.10. 10:28:51

@Cartman (ex Cartman):

Ez a megjegyzés jó példa arra amit írtam. Nos, ez a fajta vélemény vezet a totalitárius diktatúrákhoz (fasizmus, kommunizmus), miszerint nekem igazam van a többi hülye tehát kiírtható. Gratulálok!

Aki nem tartja tiszteletben a másik véleményét, az nem mondhatja magát demokratának. :)

spontan · http://erdekessegek.info 2012.10.10. 10:29:29

Arra jó lesz a menet, hogy lássuk hányan lesznek ott az előzőhöz képest. Bár a keménymag biztos most is újra elmegy.

fludd 2012.10.10. 10:30:11

@djukel: Nos, ha valaki agyhalott, az mozdulni sem tud, csak vegetál. Tehát az agyhalott nem tud felvonulni a sem a békemeneten sem a millás sétáláson. :)

kvpsgb (törölt) 2012.10.10. 10:30:18

Valahol nagyon hülye az, aki tényleg azt hiszi hogy százezres békementet össze lehet verbúválni pénzből.
Akkor és ott a jobboldaliak, kormánypártiak döntő többségének elege lett az EU felől érkező rágalomhadjáratból, meg akartuk mutatni, hogy itt bizony nem lesz külföldről kormánybuktatás, ezért volt olyan sikeres a menet.

Az ellenzék pedig szemmel láthatóan úgy beszart, hogy máig a cipőbe csorog a nadrágból.

Disintegrator Rising · http://disintegrator.blog.hu/ 2012.10.10. 10:30:45

mi az hogy miért kell? azért hogy megmutassuk ismét, hogy a retkes ballib métely képviselői hangyafasznyian sincsenek hozzánk képest, csak a neten vannak felülreprezentálva.

KG2000 2012.10.10. 10:31:21

@ifrance: Egyetértek veled. Ez a jelenség Magyarország ill. a magyarok valódi problémája. Minden egyes ilyen rendkívül szélsőséges megnyilvánulás nem is olyan indirekt módon rombolja az országot, vagyis végül is majdnem mindenkit, különösen az egyébként is kiszolgáltatottak.

Tudomásul kell venni, hogy a demokráciában szabad a politikai verseny, és egyetlenegy szereplőt sem szabad erőszakkal háttérbe szorítani avagy virtuálisan vagy ténylegesen megsemmisíteni. Egyszerűen elképesztő (azon túl, hogy nem demokratikus) az a felfogás, hogy csak az az ember, aki a Milla tüntetésén vesz részt.

Az meg különösen abszurd, hogy a millás tüntető kizárólag a békemenet költségeit akarja megspórolni. Az az igazság, hogy a jelenlegi harsány kormányellenesek minden egyes megnyilvánulásukkal csak azt bizonyítják, hogy hozzájuk aztán semmiképpen nem érdemes csatlakozni.

Zerwikaptur - Hármat egy csapásra! 2012.10.10. 10:33:45

@Pan Modry: Te egy igazi demokrata vagy, gratulálok! Jó utat Párizsba!

Gyuri58 2012.10.10. 10:34:57

Azt vártam, hogy a politikai elemzők meg az oknyomozó újságírók között akad valaki, aki végre rákérdez az ellentmondásra. Mit keres egy békemenetben a szabadságharcosok hada? Számomra ez bizony feloldhatatlan ellentmondás. Vagy ez is a pávatánc része?

csizsikpizsik _jobbulást Tito, Pique takarodj! 2012.10.10. 10:37:00

Vajon most milyen táblák lesznek a Viktor szeretünk! mellett?

Igen, lófaszt a tanároknak nem konyakravalót!
Magasabb ATM adót!
Még több saját pénzünkön kinevelt diplomást űzzünk külföldre hogy itt senki ne maradjon!
Több Matolcsy adót!
Igen, még többet akarunk fizetni még több helyre!
Addig nem nyugszunk amíg egy embernek is munkája van ebben az országban a közszférán kívül!
Más hűbérföldjén akarunk közmunkában kapálni és a gyerekeinknek is csak ilyen életet akarunk!

delano 2012.10.10. 10:37:01

@kvpsgb: "Akkor és ott a jobboldaliak, kormánypártiak döntő többségének elege lett az EU felől érkező rágalomhadjáratból, meg akartuk mutatni, hogy itt bizony nem lesz külföldről kormánybuktatás, ezért volt olyan sikeres a menet."

Ez mindig beválik. Gyártunk egy képzelt ellenséget, aztán legyőzzük. Akkkor az EU akart állítólag kormányt buktatni, bár erről az EU nem tudott. Most elképzelt IMF listák vannak, amiről ugyan az IMF nem tud, de mi legyőzzük. Szerintem jövőre a pirézek ellen vonuljatok fel, tuti nyerő stratégia.

Silent Bob 2012.10.10. 10:37:16

@Gyuri58: "Egy a jelszó tartós béke
Állj közénk és harcolj érte."
:D

Pan Modry 2012.10.10. 10:37:41

@fludd:
Bar en nem mennek Millas rendezvenyre, de az aktualis hatalom ellen tuntetni mindenesetre sokkal kevesbe ciki mint ellene...

A Bekemenetesekrol a buta kadari kispolgar jut az eszembe akik unnepli majus elsejet az ingyenvirsliert es sorert. A bekemenetesek annyiban sotetebbek hogy megcsak ingyenvirslit es ingyenkobanyait sem kapnak....

delano 2012.10.10. 10:40:10

@csizsikpizsik - pique takarodj!: Ez egy király lista volt. Még pár ötlet:

1. Ne csak a nyugdíjamat lopjátok el, hanem a privát megtakarításaimat is!

2. Legyen az egész világon nálunk a legmagasabb az áfa, ne csak az EU-ban!

3. Még több közpénzt a Közgépnek!

KG2000 2012.10.10. 10:40:52

Görögország államadósságának alakulása a GDP függvényében a google alapján (www.google.de/publicdata/explore?ds=ds22a34krhq5p_&met_y=gd_pc_gdp&idim=country:el&dl=de&hl=de&q=staatsverschuldung+griechenland):

2009: 129%
2010: 145%
2011: 165%

Mindez úgy, hogy Görögországba ömlik az IMF-EU pénz, és Görögországot nagymértékben az IMF-EU kormányozza, ha nem is teljesen.

Összehasonlításként, ugyanazon a google weboldalon Magyarország adatai:
2009: 79,8%
2010: 81,4%
2011: 80,6%

Mindenki maga eldöntheti, mennyi értelme is van egy független magyar kormánynak, illetve a függetlenségért kiálló békemenetnek.

blah 2012.10.10. 10:41:07

Ez a birkamenet eléggé kommunista felvonulásos emlékeket ébreszt bennem... na, hát nem múlt el nyom nélkül a kommunizmus ez nyilvánvaló. A jelek szerint sokan visszasírják a nagy vezetőket, csak most Kádár apánk helyett itt van Orbán apánk akit éltetni kell.

Cartman (ex Cartman) 2012.10.10. 10:41:50

@fludd:
Nem értünk egyet. Értelmes vélemények közötti vita esetén beszélhetünk demokráciáról. Ma Magyarországon ehelyett a demagógiák közötti verseny zajlik, kb. a rendszerváltás óta. Az eredmény látható...

És pont a békemenet az egyik legundorítóbb követezmény, egyébként. Érvek helyett tömegdemonstráció. Ha sokan vagyunk, igazunk is van, ugye? Ez nem vélemény, hanem a silányság és a kontraszelekció diadala. Lehet hozzá tapsikolni!

Pan Modry 2012.10.10. 10:42:34

@Zerwikaptur - Hármat egy csapásra!:
egy igazi demokrata nezhet hulyenek masokat, de mivel betiltani nem akarom eppenseggel eppen ezert valodi demokrata vagyok...

...ha valaki annyira hulye hogy elmegy egetni magat es pazarolni a szabadidejet a bekemenetre hat menjen.. ..demokratikus joga van hozza...

2012.10.10. 10:42:51

@blah:

Ez van komcsi, nektek már csak a nosztalgia marad.

delano 2012.10.10. 10:43:08

@Schindler Pistája: Magyarázd el lécci, hogy mitől hazafias megmozdulás azok ünneplése, akik az elmúlt két évben kb egy háborúhoz mérhető pusztítást és rablást vittek véghez, és külföldre kényszerítettek többszázezer embert.

fludd 2012.10.10. 10:43:49

@Pan Modry:
Akkor az IQ 60 mérésben elfogultság mérhető.

Miért kevésbé ciki valami ellen tüntetni, mint valami mellett?

A valami ellen tüntetők se a wellnesst választották, tehát az ön terminológiája szerint 60 alatti az IQ szintjük.

:)

KG2000 2012.10.10. 10:43:54

@Pan Modry: számomra vérciki lenne, ha az MSZP-DK-Milla összeröffeneten tüntetnék a kormány ellen.

delano 2012.10.10. 10:44:57

@KG2000: Elfelejtetted Magyaroszágnál bejelölni a nagy nyugdíjrablás pillanatát - az egy picikét befolyásolja a számokat nem? Az egyszer volt eljátszható...

Pan Modry 2012.10.10. 10:45:30

@ifrance:
" szerintem az vall alacsony intelligencia szintre, ha valaki nem képes elfogadni, hogy másnak más az érték és ezért áldozatot is képes hozni"

en elfogadom hogy vannak mas ertekek, csak eppen a bekemenet erteket teljesen hulyesegnek tartom...
nehany elbaszott figura kimegy maszkalni es ennyi, egyszeruen szanalmas de nagyon..

Borenbukk 2012.10.10. 10:45:35

@ifrance: B+! Ne jatszd a hulyet! Senkinek nem faj a Jobbik vonulgatasanak koltsege, mert ok alljak. A milla tuntetest a Millasok szervezik, az se kulonosebben faj. Ezt a szart viszont gyakorlatilag kormanycimbik szervezik. Te mit tippelsz, honnan van ra a penz?

Jofiu 2012.10.10. 10:46:41

"Vajon létezik ma hazánkban olyan buzgó kormányt támogató személy vagy szervezet, aki (ami) mélyen a zsebébe nyúlva sok-sok (több száz) milliót áldoz a kormány melletti szolidaritásra saját vagyonából?"

Elég sok formálisan független, de valójában a kormány és a Fidesz sikerétől függő szervezet van ma is, mint volt mindíg is, nem csak a Fidesz kapcsán.
Ez is az üzlet része. Befektetés. Kéz kezet mos. Kapcsolati tőke. És még sorolhatnánk a kapcsolódó kifejezéseket.

KG2000 2012.10.10. 10:47:04

@delano: eygmillliószor hazafiasabb, mint Magyarország VALÓDI kirablóival, a hazug, gyűlöletgerjesztő, erőszakos, terrorista, romagyilkos MSZP-SZDSZ-DK-Millával együtt tüntetni.

Ianas 2012.10.10. 10:48:13

@Pan Modry: Igen. Úgy kell kiszámolni, hogy 10.000.000 - B, ahol B a békameneten résztvevők száma. Csak az a baj, hogy ez nem a minimumot, hanem a maximumot adja meg.

fludd 2012.10.10. 10:48:17

@Cartman (ex Cartman):
Én enm a demokráciáról beszéltem, hanem arról, hogy az aki másokat lehülyéz csak azért mert más véleményen vannak, az nem demokrata. Ennyi. Ha nem tiszteli valaki a másik véleményét az nem demokrata.

És ha már "És pont a békemenet az egyik legundorítóbb követezmény, egyébként. Érvek helyett tömegdemonstráció. Ha sokan vagyunk, igazunk is van, ugye? Ez nem vélemény, hanem a silányság és a kontraszelekció diadala."

Akkor ugyan ez miért nem jellemző a millás tüntetésekre? Mert ott okos emberek vannak, mert azok azt mondják amit én akarok hallani?
Mi alapján különböztethető meg a két tömeg. (a létszámuk nagyságrendi eltérésén kívül?) :D

Pan Modry 2012.10.10. 10:48:26

@fludd:

Ha valami ellen tuntetsz akkor egy valtozasert tuntetsz, ha valami mellett akkor meg egy olyasmiert ami meg is van...

Nem is ertem mi a bekemenet celja? Mi a faszt akarnak ezzel elerni? (A Millasoknak stb.. legalabb van celjuk vmi)

Bar valo igaz, szemelyesen nem mennek el tuntetni egyaltalan...

Dr. Gy. Dr. Fűegér 2012.10.10. 10:49:03

Éljen Simicska! Éljen Lászlóné! Soká éljen Gyros András!

A Néppel, a Párttal, a Kedves Beteggel egy az Utunk!

Disintegrator Rising · http://disintegrator.blog.hu/ 2012.10.10. 10:49:38

liberók szerintem már most összefosták magukat a békemenet hallatán. most 23dikáig hallgathatjuk hogy mennyire nem lesz jelentősége kik mentek oda, és akik odamentek azoknak fizettek, meg megfélemlítették őket, ésatöbbi ésatöbbi, 23dika után meg jönnek a szokásos blogok hogy denemis voltak annyian, megfélemlítették őket, fizettek nekik, busszalhozták, stbstb.

Jofiu 2012.10.10. 10:49:52

@KG2000: Sőt, ha a fetasajt fogyasztást vizsgáljuk még nagyobb negatív korrelációt láthatunk.
Félelmetesek ezek az összefüggések!!

Borenbukk 2012.10.10. 10:50:13

@KG2000: Nalatok is csokken a fizetes? Naprol napra vacakabb szinvonalon tolod a kormany/Fidesz fenyezest. Bocsass meg, amiert azt gondolom, neked fizetnek ezert, de annal ertelmesebbnek tunsz, hogy ingyen csinald meggyozodesbol.

Dr. Gy. Dr. Fűegér 2012.10.10. 10:50:59

@KG2000:

Agyatlan észak-koreai kommunista birka. :D

@blah: "Ez a birkamenet eléggé kommunista felvonulásos emlékeket ébreszt bennem... "

Főleg, mivel még a vonulók is ugyanazok. :D

fludd 2012.10.10. 10:51:28

@Pan Modry:
HA valami mellett tüntetsz akkor azt nyilvánítod ki, hogy ez ami van tetszik, vagy kevésbé rossz ahhoz képest, mint amit egy változás hozhat.
A békemenet célja, hogy támogassa a kormányt, a millásoké pedig hogy elzavarja. Miért jobb cél az egyik a másiknál?
(Félretéve a politikai meggyőződést, csak mint a tényeket nézve)

sivatagi n. 2012.10.10. 10:53:19

@Pan Modry:

A legutóbbi békemenet torkán akadt a balliberális gyűlöletkisebbségnek, vissza is vettek a mocskos pofájukból. Már ezért megérte :)

Dr. Gy. Dr. Fűegér 2012.10.10. 10:53:40

@Disintegrator Rising:

Én össze-vissza fostam magam a Békemenet 2.0-tól.

Kevés rémisztőbb látvány van, mint 100 ezer, "Hülye vagyok" feliratú pólóban, "Droid vagyok!" táblákat magasba tartva vonuló szavazópolgár. :D

delano 2012.10.10. 10:53:59

@KG2000: "eygmillliószor hazafiasabb, mint Magyarország VALÓDI kirablóival, a hazug, gyűlöletgerjesztő, erőszakos, terrorista, romagyilkos MSZP-SZDSZ-DK-Millával együtt tüntetni."

Szdsz már nincs. Milla, mint kirabló? WTF? még hatalom közelében sem voltak soha.
Az MSZP még el tudom fogadni, mert tőlük én is rosszul vagyok, bár ennyi kárt soha nem okoztak, mint az elmúlt két év. ILyen pusztítás a világháború óta nem volt, ez tuti -aki ezt ünnepli az vagy szellemi fogyatékos vagy hazaáruló.

csak egy néző 2012.10.10. 10:54:59

@Disintegrator Rising:
Vidd magaddal anyádat is,hamár anno nem tudott lenyelni,te fajtatiszta.

Dr. Gy. Dr. Fűegér 2012.10.10. 10:55:23

@sivatagi n.:

Bearanyozzátok a reggelemet! Egyszerűen beszarás, mennyire idióták vagytok, úgy érzem magam, mintha az Állatkert majomházában nézelődnék, köszönöm az élményt! :D

dr. Balta$ár 2012.10.10. 10:55:42

pfujjj IMF ! nem leszünka dósrabszolgák !!!
szabascságharc !

hm... ki fizeti? na ki? H I T E L T vettek fel stílszerűen...

majd a luzer balfék adózók fizetik ezt vissza...
azok lesznek adósrabszolgák...

Pan Modry 2012.10.10. 10:55:42

@sivatagi n.:
mi akadt kinek a torkan?

En egyebkent jol szorakoztam rajta, lattam a hirekben hogy milyen szanalmas emberek alkotjak a tomeget, lehuztam egy kis remy martint es megalapitottam hogy nekem mennyivel jobb mint nekik :DDD

tarackos 2012.10.10. 10:55:48

Ugyan feleim, meg kell sétáltatni a kádár-árva nyugdíjasokat ezt pedig fogjuk fel az egészségügyi sétaként és lelki terápiaként.

Így a mennyibe kerül kérdésnek csak az egyik oldala a biztosítás, mobil retyó etc. a másik oldala viszont a testileg és lelkileg megerősödött nyugdíjasokra fordított kevesebb egészségügyi kiadás.

Továbbá még a haverok cégeinek csorgatott pénzből is visszacsorog áfára (reklámanyag), jövedéki adóra (nafta a buszosztatáshoz) tb és eü járadék etc.

Vagyis még az is lehet, hogy nem pénzbe kerül hanem pénzt hoz. Ami egyébként egészen zseniális lenne és megemelném a kalapom az elsőtitkár elvtárs előtt hiszen akkor tk. félévente maga elé tereli a nyájat egy birkanyírásra...;)

delano 2012.10.10. 10:56:03

@Disintegrator Rising: "liberók szerintem már most összefosták magukat a békemenet hallatán."

miért kéne bárkinek is összefosnia magát a menettől? Vagy megint tervezitek felgyújtani a fél belvárost, mint 2006-ban?

csak egy néző 2012.10.10. 10:56:34

@Disintegrator Rising: Vidd magaddal a jó édes anyádat is,te fajtatiszta.

fidzsi 2012.10.10. 10:57:09

Egyenesen fantasztikus számomra, hogy kis
hazámban mily' eleganciával hülyézzük,
lefizetettnek tituláljuk a tőlünk
különbözően gondolkodókat. Számoljuk a
tüntetések , a népszavazások,
"konzultációk" költségeit. Eközben nem
akarjuk/tudjuk észrevenni, hogy ezek
egyrészt a demokrácia költséges, de
szép játékai. Én elmegyek a kormány
melletti tüntetésre, mert minden hibájuk
ellenére-és köztük vannak igen súlyos,
sőt idiotisztikusak is-, mert több
mindennel értek egyet, mint amivel nem.
Ugyanakor minden tüntetés, kérdőív
egyfajta lakmusz. A legutolsó
konzultációs válaszmennyiség pontosabb
infót adott a kormány jelenlegi
népszerűségi arányáról, mint akármelyik
"profi" intézet. Ez a '23.-i esemény
is fontos jelzés lesz.
Éppen olyan fontosnak tartom a velem
egyet nem értők tüntetését, mint a
"mienkét". Ezeket-az összes "lefizetési,
erőszakolt utaztatási" legendával
együtt- a demokrácia ünnepének tartom.
Akármelyik oldal is csinálja. Hasonlóan
vélekedem a népszavazásról. Alacsonyabban is határoznám meg az ilyet
kérő aláírások számát. Ezek adják a
képviseleti demokrácia négyévenkénti
érvényesülésének leghatátosabb
kiegészítését.
Üdvözlettel. fidzsi, droid de Magóg.

Szűtté mamá? Szűjjé! 2012.10.10. 10:57:26

Kérem, hogy senki ne válaszoljon Disintegrator Raising-nak, és Sindler Pistájának és társaiknak! Csak provokátor trollok ők, és szenvedni fognak, ha a bunkó sértegető stílusuk láthatólag senkit nem érdekel.

Pan Modry 2012.10.10. 10:57:38

@fludd:
azert mert a hatalom mellett olyan orszagokban szoktak vonulgatni mint Eszak-Korea...

viszont jobb helyeken mint peldaul NY Europa nem szokas az embereknek azzal baszni az idejuket hogy a kormany mellett tuntessenek szabadidejukbe...

igazi hős 2012.10.10. 10:58:03

@kvpsgb: "Valahol nagyon hülye az, aki tényleg azt hiszi hogy százezres békementet össze lehet verbúválni pénzből." Gyenge csúsztatási kísérlet: nem arról volt szó, hogy csak pénzből össze lehet-e hozni egy békemenetet (mint az Orbán mellett órabérben tapsoló egyetemistákat), hanem arról, hogy mennyi pénzbe kerül összehozni egy békemenetet. És egyből utána adódik a kérdés: honnan van ez a pénz. Bár ez annyira nem kérdéses.

Pan Modry 2012.10.10. 10:59:20

@Disintegrator Rising:
A liberok szerintem csak rohognek rajtatok...

speciel epp ti szoktatok osszefosni magatokat a ratyifelvonulas miatt, gondolom ez a latens homoszexualis hajlamotok miatt van...

Valamiert engem peldaul teljesen hidegen hagy az ha a buzeransok felvonulnak valahol...

Parajpuding 2012.10.10. 10:59:43

Ameddig birka van bőven ebben az országban, addig lesz birkamenet is. Néhány morzsáért mennek a kolomp után. Ez az értékrendjük, értelem sem kell hozzá.

dr. Balta$ár 2012.10.10. 10:59:47

nem leszünk ADÓSrabszolgák vesszen az adóshivatal !

2012.10.10. 11:00:26

Igen kedves liberráltak, van ilyen is, mikor Magyarországon nem a retardált ballibsik, zsidók és buzik vonulnak, hanem a magyarok. Szörnyű mi?

dr. Balta$ár 2012.10.10. 11:00:53

mexámojjjuk menyni po:cs van akiket a Kövér törpe rángatni tud...

zombi sereg: immotep! immotep! immotep! immotep! immotep! immotep! immotep! immotep! immotep! immotep! immotep! immotep! immotep! immotep!

blah 2012.10.10. 11:01:43

@"No one was shot" - hazudta a tróger zsidó: aztán mégse én csinálom.... úgy látszik van egy rakás kretén az országban akinek hiányzik, hogy megmutassák a nép a vezér mögött áll, mint anno Kádár vagy Rákosi esetében. Szóval hajrá!

dr. Balta$ár 2012.10.10. 11:01:59

@imperial: lesz KAKÁrda is? mint mindig?

ha nekem nincs akkor már nem is vagyok magyar?

te ! te ! magyar magyar ! csak vonujj...
de remélem a saját pénzeden vonulsz te szerencsétlen !

delano 2012.10.10. 11:03:03

@imperial: Egyáltalán nem szörnyű, inkább szánalmas - meg hát vmennyire vicces is.

Borenbukk 2012.10.10. 11:03:16

@Schindler Pistája: A rendori biztositas koltsegei nem erdekesek, az olyan allami szolgaltatas, ami mindenkinek jar a gyulekezesi es velemeny nyilvanitasi jog melle. Ha a kormany ellentuntetest szerveztet az ellene tuntetok ellen, az viszont nagyon gaz. Majd Szeles Gabi meg Bayer Zsoca a zsebpenzukbol fognak buszokat berelni, ugye?

Plagizáló+Asszonyverő+Gyilkos+Garázda=FideszMaffia 2012.10.10. 11:04:08

Ezek a béke-patkányok provokálják a tisztességes magyar állampolgárokat. Mindenáron balhét akarnak...? Kérem szépen, meg kell nekik adni.

Hasonló módon kell fogadni a bájer/széles/stb viktor-fizette PROVOKÁTOROKAT, ahogy azt ők tették a "buzifelvonulások" alkalmával.

Csak semmi finomkodás... ;|

dr. Balta$ár 2012.10.10. 11:04:34

@fidzsi: " a tüntetések , a népszavazások,
"konzultációk" költségeit"

anyád ! te kretén !

zéró értelme van...
ez tüntetés???? ... ez birka sétáltatás?
konzultáció? ??? .... debil diktátor levele a birkáknak

beeee... bebbeeee... beeee... bebbeeee...beeee...

az adópénzemet inkébb dobáld pellet kazánba...
annak is több haszna lenne !

seagull 2012.10.10. 11:05:40

@Schindler Pistája: Tudod, ha hazafi lennél, nem ejtenél ki hasonló mondatokat a szádon. A többi hasonló társaddal együtt. Félreértések elkerülése érdekében, ideértem a hasonló tartalmú ellenzéki megszólalókat is, csak ők nem bújnak a hazafiság jelszava mögé.

butus 2012.10.10. 11:05:54

@fludd: Kedves Fudd!
Tudod, akinek van SAJÁT véleménye és amellett kiáll, azt mind tiszteletben tartom. Akik csak annyit tudnak, hogy a kiadott jelszót szajkozzák, azokat mind sajnálom!

csak egy néző 2012.10.10. 11:06:05

@imperial: Már előre látom a sok fajtiszta hozzád hasonló magyart vonulni,Bayer,Bencsik,Kerényi Széles et után vonulni.De szép látvány lesz.Miközben Szaniszló elmebeteg elvtárs által bebizonyított IMF repülőgépekről kapjátok a sugarakat.

rockseiaXLL · http://nemfasza.blog.hu/ 2012.10.10. 11:08:30

Olyan tüntetés nem lesz, ami a Fidesz+Mszp+DK+4K+Milla+Szoli+Bajnai+hasonlók ellen van?

lilly.alien 2012.10.10. 11:09:08

Ebben a korrupt országban nincs ma olyan politikai erő, akire 2014-ben határozottan igennel szavaznék. Minden politikai erő egyforma! Vonulgassanak a nyugdíjasok, úgyis ráérnek. Nekik úgyse számít semmi más, csak meglegyen a nyugdíj, és kész.

dr. Balta$ár 2012.10.10. 11:11:05

@lilly.alien: @rockseiaXLL: +1

a nyuggerek vonulgatnak, béééégetnek...
de csak még ingyé van nekik a zutazás...

ez a pár százezer ingyen élő hitvány baaarom !
akiket dróton lehet rángatni... ha habony gondol egyet !

Kutchek (törölt) 2012.10.10. 11:12:13

Lehet, hogy tévedek, de az előző IMF hitelkeret második felét már a fidesz költötte el:)
A Kósa, Szíjjártó shortolások pedig a devizahitelesek tartozásait inkább növelték.
A 7% feletti államkötvényeket is vissza kell majd fizetni.

Szóval olyan ez mintha a zsidók a kristályéjszaka után Hitler mellett tüntettek volna.

dr. Balta$ár 2012.10.10. 11:13:44

@Kutchek: abbol lett a MOL részvény...

hitvány hazug rohatt csaló bűnöző banda...

aki kimegy az meg BŰNRÉSZES... és nagyon foglya szégyelni...

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2012.10.10. 11:15:02

nah, látom...megint kiderül felvonulni csak a millásoknak meg a kamu többinek nem ciki.
kicsit sem átlátszó...
a posztban felvetett kérdéseket meg, nosza kedves posztíró...nyomozd ki.

M_R 2012.10.10. 11:15:45

Szellemi rövidnadrágosok békamenete :)

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2012.10.10. 11:17:01

...ja, és még valami. az itteni hozzászólások bizonyítják, hogy mennyire zsigerből gyűlöl az ellenzéki oldal, mint a kurucinfo zsidózói..kb az a szint.

Disintegrator Rising · http://disintegrator.blog.hu/ 2012.10.10. 11:18:11

@csak egy néző: mit anyázol libernyák? kitört belőled a kultúrád? :)

@Engedjetek el kutyák, a Lajoséknak töröm az utat!: gyere, taposs el.

@Pan Modry: keversz a jobbikosokkal szerintem.

Cartman (ex Cartman) 2012.10.10. 11:20:46

@fludd:
Hmmm...
"Az SZDSZ egy korrekt liberális párt (volt). Mindig kiállt a polgári szabadságjogokért, de soha nem esett túlzásokba, és jól működött, mint az MSZP kormány lelkiismerete."
Ez egy vélemény? Kétségtelenül az. Ugyanakkor faszság? Persze.

"A gyurcsány-kormány jó szakemberekből állt és alapvetően jól kormányozták az országot."
Vélemény? Az. Hülyeség? Naná.

"A fidesz-kormány a két év alatt ugyan unortodox eszközökkel, de zseniális politikával szervezte újra Magyarországot, melynek köszönhetően mára egészen ragyogóak a kilátásaink, minden téren..."
Vélemény? Ja...

Az, hogy valakinek véleménye van, önmaában nem érték. A megfelelő alapokon, értékrenden nyugvó, akár észérvekkel is alátámasztható vélemény respektálandó, de a demagógiára épülő álláspont(!) nem az. Ez utóbbi igenis szánnivaló, és sárba tiprása, kigúnyolása igencsak kívánatos, előremutató cselekedet. Ez az én véleményem. :)

tisztítottVihar 2012.10.10. 11:21:08

Ez a békemenetesdi semmi egyéb, mint a Fidesz önkielégítése.

Pan Modry 2012.10.10. 11:21:31

@Schindler Pistája:
senki nem akar korlatozni titeket, csupan szanalmasnak tartom az egeszet...

csak egy néző 2012.10.10. 11:21:39

@Disintegrator Rising: Kár,hogy apád anno nem a kocsmafalára verte a magadfajtádat.

blah 2012.10.10. 11:22:51

@FILTOL: nem gyűlöletről van szó csak ostobának tartanak benneteket.

csak egy néző 2012.10.10. 11:22:59

@Disintegrator Rising: Kár,hogy anno apád nem a kocsma falára intézte a magad'fajtádat.

Dr. Gy. Dr. Fűegér 2012.10.10. 11:23:21

@Schindler Pistája:

"Véleménynek" a Kuminfecsó körímélét nevezed, gondolom. :DDD

"a buzeránsok illetve zsidók vonulgatását a mi pénzünkből finanszírozzák. "

Mármint anyádék pénzéből, akartad írni.

tanna 2012.10.10. 11:25:22

tehát kormánypart mellett nem lehet felvonulni, ez világos
Milláék honnan kapnak pénzet, az ellenzék ingyen hangosít
a buzifelvonulás mennyibe került?
ez nem morgás volt

Disintegrator Rising · http://disintegrator.blog.hu/ 2012.10.10. 11:26:58

@csak egy néző: sajnos nem értem mit makogsz makimajom. esetleg megismételnéd emberi nyelven?

Kutchek (törölt) 2012.10.10. 11:27:01

@dr. Balta$ár: "abbol lett a MOL részvény..."

Na igen! :)
-nem lett döntő állami befolyás
-nem nőttek az állam osztalékbevételei
-bejelentettek párszáz fős elbocsátást
-és a benzin sem lett olcsóbb, igaz most Navracsics kussol
-ja, és ha félévet várnak olcsóbban is megvehették volna;)

reccs 2012.10.10. 11:28:20

Mennyi lesz a békemenetdíj? A szokásos ezeröccá? Megint a belvárosban fognak koldulni, akik elitták a díjat, és nem tudnak hazamenni, mint a múltkor?

Disintegrator Rising · http://disintegrator.blog.hu/ 2012.10.10. 11:28:25

@Dr. Gy. Dr. Fűegér: mi van liberók? pár napja nagyon fel vagytok hergelődve, mindannyian anyázásba kezdtetek. mi a baj? :)

Állítsuk meg a ......... 2012.10.10. 11:31:34

Kivel kell békülni?

Miért nem Felcsúton vonulnak?

layo 2012.10.10. 11:32:01

@imperial: mit csúsztatsz ? Mi az , hogy magyarok ? Hihetetlen,hogy ebben a kurva országban ennyi fogalmatlan hülye van.

csak egy néző 2012.10.10. 11:32:58

@Disintegrator Rising: Kisköcsög,tehetnél fel egy képet anyádrol ide,mert szerintem sokan emlegetjük itt,pedig nem is ismerjük.

clegane 2012.10.10. 11:34:20

bocs, de a békemenetelők tényleg konkrét agyhalottak, és ez tény.
ennyi!

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.10.10. 11:35:09

@Cartman (ex Cartman):

Nem "kormánypárti", hanem "x párti", ahol x éppen kormányon van.

Ha a kedvenc pártod kormányra kerülsz, nem tüntethetsz és nem mondhatsz vicceket?

Azaz ez csak amolyan magyar ősbutaság. Máshol a világon van bizony kormánypárti tüntetés és kormánypárti humor is, s ezen senki semmi kivetnivalót nem lát. Az USÁ-ban pl. nagyon meglepődnének, ha azt állítanád, hogy egy Obama-párti humoristának nincs létjogosultsága.

fidzsi 2012.10.10. 11:35:12

@dr. Balta$árKedves dr. Higgadj le!
Tudom, hogy értelmileg, demokrácia
felfogásban magasan felettem állsz.
Sejtem, hogy -logikád alapján-
nemzetközileg is megbecsült matematikus,
fizikus, vagy éppen kiváló esztéta lehetsz.
Ezért mondom, hogy lazíts, mert a
felugró vérnyomás károsítja az agysejteket. A történelem nekem azt
tanította, már amennyire én bunkó ezt
apercipiálni tudtam, hogy amig több párt
és titkos szavazás, és erős szomszédság van, bukik a diktatúra. És ha ez itt,
most nálunk az-mint ahogy számos
kiváló, független értelmiségünk állítja-
buki lesz. Addig is őrizd meg hidegvéred
és humorodat-mert hiszem, hogy van-.
Üdv. fidzsi,droid de Magóg.

kifordított nagyanyó 2012.10.10. 11:42:56

Mondtam én,hogy lesz még békemenet.:))

biturbo s - félázsiai bunkó állat · http://oldfordworks.blog.hu 2012.10.10. 11:44:05

A Békamenet funkciója roppant egyszerű: mindenképpen kell közönöséget generálni ennek a bucira hülyült felcsúti disznónak, mert milyen az, amikor egy feltörekvő diktátort nem éljeneznek meg az alattvalók.

Remélhetőleg pár hónap múlva hasonló éljenzéssel fogják őt, meg a Tündérmesék urát, illetve a slepp többi tagját Simlicskával és Nyergessel együtt kóterba b*szni.

Cartman (ex Cartman) 2012.10.10. 11:44:53

@Gondolkodni Próbáló Birca:
"Ha a kedvenc pártod kormányra kerülsz, nem tüntethetsz és nem mondhatsz vicceket?"
1. Ha tüntetni kell a kormányért, ott valami nem stimmel az országgal. Ld. mint most épp nálunk.
2. Ha nem tudok nevetni a "kedvenc" pártomon, akkor valami velem nem stimmel.

ottomoll 2012.10.10. 11:45:35

Kissé fonákország a miénk. Sztem Európában
nincs még egy olyan hely, ahol a regnáló kormánypárt tud a legtbb embert kivinni az utcára...

blah 2012.10.10. 11:46:44

@biturbo s - félázsiai bunkó állat: pont mint ahogy meg kellett mutatni Rákosi meg Kádár idejében, hogy a nép mögöttük áll...

dean23 2012.10.10. 11:47:40

Egy marék ostoba fideszcsápoló akiket buszokkal fognak odahordani egy tál levesért!

ottomoll 2012.10.10. 11:48:31

@Gondolkodni Próbáló Birca: Mellesleg a magyar baloldal bénaságát is jól mutatja, hogy a jelenlegi nem túl rózsás helyzetben sem képes tömegeket kivinni az utcára.

Disintegrator Rising · http://disintegrator.blog.hu/ 2012.10.10. 11:48:36

@csak egy néző: nem értem mit beszélsz makákó. ne makogj, hanem magyarul próbálj meg kommunikálni, úgy talán értem.

ottomoll 2012.10.10. 11:49:51

@dean23: Szerintem összekevered a Fletó nyuggerszeánszaival:)))

biturbo s - félázsiai bunkó állat · http://oldfordworks.blog.hu 2012.10.10. 11:50:17

Végül is a pluralitás még megvan, szóval kár azon maszturbálni szerintem, hogy mennyiben van a Békamenet, és hogy ebből mennyit tesz be Simli, illetve hány darab inkubátort lehetett volna venni belőle. Végül is ez a felcsúti paranoiás görény nyomhatna egy korm. rendeletet arra, hogy nemzetbizti okokból csak regisztrált állampolgárok mehetnek csak állami rendezvények vannak, a gyülekezési jog pedig korlátozva van. (Remélem nem adtam ötletet, bár ha igen, abból gyorsan lámapvas lenne Ork bánnak, úgyhogy megvalósítását nem javaslom.)

biturbo s - félázsiai bunkó állat · http://oldfordworks.blog.hu 2012.10.10. 11:52:01

@blah: Hát persze. Vastaps, éljen a párt, éljen Rákosi, satöbbi, ez az egész felfűzhető arra. Itt szerintem az orbáni személyi kultusz csíráit lehet látni. Elég röhejes a 21. században, Eurpa közepén...

dean23 2012.10.10. 11:52:36

Jajj, de szép lesz amint Pataky "kőrocker" Attila a flitteres turulingjében osztja majd az igét! Sajnos az UFO-knak volt eszük és visszadobták a selejtes árut!

Állítsuk meg a ......... 2012.10.10. 11:55:04

Tényleg nem értem.
Most ők önmaguk ellen tüntetnek?
Meghasonlottak, mint a "kedves" vezér?
Gondolom Erdős Péter még misét is fog celebrálni.
Csak azt érnénk már el, hogy az ereklyetartóban, amit a menet elején cipelnek, abban majd az őőő jobbja legyen....

Addighh is rendelek a süllyedő hajamra egy Kónyakot.

Arrius (ex-Nathan D'Xantine) 2012.10.10. 11:57:29

@Pan Modry: Ez butaság. A tüntetés kiállás valami mellett.
Ha egyesek úgy érzik ezt a kormány támogatni akarják a vonulásukkal miért ne tehetnék?

Arról nem is beszélve, hogy a békemenet céljai is simán megfogalmazhatók "valami ellen"...

biturbo s - félázsiai bunkó állat · http://oldfordworks.blog.hu 2012.10.10. 11:59:01

@ottomoll: Sajnos igen. Az a helyzet, hogy a versenyszférában dolgozóknak szerintem egyre jobban tel van a tökük azzal, hogy ezt a posztszociaslista, most éppen nemzeti színű takonnyal leöntött trágyadombot támogassák adójukkal. A most végző fiatalok közül szerintem 10-ből 8 azon gondolkodik, vagy agyal, hogyan lehetne meglépni innen. Nekem is egyre kevesebb kedvem van az elmúlt 30 év eltérő csomagolásban leledző politikai elitjének baromságait támogatni adómból. Ha 2014-ben a sok gyökér megválasztja megint a Fizess-t, vagy netán a Dzsobbikkot mellé, biztos hogy elhagyom az országot. Szerintem sokan vannak így, minél fiatalabbak, annál inkább. Aztán a sok posztkomcsi, az MSZP és A Fidesz színeiben baszkódjon a sok nyuggerrel, meg bodzással.

Állítsuk meg a ......... 2012.10.10. 12:00:23

@dean23:

"Jajj, de szép lesz amint Pataky "kőrocker" Attila a flitteres turulingjében osztja majd az igét! Sajnos az UFO-knak volt eszük és visszadobták a selejtes árut!"

Adjad csak az ötleteket, majd sztereóban nyomják a gyökér zsÁKfOS-sal.

Pan Modry 2012.10.10. 12:02:40

@Arrius (ex-Nathan D'Xantine):
siman megfogalmazhatoak valami ellen... muhahaha....

akkor fogalmazd mar meg ocsisajt... ...mert en csak a kadar reloaded-et latom...

...ahogy tanulatlan, szanalmas, sertodott emberek vonulgatnak a semmiert...

P.Freddy 2012.10.10. 12:04:47

@kvpsgb:

"Valahol nagyon hülye az, aki tényleg azt hiszi hogy százezres békementet össze lehet verbúválni pénzből.
Akkor és ott a jobboldaliak, kormánypártiak döntő többségének elege lett az EU felől érkező rágalomhadjáratból, meg akartuk mutatni, hogy itt bizony nem lesz külföldről kormánybuktatás"

Atyaég. Ezzel te azt mondod, hogy KOMOLYAN elhiszed/hitted az alábbiakat:

- az EU felől rágalomhadjárat
- külföldről kormánybuktatás

Mondd, mégis honnan és mit olvasol/hallgatsz/nézel? Nem tájékozódsz kicsit a világban? Miért? Komolyan azt gondolod, hogy az Orbán médiában igazat mondanak?

Ha ezek után az alábbiakat is komolyan elhiszed, akkor hidd el azt is, hogy tragikusan át vagy b@szva.

- a TEK a terroristák ellen szükséges
- merényletkísérletet Orbán ellen
- a manyup ellopását a nép 98%-a támogatta, mert szabadon döntött hogy nem mászik el nyilatkozni
- a regisztráció nem Orbán befosása miatt kell, hanem tudatos állampolgári okok miatt
- a regisztráció nem korlátoz senkit a választás gyakorlásában
- nyíregyházi és távoli falusi körzetek összevonása nem Orbán befosása miatt kell, hanem mert így logikus és demokratikus
- a külföldiek szavazati joga nem Orbán befosása miatt kell, hanem mert hasznos lesz neked, ha ők is szavaznak a te adódról

...

Egyszerűen elképesztőek vagytok. Tényleg nem érzel csöppnyi szégyent se, hogy ilyen balfasznak néznek, hogy ilyen birkának néznek, hogy ilyen mocsok egyszerű módon hazudoznak neked?

biturbo s - félázsiai bunkó állat · http://oldfordworks.blog.hu 2012.10.10. 12:04:53

Egyébként én azt javasolám a békemenet szervezőinek, hogy mivel Ork bán teljesítményt nem tud felmutatni, helyette helyezzék a hangsúlyt a demagógiára: például lehetne egy Magyarisztánért celebrált mise (Semjén vén fasza elsülne az örömtől), Utána Ork bán-t méltatják többen, Bayer, és a többi felszopója, utána jöhetne Ork bán "apánk" beszéde, vastaps, éljen a párt, nem leszükn gyarmat, le az IMF-el, mindezeket a nép 5 percig skandálja, MTVA Böröcz ügynök tévéje elkészíti a felvételt az 1 milliós tüntetésről, ezt követően békevonulás a bankcenterhez, ha a nyuggerek bírják, tüntetés, Fasztolcsy beszéde, nem leszünk gyarmat, éljen a magyar unorthodox gazdaságpolitika, skandálják a birkák, utána mindenki Orkbán vendége közpénzből 1 pár eredeti magyar virsilre és sörre.

Ugye ismerős a forgatókönyv?

NA YA! 2012.10.10. 12:05:32

El kéne már döntenie a Kedves Vezetőnek, hogy a zombisereg szabadságharcoljon, vagy a békét forszírozza! A kettő együtt olyan, mint egy becsületes azeri baltás gyilkos!

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2012.10.10. 12:06:19

@biturbo s - félázsiai bunkó állat: biztos hogy elhagyom az országot. "
helyes, tisztulunk egy kicsit.

hoseman 2012.10.10. 12:08:41

ÓÓÓ ti félhülye ázsiai barmok illetve félázsiai hülye barmok...háát hová az anyátokba meneteltek má" megint??.:)))

CSENDES 2012.10.10. 12:09:16

@kvpsgb: "Az ellenzék pedig szemmel láthatóan úgy beszart, hogy máig a cipőbe csorog a nadrágból. "
WTF?

Már miért is?
Ne válaszolj.
Azt hiszed, hogy meg tudtok bennünket félemlíteni a szép ruhában mászkálásotokkal? Az idióta táblás masírozással? Énekelgető sámánokkal?
Hát ez gáz.
Legfeljebb csak megijedtünk, hogy a LIPÓT bezárt.

Disintegrator Rising · http://disintegrator.blog.hu/ 2012.10.10. 12:09:45

@biturbo s - félázsiai bunkó állat: "Ha 2014-ben a sok gyökér megválasztja megint a Fizess-t, vagy netán a Dzsobbikkot mellé, biztos hogy elhagyom az országot."

hát, pedig biztos lehetsz benne hogy a fidesz fog kormányt alakítani is a jobbik is kb ugyanilyen arányban bent lesz a parlamentben.

biturbo s - félázsiai bunkó állat · http://oldfordworks.blog.hu 2012.10.10. 12:10:17

Így kell ezt csinálni, Vikkancs, én adjak ötletet neked meg Kerényi elvtársnak? Ti épp itt tartotok:

youtu.be/9bnW0Un7S5k

meg

youtu.be/kwevIvPBoSQ

Szakértő díjat utaljátok!

CSENDES 2012.10.10. 12:12:32

Most azért már el lehetne dönteni, hogy békemenetelni akartok, vagy a Kossuth téri szeánszon részt venni. Az állami ünnepség színhelye ugyanis ott lesz tudomásom szerint. csak nem karjátok egyedül hagyni a vezért? Akkor kinek fog szónokolni?

biturbo s - félázsiai bunkó állat · http://oldfordworks.blog.hu 2012.10.10. 12:14:40

Hohó, mozgósítva lett a Fityesz gyorsreagálású hadteste, most látom itt van DR elvtárs is, meg hozzá egy pótfogaskerék. Hát így kerek a világ, hiányolom még Vidéki Madách idézetetit a Vastagbőrről, szólajtok neki is, hagy pörögjön a cucc. Engem nem b@sz föl ami leírtok, úgyhogy hajrá.

biturbo s - félázsiai bunkó állat · http://oldfordworks.blog.hu 2012.10.10. 12:17:32

@CSENDES: A menetelés ősi szokás a diktatórikus, vagy a felé kacsingató rendszerekben, mer' ha mozog a tömeg (nyuggerek szíve remélhetőleg bírni fogja) akkor az félelmetesebb, meg jobb kamufelvételt lehet készíteni az állami agymosoda tévé számára. Tehát ezért kell mozgatni a' zembereket, bocsánat alattvalókat.

Arrius (ex-Nathan D'Xantine) 2012.10.10. 12:17:58

@Pan Modry: Öcsisajtozd azt amit a lábad közt lelsz. Jó?

Az "ellenes" megfogalmazást láhattad, ha van szemed. Számos "támogató" itt is leírta.
A bulijuk a "libsik", a bankok, az IMF, a "pénztőke" és hasonlók ellen irányul.

Továbbá ugyanígy a milla és társainak tüntetése is leírható "valami melletti" kiállásnak.
Szólásszabadságért, jogállamért, stb.

Hogy melyik retorikát választom (az ellenest hangsúlyozom, vagy a mellette vonalat)az csupán a megmozdulás agressziószintjét módosítja, nem pedig a tartalmát.

Elnézve a mondandódat, te egy fikarcnyival nem vagy jobb azoknál a békemeneteseknél, akikre egyébként pontosan illik a Kádár reloaded címkéd.

De ha valóban demokrata, vagy liberális lennél soha nem jutna eszedbe vitatni, hogy bárkinek jogában áll "békésen" vonulgatni, ill. hülyének lenni. (Én egyébként készséggel elismerem eme jogodat.)

Talán újat mondok, de nem kell egyetértenem velük ahhoz, hogy a jogaikat elismerjem.

Állítsuk meg a ......... 2012.10.10. 12:19:15

@Disintegrator Rising:

Ha megírod a súlyod és a magasságod, akkor viszek neked TENA pelenkát, nehogy összefosd magad a nagy békéltető zarándoklaton.

Te fideszes gyorsregnálású habtest.

Disintegrator Rising · http://disintegrator.blog.hu/ 2012.10.10. 12:20:42

@biturbo s - félázsiai bunkó állat: te mit javasolgatsz, ott se leszel. javasolgass annak akién ott leszel majom.

Pan Modry 2012.10.10. 12:21:53

@Arrius (ex-Nathan D'Xantine):

en sehol nem irtam hogy nem all jogukban...

...sot, engem az sem zavar kulonosebben ha valaki szeret vonulgatni vagy hasonloval bassza az idejet, akkor ennek koltseget nevezzuk a demokracia koltsegenek...

en csupan szanalmasnak tartom a reszvetelt a bekemenetnek nevezett bohockodasban...

Egyebkent mi az hogy a "a libsik, bankok" ellen tuntetni...

Ird mar le kerlek hogy ezek mit is akarnak a libsiktol, bankoktol es az IMF-tol???? Mert en kurvara nem ertem hogy mi a celja maganak a tuntetesenek? Mit akarnak a libsikkel, bankokkal es az IMF-fel szemben elerni????

mirigy187 2012.10.10. 12:25:12

@Salemi boszorkány: :)))) Tényleg mi a francért menetelnek má megint? Legalább jó sok elmebeteg lesz egy kupacon, csak a kritikus tömeg nehogy megbillentse a földet :)

Disintegrator Rising · http://disintegrator.blog.hu/ 2012.10.10. 12:27:48

@Salemi boszorkány: közelbe nem mernél jönni úgy be lennél tojva a sok békemenetestől :)

hoseman 2012.10.10. 12:27:53

safarov itt lesz mint díszvendég retardáltak??..:))))

mirigy187 2012.10.10. 12:28:42

@biturbo s - félázsiai bunkó állat: Annyira sötétek a fideszfanok hogy azt sem veszik észre, hogy a pártjuk átváltott bal oldali üzemmódba, mert az államosítás, központosítás minden csak nem jobboldali, nem beszélve hogy a birkamenetnek is inkább bal oldali kicsengése van. A görögöknél is bal oldal tüntetett az imf ellen nálunk meg a jobboldal :) De hát nálunk minden másképpen van egy kicsit :)

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 12:29:27

Tegyük fel hogy a Békemenet szervezésében a Fidesz keze is benne van.
Ha ez az állítás igaz akkor nem értem a műfelháborodást.

Ugyanis az MSZP és SZDSZ is szervezett majd minden évben szavazóival közös ünneplést.
Az más kérdés hogy tizedannyi helyenként századannyi ember se ment el ezekre soha.
2006 elkúrásos öszödi beszéd után meg már csak elkerítve testőröktől körbevéve esernyővel, tojástörvénnyel mertek a nép szemébe nézni.

Normálisan működő politikai formáció szervez a szavazatinak közös ünneplést szerintem.
Most ez tényleg furcsa másnak ?

Állítsuk meg a ......... 2012.10.10. 12:30:18

@mirigy187:
Há', ja!
Mi meg fizessük a mentőket, a kényszerzubbonyt, a pszichiátriai ellátást, meg a TEK-et.
Mindezt a béke jegyében.
Nyugodjanak békében!
Remélem Zacher Gáborék felkészültek a sok tudatmódosult ellátására.

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 12:32:10

@Salemi boszorkány:

A készülség az eldsősorban a hugyos Milla, és idegbeteg Gyurcsány csapat miatt kell.

De nem kell félnetek.
Titeket nem fognak megveretni, ahogy Gyurcsány és az MSZP verette meg a Fideszeseket.

mirigy187 2012.10.10. 12:32:20

@Salemi boszorkány: Persze a szervezők leakasztank pár forintot ebből a menetelésből is. A többi birka meg csak megy utánuk igaz szerintem a többségnek fogalma sincs, hogy minek menetel csak megy. Tényleg a lengyel széljobbantak most nem jönnek?

biturbo s - félázsiai bunkó állat · http://oldfordworks.blog.hu 2012.10.10. 12:33:23

További extra ötlet a békemenetezőknek: nyomtassák ki a NER alapját képező, közintézményekben fellógatott szösszenetet (nem baj, ha Plagi Pali szignóját viseli, úgy sem fog látszani), majd jobb kézben felemelve együttesen skandálják: "éljen a NER! éljen a Párt, éljen Viktor!" Ha ezt így összehozzák, plusz néhány OV arcképét tartalmazó transzparenst is közbeszereznek a Nyerges cégcsoporttól, máris megvalósítható ugyanaz...

...mint a népi Kínában, Mao ideje alatt, amikor annak a seggfejnek a vörös könyvét lobogta a nép. Erről az értékes műveletről sajnos nem találtam videót, de Selmeczi Debilke talán levezényelné valahogy.

Állítsuk meg a ......... 2012.10.10. 12:33:27

@Disintegrator Rising:

Na nem mered ideírni a méreteidet?
Bizisten küldenék neked pelenkát!

Arrius (ex-Nathan D'Xantine) 2012.10.10. 12:33:37

@Pan Modry: Ne bomolj már!
Az ellenességnek ritkán van "értelme".
Az csupán indulatmeglovaglás.
Persze lehet társítani azzal, hogy kimondom ezt nem, azt meg igen.
De amíg valami ellen könnyű uszítani, addig célokért mozgósítani nehéz.
Nem véletlen, hogy az igazi hívószavak többnyire a tagadásra épülnek.

Én ugyebár liberális volnék, tehát célszerű lenne a békemenetesek kérdezned, de megpróbálok azért válaszolni neked, kb megtippelve, hogy mit akarnak. Aztán legfeljebb a szimpatizánsaik kijavítanak.

Libsik: Ez egyszerű. Takarodjanak. Az okok vélhetőleg homályosak, a fogalom pedig ködös. A többségnek vélhetőleg ez csupán a legális zsidózás egy formája.

Bankok. Ne akarjanak maguknak "becstelen" profitot. Ne élősködjenek a nép nyakán, ne szívják vérét stb. Egyébként a Kádár reloaded ideológia itt a legtisztább.
Ez ugye most épp az "adósrabszolgaság" elleni retorikaként jön elő. Ismét csak anélkül, hogy tudnák, mi is az az adósrabszolgaság.

IMF Adjon pénzt, mert nekünk jár, mert a mi bankunk, és közben tiszteljen minket, és ne szabjon nekünk holmi feltételeket, csak azért mert a mi politikánk csökkenti a világuralmi tervének sikerét.

Nos szerintem kb ennyi.
Te szánalmasnak tartod, ami szíved joga. Ők meg hősies kiállásnak. Szívük joga.

hoseman 2012.10.10. 12:35:06

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: baszdmeg....ti tényleg olyan hülyék vagytok hogy nem szartok be,meg max hazataláltok..:))))

CSENDES 2012.10.10. 12:38:20

@Disintegrator Rising: Csak azért, hogy a disznók ne keveredjenek közém, már a korpa közé gondolom.

biturbo s - félázsiai bunkó állat · http://oldfordworks.blog.hu 2012.10.10. 12:38:48

Emberek, de most komolyan, minek szájkaratézni a Fityesz gyorshadtest kiképzett trolljaival? Hagy böfögjék fel amit közbeszereztetve vállalatak, oszt annyi. Felesleges lecsapni a feldobott lapdát, úgy csak lehoznak az ő szintjükre.

Disintegrator Rising · http://disintegrator.blog.hu/ 2012.10.10. 12:39:38

@Salemi boszorkány: ne küldj, gyere oda személyesen, átveszem a kezedből. ok?

mirigy187 2012.10.10. 12:39:50

@biturbo s - félázsiai bunkó állat: Néha jól esik. Annyira szánalmasak :) De igazad van.

Állítsuk meg a ......... 2012.10.10. 12:40:34

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !:

Azért, mert neked azt szajkózza a mi adónkból finanszírozott kormányagitprop, hogy az ellenzék forradalomra készül és meg akarja ölni azt az idiótát, azért még gondolkodhatnál néha magadtól!

CSENDES 2012.10.10. 12:41:55

@Pan Modry: Az ellenzék pedig szemmel láthatóan úgy beszart, hogy máig a cipőbe csorog a nadrágból.

Bár nem tőlem kérdezted, de megmondom. Megfélemlíteni. Ha olvasgatod a hozzászólásaikat, akkor abból érthetsz. Szerintük a libsik, IMF-ek, meg még a rosseb tudja kik összefossák magukat tőlük.

Bezony!

egyjózsi 2012.10.10. 12:41:56

...anno Kádár elvtárs előtt vonultak el a hívei, s ő integetett a dísztribünről... Orbástya elvtárs nem érdemelne meg egy turulmadaras dísztribünt? S a rádió, tv? Nem lesz "felvonulók kérték?

Állítsuk meg a ......... 2012.10.10. 12:42:38

@Disintegrator Rising:
Várom a méreteket!!!!!!
Pelenkát csak méretre lehet....

mirigy187 2012.10.10. 12:44:03

@egyjózsi:S a rádió, tv? Nem lesz "felvonulók kérték?

Jók a pogromok :)

Csetepaté márki 2012.10.10. 12:44:59

@Pan Modry: "kimenni az utcara a szabadidodben es tomegben maszkalni ahelyett hogy egy wellness szallodaban koktelt iszogass vagy elrepcsizz egy hetvegere mondjuk parizsba roppant alacsony intelligenciaszintre val.."

Ezt jol megaszontad. Hogy vajon miert nem tolong a jonep minden hetvegen Pärizsban meg a wellness-szällodäkban koktelt iszogatva, ezt a fogas kerdest nem tudni megfejteni rendkivül alacsony intelligenciaszintre vall.
Elärulom: a nemi költsegkülönbseg vazzeg.

Állítsuk meg a ......... 2012.10.10. 12:45:20

@kekec8:
Nem mindegy.
Erdő vagy Erdős.
Úgy sem férfi, csak pap.

Pan Modry 2012.10.10. 12:45:41

@CSENDES:
el tudom kepzelni ahogy a londoni trader-ek, washingtonban az IMF menedzserei nezve a bekemenet videoit rettegve ulnek es osszefossak magukat a monitoruk elott :DDD

szelíd galamb 2012.10.10. 12:46:00

Minden segnyaló 23 án vadul járathatja a nyelvét!

fidzsi 2012.10.10. 12:46:51

@fidzsi: Értelmiségink-bocs.

Brix 2012.10.10. 12:49:52

Október 23-án ismét lesz békemenet, erről biztosíthatok mindenkit. Szeptember 26-án megegyeztünk Orbán Viktor miniszterelnök úrral, a civil demonstráció részleteiről és annak anyagi elszámolásáról:
Előzetes megállapodásunk szerint tisztelettel benyújtom a október 21-i "Békemenet civil demonstráció" c. rendezvényünk költségelszámolását. Kérem szíves intézkedését költségeim mielőbbi megtérítésére!
Költségelszámolás
Szervezői díj: 40.000.000 Ft
Hideg élelem: 20.000 fő x 1000 Ft 20.000.000
Utaztatási költség költség: 30.000.000
Aktivisták: 200 x 5.000 Ft 1.000.000 Ft
Honorárium (Pataki A): 1.000.000 Ft
Licenszdíj (Kubatov G.): 5.000.000 Ft
Egyéb költség: 10.000.000
Összesen: 107.000.000 Ft

A Költségelszámolás áfa nélkül értendő, mivel Simicska Úr szíves ígérete szerint az alvállalkozók számlamentesen dolgoztak.
Maradok tisztelettel,
Széles G.

biturbo s - félázsiai bunkó állat · http://oldfordworks.blog.hu 2012.10.10. 12:49:54

A békemenet(?) az esetleges 2014-es Fityesz / Dzsobbik uralom alatt a következő szintre feljesztendő, természetesen közpénzből.

1. Csak találni kell egy ekkora teret. Az idézett szakanyag bemutatja, milyen méretekben célszerű igazán a félázsiaiaknak, az IMF-nek, és bármely más ellenségnek erőt demonstrálni:

youtu.be/RtIYQokKwuE

2. A következő értékes szakanyag bemutatja, hogyan érdemes filmezni egy ilyen rendezvényt, úgy gondolom, hogy a Böröcz-tévének még van mit tanulnia:

youtu.be/Qi7Oe4GxHk0

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.10.10. 12:50:25

@Cartman (ex Cartman):

"Ha tüntetni kell a kormányért, ott valami nem stimmel az országgal. Ld. mint most épp nálunk."

Nem feltétlenül. Egyszerűen szimpatizálok a saját pártommal, ezt nyilvánítom ki.

"2. Ha nem tudok nevetni a "kedvenc" pártomon, akkor valami velem nem stimmel."

Ez pedig még kevésbé igaz. Neked megváltozik attól automatikusan a véleményed, hogy a pártod ellenzékből kormányra kerül. Egy művésznek jellemzően van saját véleménye, az USÁ-ban tudni lehet szinte minden színészről pl. hogy kinek, melyik politikai erőnek a szimpatizánsa. Egy humoristánál ugyanaz van. Van Obama elleni és Obama párti - látsz valamilyen különbséget e kettő között?

Pszt! 2012.10.10. 12:52:43

Tessék mondani mennyit fizetnek? Mert ha jó a lóvé én is megyek békemenetelni.

bkover 2012.10.10. 12:55:46

nem baj, Ti csak üljetek otthon, olvassátok a Blikket, egyétek két ujjal a májkrémet a konzervdobozból, közben fröcsögjetek a Heti Hetesen és okoljatok mindenkit, hogy miért ilyen elbaszott az életetek.
Nem a mindenkori kormányok miatt tart itt az ország, hanem az ilyen kisstílű, lelkibeteg, lusta geciktől, akik csak hőbörögni tudnak mindenen.

CSENDES 2012.10.10. 12:56:14

hvg.hu/itthon/20121010_A_Nyiro_Gyula_Korhazban_lesz_az_uj_Lipot

A békemenetelőkenk üzenem, már nem félek, a Lipót újra megnyílik.

ananda123 2012.10.10. 12:57:28

"A Milla-Szolidaritás és a Jobbik célja egyértelmű, de mi a célja az októberi békemenetnek?"

Annak a téveszmének a megcáfolása, hogy az ország kormánya elvesztette a választói bizalmát és hogy az olyan röhejes alakulatok, mint a milla képviselik a többségi véleményt.

@Pan Modry:

Nem kell, hogy összefossák magukat, de nem árt tudniuk, hogy az ország elleni gazdasági támadások következményeiért a társadalom jelentős része nem a kormányt, hanem az IMF-et és az EU-t teszi felelőssé.

Disintegrator Rising · http://disintegrator.blog.hu/ 2012.10.10. 12:57:59

amúgy azért fújtok ennyire a békemenetre mert tudjátok hogy a ti demonstrációitok eltörpülnek majd mellette?

Állítsuk meg a ......... 2012.10.10. 12:59:35

@CSENDES:

"A békemenetelőkenk üzenem, már nem félek, a Lipót újra megnyílik."

:)))))

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 12:59:57

@Pszt!:
Lóvét az agyhalott millásoknak osztanak csupán.

Akinek van agya az nem megy ki visszasírni a munkanélküliek számát és az államadósságot megduplázó formációt.

Csak a csököttagyú Gyurcsanyisták, meg millások.

Állítsuk meg a ......... 2012.10.10. 13:00:52

@Disintegrator Rising:

"amúgy azért fújtok ennyire a békemenetre mert tudjátok hogy a ti demonstrációitok eltörpülnek majd mellette?"

Te vagy szervező, hogy a tiedé?

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:04:52

@Salemi boszorkány:
Ugyan...
Ez csak tapasztalat.

Nektek csak az interneten nagy a szátok.
Aztán amikor kimentek kevesebben vagytok, mint az itt regisztrált Gyurcsány, Milla, MSZP seggnyalók együttvéve.

delano 2012.10.10. 13:06:14

@ananda123: "ország elleni gazdasági támadások következményeiért a társadalom jelentős része nem a kormányt, hanem az IMF-et és az EU-t teszi felelőssé.
"

Ország elleni gazdasági támadás? Te TÉNYLEG elhiszed ezt az eszement baromságot?? Most komolyan: tényleg létezik olyan ember ebben az országban, aki elhiszi, hogy külföldről támadnak?

Az IMf és az EU miért felelős te szerencsétlen? Egyelőre pénzt kuncsorgunk tőlük, mert már Kínától az Oroszokig, araboktól az azeriekig mindeki más lepattintott, pedig még a bűnözőiket is szabadon engedtük...

JosephSmith 2012.10.10. 13:06:40

@Disintegrator Rising: Azt hiszed nem lehet látni, hogy balos provokátor vagy...? Bácsfi Diána-val kezdődik-e a neved? Te balos parazita...

hoseman 2012.10.10. 13:08:04

@Disintegrator Rising: safarov ott lesz a meneten mint díszvendég?.. asszonyaitokat is viszitek a baszott menetre,vagy otthongagyjátok őket szülni két pofon társaságában?... kövérek mehetnek vagy azokat majd szűritek??(isten ments hogy a halálotok legyen..) :)))

Állítsuk meg a ......... 2012.10.10. 13:09:06

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !:
sztálint és rákosit éljenzők is többen voltak.
Mégis a föld alá kerülnek, ki így, ki úgy!
Ti meg mentek a diliházba?

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:09:40

@JosephSmith:
Ez az a Bácsfi Dia akinek az apukája elhárító tiszt volt az átkosban ?
Aki aztán megtért és újra MSZP-s lett ?

Lehet hogy, már Izraelbe is kiköltözott azóta, mint Szabó Albert dolgavégezetten.

Brix 2012.10.10. 13:10:38

@ananda123: "a társadalom jelentős része nem a kormányt, hanem az IMF-et és az EU-t teszi felelőssé." Igen? Az emberek 80%-a szerint rossz irányba mennek a dolgok, de nem a " globális háttérhatalom miatt" hanem egyszerűen azért, mert Orbán elvette az adójóváírást a kisemberektől, megemelte a fogyasztási adókat, és az infláció 6,4% lett éves alapon, a többi kisembernek hátrányos intézkedésről már ne is beszéljünk...

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:11:13

@hoseman:
Véresre verni az asszonyt és lecserélni csak ballibeknél szokás tudhatnád.

Persze csak ha öregecskedik.

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:12:54

@Brix: Ezért sírod vissza azt az MSZP-t amelyik megduplázta a munkanélküliek számát és az államadósságot ?

CSENDES 2012.10.10. 13:14:09

Ja, ja. Mint közismert a családon belüli erőszak is a ballibsiktől ered.
Na menjél már a hülyeséggel.

Állítsuk meg a ......... 2012.10.10. 13:16:48

@CSENDES:
Nem pont a kedves vezérüket szállították el a diliházba, amikor 2002-ben nem sikerült győzni?
Mindezt azért, mert megverte a nejét.

delano 2012.10.10. 13:16:51

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: "Akinek van agya az nem megy ki visszasírni a munkanélküliek számát és az államadósságot megduplázó formációt."

Azért azt ugye vágod, hogy a kormányváltás óta mind a munkanélküliség, mind az államadósság gyorsabban növekszik, mint korábban bármikor? Az államadósságon most még nem látszik, mert a legsötétebb kommunista időkre emlékeztetve zsarolással elrabolták 3 millió ember 10 éves megtakarítását, ami 1 évre eltolta a problémát, de attól növekszik az adósság.

Gondolj bele: a kiadásokhoz nem nyúltak hozzá, viszont csökkentek a bevéltelek - mi a franctól csökkenne akkor az adósság? Semmitől.

hoseman 2012.10.10. 13:16:59

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: ahamn értem...akkor pont... de még most sem tudom hogy safarov...tudod a baltás gyilkos aki álmában trancsírozott fel egy embertársát...tudod akit kiadtatok hazájának tudvalevőleg hogy ott ő lesz a csúcsceleb....ott lesz a menetben mint díszvendég??

Cartman (ex Cartman) 2012.10.10. 13:17:04

@Gondolkodni Próbáló Birca:
"Neked megváltozik attól automatikusan a véleményed, hogy a pártod ellenzékből kormányra kerül."
Uhhh... Te ilyen egyszerűen próbálsz gondolkodni? Akit kedvelek, annak nem is látom a hibáit? Vagy nem nevethetek rajta? Kapaszkodj meg! Az egészséges lelkületű ember bizony még akár saját magán is tud nevetni, nemhogy valami ripacs politikuson!

A kormánypárti tüntetésnek pedig valahol a rendszerváltás környékén végképp ki kellett volna mennie a közéletünkből. Különösen felénk, Kelet-Európában disszonáns, ha érted, mire gondolok... Félek, nem véletlen, hogy épp a fidesz hozta vissza ezt a csodálatos műfajt.

JosephSmith 2012.10.10. 13:21:50

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: Az hát... és ez a féreg detto, meg még ott van a Steffi parasztlány vagy ki... egyértelműen baloldali provokátorok.

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:22:21

@CSENDES:
Feljelentette Földi Gyulát, Erdőkövesd szocialista polgármesterét a saját felesége, akinek látleletei vannak arról, hogy a férfi többször is brutálisan bántalmazta -
...
A bíróságon folytatódhat Székesfehérvár SZDSZ-es alpolgármesterének bántalmazási ügye, amit a saját felesége kezdeményezett vele szemben, könnyű testi sértés miatt - tudta meg a HavariaPress.
...
Súlyos testi sértés gyanújába keveredett egy szocialista "képviselő"
Kékesi Tibor szomszédnőjét verte meg
...
Magda Sándor ádventi ünnepség után emelt kezet egy tanárnőre
2003. december 22., 15:45 fidesz.hu

Péntek este Gyöngyösön, a Mindenki karácsonya elnevezésű rendezvényt követően, melyen a város polgármestere Nagy Lajos apáttal együtt gyújtotta meg a főtéren Gyöngyös karácsonyfájának gyertyáit, Magda Sándor szocialista országgyűlési képviselő hazafelé menet nekiesett egy ötvenes éveiben járó tanárnőnek
....
Wekler Ferenc, a minden gyanú felett álló polgár
A családon belüli erőszak ellen küzdő SZDSZ-ben nem ügy a párt egyik vezető politikusának tettlegességig fajuló vagyonmegosztási vitája
...

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:24:18

@delano:
Ez egész egyszerűen hazugság.

A GDP arányos hiány, mind a munkanélküliségi ráta a 2010-es kormányváltási szinten van hozzávetőlegesen.

Az MSZP viszont valóban megduplázta mind a munkanélküliségi rátát,, mind a GDP arányos hiány.

Javaslom google data explorerének grafikonjainak tanulmányozását.
A hit ide nem elég, Gyurcsány seggének tisztításához.

CSENDES 2012.10.10. 13:25:23

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !:Ezért sírod vissza azt az MSZP-t amelyik megduplázta a munkanélküliek számát és az államadósságot ?

1998 munkanélküliek szám 328 ezer
2010 munkanélküliek szám 441 ezer

STADAT/KSH

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.10.10. 13:26:14

@Cartman (ex Cartman):

Abban igazad van, hogy ennek Kelet-Európában valóban van egy rossz mellékíze, de nyugaton nincs így, s ahhoz kellene alkalmazkodni.

S persze, nevetni lehet bármin. De egy Obama-párti humorista az alapügyekben egyetért Obamával és maximum másodlagos kérdésekben fog humorizálni rajta, míg Obama ellenfelén sokkal több nevetnivalót talál.

CSENDES 2012.10.10. 13:26:50

@CSENDES:

2008-ban a válságkor 301 ezer

P.Freddy 2012.10.10. 13:27:22

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !:

"Akinek van agya az nem megy ki visszasírni a munkanélküliek számát és az államadósságot megduplázó formációt.
"

De igen, visszasírjuk, mert Orbán HÁROMSZOR gyorsabban növelte eddig az államadósságot, mint az előzőek.

Ja és az előzőek FELEaNNYIT loptak, mint ORBÁN, FIDESZ, SIMICSKA, KÖZGÉP, ROGÁN, KÓSA, SZIJJÁRTÓ, KÉPVISELŐK (fejenként 30 milla zsebben) és a többi seggnyaló barom.

Áruld már el, neked miért jobb, hogy TÖBBET LOPNAK, TÖBBET HAZUDNAK, TÖNKRETESZNEK mindent? Talán haszonélvezője vagy? Mert akkor érthető, ésa akkor bocs, de akkor takarodj élvezni a vérverjetékekből húzott hasznodat, te bolsevik kommunista köcsög.

mirigy187 2012.10.10. 13:28:08

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !:

Nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozott telekszomszédjának az egyik keszthelyi fideszes politikus. Fodor Márkot, az önkormányzat külsős bizottsági tagját, a megyei közgyűlés fideszes képviselőjét testi sértés miatt feljelentették, az ügyben nyomoz a rendőrség

Térfigyelő kamera felvételei igazolják, hogy a XIII. kerületi fideszes képviselő, Agárdi László fiával együtt a minap szemétszállítókkal keveredett verekedésbe

Még szeptember 26-án este egy helyi fideszes képviselő megtámadta a „dolgát végző" nyugdíjast. A konfliktus hátterében állítólag egy évtizedekkel ezelőtti szidalmazás, illetve egy közelmúltbeli focimeccsen történt bekiabálás áll. Az esetnek több szemtanúja is volt, sőt feljelentés is született az ügyben.

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:29:51

Ez igaz..
Ez igaz..
Csakhogy 1998-2001-ig Fidesz volt.
Munkanélküliek:
1998: 328ezer
2002: 229ezer
2010: 441 ezer
Szóval majdnem dupla.

Forrás eurustat: Link:
http://www.google.com/publicdata/directory#!q=eu+unemployement

Miért nem gátak épültek stadionok helyett? 2012.10.10. 13:30:31

Összefújja a szart a szél megint ezen a magamutogató kreténtalálkozón.
Hányinger ez a majommenet, közben várjuk a hitelt.

Orbán dagadt, baltás, bóvlista takarodj!

mirigy187 2012.10.10. 13:31:31

@CSENDES: Az államadósság 2002-ben 53% 2010-ben 80% volt. Nem tudom hogy az illető hányas volt matekból de ez nem a duplája :)

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:32:58

@P.Freddy:
Ez is hazugság:

GDP arányos hiány:
1998: 60,9%
2002: 55,9% (-5%)
2010: 81,4% (+25,5%)
2011 vége: 80,6%

Miért olyanba hazudsz amit könnyű ellenőrizni ?

Forrás eurostat:
Link:
http://www.google.com/publicdata/directory#!q=eu+gdp

felcsutisuttyo 2012.10.10. 13:33:18

BÉKEMENET??????????????
A BIRKAMENET????????
HÚÚÚ megint lesz BÉGETÉS??????
NA EZEK KÖZÉ BEVÁGI A " kis" ATOMOT ÉS MAGYARORSZÁG BOLDOG ÉL TOVÁBB !!!!!!!

Bár a Milla viheti a " MAGYAR BALTÁT" magával hátha szembe találkoznak a NEMZETI BAROM TÖRPE szervezetével:....)))))
Le lehetne rendezni a kormányváltást is..:)

mirigy187 2012.10.10. 13:35:40

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: Még jó hogy 2010 3/4-ed részében a fidesz volt hatalmon :)

Állítsuk meg a ......... 2012.10.10. 13:35:48

"A férjem többször bántalmazott: három esetet tanúkkal tudok bizonyítani, egy alkalommal pedig rendőrségi jegyzőkönyv is készült a történtekről. Utóbbi öt évvel ezelőtt történt, összeszólalkoztunk, majd Tamás elment moziba. Mikor visszatért, nem engedtem be. Ekkor elment egy bevásárlóközpontba, vett egy feszítővasat, és azzal nyitotta ki az ajtót. Bántalmazott, miközben a négy hónapos közös gyermekünk a kiságyban feküdt"

Az Esztergomi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya személyi szabadság megsértésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást Meggyes Tamás ellen.

"A hajánál fogva rángatta, ott ütötte-verte"

Az illető mindemellett elmesélt egy 1999-es vitát is. Ekkor Meggyes "a Rózsát teljesen szétverte, kitépte a haját hátulról, felvitte Dobogókőre és az eset vége az lett, hogy a baleseti sebészetre kellett bevinni. Dobogókőn még valami szakadékba is be akarta dobni a Trabanttal együtt... Az egész tortúra kb. 3 órán keresztül tartott, addig nem engedte el őt a Meggyes. A Rózsát egyébként 4 napig bent is tartották a kórházban, olyanok voltak a sérülései... Az egész a Rózsa elmondása szerint úgy történt, hogy ott a földön a hajánál fogva rángatta, ott ütötte-verte."

Erről egyébként az esztergomi kórház baleseti sebészetén orvosi látlelet is készült, amelyben ez áll: Kui Rózsát "elmondása szerint ismert személy megverte. Eszméletét elveszítette. Hányt, jelenleg feje fáj." Sérüléseiről pedig a következőket rögzítették: "...Fejtetőn elől 2 Ft-nyi horzsolás, tarkótájékon csecsemőtenyérnyi területen kitépték a haját... Sípcsontja nyomásra érzékeny."

Ilyenekkel szép lehet békemenetelni.

felcsutisuttyo 2012.10.10. 13:37:03

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !:
BÉGETŐ BÍRKA VAGY...VAGY CSAK EGY SZARDARAB :))) hehe
...anyád szarni készült és Te estél ki belőle...na ilyen kell a Felcsúti suttyónak:))))Menj nyalni...úgyis szaros a szád...

hoseman 2012.10.10. 13:38:31

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: tisztelt menetelők....oszt' ilyenkor hogy van ez az egész?..tehát hogyan csúcsosodik ki ez az ezoterikus ünnepetek??.. otthon recska? vagy hogy?...tényleg érdekelne,mert ez az áhitat,ez a meg nem fogalmazott spirituális,adott esetben szexuális vágy a kedves vezető iránt valami egészen érdekes és elképesztő jelenség,amivel megéri foglalkozni!!

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:39:17

@mirigy187:
Nézd már meg a grafikont te szerencsétlen..

Ott a link.

Az MSZP kormányok rohamosan növelték a GDP arányos hiányt és a munkanélküliek számát szinte minden esetben (kivéve Bokros), a Fidesz meg nem, hanem nagyrészt javította a mutatókat.

Disintegrator Rising · http://disintegrator.blog.hu/ 2012.10.10. 13:40:18

@felcsutisuttyo: liberálbolsevik színvonal újfent megnyilvánult :D

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:40:39

@hoseman:
Engem inkább az érdekel, hogy miért csak a békemenetelők szexuális szokásai érdekelnek
A Millások DK-sok bulijára érkező "tömeg" miért nem ?
Te mire vered majom ?

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:41:59

@felcsutisuttyo:
Hát igen..

Eurostat adatokkal, és grafikonokkal nem lehet vitatkozni.

Marad a szokásos ballib színvonal számodra.
Ennyit tudsz meg a nevedet.

Disintegrator Rising · http://disintegrator.blog.hu/ 2012.10.10. 13:42:33

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: ezeket nem lehet tényekkel meggyőzni, feleslegesen strapálod magad sztem. amúgyis szopni fognak 2014ben, meg okt 23dikán is :)

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:43:16

@Salemi boszorkány:
Összesítés eddig:
2 jobboldali feleségverő barom politikus.
2 SZDSZ-es és 2 MSZP-s.

mirigy187 2012.10.10. 13:43:26

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: Mit nem értesz te nagyonhülye? 2010-ben csak 3 hónapig voltak a szocialisták az év nagy részében már a fidesz volt hatalmon az adósságot megdobta még kósa és szíjjártó ámokfutása miután jól megrángatták a forintot.

P.Freddy 2012.10.10. 13:45:23

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !:

Gyurcsány egy év alatt 1.8mrd-al növelte az államadósságot

Orbán egy év alatt 5mrd-al vövelte az államadósságot

Ez minimum háromszoros szorzó. És még nem vagyunk a végén. Orbán gyakorlatilag a szemetek láttára (és helyeslő bégetésetek közepette) teszi tönkre Magyarországot. Ez nem csak az ő, hanem a ti felelősségetek is.

mirigy187 2012.10.10. 13:46:26

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: Miközben a reálbérek csökkennek ugye. 2 és fél év telt el de minden rosszabb lett nemhogy javult volna. Leszarom az államadósságot mert nem csak ez befolyásolja a gazdaságot.

hoseman 2012.10.10. 13:46:44

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: a millások elégedetlenségüket fejezik ki...perverziónak nyoma sincs...a dk-sok gyurcsányra pörögnek...ott mutatkozik némi vágyjelenség,de ahhoz képest amit Ti produkáltok a vezéretek iránt,elenyésző mértéket mutat:))) én mire verem?? háát baszod...a kurvám arcára és nem egy kibaszott hazug,szemét,köpönyegforgató politikusra:))) puszi

Disintegrator Rising · http://disintegrator.blog.hu/ 2012.10.10. 13:47:59

@mirigy187: sztem nem érti mit makog neki egy gyurcsánymajom.

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:48:16

@mirigy187:
Nem tudom ismered-e a grafikon sajátosságait.
2 tengely. jelen esetben az x az idő, az y a GDP arányos hiány.
A linkelt grafikonon nos az látszik te nagyon hülye, hogy az MSZP alatt végig nőtt a GDP arányos hiány a Fidesz alatt meg csökkent.

Ránéztél egyáltalán vagy tök süket vagy matekból, vagy csak lököd a sablon dumát amit Gyurcsány eléd lök ?

Állítsuk meg a ......... 2012.10.10. 13:48:49

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !:
Na akkor még számold hozzá lézerjanit, aki megverte a feleségét, majd a feleség rokonai őt agyabugyálták el.
Őt a kecskeméti katonai kórházban bújtatták, a feleség pedig a hódmezővásráhelyiben volt.

Sir Galahad 2012.10.10. 13:48:52

Ez aztán tényleg borzasztó: nem csak ellenzéki, hanem kormánypárti emberek is tüntetnek! Tragédia! Be kéne tiltani, és jogszabályt hozni arról, hogy Magyarországon kizárólag a baloldalnak és a liberálisoknak van joguk tüntetni! Ja és még valami: amikor fölvetették, hogy mondjuk a melegfelvonulás idején mennyibe került a rendőri biztosítás, meg a többi, egyből megvolt a válasz: itten kérem a szólásszabadság gyakorlásáról van szó, aminek a járulékos költségeit kötelesek az adófizetők vállalni. Na és a Békemenetnél?

mirigy187 2012.10.10. 13:52:09

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: Ismerem a grafikont de nem bírod felfogni a csökött agyaddal hogy 2010-ben már nem a szocik voltak hatalmon.A reálbérek csökkenéséről regéljél nekünk valami meg a 27%-os áfáról, meg az árak emelkedéséről és stb.

P.Freddy 2012.10.10. 13:55:03

@Salemi boszorkány:

Plusz az se semmi, hogy a nagymagyar békemenetvezető egy szadista hajlamú, rasszista adócsaló barom, kommunista múlttal és beütéssel.

Úgy illik Bayer egy békemenet élére, mint egy vödör takony apácára öntve.

Ez után menni áhítattal - na az egy komplett skizofrénia. Vagy ha az nem, akkor nagyon mély, bagyon fullasztó butaság.

dr kíváncsivagyok 2012.10.10. 13:55:10

"Vajon létezik ma hazánkban olyan buzgó kormányt támogató személy vagy szervezet, aki (ami) mélyen a zsebébe nyúlva sok-sok (több száz) milliót áldoz a kormány melletti szolidaritásra saját vagyonából?"

Hogyne létezne . Közgép , CBA , stb,..a Fidesz liblingjei..
Mit gondolsz , miért kapják a jobbnál jobb megbízásokat ?
Abból a sokmillárdból csak futja egy kis támogatásra !?
Mióta világ a világ nem volt olyan kormány MELLETTI tüntetés ,.... AMIT NE AZ ADOTT KORMÁNY SZERVEZETT VOLNA !!!!!!!!!!!!!

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 13:55:29

@mirigy187:
Ez egyszerű mit a pofon kérlek.

Miután a szocik elkúrták, és az MSZP szlovákok elötti szintről az EU végére pakolták az országot, az EU és az IMF azt mondták (mit ad isten) kormányváltás után, hogy mostmár tartani kell a 3%-ot.

Szóval szért kell megszorítani mert a szocik
1. majd megduplázták a GDP arányos hiányt
2. megduplázták a munkanélküliségi rátát.
3. romokba lökték az országot versenyképesség szerint (szovákok elött -> görögök szintje)
4. nem lehet több a hiány (EU. IMF).

Röviden dióhéjban.

dr kíváncsivagyok 2012.10.10. 13:56:33

@P.Freddy:
Békemenet = Apáca ?!?!
Nagyon rossz hasonlat !
INKÁBB KURVA !

dr kíváncsivagyok 2012.10.10. 13:58:48

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !:
Te komplett demagóg hülye vagy...ráadásul tételesen nem igaz amit írsz !!!!
8 Úgy-e Te vagy Szijjártó ? ...vagy Kósa ? netán Selmeci.....

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 14:01:50

@dr kíváncsivagyok:

Miért kéne áldozni rá ?
Ugyanúgy kell kb kimenni a menetre is, mint az Erzsébet hídra.

Busszal, Gyalog Villamossal.

mirigy187 2012.10.10. 14:02:04

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: Ha jól emlékszema szocialisták levitték 9%-ról 4%-ra (2006-2009) a hiányt amit a kormányváltásig tartottak majd orbánék vissza akrták tornászni 7%-ra, hogy az igéreteiknek legyen fedezete erre intett be nekik az eu. Ezután jött elő varga a csontvázakkal ami bukta lett majd ezután bevezették nagy szakértlelemről adva tanúbizonyságot az egykulcsot amivel kapásból 600 milliárdos lyukat ütöttek a költségvetésben majd erre rátettek egy lapáttal a manyup pénzeknél + 550 milliárdot eltőzsdéztek a mol részvényeknél amelyekkel buktak nem kicsit. Na ennyit a szakértelmükről.

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 14:02:47

@dr kíváncsivagyok:
Fura..
Ezt már többen mondták a hozzád hasonló Gyurcsanyisták.

Viszont ezidáig én hoztak linkeket csak grafikonokra, eurostat aadatokkal, ti meg csak a pofátok hoztátok eddig.

hoseman 2012.10.10. 14:03:09

@Disintegrator Rising: jók ezek a blogok meg a hozzászólások.... egyetlen dolog kristályosodik ki az egészből.. jobb és bal oldal között sohasem lesz normális párbeszéd.. erre jól ráépített a Zorbán meg a tetves bandája...jóóól megosztották ezt a kurva népet.. azért 7-800 000 AKTÍV retardáltal(amennyien vagytok mostanság:))) már lehet sakkozni...

CSENDES 2012.10.10. 14:05:06

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: Először is nem hazudozunk.

Én megadom neked a forrást.
www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/mpal9807_03_03_01b.html?515

Másodszor: az államadósságot részben összegben, részben GDP arányosan (ez az adósságráta) fejezik ki. Államadósság/
GDP
Nos ugyebár ha a nevező csökken, mert ugyebár az nyilvánvalóan csökkent, akkor a ráta növekszik.

ateceged.hu/cegmukodtetes/a-het-grafikonja-a-gdp-alakulasa-magyarorszagon-20022011-ii-negyedev

Azonban a ráta abszolút értékének az egymáshoz viszonyításának nincs értelme különösebben.

mortullus 2012.10.10. 14:05:23

Millás óriás tüntetés
ezen azért jót röhögtem :)

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.10. 14:11:19

@CSENDES:
A ráta adott éveiben kapcsolt értékek összevetésének valőban nincs túl sok értelme (más-más belső - külső körülmények) stb..

Ám itt tendencia figyelhető meg.
nevezetesen hogy az MSZP alatt tendenciózusan nő a munkanélküliségi ráta, és a GDP arányos hiány is a Fidesz alatt meg csökken.

Aminek viszont van értelme, hogy pl a környező országokkal hasonlítjuk össze teljesítményünket egyadott pillanatban. (nagyjából ugyanazon külső körülmények).

Nem nehéz a grafikonokból észrevenni, hogy az MSZP-től egész Európában nem volt bénább kormány, aki ilyen ütemben amortizálta minden gazdasági mutatónkat.

Nem véletlen hogy szlovákok elötti 2010-es poziciónkhoz képest 2010-re mindenben utolsóak lettünk a görököggel holtversenyben.

dr. Kóser Malac™ (a legnagyobb demokrata civil)! 2012.10.10. 14:11:21

@mortullus: Miért? Tudod hányan fogják otthonról lájkolni??? :)

CSENDES 2012.10.10. 14:13:23

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: Hát ebben igazad van.

Most pedig szárnyalunk. tudom Feritél van.
Hagyjuk ezt a vitát.

TrueY · http://qltura.blog.hu 2012.10.10. 14:19:47

Nagyon helyes! Békemenetet inden hétre! Én emlékszem a filmhíradókból, hogy 1957. május elsején mekkora volt a lelkesedés a felvonuláson! Gondolom ezt megirigyelték a kedves szervezők!

A baloldal már csak ilyen. :)

belekotty 2012.10.10. 14:22:58

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !:
"GDP arányos hiány:
1998: 60,9%
2002: 55,9% (-5%)
2010: 81,4% (+25,5%)
2011 vége: 80,6%"

Hmmmm... és hova lett akkor a 3000 milliárd manyup pénz?

Trejo 2012.10.10. 14:23:40

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !: Nagyon jól nyomod. Ha fele ilyen jó vagyok, mint TE, akkor megkapom a 2 forintot öt leütésenként? A szóköz ugye nem számít? Hol lehet jelentkezni?

becike4 2012.10.10. 14:23:56

@Schindler Pistája: judeobolsevik- Bencsik,Kerényi???

ananda123 2012.10.10. 14:25:44

@Cartman (ex Cartman):

Ha szerinted csak valami _ellen_ lehet tüntetni, akkor a békemenetet felfoghatod a ballib hazugságok elleni tüntetésnek.

Sokan élnek ugyanis Magyarországon, akik szerint _hazugság_, hogy diktatúra van, _hazugság_, hogy nincs szólás szabadság és _hazugság_, hogy az ország többsége meg akarja buktatni a kormányt.
Normális országban persze a hazugságok leleplezik önmagukat, de egyrészt ez nem egy normális ország (normális országban ugyebár nem lesz az ordenáré lebukásból "szenvedélyes igazságbeszéd"), másrészt a magyar baloldal már nem csak idehaza, hanem külföldön is terjeszti az agyrémeit, amit az ottani elvbarátaik részben szolidaritásból, részben anyagi és politikai érdekből - de mindenképpen kritika nélkül - átvesznek.
Ilyen esetben igen is van értelme megmutatni, hogy sokan vannak, akik nem a ballib megélhetési rettegők által mantrázott látszat-valóságban élnek és meg tudják különböztetni a pártpolitikai érdekektől vezérelt, pitiáner hazugságokat a realitástól.
Persze az sem mellékes, ha nyilvánvalóvá válik, hogy ők vannak többségben.

mirigy187 2012.10.10. 14:33:01

@ananda123: A fidesz 8 éven keresztül futkosott brüsszelbe és hozatott nemzetközi megfigyelőket a nemzeti ünnepekre. Nem győzött feljelentéseket tenni.

mirigy187 2012.10.10. 14:35:52

@ananda123: Hála Istennek az emberek nagy részének kinyílt a szeme legalábbis a környezetemben ezt tapasztalom és egyre kevesebben fogékonyak a fidesz által kreált álomvilágban hinni. Már nem hiszik hogy a világ a hibás sőt már röhögnek rajta. Egyre inkább körvanalazódik, hogy a fidesz csak ellenzékből tudott nagy dolgokat mondani hatalomra jutva csak egy dolog érdekli őket és az a haszonszerzés.

kekec8 2012.10.10. 14:36:15

@Salemi boszorkány:

Ha neked mindegy, hogy idd ki a bilit, vagy vidd ki a bilit... :) Minek írkálsz, ha ilyen sötét vagy? :)))))

hoseman 2012.10.10. 14:37:39

@ananda123: nna...káprázatos egy jószág vagy te ananda:))) többségben vagy mi? minél vagy te többségben??... magyarország fele szarik az egészre úgy ahogy van... a másik fele apátiába süllyedt.... arra a 600 000 konzultácionistára vagy oly büszke??...

mirigy187 2012.10.10. 14:42:08

@hoseman: Azt a 600 ezret sem mind fideszes küldte vissza ez biztos. Így még árnyaltabb a kép

nu pagagyí 2012.10.10. 14:50:37

A Békemenet programja:
A lelkesítő békeszózatot Bayer Zsolt olvassa fel, amit tetleges nemzeti összefogás követ.
A szervezők felkérik szimpatizánsaikat, hogy hozzanak magukkal boxert, vagy fahusángot, de egy vasalt sarkú biblia is megteszi.

hoseman 2012.10.10. 15:09:02

@ananda123: arról nem is beszélve hogyaszonygya "békemenet" meg NER,aztán itt ballibsiztek ezerrel... hát elmentek ti a jó édes anyucikátokba vissza.... csepp agyatokban nem fogalmazódott még meg hogy sok százezer(SOK és nem párszázezer ahányan ugrotok a hívószóra..)ember pártiszimpátia nélkül,csak annyit szeretne mint rendes adófizető polgár,hogy végre valaki demokratikusan ,tisztességesen képviselje az érdekeiket.?!..

Állítsuk meg a ......... 2012.10.10. 15:10:18

@ananda123:
"Ilyen esetben igen is van értelme megmutatni, hogy sokan vannak, akik nem a ballib megélhetési rettegők által mantrázott látszat-valóságban élnek és meg tudják különböztetni a pártpolitikai érdekektől vezérelt, pitiáner hazugságokat a realitástól.
Persze az sem mellékes, ha nyilvánvalóvá válik, hogy ők vannak többségben."

Akkor ez a békemenet igazából csak egy álnév, ez inkább erőfitogtatás akar lenni.
Meg kell mutatni, hogy a fideszék vannak többen és fogja be mindenki a pofáját.
Ezt nevezi a fidesz demokráciának?

delano 2012.10.10. 16:50:44

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !:
"Ez is hazugság:

GDP arányos hiány:
1998: 60,9%
2002: 55,9% (-5%)
2010: 81,4% (+25,5%)
2011 vége: 80,6%

Miért olyanba hazudsz amit könnyű ellenőrizni ?
"

Fogd már fel, hogy nagyvonalúan figyelmen kívül hagyod a rendszerváltás utáni időszak legnagyobb, legdurvább és legundorítóbb rablását, a manyupok lerablását. 3 millió ember 10 éves megtakarítását lopták el, csak ezért és semmi másért nem csökkent az adósság. Igy kurva könnyű volt, de mégegyszer ez nem fog menni. Innentől ugyanúgy fog továbbnőni, mint eddig. Ha ezt nem veszed figyelembe, akkor a számaid szimpla hazugságok.

delano 2012.10.10. 17:49:41

@ananda123: "másrészt a magyar baloldal már nem csak idehaza, hanem külföldön is terjeszti az agyrémeit,"

Az ember mindig tanul. Azt hittem, hogy ez már olyan szintű ostobaság, hogy élő ember nincs, aki ezt elhiszi, de úgy tűnik mégsi van... Szóval itthon minden a legnagyobb rendben, csak a baloldal áskálódik, ugye?

vallatas 2012.10.10. 18:43:03

ezt tessék kinyomtatni szórólapra és terjeszteni a tüntetők között:
mariablogja.wordpress.com/2012/08/06/120-ok-ami-miatt-nem-szavaznek-a-fideszre/
:-)

az a sok békemenet tüntető akik a fidesz seggét nyalja, biztos nem fizet adót, mert különben nem szeretnék ennyire a mestert :-) ja és a nyugdíj se érdekli őket :-)
afaszom a birka többségbe!

vallatas 2012.10.10. 18:47:03

ja, a vicces, hogy a föld mutyi miatt még csak utcára se ment senki... ott több tízezer magyar állami vagyont loptak el a Fidesz érdekcsoporthoz tartozó úriemberek... de a Viktor szent sérthetetlen becsülete miatt azért kivonul majd megint 100ezer fizetett agyhalott birka magyar.

vallatas 2012.10.10. 18:48:44

@vallatas: több tízezer hektár állami föld vagyonra gondoltam :-)

Cartman (ex Cartman) 2012.10.11. 09:01:54

@ananda123:
Gratulálok!
Nagyon szépen bebifláztad a pártsajtót!

Na, pont a hozzád hasonlók miatt írtam, hogy csak az értelmes véleményt kell respektálni. Az ilyen ostoba demagógok viszont bőven megérdemlik, hogy jó hangosan kiröhögjük őket!

Hótt Kuzin 2012.10.11. 09:19:32

De összefújta a szél a szart, elvtársak. :) Nem baj, hörögjetek csak.