véleménynyilvánítási szabadság6 (1).pngMég tavaly november közepén elkészült egy nem túl hízelgő 60 oldalas jelentés a KLIK működéséről, amelyet Szabó Balázs volt kormánybiztos jegyzett. Ma már nem kormánybiztos, a jelentés pedig nem került napvilágra, az index-nek viszont most sikerült megszereznie.

Tavaly szeptemberben felröppent a hír, bizony maga Orbán Viktor is elégedetlen az iskolák államosításának állapotával:

"Miniszteri biztost kap a KLIK, akinek „fejlesztési javaslatok” kidolgozása lesz a feladata – erősítette meg egysoros válaszlevélben az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerdán a hvg.hu értesülését. Úgy tudjuk, a tankerületek felé helyezett Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé kerülő miniszteri biztos kinevezését maga a miniszterelnök szorgalmazta, aki nagyon elégedetlen az oktatási reform akadozása miatt. Úgy tudjuk, a KLIK működésével szemben a kormányban és a Fidesz frakcióban is általános az elégedetlenség." (hvg.hu)

Szeptemberben felmerült a kérdés, vajon egy fecske csinál nyarat?

"Bárki is vállalja el a miniszteri biztosi pozíciót, számolnia kell azzal, hogy egy fecske nem csinál nyarat: a szervezet tehetetlensége épp a nagyszámú politikai csókos miatt iszonyatosan nagy. Vajon mit lehet kezdeni az inkompetens sógor-koma-jóbarátokkal? Hiszen azt sem tudja, ha egy alkalmatlan vezetőbe belerúg, az valójában melyik politikusnak fáj, ki kinek a fia-borja. Ha olyanokat próbál kiiktatni, akiknek hátszele igen magasan van a kormánypárt táplálékláncában, bizony megégetheti magát (akár még az is lehet a vége, hogy neki kell menni, nem az alkalmatlan vezetőnek), ha pedig nem tesz semmit, akkor minek a biztos, és miért is fizetik az adófizetők? És lehet nevezni a feladatait "fejlesztési javaslatok kidolgozásának", a nagy eséllyel rendteremtést vár tőle személyesen a miniszterelnök is." (Vajon egy fecske csinál nyarat?, 2013. szeptember 24.)

Mára kiderült, a kérdés feltevés jogos volt, az eredmény pedig nem túl biztató: a jelentés tavaly november 15-i keltezésű, azóta bizony láthatóan semmi sem történt, sőt - az oktatás mint a kormány sikersztorija továbbra is alapvető tézise a rendszernek. És hiába okolta Szabó Balázs személyesen Marekné dr. Pintér Arankát, elmozdításához láthatóan a jelentésben foglaltak is kevesek. 

"A miniszteri biztos már a bevezetőben egyértelművé tette véleményét: a Klik elnöke

„nem képes hatékonyan működtetni a szervezetet”.

Az elnöknek sikerült olyan helyzetet teremtenie, hogy egy évvel az indulás után az öt legfontosabb főosztály élén személyi változások várhatók.

A jelentés személyesen az elnököt hibáztatja a 2013-as gazdálkodás szakszerűtlenségéért és a szervezet 2014-es költségvetésébe kódolt, az év végére akár 50 milliárdosra duzzadó hiányáért is.

„A Klik nem költséghatékony”

– állítja Szabó hozzátéve, hogy az elnök nem tette meg a szükséges lépéseket a költségracionalizálás területén.

„Óvatos becslésem szerint 2014-es naptári évben 2 milliárd forintot kellett volna hatékonyságnöveléssel megtakarítani. Ez felveti a közpénzek hatékony felhasználásának nem teljesülését.”

 (index.hu)

Azt azért az igazság kedvéért hozzá kell tenni, ha szakmai (pedagógusként és iskolaigazgatóként elért eredményei alapján) történt Pintérné dr. Marek Andrea kinevezése, az még nem lenne gond, de ha nem ért a gazdasági meg az ügyviteli területekhez, legalább magához vehetett volna olyat, aki viszont igen. Mert akárhogy is nézzük, Magyarország legnagyobb vállalata igazi pénztemető, már a legkisebb hatékonyság-növelés is milliárdos megtakarítást eredményezhetne, ahogy egy-egy rosszabb elképzelés is milliárdokba fájhat. És mivel a kormány nem a saját, hanem az adófizetők pénzét nyomja bele a "nem költséghatékony" rendszerbe, így jogosan veti fel Szabó Balázs a "közpénzek hatékony felhasználásának nem teljesülését" mint problémát. Ha pedig még hozzátesszük az idei 50 milliárdos előre bekódolt hiányt, bizony a mundér becsülete sem igazán indokolja a jelenlegi vezető körömszakadtáig védelmezését.

És most lehet mondani, kérem balliberális ármány és koholmány a jelentés, de azt ugyebár a kormány bizalmas embere készítette (csak körbenyalták, hogy tuti ne legyen belső ellenség, szoci, libsi vagy valami más a patás ördögök köréből), másrészről egyes megállapítások bizony az egyszerű szakmai dilettantizmuson jelentősen túlmutatnak:

"A belső vizsgálat feltárta, hogy az elszámolások is sokszor törvénytelenül, utólagos lepapírozással zajlottak. A miniszteri biztos talált olyan esetet, amikor a Klik úgy egyenlítette ki a beszállító cég számláit, hogy a szervezet központjában 10 hónappal az első teljesítés után még mindig azon ügyködtek, hogy visszamenőlegesen elkészítsék a szerződést. Az adatrögzítések is pontatlanok voltak:

„megnézve a szerződéseket 1642 darab budapesti szerződésből 685 nem rendelkezik iktatási (nyilvántartási) számmal. Ez a szerződések 41,7 százaléka. Ez jelentős szám.”

 (index.hu)

Aki valaha is találkozott közigazgatási iktatási rendszerrel, az tudja, ami nincs beiktatva, az nem hiteles, hiszen bármikor bárki "becsempészhette" azt az iratok közé, akár utólag is. Megoldás lehet, ha csak a papírok vannak "módosítva", tehát az ügyintéző időben kér iktatási számot akár egy fehér lapra, aztán utólag kicseréli a később elkészült iratra. Természetesen ennek a megoldásnak komoly buktatói vannak, leginkább a dátumok és egyéb adatok tekintetében: elég ciki, ha például olyan pályázati szám kerül egy utólag kreált anyagba, ami még nem létezett a datálás időpontjában. A kapkodásban sok minden összekeveredhet és az utólagos árajánlatok-szerződések is tartalmazhatnak alapvető hibákat, például olyan ügyvezető írja alá, aki a visszadátumozott időpontban még nem is volt ügyvezető, vagy épp a hivatal illetékese volt éppen külföldön vagy betegállományban.

A jelentésből azonban kiderül, még arra sem fordítottak igazán figyelmet, hogy az iratok bekerüljenek a rendszerbe (azaz nem bajlódtak a papírcserével) - a szerződések 41,7%-a pedig erősen kétséges eredetiséggel rendelkezik, magyarul a valódiságuk megkérdőjelezhető. Ha pedig továbbmegyünk, a visszadátumozást be is sorolhatjuk akár az okirat-hamisításba is, ha pedig emiatt vagy például előnytelenül megkötött szerződések miatt anyagi kár érte az államot (az adófizetőket), bizony még nem szándékos esetben is hanyag kezelésről beszélhetünk.

"377. § (1) Akit idegen vagyon törvényen alapuló kezelésével vagy felügyeletével bíztak meg, és az ebből eredő kötelességének megszegésével vagy elhanyagolásával gondatlanságból vagyoni hátrányt okoz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés három évig terjedő szabadságvesztés, ha a hanyag kezelés különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okoz. (Büntető törvénykönyv, hanyag kezelés)

Oké, Kínában valószínűleg súlyosabb a büntetés. Meg az eljárás is gyorsabb.

Ha pedig a jelentés alapján nem indul vizsgálat kikutatni, hogyan is alakult a közpénzfelhasználás, úgy a vizsgálat elindítására hatáskörrel rendelkező személy is mulaszt, mivel nem gondoskodik arról, hogy 

 • megszűnjön a jogszabály vagy szabályzatsértő magatartás,
 • a felelős meglakoljon, valamint
 • az adófizetők kára bármilyen szinten is megtérüljön.

Tavaly november idusa óta semmilyen mozgás nem látszik az ügyben (legalábbis napvilágra nem került semmi), így kérdéses, hogy bárki is egyáltalán foglalkozna azzal, hogy a leggigább hazai intézmény jól gazdálkodjon (garázdálkodjon?) az adófizetők pénzével.

A helyzetet tovább fokozza, hogy Szabó Balázs egyenesen "valótlanság állításával" vádolja meg a KLIK-et több ügyben is (hardver-beszerzés, székházügy), jobb helyen már akár ezért is felelősségre lehetne vonni egy közszolgát. Ha másképp nem, leginkább az eskü szövegére hívatkozva:

„Én, .............................................. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.” 

(Az eskütevő meggyőződése szerint:) 

„Isten engem úgy segéljen!”  (2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről, 44.§ (2) bekezdés)

És mit csinálnak eközben az illetékesek?

"Az Emmi Köznevelési Államtitkárságán Szabó tevékenységéről azt mondták, álláspontjuk szerint kifogástalanul végezte el a számára kitűzött feladatokat. Arra a kérdésre, hogy felhasználták-e már az átvilágítás eredményeit, annyit mondtak, hogy a Klik „működését gyorsabbá, hatékonyabbá tevő javaslatok beépülnek majd a szervezet formálódó szervezeti működési szabályzatába”. A Hoffmann Rózsa által vezetett államtitkárság szerint a szerződéshosszabbításra nem volt szükség: „a biztos határozott idejű megbízása az adott feladat elvégzéséig szólt, így annak meghosszabbítását semmi sem indokolta”." (index.hu)

Lefordítva: Szabó Balázs jól végezte dolgát, de nincs rá szükség.

 • Az átvilágítás eredménye be lesz építve a formálódó szervezeti működési szabályzatba ("SZMSZ"):
  • mi az, hogy formálódó? Vajon egy közigazgatási szervezetnek nem azzal kellene elindulni, hogy van egy SZMSZ-e, amiből kiderül, hogy ki mit csinál és mire van hatásköre, ki kinek a főnöke és ki miért felelős????
  • vajon azt milyen szabályzatba kell beépíteni, hogy a szerződéseket iktatni kell? Mert ugyebár egy normális intézmény esetében iratkezelési és selejtezési szabályzat nélkül a működést már beindítani sem lehetne, nemhogy utólag mondani, hogy oké, majd beletesszük valamibe, hogy hogy kéne csinálni ...
  • vajon jelenleg nincs szabályzatba foglalva, hogy a kasszából csak érvényes szerződés, valamint ezen szerződés alapján készült és elfogadott teljesítési igazolás elfogadása után lehet pénzt kifizetni? Vagy a nem iktatott szerződések esetén nem is fizettek ki soha semmit, akkor sem, amikor már több hónapja megtörtént a teljesítés?
  • vajon milyen szabályzatba lehet utólag belefoglalni, hogy józan ész is kellene bizonyos dolgokhoz? Lásd székházkiválasztás-ügy.

"A miniszteri biztos szerint az elnök félretájékoztatta az irodaház kiválasztásával kapcsolatban is. A központi iroda kiválasztásával azért foglalkozott, mert a Klik budapesti irányító központja folyamatosan helyszűkében van, holott az induláskor Marekné választhatta ki az irodaházat. Kiderült, hogy a kínálatból olyan irodaházat választott, amelyben eleve nem férhetett el a 130 fősre tervezett csapat fele-harmada. A jelentés szerint a Nádor utcai ingatlan sok tekintetben jóval drágább is, mint a piaci átlag.  (index.hu)

  • és azt hova kellene rögzíteni, hogy egyrészről egy közszolga nem hazudik, másrészről meg olyan szerződéseket kell kötni, amelyek a KLIK-nek előnyösek, nem pedig a másik félnek? Vagy elég, ha csak az elsős erkölcstan tankönyvbe kerül bele, hogy "magyar ember nem hazudik"?

„A KLIK elnöke tájékoztatásában valótlanságot állított az épület állaga tekintetében, hiszen történtek felújítások a beköltözés után és a jelenlegi állapota sem tekinthető kielégítőnek. A KILK elnöke tájékoztatásában valótlanságot állított az épület informatikai ellátottsága tekintetében. A bérleti szerződés több ponton is aggályos, és nem a KLIK érdekeit képviselik” (részlet Szabó Balázs jelentéséből, index.hu)

 • A minisztérium még véletlenül sem említ olyat, hogy "levonjuk a személyi konzekvenciákat", vagy épp "vizsgálatot kezdeményezünk", "megállítjuk a pazarlást", esetleg "felülvizsgáljuk az előnytelen szerződéseket és újrakötjük azokat". 
 • Azt sem állítják, hogy olyan személyt neveznek ki az intézményhez (akár kormánybiztost), aki gatyába rázza a jelentés alapján inkompetensnek bizonyuló szervezetet, lefaragja a várható 50 milliárdos hiányt, vagy akár csak minimális változtatásokat eszközöl (akár úgy, hogy az asztalra csap, akár úgy, hogy két hét alatt újraíratja az SZMSZ-t meg az összes szabályzatot és megköveteli és ellenőrzi is annak betartását).
 • És az sem téma, ki is a felelős azért, hogy a gigaszervezetnek mind a mai napig nincs normális működést eredményező szervezeti és működési szabályzata.
 • Végül, de nem utolsó sorban: ha ilyen a fej, milyen lehet attól lefele?

 

És mi a várható eredmény? Mivel valaki végre le merte írni és bizonyítékokkal alá is támasztotta, hogy a KLIK rosszul működik, és ez a jelentés az elhallgatás ellenére napvilágra került, az államtitkárság ezek után kénytelen maszatolni, miközben ténylegesen semmit sem tesz azért, hogy ez az adófizetőknek igen sokba kerülő állapot megszűnjön. Magyarul a kormánybiztos párhavi fizetése és egyéb működési költsége ablakon kidobott pénz - a ráköltött adóforintok (mivel a jelentésében foglaltak eredménye nem lesz felhasználva) pedig csak hozzáadódnak az eddigi kárértékhez.  

A kérdés pedig továbbra is ott motoszkál: vajon mit kell tennie (azaz mennyire kell alkalmatlannak bizonyulnia), és mennyi pénzt kell elherdálnia hazánkban egy felsőbb közszolgának, hogy végre ki legyen rúgva?

"Már csak az a kérdés, a miniszteri biztos leendő javaslatai javaslatok maradnak, vagy használják is azokat valamire. És ha igen, vajon pozitív eredményt hoznak-e." (Vajon egy fecske csinál nyarat?, 2013. szeptember 24.)

Nem kellett hozzá egy fél év sem, hogy újra bebizonyosodjon, bizony egy fecske tényleg nem csinál nyarat.

 

Előzmény: Vajon egy fecske csinál nyarat?

 

Ha tetszett és szívesen olvasnál még több morgást, tematikus tartalomjegyzék itt.

Amennyiben tetszett, várunk Facebook-csoportunkban!

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://morgasjoga.blog.hu/api/trackback/id/tr355784905

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

KömKel · http://komkel.blog.hu/ 2014.01.27. 19:09:29

Tipikusan Fidesz reakció: a rosszat mindenáron el kell hallgatni, pláne a választások előtt.

Csak éppen már annyiszor estek pofára az utólagosan kibukott dolgaik miatt, hogy egyszerűen hihetetlen... ráadásul az ilyen eltitkolások még nagyobb kárt okoznak nekik.

Holnap majd Orbán/Varga/Hoppál/akárki előáll, és kijelenti, hogy "kommunikációs hiba" volt az egész.

Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn · http://darazskarcsi.blog.hu 2014.01.27. 22:19:11

Én egy háttérintézményi dolgozótól hallottam ottani dolgokat.....

Két hónapig nem volt szekrény az aktáknak.

CSENDES 2014.01.28. 15:04:07

Nem csinált nyarat. És, nincs itt semmi "látnivaló", előre a rezsiharcban, a rezsicsökkentésért.

Miközben: A 2009 évi 8321,1 milliárd forintról 10967,79 forintra nőtt 2013-ra a költségvetés bevétele, ami +31,8%-os növekmény, nominálisan 2646,69 milliárd forint.
Észre sem vesszük a stadionok és kötelek országában.

legeslegujabbkor 2014.01.28. 15:04:57

Ez pont olyan büszkeségre jogot adó közigazgatási átszervezés, mint a járások sikertörténete.