véleménynyilvánítási szabadság6 (1).pngKormányunk így három év után elkötelezett az uniós pályázati rendszer radikális megváltoztatásában - és az erről szóló kormányhatározat meg is jelent a Magyar Közlönyben. És mi a cél?

"Az újonnan kialakításra kerülő fejlesztéspolitikai intézményrendszer a fejlesztéspolitikai ügyek egyszerű, gyors, átlátható, diszkrimináció-mentes, költségtakarékos és hatékony intézésére hivatott." (1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat a 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről)

Tehát ezentúl az uniós pályázatok egyszerűek, gyorsak, átláthatóak, diszkrimináció-mentesek, költségtakarékosak és hatékonyak lesznek. Legalábbis kormányhatározat már van rá - bár kétséges, ha az elmúlt három év alatt a Fidesz teljes hatalmának birtokában sem jutott egyről a kettőre a témában, akkor most mitől sikerülne hirtelen? És miért nem tett senki érdemleges intézkedést eddig, hogy a fenti, bármely állami hivataltól alapban elvárhatók célok a pályázati rendszerben is érvényesüljenek?

"Ezen feladatokat a jövőben az állam, a meglévő belső erőforrásaira építve, azokat kibővítve kívánja megvalósítani annak érdekében, hogy elősegítse a befolyásmentes, szakmai szempontú, gyors döntéshozatalt és végrehajtást." (1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat a 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről)

Tehát ezentúl befolyásmentes, szakmai szempontú, gyors döntéshozatal és végrehajtás lesz. A pályázók valószínűleg tűkön ülve várják már, hogy milyen is lesz az új rendszer, amelyben nem molyolnak és aktatologatnak a bürokraták, miközben senki sem diszkriminálódik és extra mértékben zaklatódik.

Mert mi volt eddig? Sok-sok külsős cég szorgoskodott azon, hogy szakembereik (ideális esetben) korrekt, befutásra alkalmas pályázatokat állítsanak össze, kiírásokat értelmezzenek-szaladgáljanak-hiánypótoljanak, aztán nyertesség esetén menedzseljék a megvalósulást, gyártsák a jelentések jelentéseit meg a táblázatok táblázatait, összeszedjék mindazt, amit a közreműködő szervezet megálmodik a teljesítések igazolásához, hogy aztán a végén a kifizetési kérelmek alapján mindenki megkapja a neki járó pénzt. Időnként rendelkezésre állnak még az ellenőrzésekhez, aztán a fenntartási időszakban utógondozzák az egész projektet. Aki belekóstolt már egy komolyabb, pár milliárdos pályázatba, bizony tudja, nem átlagbürokratákra szabott tevékenységről beszélünk.

A kormány most elhatározta, véget vet a pályázatíró cégek "élősködésének" és belső erőforrásokra építve gyorsítja és költségtakarékosítja a folyamatokat. Az egy dolog, hogy ezzel egy rakás kormány-lojális vállalkozásnál húzatja le a rolót (mert mit is fognak ezek után majd csinálni a kimondottan erre specializálódott cégek?), de ezt most vegyük úgy, a Fidesz belügye, hogyan tömi be a hívek száját és mit juttat cserébe. A kérdés inkább az, hogyan lesz hirtelen állami belső forrásból mindehhez megfelelő létszámú szakember? És vajon annyiért, amennyit az állam fizet a hivatalos bértáblák alapján, profik is lesznek, vagy kutyaütők hada munkálkodik majd a "a befolyásmentes, szakmai szempontú, gyors" döntéshozatalon és végrehajtáson? Vajon hány új közszolga, kiszolgáló személyzet, tanácsadó, szolgálati gépjármű meg hivatalos helyiség kell mindehhez és mennyibe fog kerülni?

Eddig egy jó pályázatíró egy külsős cégnél jelentősen többet keresett, mint amennyit a közigazgatásban kapott volna ugyanilyen jellegű munkakörben - igaz, ezért akár éjt nappallá téve kellett dolgoznia, ha a három napos hiánypótlási határidők erre kényszerítették. Ha majd az állam saját magának adja ezeket a határidőket, akkor valószínűleg ez is megoldódik - miért is vájná ki holló hollónak a szemét, a szervezet egyik szobájában ülő miért is kérne péntek délután faxon egy csomó dolgot a másik szobában ülőtől hétfő délutánra? Mesevilág lesz ez, gördülékeny ügyintézéssel, ahol az egymás melletti szobákban ülők tudják, mi a dolguk és hogyan dolgozzanak egymás keze alá. 


Azt se felejtsük el, a pályázatíró cégek jó része csak akkor kapott pénzt, ha nyert a pályázat. De vajon mi fogja doppingolni az állami hivatalnokokat, hogy hatékonyan dolgozzanak? Vagy teljesen mindegy mit írnak, úgyis házon belül bírálják majd el? És mi lesz akkor, ha a hivatalnok nem készíti el határidőben a megrendelt pályázatot? Akkor a megbízónak le kell nyelnie, hogy a csúszás miatt lemaradt a támogatásról? Ki fogja rangsorolni, hogy a beérkező pályázatírási igényeket milyen sorrendben teljesítsék? Esetleg lesznek olyanok, akik mindig a sor végén állnak majd, miközben más szervezetek folyamatos VIP-elbírálásban részesülnek? És aki felsőbb óhajra nem nyerhet, annak is megcsinálják a pályázatot a látszat kedvéért, hitegetik egy kicsit, költségekbe verhetik, vagy egyszerűen közlik vele, nincs kapacitás az ő pályázatának megírására, nyugodjon bele? Meddig terjed majd a szolgáltatás és honnan kezdődik majd a felsőbb utasítás? Ki lesz a legfelsőbb döntőbíró, kié lesz az igazi "pallós jog"?

"(...) a pályázók számára egyszerűsített, a már meglévő közigazgatási és egyéb nyilvántartások adatain – csak a szükséges mértékben – túlmutató információk megadására irányuló eljárásrend kerül kidolgozásra. (...)

Meg kell teremteni az állami adatrendszerekkel való kapcsolatot és a már rendelkezésre álló adatok tágabb felhasználási körét annak érdekében, hogy a kedvezményezettek adatszolgáltatási kötelezettsége csökkenjen.(1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat a 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről)

Vajon ez azt jelenti, hogy egy pályázat során nem kell majd huszonötször benyújtani a tulajdoni lapot, mert az állam egy gombnyomásra lekéri önmagától, hogy még mindig az adott önkormányzat tulajdonában van-e a főtere?  És erre vajon miért kell külön kormányhatározat? Nem alapkövetelmény egy normálisan működő közigazgatásban, hogy ne túráztassák feleslegesen a pályázatban résztvevőket?

"Meg kell vizsgálni a pályázók számára kisebb költséget jelentő kiválasztási, projektfejlesztési és implementálási eljárások alkalmazhatóságát (normatív támogatások, global grant, egyszerűbb feltételrendszerű visszatérítendő támogatások). Lehetővé kell tenni, hogy százmillió forint fejlesztési értékig a fejlesztéspolitikai jogviszony normatív feltételek teljesülésével jöjjön létre. A normatív feltételek ez esetben azt jelentik, hogy a támogatást igénylők pályázatának értékelése mind a jogosultsági, mind a kiválasztási szempontokat tekintve kizárólag objektív alapon eldönthető, illetve egyértelműen mérhető mutatók alapján történjen."  (1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat a 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről)

Újabb szivárványok tűnnek fel: olcsóbb eljárások és objektív alapon elbírálandó pályázatok. Igaz, csak 100 millió forintig, aki ennél többre vágyik, az vegye tudomásul, a szubjektív továbbra is diadalmaskodhat az objektív felett, magyarul 100 millió felett már igen is legyen lobbiereje annak, aki pénzt akar. 

"Az európai uniós forrásból megvalósuló projekteket a projektötlet megszületésétől a projekt megvalósulásáig, különösen a pályázati dokumentáció összeállítását, valamint a projektek végrehajtásának támogatását felkészült szakértői bázison alapuló állami kapacitások megteremtésével kell biztosítani a következők szerint: 

a) megyei jogú város és megyei önkormányzatok esetében önálló, saját erőforrások biztosításával; 

b) az ágazati szervezetek, minisztériumok esetében állami (központi) kapacitások biztosításával; 

c) helyi- és nemzetiségi önkormányzatok, állami cégek esetében állami (központi) kapacitás biztosításával; 

d) az így kiépített humán kapacitások kisvállalkozók és bevett egyházak számára történő igénybevételét is biztosítani kell.

A pályázatok értékelését az intézményrendszeren belüli kapacitásokkal kell megoldani, külső erőforrások igénybevétele nélkül. A működéshez szükséges humán kapacitás felkészítését, a transzparencia biztosításának feltételeit elő kell készíteni. A speciális szaktudású értékelők alkalmazására fel kell készülni. Az értékelők számát kontrollálni és tevékenységüket minősíteni kell, az összeférhetetlenségi alapelvek szigorú betartása mellett." (1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat a 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről)

A kormányhatározat alapján már egy fővárosi kerületi, vagy egy városi önkormányzat és az állami cég is csak úgy gondolkozhat ezentúl uniós projekten, ha a teljes pályázatot az állam intézi helyette. Vajon az ellenzéki önkormányzatok ugyanolyan elbírálást élvezhetnek majd, mint a legbefolyásosabb országgyűlési képviselők szülővárosai? Igen, hiszen a kormányhatározat szerint az uniós pályázatok gyorsak, átláthatóak és diszkrimináció-mentesek lesznek. 

"A közszféra kedvezményezettek esetében állami, belső kapacitás kiépítése szükséges a projektmenedzsment feladatok ellátására. A nagy infrastrukturális projektek, valamint az állami tulajdonhoz kapcsolódó ingatlan beruházások esetében, a tervdokumentáció összeállítása állami szolgáltatásként, állami kapacitással történik meg." (1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat a 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről)

Magyarul: az állam meg akarja spórolni a menedzsment-költséget (amit eddig a pályázatíró cégek kaptak, illetve az önkormányzatok, egyéb intézmények különböző szervezetei), illetve a tervdokumentációk összeállításának költségét is. Kérdés, vajon ezt a mondatot úgy kell értelmezni, ezek után újra lesznek nagy állami tervező cégek is? Ezentúl közalkalmazottak készítik majd el a nagy infrastrukturális projektek terveit, szerzik be a közműengedélyeket, döntik el a dizájnt meg az alkalmazott anyagokat? Mert mi mást jelenthet még az a kifejezés, hogy "állami szolgáltatás, állami kapacitás"? És mindez mennyibe fog kerülni majd a megrendelőknek? Az állam kiszámlázza az önkormányzatnak például az új főtér-terveket? Ha nyer, akkor oké, fizetik uniós pénzből, de ha nem nyer, kié lesz a terv, mit csinálhat vele, kinek milyen szellemi joga lesz, valamint ki határozza meg és mi alapján a tervek díját?

 Reménykedjünk benne, hogy még véletlenül sem vonatkoznak erre a helyzetre azok a mondások, miszerint "olcsó húsnak híg a leve", illetve "aki mogyoróval fizet, az majmot kap" - mert ugyebár egy rossz terv jelentősen növelheti egy beruházás költségét, és míg a tervező(cég) így-úgy fülönfogható volt eddig (kártérítés, felelősségbiztosítás, stb.), addig ki viseli az államilag elbaltázott tervekből majdan adódó extraköltséget? Mert ugyebár egy közalkalmazottól nem várható el, hogy százmilliókat fizessen ki zsebből csak azért, mert úgy készít el egy akadálymentesítéses tervet, hogy fogalma sincs, milyen hatályos előírások is vannak az akadálymentesítésre, esetleg az óvoda kertjét csupa mérgező növénnyel telepíti be  ...

"A végrehajtási intézményrendszer szereplői számára ki kell alakítani egy gyakorlatorientált, probléma centrikus továbbképzési rendszert a Karrier Programon keresztül. A szakmai tapasztalatot, felkészültséget – a jelenlegi személyi juttatások megtartásával – a meglévő humán kapacitások folytonosságával egyidejűleg fenn kell tartani. (...) Tudatosítani kell az intézményrendszeri szereplőkben, hogy a közös cél az uniós források hatékony és eredményes felhasználása, amely csak szolgáltatói hozzáállás mellett és a kedvezményezettek szakmai támogatásán keresztül érhető el." (1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat a 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről)

Tehát lesz gyakorlatorientált, probléma centrikus továbbképzés valamint szolgáltatói hozzáállás, cserébe nincs fizetésemelés. A szakmai tapasztalatot és felkészültséget pedig a jelenlegi emberek ki nem rúgása árán fenn kell tartani. Kérdés, ha eddig olyan jól működött a szervezet, akkor miért kell átszervezni az egészet? Ha pedig nem működött jól, akkor miért kell tovább vinni a felkészületlen munkatársakat, vajon a bürokratából hogyan lesz egy nap alatt szolgáltató? Ha pedig kirúgják az alkalmatlanokat, honnan vesznek a meglévő fizetésért profikat úgy, hogy a kényszermegrendelők eközben ott toporognak a hivatal ajtajában? És akkor még nem is beszéltünk a különleges szakértelmet igénylő feladatok végzésére szakemberek biztosításáról, közszolgai bértábla alapján.

Eddig, ha csapnivaló volt a pályázatíró cég szolgáltatása, a megrendelő rövid úton megválhatott tőle. De most hogy válik majd meg az államtól? Kér egy másik közszolgát, hátha az jobb lesz? És ha nincs más, vergődjön zöld ágra azzal, aki van? Nincs is annál nagyobb élmény, mint üveges szemű, semmit sem értő hivatalnoknál elérni, értse meg végre a problémát és csináljon már valamit. Mert annak ismételgetése, hogy "a közös cél az uniós források hatékony és eredményes felhasználása, amely csak szolgáltatói hozzáállás mellett és a kedvezményezettek szakmai támogatásán keresztül érhető el", az érdemi munkához és tényleges eredményekhez édeskevés.

"Az európai uniós források felhasználása során a közbeszerzési rendszer olyan irányú átalakítása szükséges, amely hatékonyabbá, átláthatóbbá, szabályosabbá és költségtakarékosabbá teszi a közszféra kedvezményezettek számára a közbeszerzési eljárásokat oly módon, hogy a pályázati konstrukciók sajátosságaihoz igazítottan, keret-megállapodásokból egyszerűsített lehívással tudnak termékeket és szolgáltatásokat beszerezni és építési beruházásokat megvalósítani." (1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat a 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről)

Röviden: központosított (államosított) közbeszerzés, nehogy már a végeken túl önálló legyen valaki. A rendszer várható hozadéka, hogy a kisebb cégek elvéreznek, hiszen csak a legnagyobbak fognak tudni országszerte szolgáltatni-építeni, a kisebb régiós vállalkozások ezeken a nagy közbeszerzéseken már nem fognak tudni érdemi eredményeket elérni.

"Erősíteni kell a részletes pénzügyi elszámolásokat elhagyó egyszerűsített elszámolási eszközök alkalmazását, amelyen keresztül a kedvezményezettek adminisztratív terhei minimalizálhatók. Ezzel párhuzamosan a végrehajtásban az eredményorientált megvalósítás felé kell elmozdulni." (1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat a 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről)

Vajon mer majd bárki úgy bármit kifizetni, hogy nincs mögötte ezer papír? A kormányhatározat szerint igen. Már csak az a kérdés, hogy például a százalékok hat tizedes jegyig kiszámolása eltűnik-e örökre a rendszerből (egy milliárdos projekt esetén milliárdonként egy forintról beszélünk ugye ...), vagy ilyen könnyen azért nem adja meg magát a rendszer. És annak is örülni kell, hogy ezek után majd az eredményorientált megvalósulás lesz az állam célja.

"Olyan jogi kapacitásokat kell kiépíteni az intézményrendszeren belül, amelyek külső erőforrások bevonása nélkül képesek ellátni az európai uniós pályázatokkal kapcsolatos jogi tanácsadást és perbeli képviseletet is." (1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat a 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről)

Még egy csomó ember házon belül, a zsíros ügyvédi, jogi tanácsadói szerződéseknek meg bealkonyul - valószínűleg itt is számolni kell majd a kormánynak egy-két elégedetlen hívével.

"Az európai uniós elvárások mentén, meghatározó állami szerepvállalás mellett, állami tulajdonban lévő szervezeten keresztül kell megvalósítani a pályázati rendszer egységes, nemzeti szintű informatikai nyilvántartását, nyomonkövetését, monitoringozását. A hatékony fejlesztéspolitikai eljárás alapvető feltétele az eljárási cselekmények elektronikus úton történő bonyolításának igénye egy stabilan működő, gyors, átlátható informatikai nyilvántartás kialakításával, összhangban az ún. e-kohéziós elvárásokkal is." (1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat a 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről)

Miért, eddig ilyen nem volt????

"Minden támogatási konstrukciót az egyes eljárási szakaszok lezárását követően (projekt-kiválasztási szakasz, valamint megvalósítási szakasz) elemzés alá kell vonni. Az elemzés eredményét vissza kell csatolni a támogatási konstrukció következő pályázati felhívásának, vagy adott esetben más konstrukciók pályázati felhívásainak szabályrendszerébe. Ugyanazon pályázati felhívás kapcsán benyújtott pályázatok bírálata, értékelése és kifizetése azonos, lehetőleg a pályázatok benyújtási időszakának végét követően változatlan szabályok mentén történjen. Az esetleges változtatási igényeket a következő pályázati felhívás szabályrendszerének kialakítása során kell figyelembe venni." (1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat a 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről)

Ki gondolta volna, hogy ezeket az igényeket kormányhatározatba kell foglalni? Vajon az elmúlt években nem elemeztek, nem szűrték le a tapasztalatokat és nem csatoltak vissza az illetékesek? Az pedig már végképp érthetetlen, hogy miért kell külön kijelenteni, hogy "ugyanazon pályázati felhívás kapcsán benyújtott pályázatok bírálata, értékelése és kifizetése azonos, lehetőleg a pályázatok benyújtási időszakának végét követően változatlan szabályok mentén történjen"????

"A végrehajtás, jogalkalmazás, ellenőrzés, illetve a hozzájuk kapcsolódó garanciák egységes, jogszabályi szintű szabályozásával, valamint a kapcsolódó jogintézmények megfogalmazása révén kell biztosítani a fenti alapelvek érvényesítését, növelve ezzel a jogbiztonságot, a kiszámíthatóságot, egyértelműsítve az egyes szervek feladat és hatáskörét, megteremtve a központi koordináció jogi megalapozottságát." (1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat a 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről)

Jogbiztonság, kiszámíthatóság - szép remények a pályázók részéről. Mindezt garantálja majd ez a kormányhatározat is.

"Meg kell határozni az intézményrendszeri szereplőket és azok felelősségi körét. A szervezeti és működési szabályzatok elkészítésekor biztosítani kell, hogy a szereplők által ellátandó azonos feladatkörök esetében a költséghatékonyság elveivel összhangban bizonyos funkciók összevontan kerüljenek elvégzésre." (1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat a 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről)

Az egész intézmény úgy össze lesz vonva, hogy csak na. Viszont ha nyilvánosságra hozzák a szervezeti és működési szabályzatokat, akkor legalább az átlagpályázó is tudni fogja, ügyében melyik ügyosztály illetékesét kergesse. Hogy ne érezze úgy, a sóhivatalban is többet érne el ...

Vajon egyetlen kormányhatározat alapján gyökeres fordulat fog bekövetkezni abban a hivatali munkában, amit már a Fidesz is három éve folytat? Vagy az  egész intézkedés célja az, hogy ezentúl egyetlen egy olyan pályázat se érkezzen be, amiről nem tud a kormány már jó előre?

És vajon kiszámolta már valaki, mennyit nyernek/veszítenek az adófizetők ezzel az államosítással?

 

Ha tetszett és szívesen olvasnál még több morgást, tematikus tartalomjegyzék itt.

Amennyiben tetszett, várunk Facebook-csoportunkban!

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://morgasjoga.blog.hu/api/trackback/id/tr35567294

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

kisvagány 2013.10.14. 06:39:03

Még az is lehet, hogy elég lesz egy söralátéten beküldeni, hogy "pénz kell új gépekre", a hivatalnokok meg, ha megtalálták a nevét a legfontosabb adatbázisukban aminek a neve "Pártbarátok és tagok névsora" már utalják is...:-)

nandras01 2013.10.14. 17:56:49

miért van szükség az eu pályázatok államosítására?

két válasz is van a kérdésre, és mind a kettő tökéletesen beleillik orbán* világrendjébe**

1.- meg van győződve arról, hogy csak az állam lehet hatékony, ezért lehetőleg mindent központi irányítás alá akar rendelni.
2.- így lehet a leghatékonyabban lenyúlni a forrásokat.

* igen, orbán világrendjéről van szó, mert ne higgye azt senki, hogy bármi is történhet az ó személyes jóváhagyása nélkül. bármelyik miniszterének, államtitkárának, mamelukjának, legfeljebb abban van önálló döntési jogköre, hogy mikor fújja ki az orrát...
** valóban azt hiszi, hogy az összes baj forrása, hogy a központi akarat nem érvényesül elég hatékonyan, hogy a szakmai szervezetek csak hátráltatói a grandiózus álma megvalósulásának.

dr kíváncsivagyok 2013.10.14. 18:25:35

Ezentúl a Közgép fogja írni (is) a pályázatokat...

kvadrillio 2013.10.14. 18:26:56

STADION-BUZI MINISZTERELNÖKÜNK !
MIÉRT VAN SZÜKSÉG SOK MILLIÁRDÉRT ENNYI STADIONRA ?
TALÁN SZÍNVONALAS PANKRÁCIÓKAT AKARNAK SZERVEZNI BENNÜK ????

Sexual Harassment Panda 2013.10.14. 18:27:32

Megint a tipikus "ha van rajta sapka " az a baj, "ha nincs " akkor meg az.
Tokmind1, csak lehessen hanyni.

turbólyuk 2013.10.14. 18:30:46

Az ügy a leírtaknál sokkal egyszerűbb. A politikus közvetlenül dönteni akarnak a forrásokról. Az EU az ilyenfajta döntést nem nagyon szereti, mer van a verseny, meg az objektív(hez közelítő)értékelés.
Namost a politikus binárisan működik, csak igent meg nemet szeret mondani, gyorsan, kevés információval. Magyarul: listát akar és megmondani arról, hogy ki nyert, ki nem. Az EU sajnos ennél kifinomultabb értékelési eljárásokat fogad csak el (a rohadék, meg akarja nézni, hogy ítélik oda a pénzét itt a pszeudo-európaszerű balkánon).
Erre kézenfekvő megoldás, hogy akkor a "bemeneti" oldalt kell birtokolni, ugyanis ahhoz már kevés köze van az EU-nak.
A pályázatírókat meg könnyű utálni, egyrészt a munkájuk olyan, mint a hackereké: folyamatosan a közigazgatás-pályázatkezelés hibáiból élnek és azokra mutatnak rá. Namost ezt a közigazgatás boldogan utálja és tűzi a zászlójára, hogy le a tisztességtelen pályázatírókkal (van olyan is, de a lényeg nem az, hogy sokat keres vagy sem).
Előre tovább a lenini úton...

feketeesfeher 2013.10.14. 18:32:39

Nem mellesleg azt se felejtsük el, hogy jónéhány szocialista és liberális politikus (országos vagy helyi) politikai pályája végeztével ezeknél a tanácsadó cégeknél helyezkedett el, vagy hozott ilyet létre, és korábbi tapasztalatait, gyakorlatát ilyen cégeknél hasznosítja.
Nem hátrány ugyanis a rálátás a hivatali és az eu-s működésre.

Na, most ezeket az embereket is jól meg lehet szivatni.

Vasastom 2013.10.14. 18:36:31

A külső projekt management cégeknek nevezett, hasznos teljesítmény arányban a nullához közelítő hatékonyságú gittegyletek felszámolása nem rossz ötlet amúgy. Remélem ezek is beleesnek a szórásba, a közreműködő/támogató szervezetekkel együtt.

csak egy néző 2013.10.14. 18:45:31

Mélységesen csalódtam.
Nyilvánosságra hozták az idei közgazdasági Nobel díjasok listáját és megdöbbenésemre nem szerepel benne hazánk megmentője Matolcsy kuszaszem. Ezek ennyire hülyék ott a Nobel bizottságban, hogy nem veszik észre ezt az unortodox géniuszt?????

endike · http://barathendre.wordpress.com/ 2013.10.14. 18:57:41

érdekes, hogy az eddigi eu-s pénzek lenyúlásáról szinte senki se blogolt, cikkezett

vajon miért?

230e 2013.10.14. 18:57:43

@Vasastom: Valahogy én is elfogultnak érzem a posztot a "magukat halálra dolgozó külsős" szakértőkről. Volt szerencsém pár szaros projektet vakargatni, náluk tűntek el először az iratok, és szívódtak fel, ha éppen szakemberekkel sikerült szerződést kötni.
Igaz, a Kbt. alapján nem tartozik a közbeszerzés hatálya alá a jogi tanácsadás, még most sem, vagy most még inkább nem. A KSz rendszer nem volt rossz amíg rá nem jöttek arra, hogy a béreken spóroljanak. MAG, ESZA, tömeggyárak, aki hozzáértő szakember volt, már lelépett onnan, maradtak a döntésképtelen emberek. Na és akkor a fő téma a centralizálás "szakemberekkel". Kíváncsi leszek, hogy ki megy el szakérteni nettó 150-160.000 forintért.

feketeesfeher 2013.10.14. 19:05:39

@Vasastom:
"A külső projekt management cégeknek nevezett, hasznos teljesítmény arányban a nullához közelítő hatékonyságú gittegyletek felszámolása nem rossz ötlet amúgy."

Ja, az iskolafenntartás és intézményirányítás központi kezelése is mily sikeres volt. :))))

Az a nagy baj, hogy ha orbán elböffenti magát, akkor mamelukok százai ugranak a tévedéseire, mert szólni, hogy "főnök ez baromság" azt nem mer senki.

tobeor 2013.10.14. 19:09:02

Ha olyan jó is a kontent amilyen hosszú a poszt akkor ez egy nagyon erős anyag. Majd elolvasom ha ráérek.

Addig kérdés: az miért nem zavar senkit, hogy a Orbán már a látszatra sem adva, még megbundázott pályázatot sem csinált, hanem csak úgy kiosztogatott egy halom földet? Csak úgy kiosztotta, mintha a sajátja lenne az ország földje.
A hitgyülisek meg fognak lepődni (ja nem is, inkább reflexból védik a védhetetlent), de már megint ugyanaz van mint 3,5 éve mindig, már megint Simicska járt jól, az istennek nem bír egy lenyúlásos rablásból se kimaradni, meg fideszes képviselők, meg csúti Mészáros, meg a többi Orbán-vazallus.

Ha már úgyis egy feudális királyságot húzott fel a kiüresített demokrácia papírmasé díszlete mögé Orbán, akkor nem lenne egyszerűbb eltörölni a demokráciát és nyíltan felvállalni a feudális királyságot?

A híveknek úgyse lenne ezzel semmi bajuk, nincs igényük az utóbbi 500 év társadalmi, civilizációs és jogfejlődési vívmányaira. Még élveznék is...

Vasastom 2013.10.14. 19:11:45

@230e: MAG-nál van azért 1-2 hozzáértő ember, legalábbis nekem volt szerencsém hozzájuk a múlt héten. Az már más kérdés, hogy mivel nagyjából rendben volt a munka milyen köcsög indokokkal akartak pénzt visszahúzni.

feketeesfeher: nyilván sz* lesz ezentúl is, de legalább nem fog irritálni ahogy megjönnek a legjobb autókkal, nekik a legnagyobb a pofájuk és ők dolgoznak a legkevesebbet :).

Sírköves Slomó 2013.10.14. 19:19:43

A kormányhatározat témájának semmi köze nincs se a pályázatíráshoz, se a pályázatíró cégekhez.

Ezt hogy sikerült összehozni? A bürokrata tudod a másik végén van a dolognak.

230e 2013.10.14. 19:21:51

@Vasastom: Akkor szerencséd volt, nagy a fluktuáció. A gond az, hogy nincsen középút. A közigazgatási gárda motiválatlan, alulképzett, alulfizetett. Nagy részük pedig nem is akar ezen változtatni. A külsősök között nem tudod kiválogatni a kóklereket, mert a kiválasztás nem a szakmai tapasztalatok alapján megy. Ha szerencséd van, szakembert kapsz, ha nem, akkor még egy hülyét a nyakadba, aki helyett is dolgozhatsz. Egyébként meg, jöjjön ide tőlem drága autóval, csak az a projekt kész legyen határidőre, elszámolható legyen, ki is fizessék, ne legyen később sem szabálytalan stb. stb.

komplikato 2013.10.14. 19:27:30

Most nem azért, de ez maximum költségcsökkentés. Ha valaki látott már direkt egy emberre/cégre írt vagy pont senki által nem teljesíthető feltételekhez kötött pályázati szöveget, az érti mire gondolok. Eddig is az kapott maximum pénzt, akire pillanatnyi hatalom rámosolygott, mindenki más lehetett szép, okos, és kiválló ötletek birtokosa, kenhette a hajára.
Most legalább még a látszatja sem marad annak, hogy ezek valódi "pályázatok" és valódi "nyertesek".

Vasastom 2013.10.14. 19:33:02

@230e: Jobb biztos nem lesz, csak más. Állítólag 4-5 évente váltani kell munkahelyet is. Most meg a hülyeség fog máshonnan jönni :).

230e 2013.10.14. 19:33:03

@Elli Vízel - The Ultimate Survivor:
".......Az európai uniós forrásból megvalósuló projekteket a projektötlet megszületésétől a projekt megvalósulásáig,
különösen a pályázati dokumentáció összeállítását, valamint a projektek végrehajtásának támogatását felkészült
szakértői bázison alapuló állami kapacitások megteremtésével kell biztosítani a következők szerint....." Azaz, itt például a kiírás, megvalósíthatósági tanulmány, projektmenedzsment, közbeszerzések,amik belül maradnának, és amiket most rendszeresen kiszerveznek.

Moin Moin 2013.10.14. 19:33:56

Itt már voltunk egyszer: úgy hívták, szocializmus.

Az megbukott, mert elveszítette a gazdasági versenyt a kapitalizmussal szemben. Igazán nem értem, miért kell újra a vesztes ágra törekedni?

Sírköves Slomó 2013.10.14. 19:39:37

@Moin Moin: A szocialisták is megbuktak már a gazdasági versenyben, Orbán még nem.

mahet 2013.10.14. 19:59:51

@230e: 444.hu/2013/09/28/fonagy-nem-hiszek-a-versenyben/

Túlbonyolítjátok... már nyíltan vállalják a Fideszesek, hogy kőkemény kommunisták. Orbán sem titkolja, hogy egy Putyin-féle autokratikus rendszert akar felhúzni.

Csak ezt közölhették volna a választások előtt is.

Sírköves Slomó 2013.10.14. 20:17:34

@mahet: A Putyin féle autokratikus rendszer, a kínai modell, a koreai modell, mind mind sokkal jobban szuperál az elmúlt 10 év világgazdaságában mint a neolib nyugati modell.

turbólyuk 2013.10.14. 20:43:18

@Vasastom:
A taxisok meg mind egy szálig csalnak, a kőművesek meg isznak, különben is ferdén rakják a falat, igaz?
Van ez a túlbonyolított EU-magyar pályázati rendszer. Aki ennek nem ismeri minden kis részét, az súlyos (tíz)milliókat fog bukni a már megnyert pályázatából a kifizető ügynökségek áldásos tevékenysége folytán. A pm cégek egy része ezt képes megakadályozni, a díjánál sokszor nagyobb pénzt takarítani meg a pályázóknak. Ezen túl nélkülük sokszor nem is nyerne már a pályázat.
A másik fajta hiéna persze az, amelyik csak viszi a pénzt, nem hozza. Ez azonban piaci kérdés.
Elismerem, a pm cégekre nem lenne szükség egy egyszerű, korrekt, átlátható és ügyfélcentrikus pályázati rendszerben. Csakhogy a magyar közigazgatás ilyen nem is tud, de nem is akar csinálni.
Innen indulunk.
Ez az intézkedés csak arra lesz jó, hogy szürke-fekete piacra tereli a pályázatíró cégeket és a "lobbi" jellegű tevékenység még inkább eltűnik szem elől. De ott lesz.

turbólyuk 2013.10.14. 20:47:22

@Elli Vízel - The Ultimate Survivor:
A méheké is. Meg a hangyáké. Meg a termeszeké.
Mindben az a közös, hogy mindenki feláldozható a rendszer érdekében.

mahet 2013.10.14. 20:49:43

@Elli Vízel - The Ultimate Survivor:

Neked lehet, hogy nem jött össze :) Tanulj tovább, dolgozz szorgalmasan és neked is sikerülhet. Nem az a megoldás, hogy elveszed attól akinek sikerült.

turbólyuk 2013.10.14. 20:51:29

@230e:
Arra vagyok igazán kíváncsi, hogy vajon ezt ki fogja megfizetni?
Az állam?
A pályázó? (de nem is lesz "pályázat", aszondja)
Az eddigi rendszer (struktúra, személyi létszám) a bírálattal, kifizetésekkel sem bír időben. ÉS ezekre sem volt teljesen elegendő az EU-ból erre (is) biztosított ún. Technikai Segítségnyújtás keret.
A sok tízezer "kérelem" - mert valami dokumentáció csak kell a pénz osztásához - összeállításához jóval több és jobban képzett, innovatívabb ember kell. Ki fizeti ezeket?

MEDVE1978 2013.10.14. 21:04:19

Alapvetően a rendszer ettől messze nem lesz jobb. A rendszerben 2010 előtt három nagy tudásközpont volt: a pályázatírók-külső menedzserek, a KSZ-ek egy része, illetve az NFÜ. Ennek történeti okai vannak, hiszen a KSZ-ek egy része és a hatóságok általában a PHARE-tól és SAPARD-tól kezdve fejlődtek. A hatóságokat a kétezres évek első évtizedének derekán integrálták az NFÜ-be. Aki kihullott a KSZ-ekből és az NFÜ-ből, az általában átment projektmenedzselni vagy pályázatírni, ha jó szakértő volt. Világosan érthető, hogy a minisztériumok és miniszterelnöki hivatal stb. ez idő alatt hülye bürokratatenyészetek voltak, hiszen ott még a folyamatosan fogyó és eleinte kevésbé bürokratikus felhasználású magyar fejlesztési pénzekről döntöttek. 2010. után párhuzamosan zúzták be a KSZ rendszert és az NFÜ-t. A régi gárdát sok helyen teljesen kirúgták vagy a sok hülye új főnöktől elmentek maguktól pályázatot írni vagy menedzselni, esetleg KSZ-eken belül bolyongtak. Ez az utolsó lépés lecsap a pályázatírókra-menedzsment cégekre is. Ezzel sajnos ismét szegényebbé teszi a szférát, mert aki teheti elmegy. Holott az új urak is szeretnének lopni, csak a sok hülye elfelejti, hogy akkor lehet jól lopni EU-s pénzt, ha van mameluk (projektmenedzser és pénzügyes), aki tudja hogyan kell.

MEDVE1978 2013.10.14. 21:11:42

@230e: Nem nagyon félteném a dolgot. Az NFÜ-nél is meg tudták oldani ezt a problémát. Viszonylag alacsony fizetést ajánlottak az embereknek az utóbbi időben, viszont évi 2 milla cafeteria-t adtak a dolgozóiknak. Legfeljebb Lázárék csinálnak egy újabb ilyen "elit" kasztot, hogy vonzzanak némi szakértelmet.

MEDVE1978 2013.10.14. 21:16:04

@Vasastom: MAG, ESZA, Energiaközpont gyárakat csinált. Ha nagyon nagy szerencséd van, értelmes emberhez jutsz. Ha nem akkor elakadsz a "kérdését továbbítom a megfelelő munkatársnak és visszajelzek" osztályon dolgozó kisasszonynál. A gyárasítás fő gondja az, hogy egy csomó kedvezményezettet (pl: korábban iskola, kórház stb.) meg kell menteni, mert hülye a projektmenedzsmenthez és erre egy ilyen rendszer nem képes.

turbólyuk 2013.10.14. 21:23:24

@MEDVE1978:
"Holott az új urak is szeretnének lopni, csak a sok hülye elfelejti, hogy akkor lehet jól lopni EU-s pénzt, ha van mameluk (projektmenedzser és pénzügyes), aki tudja hogyan kell."
A fent idézett rész pontosan olyan 22-es csapdája, mint amivel tele van a teljes jogszabályi- és közigazgatási rendszerünk. Az egész el van aknásítva akkor is, ha valaki nem korrupt. Bármit akarsz csinálni, akár építkezni, akár vállalkozni, akár rászorulsz az egészségügyre, mindenik telis-tele 22-es csapdája jelenségekkel. És éppen ebben az országban volna jó megoldás az államosítás?

turbólyuk 2013.10.14. 21:42:41

@230e:
Kíváncsi lennék a pillanatra, amikor az "állam" rádöbben, hogy ennek a kormányhatározatnak óriási költsége van. Aminek nincs fedezete. Jelenleg 10 ezer fős nagyságú a két nagy kifizető ügynökség és KSZ-ek állománya.
Ennek legalább 3 szorosa kellene és erre se volt elég az EU forrás, ehhez is kellett tenni az államnak.
Dehát az ilyen kormányhatározatok szintjén nem szokás a hatásvizsgálat.

különvélemény 2013.10.14. 22:11:50

Ezt is megértük, valaki a pályázatíró kamucégek miatt sír...

Sírköves Slomó 2013.10.14. 22:56:06

@turbólyuk: Azért pl. az ALSTROM, a francia voucher cégek a kutyának sem hiányoznak.

A fővárosi vízmüvek meg milliós exportbevételt hoz az országnak. Pedig közcég.

Igy a libsi aranyszabályok leginkább akkor érvényesek, amikor ők vezetik az országot.

turbólyuk 2013.10.14. 23:09:52

@Elli Vízel - The Ultimate Survivor:
Óriási különbségek vannak ezen a piacon (is) cégek között. Személyszállító "cég" egy taxis is, meg az Air France is...
szóval kissé más dolog "projekmenedzselni" egy 10 ezer lakosú kistelepülés iskola felújítását, meg más az MO déli szakaszáét... ez így van.
Nem értek egyet számos dologban ezzel a fejlesztéspolitikával. Az EU "kohéziós politikája" gyakorlatilag eredménytelen. Ennek az eszközei a pályázati rendszerek. De közben az is tény, hogy Magyarország az EU pénzek óta gyorsabban romlik, mint azok előtt, pedig egyértelműen több a pénz fejlesztésre - tehát nem használjuk jól.
És ez a folyamat elindul egy-egy EU ciklus tervezésénél, a végrehajtó szervezetek, eljárások létrehozásánál. Majd folytatódik a felkészületlen pályázóknál és a vállalkozói rétegnél, akik közül sokan egyszerű számlákat nem tudnak szabályosan kitölteni.
Komplett "munka" lenne az egész rendszeren, minden elemében kellene fejlődni, kb. mint a magyar fociban.
Egy elem - ez, amiről épp itt beszélünk-, nem fogja megoldani, sőt ha önmagában lépik meg, sanszos, hogy rontja. Mint ahogy a héten épp egy nagyobb írás szólt erről: "kalapáccsal, vakon szereljük az órát...".

Sírköves Slomó 2013.10.14. 23:27:18

@turbólyuk: 'Magyarország az EU pénzek óta gyorsabban romlik, mint azok előtt, pedig egyértelműen több a pénz fejlesztésre - tehát nem használjuk jól.'

- biztosan így van de ezek nem szabad felhasználású pénzek mint a saját forrás.

turbólyuk 2013.10.14. 23:34:54

@Elli Vízel - The Ultimate Survivor:
Nem igazán vannak olyan EU célok (a fejlesztéspolitikában) ami ellentétes lenne a hazai célokkal. Sok mindent lehet(ne) belőle, csak jobban kellene csinálni. "Csak" nem is olyan könnyű ez, tudom. Van itt sok okos ember, de értelmes, működő rendszereket nem tudunk csinálni, vagy csak borzasztó nagy "járulékos" károkkal.
Illetve maga az EU politika sem tökéletes, messze nem az. Jó pár fejlesztési eszközről kiderül(t), hogy nem hatékony, másként kellene, de az EU-ban is 30 ezer bürokrata él ebből... na már messze kezdünk menni a topictól.

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.10.14. 23:35:39

@különvélemény: @különvélemény: a változtatás a jó szakembereket is kiselejtezi, miközben egy hihetetlen drága rendszert állít elő, ahol egyáltalán nem követelmény a szakértelem (eddig sem volt az ...). És vajon mi várható el egy olyan szervezettől, amelyik kiírja a pályázatot, megírja a pályázatot, értékeli a pályázatot, lemenedzseli a pályázatot majd a végén ellenőrzi a pályázatot? Lehet tippelni.

Sírköves Slomó 2013.10.14. 23:37:34

@turbólyuk: Fontos dolgok is épülnek EU pénzből (nagyon nem szeretem a kifejezést), nekem a közlekedésfejlesztés bejön, jónak tartom.

Ugyanígy a térkövezést, játszótérépítést kötelezően hülyeségnek.

turbólyuk 2013.10.14. 23:41:57

@morgás joga mindenkit megillet:
Tű pontosan ez lesz, sajnos. (Ha egyáltalán meg tudják csinálni. Bármily hihetetlen sokaknak, ez bonyolultabb dolog, mint a kilométer-arányos díjfizetési rendszer az autópályán...)

turbólyuk 2013.10.14. 23:44:00

@Elli Vízel - The Ultimate Survivor:
Nagyjából egyetértünk.
Sok mindent NEM kellene. Illetve máshogyan. Erre nézve vannak szórványos pozitív jelek is.

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.10.14. 23:59:06

@turbólyuk: aki még nem látott milliárdos projekt-adminisztrációt közelről, az könnyen mond ítéletet - nehéz elképzelni, milyen is az, amikor folyóméterben lehet számolni a beadandó dokumentációt, miközben azt kell kitalálni, hogyan is lehet a kerekítési különbözetből adódó 1 Ft-ot úgy eltüntetni a kupacban, hogy soha senkinek ne tűnjön fel, hova lett, és az esetleges megtalálása se okozzon újabb problémát ...