Lássuk a medvét - vagyis azt, hogyan lehet statisztikai adatokkal bebizonyítani, bizony, soha nem volt ilyen jó meg világszínvonalú, mint most.

"Magyarország egyértelműen a kedvező agrárpotenciállal rendelkező államok közé tartozik, amit az is bizonyít, hogy az Európai Unión belül 3. helyen állunk a mezőgazdaságilag művelhető területek arányában. Szintén kiváló adottságainkat mutatja, hogy e területek több mint 80 százaléka szántó. Ezzel, a tagállamok közül Dánia után a 2. helyet foglaljuk el, és mintegy 23 százalékkal múljuk felül az uniós átlagot." (sajtóközlemény)

Hát ... kérdés, ebben mi a dicsőség, ezt adták az országgal. Illetve lehet még hálálkodni Trianonnak, mert nélküle nem lennénk dobogósak szántóföld arány-ügyileg. Azonban ha megnézzük a statisztikai adatokat, akkor kiderül, a helyzet közelről sem annyira ragyogó - 1960-ban 7.141,1 ezer ha volt a mezőgazdasági terület nagysága, míg 2011-ben 5.337,2 ezer ha. Ha csak a szántót nézzük, 1990-ben az összes szántó területe 4.712,8 ezer ha volt, ugyanez 2012-ben 4.323,6 ezer ha, és a második Orbán-kormány regnálása sem hozott erőteljes felfutást ezen a téren. Vagy csak túl sok lakópark meg stadion épült a mezőgazdasági területeken.

Az öntözött területek nagyságával viszont nem dicsekszik a sajtóközlemény - ez ugyebár a hatékonyságot növelné meg jelentősen és víz van elegendő. A vízjogilag engedélyezett öntözött terület mérete 2000-ben még 125,3 ezer ha volt, 2011-ben már csak 72,7 ezer ha - ez az arány (az összes mezőgazdasági terület 1,36%-a) valószínűleg nem repít minket a világ élbolyába. És a KSH Mezőgazdaság, 2012 c. kiadványa sem ragad le ilyen részleteknél.

"Hazánk népessége jelentősen kötődik a mezőgazdasági termeléshez. Magyarországon egy agrárgazdaságban foglalkoztatott ember a 27 uniós ország átlagánál 53 százalékkal nagyobb területen gazdálkodik, csak az Egyesült Királyság, Dánia és Franciaország rendelkezik ennél kedvezőbb adatokkal. 2012-ben 15 ezer fővel növekedett a mezőgazdaságban dolgozók száma." (sajtóközlemény)

Akkor nézzük a KSH adatait:

"A mezőgazdaság a bruttó hazai termék (GDP) termeléséhez 3,2%-os aránnyal, a bruttó hozzáadott értékhez 3,8%-kal járult hozzá 2012-ben. Az agrárgazdaság aránya a beruházásokban 5,8, a foglalkoztatásban 5,2% volt." (KSH)

Ennyit a jelentős kötődésről, bár ha más oldalról nézzük a statisztikai adatokat, akár más következtetésre is juthatunk:

"2012-ben annyi időt kötött le a mezőgazdasági tevékenység végzése, mintha 440 ezren egész évben teljes munkaidőben dolgoztak volna. A munkaerő-ráfordítás az előző évhez képest mérsékelten (2%-kal) emelkedett. Az összes munkaerő-ráfordítás háromnegyede nem fizetett munkaerő-felhasználás (2000-ben még közel négyötöde volt).
A mezőgazdaság munkaerő-ráfordítása 20%-kal csökkent hazánk uniós csatlakozása óta, ezen belül a nem fizetett munkaerő 21, a fizetett munkaerő 17%-kal lett kevesebb. A csökkenés fő oka az egyéni gazdaságok számának gyors ütemű fogyatkozása. A 2000-ben és 2010-ben végrehajtott teljes körű mezőgazdasági összeírás adatai szerint 10 év alatt az egyéni gazdaságok száma 40%-kal esett vissza, amely a tőke, valamint a szakértelem hiányával, és a kedvezőtlen gazdaságszerkezettel állt összefüggésben.
Az intézményi munkaügyi statisztika adatai szerint 2011-ben a nemzetgazdaságban alkalmazottak 2,9%-a, 77,8 ezer fő dolgozott a mező-, vad- és erdőgazdálkodásban, valamint a halászatban. A létszám 4%-kal bővült az előző évhez viszonyítva." (KSH)

Az adatokból azonban nem derül ki, hogy a 2012-es létszámnövekedésből mennyi köszönhető például a közmunkásoknak - ne felejtsük el, hogy a minisztériumhoz tartozik a vízügy és a vízgazdálkodási társulatok is. 

A minisztériumi sajtóközlemény külön kiemeli az igazi sikerágazatokat:

"A vetőmagkivitelben is jeleskedünk, hazánk a világ 5. legnagyobb exportőre. A szaporítóanyag termőterületét tekintve az európai ranglista 7. helyét foglaljuk el, az előállított vetőmag mennyisége megközelíti a 270 ezer tonnát. A kukorica és mustármag vetőmagját 2011-ben Európán belül Magyarországon termesztették a 2. legnagyobb területen. Meg kell említenünk a napraforgómagot is: évi több mint 1 millió tonnás termelésünkkel 8. helyen szerepelünk a világ országainak rangsorában, kivitelünk pedig az elmúlt három évben 8 – 19 százalékos részarányt képviselt a világ kereskedelmében. 

A lista koránt sem teljes, még számos egyéb területen világszínvonalú a magyar mezőgazdaság. Elég csak például a csemegekukorica, meggy, torma, libatoll termelését, a kacsa- és nyúlhús előállítását, az étkezési pontytermelést vagy a méhészetet említenünk." (sajtóközlemény)

És megint jön az igen ám, de. A vetőmag termesztésnek például betesz az új földtörvény, mivel azt kis gazdaságban nem lehet kivitelezni - egyszerűen nem lehet betartani a 3-500 méteres izolációs távolságokat a sík 4 irányában. A mustármag termesztésbe biztosan beletudták a másodvetésként az AKG területeken elvetett mustárt is, a tormát meg az idén sem tudják a Hajdúságban eladni.

És mitől kampányszagú a közlemény? Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter szerint mindez azt bizonyítja, hogy beérett az elmúlt három éves munka gyümölcse (vajon a KSH mikor fogja elérhetetlenné tenni a kívánatos tendenciába nem passzoló adatokat?)

"Egyébként ez a szokásos cikk: néhány adatot kiemelnek, ezeket igyekeznek eredményként bemutatni, a kiemelés csak a kedvezőnek bemutatható adatot tartalmazza. Ez egy kampány cikk, szakmailag értelmezhetetlen.

Egyszer arról is beszámolhatnának, hogy ha ilyen fényes minden, akkor a mezőgazdasági termelők a közteherviselésből miért nem veszik ki részüket a jövedelmük arányában! Nem csak a támogatásért, az elemi károk miatti térítésért kellene a markukat tartani, hanem legalább a jobb években adni is kellene a nemzetnek! " (egy szakértő morgása)


És nem kell búsulnunk, a sajtóközlemény azt is megígérte, hogy "a kiemelkedő területekről a közeljövőben folyamatos tájékoztatást" adnak. Csak nehogy lemaradjunk arról, miben vagyunk világszínvonalúak az elmúlt három év gyümölcseként ...

Ha tetszett és szívesen olvasnál még több morgást, tematikus tartalomjegyzék itt.

Amennyiben tetszett, várunk Facebook-csoportunkban!