véleménynyilvánítási szabadság6 (1).pngHa bárki eddig irigyelte a pedagógusokat (sok szünet, kevés óra, stb.), nyugodtan abbahagyhatja, hiszen olyan pártállami szervezetet kapnak a nyakukba, ami történelmi jelleggel is bír. De nem a demokráciák történelmével.

Mert vajon mi lehet az értelme egy olyan szervezetnek, aminek mindenki, aki tanár vagy óvodapedagógus, egységesen, kötelező jelleggel tagja? Amelynek etikai kódexe van, és amely korlátozza tagjainak véleménynyilvánítási szabadságát? És mindez teljes egészében jövőre, a választások idejére áll fel, legalábbis Hoffmann Rózsa mai bejelentése alapján, a neve pedig Magyar Pedagógus Kar lesz. A törvényjavaslat teljes szövege itt olvasható, ezen belül a 9.§ foglalkozik a témával.

Az indoklás általános részéből már következtethetünk a valódi kormányzati szándékra:

"Ennek következtében jöhet tehát létre az állami köznevelés rendszerét érintően egy országosan egységes színvonalú köznevelési intézményrendszer, hatékony intézményi és humánerőforrás-gazdálkodás. Tervezhetővé és átláthatóvá válik a pedagógusok létszáma, megoszlása, szakos eloszlása és garantálható az országosan egységesen magas színvonalú munkavégzés feltételrendszere azzal, hogy az azt meghaladók teljesítményének elismerése is lehetővé válik." (törvényjavaslat általános indoklása)

Az összeesküvés-elmélet pártiak már ki is olvashatták a sorokból: aki nem képviseli a kormányzat által megálmodott egységes színvonalat, az bizony repül, különösen ha a nagy halmaznak olyan elemét képezi, amely nem türközi a tökéletes megoszlást. Lefordítva: aki létszámfelettinek lesz minősítve, az bizony gyorsan az utcán találhatja magát, ráadásul kamarailag-etikailag megsemmisítve.

És hivatalosan mire is való ez a giga-szervezetet? (arra, hogy miért "magyar", miért nem a divatos és mindent überelő "nemzeti", egyelőre nem sikerült rájönni)

  • bekebelezi a még önkormányzati alkalmazottakat is (lásd óvodapedagógusok), biztos, ami biztos alapon. Tagdíj nem lesz, ami öröm az ürömben a tanárok esetében, viszont az adófizetők finanszírozhatnak egy újabb a giga-szervezetet, ezúttal kamara címszóval, a költségvetési tétel pedig előreláthatóan nem két forint lesz, ha le akarják fedni "kamara-bizalmikkal" ("országos és területi szintekkel") az egész országot. Mert valakik hivatásosoknak csak össze kell fogni azt a sok tagot, véleményüket megkérdezni-formálni, stb. (ha már papíron erre is szól a szervezet)

"A Kar szervezete képviseleti és ügyintéző testületekből, valamint tisztségviselőkből és ügyintéző szervből áll. A Kar működésének országos szintű megszervezése céljából területi szinten a Területi Küldöttgyűlés által megválasztott Területi Elnökséget és Területi Etikai Bizottságot kell alakítani. A Területi Elnökség elnökből, alelnökből és az Alapszabályban meghatározottak szerinti további elnökségi tagokból áll."  (törvényjavaslat 9.§ indoklása)

"Az állami intézményfenntartó központ köteles a Kar területi szervei működéséhez a megyeközponti és fővárosi tankerület székhelyén működő köznevelési intézményben a működéshez szükséges megfelelő hely biztosításáról gondoskodni."  (törvényjavaslat 9.§)

  • a nem állami-önkormányzati pedagógusok egyelőre egérutat kaptak, de ők is alkothatnak társkamarát, ha akarnak, és stratégiai partneri szövetséget köthetnek a MPK-val. Hoffmann Rózsa ezt "kívánatosnak tartaná". Csupán teoretikus kérdés: de mi lesz azokkal a nemzetiségi, illetve a nem magyar tanárokkal, akik nemzetközi egyezmények alapján tanítanak iskolákban? A nemzetiségi pedagógusok törvény erejénél fogva magyarok lesznek, csak mert kapnak külön tagozatot? És hova lesznek bekönyvelve az "idegenek", lesz egy külön frakciójuk, hogy azért ők se maradjanak ki a jóból? A két tanítási nyelvű képzés speciális  tudással és pedagógiai ismeretekkel rendelkező tanárai pedig megint kimaradtak ...

"A Kar szakmai tagozatai:
1. óvodai,
2. magyar nyelv és irodalom,
3. nemzetiségi,
4. idegen nyelvek,
5. matematika,
6. ember és társadalom,
7. ember és természet,
8. földünk, környezetünk,
9. művészetek,
10. informatika,
11. életvitel és gyakorlati ismeretek,
12. testnevelés és sport,
13. kollégiumi,
14. szakképzési,
15. fejlesztő- és gyógypedagógusi,
16. intézményvezetői.
Az Alapszabály további szakmai tagozatok létrehozataláról rendelkezhet." (törvényjavaslat 9.§)

  • oktatási rendszer morgás joga.jpgjavaslattevő és véleményformáló szerepe lesz (vajon ezentúl a jelenlegi szakmai szervezetek be lesznek tiltva, vagy csak simán átalakulnak senki által meg nem hallgatott gittegyletté?) - és ezzel elérkezett a pedagógusok véleményének monopolizálása, azaz az a pillanat, amikor csak egy és egyetlen hivatalos véleményt szajkózhatnak, ha nem akarnak. Plusz a kormányzatnak az MPK után már egyetlen szakmai szervezetet sem kell meghallgatni, mert minek is? Ott van a Kamara, abban mindenki benne van, merjen ott állást foglalni a kormányzat agyment ötletei ellen, aki bátor ...
  • mivel kötelező a tagság, így ez a szervezet képviselői az egész pedagógustársadalom nevében formálhatnak véleményt - már csak az a kérdés, a képviselőket milyen alapon választják (nevezik) majd ki. Azért vannak példák rá, hogy egy Fidesz-támogatta "civil" szervezet hogy tett magáévá szakmai kamarát ...
  • az érettségi feltételéül szabott közösségi szolgálathoz támogatást adjon - na, ez épp időben van, hiszen a most 9. évfolyamosoknak már kell 50 óra melót letenniük az asztalra és egyelőre nem sokan tudják, hogy is lehet ezt teljesíteni (ha jövő áprilisra kitalálja ez a szervezet, hogyan és miképp, akkor még egy tanévük van is a gyerekeknek ledolgozni a maguk penzumát úgy, ahogy azt az állam elképzeli. Ha egyszerre csak három órát teljesíthetnek, úgy az 17 alkalom mintegy 9 hónap alatt)
  • kidolgozza a pedagógusok etikai kódexét - ez elviekben akár még jó is lehet, bár a diszfunkcionális tanár azért jelenleg is repül az iskolából, ha nagy nyilvánosságot kap az ügy (lásd a szegedi verekedős-rugdosós tanár), etikai kódex ide vagy oda, azért van egy-két munkaügyi meg büntetőjogi szabály, amit lehet velük szemben alkalmazni. 

"(10) Az etikai vétséget elkövető taggal szemben az etikai eljárást lefolytató testület a következő intézkedéseket hozhatja:a) figyelmeztetés,b) a Kar által biztosított kedvezmény, juttatás, jogosultság korlátozása, megvonása,c) a Karban betöltött tisztségtől való megfosztás.(11) A (10) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott intézkedések időbeli hatálya legfeljebb öt év lehet."  (törvényjavaslat 9.§)

Magyarul: etikai eljárás keretében bárkit 5 évre el lehet tiltani attól, hogy a KLIK-nél tanárként, vagy önkormányzati óvodában óvodapedagógusként dolgozhasson.

  • korlátozza a véleménynyilvánítási szabadságot, így aki "nem lép egyszerre", azaz képes, és nem a kormányzat épp uralkodó és irányadó szándékának megfelelően véleményt alkot és nyilvánosságra hoz, arra bizony törvény erejénél fogja sújt majd le:

"A Kar tagja olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelyet a Kar érdekei, illetve működése, valamint a közszolgálat érdekei, illetve működése védelmében kifejezetten bizalmasan vagy minősített adatként való kezelésre történő utalással hozott a tudomására, semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra, és azt az e törvényben meghatározott célok elérésén kívüli tevékenységében semmilyen módon nem használhatja fel.

A Kar tagja a tevékenysége során tudomására jutott információkat csak a Kar jogos érdekeinek, működésének, a közszolgálat érdekeinek, működésének veszélyeztetése, valamint a személyhez fűződő jogok megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra.” (törvényjavaslat 9.§)

Már csak azt kell majd pontosítani, mi is a Kar, meg a közszolgálat "érdeke", és már készen is van a szájkosár mindenki számára, aki ezen a területen dolgozik, hiszen a büntetés 5 évig terjedő eltiltás lehet. Azt meg várhatják a szülők, hogy a tanár ezek után bármit is mer majd mondani a szülői értekezleten vagy fogadóórán. És az is érdekes lesz, mit fognak tanítani erkölcstan órán olyanokról, mint őszinteség, becsületesség, véleménynyilvánítási szabadság.

Hoffmann Rózsa szerint " a szakszervezetek "tudomásul vették" az MPK létrehozását, nem láttak olyan veszélyt, amely a munkájukat veszélyeztetné, és szöveg szerinti javaslataikat is befogadták. Így például ha etikai eljárás indul olyan pedagógus ellen, aki szakszervezeti tisztségviselő, akkor erről értesíteni kell az érdekvédelmi tömörülés vezetőjét". Igaz, azt is elmondta, hogy jelenleg a cégbírósági bejegyzések szerint több mint 160 pedagógusszakmai szervezet működik ellenőrizetlen taglétszámmal és különböző aktivitással, így kérdés, vajon mindegyiket megkeresték tudomásul vétel miatt, vagy csak azt, amelyiket úgy ítélték, érdemes.

 

Ez utóbbit támasztja alá Miklósi László véleménye, aki tanár, a Közoktatás-politikai Tanács tagja, valamint a Történelemtanárok Egylete elnöke. Az ő véleménye szerint az iskolaállamosítás után eljött a tanárok személyének államosítása is, "aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére" alapon. 

"Így vagyunk, vagy 100 ezren pedagógusok, akik állami és önkormányzati iskolában dolgozunk. Immár személyünkben is államosítva leszünk, a Magyar Pedagógus Kar részei. Korábban a központi állam (a Klik révén) magához emelte iskoláinkat, egységesítették, átszabták kötelező tantervünk, hamarosan egyféle tankönyvet adunk diákjaink kezébe. Most pedig minket terelnek a Karnak nevezett kamarába." (hvg.hu)

Miklós László felteszi a kérdések kérdését is:

"Jogos a kérdés, hogy mi ennek a rendszernek az előképe? A kötelező szakmai, ágazati kamarai rendszer, nem előzmény nélkül való. Mussolini hozta létre a fasiszta Olaszországban. Később a náci Németország is hasonló szervezeteket működtetett. A sztálinista rendszerek kiépítésének jellegzetes pillanata volt az egyesületek betiltása. Kvázi kötelezővé vált a tagság a pártállami szakszervezetben, s egyetlen pedagógiai szervezet működhetett.

A rendszerváltás után majdnem negyedszázaddal a diktatúrákra jellemző kamarát hoznak létre a pedagógusoknak. Ezután csak azt kell megkérdeznünk: Mi végre?" (hvg.hu)

A fasiszta törekvésekről azonban nemcsak Miklós László írt már, hanem dr. Erőss Gábor is, igaz ő a trafik-ügy kapcsán. 

" A feladat: a társadalom teljes behálózása, más szóval az önkényuralmi rendszer társadalmasítása. A Fidesz önleleplező módon maga is "Nemzeti Együttműködés Rendszerének" (NER) nevezte el a rezsimet." (Nemzeti trafikososztály. A Fidesz fasiszta fordulata)

Már csak az a kérdés, a trafikosok lojalitásának megszerzése után vajon a pedagógusok lojalitásának elnyerésének biztos ez a legjobb módja? Vagy bőven elég a NER-nek, ha ők csak rettegnek meg féltik az állásukat, plusz csont  odahajítása felesleges nekik? Hiszen ha a szakszervezetek mindennel egyetértenek, az már elég, nem?

egységesített közoktatás morgás joga.jpgA MPK - és a kormány - egy valamire nem kíváncsi, ez pedig a szülők véleménye. Azoké, akik igénybe veszik a köznevelést, mint szolgáltatást. Róluk, és a gyerekekről nincs érdemi passzus a  kamarát bevezető törvénymódosító javaslatban. 

Ha tetszett és szívesen olvasnál még több morgást, tematikus tartalomjegyzék itt.

Amennyiben tetszett, várunk Facebook-csoportunkban!

A bejegyzés trackback címe:

https://morgasjoga.blog.hu/api/trackback/id/tr875300020

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Girhes Joe 2013.05.14. 21:47:20

Azért ne tegyünk már úgy, mintha a kötelező szakmai kamarai tagság valami új dolog lenne, létezik évszázadok óta. Ez is az, csak másképp hívják. Érdekes, mondjuk az építészek vagy az ügyvédek kötelező kamarai tagságát nem jut eszébe senkinek kritizálni, pedig ott is van etikai bizottság, és minden tag nevében tevékenykednek.

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.05.15. 01:03:31

@Gergő77: csak nekik nem ugyanaz a munkáltatójuk, mint aki az egész kamara-szerűt menedzseli. Ráadásul senki sem szól bele, hogy egy építész konzervatív vagy baloldali szempontból jó, ha magyarázza a történelmet (bocs, álmodja meg a házat) ...

doggfather · http://dogg-n-roll.blog.hu/ 2013.05.15. 13:28:06

aki eddig irigyelte a tanárokat a szünetért, meg a kevés óráért az se ismer tanárt egyet se...

ColT · https://www.boredpanda.com/author/hcl/ 2013.05.15. 15:41:11

@doggfather: +1. Többet dolgoztak, mint én, amikor 12 óra/4 műszakban voltam.

Nagyon paranoid mondjuk ez a post, de nem kell nagy képzelőerő ahhoz, hogy belelássunk egy ilyen funkciót is...

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.05.15. 16:10:16

@ColT: a törvény elviekben lehetőséget ad az etikai eltiltásra, mint büntetésre - kérdés, a hatalmi pozícióban lévők mutatnak-e majd önmérsékletet, vagy a végletekig ki kívánják használni ezt

ColT · https://www.boredpanda.com/author/hcl/ 2013.05.15. 16:17:04

@morgás joga mindenkit megillet: Itthoni tapasztalatok alapján biiiiztos nem élnek majd vissza, ha kell :D