véleménynyilvánítási szabadság6 (1).pngTegnap megjósoltuk, mára már meg is történt - pedig nincs varázsgömbünk, nem voltunk tenyérjósnál és kártyát sem vettünk. De azt azért mi sem gondoltuk volna, hogy ilyen kevés idő kell a lehetséges jövő megvalósulásához.

Emlékeztetőül:

"a kormánynak meg kell oldania, hogy a helyzetbe hozott vállalkozásoknak jövedelmező is legyen a buli - így várhatóan a jelenlegi 3-4%-os árrés megemelésével (így a dohánytermékek árszínvonalának növekedésével) kell számolni" (Megtörtént a dohánypiac újrafelosztása, 2013. április 24.)

És mi történt? Lázár János a mai nap benyújtotta a dohánytörvény módosító javaslatát, mely szerint

„15/A. § (1) A dohánytermék-kiskereskedő az e törvényben meghatározott kiskereskedelmi árrésre jogosult .
(2) A dohánytermék-nagykereskedő köteles legalább az e törvény által előírt legkisebb kiskereskedelmi árrést biztosítani a dohánytermék-kiskereskedő részére minden olyan dohánytermékre, amelyet a dohánytermék-kiskereskedő a dohánytermék-nagykereskedőtől szerez be kiskereskedelmi forgalmazás céljából.
2(3) A (2) bekezdésben meghatározott legkisebb kereskedelmi árrés mértéke a dohánytermék – adókkal nem csökkentett – kiskereskedelmi eladási árának tíz százaléka . Ennek megfelelően a dohánytermék-nagykereskedő a dohánytermék-kiskereskedőtől a dohánytermék után legfeljebb olyan árat követelhet, amely nem nagyobb a dohánytermék – adókkal nem csökkentett – kiskereskedelmi eladási árának 0,9-szeres szorzatával kiszámolt összegnél . (törvénymódosító javaslat, 8.§)

Tehát Lázár egy mozdulattal cirka két és félszeresére emelte az árrést - miután egyértelművé vált, ezzel kinek is kedvez, kik azok, akiknek maximális lojalitását megvásárolhatja a következő 20 évre. Vagy legalábbis addig, amíg a Fidesz hatalmon lesz.

Hát igen, nagy meglepetés azért sem ért minket, mivel nézve az elmúlt időszak eseményeit:

 • a szlogen az volt, segítsük a kisvállalkozásokat, a gyesről visszatérő anyukákat, a munkanélkülieket meg a megváltozott munkaképességűeket. Megtörtént, bár kicsit módosult az irány, a kisvállalkozásokból nagyvállalkozások lettek, ráadásul erősen körbeírható baráti és politikai körrel, a gyesesek-mozgássérültek meg maximum minimálbéres munkavállalók lehetnek a dohány-paradicsomban (részletesen itt.). Az pedig, hogy az a sok ezer család, akinek az egzisztenciája egy nap alatt megszűnt, mert sok évtizednyi üzletépítő munkájuk omlott össze egy pillanat alatt, valószínűleg nem izgatja a koncessziós jogot nyert képviselőket-celebeket-nagyvállalkozókat, meg azokat a névteleneket (illetve saját nevükön is koncessziót nyerőket), akik a strómanok mögött állnak.

Emlékeztetőül: annak idején (2012. november 16-án) Adorjánné Pordán Éva, a Magyar Dohány Kiskereskedők Egyesületének titkára a híradóban elmondta"a kereskedők szerint az állam méltányos árat határozott meg és figyelembe vette az ő véleményüket is", valamint e koncessziós díj egy "jelképes díj egy állami monopóliumért", így teljesen méltányos, valamint tükrözi az egyesületi tagok véleményét is. Gyulay Zsolt vezérigazgató pedig elmondta a riporternek, az egésznek egyetlen célja van, hogy visszaszorítsa a fiatalkorúak dohányzását, és a törvény sem azért született, hogy az állam plusz bevételhez jusson.

Valószínűleg Adorjánné most megismerkedik majd az új kereskedőkkel (celebekkel, képviselőkkel, nagyvállalkozókkal, stb.), az pedig kérdés, a riportban megszólaló Fehér Györgyné szombathelyi üzlettulajdonos lesz-e dohányboltos a nyár közepétől - a nyertesek listájában mindenesetre sem Fehér Györgyné, se Fehér György sincs egy sem.

A július elsejétől immáron egykori trafikosoknak számítók tudhatják, pont ugyanaz lesz a sorsuk, mint a szerencsejáték-szektor munkavállalóinak - nyakukba vehetik a várost új munkáért, ötletelhetnek vég nélkül, ezen túl miből élnek meg vagy egyszerűen fogják magukat és követik a már emigráltak példáját - olyan hazát keresnek maguknak, ahol egy nap alatt nem lehet kisemmizni őket. Plusz a statisztikai kétharmaduk elgondolkodhat, vajon miért is adták le annak idején a voksukat a Fideszre.

 • az elbírálás szisztémájával és nyilvánosságával kapcsolatban is komoly aggályokat fogalmaztunk meg annak idején, ezzel kapcsolatban azonban már megjelentek a konkrétan megfogalmazott összeesküvés-elméletek is:

"Egyre több információ lát azzal kapcsolatban is napvilágot, hogy egyes országos politikusok, önkormányzati vezetők, kormányhivatali potentátok és családtagjaik, ismerőseik és baráti cégeik milyen eredményes pályázatírók voltak. Egy forrásunk arról számolt be, hogy egyes érdekcsoportok hogyan szerveztek csapatba pályázókat. Egy ismerősnek, aki nem is akart volna pályázni, és semmilyen kapcsolata nem volt a dohány-kiskereskedelemmel (de még kereskedelmi tapasztalata sem volt) felajánlották, hogy induljon el. Ügyvédi letétbe kellett helyezni 2,5 millió forintot, a pályázatot helyette megírták – és a végén nyert is. A döntéshozatali folyamatban részt vevő, másik forrásunk szerint a bírálóbizottságnak jóformán semmilyen mozgástere nem volt. Pénteken megkapták a pályázók névsorát a kódokkal, és a listán a nevek mellett egy, kettő és három kereszttel jelölték, hogy mennyire támogatható a jogosultság odaítélése." (hvg.hu)

Ha elfogadjuk a hvg-féle összeesküvés-elméletet, akkor ez az egész cécó valójában a keresztesek háborúja volt, itt, 2013-ban Magyarországon. Az pedig külön hab a tortán, ahol eredménytelennek nyilvánították a pályázatot, még az ott indulók sem nézhetik meg, miért is lett érvénytelen a pályázatuk - azért, mert nem volt elég keresztesvitéz a végeken (netalán a csókos átaludta a határidőt), vagy tényleg formai, esetleg tartalmi hibát követtek el. Meg azt sem, érdemes-e egyáltalán újra beadni a pályázatot az 1417 település bármelyikén is.

"hvg.hu: Az eredményhirdetést kísérő tömeges felháborodás miatt tervezi-e a Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. a nyertes és nem nyertes pályázatok pontszámainak nyilvánosságra hozatalát, és a hivatalos értékelések elérhetővé tételét?

NDN Zrt.: A nyertes és nem nyertes pályázati anyagokra vonatkozóan elmondható, hogy mivel nem minősülnek közérdekű adatnak, a betekintés nem lehetséges.

hvg.hu: Nyilvánosságra hozzák-e a bírálóbizottság névsorát?

NDN Zrt.: Tekintettel arra, hogy a bírálóbizottságot nem a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. jelölte ki, a témában nem jogosult a döntés meghozatalára. (...)

hvg.hu: Információink szerint a bírálóbizottság a döntéshozatal előtt olyan listát kapott kézhez, melyen egy, kettő, illetve három kereszttel jelölték a pályázók neve mellett, hogy mennyire tekintik támogathatónak a pályázatukat, és a bírálóbizottságnak voltaképp nem volt mérlegelési lehetősége. Befolyásolták-e a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagy más intézményi, politikai szereplő részéről a döntéshozatalt?

 NDN Zrt.: A Zrt. a döntéshozatalban nem vett részt, így az eredményekkel kapcsolatos kérdések megválaszolásában nem kompetens. (hvg.hu)

Ezt már régebben is firtattuk, de újra fel lehet tenni a kérdést, vajon mire megy el a 450 millió induló tőke meg az évi kb. 1 milliárd beszedett koncessziós díj a nonprofit cégnél?

"De mi is lesz a feladata ennek a 100%-ban állami tulajdonú cégnek? fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. CXXXIV. törvény alapján

  • a dohánytermék-kiskereskedelem szervezésének előmozdítása,
  • a dohánytermék-kiskereskedelem átengedéséről szóló pályázat kiírásaelbírálása, továbbá
  • a koncessziós szerződés megkötésének előkészítése.

Az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter pedig jogosult az állam nevében

Tehát a nonprofit cég készíti elő az elbírálást  - ez vajon mit jelenthetett a gyakorlatban, odaadta a pályázatot benyújtók névsorát az állítólagos keresztekkel bíbelődőknek? És vajon a törvény alapján személyesen Némethné felelős az elbírálásért, azért, kik nyertek és kik nem nyertek, valamint mennyire volt tiszta az elbírálás? 

 • az árrés kapcsán többször aggályoskodtunk, a jelenlegiből ugyan meg nem fog élni egyetlen Nemzeti Dohánybolt sem. És még annak az összeesküvés-elméletnek is helyt adtunk, miszerint a haverok majd tudnak a törvénymódosítási javaslatokról, a mezei pályázók pedig nem (bár akkor még a szesz-lottó-újság-energiaital-üdítő nem volt képben), ám a valóság felülmúlta a képzeletet, és egy hatodik verzió valósult meg: a kormány (és a minisztérium) a pályázókat feleslegesen túráztatta a 3-4%-os árrés-zsonglőrködéssel (mert valljuk be, aki normálisan próbált számolni, annak elég nehezen jött össze a csődöt elkerülő jövedelmezőségi szint), a beadott üzleti tervek pedig (legalábbis üzleti szempontból) érvénytelenek, úgy ahogy vannak, (mivel nem a valóságos piaci körülményekre épülnek). 

A mostani törvényjavaslat indoklása szerint az árrés akkor is 10%, ha a dohánykereskedő például már magából a piából is tisztességes hasznot tud elérni:

A javaslat egyik célja, hogy egy megfelelő – tíz százalékos mértékű – kereskedelmi árrés biztosításával azok a dohánytermék-kiskereskedők is biztosíthassák a dohánybolt szerény jövedelmezőségét, akik elsősorban (vagy kizárólag) a dohánytermékek forgalmazásából kívánják bevételeiket biztosítani . Ugyanakkor – mivel a törvényjavaslat nem érinti a dohányboltban forgalmazható termékek körét, azért – azok a kiskereskedők is hasonló jövedelmezőséggel számolhatnak, akik önmagában a dohánytermékek kisebb volumene miatt nem tudnak megfelelő árrés-tömeget biztosítani; nekik az egyéb termékek árusításával együtt lehet fenntartható a dohánybolt .
Hangsúlyozandó, hogy a dohánybolt fenntarthatóságának biztosítása nem öncél: mindenkor azon népegészségügyi érdeknek van alárendelve, miszerint a fiatalkorúak védelme érdekében a dohány-értékesítési csatornákat szűkíteni, ellenőrizhetőségüket, felelősségre vonásukat biztosítani szükséges." (törvényjavaslat indoklása)

És vajon elhiszi bárki is, hogy Lázár egyetlen (esetleg két-három) éjszaka alatt, hirtelen felindulásból adta be az árrés-módosító javaslatot? Hogy nem volt ez már hetek óta tervbe véve, és nem készült a szöveg már jó ideje, akár külsős segédlettel? Mert például az alapok felett egy olyan szereplő bábáskodott, aki nemcsak dohánygyárban érdekelt, hanem most már - közvetve - sok-sok koncessziós jogban, azaz magában a dohányboltokban is.

"Azt ugyanakkor tudni lehet, hiszen már korábban kiderült: a hazai dohánypolitika alakításában nagyon komoly szerepe van a Lázárhoz hasonlóan hódmezővásárhelyi kötődésű Sánta Jánosnak, akinek az érdekeltségébe tartozik Continental dohánycég. Mint azt Index megírta, a trafiktörvény eredeti javaslatának egy EU-hoz elküldött verzióját egyenesen egy „Sánta János” névvel regisztrált gépen hozták létre. Lázár később ennek nyomán el is ismerte, hogy a törvényjavaslat megalkotásában szerepe volt a Continental Dohányipari Zrt.-nek (amely elügyelőbizottsági tagja Dancsó József, aki szintén fideszes parlamenti képviselő). A cég és Sánta ráadásul a dohánytender nagy nyertese is volt: a trafikok egy részét is ellenőrzése alatt tarthatja, számos győztes ugyanis, mint megírtuk, az ő közvetlen környezetéből került ki – ezek után nehéz legalább nem gondolni arra, hogy az árrés emelésének ötlete nem független Sántáék üzleti érdekeltségeitől." (index.hu)

"A Continental dohánycéghez kötődő egykori és mai alkalmazottak, valamint azok rokonai szerte Magyarországon taroltak a trafikos pályázaton. Ott lesznek minden fontosabb városban és számos kisebb településen. (...)

Hogy hogyan tudja majd kamatoztatni a Continental csoport az így kialakult kapcsolatrendszerét, egyelőre kérdéses, korábban Sánta János a HVG-nek úgy nyilatkozott, hogy a Continental csoport kiegészítése egy trafikhálózattal nem kecsegtet nagy haszonnal. Ezzel együtt mindenkit biztatott, hogy pályázzon, hiszen a húsz évre szóló trafikkoncesszió „ugyanolyan egyedülálló történelmi lehetőség, mint például az 1945-ös földosztás volt”. (index.hu)

 • az is kérdés, vajon a Matolcsy-féle 0%-os hitelt felvehetik majd a dohány-kiskereskedők? Csak hogy tuti megfelelő legyen a jövedelmezőség és likviditás ...

Igenám, de megint ott tartunk, az új törvénymódosító javaslatnak is kihatásai vannak, például

 • mikor és melyik törvény-állapot alapján lesz kiírva az érvénytelennek nyilvánított 1417 településen az új pályázat? 
 • mivel kell számolniuk a koncesszióra ácsingózóknak, 3-4%-os árréssel vagy a 10%-ossal? Esetleg megint lesz alternatív üzleti terv meg sima is?
 • és mi lesz addig, amíg ezt eldöntik, ezeken a településeken hogyan lesz megoldva a cigarettaellátás? Vagy itt legyenek szívesek és ideiglenesen szokjanak le a dohányosok?

Hosszabb távon már ad alternatívát az új törvényjavaslat, "nem kell mindenütt kisvállalkozás" alapon. Mi a megoldás? Ott, ahol a dohánykereskedelem „megszűnt, illetve még nem folyik, a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó jogosultságot az állam a részvénytársaság, vagy a részvénytársaság által erre külön feljogosított személy útján is gyakorolhatja az új, eredményes pályázat alapján megkötendő koncessziós szerződés aláírásáig”, ráadásul ott, ahol két pályázat lett eredménytelen, 36 hónapig nem kell újra pályáztatni.

Az ördög azonban megint a részletekben rejlik:

 • ki dönti el, hol lesz mozgó áruda és hol lesz letelepített dohánybolt?
 • ki fogja megszervezni az ilyen településeken a szóba jöhető üzlethelyiségek felkutatását-bérbevételét, (bár biztos vannak haveri, évek óta kiadhatatlan kisebb-nagyobb sufnik)
 • ki köt szerződéseket a beszállítókkal (lesz-e pia, újság, lottó stb.?), 
 • ki szerzi be a szükséges engedélyeket, 
 • ki és hogyan veszi meg a szükséges bútorokat (lesz-e közbeszerzés, vagy ez is nemzetbiztonsági kockázatossá lesz nyilvánítva),
 • ki kötteti be a pénztárgépet minden szükséges helyre,
 • ki készítteti el az üzletek külső dizájnját?
 • július elsejéig honnan lesz mindehhez hozzáértő, lekáderezett személyzet mind az 1417 településen meg ott, ahol bár most van nyertes, de ilyen vagy olyan okból nem tudja beindítani az üzletet, visszalép, meghal, stb.,
 • és mi lesz azokkal az üzletekkel (bútorokkal, gépekkel, személyzettel), amelyekre már nem lesz szükség, mert a pályázat eredményét végre kihirdették? Ad absurdum, akár két-három hónapra is berendez a nonprofit cég fullos Nemzeti Dohányboltot, hogy aztán raktárba szállítsa az egész berendezést?
 • vajon a nonprofit céggel közölték, hogy mindezt nekik kellene biztosítani július elsejétől, vagy június 30-án fognak meglepődni, de nagyon?
 • és nem utolsó sorban, ki fogja mindezt finanszírozni és ki felel azért, hogy a rendszer ne legyen felelőtlenül pazarló?

Ott van még a 10%-os árrés kérdése is:

 • ez most azt jelenti, hogy kb. 6-7%-kal emelkedik a dohánytermékek ára júliustól? Vagy esetleg még többel, mert erre rárakódik még adó, stb.? Másképpen fogalmazva, az új dohány-kiskereskedő garnitúra két és félszeresére emelt jövedelmét a zemberek fizetik meg?
 • vagy a fogyasztói ár marad, és a nagykereskedő int fájó búcsút eddigi hasznának, törvényileg és azonnal? 
 • esetleg a gyártók nem különadót, hanem ezt a csökkentést kapják a nyakukba és örüljenek, hogy nem 10%-os?
 • és mi lesz akkor, ha a nagykereskedők (gyártók) lobbija kibulizza, nekik is minimum ennyi haszon jár? Akkor összesen mennyivel fog emelkedni a fogyasztói ár, és mindez milyen hatással lesz a fekete piaci termékek keresletére?
 • van esetleg bárkinek a kormányzat részéről ötlete a tekintetben, ezt az emelést technikailag hogyan fogják megoldani?

És végül, de nem utolsó sorban, vajon valaha is a Fidesz részéről bárki is felvállalja-e, kérem, ez már mégis csak túlzás, nem kéne ennyire kedvezni a saját klientúránknak, ne legyen ennyire nyilvánvaló, kit akarunk helyzetbe hozni és 20 évre jutalmazni, inkább gyakoroljuk egy kis önkritikát?

Az már a jövő kérdése, mikor kezdődik el a szeszpiac újrafelosztása ...

Ez pedig egy lehetséges jövő (legalábbis Erőss Gábor szociológus szerint), jobb, ha felkészülünk rá:

"Erőss Gábor szociológusként azt elemzi, hogy a trafikpályázat miként illeszkedik „a Fidesz fasiszta fordulatába”. Az ellenzéki politikus külön hangsúlyozza, nem nácizmusról beszél, „hanem a fasizmus klasszikus – olasz, spanyol, portugál, Horthy-féle – korporatista formájáról. A feladat: a társadalom teljes behálózása, más szóval az önkényuralmi rendszer társadalmasítása”. Az ellenzéki politikus már azt is önleleplezőnek tartja, hogy a Fidesz "Nemzeti Együttműködés Rendszerének" (NER) nevezte a rezsimet.

Még a kemény diktatúrák sem bíznak mindent az elnyomásra, próbálják erősíteni társadalmi támogatottságukat. Ennek három legfőbb eszköze „a köznevelés, a kormánypropaganda és a hatalomhoz lojális társadalmi csoportok privilégiumokhoz juttatása”. Utóbbinak fokozatai – a demokráciától távolodó sorban – a jövedelemátrendezés, a vagyonhoz juttatás és az előjogok biztosítása. (...)

A Párbeszéd Magyarországért (PM) társadalompolitikai kabinetjének vezetője szerint „2014 hőse a viceházmester kései utódja, a trafikos lesz. A „nemzeti érzelmű” patikusok mindenütt ott lesznek, mindenkivel jóban lesznek. Az előjogokért cserébe önként együttműködők közé beállva a trafikos lesz a Fidesz helytartója, akinek "monopol-jogát, két és félszeres árrését az állampárt biztosítja". Erőss Gábor arra számít, hogy cserébe ők dicsőítik majd a kampányban a kormányt." (fn.hir24.hu)

Köznevelés kipipálva, kormánypropaganda még a csapból is, már csak a lojális csoportokat kell bebetonozni ... 

Ha tetszett és szívesen olvasnál még több morgást, tematikus tartalomjegyzék itt.

Amennyiben tetszett, várunk Facebook-csoportunkban!

A bejegyzés trackback címe:

https://morgasjoga.blog.hu/api/trackback/id/tr425247386

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Dohányüzlet a korzón 2013.04.27. 03:22:38

Dohányüzlet a korzón    "Besétált hozzám egy férfi azzal, hogy tudja, nem nyertem a trafikos pályázaton, ő viszont igen, és szívesen átvenné az üzlethelyiséget" - mesélte az Indexnek egy felháborodott trafikos a Kosztolányi térről. (http://...

Trackback: Dohánymonopólium: minden szégyen nélkül 2013.04.26. 21:46:54

Így kell ezt csinálni kétharmaddal, nem? Először kitalálni, hogy ne árulhasson mindenki csak úgy dohányterméket, ki kell választani azt a pár ezer nyertest, akik. Aki csak kicsit követi a Fidesz stílusát, az már a kiíráskor tudta: dehogy a kiskorúak vé...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

repinorbi 2013.04.26. 07:56:11

Tisztelt Szerkesztő!

Ezúton gratulálok ahhoz, hogy a blog segítségével időben felhívtuk a figyelmet arra a problémára, hogy az árrést időben kell megemelni,mert aki agyonnyerte magát, az nehéz helyzetbe kerül. A sajtófigyelő droidok időben észrevették, és elküldték a megfelelő jelentést a megfelelő helyre, ahol a megfelelő ember a megfelelő törvénymódosítást el is készítette a rá jellemző módon.
Ehhez annyit tennék még hozzá, a györtes pályázat után a peremfeltételeket megváltoztatni nem nagyon szokták. Az árrés nem 10% lesz mert a kereskedő 0,9 %-os áron kapja a dohányárut. (10:9=1,11111 tehát 11,11%)
Na ez a dolog jó oldala. A többi pedig majd kiforr.
Nem ide tartozik, de a nyertes lista kihirdetése óta volt szinte az összes dohánygyári beszállító, és a következő TOP-ot adták elő:
Az Imperial Tobbacco számításai szerinta vietnáminak 200 boltja lesz.
A Philip Morris számításai szerint a vietnáminak 101 boltja lesz.
A BAT számításai szerint a vietnáminak 70 boltja lesz.
Jó nagy családja van ennek az embernek. mi!! Mivel ezeket a beszélgetéseket nem veszem fel, és tudomásom szerint nem hallgatnak le ezért semmiféle bizonyítékom nincs, és tanuskodni sem fogok. És arra sem emlékszem, hogy ezt kitől hallottam.
Akivel ez az ember elkezd versenyezni az vagy felkötheti a gatyót, vagy beállhat a sorba.
A nyerteseknek mégegyszer kívánok sok sikert, és egészséget!!
Repi Norbi.

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.04.26. 09:45:20

@repinorbi: a vietnámiaknak is ugyanazok a bizottságok ítélték oda a koncessziót, mint a Sánta-érdekeltségeknek,celebeknek megy egyéb potentátoknak-rokonoknak, nem? Tehát a korszakértékű földosztás-szerűben (lásd Sánta-nyilatkozat) már kitártuk kapunkat kelet felé ...
érdekes lesz, ha egyszer majd elkezdődik a cápa-survivor, kinek lesz nagyobb ereje:)

repinorbi 2013.04.26. 10:10:04

Nem vietnámiaknak!!
Ez egy ember. A Vimpex-es.

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.04.26. 10:30:15

@repinorbi: érdekes lenne a bírálati indoklást olvasni (már ha valaki leírt akár egy betűt is ilyen céllal), miért is kell ilyen cég környezetébe tartozóknak koncessziót juttatni, 20 évre ... Viszont el kell ismerni, lobbierejük, az van még a legnemzetibb kormánynál is. Vajon a békemenetbe is beállnak majd harcolni a gyarmatosítók ellen?

repinorbi 2013.04.26. 10:31:11

@morgás joga mindenkit megillet:

Az első hozzászólásommal kb. 3 területi képviselőt rugattam ki. Úgyhogy ezeket az információkat tessék megbecsülni!
A vietnámi egyébként a helyette pályázóknak teljes "Know How"-t igért. Logisztikával, kiszállítással, szakértelemmel. A pályázó dolga az hogy a nevét adja, meg dolgozhat a boltban. Megírták, megnyerték helyette a pályázatot.
A Vimpex amúgy jelenleg ital- dohányáru- édesség- energiaital- kávé- stb.nagykereskedés. Aki mögé ez a cég beáll ott a konkurencia harcra semmi esély.
Az egész dolog még a Versenyhivatalt sem érdekelné, mert 7000 Dohányboltból 70 egy kézben csak 1 %. Tehát nem erőfölény, nem jelentős piaci túlsúly.
Erről ennyit.
Aki most zöldfülűként nyert az most nézze át szépen az új Lázár csomagot azután számoljon újra.

Üdv.
Repi Norbi

repinorbi 2013.04.26. 11:01:04

@morgás joga mindenkit megillet:

Most így pár nap távlatából a következő látszik:
A bizottságnak valószínűleg volt egy listája, hogy kiket kell mindenképpen helyzetbe hozni. Ők kaptak koncessziót.
A bizottságnak valószínűleg volt egy másik listája, ezt a dohányforgalmazók állították össze, és ezen szerepeltek a jelenleg vérprofiként üzemelők, akik jelentős tapasztalattal, tudással rendelkeznek. Na ők nem nyerhettek még véletlenül sem.
A bizottságnak valószínűleg volt egy harmadik listája is ezen azok szerepeltek akikkel példálozni lehet, hogy bezzeg ők is nyerhettek. Őket viszonylag könnyű lesz pár hónap vagy év után kiszorítani a boltból.
Na szerintem így történt. Könnyen lehet, hogy hamarosan 20 évre titkosítják az egészet.
Itt a vége, fuss el véle.
Na persze ez mind csak a véletlenek szerencsétlen egybeesése.
A valóságban természetesen ilyen nincs.

Repi Norbi

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.04.26. 14:36:13

@repinorbi: ez alapján kétséges, hogy akár egyetlen üzleti tervet is elolvastak volna a bírálatnál ... Egyszerűen nem volt szükséges

Tücsök1 2013.04.26. 15:37:23

Valahol megírták, hogy az árrést természetesen nem az adó rovására emelik.Focis hasonlattal,megy a meccs és közben az ellenfél kapuját ide-oda rángatják,hogy a csodacsatár betaláljon,a hazaiak kapuja elé meg felépítették a kínai nagy falat.

2llkedő 2013.04.26. 19:56:12

Aki már ismeri, attól elnézést kérek!

""""Az államnak pártatlannak kell lennie . Nem ügyeskedhet, nem változtathatja kénye-kedve szerint a törvényeket és a szabályokat. Ha az állam részrehajló, és magánérdekek kiszolgálójává alacsonyodik, magánérdekek foglyává teszi a törvényhozást, akkor saját működésének értelmét számolja fel. Ha az állam azt akarja, hogy tiszteljék, akkor tiszteletre méltónak is kell lennie.""""

""""Magát az államot sem övezi erkölcsi megbecsülés, mert maga sem viselkedett erkölcsös módon. Miközben folyamatos áldozatvállalást várt el polgáraitól, egyre kevesebbet adott cserébe . Az államon sokak szerint valójában nincs már mit tisztelni, maradék tekintélye pedig a korrupciós botrányok sorozatával tovább porladt . Az állam a magánérdekek kiszolgálójává vált, a törvényalkotás lobbicsoportok áldozatául esett .""""

Mr. Waszabi 2013.04.26. 20:36:09

Nagyon élesztik ezek a szocreál 2.0-t.
Lázár csak 10-es skálán tud számolni, ez már világosan látszik.
Az árrést természetesen a gyártó rovására növelik, miért ne, elvégre az energiaszektorban is átment a dolog és egyik sem csomagol egyelőre. Maffia, sarc, állami kivitelben. FIZESS, vagy megdöglesz.
Lesz majd megint barna Szofi meg Szimfónia, a nagyon póroknak mezítlábas Kossuth, Munkás, azt szevasz.
Azt figyelem, hogy az alkohol piacon mikor lépnek hasonlót.
Eszem megáll, komolyan. Nem azon, hogy ezt Lázár-Orbán-Matolcsy megcsinálja, hanem hogy az zemberek alvajárók, reménykednek a magyarok istenében, hogy minden szép és jó lesz. Aztán csodálkoznak, ha a magyarok istene jól pofán veri őket az önámításuk és hazugságaik miatt, nem a seggüket nyalogatja. Mert ezt a kormányt a zemberek választották, nem az oroszok ültették a nyakunkba, így ennek árát is a zembereknek kell megfizetni. Sajnos azoknak is, akik egyébként szokták használni a fejüket, nem csak az félisten hívő idiótáknak. Lesz itt sírás-rívás, meg fogaknak csikorgatása, bőven.

dtk74 2013.04.26. 21:10:36

Valaki védje már meg Lázárt, hát nincs egy elkötelezett FIDESZ szavazó, aki megmutatja az érem másik oldalát? Hol a 2/3-ad? Hol az igazság? Vagy az most odaát van?

Bolsi Buster 2013.04.26. 21:26:46

Megint sír az szoci maffiakórus? nagyon helyes, akkor jó irányba mennek a dolgok. A dohánytermékeknél mennyi volt az áremelkedés az elmúlt 10 évben? 300%? Ez valahogy most kimaradt a posztból. Egyébként ellehetetlenedett a dohányzás minden munka és szórakozóhelyen(nagyon helyesen), gondolom azt a tv-t is maguknak hozták. Meg a múltkor mintha azon ment volna a sírás hogy 3-4%-on nem éri meg csinálni, és nem fogynak a koncessziók. Most aki mégis beruházott lehet hogy jól tette. Aki meg nem bekaphattya. Ennyi.

My Name is Nick 2013.04.26. 21:26:58

„Amikor elvitték a kommunistákat, nem szóltam, mert nem voltam kommunista.
Amikor elvitték a szakszervezetiseket, nem szóltam, mert nem voltam tagja a szakszervezetnek.
Amikor elvitték a zsidókat, nem szóltam, mert nem voltam zsidó.
Amikor elvitték a katolikusokat nem szóltam, mert protestáns vagyok.
Aztán eljöttek értem, de már nem maradt senki, aki szólhatott volna.”
/Niemöller/

vasgyuszi 2013.04.26. 21:55:23

Pudvadék egy politikus gárdátok van ott agyarföldön ;) Bár a választék is siralmas, úgyhogy mindenki ügyeskedjen tovább a saját szakállára, amíg be nem szántják az a kócerájt...

vasgyuszi 2013.04.26. 21:57:57

@Puskát kellett volna hozni: Nézz talán utána, te jóképességu, ha már neted van, nem?

Miért nem gátak épültek stadionok helyett? 2013.04.26. 23:32:16

Lázár te igazi buglis, aljas, szarjankó vagy.
Mocskos disznók!

Lacdelo 2013.04.27. 00:42:12

Mocskos Fidesz maffia! Remèlem a baloldal összeszedi magát ès leváltja ezeket az aljas nèpnyùzòkat 2014-ben.

A problèma az, hogy sok a birka Magyarorszàgon.

A birkàkat meg mind a Fideszre szavaznak. Orbàn gondolkozik helyettük.

GMMG 2013.04.27. 03:37:52

Nem a zemberek fizetik majd meg, ugyanis
Nem Hárítják Át!
Lenyelik!
A hívek tövig! )))
A Nem Megszorítások Kormánya és/vagy a Nemzeti Együttműködés Rendszere így működik.
Az meg, hogy pár liberálbolsevik, hivatásos rettegő mit mond a kutyát se érdekli!

„Mondd, Jánosom, párttag te?
„Szimpatizáns.”
„Van ajánlód? Kell lépni.”

Tímár Péter Egészséges erotika 1985

www.youtube.com/watch?v=2-S77beayis

Vágjátok elvtársak?

2013.04.27. 07:25:06

Van ennek a dohány ügynek egy másik olvasata is. Jól tette a FIDESZ, hogy megnehezítette a dohányárú-hoz jutást. Legyen kevesebb füst és több egészség.

Madnezz · http://sorfigyelo.blog.hu 2013.04.27. 07:49:01

Remélem a liberális jobboldal összeszedi magát és leváltja a Fideszt! :D

kolbászoszsömle · http://limerik.blog.hu/ 2013.04.27. 07:59:59

@Lindalinda: A hozzászólásodnak is van egy másik olvasata:

Te egy agyhalott hülye picsa vagy

Szűtté mamá? Szűjjé! 2013.04.27. 09:08:17

@Lindalinda: Igen, lehetne ilyen olvasata is. Ha ez motiválta volna. De mint 2010 óta mindent, ezt is a mutyi és a haverok biznisszel való ellátása motiválta. Mint mindent. Az mszp csúfos (ésd jogos) bukásának fő oka a mutyi és a lopás volt. A nép hülyegyerek módjára 2/3-os hatalomhoz juttatja a másikat, hogy ne legyen több mutyi és lopás. Erre mit csinál a másik? Intézményesíti. És mit csinál Lindalinda? Mossa a narancsot.

2llkedő 2013.04.27. 09:28:36

@Lindalinda: Ez a cukormáz a sz@rtortán, hogy eladható legyen.

repinorbi 2013.04.27. 13:37:38

Most, hogy már a hvg.hu is megírta mekkora mutyi is történt, meg én is teljesen érintett vagyok a nyeretlen pályázatommal, szeretnék tiszta válaszokat!
Felszólítom Vámos Györgyöt a Kereskedelmi és Ipar Kamarától hogy a következő két lehetőségből válasszon:

1. Én, Vámos György a Kereskedelmi és Iparkamara nevében nyilatkozom, hogy minden rendben történt. A kiírás, lebonyolítás, a szakma szabályainak megfelelően történt. A pályázaton nyerteseket a Kamara is elismeri nyertesnek.

vagy

2. Én, Vámos György a Kereskedelmi és Iparkamara nevében nyilatkozom, hogy a nyertesek névsorának nyilvánosságra hozatala óta eltelt időben komoly aggályok merültek fel. A "mutyival" kapcsolatban a közvélemény megnyugtatására igenis hozzák nyilvánosságra a pályázaton elért eredményeket. A koncessziós szerződéseket az ügy tisztázásáig ne kössék meg.

A piacvezető dohányforgalmazóktól a következő nyilatkozatot várom:

1. A PMMO Kft. nevében nyilatkozom, hogy a pályázaton elért nyerteseket a PMMO Kft. valódi nyertesnek ismeri el. A nyertesekkel időben szerződést fogunk kötni.
2. A BAT MO. Kft. nevében nyilatkozom, hogy a pályázaton elért nyerteseket a BAT MO. Kft. valódi nyertesnek ismeri el. A nyertesekkel időben szerződést fogunk kötni.
3. Az Imp. Tob. MO. Kft. nevében nyilatkozom, hogy a pályázaton elért nyerteseket az Imp. Tob. MO. Kft. valódi nyertesként ismeri el. A nyertesekkel időben szerződést fogunk kötni.
4. A JTI. MO. Kft. nevében nyilatkozom, hogy a pályázaton elért nyerteseket a JTI. MO. Kft. valódi nyertesként ismeri el. A nyertesekkel időben szerződést fogunk kötni.

5. A Continental dohánygyár hazai pályán van, az ő nyilatkozatukat előre tudom.

vagy

1. A PMMO MO. Kft. nevében nyilatkozom, hogy addig amíg a Nemzeti Dohány Nonprofit Kft. a "Mutyi" körül kialakult helyzetet megnyugtatóan nem rendezi, addig a "nyertesekkel" sajnos a Nemzetközileg Tiszta Jó Hírnevünk miatt nem kötünk szerződést.

2. A BAT MO. Kft. nevében nyilatkozom, hogy addig amíg a Nemzeti Dohány Nonprofit Kft. a "Mutyi" körül kialakult helyzetet megnyugtatóan nem rendezi, addig a "nyertesekkel" sajnos a Nemzetközileg Tiszta Jó Hírnevünk miatt nem kötünk szerződést.
3. Az Imp. Tob. MO. Kft. nevében nyilatkozom, hogy addig amíg a Nemzeti Dohány Nonprofit Kft. a "Mutyi" körül kialakult helyzetet megnyugtatóan nem rendezi, addig a "nyertesekkel" sajnos a Nemzetközileg Tiszta Jó Hírnevünk miatt nem kötünk szerződést.
4. A JTI. MO. Kft. nevében nyilatkozom, hogy addig amíg a Nemzeti Dohány Nonprofit Kft. a "Mutyi" körül kialakult helyzetet megnyugtatóan nem rendezi, addig a "nyertesekkel" sajnos a Nemzetközileg Tiszta Jó Hírnevünk miatt nem kötünk szerződést.

Jó esély van arra, hogy most mindenki színt vall.
Ha a dohánygyáraknak a JÓ Hírnév megér annyit, hogy a helyzet tisztázása nélkül szerződést kötnek a "nyertesekkel", akkor valamelyik nem nyert trafikosnak biztos megér annyit, hogy mozgalmat indít azzal, hogy május 1 után már egyáltalán enm tart cigarettát. Valószínűleg én kezdek.

Repi Norbi

Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn · http://darazskarcsi.blog.hu 2013.04.27. 14:36:11

@repinorbi:

Nagyon sok kisbolt már most sem tart, csak pár dobozzal. Személyesen három olyan boltost ismerek, akiknek már nem adatott meg (a trafiktörvény miatt) a halasztott utalás, hanem azonnali kp-fizetés van.
A szállítók azzal indokoltak, hogy nem szeretnék, ha a tenderbukta után túl nagy készletet kellene visszavenniük.

komplikato 2013.04.28. 14:49:24

@Puskát kellett volna hozni: Ja, micsoda véletlen, hogy van egy pályázat ótvar gáz feltételekkel, aminek pont a dohány árusok nem felelnek meg, de a Fidesz és Haverjai Company tagjai meg igen, majd a pályázat UTÁN véletlenül kiderül, hogy nem is olyan kedvezőtlenek a feltételek. Ki érti ezt? :P
Véletlenül sem direkt csinálták, hogy senki ne pályázzon és véletlenül sem azért, hogy a Fideszes haverok hülyére keressék magukat. Lol.

repinorbi 2013.04.29. 18:25:38

@morgás joga mindenkit megillet:

Köszönöm a linket. Nagyjából erre számítottam.
Most már csak az a feladat, hogy ezt a témát nem szabad hagyni, hogy kihűljön.

Megemlítenék néhány idevágó és látszatra nem idevágó dolgot.

Most, hogy a Lázár Jani beterjesztette ezt a 11 oldal módosítást kicsit át kell gondolni az üzleti tervet. Az eddig is publikus volt, hogy minden létező cigarettát kell tartani.
Mi kb. 160 féle cigarettát tartunk, és kb. 20 féle vágott dohányt a 4 nagy dohánygyártótól.
A Tabán Trafiktól nem tartottunk semmit, mert a kutya sem kereste.
Ha náluk is akkora szortiment van mint a többieknél, akkor még legalább 50 féle cigaretta bejön a képbe, valamint 5 féle dohány.
A mostani árukészletünk (szekrényes számkódos védelemmel betörés ellen + telefonálós riasztó + élőkép a boltból mobilra)kb. 2 000 000.-
Ha bejön minden cigiből egy csík van akkor az induló készlet nem áll meg 3 000 000.- alatt. Na meg a boltkialakítás.
A pályázók nagy része szerintem nem tudja, hogy áremelésnél/zárjegycserénél a régi zárjegyes cigit a hónap végéig kihozhatja a terítő autó, azután pedig még egy hónapig eladhatom én.
Ilyenkor a beragadt, nem menő cigit a beszállító visszaveszi a jó partneri kapcsolatra való tekintettel.
Persze van limit is. A Philip Morris heti 800 000.- ft.forgalom mellett 40 db régi áras cigit vett vissza.!!!!
Ha tartottuk volna azt a sok tré cigit amivel bepróbálkoztak, akkor csúnyán beégtünk volna.
A beenragadt cigit a boltban nem lehet tárolni, mert megbüntetnek a NAV-osok 150 000.- ft-ra.
Úgyhogy július 1-tól aki mindent tart az erre is készüljön fel.

Most, hogy áprilisban becsúszott a 30 C, el sem tudnám képzelni, hogy ne legyen nyitva a bejárati ajtó!! Az új trafikok csukott ajtóval fognak üzemelni.

Akit pedig a stómanok behülyítettek, azok kezdhetik átiratni a lakást meg az autót a rokonokra, mert a nyertes a TELJES vagyonával felel a bolt hibáiért.
Ha az alkalmazott nem elég agilis és mindenkit, 18 alattit is kiszolgál akkor annak a boltnak hamar vége lesz!
Feljelentő, trükkös kamerás vásárló biztosan lesz. A napszemüvegbe épített kamerát már 12 000 Ft-ért meg lehet venni. A kereskedelmi TV-ket sem kell félteni. Híradó, Fókusz, stb.
Palcsó Tomika már most kezdhet koncertezni, mert őt már többen kinézték. Amennyit vele példáloztak szerintem az elsők között lesz aki a gatyáját ráfizeti a bírságra.

A Lázár azt is megmondta, hogy ő az egész dohányzást betiltaná!
Márpedig amit ő egyszer megmond.....

Amúgy ennél a mutyinál bebizonyosodott, hogy már nem Orbán a király. A kihívóval a hétfői ülésen Orbán nem konfrontálódott.
Ha viszont ezek a Trafikok nem nyitnak ki 2013 július 1-én akkor Lázárt így tette el az útból Orbán.
Július 1-ig el fog dőlni, hogy ki a FIDESZ első embere.

Repi Norbi

repinorbi 2013.05.06. 12:44:21

Számháború.
5400 kontra 800.

Ma kb. 5400 Nemzeti Dohányboltos és kb. 800 terítőautós várja a híreket a parlamentből.
Ha megszavazzák a 10 v. 12 százalékos árrést akkor a 800 terítőautós július 1-től kereshet új helyet.

'A jövő elkezdődött.'

'Megmentjük a munkahelyeket'

'A trafik ügy becsületbeli ügy'

'Ne azt nézzék mit mondok, hanem azt, hogy mit csinálok'

Orbán Viktor benne van a 10 legjobb magyar szónokban. Az első tíz Ő.

Orbán Viktor benne van a 10 legjobb párt csapatépítőben. Az első tíz Ő.

Orbán Viktor nincs benne a legjobb 100 000 közgazdászban. Talán a legjobb 1 000 000-ban sincs.

Repi Norbi

zsanyibácsi 2013.05.09. 23:35:10

@repinorbi: Akkor Ők pont beillenek a képbe.
tice.hu/Modules/Tice/Penztargep.aspx
A semmiből jöttek, olcsón adják az online pénztárgépet, új cégeknek is adnak több milliós forgó tőkét, az üzletre, árúra 30%-os kedvezménnyel hirdetik a biztosítást.