véleménynyilvánítási szabadság6 (1).pngHa még a legfőbb oktatási közszolga sem tudja, mit tartalmaz egy tantárgy szeptembertől, akkor vajon honnan lesz erre információja a pedagógusoknak? 

"Néhány napja lapunk kérdésére Kaposi József magyarázta el, hogy a relaxáció kötelező lesz minden magyar iskolában. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) főigazgatója az oktatási tárca - tartalmi szabályozásért felelős – háttérintézménye vezetőjeként azt írta, hogy a relaxáció „szerepel a Nemzeti alaptanterv Testnevelés és sport műveltségterület szakmai anyagában. …  A NAT-ban meghatározott tartalmak természetesen kötelezőek, így a relaxáció is szükségszerűen meg kell hogy jelenjen a műveltségi terület oktatása során”. A főigazgató azt is hozzátette, hogy a kerettanterv megerősíti ezt a kötelezettséget. "A szakmai anyagoknak megfelelően minden diák számára kötelező a relaxáció, melyet a testnevelés tantárgy keretein belül a testnevelő tanárok fognak oktatni.”

Szerdán Hoffmann Rózsa köznevelési államtitkár ugyanakkor – az MTI és több helyi lap tudósítása szerint - kijelentette: nem valósak a relaxáció, meditáció tárgyak bevezetéséről szóló hírek. Hozzátette, ezek oktatását az iskolák a lovagláshoz vagy az úszáshoz hasonlóan heti két órában szabadon választhatják a kötelező órákon kívül." (fn.hir24.hu)

A tornatanárok most vakarhatják a fejüket - hogyan is vegyenek rá egy örökmozgó hatévest, hogy nekiálljon meditálni-relaxálni és hogy kerüljék el, hogy "egy bolond százat csinál alapon" senki ne kezdjen el kuncogni, röhigcsélni ezen csendes percek alatt ? Igaz, a minisztérium ígér képzést a témában, sőt, kétszázan már kaptak is ilyet - de mintha egy kicsivel több iskola lenne hazánkban. 

A cél nemes - igazán nagy szükség lenne arra, hogy megtanuljunk relaxálni már kisiskolás korunkban, de a végrehajtás erőltetett menete, a személyi feltételek (azaz a jól felkészült pedagógusok) hiánya visszájára is fordíthatja a kezdeményezést. És egy biztos, a relaxációs 5-10 perc a tanároknak minden lesz, csak nem relaxáció. Pláne, ha bejelentkezik a szakértő tanfelügyelő óralátogatásra és ellenőrizi az eredményt. Tényleg, és a tanfelügyelők is elvégzik a gyorstalpalót, hogy tudják, mit és hogyan kell tanfelügyelni? És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a mindennapi testnevelés infrastrukturális gondjai is egyre nagyobbak az újabb osztályok rendszerbe lépésével - vajon hogyan lehet a lépcsőházban lépcsőzve, vagy épp az aulában a műkövön meditálni?

Kérdés, a NAT által bevezetni engedett új tárgyak keretében mit kell majd tanítaniuk az iskoláknak - a szülők számára meg majd kiderül, amikor szeptemberben csemetéjük hazaviszi a tankönyveket (ha az adott tárgyból lesz olyan). Mert az még logikus lehet, hogy mit takar a sakk-logika tantárgy, de az már kevésbé letisztult, hogy például a Bringaakadémia, a Pénzügyi és gazdasági ismeretek, a Nemzeti lovaskultúra, a Kajak-kenu – vízijártassági ismeretek, A vitorlázás – vadvízi ismeretek, valamint a Bejárható Magyarország kerettanterv milyen anyagi áldozatokat követel majd meg a családoktól, illetve honnan lesz rá felkészült tanár, ha a szülők lobbiznának az új tárgy bevezetéséhez.

Azt el kell ismerni, vannak jó és viszonylag könnyen megvalósítható ötletek, ilyen például a pénzügyi és gazdasági ismeretek - ezt valójában kötelezőnek kellene tenni, hiszen ma úgy kerülnek ki az iskolából a gyerekek, hogy fogalmuk sincs arról, hogyan kell egy személyi jövedelemadó bevallást kitölteni vagy hogyan működik az áfa, esetleg milyen konstrukció keretében érdemes megvásárolni egy autót, készpénzért, hitelre, esetleg lízingelve. És az sem ártana, ha a demagóg pártígéreteknek az új generáció már nem dőlne be - egyszerűen azért, mert tudják, amit ígérnek nekik, annak az ára sokkal nagyobb, mint amekkorának elsőre látszik.

Az olyan tárgyakra, mint vitorlázás meg kajak-kenu sok szót nem érdemes vesztegetni - egyrészt víz kell hozzá, másrészt pedig elegendő mennyiségű hajó és a hajókhoz megfelelő infrastruktúra. Ezt pedig valakinek ki kell fizetni és nem biztos, hogy jól venné ki, ha a Balaton parti gyerekek megkapnák a maguk aranyárban számított vitorlásoktatásukat, miközben Szabolcsban (meg egyéb helyeken szerte az országban) még tornaterem sincs az iskolához. Hasonló a helyzet a lovaskultúra esetén, itt megfelelő mennyiségű, jó idegzetű lovat kellene produkálni - és ez sem olcsó mulatság, ha pedig a tantervben van, kérdés, a szülőktől mennyi pénzt lehet elkérni a nemes cél érdekében: bebizonyítani, lóra termett a magyar.

Ezek a tantárgyak valójában a leendő státusz-fogyasztók kinevelését szolgálják (a jelenlegi lobbiérdekeknek megfelelően): azon társadalmi réteg gyermekeinek rákapatását a drága hobbikra, akik később is megengedhetik maguknak, hogy éves szinten sok millióért tartsanak fenn vitorlást a Balatonon vagy saját lovuk legyen valamelyik elit istállóban. 

Valamennyivel olcsóbb tantárgy a kerékpározás - ám itt is a gond az infrastruktúra. Egyrészről kell legalább annyi bicikli, ahány fős az osztály, ezeket folyamatosan szervizelni kell, különösen abban az időszakban, amikor a gyerekek még kezdők és sokat esnek, valamint amikor már azt hiszik, nagyon ügyesek, és újra sokat esnek.  És akkor még nem beszéltünk arról, hogy ezeket a kerékpárokat tartani kell valahol és olyan útvonalak is szükségesek a környéken, ahol egyszerre akár 32 gyerek is tud biztonságosan kerékpározni. Azt pedig elvárni a szülőktől, hogy megvegyék a biciklit a gyerekeknek, hiú remény - egyrészt nem biztos, hogy telik rá, másrészt az sem lényegtelen, elindul-e a "kinek van menőbb" akció az osztályban, túllicitálva-csúfolva egymást.

Ezeknél a tárgyaknál talán annyival könnyebb a pedagógusok munkája, mint a testnevelésnél, hogy valószínűleg rendelkezésre állnak majd a NAT-nak megfelelő tankönyvek az oktatáshoz.

Apropó, tankönyvek. Szeptembertől nemcsak új tantárgyak jelennek meg a köznevelésben, hanem megújul a tankönyvkínálat is az új NAT-nak megfelelően. A tanév eleje már nincs túl messze, a szakemberek pedig kongatják a vészharangot, a kapkodásnak nagy ára lesz. A minisztérium szokás szerint nem siette el a rendeletalkotást - a tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás és tankönyvellátás szabályai csak február végén jelentek meg, nem sok időt adva a felkészülésre-variálásra.

"A tankönyv nemcsak egy adott társadalom viszonyainak tükröződéseként, valamint a kulturális javak közvetítőjeként definiálható, hanem különösen az intézményesített nevelés kialakulása óta, a nevelést hatalmi alapon kontrolláló állam ideológiai manifesztációjaként is. Ebben az értelemben a tankönyv, nemcsak mint a korszellem tükröződése, hanem mint egy adott társadalmi-, hatalmi-, politikai rend legitimációs eszközeként is vizsgálható." (Iskolakultúra 2005/10. sz. 120-126.o.)

Ahogy minden más a köznevelésben,  a tankönyvellátás is alapjaiban változott meg az idén.

"Eddig az iskolák közvetlenül tartották a kapcsolatot a tankönyvkiadókkal, most ez a Könyvtárellátón keresztül megy, aki az iskolákból érkező több ezer adatot összesíti, majd a megrendeléseket leadja a kiadóknak, a kiadók a tankönyveket elküldik a Könyvtárellátónak, a Könyvtárellátó pedig postázza az iskoláknak tanulókra lebontott csomagolásban Ugye ez így sokkal egyszerűbb?" (egy tanár morgása)

A tankönyvrendelet alapján az iskoláknak kell megrendelni a tankönyveket, módosításra vagy pótrendelésre csak korlátozott mennyiségben van lehetőség (az összrendelés 10%-a ). Ez elsőre jól hangzik: igenis minden iskola pontosan mérje fel, mi kell a gyerekeknek, ne legyenek slendriánok, ne túráztassák feleslegesen a Könyvtárellátó munkatársait. Igenám, de vannak olyan iskolák is az országban, amelyeknél ez a 10% betarthatatlan: egyes intézmények esetében év közben ennél a 10%-nál több gyerek érkezhet, mivel tanulási, magatartási problémás gyerekeket fogadnak, akikről sok esetben tanév közben derül ki, hogy addigi iskolájukban nem igazán állják meg a helyüket.

Szintén probléma azon gyermekek tankönyvellátása, akik ilyen vagy olyan okból ingyen kapják a könyveket, de csak 12 ezer Ft erejéig. És mivel kevés évfolyam esetében oldható meg, hogy ne lépje túl a számla ezt az összeget, így van olyan iskola, amely az egyszerűség kedvéért egyes könyvekre közölte, azt a szülő más úton szerzi meg. Kérdés: hogyan? Az iskolában megvásárolhatja? Vagy személyesen keresse meg a Könyvtárellátót? Esetleg a kiadód? Vagy nézze meg, van-e a rokonok, ismerősök között olyan gyerek, akinek volt olyanja, aztán ellenőrizze le betűről betűre, egy-két év alatt mi változott a könyvben, munkafüzetben? Ha pedig munkafüzet szorul ki a limit miatt, akkor ha sikeresen kerített egy hasonló használtat, áldozzon be egy radírt és radírozzon buzgón? Esetleg kérjen kölcsön osztálytárstól újat és fénymásolja le a gyerekének? Majd szeptemberben kiderül, milyen feladatokat ró rá az egységes színvonalú köznevelési rendszer - és lesz egy hete arra, hogy megoldja, amit az illetékes oktatási kormányzatnak nem sikerült hónapok (évek) alatt.

Új eleme a rendszernek, hogy az 1., az 5. és 9. osztályos gyerekek az új NAT bevezetésével egyidejűleg ingyen kapják a tankönyvet - igaz, a rendszer preferálja a tartós tankönyveket. Hogy ez mit jelent? A minisztériumban úgy érzik, egy tankönyvnek ki kell szolgálnia 4 évet - ráadásul ezek azok a tankönyvek, amelyeknek írása-bírálata rohammunkában, szinte emberfeletti munkát követelő határidőkkel történik a vonatkozó jogszabályok késedelmes kihirdetése miatt, így különösen nagy a témafeldolgozási, stilisztika valamint a nyomdahibák kockázata.

"Az új kerettantervek csak december 21-én jelentek meg. Ezek alapján kellett újraszerkeszteni, egyes esetekben újraírni a tankönyveket. Míg korábban egy új tankönyv fejlesztése 1,5-2 évet vett igénybe, most a könyvek átdolgozására mindössze egy hónap jutott.

A könyvek egy részén csak kisebb módosításokat kellett végrehajtani, de az is előfordult, hogy teljesen át kellett szerkeszteni egy kiadványt. Az idegen nyelvi tankönyveken lényegében nem kellett változtatni, a matematika vagy a magyar nyelvtan tankönyveken csak kisebb módosításokra volt szükség, de az irodalom és a történelem könyvek jelentős átdolgozásra szorultak az új nemzeti alaptanterv, és az ez alapján készült kerettantervek miatt." (index.hu)

A könyvek jóváhagyására eddig három hónap volt, ez év február 28-án megjelent rendelet alapján a szakértőknek immáron 25 napjuk van a véleményezésre, ezen időszak alatt kell eldönteniük, hogy az adott könyv megfelel-e a rendelet igen hosszadalmas elváráslistájának (16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet,7-13.§)

"Amennyiben a hivatalos tankönyvjegyzéken a matematika műveltségterület kivételével bármely tantárgy, műveltségterület vonatkozásában van olyan tankönyv, amelyet az e rendeletben a tartós tankönyvre meghatározott szabályok alapján hagytak jóvá és az ilyen tantárgyhoz vagy műveltségterülethez az iskola tankönyvet rendel, az iskola a tankönyvrendelés során a tartós tankönyvek közül választ." (16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet, 27.§ (2)

A tartós tankönyveknek azonban van egy igazi nagy rákfenéje: ez pedig maga a gyerek. Az, amelyik nem restelli és már az első héten kidekorálja a tankönyvet - ha nem a sajátját, akkor a padszomszédjáét. 

"Az iskolák nagy részébe igen nagy számban magatartási problémás, beilleszkedési zavaros, alulmotivált, a pedagógust nem kedvelő, stb. gyermek jár. (őket régebben fegyelmezetlen, rendetlen, neveletlen gyerekeknek hívták).
Az az iskola például, ahol tanítok, egy gyermekotthon belső iskolája, el lehet képzelni, milyen személyiségállapotú gyermekek járnak oda. Vannak helyzetek, amikor a tanítás lehetetlen, főleg akkor, amikor a gyermek nem kapja meg a gyógyszerét. Ugyanis szép számmal vannak köztük, akik pszichés állapotuk miatt különféle gyógyszereket szednek. Na ettől még nem lesznek zombik, csak nem is tudom... van amikor nem is lehet érzékelni semmilyen hatást. A tanítás örökös harc, minden reggel "főnixmadárként" megújulva kell az újabb csatákba menni.
A belefirkálást nehéz megakadályozni, még nehezebb a használatból következő elrongyolódást, elkoszolódást. Magam is tapasztalom, hogy a gyerekek nem igazán szeretnek kapni használt könyvet. Ráadásul küldtek már a kiadók az iskoláknak az új tantervnek és tankönyvrendeletnek megfelelő átdolgozott könyveket. Hát érdekes a dolog. Tartós tankönyvnek ugye az számít, ami nem tartalmaz tanulói bejegyzésre alkalmas részeket (valahogy így van megfogalmazva). Magyarul olyan könyv, ami nem kitöltögetős - nem munkatankönyv. Az egyik kiadó küldött anyanyelv könyvet, mely esetében úgy tűnt hogy tartós könyvről van szó, de átlapozva imitt-amott találni lehet beirkálós feladatokat. Ha-ha-ha.
Alsó tagozatban jelenleg az olvasókönyvön kívül minden munkatankönyv (ez így logikus is - nem kell a tanulónak külön cipelnie a tankönyvet és a munkafüzetet is). Én nem látom, hogy az az új szisztéma szerint megváltozna." (egy érintett tanár morgása)
A tartós könyvek másik problémája, hogy a rendszer arra épül, év végén leadja a diák a könyvet a könyvtárban és a következő évben egy évvel fiatalabb korosztály kapja meg ugyanazt, így sokkal kevesebb könyv elegendő az oktatáshoz. Igenám, de. Mi van például a középiskolák esetében, amikor egy-egy tanulmányi versenyre több év anyagából kell felkészülni? Vagy az érettségi esetén, amikor több tárgyból négy év tankönyve-szöveggyűjteménye kell? Ezt vajon hogy fogja kezelni a rendszer? Hiszen ha az énektankönyv kivételével hellyel-közzel minden tankönyvre szüksége van a diákoknak továbbra is, hány példánnyal kell rendelkeznie a könyvtárnak, hogy kielégítse az igényeket? 
És még nem is beszéltünk arról, hogy egyelőre az sem tiszta, hány százaléka rongyolódhat el a könyveknek (egy kiadós záporban bizony minden szétázhat a hátizsákban), hogy az iskolai könyvtár be tudja tartani a minisztériumban az íróasztal mellett megálmodott normatívát? És mit érdemel majd az a bűnös, aki nem tudja vis maiorra (elháríthatatlan külső körülményre) kenni a szakadást-hullámosodást-szétesést?

A puding próbája az evés ebben az esetben is - szeptemberben és az elkövetkező évek során kiderül, hogyan funkcionál az új rendszer.

Ha tetszett és szívesen olvasnál még több morgást, tematikus tartalomjegyzék itt.

Amennyiben tetszett, várunk Facebook-csoportunkban!

A bejegyzés trackback címe:

https://morgasjoga.blog.hu/api/trackback/id/tr285223090

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

nandras01 2013.04.19. 00:45:44

a relaxálásra, mint kötelező "tantárgyra" kár is szót vesztegetni, akkora hülyeség.
egy vénségére meghibbant, egykor a tudományát magas szinten művelő pszichológus lázálmának a manifesztációja.
ha ezt az agybajt valóban bevezetik, akkor csak azt érik el, hogy
- a tanárok döntő többsége egyszerűen elszabotálja
- ha valahol mégis akad egy küldetéstudattól lobogó megszállott, akkor meg a gyerekek röhögik szét az egészet.
szóval, majd az egész szép csendben el fog halni- de legalább nem okoz kárt :)

a "tartós tankönyvek" meg szép gondolat, a baj csak az, hogy nagyon régi törekvés, hogy egy - egy tankönyvet akár több éven át is használjanak a tanulók - már az én ifjúkoromban is volt erre kísérlet, pedig az nem most volt...- de eddig még jelentős sikerrel soha nem járt.
ha ezt törekvésként tűznék ki, akkor nem lenne vele semmi probléma, de ha kötelező kvótákat kezdenek megállapítani...

doggfather · http://dogg-n-roll.blog.hu/ 2013.04.19. 13:53:12

már írtam ezzel kapcsolatban, hogy mi lehet az a tudás amit 60(!!!) órás tanfolyamokon úgy el lehet sajátítani, hogy utána oktatni s lehet???

mert ezzel azt tervezik...

regress 2013.04.19. 14:04:16

@doggfather: a hülyeség öröklődik,azt nem kell tanulni

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.04.19. 14:24:54

@nandras01: max. a tanár lesz idegbajos a relaxáción rendet tartástól ...

spenci 2013.04.19. 14:55:35

Régi mondás most módosításra szorul:
Aki tudja csinálja, aki nem tudja, tanítja, aki tanítani se tudja, abból lesz az oktatási szakértő. Értem ezt arra, hogy végignézve a kormány oktatási "szakembereit", szinte mind, tanárként kudarcot vallott volt pedagógus, aki immár sokkal magasabb fizetésért megtalálta új helyét.

montmartre 2013.04.19. 15:31:56

Ki lepődik meg még bármin is? Újra a korlátoltság párosul az erőszakos küldetéstudattal és a hatalommániával. Csak remélni lehet, hogy egyszer ezek is oda kerülnek, ahová valók, mi pedig méltók leszünk a Homo sapiens névre.

KömKel · http://komkel.blog.hu/ 2013.04.19. 15:38:45

Azt várom Szaniszló mikor jelentkezik be Hoffman Rózsához, hogy rakják már bele a NAT-ba az összeesküvés-elmélettant...

Komolyan kezd kinézni úgy az egész, hogy azt hiszi az ember, hogy aki Rózsát/Orbánt jobban kinyalja, javasolhat valamit a NAT-ba, és berakják.

Kakimaki0123456789 2013.04.19. 15:55:01

Lehet hogy csak nem kellene a Legy jo mindhalalig!-ot es a Kincskereso Kiskodmont olvastatni veluk, es nem lenne depresszios a sok kis gyerkoc.

Tulajdonkeppen kell valamit csinalnia a kormanynak, a tokeletesen inadekvalt cselekves is jobb mint a hozza nem ertes beismerese.

Kakimaki0123456789 2013.04.19. 16:02:36

De ne vegyetek keszpenznek hogy tenyleg lesz meditacio.
Meglepodnetek-e ha holnap hirtelen teljesen mast csinalnanank mint amit tegnap granitba vestek?
Tudnak-e meg olyat mondani amit barki is elhisz? Azon kivul hogy annak lesz igaza aki szilardabban tamogatja a fideszt, de ezt sajnos nem mondjak ki.

fermion 2013.04.19. 16:22:55

Tartós könyv:
Csak kérdezném az ideológiailag képzettektől:
A ti alkotmányotok is négy kötetes?
Várható ,hogy lesz még bővítés vagy árulhatom mint teljes sorozatot?:D

nandras01 2013.04.19. 16:58:46

@morgás joga mindenkit megillet:
pistike! ha azonnal nem kezdesz el relaxálni, beírok egy egyest, és még nyakon is váglak!

deneskata 2013.04.19. 17:31:44

Ami a hivatalos tankönyvjegyzéket illeti:
Az 1. és 5. évfolyamon a törvény szerint CSAK olyan könyveket lehet rendelni, melyek megfelelnek a kerettanterveknek. Rend. határidő: május 15.
Jelenleg van olyan tantárgy, amihez MÉG NINCS semmilyen megfelelő tankönyv a tankönyvjegyzéken! Reménykedve várom, h. a határidőig lesz legalább egy. Tankönyvválasztásról meg szó se lehet - egyelőre! :(

Tücsök1 2013.04.22. 14:32:29

@Kakimaki0123456789: Mi is a baj ezekkel a klasszikusokkal? Csak nem az,hogy a gyerekek ezeket olvasva a saját sorsuka ismerhetnek rá?

Tücsök1 2013.04.22. 14:41:28

@deneskata: Az én iskolámban egy hadifogságból hazatért tanár tanította az oroszt.Mire én odakerültem,már egészen jól ment neki is,de saját bevallása szerint a kezdetekben csak egy-két leckével járt a nebulók előtt.A mi falunkban szerencséje is volt,mert valamennyien szlovák anyanyelvűek voltunk,máig beszéljük a nyelvet, könnyen vettük az oroszt is.A könnyebb utat választva én még érettségiztem oroszból.Tehát most visszaugrottunk 40 évet,tankönyv még nincs,tanmenet nincs,a tanár 60 órás gyorstalpalón megtanulja, mit tanítson szeptembertől.Itt valaki nem normális!