véleménynyilvánítási szabadság6 (1).pngAki most íratja be gyermekét általános iskolába, az felkészülhet, egyrészt nem biztos, hogy elsőre helyet talál gyermekének a köznevelés rendszerében, másrészt pedig színt kell vallania, milyen világnézetű oktatást kíván a gyermekének az állami iskolában - marad az erkölcstannál vagy inkább kéri a hittant. A kötelező nyilatkozat azonban nemcsak az elsős, hanem az ötödikes szülőket is érinti, nekik is el kell dönteniük, bevallják-e ország-világ előtt, hogy miben hisznek vagy inkább rejtőzködő életmódot választanak.

A hab a tortán, hogy jelenleg azt sem lehet tudni, hány elsős lesz a köznevelési törvény új szabálya miatt - a köznevelési törvény jelentősen megemelte a beiratkozásra köteles gyermekek számát, immáron minden augusztus 31-én 6. életévét betöltött gyermek tanköteles. Eddig május 31. volt a vízválasztó, így a nyári gyerekekkel együtt három hónap szülötteivel lesz több beiratkozó, ez barátok között is cirka 25%-os emelkedést mutat.

Azt, hogy a mostani elsősökhöz képest sokan lesznek már az is jelzi, a kormányzat kész a helyzet megoldására: egy március 28-án beadott törvényjavaslat alapján az osztálylétszám a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető - ez praktikusan azt jelenti, hogy a köznevelési törvény 4. sz. mellékletében foglalt létszámok esetében a 27 fő 5,4 fővel megemelhető. Hogy 32,4 fős osztályok a gyakorlatban 32 gyereket jelentenek majd (a kerekítés szabályai alapján) vagy 33-34 kisdiákot (muszáj mindenkit elhelyezni, "megoldjuk"), ez még nem tiszta, de ha statisztikailag 25%-kal nő az elsősök száma, akkor sok helyen valószínűleg a nagyvonalúbb felfelé kerekítés fog bekövetkezni, bár izgalomra semmi ok, Marekné Pintér Aranka szerint azért a 40 fős osztályok nem lesznek. 

A törvénymódosítás indoklása nagyvonalú: "a szülők intézményválasztási szabadsága és az intézmények befogadóképessége alapján nem minden esetben van lehetőség új osztály indítására, ha a maximális létszámnál több gyermeket tanulót kell elhelyezni egy csoportban, osztályban". Hibás tehát a szülő meg az intézményválasztási szabadság, nem pedig az átgondolatlan köznevelési koncepció. Plusz az intézmények mérete, de ez csak úgy másodlagosan megemlítve.

Felvetődhet a kérdés: miért is kellett kitolni a tankötelezettséget ily hirtelen? Ha már muszáj volt a kicsiket minél hamarabb beterelni a köznevelésbe, miért nem lehetett fokozatosan, évről évre arrébb tolva a hónapokat? Vajon utána számolt valaha is bárki az előkészítők közül, a bevezetés mit jelent majd a gyakorlatban? És megfelelő kifogás-e az minderre, hogy "bezzeg a szocializmusban is voltak 36 fős osztályok, mégis felnőttünk"?

"Első körben csaknem 320 XVIII. kerületi iskolába készülő gyermek beiratkozását utasították el helyhiányra hivatkozva, teljes bizonytalanságban hagyva a szülőket. Végül 28-32 fős osztályokba, fizikailag nem létező tantermekbe, részben nem ismert tanító nénik által vezetett csoportokba sikerült papíron elhelyezni az ezerkétszáz elsőosztályost" - Lőrinci Magazin. 

És hogyan oldják meg például a budapesti XVIII. kerületben a problémát? Van, ahol tanterem építéssel és van, ahol a gondnoki lakás átalakításával, illetve egyéb módszerekkel:

"Marekné Pintér Aranka a gyermekek felvételéről elmondta: egy iskolát lehet megjelölni, ahová menni szeretne a diák, és az igazgató dönt a felvételről. Ha oda nem kerülne be, akkor a saját, lakóhely szerinti körzetében kell elhelyezni.
Ha helyhiány lép fel, akkor az érintettek között sorsolás útján dönt az igazgató. Elsőbbséget élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, és sorsolás nélkül felvehető a sajátos nevelési igényű diák, illetve akinek különleges helyzete ezt indokolja. Ilyen lehet az, hogy a szülő, a testvér tartósan beteg vagy fogyatékkal él, a testvér az adott intézménybe jár, a szülő munkahelye az adott körzetben vagy egy kilométeren belül van (...) eduline.hu

Lefordítva: ha elsőre nem veszik fel a gyereket, marad a protekciózás esetleg extra körülmény felmutatása, alacsony érdekérvényesítő képesség esetén pedig a "nem-szeretem iskola", esetleg a hajnali-esti bumlizás egy távolabbi intézménybe. Ennyit a szülő intézményválasztási szabadságáról ...

Az pedig további kérdéseket vet fel, beférnek-e a plusz padok a termekbe (nem mindbe, aki járt már szülői értekezleten, az tudja), lesz-e elég asztal a menzán meg megfelelő mennyiségű labda a tornateremben meg elég számítógép informatikán, esetleg a plusz 20% csak kívülről szemléli majd a többieket, milyen jó is nekik. Ráadásul a pedagógusoknak is fel kell készülni arra, hogy fiatalabbak lesznek a diákok, ennek minden velejárójával - nehezebb lesz a figyelmüket tartósan lekötni, kevésbé fog a kezük a ceruzára állni és arányaiban (statisztikai alapon mintegy 25%-kal) több lesz a túlmozgásos, figyelemzavaros gyerek is. És ha egy osztályban túl sok a rendbontó, nehezebben megy a tanítás is, a gyermekek osztályközösségbe integrálása pedig igen időigényes és idegörlő feladat. És ne csodálkozzunk, ha az iskolák a gyerekhullámot céirányosan átgondoltabb és intenzívebb buktatási gyakorlat meghonosításával próbálják majd tompítani az évek folyamán.

És ha már túljutottunk a létszámgondokon, mi a helyzet a vallásszabadsággal és a szekularizációval?

Ha törvénymódosítás, akkor abba sok minden belefér, nemcsak az osztálylétszámok duzzasztása - így a hittan-erkölcstan kombóra is szentel egy-két mondatot a beadvány. Az indoklás szerint a módosítás célja, hogy a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumok 5-8. évfolyamára is kiterjeszti az erkölcstan oktatással kapcsolatos szabályok alkalmazását (az eddigi "általános iskola" helyett) , lehetővé téve, hogy ezen intézményeknek az általános iskola felső tagozatának megfelelő évfolyamain is választható legyen az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra" - tehát ha a nyolc osztályos gimnáziumok igazgatói eddig nyugodtan hátradőltek, rájuk nem vonatkozik a hittan-mizéria, jobb ha újragondolják szeptemberi terveiket.

A törvénymódosítás "ezen kívül következetesen szétválasztja az erkölcstan helyett választható hit- és erkölcstan oktatás, valamint a szülő, a tanuló által szabadon választott hitoktatás fogalmát, szabályait, ezzel egyértelművé téve, hogy azon nevelési-oktatási intézményekben, illetve évfolyamokon, ahol az erkölcstan nem váltható ki hit- és erkölcstan oktatással vagy az utóbbi nem szervezhető meg ott is biztosítani kell a fakultatív hitoktatás lehetőségét, összhangban az Nkt. (köznevelési törvény) alapelveivel."

Ez mit jelent a gyakorlatban? A parlament által még el nem fogadott törvényjavaslat alapján tehát senkit sem érhet hátrány csak azért, mert nem a nagy történelmi egyházak hittanát választja, és a hittanóra ilyen vagy olyan okból nem iktatható órarendbe.

Kérdés, azokat, akik ma és holnap íratják be gyermeküket első osztályba, tudják-e az iskolák teljeskörűen tájékoztatni arról:

  • mi is lesz a tematikája a világi etikának, be tudják-e mutatni a szeptembertől használt tankönyvet, munkafüzetet, mik lesznek az oktatásban preferált konszenzusos erkölcsi irányelvek, kik bukhatnak meg a tantárgyból, stb.
  • felkészült lesz-e a 60 órás gyorstalpalós tanár az új tantárgy ismereteinek átadására, esetleg szaktanár tartja-e majd az órákat, illetve milyen a tanár "erkölcsi pedigréje"?
  • melyik felekezet hogyan kívánja (tudja) megoldani a hittanoktatást - tanrendbe illesztve, esetleg esti/vasárnapi iskola keretében, mennyire felkészült hittan tanárt tudnak biztosítani, 
  • melyik felekezet konkrétan milyen tematikával kívánja oktatni a hittant, milyen témákat ölel fel a tananyagjuk, milyen tankönyvet fognak használni, milyen pedigrével rendelkező hittantanár tartja majd az órákat (lesz-e például bugyira vetkőztetés demonstrálási célból, stb.)
  • van-e év közben és év elején átjárás (átigazolási lehetőség) az erkölcstan és hittan között (pl. nem megfelelő tanár, tematika, stb. miatt),
  • mi kerül majd be a bizonyítványból, erkölcstanból kettes? esetleg "hittan (zárójelben a vallás megnevezése) közepes"?
  • mi van akkor, ha a szülő két helyre is akarja járni egyszerre a gyermekét, meg akkor, ha valaki egyik felekezeti hittanról egy másikra akar átmenni (például családi okokból)?

Vannak, akik nem bízzák a véletlenre az eljövendő hívek toborzását, így például a református egyház kampányoldalt is indított a gyermekek és szüleik megnyerése érdekében, "gyermeke jó helyen van a hittanórákon is" szlogennel, de az evangélikusok is megjelentették a sajátjukat. Az igyekezet nem véletlen - hiszen miközben a kormányzat egyre nagyobb erőfeszítéseket tesz az oktatás és a hitélet összefonására, a legutóbbi népszámlálási adatok nem igazolják a törekvését: 2011-ben harminc százalékkal kevesebben nevezték a történelmi egyházakhoz tartozónak magukat Magyarországon, mint egy évtizeddel korábban (forrás: hvg.hu)

"(...) Magyarország legkevésbé vallásosnak számító megyéjében 2001-ben a helybeliek 59, tavalyelőtt viszont már csak 43 százaléka tekintette valamelyik felekezethez, vallási közösséghez tartozónak magát.

Hasonló a helyzet a fővárosban is, ahol tizenkét éve 1,14 millió polgár nevezte istenhívőnek magát, míg tavalyelőtt már csak 748 ezer. A másik végletnek az ország legkeletibb és legnyugatibb szeglete, Szabolcs-Szatmár-Bereg, illetve Vas megye számít, ahol az egyházak viszonylag erősebben tartják még magukat. Nyíregyháza térségében a lakosság 71 százaléka nevezte magát 2011-ben valamelyik felekezethez tartozónak, míg Szombathely vidékén a népesség 68 százaléka. A szekularizálódás azonban e térségekben is feltartóztathatatlannak tűnik. A magukat hívőnek nem tartó személyek száma egyetlen évtized alatt ez utóbbi körzetekben is több mint megduplázódott.


A tavalyelőtti népszámlálás adatai azt is jelzik, hogy a lakosság egyre növekvő hányada nagyon nem kedveli, ha az állam a világnézeti meggyőződését firtatja. E tekintetben különösen a budapestiek elutasítóak: több mint egyharmaduk (585 ezer megkérdezett) kereken visszautasította a hitbeli elköteleződésére irányuló tudakozódást. Míg 2001-ben a magukat vallásosnak nem deklarálók között még országszerte egyértelműen többségben voltak azok, akik nyíltan vállalták ateizmusukat, vagy ha úgy tetszik, szabadgondolkodó mivoltukat, ma már azoknak a száma a magasabb, akik elvi alapon nem tűrik, hogy a közhatalom a világnézeti meggyőződésüket szondázza." (hvg.hu)

Az egyházaknak tehát minden lobbierejüket be kell vetniük azért, hogy egyrészről ne csússzanak le az állami támogatásról, másrészről híveik számát minimum megtartsák, esetleg még növeljék is - azaz megfordítsák a számukra nem túl kedvező tendenciákat.

 

A leendő elsősök szülei azonban nagy dilemma előtt állnak - ha nem ma vagy holnap, legkésőbb április 30-ig nyilatkozniuk kell, mit választanak, a világi vagy az egyházi tanokat. A leendő ötödikesek esetében ez a határidő május 20. Nyilatkozni írásban kell, tehát fel kell fedni a lapokat és el kell árulni azt, amitől már a népszámlálásnál is sokan ódzkodtak, melyik felekezethez tartozik a család. A nyilatkozat ugyan nem kötelező, azonban ha nincs aláírt papír, akkor marad az erkölcstan. A szabályozás felvet egy-két alapjogi kérdést, így például a Demokratikus Koalíció arra szólította fel a szülőket, hogy ne nyilatkozzanak, mivel az alaptörvény értelmében senki senki sem kötelezhető arra, hogy vallási meggyőződését nyilvánosságra hozza, ráadásul az így megszerzett adatok különféle listák alapjai lehetnek vagy egyéb visszaélések történhetnek. A kérés nem véletlen - Európa számos emlékkel rendelkezik arról, milyen az, amikor a vallási tolerancia egyes országokban épp nem volt csúcsra járatva.

Péterfalvi Attila legfőbb adatvédő szerint listázható az elsősök és ötödikesek vallása. A vallásosságra vonatkozó információ különleges adatnak minősül, a diákok vallásáról így az iskola (tehát a tankerület), az iskola fenntartója és a hit- és erkölcstan oktatást vállaló egyházi személy (azaz az egyház) is tudomást szerez. 

"Péterfalvi szerint a hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséhez az iskolának és az egyháznak is ismernie kell ezeket az adatokat. Ezeket az egyházak az információszabadságról szóló törvénynek megfelelően, célhoz kötötten, vagyis a cél megvalósításának körében és időszakában használhatják fel. A nyilatkozat ezért nem sérti a magánszférához fűződő jogokat." (index.hu)

Valószínűleg a többség nem is attól fél, hogy az egyházak használják fel törvénytelenül az adatokat - kérdés, a kormányzat mit kezd velük az elkövetkező nyolc év alatt. Mert akárhogy is nézzük, ha nem változik a törvény, a cél megvalósításához ennyi idő kell (hittan és erkölcstan oktatása az 1-8, évfolyamokon), az időszak pedig minimum az, amíg a gyermek ezen évfolyamok egyikébe járva koptatja a padokat. És igen, ebben az esetben az is adat, ha nincs adat.

Tehát az, aki vallásos, de ezt nem akarja a kormány hivatalnokainak az orrára kötni, nem sokat tehet - bevállaltatja gyermekével mindkettőt, iskolai órák keretében erkölcstan, magánórák keretében, az egész napos iskola miatt délután 4 után vagy hétvégén hittan. De vajon partnerek lesznek-e az ilyen megoldásban az egyházak? Ezt már a szülőknek kell kijárniuk maguknak.

És amit még a tanároknak meg kell oldaniuk, ez az osztályok kormány általi világnézeti megosztása: mi lesz, ha a hittanosok csúfolják az erkölcstanosokat vagy épp fordítva? Ki tesz majd rendet és hogyan? Szükség van arra, hogy az ideológiai árokásás már hat évesen megkezdődjön?

 

Ha tetszett és szívesen olvasnál még több morgást, tematikus tartalomjegyzék itt.

Amennyiben tetszett, várunk Facebook-csoportunkban!

 

A bejegyzés trackback címe:

https://morgasjoga.blog.hu/api/trackback/id/tr665210753

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Mandiner blogajánló 2013.04.09. 14:26:03

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

notib 2013.04.09. 14:49:55

Morgolódó: morogni lehet, de csak ésszel érdemes...

ez a van sapka, nincs sapka esete...

ha megkérdezik, hogy mit választasz, az a baj, ha nem kérdezik meg, csak egyszerűen köteleznek, akkor az a baj...

dönts már el, hogy mit akarsz...

a mai "Való Világban" különösen szükséges az erkölcstan oktatása, hiszen az utóbbi 60 évben, a becsület, az adott szó, a gerinc devalválódott,
nem utolsó sorban előbb a kommunista, később az álliberális idiotizmus alkotta "nevelés" miatt, valamit tenni kell, mert valami nagyon el lett "q...va"

a hittan, eddig még senkinek sem ártott meg, ha a 10 parancsolatot a többség betartaná, különösebb gond az emberek közt nemigen lenne...

sőt még a régi vicc szerint használt is:

Kohn megunva fia lustaságát, trehányságát, iskolai bukdácsolását beíratta a piaristákhoz.

Néhány hónap elteltével, a gyerekből éltanuló lett...

Kohn megdöbbenve kérdezte a gyerektől,
hogy mi történt...

Apám, itt minden reggel imádkozni bevisznek egy terembe minket, ahol
egy szakállas zsidót egy keresztre szögeztek, a fejére töviskoszorút raktak, apám ezek nem tréfálnak...

doggfather · http://dogg-n-roll.blog.hu/ 2013.04.09. 14:50:07

@Sansenoy: én is jártam hittanra, minket meg se kérdeztek, meg a szüleinket se aki meg volt keresztelve annak menni kellett! Jött a pap/lelkész és terelt be minket a terembe suli után, és ez még 1990 előtt volt!

Nem tanultunk semmi rosszat sőt.

l_andras 2013.04.09. 14:52:38

Engem az bánt, hogy nincs olyan opció, hogy egyik sem. Nincs szabad választási lehetőség. Ja de van, nincs gyerekem - szerencsére, mert fognám a fejem, hogy az öreg ördög bojtos farkának az ugráló politikusmajmát mondjak az asztal túloldalán ülő nyomorult teremtménynek, akinek muszáj ekkora ordenáré baromságra kényszerítenie, hogy válasszak az egy híján húsz és a tizenkilenc között.

Sansenoy 2013.04.09. 14:53:52

@doggfather: "es boldog az, akinek nem mossak az agyat..."

Szakértő? az nem volt 2013.04.09. 14:54:27

@notib: Itt a szabad akarat a lényeg, hogy én dönthessem el, mi a legjobb a fiamnak és ne olyanok döntsék el helyettem, akiknek az égvilágon semmi erkölcsi alapjuk nincs erre.

doggfather · http://dogg-n-roll.blog.hu/ 2013.04.09. 14:55:05

nem értem mi a baj azzal ha az iskolában valamilyen értéket is mutatnak nem csak száraz tényeket?

Mindegy, hogy "isteni", vagy "emberi" értékek, de értékek.

2013.04.09. 14:55:20

Ausztriaban az elso munkanapon, meg a munkaszerzodes megirasa elott szegezte nekem a kerdest a szemelyugyes, hogy mi a vallasom? Es bent is van a szemelyi adataim kozt, nyilvantartva. Nemetorszag is ugyanez. Nem kell muproblemakat gyartani, szerintem. En egyaltalan nem latom, milyen baja lehet abbol barkinek, ha vallalja a vallasat/vallastalansagat. Tovabbmenve, szep kis vallasos az, aki nem vallalja a vallasat, egy ateista eseteben meg vegkepp nem ertem, miert tagadna le, hogy nem hisz Istenben...

doggfather · http://dogg-n-roll.blog.hu/ 2013.04.09. 14:57:36

@Sansenoy: de nem csak a vallással mossák az agyad.
többek között a tv-vel is, mégse akarja egy szülő se betiltani, sőt a gyerekszobába is van tv ma már.

Sansenoy 2013.04.09. 14:58:44

Mellesleg hulye szulo gyereken nem segit az erkolcs oktatasa, mivel a szulo a pelda, otthon van a gyerek tobbet. Nagyon sok ilyen szulo van, En mar nem tudom hol fogni a fejem, hogy "Jeeeezusom, ilyenek csinalnak gyereket?" Az ilyenek gyerekeinek a gyerekei es igy sorban is idiotak lesznek. En realista vagyok. Odafigyelek a korulottem levokre. Nem vagyok rossz ember, Sot, jobb vagyok mint rengeteg "hivo".

Szakértő? az nem volt 2013.04.09. 15:00:55

@Nyulz of the World: Mert lassacskán nem olyan országban élünk, ahol szabadon kinyilatkoztathatod a véleményed. Lásd a kormány elkötelezettségét a családi értékeket illetően.

téridő 2013.04.09. 15:00:55

Ha hittanból kettest kapok, akkor alig hiszek? Hinni hogy kell?

Becsület, tisztelet (önmagunk és környezetünk minden eleme irányába - környezetbe beleértendő minden élő és élettelen, természet és ember alkotta, egyaránt!). Ennyi már kezdetnek egész jó lenne.

vénkujon 2013.04.09. 15:01:25

@doggfather: nem baj, csak ne legyen kötelező. aztán amikor látja a büdös kölyök, hogy milyen jó a buli a hittan- fakultáción, akkor mehessen. nem is beszélve az erkölcstan-fakultáció fantasztikus légköréről.

Sansenoy 2013.04.09. 15:02:44

@doggfather: pont jo helyre nyultal, mert En szemelyszerint nem hagyom h mossak az agyam, nem tv-zek, reklamok max radioban, azon is atlatok, engem pont nem tevesztenek meg... Informalodok, de csak mertekkel, es magameva teszem, ami kozel all hozzam. Senki nem tesz az agyamba semmit, csak en, amit ugy gondolok, erdemes. Errol meg annyit meg, hogy a szulok felelossege a gyerek egeszsege is, megis szep lassan csokkenti a sajat gyereke eletkorat azzal, amikkel eteti pl. Amiket ken ra, es meg sok mas...

I_Isti 2013.04.09. 15:06:05

Persze. Erkölcs? EZEK beszélnek erkölcsről? Ha ellopsz egy csomag műanyag szeletetelt szalámit, akkor meghurcolnak ország-világ előtt, viszont ha egy fél országot lopsz el, a jövőjével együtt, akkor mindig lesz olyan, aki fényesre nyalja a hátsó feledet!

doggfather · http://dogg-n-roll.blog.hu/ 2013.04.09. 15:07:00

@vénkujon: nem arra válaszoltál, hogy miért baj ha értéket is közvetítenek a suliban nem csak "száraz" tényeket???

@Sansenoy:
ha te választod meg, hogy csak a népszabit olvasod, vagy csak a magyernemzetet attól még mind a 2 mossa az agyad, nem???

Szakértő? az nem volt 2013.04.09. 15:07:39

Ha valami kötelező, az már nem biztos, hogy a gyermeknek bejön. Én emlékszem, kötelező volt oroszt tanulni, utáltuk is mint a sz..t. Ma már bánja az ember, hogy nem tanulta meg, de gyerekként borzasztó volt. Az angol nem volt kötelező, magamtól tanultam nagyon sokáig, és sikerült is komolyabb szintet elérnem. Most éppen spanyolt tanulok és nagyon élvezem, mert nem kötelező. Szeretném, ha a fiam választaná meg, mit szeretne csinálni. Én mindent kipróbáltatok vele, de nem kötelezem, mert az izzadságszagú lenne. Ha valamire rákap nagyon szívesen támogatom, de nem kötelezem rá. Egyébként ha valamit okosan csinál az ember, a gyermek is másképp áll a dologhoz. Én pl. nagyon szeretem a zenét, zenélek is, a fiammal is korán megismertettem a zenélés örömét, most éppen nem foglalkozik vele, de később még lehet, visszajön a gyerekkori rajongás és újra a zenéhez fordul (5 éves egyébként). Lényeg, hogy valamivel foglalkozzon, amit szeret és ne amibe belekényszerítik. Azt hiszem a szabad akaratot a Holt Költők Társasága fejti ki a legjobban. Ne beskatulyázottak legyünk, hanem bírjunk önálló gondolatokkal is.

fermion 2013.04.09. 15:08:47

Egyetértek az előttem szólókkal bár szerintem nem kicsit hanem nagyon kilóg a lóláb mindkét tantárgy esetén.A kereszténységtől mindig elfog a nevetés :összelopkodott szimbólumok és ünnepek ,na és a megszerkesztett bibliájuk is szép manipulatív iromány.
Erkölcsről azok papolnak akik kisemmizték a lakosság nagyrészét és még a jövőjüket is ellopták.....ezeknek csak a pofátlanságuk és a dilettantizmusuk határtalan.:D

notib 2013.04.09. 15:14:42

@Szakértő? az nem volt: de hiszen dönthetsz, a vallásodról csak akkor kell nyilatkoznod, ha a hittant választod, hiszen egy zsidó vallásút nem rakhatsz be a katolikus hittan oktatásra, abból lenne csak az igazi balhé, vagy mivel már nálunk is terjed az iszlám, azért a kis Kohnt az Ahmed mellé berakni hittan oktatásra, azért elég meredek lenne...

az erkölcstan oktatása viszont mindenkire ráférne, talán ebben egyet lehet érteni...

vénkujon 2013.04.09. 15:21:05

@doggfather: én úgy gondolom, hogy a suli alapból értéket közvetít. és nem plusz erkölcsórán, meg hittanórán fog ez beteljesedni. hanem egy matekórán is megvalósulhat pl. azzal, hogy két összeadás között-feloldandó a rettenetes agymunkát-a tanár elmond valami tanulságosat.

ROTFL Manó 2013.04.09. 15:22:28

@Nyulz of the World: Vannak olyan boldog országok, ahol nem okoz problémát, ha nyíltan felvállalod a vallásod. Én especiel úgy emlékszem, hogy pont Németországban volt egy olyan időszak, amikor az izráeliták például rábasztak a sompolygásra.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2013.04.09. 15:25:36

@doggfather: Nem egészen. Nem erkölcstan vagy hittan a választás, hanem mindenkinek kötelező az erkölcstan és ezt ki lehet váltani hittannal.

Ha mondjuk egy iskolában a hittanoktatást a Hit Gyülekezete szervezi, akkor az erkölcstant választókról túl sokat nem lehet megtudni...

fermion 2013.04.09. 15:27:21

@notib:
igazad van,ráférne a gyerekekre egy kis erkölcsi nevelés csak előbb el kellene zárni a mocskot ami a médiákból rájuk zúdul ,mert sajnos enélkül nincs sok értelme.:(

vénkujon 2013.04.09. 15:33:16

@fermion: a mocsok, az akárhogy is szorítod a rohadékot, mindig, és mindenhonnan áradni fog...

doggfather · http://dogg-n-roll.blog.hu/ 2013.04.09. 15:36:21

@vénkujon: értéket??? tudást inkább nem??

megnézném melyik matektanár mond tanulságosat...

@Távmunkás: minden egyház "rámegy" arra, hogy hittant tartson minden iskolában ez az érdeke, nem????
hogy növelje a hívei számát.

Eddig is tarthatott bárki hittant bármelyik iskolában és lehet meglepő, de az államtól kapott óradíjat!

egysmás 2013.04.09. 15:37:24

@notib: A Tízparancsolatból jó pár ellenkezik az Alaptörvénnyel, meg az egyetemes emberi jogokkal!

Amelyik meg nem, az egy merő faszság.

Az erkölcstan meg értelmetlen.

2013.04.09. 15:39:15

@Szakértő? az nem volt: @ROTFL Manó:
Lehet paranoiasnak lenni, a kerdes csak az, hogy erdemes-e? De ha valaki ettol lesz boldog... En minden esetre nem amiatt parazok, hogy valahol nyilvantartjak a vallasomat, hanem amiatt, hogy mibol fognak Magyarorszagon nyugdijat fizetni 20 ev mulva. Azt gondolom, hogy ez az egesz demokracia/diktatura tema tul van lihegve, es ennek az egyik celja pont az, hogy elterelje a figyelmet az igazi gondokrol, a gazdasagi problemakrol. Hogy a jelenlegi kormanyoldalnak ezt a helyzetet fenntartani miert erdeke, azt latom, hogy az ellenzek ezt miert segiti, azt mar kevesbe. De nekem vegul is mindegy, en mar csak nezokent elvezem az eloadast a paholybol.

ROTFL Manó 2013.04.09. 15:45:17

@Nyulz of the World: Amúgy van egy másik, sokkal logikusabb kérdésem is! Annak idején, 1989-ben úgy döntött pár ember, hogy elég a cuclizmusból, legyen kapitalizmus. Na és milye van a piacgazdaságnak? Úgy van, FARKASTÖRVÉNYE! Az erős eltiporja a gyengét. Az okos kihasználja a butát.

Na most ezek után egyedül én látom az ellentmondást a kis hazánkban bevezetett rablókapitalizmus, meg az erkölcstan között?

Erkölcsösen, etikusan, felebaráti szeretettel NEM lehet kizsákmányolni! Az egy önmagának ellentmondó dolog lenne!

zellerlevél 2013.04.09. 15:48:55

Az, hogy valaki minek nevezi magát, nem sokat jelent.

A dunántúli nagyvárosban, ahol a gyerekeink tanultak, alsóban a gyerekek többsége járt hittanra. (Példák: 22 fős osztályból 20 gyerek katolikus hittanra, egy valamelyik protestánsra, egy pedig sohová.) Hasonló volt a helyzet egészen bérmálkozásig aztán utána meredeken csökkent a beiratkozottak járók száma.

Nagyjából ez volt a helyzet 35 éve akkor is, amikor én jártam iskolába, azzal a különbséggel, hogy mi iskola után, délután jártunk, a plébániára.

Ne gondoljuk már, hogy a választási lehetőség

forcello 2013.04.09. 15:49:09

@Sansenoy: Tiszta szerencse, hogy ilyen okos vagy.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2013.04.09. 15:51:41

@doggfather: Pontosan ezért nem értem a hisztit. Eddig is volt hittan, ezután is lesz. Azt meg ne gondolja senki se, hogy jelenleg nem tudja a tanár, hogy az osztályból ki jár az iskolai hittanra...

A változás abban van, hogy bevezették a kötelező erkölcstant, de az kiváltható az eddig is létező hittannal.

Pesten több egyház versenyzik a diákokok oktatásáért, de vidéken néhol csak egy vagy egy sem. A hit gyülis példám nem véletlen, valahol tényleg csak az a választék.

cirrmurr 2013.04.09. 15:54:06

Eddig nem volt erkölcstan meg hittan az iskolában. tehát eddig erkölcstelen emberek lettek a tanulók ezután meg nem ?
Ahivő ember hitre neveli a gyerekét aki aztán vagy hisz vagy nem.ha bemagoltatják vele a hiszekegyet attól nem lesz jobb hivő csak egy verssel többet tud. Aki akarja vigye hittanra a gyerekét aki akarja az meg nem . Ez a Szabadság.

doggfather · http://dogg-n-roll.blog.hu/ 2013.04.09. 15:55:27

@Távmunkás: akkor visszatértünk oda, hogy miért baj az erkölcstan?
Mert a hitgyüli ellen is lehet az erkölcstant választani.

nem neked, hanem az ellene fanyalgóknak mi a baja vele?

zellerlevél 2013.04.09. 15:56:23

Lemaradt a vége...

A választási lehetőség nem negatívum, hanem pozitívum. Azzal szerintem mindenki egyet ért, hogy szükség van valamiféle etikai, erkölcsi nevelésre, mert a mostani, 30 alatti korosztály jelentős része ennek hiányában talajtalan, erkölcsi tartás nélkül lett.

cirrmurr 2013.04.09. 15:57:41

Ha megnézzük a Magyar történelmet a Vallási hovatartozás közintézményekben (iskolákban) való nyilvánosságra hozása pl a tantestület előtt , még soha nem volt jó következménnyel.

Pl zsidó meg egyébb vallásu ne legyen kitünő tanuló : Lásd Hothy rendszer.

Nem mindegy milyen hitre neveli a szülő a gyerekét, az Iskolának? Ha akarja elviszi beiratja hittanra ha akarja nem.

egysmás 2013.04.09. 15:58:49

@Távmunkás: A hiszti lényege az, hogy a gyerek bizonyítványába is belekerül, hogy mit tanult.

A másik lényege meg az, hogy a faszba váltja ki a hittan az erkölcstant?

Például annak a vallásnak a hittanja, amelyik vallás istene úgy oldja meg egy emberrel szembeni problémáját, hogy kinyír minden elsőszülött gyereket?
Vagy úgy oldja meg népének a boldogulását, hogy városokat tesz a földdel egyenlővé, irtatja ki a teljes lakosságát?

Ennek a vallásnak a hittanja milyen erkölcsi értéket közvetít, és azt, amit közvetít, annak van-e létjogosultsága egy modern társadalomban?

Valamint mit kell kezdeni azzal, ha egy vallás parancsolatai ellenkeznek az Alaptörvénnyel?

Terézágyú 2013.04.09. 15:58:54

@notib:
"az erkölcstan oktatása viszont mindenkire ráférne, talán ebben egyet lehet érteni... "

Nem. A gyerek vagy azt látja maga körül, hogy a népek jobbára erkölcsösek, vagy azt, hogy lopnak,csalnak, hazudnak...

Ne áltassuk már magunkat azzal, hogy ha minden gyerek erkölcstanra/hittanra jár, akkor majd nem lesznek hazugok, tolvajok stb.

cirrmurr 2013.04.09. 16:04:57

Hab a tortán hogy kizárólag önmagukat kereszténynek mondó felekezetek indithatnak hitoktatást. a többi menjen erkölcstanra. Mi ez ha nem kirekesztés ? Van olyan aki vallásos de nem keresztény, pl buddhista. az nekik nem vallás. Az "egyébb" kategória.

Szakértő? az nem volt 2013.04.09. 16:06:30

@zellerlevél: "Azzal szerintem mindenki egyet ért, hogy szükség van valamiféle etikai, erkölcsi nevelésre, mert a mostani, 30 alatti korosztály jelentős része ennek hiányában talajtalan, erkölcsi tartás nélkül lett."

Ez azonban nem az állam feladata lenne, hanem a szülői intézményé, amely sajnos mint tudjuk nem mindig megfelelő módon neveli a gyermeket. De az állam akkor se szóljon bele az egyén nevelési módszereibe.

Szakértő? az nem volt 2013.04.09. 16:08:38

@Nyulz of the World: Ez nem paranoia, hanem az egyéni szabadság kérdése. Nem érdekel, hogy tudják-e milyen felekezethez tartozom. De ne szóljanak bele a magánéletembe azzal, hogy valamit, ami nem állami ügy, kötelezővé tesznek. Mert a hit nem állami, hanem magánügy.

cirrmurr 2013.04.09. 16:09:27

Náluk az összes ismerősöm cimborám járt annak idején hittanra rom. kat templomban.

80% elvált , 10% bünöző , 50% kocsmázik játék gépezett.
Mit ad az ha hittanra jár ? Elméletet.

Az Erkölcsi tartást meg a szülőtől tanulja.

cirrmurr 2013.04.09. 16:14:29

Egyébként meg nincs köze az Iskolának mint intézménynek ahhoz hogy jár e a gyerek hittanra és ha igen református , zsidó, katolikus, hit gyülekezetes, buddhista , vagy mormon.

Az eredmény a lényeg ha magatartás zavaros a gyerek akkor megnézhetik mi van a háttérben az átlagtanulókat meg ne baszogasság a felekezeti hülyeségekkel.

Mi van ha a szülő nem ért egyet az erkölcstan tanárral ?

Átnevelő táborba küldik ????

Sanda gyanu 2013.04.09. 16:14:34

@zellerlevél: Hehh, amiről te azt hiszed, hogy választási lehetőség, az nem más, mint manipuláció!

Mondok egy példát! Elhatározod, hogy moziba mész. A mostanában futó filmek közül érdekel két-három alkotás. A barátnédnak felteszed a kérdést:
- Mit nézzünk meg, bébiegér? Ezt a filmet, azt a filmet, vagy amazt a filmet?
A nőd el lesz ragadtatva és a barátnőinek azt meséli majd a következő FITYE partin, hogy mekkora egy gavallér palija van, még azt is ő választhatta ki, hogy melyik filmet nézzétek meg - holott az egész csak manipuláció, mert Te már eldöntötted a mozit, meg a filmek kínálatát. A nődnek a lehető legkevesebb mozgástere volt, csak amíg nem tudja, hogy a szerepe milyen nevetségesen kicsi volt a döntésben, addig boldog. Csak nagyon okos, nagyon erős akaratú nő lesz az, aki nyel egyet és a képedbe mondja, hogy ő igazándiból nem is moziba akar menni.

Na kábé ugyanez a helyzet azzal, hogy választhatsz a hittan és az erkölcstan között. Mások már eldöntötték helyetted, hogy márpedig itt kötelező hittan vagy erkölcstan lesz, ha beledöglesz is. Szóval az előző példából kiindulva itt rohadtul nincs olyan választási lehetőséged, hogy köszönöm szépen, se hittant, se erkölcstant nem kérek, majd mi, a szülei gondoskodunk a gyerek egészséges világképének kialakításáról. ROTFLMAO-nak amúgy igaza van abban, hogy én is arra tanítanám a kölkeimet, hogy miképp lehet a rablógazálkodásban hatékonyan eltiporni másokat, egyszerűen azért, mert akkor lesz sikeres!

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2013.04.09. 16:17:18

@ROTFL Manó: Létezik egy 4 féléves szakirányú továbbképzés, ami farkastörvények és a keresztényi szeretet közötti ellentmondást próbálja feloldani:
"Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban"

cirrmurr 2013.04.09. 16:21:37

Közeli példa : A töri tanárom szivből utálta a vallásos gyerekeket főleg a katolikusokat. Apja papnak szánta ő meg kilépett annak idején ezért kitagadta, meg gondolom nem volt tul HAPPY a családi élete.

Mi van ha ez a f'sz megtudja hogy a gyereke katolikus valakinek ?

Ugyanez pepitában :Matektanár nagyapja Horthy csendőr volt.Nyiltan kampós óruzott , zsidaja meg egyébb kifejezéseket használt.
Szted egy zsidó származásu gyerek nem?gyomorgörccsel ment be órára.
Biztos nem szivatná a tanulót mi?

Szóval ez a társadalom rohadtul nem érett erre a kötelező és nyilvános szinvallásra. A tanárok se mind !

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2013.04.09. 16:22:43

@cirrmurr: Ne keltsd a hangulatot hamis hírekkel. Minden, a magyar állam által elismert egyház taníthat saját felekezete szerinti hit- és erkölcstant.

egysmás 2013.04.09. 16:26:53

@Távmunkás: Minden magyar állam elismert vallás...

És olyan ültek ott, akik ki sem tudtak silabizálni egy latin nyelvű feliratot.

Ezek ismerték el, hogy mi a vallás, meg mi nem.

Kurvasok egyház, felekezet kimaradt.
Mert nem tetszett annak a pár kereszténynek, akik osztották az állami kegyet.

spenci 2013.04.09. 16:29:29

Több előttem szólóval egyetértvén a hit és az erkölcs magánügy. Elvi kérdésen túl az a gyakorlati probléma, hogy a pozitív erkölcsi elvek, pláne azok konzekvens átültetése a gyakorlatba kizárólag a családi szocializáció útján lehetséges.Tehát fölösleges is az erkölcsi oktatás skolasztikus formában.Nem is tudom, hogy a kábítószer függőknek, alkoholistáknak miért nem tanítanak belgyógyászatot, és hipp-hopp leszoknának!
További kérdés, hogy az erkölcstan tanár pl. a családról, szexualitásról mit tanít? A jelenlegi állami nézeteket?
Nyilván rengeteg szülő van, aki nem ért egyet a mai hivatalos családfogalommal, és mondjuk támogatja az azonos neműek házasságát, örökbefogadási lehetőségeiket, vagy az egyedülállók gyerekvállalását, stb.

saci02 2013.04.09. 16:31:16

@notib: a hittan, eddig még senkinek sem ártott meg, ha a 10 parancsolatot a többség betartaná, különösebb gond az emberek közt nemigen lenne...

Ez azert a 'sotet kozepkor' melle rakva igen erosen hangzik.

cirrmurr 2013.04.09. 16:41:24

@Távmunkás: Ja amit a szent Magyar kormány elismer :-))))

A Társadalom nem érett a vallási különbségek feldolgozására magyarországon . Sose volt az ,Most se. Ez magánügy.

Attól hogy bemagoltatják a 10 parancsolatot mnt az egyszeregyet attól még rengeteg tolvaj hazug ember van aki megcsalja a házastársát.

Pedig sokan jártak hittanra . A Katolikus egyházban dettó ugyanaz a válási arány mint a "világban"

Börtönlelkészekre azért van szükség mert a vallásos felebarátaink éppen emberölésért lopásért sikkasztásért, nemi erőszakért ülnek.
nem furcsa mi ?

cirrmurr 2013.04.09. 16:43:51

@spenci:
Azokat kérlekalássan az Állami Gondolatrendőrség Átnevelőtáborokba küldi.
(lehet volt már ilyen?)

Nem tudom a nevem (törölt) 2013.04.09. 16:55:08

A nyíltan vallás és egyházellenes liberálisoknak nem csoda, hogy ez nem jön be. Csak azt nem értem hogy miért akarják a saját ideológiájuk ráerőltetni a többségre, főleg úgyhogy, hogy jelenleg olyan minimális támogatottság van mögöttük, hogy még a parlamentben sincsenek bent ezek a pártok/ideológiák.

Sziszifusz 2013.04.09. 17:00:32

Hát srácok, akkor ne válaszoljatok a kérdésre.
Angol és német között is választani lehet ám! Vigyázzatok, nehogy akkor kiderüljön valami!
Aztán ott van még, hogy kér-e ebédet a gyerek, vagy nem!
A váltócipőnél is nagyon kell vigyázni, rengeteg dolgot elárul a gyerekről!
De az is, mit mond, hogy viselkedik az iskolában, tiszteli-e embertársait, megbecsüli-e a munkát. És mindez erkölcstan nélkül is ám!

egysmás 2013.04.09. 17:05:35

@Nem tudom a nevem: Az lenne a saját ideológia ráerőltetése a többségre, hogy tiltakozik valaki annak a lehetőségnek a megteremtése ellen, hogy egy magánügyből személyre szóló adatbázist készítsen az állam, meg egy-két-három internacionalista, globalista szervezet?

@Sziszifusz: mi van, ha csak a kurvaistenfaszát szarja le?

cirrmurr 2013.04.09. 17:07:20

@Nem tudom a nevem:
A hit ,vallás vagy akár az ateizmus magánügy. Alkotmányban biztositott jog.
Ennyi.
Nincs itt semmi liberalizmus.

Egyszerüen konganak a templomk az ürességtől, nézd meg a fentiadatokat, és állás kell a pap/lelkész bácsiknak, hogy társadalmi hasznosságukat igazolják.
Ennyi.

cirrmurr 2013.04.09. 17:09:18

@Sziszifusz:
Ebből látszik hogy az ebéd meg a nyelvválasztás az nálad az erkölcsi meggyőződéssel egykutya.
na ilyen "szakemberek" miatt tartunk itt

Sziszifusz 2013.04.09. 17:11:42

@cirrmurr: De mi fog történni veletek, ha bediktáljátok, hogy a gyerek katolikus/református/hittanra vagy erkölcstanra jár?
Az imádott nyugaton, például Baden-Württembergben évtizedek óta ez a rendszer. például.
Aláírom én, hogy ezer kérdés nincs kidolgozva, de hát majd alakul.

cirrmurr 2013.04.09. 17:12:25

@Nem tudom a nevem:
A többség 1990 óta olyan templomba járatja a gyerekét ami neki tetszik.
Nincs itt semmi elnyomás ne képzelődj.

Matek 5 , magyar 3, hittan 2 .

Nem groteszk?

(bár az elégséges hit is elég ahhoz hogy mennybe jusson attól elégséges LOL )

cirrmurr 2013.04.09. 17:14:45

@Sziszifusz: Fent leirtam.

Elég 1 gyöpös tanár és szemléltetve van a pokol a földön.

Egyébként meg Alktmányos jog hogy magánügy.
Ez gondolom elég nem?

Sziszifusz 2013.04.09. 17:17:20

@cirrmurr: ehhez nem kell erkölcstan. EGy gyöpös magyartanár is megkeseríti a gyerek életét. Vagy egy gyöpös szülő a magyartanárét.

egysmás 2013.04.09. 17:20:36

@Sziszifusz: Meggondolja magát a Viktor, berág a katkókra, összeveszik Semjénnel, és kiadja az elvtársaidnak az ukázt, hogy eztán az olyan idegenszívű globalisták, akik elkötelezettebbek a vallás, mint az erkölcs iránt, azok repüljenek.
Így ez is lehet a következő tisztogatás alapja.
Akár ez is lehet.

Amúgy mi történne, ha a vallásosak járatnák a gyereküket hittanra, ahogy eddig, a többieket meg békén hagynák ezzel a faszsággal?

Ha kormány úgy gondolja, szükség van erkölcstanra, akkor legyen ilyen óra, tantervvel, könyvvel, füzettel, ahova járnia kell minden gyereknek, hittanra meg jár az, akinek ez a magánügye!
Ez tudna lenni megoldás.
Ha már mindenáron népnevelni akar valaki.

De ÉN pl. tudok élni anélkül, hogy a gyerekemet a pap bugyira-gatyára vetkőztesse.
Nekem erre nincs szükségem, de arra sem lenne, ha ez történetesen nem így lenne, hogy valaki feljegyezze rólam, olyan felelőtlen vagyok, hogy felügyelet nélkül ott merem hagyni a gyerekemet egy egyházi alkalmazásban álló emberrel.

cirrmurr 2013.04.09. 17:22:56

@Sziszifusz:
Konkrétan csak én ismerek legalább 3 pedagógust (rokon is van közte) aki simám baxtatná a zsidógyereket, meg legalább 2 aki gyülöli az ateistákat mint hitetleneket, egyébként elvált 3 gyereket hagyott magamögött egy 25 éves kispicsáért.

Elvileg igazad van, sőt kell erkölcsre nevelni a fiatalokat DE a társadalom és a Tanárok nem mind érett ezeknek az információk korrekt feldolgozására.

Ezért nem kell nyilvánossá tenni.

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.04.09. 17:33:34

@notib: @Sansenoy: a család, mint minta hihetetlenül erős - ha nem így lenne, a szocializmus után egyetlen hívő sem lenne ma az országban. Ha jobban belegondolunk, a jelenlegi kormányzat magukat a családokat nyilvánította gyereknevelésre és normaátadásra alkalmatlannak ezzel az intézkedéssel.

És egy tanmese annak, aki azt hiszi, a mai tanárok (különösen az osztályfőnökök) nem tudnak elegendő muníciót adni az ifjaknak:
Budapesti általános iskola, átlaggyerekek, átlagszülőkkel, átlagosan nevelve. Természetesen köztük is van szemtelen, verekedős, nem köszönős, stb. A szülői értekezleten közölte az osztályfőnök, aki nem viselkedik normálisan (azaz alapvető normahiányosnak tűnik), az péntekenként tanítás után marad külön viselkedés-órára, kötelező korrepetálás gyanánt, a szülő pedig ennek tényéről és okáról kap egy SMS-t. Érdekes módon, azóta sokkal normálisabbak ezek a felső tagozatos diákok - bőven elég nekik az, amit otthon meg az iskolában kapnak, mint nevelés. Plusz órák és tanmesék meg tanrendbe iktatott hittan nélkül is.

Sansenoy 2013.04.09. 17:34:00

@forcello: ugye? Nagyon jo nekem... De bizony boldogok a tudatlanok:) Birkak vagytok, es az ilyen birkak miatt tart az emberiseg ahol tart. Magyarorszag csak egy kis szelet, a torta az egesz vilag.

Sansenoy 2013.04.09. 17:39:20

@notib a 10 parancsolatot a keresztenyeknek kellene a legjobban betartaniuk, de a "ne olj" nekik sem sikerul. Ugyanis Nekem a "ne olj" nem azt jelenti, hogy "embert ne olj!" Hanem, hogy allatot se! Jajj hogy En mekkora egy buta tudatlan leny vagyok:) inkabb legyek, mint gyilkos.

Sansenoy 2013.04.09. 17:40:54

@morgás joga mindenkit megillet: A sima mezei tanar is tud normat kozvetiteni, akinek van fule ra, meghallja.

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.04.09. 17:53:54

@spenci: Hoffmann Rózsa szerint: „A politikai erő most nem a felvilágosítás, hanem az etika felé indult el.” - ennyit arról, etika keretében hogyan tálalják majd a problémát. Egy régebbi posztban van idézet szexuáletikai jegyzetből ("minden emberi nemzésaktusnak a házasság keretein belül kell történnie" alapokra építve)

morgasjoga.blog.hu/2012/12/02/kit_zavar_az_iskolai_szexualis_felvilagositas

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.04.09. 17:59:33

@Sansenoy: ebben egyetértünk, a jó tanár egyrészt saját viselkedésével minta (igazságos, együttérző, stb.) másrészt pedig hitelesen tudja átadni nemcsak a tananyagot, hanem társadalmi együttéléssel kapcsolatos "apróságokat" is (nem esszük meg a másik uzsiját, nem áztatjuk el a csap alatt a padszomszéd tankönyvét, kővel meg végképp nem dobáljuk a lányokat, stb.)

zellerlevél 2013.04.09. 18:40:27

@Sanda gyanu:

A példád rossz. A nők többsége, ha nem akar moziba menni, nem is megy, és pillanatok alatt átlát az általad felvázolt helyzet mögöttes szándékán.

Ahogy a szülők többsége is képes volt, és képes is lesz eldönteni, hogy a gyereke hittanra járjon, vagy erkölcstanórára.

Amióta létezik szervezett oktatás a világon, annak mindig volt erkölcsi-etikai része. Sokszor választási lehetőség nélkül a hatalmat szolgálta. Jelenleg lesz választási lehetőség. Erről van szó, és nem többről, nem másról.
Vészharangot kongatni lehet, csak előre nem sok értelme van.

Sanda gyanu 2013.04.09. 20:19:42

@zellerlevél: De nem, de nem! Eddig is volt járathatta a szülő hittanra, vagy erkölcstanra a szemtelen kölkét - ha akarta. Vagy nem járathatta sehova és ez egy HARMADIK lehetőség volt! Most meg KÖTELEZŐ vagy a hittan, vagy az erkölcstan és elveszítettünk egy választási lehetőséget. Ne mondd azt, hogy ha csökkennek az opciók, akkor az nekem jó!

Almaspite 2013.04.09. 20:31:55

Ha én lettem volna Hoffman Rózsa helyében, akkor nem kötelezően vezettem volna be, hanem fakultatív jelleggel, de elhúztam volna egy olyan mézesmadzagot a szülők, diákok orra előtt, hogy aki járt erkölcstanra, vagy hittanra, az a középiskolai, vagy egyetei felvételiknél 10-20 pluszpontot kap. A pap nem győzte volna tűzoltófecskendővel megkeresztelni a népeket, úgy tódultak volna hittanra! Önként!

Mert ami kötelező, az ugye mindig ösztönös ellenkezést vált ki...

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2013.04.09. 21:38:30

@egysmás: Az Alaptörvénnyel mindegyik vallás ellenkezik, mert nem igazán támogatják a szabad vallásgyakorlást :)

Nem értem, hogy a vallásellenességedet miért zavarja, ha a vallásosak hittanra járnak, amíg a te gyereked erkölcstanra? A vallás nem szerepel a bizonyítványban, csak az "erkölcstan" vagy a "hit- és erkölcstan" tantárgy megnevezés.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2013.04.09. 21:41:05

@egysmás: Melyik jelentős, Magyarországon aktív egyház maradt ki?

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2013.04.09. 21:45:27

@cirrmurr: Attól nem lesz senki sem jobb, hogy vallásos, ezt csak a politikusaink hiszik. Akik mondjuk az egyház gyalázása után percek alatt megtértek és templomba járnak (első sorban ülve), amikor az volt előnyösebb...

Azért szerencsére nem ölik egymást az emberek Magyarországon, úgyhogy mégis fel tudjuk dolgozni a vallási különbségeket, ellentétben például a békés hindu többségű India vallási vérengzéseivel.

egysmás 2013.04.10. 07:31:23

@Távmunkás: A kérdésre való választ esetleg?

Avagy, miféle értéket közvetít annak a vallásnak a hittanja, amelyik a gyerekgyilkosságokban és genocídiumokban látja a problémák megoldását, valamint eme vallás erkölcsisége miért váltja ki az erkölcsi oktatást?

egysmás 2013.04.10. 07:33:05

@Távmunkás: A hívek szempontjából nincs jelentéktelen egyház.
A nem hívők szempontjából minden vallási szervezet kuruzslók és vajákosok gyülekezete.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2013.04.10. 07:52:38

@egysmás: Az elismert egyházakon kívül nem hiszem, hogy lenne olyan, amelyiknek országos száznál több híve van és a szervezett tevékenységük állami támogatásra lenne érdemes.

Egyébként az állam csak akkor fizeti a hittant, ha van legalább 7 gyerek egy osztályból. Vagyis még a katolikusok vagy a reformátusok sem kapnak rá pénzt, ha mondjuk csak 5 gyerek jár hittanra.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2013.04.10. 07:55:46

@egysmás: Egy korábbi történet nem jelenti azt, hogy a jövőre nézve mit kell tenni. A történelemkönyvekben is szinte csak háború és népirtás szerepel, mégse az a követendő példa.

egysmás 2013.04.10. 15:00:08

@Távmunkás: A Lectorium rosicrucianumnak pl. több, mint száz tagja van és mégsem ismerik el egyháznak.

Ez volt az az egyház, amelyiknek a nevét sem tudta kisilabizálni az a bunkó, amelyik döntött arról, hogy mi egyház és mi nem.

Noh, szóval ott tartunk, hogy _szerinted_ nincs olyan vallási szervezet, aminek több, mint száz tagja van, de nincs elismerve, plusz az nertársaid írástudatlan bunkókat küldenek dönteni.

Szerintem neked lövésed sincs arról, hogy mi folyik itt, miről van szó egyáltalán!
Elhiszed, hogy a kormány szakmai alapon hozott valami döntést és örülsz, hogy majd tisztességet tanulnak a gyerekek.

Miközben a hittan pont nem arról szól, hogy hogyan legyünk tisztességesek, hogyan legyünk rendesek, hanem példázatokkal illusztrálják isten nagyságát, meg azt, hogy a nevében hogyan lehet felülírni minden emberi normát.
Van pl. egy olyan történet, ahol nagy erkölcsösen és etikusan egy kurva szó nélkül Jézus visszaszökött Isten házában, és amikor ezt szóvá teszik a szülei, még le is bassza őket.
Már a szüleit.

Ezt a történetet nekem pl. elmesélték hittanon, tanító célzattal, és nem azt mondták, hogy édes fiam, íme, Jézus tud subribunkó lenni, de neked nem kötelező, hanem annak az igazolására használták, hogy milyen fasza dolog a templom, és az felülírja az elvárható legalapvetőbb dolgokat is.
Mint pl. ha elmész otthonról, akkor szólj, hogy ne idegeskedjenek a szüleid.
Szóval, egy szó, mint száz, a hittan nem helyettesítheti sem az erkölcsi oktatást, sem az etikát, és ha már mindenképpen szükségét látja a kormányzat egy ilyen irányú képzésnek, akkor nosza!
Vannak írástudók, akik össze tudnak állítani egy etikai-erkölcsi tantervet, azt lehet megtaníttatni a gyerekkel, oszt jóvan.
De nem erről van szó, hanem arról, hogy kell egy adatbázis a kormánynak, plusz élettér és a társadalmi szükségességről egy igazolás bizonyos csoportoknak.

Amúgy ez nem pénz kérdés!

Az van, hogy bizonyos faszságokat el lehet ismertetni, mint erkölcsi oktatást, másokét meg meg és a rendezési elv az, hogy ki tudja-e silabizálni a nevét az a nagytudású, amikor dönt, vagy sem, MIKÖZBEN tutikurvaélet, hogy azt sem tudja, mi a a faszról dönt, hogy megadja-e egy szervezetnek az állam kegyét!

egysmás 2013.04.10. 15:02:31

@Távmunkás: Jaj, ne mondd már, hogy a vallások nem úgy működnek, hogy példázatokkal (múltbéli, valós vagy kitalált eseményekkel) illusztrálják a jelenben és a jövőben elvárt viselkedést, valamint annak következményeit!

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2013.04.10. 15:41:59

@egysmás: Arról hallottál már, hogy a példázatokban nem csak elvárt és pozitív viselkedési formák fordulnak elő?

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2013.04.10. 15:47:57

@egysmás: Tévedsz, amikor ilyenek feltételezel rólam.
A kormány szerintem még nem hozott szakmai döntést. A gyerekek nem az iskolai hittanon vagy erkölcstanon fognak tisztességet tanulni, hanem otthon a családtól. Az iskolában legfeljebb képmutatást tanulnak majd.

Jól sejtem, hogy a Lectorium rosicrucianumhoz van valami közöd és ezért nagyon sért, hogy az ország népességének 99,9%-a által nem ismert egyház nem lett államilag elismert egyház?

Egyébként szerintem azt kellene elismerni államilag, amelyik egyház legalább 30 éve jelen van az országban és legalább 1000 tagja van. Nekik lehessen SZJA 1%-ot adni, de minden más támogatás felesleges.

zellerlevél 2013.04.10. 17:27:29

@Sanda gyanu:

Neked, lehet. De a társadalomnak soha nem jó az, ha a gyerekek nem tanulnak etikát.

zellerlevél 2013.04.10. 17:28:59

@Almaspite:

Ez igaz.
De a matek, a magyar, a történelem, a testnevelés is kötelező...

nandras01 2013.04.10. 17:31:09

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: a probléma ott kezdődik, hogy egyáltalán, mit keres a hittan az állami iskolában.
de még ez is, ha nyögvenyelősen is, de elnézhető lenne, ha nem lenne kötelező.
márpedig jelenleg az - és ne gyere most azzal, hogy "de ott van az erkölcstan helyette", mert nem az a lényeg, hogy van- e valami helyette, hanem az, hogy egy szekularizált államban hogyan fordulhat elő a hittan tanrendbe emelése.
amúgy, semmi kifogásom sem a vallás, sem a hittan ellen, de arra is megvan a megfelelő infrastruktúra- a mindenütt jelenlévő templomok, vagy ha a szülőnek annyira fontos, akkor van éppen elég egyházi fenntartású iskola is.
szóval, állami iskolába hitten nem való.
ennyi.

nandras01 2013.04.10. 17:37:02

@nandras01:
"szóval, állami iskolába hitten nem való."

pontosítok:
szóval, állami iskolába kötelező hittan nem való.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.04.10. 18:11:33

@nandras01:

Arról lehet vitázni, hogy jó dolog-e az iskolai hittan. Érvek szólnak mellette is, ellene is.

nandras01 2013.04.10. 18:15:47

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: szívesen hallgatnék mellette szóló érveket.

ellene pedig elég egyetlen érv:
1789

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.04.10. 18:20:23

@nandras01:

Mellette: a szülők számára küülön teher, ha a gyereket külön hittanra kell vinni, egyszerűbb az iskolai keret. Ezen kívül a semleges állam része, hogy a vallás ne legyen kiűzve az iskolából.

egysmás 2013.04.10. 18:34:06

@Távmunkás: A Lectorium rosicrucianumhoz semmi közöm!

Azt a szervezetet pusztán azért jegyeztem meg, mert nem tudta kisilabizálni a nevét a fideszes barom és még büszke is volt erre a tényre.
Gondolom a pápa sálján lévő szöveg is kifog rajta és arra is pont ilyen büszke...

nandras01 2013.04.10. 18:35:21

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: a zeneórára, az erobicra, a tökömtudja még mire is külön kell a gyereket vinni, mégsem ágál senki, hogy ezek is kerüljenek izibe az iskolába.
a semleges államnak pedig semmiképpen sem része a vallás beengedése az állami intézménybe.
megteheti, és ha azt fakultatívan teszi, azzal senkinek nincs semmi gondja, de kötelezővé tenni... nagyon necces.

egysmás 2013.04.10. 18:38:44

@nandras01: nem kötelező, hanem elismeri, hogy az erkölcstan helyettesíthető vele.

Ez sokkal súlyosabb.

nandras01 2013.04.10. 18:45:44

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: formailag valóban nem, ebben igazad van. a kérdés azonban összetettebb annál, hogy fekete- fehéren lehessen rá választ adni.
képzeld el a következő szituációt:
falu, ahol mindenki ismer mindenkit, a fő munkáltató az önkormányzat és annak kft- i, a vezetés köztudottan fideszes.
mit gondolsz, hány szülő meri nem hittanra íratni a gyerekét, amikor a család egzisztenciája függ az önkormányzat jóindulatától?
nem kötelező.
de erősen ajánlott...

zellerlevél 2013.04.10. 20:07:40

@nandras01:

Jajj, ne már!
Ilyen utoljára ellenkező előjellel a hetvenes években volt, ott is csak túlbuzgó párttitkár esetén.

Írtam már arányokat feljebb, az előző két kormány idejéről. Ha akkor a szülők 90-95 %-a járatta hittanra a gyerekét, most meg csak 80-85, akkor az adatok igencsak ellene mondanak ennek az gondolatmenetnek.

cirrmurr 2013.04.10. 20:21:40

Iskolába legyen hittan, Templomban meg mise után kötelező aerobik Norbival.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2013.04.11. 10:33:13

@egysmás: Melyik volt az a fideszes? Legalább valamelyik jogász, aki elvileg tud latinul és persze törvényellenesen használja a doktori címét?

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2013.04.11. 10:38:59

@zellerlevél: Nekem olyan példám van, hogy a faluban elvileg csak katolikusok, reformátusok, ateisták és maroknyi hit gyülis van, de a hittant pár éve a szomszéd városból kijáró katolikus pap halála után átvette a Hit Gyülekezete (szintén ingázó) és arra nagyjából minden negyedik gyerek jár, ugyanazok, akik korábban a katolikus hittanra...

zellerlevél 2013.04.11. 15:17:39

@Távmunkás:

Előfordul. Ez azt jelenti, hogy akit addig hittanra járattak, azt nem alapos megfontolás után, meggyőződésből tették, hanem az "ott rosszat nem tanul" elv alapján. Mondjuk a katolikusok nem szokták ilyen könnyen feladni a hitoktatást, van olyan egyházmegye, ahol többtíz hitoktató van munka nélkül.