véleménynyilvánítási szabadság6 (1).pngKi a jó tanár? Majd a szakértők eldöntik, legalábbis Hoffmann Rózsa szerint:

"A következő tanévtől három "kitüntetett" szakértői szerep különül el a köznevelésben – jelentette be Hoffmann Rózsa. Szakértőnek azok jelentkezhetnek, akik legalább 10 éves gyakorlat és ajánlások alapján felkerülnek az országos szakértői névjegyzékre, elvégzik a számukra az Oktatáskutató Intézet vagy az Oktatási Hivatal által szervezett képzést, és részt vesznek később is olyan továbbképzésen, amely "frissen tartja tudásukat"." (hir24.hu)

Tehát bármilyen is lesz a jövőben a köznevelésünk, a szakértők meg fogják majd mondani, mit hogy kéne csinálni, ha pedig nem jönnek az elvárt eredmények, ki a hibás. Egyet bizton állíthatunk, nem az államtitkárság lesz a hunyó, inkább a tanároknak és igazgatóknak, a gyerekeknek valamint a szülőknek lesz félnivalójuk.

"Aki az összeomlás közepette mosolyogni tud, az már tudja, kit hibáztasson" (ismeretlen)

A három pillér itt is meglesz, háromféle szakértő fog tevékenykedni - remény szerint - gyermekeink lehető legtökéletesebb okosodása érdekében.

Az első a szaktanácsadók és tantárgygondozók, ők a pedagógusok munkáját segítik majd tanácsokkal, például hogy a Nemzeti alaptanterv vagy a kerettantervek egyik vagy másik új elemét hogyan érdemes tanítani. Nyolcszázan lesznek szerte az országban, lesz kiből választani, mert mindegy ötezren jelentkeztek ilyen munkakör betöltésére.

De vajon hogyan lesz hirtelen ennyi szaktekintély, aki okos tanácsokkal tudja segíteni a többiek munkáját? És ki választja ki őket, hogy tényleg alkalmasak mások munkájának segítésére. Mert az egy dolog, hogy valaki ért a saját területéhez, egy másik pedig az, hogy ezt át is tudja - értékelhető formában - adni. Különben csak arra jók, hogy a hozzá tartozó tanárok az első próbálkozás után tudják, na őt sem érdemes felhívni, vele is csak sűrűbben vannak, de nem többen. És még mindig félhetnek attól, hogy ha esetleg egy "bárgyú" kérdéssel zavarják a tanácsadót, az kitörölhetetlenül belekerül az aktájukba és később a fejükre olvassák, mi az hogy még ezt sem tudják. Mert bárki is lesz szaktanácsadó, a tankerület fizeti, így ha le kell írnia, melyik tanár milyen, akkor a helybeli vezetők iránymutatása alapján fogja irányítani a mondanivalóját.

egységesített közoktatás.jpgAz sem lényegtelen, ki milyen módszert tart megfelelőnek a keze alatt formálódó gyerekek tanítására - hiszen másképp kell bánni egy túlmozgásos gyerekeket összegyűjtő kényszer-sportosztállyal és másképp egy kiválogatott nyelvtagozatos osztállyal. De mi van, ha a tanácsadó csak egy módszert lát egyetlen, igaz útnak? Ki tud lépni a saját dobozából és el tudja-e vajon hinni, vannak más típusú gyerekek is, mint akikkel eddig ő találkozott? Vagy az egységes színvonalra és minőségre törekvése az lesz, amit eddig ő tapasztalt és tanított, semmi más, csak azt az egyet fogja szajkózni vég nélkül mindenkinek, aki hozzá fordul tanácsért? Esetleg leegyszerűsödik az egész folyamat, felülről kap egy "tantárgyi iránymutatást", amit aztán mindenkinek igyekszik emlékezetből, nagyon okosnak tűnve átadni?

"Kohn elpanaszolja a rabbinak, hogy döglenek a libái.
- Mivel eteted őket? - kérdezi erre a rabbi.
- Szemes kukoricával. 
- Hát akkor az a baj. Etesd ezután darával őket!
Kohn egy hét múlva ismét panaszkodik, még mindig döglenek a libái, pedig immáron darával eteti őket.
- Mert szamár vagy - csóválja a fejét a rabbi - zabbal etesd őket!
Pár nap múlva Kohn megint siránkozik, hiába eteti zabbal a libáit, mégis pusztulnak.
- Ostoba fajankó vagy, miért nem árpával eteted őket?!
Másnap megint megy Kohn a rabbihoz: 
- Rabbi, hiába próbálkoztam az árpával, megdöglött az utolsó libám is!
- Most már egy libád sincs?
- Egyetlen egy se.
- Kár. Pedig még annyi jó ötletem lett volna még ..."

Az idő azonban telik és ugyanabba a folyóba nem lehet még egyszer belelépni - amit a gyerekek nem  tudtak megtanulni az esetleges inkompetens, nem rájuk szabott ötletek és módszerek miatt, az bizony akár örökre homály tud számukra maradni.

kÖZNEVELÉSÜNK.png

A második szakértői csoport a tanfelügyelők köre (800-1.000 fő), ők lesznek az ellenőrök, országosan egységes szempontrendszer alapján. A céljuk a jó gyakorlatok feltárása, erősítése, és nem az, hogy szelektáljanak a pedagógusok között, legalábbis Hoffmann Rózsa szerint.

"Az új rendszernek nem az a lényege, hogy az értékelések szankciókat eredményezzenek, a felügyelőknek nem is lesz intézkedési jogkörük, egy-egy ilyen látogatás egy pedagógussal közös értékelés dokumentálásával zárul majd, amely minden bizonnyal hasznos lesz az érintett pedagógus számára, valamint az iskolavezetőnek, fenntartónak is a továbbképzési tervek összeállításához is (...). Az értékeléseket természetesen a munkáltató is felhasználhatja, azokból vonhat le következtetéseket, adott esetben intézkedhet is, de nem ez az elsődleges cél, hanem az, hogy a pedagógus, az iskolavezető, a fenntartó visszajelzéseket kapjon arról, hogy az intézmény mennyire éri el kitűzött pedagógiai céljait, mennyire hatékony a pedagógiai fejlesztőmunkában" (Princzinger Péter hivatalvezető, hirado.hu)

Az ötlet maga nem ördögtől való, sőt - ha jó szakemberekkel töltik fel az állományt (mintegy 1000 fő, cirka 100 pedagógusonként egy?), akkor évek munkájával akár még javíthatják is a jelenlegi oktatási színvonalat, a kérdés azonban megint csak az, honnan lesz ennyi igazán jó szakember és ki választja ki őket, mi alapján - a "jó elvtársak" kerülnek be a tankerületekhez, vagy tényleg a szakmai gyakorlat számít és az elért eredmények, az "ajánlásokról" már nem is beszélve - vajon ha négyen körbeajánlják egymást, az már jó lesz?

"Meg kell mondjam, hogy én alapvetően nem vagyok a szakfelügyeleti rendszer ellen. Hasznos dolog az, ha külső kontroll is van egy intézményen, hiszen ha csak a saját szabályai érvényesek rá, akkor könnyen célját vesztheti bármilyen szervezet.
Sajnos ez a szabály jelenleg éppen a szakfelügyeleti rendszert felállítókra igaz. Olyan módon és olyan hirtelen akarják bevezetni és beindítani ezt a hihetetlen szakértelmet, mesterségbeli tudást, pedagógiai és vezetői érzéket, hosszú évek tapasztalatával kikovácsolódott belső értékrendet és nem utolsó sorban az ellenőrzöttek irányában érzett megbecsülést, sőt szakmai alázatot igénylő rendszert, ami ennyi idő alatt emberi számítás szerint kivitelezhetetlen. Fél év alatt fel lehet építeni egy bürokratikus hálózatot, amelyben a résztvevőket gyorstalpalóval kiképzik és egy ellenőrző listával a kezükben, hátba verve őket útnak indítják majd az iskolák (inkább nagy betűvel mondanám: az ISKOLÁK, amelyekről sok esetben elmondható, hogy az elmúlt két-három évtized pedagógiai önállóságában nyers gyémántból briliánssá csiszolódott, kifinomult szellemi műhelyek) felé. Elefántok lesznek a porcelánboltban.
Lehet, hogy vannak olyan oktatási intézmények Magyarországon, amelyekre valóban ráfér, hogy elkapják a grabancukat, mint ahogy vannak az utcán sétáló emberek között is rossz szándékú, bűnöző életmódot folytató emberek. De mint ahogy nem lehet az a cél, hogy a biztonság kedvéért mindenkit, aki az utcára megy börtönbe zárjunk, ugyanúgy nem lehet rászabadítani a közoktatásra félig kiképzett, kontroll nélküli, önjelölt kápókat. Miből gondoljuk, hogy ők - és pont ők - alkalmasak lesznek erre a feladatra? Ki az a zseni, aki ilyen létszámban ennyi idő alatt ki tud választani ilyen kvalitású embereket?
Igen, régen is voltak szakfelügyelők. Én a Fazekas Gimnáziumba jártam, ahol egy épületben voltunk a Fővárosi Pedagógiai Intézettel. Ott - és most az "átkosról" beszélünk, ahol egyébként számtalan más pozícióra politikai meggyőződése alapján neveztek ki embereket - csak az lehetett vezető szakfelügyelő, aki évtizedeken keresztül bizonyította rátermettségét a katedra mögött, tanárként, vezetőtanárként kivívta a tanulók, az intézmény vezetői és a szülők elismerését, sokszor iskolavezetőként is kimagasló elismertségre tett szert. Szakmai tudásuk akkora volt, hogy az országos, sőt sokszor világhírű fazekasos vezetőtanárok messziről megsüvegelték őket az utcán és még a lépteiket is lehalkították az ajtajuk előtt nehogy a gondolataikban megzavarják őket. Ezt a tiszteletet belénk is belénk nevelték. 
Ha egy ilyen ember bement egy tanárhoz órát látogatni, az megtiszteltetés, ünnepnap volt tanár és diák számára. Utána, amikor a kollégával megbeszélték az óra tapasztalatait, évekre kiható szakmai muníciót adott egy-egy pedagógusnak.
Ugye azért az jól látszik, hogy a szeptemberben "munkába álló" új generációs szakfelügyelők között azért csak elvétve lesz ilyen elvárásoknak megfelelni tudó ember. Tisztelet a kivételnek... (egy tanár morgása)

Aki nem élte át az egykori tanfelügyelős, óra előre elpróbálós, igazi pártállami korszakot, annak emlékeztetőül két morzsa:

Tanfelügyelők érkeznek az oroszórára. A fiatal tanárnő kétségbeesetten próbálkozik a legjobb tanulókat felszólítani, de így is siralmas a helyzet. Az egyik kérdésre aztán a hátsó padból Móricka is jelentkezik. Móricka világéletében kuka volt az oroszhoz, de talán most, most majd megmenti az órát, gondolja a tanárnő és felszólítja: 
- Na, mit jelent a mondat?
- Tanárnő azt, hogy " Figyeld, milyen jó segge van a tanárnőnek".
A tanárnő elvörösödik, dühösen rákiabál Mórickára:
- Nem elég, hogy buta vagy, még szemtelen is! Azonnal ülj le!
Móricka leül, de közben hátrasziszegi a tanfelügyelőknek:
- Minek súgnak, ha nem tudnak oroszul?!!!

"Tanulmányi felügyelőt vár az osztály, a tananyag: "Az ember tragédiája". A felkészülés során kérdezi a tanár:
- Na, gyerekek , ki tudná megmondani, mit jelent ez a szó, tragédia?
Pistike jelentkezik:
- Tragédia az, hogy otthon döglik a nyulunk!
- Nem, Pistike, hogy otthon döglik a nyulatok, az baj!  A tragédia az, hogy Kádár, Münnich és Czinege pajtások repülőgéppel utaznak Moszkvába, a tajga fölött a gép kigyullad, lezuhan, mind ott pusztulnak. Ez lenne a tragédia! Hogy otthon döglik a nyulatok, az csak baj, világos?
Nemsokára belép a tanfelügyelő és kérdezi:
- Na, gyerekek, mit tanultatok legutóbb?
Egyként mondja az osztály:
- Az ember tragédiáját!
- Ki tudná közületek megmondani, mit jelent ez a szó, tragédia?
Feláll Pistike és bátran belekezd:
- Ha Kádár, Münnich, Czinege pajtások repülőgéppel utaznak Moszkvába, a gép kigyullad, lezuhan, mindnyájan ott pusztulnak, ez tragédia. De nem baj! A baj az, hogy otthon döglik a nyulunk!"

A baj tehát nem az, hogy hipersebességgel feláll egy szakfelügyeleti rendszer, hanem az, hogy olyan "szakemberek" is be fognak kerülni, akik mindennek mondhatók majd, csak szakembernek nem. A tragédia viszont az, hogy azok, akik - a fenti morgolódó tanár által nagy tisztelettel említett - régivágású, igazi tekintéllyel rendelkező, hiteles szakfelügyelők méltó utódaivá válhatnának hosszabb távon, azok is csak (osztozva a többi, alulképzett társuk általános megítélésén) "lojális pártkatona" bélyeget szerezhetnek  csak magukra. És még attól is félhetnek, ha nem állnak be a sorba, ki lesznek közösítve, esetleg alkalmatlannak lesznek nyilvánítva.

A harmadik szakértői kör a minősítésben részt vevők, akik a pedagógus-életpályamodell keretében értékelnek majd (számuk egyelőre ismeretlen). A minősítő szakértők a minősítés során határoznak arról, hogy valaki adott esetben magasabb pedagógusi és bérkategóriába kerülhet-e. A minősítés két alkalommal kötelező jelleggel történik majd. Hoffmann Rózsa szerint ha a minősítők nagyon alkalmatlannak találják a pedagógust, és ezt a háromtagú szakértői bizottság is kimondja, akkor el kell bocsátani. Ez azonban a végső és "legnegatívabb megoldás", a "cél, hogy a pedagógiai munka színvonala magasabb legyen, és a hibák minimálisra csökkenjenek".

oktatási rendszer.png

Mi ez, ha nem igazi megfélemlítés, hiszen ki garantálja azt, hogy a háromtagú "bíróság" (bocs, bizottság) tényleg kompetens személyekből áll, döntésük pedig nem azért születik, mert valaki például politikai okokból fekete seggűvé vált? Hol lehet majd fellebbezni a bizottság döntése ellen? Esetleg akit így alkalmatlanná nyilvánítanak, az örökre el lesz tiltva a pedagógusi pályától? Kinek lehet joga arra, hogy így döntsön életek felett, keresztbe törve pedagógus életpályákat? És lesz-e valaha szankciója annak, ha kiderül, a három tagú bizottság is csak valamelyik kisebb-nagyobb pártvezérnek, helyi potentátnak a meghosszabbított nyúlványa, a valódi cél pedig csókosoknak frissen megüresedett hely biztosítása?

Azt pedig, hogy egészen biztos, hogy felkészült szakértők döntik el, ki alkalmas tanárnak és ki nem, már a januári események megkérdőjelezik - a nyugdíj mellett továbbtanítók rátermettségét, szakmai felkészültségét és nem utolsó sorban szükségességét maga a kormányfő bírálja el, egyesével. A legérdekeltebbeket, a gyerekeket a kutya sem kérdezi meg, az ő véleményük egy tollpihényit sem nyom a latban.

Igenám, de a köznevelés nemcsak pedagógusokból meg szakértőkből (tanfelügyelőkből, minősítőkből) áll, hanem gyerekekből és szülőkből is - arról pedig nem sok hír van, nekik milyen szerepük van a minősítésben és egy pedagógus alkalmassá vagy épp alkalmatlanná nyilvánításában. Ez nem is csoda, hiszen a végén még olyan pedagógust kellene eltávolítani a rendszerből, amelyik "jó elvtárs", ideológiailag és kapcsolatilag tökéletesen megbízható - ezt a hibát valószínűleg nem szeretnék elkövetni a jelenlegi oktatáspolitikusok.

És milyen az ideális tanár, ha a leginkább érdekelteket kérdezzük meg? A vélemények természetesen eltérőek, kor- és státuszfüggően, íme néhány:

"Kati néni rossz, mert leragad a részletekben, Évi néni pedig azért rossz, mert mindig a helyesírást nézi. Panni néni jó, mert jól magyarázza a dolgokat, Pali bácsit is szeretem mert humorizál, Gabi néni pedig jó ahhoz képest, hogy ének tanár. Szerintem a jó tanárnak legyen jó humorérzéke, jól magyarázzon, jól tanítson és ne legyen annyira szigorú." (egy általános iskolás morgása)

"A jó tanár szerintem humoros, de mégis komoly, kedves de szigorú, megérti a gyerekeket, azok pedig tudják tisztelni, jól tanít, lényegre törően. Olyan, mint a mostani osztályfőnököm." (egy középiskolás morgása)

"A jó tanár következetes, jó humorú, tudjon mesélni, érdekfeszítően előadni, tudja megszerettetni az általa tanított tantárgyat, a gyerekek számíthassanak rá mint tanárra és mint emberre, ne kivételezzen és tudjon igazságot tenni, legyen tekintélye és legyen hiteles." (egy többgyermekes szülő morgása)

De mit tud tenni egy szülő, ha úgy érzi, nem az igazi egy tanár? Sok mindent nem, mehet panaszra ide vagy oda, de a tanár habitusát, a gyerekekhez hozzáállását nem fogja tudni alapvetően megváltoztatni, sőt, egy idő múltán a saját gyerekével tol ki. Eldöntheti, fontos-e a tantárgy, mert például ha a matek tanár kutyaütő, célszerű másik iskolát keresnie a csemetéjének, ha viszont olyan, amiből az a lényeg, ne bukjon meg, akár maradhat is, csak differenciálni kell és a hármas miatt nem szabad agyonütni otthon a gyereket. És vannak azok a kirívó, botrányos esetek - amikor nincs mese, már nehéz bármilyen intézménynek is megmagyaráznia, a tanár jó és kiválóan érti a szakmáját:

"A mélykúti diakónus az egyik hittanóráján bugyira és gatyára vetkőztetett két kisdiákot, akiknek aztán meg kellett puszilniuk egymást. P. Lajos a paráznaságot szerette volna illusztrálni a gyerekek számára – írja az atv.hu. (...)

Az érintett osztályba járó egyik kisdiák neve elhallgatását kérő szülője az atv.hu-nak elmondta, hogy az ő gyermeke is elmesélte otthon, mi történt az osztálytársaival. E szerint a paráznaságot illusztrálandó, „Lajos bácsi” bugyira és gatyára vetkőztetett egy kislányt és egy kisfiút, akiknek meg kellett puszilniuk egymást. A szülők megdöbbentek, mert felkészült hittantanárnak ismerték P. Lajost. A szülő hozzátette: szülőtársai bejelentése alapján egyházi vizsgálat indult, Kalocsáról, a katolikus érsekségtől érkeztek egyházi emberek, hogy felvegyék a jegyzőkönyvet.

Az ügyről se az iskola („az ügyet átadtuk a Kalocsa-kecskeméti katolikus egyházmegyének”), se a tankerület („ez az egyház ügye”), se az érsekség nem nyilatkozott. Az érintett hittantanár a vizsgálat lezárásáig szintén nem kívánt nyilatkozni. A főegyházmegyei hatóságnál viszont megerősítették, hogy felfüggesztették P. Lajost a diakónusi szolgálat alól, és hogy az ügyben jelenleg is zajlik a vizsgálat." (hir24.hu)

Azt sem szabad elfelejteni, a rendszer ilyen mértékű centralizálása, felsőbb utasításra bokacsapkodósra az adófizetők pénzéből, az adófizetők gyermekinek vegzálásával történik - és legalább 2.500 új státusz felállításával. Ez nemcsak azt jelenti, hogy éves szinten az új "szakértők" fizetését a költségvetésnek ki kell fizetni, de kell nekik biztosítani infrastruktúrát is - irodát, ahova leülhetnek, bútort, számítógépet, telefont, internetet, hűtőt-kávéfőzőt, szakirodalmat, továbbképzéseket, ez pedig igencsak megnöveli a költségeket. Ha csak nagyságrendeket számolunk és feltételezzük, hogy az összes közteherrel együtt havi 600 ezerbe kerül egy "szakértő", akkor 2.500 főre számolva egy évre ez 18 milliárdos kiadást jelent, és ebbe még nincsenek benne a tárgyi feltételek költségei. Ha pedig azt nézzük, tankerületenként hány plusz alkalmazott elhelyezéséről kell majd gondoskodni, kiderül, a mostani tankerületi központok bizony többségében elég szűkösek lesznek a felduzzasztott állományhoz.

Kérdés, vajon fog-e annyival nőni a köznevelés színvonala, hogy megéri ez a beruházás, vagy épp ellenkezőleg, a minőség "egységesítése" valójában csak a jók középszerűvé rontását jelenti majd, miközben a rosszak maradnak olyan színvonalon, ahol vannak - mert ugyebár már az is eredmény, ha kisebbek a különbségek, kisebb nyílású lesz az olló. Egységesítési feladat kipipálva, munkahelyteremtés kipipálva, rokonoknak állás biztosítása kipipálva, felsőbb utasítás végrehajtási rendszerének kiépítése kipipálva.

A GUM áruházban, Moszkvában új pénzbedobós automatát állítanak fel. Az emberek érdeklődve állják körül és kérdezik a utolsó simításokat végző öltönyös szakembereket, hogy mire jó ez a gép.
- Új, szovjet tervezésű borotváló-automata - hangzik a büszke válasz.
- És hogy működik?
- Nagyon egyszerű kérem. Ebbe a nagy lyukba középen bedugja a fejét, közben a pénzbedobó nyílásba helyezi az egy rubelt, és a gép tökéletesen megborotválja.
- Ez csodálatos! De azt hogy oldják meg, hogy mindenkinek eltérő formájú az arca?
- Na igen. Első alkalommal.

De mi lesz vajon a gyerekekkel, a jövő adófizetőivel, meg azokkal a szülőkkel, akik mindezt finanszírozzák?

 

Ha tetszett és szívesen olvasnál még több morgást, tematikus tartalomjegyzék itt.

Amennyiben tetszett, várunk Facebook-csoportunkban!

 

A bejegyzés trackback címe:

https://morgasjoga.blog.hu/api/trackback/id/tr825202455

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

EGYIKRESEM 2013.04.06. 17:35:45

A mélykúti eset tökéletesen mutatja az egyházi világ hülyeségeit és káros hatásait.
Az biztos, ha az én gyerekem lett volna abba az osztályba (még ha csak szemlélő is), akkor az a csuhás már nem élne...

Nem vagyok egy agressziv ember, de ha a gyerekekkel szórakoznak, azért ölni tudok.
Ez a hülye pap egymagában több kárt okozott most ezzel az egész egyháznak, mint a KDNP hülye politikusai eddig. De legalább bebizonyosodik, hogy a "ballibsik" nem véletlenül "rettegnek" ettől az új rendszertől.

PomberMaci 2013.04.06. 17:42:54

Odáig egyáltalán vitaképesnek tartottam a firkálmányt, ameddig leírtad, hogy "kápók".

Onnantól csak egy magyarbálintseggén libegő szarcsimbók tahó vagy.
Alászógájja.

Tücsök1 2013.04.06. 17:43:37

@EGYIKRESEM: El tudom képzelni azt a mélyreható vizsgálatot,amit majd az egyház elvégez,mert hiszen a belügye.Ebben a hittan-erkölcstan-etika vonalban nem igazán ismerem ki magam.Kell ott is szemléltetni,hogy a kis nebuló jobban megértse?Kíváncsi lennék,a szerénységet,alázatot milyen példával illusztrálják?

EGYIKRESEM 2013.04.06. 17:45:33

@Tücsök1:
A pap eljátssza a "Hetedik" cimű (egyébként nagyon jó) filmet a gyerekekkel? :)

regress 2013.04.06. 17:45:59

@EGYIKRESEM: "az a csuhás már nem élne..."ha rajtam múlna,már egy sem élne.azt milyen "szakértő fogja megmondani,ki a jó szakértő? tőmjénzsóóóóóóóóóóóóóóóótik a magyar tálibok.irtani kell őket

regress 2013.04.06. 17:49:09

@PomberMaci: te meg egy mocskos hittantanár.kasztrálnálak benneteket,azután kiakasztanálak száradni

Kámasuka 2013.04.06. 18:11:18

Azért arra is juthatott volna 2-3 sor, hogy a tanárok eddig sem úgy és azt tanították, amit akartak. Volt egy rendszer, most lesz egy másik.

De ki választja? Ez valami vicckérdés? Ez állami iskola, aki maga akar választani vegyen magának tanárt.

Tücsök1 2013.04.06. 18:22:46

Kell ide sok ellenőr,meg felügyeő meg szakhatóság,meg mindegyiknek iroda,ellátmány.De a rohadt életbe,mit várnak attól a pedagógustól,akinek a nyakába öntötték az egész szarkupacot államosítással,új tantervvel, új tankönyvekkel,amiket most éppen nem tud megrendelni,mert a programja összeomlott.No,most taníts!

Ginlia 2013.04.06. 19:50:09

Mondjatok jobbat, hogyan lehetne az alkalmatlan tanárokat kiszűrni?
Én annyit tennék hozzá a dologhoz, hogy nem lenne rossz meghallgatni a szülőket és a gyerekeket sem mielőtt alkalmatlannak kiálltunk ki valakit.
Ha alkalmatlannak minősül egy tanerő, akkor ő más iskolába se mehet tanítani, ugye?

tede 2013.04.06. 20:06:23

azt nem értem, hogy miért ez a nagy visongás?

a tanárokat nem lehet mérni és értékelni?

ursus artos 2013.04.06. 20:19:58

@Tücsök1: A szarkupac az az, ami eddig volt.

igi1 2013.04.06. 20:21:03

Ez eddig is így volt, járták az iskolákat, benn voltak egy-két órát, oszt mindenki leszarta utána

Aki rendszerellenes, vagy nagyon pattogott, az repült.

A többséget le se tojták, írtak egy pozitív értékelést a többségről egy-két hibával.

Meg voltak kenve rendesen azok az ellenőrök is.

Nem kell itt a hőbörgés. Aki már idáig eljut, hogy nem ment át a rostán, az meg megérdemli.

ursus artos 2013.04.06. 20:21:42

@EGYIKRESEM: "Ez a hülye pap egymagában több kárt okozott most ezzel "
Nem pap volt, hülyegyerek, hanem hittan tanár...

igi1 2013.04.06. 20:24:54

Nem kell parázni, el van itt is minden intézve, ahogy állam bácsinál szokás.

Tanárnak amúgy is ki akar menni, bodzásokat tanítani, főleg vidéken. Aki meg elmegy vidékre ki tanítani, azt úgyse fogják kitenni, mert tudják, mást nem találnak helyette.

No para.

Mindfield 2013.04.06. 20:27:18

Mintha azt olvastam volna a Zindexen, hogy ha valaki nem tetszik, akkor azt ki is rúgják. Ez szerintem marha vicces. Mostanra ugyanis már a tanári pálya is haldoklik. A bolognai rendszer miatt már senkinek sem "kötelező" tanárnak menni, és nincs az a hülye egyetemista, aki csak azért tanulna, hogy valami istenhátamögötti kócerájban cigányokat idomítson élete végéig. Orbánék ezzel még egyet rúgnak az amúgy is döglődő tanári pályába, de végül is lényegtelen, agyhalottak országa ez már, ezek csak az utolsó simítások.

igi1 2013.04.06. 20:50:59

@Mindfield: ugye?

hát én is ezt mondom

biobender 2013.04.06. 20:59:41

a kolto diagnozisa

edes hazam szerettelek...

Gonosz lettél, vak és régi,
egy elbutult idegen néni,
aki gyűlöletbe burkolózva még
ezer évig akar élni.

biobender 2013.04.06. 21:00:35

@ursus artos: de azert egyhazi belugy amit csinalt ugyebar hulyegyerek?

Tücsök1 2013.04.06. 21:08:40

@ursus artos: Csak nem kineveztek tankerületi felügyelőnek? Egy értelmes mondatot nem hallottam arról, mire lesz jó ez a lóhalálában végigvert államosítás.Volt már ilyen a szocializmusban is,minden vonalon,be is fuccsolt a mutatvány.Remélem most nem kell 40 évig várni a bukásra.

Kámasuka 2013.04.06. 21:33:45

@Tücsök1: Nem, nem volt ilyen a szocializmusban.

Magántulajdonból állami tulajdon teljes, azonnali kártalanítás nélkül - ez volt a kommunizmusban.

Állami tulajdonból(önk) állami tulajdon az nem teljesen ugyanaz, ugye?

Tücsök1 2013.04.06. 21:46:09

@BenFranklin: Féleérthető voltam,az ésszerűtlen központosításra gondoltam,a kezelhetetlen nagyságú,távolról irányított intézményrendszerre.Szerintem itt kommunizmus nem volt,max leraktuk a szocializmus alapjait.Azt viszont ne vitassuk el az önkormiktól,hogy sokat fektettek az iskoláikba,amit most bizony államosítottak.

Kámasuka 2013.04.06. 22:00:43

@Tücsök1: Az önkormányzati tulajdon is (meg ugye az adósságuk is) állami tulajdon, ez legfeljebb könyvelésbeli változás.

De hová tűnt Columbo felesége? 2013.04.06. 22:28:25

@BenFranklin:

Sokkal több ez annál.

Mert nem arról van szó, hogy milyen számlára könyvelődnek a tételek, hanem arról, hogy aki névlegesen fizet, annak van szava is.

Ha az iskola az Önkori kezelésében van, akkor a településnek van némi mozgástere az iskolával kapcsolatban, több tekintetben.

Ha az iskola állami kezelésű, akkor a település csak nézheti, hogy mi történik abban a suliban, ahová egyébként a polgárai gyerkőcei járnak.

Az állam csak a kereteket adja meg, a tartalmat viszont ne fazonosítsa egységesen.

Az oktatásnak ez a része nem pénz kérdés, hanem sokkal: a kontroll birtoklása.
A túlzott centralizáció szerintem nem helyes.

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.04.06. 22:50:26

@BenFranklin: ez a szemlélet vezetett az önkormányzatok adósságának államosításához - eddig mindenki fizethette a saját polgármesterének-testületének a cehjét, most viszont az összes adófizető pengetheti ki a helyi nagyravágyók meg pazarlók átvállalt adósságait. Hogy érvényesül így a választott vezetők, képviselők felelőssége? Sehogy, és nyugodtan lehet álmodni még szökőkutakat, stadionokat, hektárnyi térkövezéseket, majd a köz kifizeti.

Az iskola hasonló ... eddig ha káosz volt valahol, a szavazók büntethették a polgármestert, nem választották meg újra. Most meg Kaffka összes hivatalával állnak szemben, ahonnan felülről vezérelve, utasításokat követve bármikor kirúghatják a tanárokat (lásd pl. a nyugdíjasok legfelső szintről irányított elküldése), és tök mindegy, a gyerekek meg a szülők mit szólnak hozzá. Ők csak zavaró részei a rendszernek, amely tökéletesen működne nélkülük is.

komplikato 2013.04.06. 22:54:01

@Ginlia: Jelenleg is zsinórban rugdosnak ki olyan tanárokat, akik MIATT járatták oda szülők a gyerekeiket, annyire érdekel bárkit is a véleményük vagy éppen a kollégák véleménye. Jelenleg is berántottak állami kézbe olyan iskolákat amiket a szülők így vagy úgy tettek normálissá anyagi és egyébb segítségekkel, amiket most bebuktak és módjuk sem lesz rá. Szerinted kérdezte őket valaki? És ott ahol mondvacsinált okkal odadobták valamelyik egyháznak (HIT gyüli rulez?) az iskolát?

rezsoatya (törölt) 2013.04.07. 11:58:43

@ursus artos: en is "lehulyegyerekezzelek"?
Diakonus volt! Az mar majdnem pap !
(remelem, nem lesz, kirugjak!)
Velemenyed lehet, de ne taplo modon fejezd ki!

Ginlia 2013.04.07. 12:24:03

@komplikato: Elszállt a válaszom az előbb, de nem adom fel. :)

Először is ne mossuk össze az iskolák egyháziasítását azzal, hogy be akarják vezetni az állami iskolákban a fenti intézkedést. (Az egyházak egyezséget kötöttek az állammal, valamit valamiért cserébe, de ez egy másik poszt.)

Az eredeti poszthoz: tarthatatlan az az állapot, hogy a közoktatásban az alkalmatlanság nem ok a kirúgásra. A jelenlegi törvénykezés szerint egy pedagógust adminisztratív vagy fegyelmi okok miatt lehet elbocsátani, így simán előfordul az, hogy egy totálisan alkalmatlan tanár évtizedeken keresztül tanít. Az igazgatónak ebben az esetben nincs sok lehetősége arra, hogy megszabaduljon a tanártól, max informálisan tudja ellehetetleníteni a tanerőt. Ha a tanerő nem mond fel, akkor marad az iskolában továbbra is.

Jó lenne törvényi lehetőség arra, hogy az alkalmatlanokat kiszűrjék, minél előbb, annál jobb. Én annyival bővíteném az elképzelést, hogy az "ügyfél oldalt" (szülők, gyerekek) is bevonnám a visszajelzésekbe. Ez egy fék lehetne akkor, ha az eljárás kezdeményezés mögött személyes vagy politikai okok húzódnak meg. (Amúgy az igazgató állására is jó lenne ez a törvény.)

Az általad említett eltávolítások nem ez a kategória volt egyik esetben sem. Az egyházi iskoláknak joguk van elküldeni a tanárt, ha az nem felel meg az iskola egyházi szemléletének. Ezt nem engedném meg abban az esetben, ha az iskola körzetes minőségben működik, de ez megint egy másik téma.

Visszatérve az eredeti témához, azt gondolom, hogy itt az ideje bevezetni egy "visszajelzés rendszert".

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.04.07. 13:05:40

@Ginlia: igen, mindenképpen jó lenne olyan visszajelzés, ami a szülőkre és gyerekekre alapozna, azonban egyrészt ezt is szűrni kell (megköveteli a házi feladatot=utálom, pedálozhatok nála=szeretem, stb.), másrészt kérdéses, hogy ennek rendszerbe integrálása mekkora zavart okozna az erőben és az ebből eredő kockázat a jelenlegi oktatáspolitikusok számára elfogadható méretű lenne-e.

A pedagógusok mérésére bevezethető lenne például meghatározott időszakokban központi vizsga egyes tantárgyakból - ez ki tudná deríteni, mire képes egy tanár, milyen eredményességgel tudja átadni az anyagot a gyerekeknek. A szankcionálás tekintetében azonban itt is differenciálni kellene a diákok képességei miatt, hiszen nem ugyanaz az eredmény várható el egy tehetséggondozó iskola meg egy mezei intézmény esetén.
Nemzetközi példa van, bár az ördög a részletekben rejlik, az adaptáció színvonala és a cél félreértelmezése agyoncsaphatja az egészet (cserébe jó sokba kerülne)

Ginlia 2013.04.07. 13:37:29

@morgás joga mindenkit megillet: Ezt a mekkora zavart okozna az erőben dolgot nem értem. Az iskolákban helyi szinten érvényesülne a szülők véleménye. Az állami szabályozás csak a keret, a helyi visszajelzés pedig konkrét. A kettő egyeztethető és lehet, hogy némi zavart okozna az erőben, de úgy gondolom, hogy a problémákat helyben kell orvosolni, az állam pedig ehhez útmutatót kell, hogy nyújtson. (Ha úgy tetszik, törvényi lehetőségeket.)

Nem értek egyet a központi vizsga ötlettel. Az oktatás a gyakorlatban ennél sokkal több. Egy sima írásbeli vizsga csak egy apró szegmensét vizsgálná a tanításnak, egy rátermettséget, pedagógiai érzéket, szakmai tudást, önképzést mérő vizsga pedig annyira komplex és költséges lenne, hogy én nem vezetném be.

A dolog ennél sokkal egyszerűbb, lásd versenyszféra. Fogalmazzuk meg a célokat, nézzük meg az eredményt. Ne egy vizsga adott pillanatban mért eredményét tekintsük mérvadónak, hanem nézzük meg, hogy egy adott tanév alatt a gyerekek tudása mennyit nőtt / csökkent. Vagyis nem egy egységes kimeneti eredmény lenne a fontos, hanem az adott iskola adott osztálya. Ebben nagyon jó partnerek tudnak lenni a szülők. Abban nem hiszek, hogy a szülők többsége azért "pontozná le" a tanárt, mert a gyerek otthon nyíg, hogy nem akar házit írni.

ursus artos 2013.04.07. 13:42:56

@Tücsök1: "Volt már ilyen a szocializmusban is,minden vonalon,be is fuccsolt a mutatvány."
Milyen vonalakon fuccsolt be? Mert éppen az önkormányzati fenntartás fuccsolt be. Ugyanis vannak jó és rossz iskolák. És ez a legnagyobb probléma. Hogy értsd: az Index által követett érettségizőknek messze több lehetőségük és esélyük van, mint a kisteleki szakközépiskolában érettségizetteknek.
az meg egy más tészta, hogy érted-e az állami fenntartás és az államosítás közötti különbséget.

ursus artos 2013.04.07. 20:35:45

@rezsoatya: a diakonusság nem a pappá válás egy lépcsője...

Mike36 2013.04.09. 06:12:01

Épül vissza a szocializmus oktatása. És ahogy akkor most sem a gyerek fontos. A gyerekem soha nem fog Mo-n iskolába járni, ezt garantálom, hanem majd vmelyik skandináv országban

Mike36 2013.04.09. 06:14:59

@Ginlia: úgy. szülő, gyerek
az iskola szolgáltatás
nem a diákok vannak Rózsikáért

Mike36 2013.04.09. 06:19:26

@igi1: ja értem, tocsogjunk megint a trágyalében és röfögjünk mint a disznók, mert milyen jó is az ha az egész társadalom korrupt

Mike36 2013.04.09. 06:24:16

@ursus artos: csak kicsit ki kéne nyitni a szemed! milyen téren fuccsolt be? tényleg téltelesen soroljam el? minek? ha ennyire fogyatékos vagy, úgysem értenéd meg, úgy is politikai alapon döntötted el, hogy márpedig amit a fidesz csinál az jó! ilyen emberre meg kár az időt fecsérelni

de hogy mondjak vmi pozitívat, nézegesd pl. a finn vagy a svéd mocskosliberális oktatási modellt

tudod nem kell új dolgot kitalálni, csak a többiektől tanulni

ursus artos 2013.04.09. 08:42:57

@Mike36: Nézd meg a PISA-jelentést Olvasgasd azt!
A magyar diákok konkrétan nem tudnak írni! Bizonyos szavak jelentését nem tudják, nem értik. 15 évesen a "ró" görög betű, ismeretlen jelzés számukra és a szüleiknek is. Nem érti a különbséget a húzza át és a húzza alá között.
És konkrétan mit nézzek a finn vagy a svéd modellben? Konkrétan.

esernyősEvezős 2013.04.09. 10:09:42

@ursus artos: A PISA-jelentés legelőször neked kéne elolvasni, úgy látszik.
De, gondolom, a tankerületi irodában éppen nem elérhető ....meg a dolog is sok lehet, ahogy téged elnézlek.

ursus artos 2013.04.09. 10:18:56

@Evezős: valami konkrétum, esetleg?

IgazságotMindenkinek 2016.10.27. 15:02:47

Nagyon jó hogy végre a tanárok köurmére néznek
Tanarokbunei.blog.hu
A tanárokat soha többet nem szabad engedni, hogy azt csináljanak amit akarnak, mert rosszindulatú disznók, ártanak a gyerekeknek.