véleménynyilvánítási szabadság6 (1).pngHogyan szórakoztassuk társadalmunk kutyával rendelkező igen jelentős hányadát? Ha már semmi más nem jön össze, legyen háromévenkénti ebösszeírás, nehogy azt mondják, kutyába se veszik őket. És milyen adatokkal? Pontosan ugyanazokkal, amelyek már egy másik nyilvántartásban megvannak. Igaz, nem az önkormányzatoknál, hanem az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnél. A kettő között valószínűleg olyan szilárd tűzfal akadályozza az adatáramlást, mely miatt mozgósítani kell az összes kutyatulajdonost, ugyan már legyen szíves kitölteni egy olyan nyomtatványt, amelynek elviekben minden egyes adata más országos adatbázisból akár egyben, önkormányzatonként lekérhető lenne. Mindezt az 1998. évi XXVIII. törvénynek egy 2011. évi módosítása alapján.

És kiket érint a nagy összeírás, a kutya-bevallás?

"A kutyatartó háztartások aránya Magyarországon közel 50 százalék körüli (Butcher's Pet Care megbízásából végzett kutatás alapján), az európai átlag ezzel szemben csak 20-30 százalék. Budapest esetében a felnőtt lakosságnak több mint 25 százaléka kutyatartó, ami azt jelenti, hogy minden 4-dik emberre jut egy kutya. A kutyák pontos számára csak becslések vannak, melyek szerint 2-2,5 millió kutya él ma Magyarországon." (felsofokon.hu)

Ha a fenti becslésre hagyatkozunk, akkor minimum 1 millió embert érint az összeírás, természetesen önkormányzatonként változó mennyiségben - nekik különböző, a helyi önkormányzatoktól függő határidőkkel vallaniuk kell kedvenceikről.

A törvény szerint tehát az élelmiszerlánc-felügyeletnek van országos elektronikus adatbázisa, pontosan meghatározott adatokkal. Igaz, az eredeti indítványban még a Magyar Állatorvosi Kamara feladata lett volna, a már meglévő adatbázisukra épülve, mivel az indoklás szerint "a transzponderrel megjelölt ebek adatait magában foglaló országos elektronikus adatbázis működtetésére – egy új nyilvántartás költséges létrehozása és kiforratlan üzemeltetése helyett – a Magyarország legnagyobb, legkiterjedtebb elektronikus ebadatbázisát (Petvetdata) üzemeltető szervezet, a Magyar Állatorvosi Kamara kerül kijelölésre".

Mire végszavazáshoz ért a törvénymódosítás, a Kamara ki lett ebrudalva az országos elektronikus adatbázisból és győzött a "költséges", "kiforratlan" új rendszer:

42/A. §81 (1) A transzponderrel megjelölt ebek adatait országos elektronikus adatbázisban (a továbbiakban: adatbázis) kell nyilvántartani az állat tartója és más személyek jogainak, személyi biztonságának és tulajdonának védelme céljából.

(2) Az adatbázisba való regisztrációért e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni, mely díj az adatbázis működtetőjének a bevétele. Az eb transzponderrel történő megjelöléséért legfeljebb 3500 Ft összeg kérhető az állat tartójától, amely magában foglalja a transzponder árát, a beültetés díját és az adatbázisba való regisztráció díját.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatbázist az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv működteti.

(4) Az adatbázisnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) az eb tulajdonosának nevét, címét,

b) az ebtartó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,

c) az eb fajtáját, nemét, születési idejét, színét, hívónevét,

d) az eb tartási helyét,

e)82 a beültetett transzponder sorszámát, a beültetés időpontját, a beültetést végző szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

f)83 ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontját, az ivartalanítást végző szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

g)84 az eb oltási könyvének számát, az azt kiadó szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

h) az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontját,

i)85 az eb veszettség elleni védőoltásai során használt oltóanyagot, annak gyártási számát, valamint az oltást végző szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

j) a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának tényét, időpontját,

k)86 kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az útlevél számát, kiállításának időpontját, a kiállító szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

l) az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adatot,

m)87 elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát.

(5) Az adatbázis működtetője jogosult kezelni a (4) bekezdésben meghatározott adatokat.

(6) Az eb tulajdonosa és tartója köteles a (4) bekezdés szerinti adatokat az eb transzponderrel történő megjelölését és regisztrációját végző állatorvos rendelkezésére bocsátani.

(7) Az adatbázis működtetője biztosítja a (4) bekezdés c), h) és l) pontja szerinti adatokhoz való nyilvános hozzáférést az állatba ültetett transzponder sorszáma alapján.

(8) Jogszabályban meghatározott közfeladat ellátása érdekében az adatbázis működtetője az adatbázishoz

a) hozzáférést biztosít a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat részére,

b) hozzáférést biztosíthat bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és más közigazgatási szerv részére.

Tehát azt már tudjuk, van egy állami szerv, ami kutyánkról gyűjti az összes létező adatot annak kivételével, fűtött-e a háza és mit szokott kapni vacsorára, és ehhez az adatbázishoz az önkormányzatok minden továbbiak nélkül hozzá is férhetnek.

Igenám, de honatyáink nem bízták a véletlenre, emellett még kiadták ukázba az unatkozó és feladathiányban szenvedő önkormányzatoknak, három évente írják össze a területükön lévő kutyákat, és biztos, ami biztos, erről vezessenek elektronikus nyilvántartásokat is. Mert ugyebár ha valamiről egy központi nyilvántartás van, akkor legalább elhisszük annak az adatait, de ha kettőben két különböző információ van ugyanarra vonatkozóan, immáron nem lehetünk benne biztosak, melyik a korrekt. És ami a legszebb, a kutyatulajdonos köteles lejelenti mindazokat az adatokat, amelyek a fent említett élelmiszerlánc-felügyeleti szervnél egyszer már megvannak.

42/B. §88 (1) A tartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

(2) Az ebösszeírás során a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat jogosult kezelni a 42/A. § (4) bekezdés szerinti adatokat. 

(3) A települési, fővárosban a kerületi önkormányzat az ebösszeírás alapján a (2) bekezdésben foglalt adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. 

(4) Az adatbázis működtetőjének kérésére a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, valamint a Magyar Állatorvosi Kamara köteles a nyilvántartott ebekről adatot szolgáltatni. 

(5) Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a (2) bekezdés szerinti adatokat a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Tehát a képviselők egy gombnyomásra megduplázták ugyanazt az adatbázist, beleiktatva a tisztelt kutyatulajdonos szubjektív valóságát és szövegértési készségét. Ráadásul a trehány, egy-két oltási könyvet már elvesztő kutyatulajdonosok nyakukba vehetik a falut-várost és meglátogathatják az összes állatorvost, akivel a kutyájuknak valami dolga volt élete során, hogy minden egyes adatot beszerezzenek, többek között az összes valaha volt veszettségi oltás oltóanyagának nevét és gyártási számát. Azért az könnyen belátható, ez egy 10-12 éves házikedvencnél már tetemes mennyiségű adat, és ha csak két számot sikerül felcserélni máris nem egyezik az önkormányzati meg az állami nyilvántartás. Ráadásul a jogszabály nem is engedi, hogy a kutyatulajdonosok felkeressék az élelmiszerlánc-felügyelő szervet, hogy egyben kikérjék a kutyájukra vonatkozó összes adatot, az önkormányzatokat viszont kötelezi a törvény a saját adatbázis felállítására.

Láthatóan azonban az önkormányzatoknál sem tiszta, milyen adatokra kellene kiterjedni az összeírásnak - Visegrád például csak a legutolsó oltás adataira kíváncsi ahogy Budapest II. kerület és I. kerület is, míg például Rákosmente önkormányzata visszamenőleg mindenre. És lehet csűrni-csavarni meg jogászkodni, bizony a jogszabály "védőoltásairól" szól, többes számban, az önkormányzatok egy része tehát nem is a törvényben előírt adatbázist fogja felállítani az összeírás eredményeképp. 

A nagy kérdés azonban az, miért nem lehet az állami nyilvántartásból a tulajdonos lakhelye szerinti önkormányzatnak átadni az adatokat? Miért kell minden egyes tulajdonost feladattal szórakoztatni? És egészen biztos, hogy minden egyes gazdihoz eljut a hír, ebösszeírás van? Mert ugyebár nem kötelező sem a helyi önkormányzati újságot olvasni (már ahol van ilyen és a helybéliek nem dobják ki rögtön a szemétbe mint a polgármester önfényező fórumát), sem a netet böngészni. És ha még a helyi állatorvosok ki is függesztenék a váróban az ebösszeírási felhívást, ott sem kötelező olvasni, ráadásul egyáltalán nem biztos, hogy pont esedékes a következő oltás vagy beteg lesz az állat - a körzeti orvosunkhoz sem látogatunk el, ha nem muszáj, miért tennénk ezt kedvencünk orvosával?

A törvényalkotónak szándéka is van az összeírással, kérdés mi az. A 2011-es módosító javaslat indoklása szerint "a jelenleg szabályozatlanul növekvő ebállomány nagyságának alakulásába történő érdemi beavatkozáshoz elengedhetetlen, hogy a problémát kezelő hatóságok tisztában legyenek a tartott kutyák pontos számával. A bizonytalan becslésbe bocsátkozások helyett e célt szolgálja – és szolgálta évtizedeken keresztül eredményesen – az ebek önkormányzatok által végzett összeírása (...) A felelős állattartásra való nevelés, a társállatok megbecsülésének javítása mellett az ebrendészetet, mint állami feladatot ellátó helyi önkormányzatok célzott anyagi forráshoz jutását is szolgálja az ebkataszteren alapuló ebrendészeti hozzájárulás bevezetésének törvény által garantált lehetősége, mely opcióról az adott önkormányzat döntheti el – mérlegelve a helyi viszonyokat – kíván-e élni vele."

Ha túllépünk a cirádás megfogalmazáson, mi lehet a valódi szándék?

  • ellenőrizni a helyi állatorvost, öt évvel ezelőtt Buksi oltásáért elkért munkadíj után befizette-e a helyi  iparűzési adót? 
  • miután a bevallásokhoz mellékelni kell a törzskönyveket, fülönfogni az adóbevallást elmulasztó ebtenyésztőket? (róluk is van nyilvántartás máshol, nem?)
  • piszkálni a gazdikat, tényleg csak annyi kutyát tartanak portánként (lakásonként), amennyi a helyi rendeletben megengedett?  Nehogymá' "szabályozatlanul" növekedjen az ebállomány ...
  • esetleg utólag az önkormányzatok lekérik mégiscsak az élelmiszerlánc-felügyelők listáját, és aki nem vallotta be kutyáját, azt keményen megbüntetik? És mi lesz azokkal, akik e-mailban küldik be vagy nem ajánlott küldeményként papíralapon és elveszik a bevallás?

"Az adatszolgáltatás a törvény 42/B § (5) bekezdése alapján kötelező. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, „az állatvédelmi bírságról” szóló 244/1998. (XII. 31.) kormányrendelet alapján ebenként 30.000 Ft állatvédelmi bírsággal büntethető." (visegrad.hu)

És mekkora összeg folyhat be az önkormányzatokhoz?

"A Magyarországon élő kutyák számáról hozzávetőleges számot adhat még aebek adatait nyilvántartó országos elektronikus adatbázis is (MÁOK petvetdata.hu, Mikrochip nyilvántartások: http://www.petmaxx.hu/linkek.php), melyben a mikrochippel megjelölt ebek kerülnek bejegyzésre. Jelenleg az adatbázisban regisztrált állatok száma kb. 1 500 000 állat, és ez a szám napról napra folyamatosan növekszik." (felsofokon.hu)

Ha csak a kutyák 10%-át felejtik el  összeíratni a figyelmetlen gazdik, az 150.000 x 30.000 Ft, azaz 4,5 milliárd forint - és ha azt nézzük, nem mindenki követi figyelemmel az önkormányzatának ténykedését, ez a mulasztó hányad akár 25-30% is lehet. 

  • vagy kiszámolni, mekkora összegű ebadó lenne rentábilis, ha úgy döntene a testület, ilyen még nincs kivetve a településen? Az idézett törvény 42/C.§-a ad felhatalmazást az önkormányzatoknak "ebrendészeti hozzájárulás" előírására és beszedésére, melynek összege nem haladhatja meg ebenként veszélyes eb vonatkozásában a húszezer, más eb esetében a hatezer forintot.
  • esetleg azt akarják megtudni, melyik állatorvos melyik cég készítményeivel dolgozik, melyik multit kell  büntetőadóval sújtani, esetleg kiutálni az országból helyet csinálva a "házi beszállítónak"?

Tehát az állam nyilvántart, az önkormányzatok megint csak, ráadásul szó szerint ugyanúgy és ugyanazt - és mindez nem kevés forintjába kerül az adófizetőknek.

Vajon mennyi ember kell az összeíráshoz? Mennyi munkaidő kibogarászni az ákombákom kérdőíveket, beazonosítani a számokat-orvosokat, elolvasni az elolvashatatlant, kikutatni, ki mit írt rossz helyre és valójában mit kellett volna írnia, kikutyulni az összekutyultat, utánajárni a hiányzó adatoknak, mindezt felvinni az adatbázisba, sorról sorra, 5 éves kutyáról öt évnyit, 10 éves kutyáról 10 évnyit, egy nagyobb településen akár 10-20 ezres nagyságrendben? Ki szállítja a szükséges szoftvereket? És mennyibe kerülne, ha az összes adatot lekérnék az állami nyilvántartásból?

Ha három évenként lesz kutyabevallás, akkor mennyiben lesz hiteles az önkormányzati adatbázis? Ki fogja frissíteni az adatokat és mi fogja rá kötelezni? A tulajdonosok lejelentik minden egyes oltás adatait? Vagy az állatorvosoknak lesz még egy hely, ahova küldözgethetik a gyártási számokat meg az egyéb adatokat (ivartalanítás, stb.)? Vajon mit ér az a nyilvántartás, amely ad hoc jelleggel fog frissülni? Vagy ezentúl mindent, ami egy kutyával történik, az önkormányzathoz is le kell jelenteni, 30 ezer forintos bírsággal fenyegetve?

Ha a kutyák összeírásával lefoglalt közszolgák felszabadulnak, mi lesz a következő feladatuk? Jönnek a macskák, tengeri malacok, papagájok, aranyhalak?

 

Ha tetszett és szívesen olvasnál még több morgást, tematikus tartalomjegyzék itt.

Amennyiben tetszett, várunk Facebook-csoportunkban!

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://morgasjoga.blog.hu/api/trackback/id/tr995166179

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Tea IWO 2013.03.25. 20:30:37

@immortalis: Az a kutya, amit ki kell vinni sétálni, szerintem már nem való városba, hogy a betonon meg aszfalton mászkáljon. Amíg nem ugat és nem lépek a szarába, amúgy nem foglalkoztat. Csak ne kenjen össze nyállal és ne legyek kutyaszőrös, mert undorító. Ennyi.

Vajda Gábor (Gabor_V) · http://www.linkedin.com/in/gaborvajda1984 2013.03.25. 20:31:37

@makospacal: Ahogy előbb írtam, a kutyának is napi rendes adag futás jár, szabadon (minimum 2-2,5 órát sétál naponta a kutyám, jobb napokon 3-3,5-öt), ami nem pórázas séta a lépcsőház körül. De ehhez többek között az kell, hogy legyen egy hely, ahol futtatni lehet a kutyát, azt pedig annyira nem akarnak kijelölni sehol, sőt!

berczy04 2013.03.25. 20:35:07

@makospacal: Rednben, értem.

Viszont akkor engedtessék megjegyezni, hogy vannak normális kutyatartók is, akik mondjuk minima 2x2 órát fárasztják a kutyáikat, kutyasuliba hordják, ill. nem engedik mindent összehugyozni, a szart felszedik, ill. lehet normálisan kommunikálni velük.

Lehet általánosítani, de minek, mert ez van belőle. Nyilván értetted, hogy fricskaként írtam.

Lakásban tartás: kutyagyűlölő? Ember! Az a kutya sokkal jobban érzi magát, mint aki kertbe van kibaszva, napi kétszer látja a falkavezért, falkát, mikor elmennek, meg jönnek. Netán odaböfögnek valamit neki. Bizonyított, kár ezen vitatkozni.

Üdvözlettel!
Egy állatmentő, aki két harci kutyát tart lakásban.

Erről ennyit...

Reggie 2013.03.25. 20:37:31

@Gábor (Gee Halen): Ossze kell szedni a kutyaszart es az illeto tulajdonos lakasanak az ajtajan egyenletes vastagsagban szetkenni. Kiprobalt modszer, nekunk bevalt.

vackorazelsőbében 2013.03.25. 20:37:33

@makospacal: igenis láttam utcára szaró gyereket, nem is egyet, meg elég sok elhagyott kutyaszart is az utcán és a futtatón is, az egyik nem menti föl a másikat. Mi speciel zacskóval járunk közterületre a mieinkkel. Egyébként ha nem értesz a kutyákhoz, ne mondj ekkora sületlenségeket... Még az emberek nagy részénél se úgy működik, hogy elhatározom, hogy reggel itthon munkába indulás előtt kakilok egyet, mert minden szempontból az lenne a legkényelmesebb, legpraktikusabb és leghigiénikusabb. Ha nálad ilyen jól működnek a dolgok, gratulálok.

makospacal 2013.03.25. 20:48:55

@berczy04:
Nyugi van. Tök felesleges, hogy most itt 100-ból az a két kivétel gazdi védje a mundér becsületét.
Nem írtam, hogy "minden kutyás". Azt írtam, hogy a "legtöbb".
Egy sajnos általános magyarországi jelenségről ugatok itt, ami attól tekinthető általánosnak, hogy a nagytöbbség(!!!) bicskanyitogató módon tart kutyát.

A bagózás tiltását tudom felhozni példaként. A bagósoknak volt jópár évtizedük, hogy megmutassák, tudják kulturáltan csinálni.
De kurvára nem tudták. Én is úgy nőttem fel, hogy a szüleim a lakásban tolták. Önző, tahó, felelőtlen módon. Mert ez volt az alapvetés.

Most a kutyásoknál alapvetés, hogy az utcára ürítik a jószágot, ami - gondoljatok bele egy kicsit távolról szemlélve - elképesztő. Nem?

Pedig:
www.youtube.com/watch?v=nPV9SwCecTQ

Ennyi. Nem csak pitizni tudnak, annál okosabbak. Az ember a hülye.

makospacal 2013.03.25. 20:55:06

@vackorazelsőbében:

"az egyik nem menti föl a másikat"

Ennyi. Akkor minek felhozni a gyereket?
Eleve ostobaság, mert mérhetetlenül összehasonlíthatatlan az esetek száma.

Gyerek: 1-2 eset, bár én egyet sem láttam, de legkésőbb 3 éves korára szobatiszta kell, hogy legyen, előtte meg 99%-ban pelus. Nem is értem ezt a balfasz hasonlatot....

Kutya:
- pár hónapos korára szobatiszta, ami azt jelenti, hogy tapsikol a büszke gazda, mert végre nem a lakásba, hanem az utcára tolja. Gratulálok.
- teszi ezt egész életében
- teszi ezt 1 millió kutya a városokban, naponta 2-3x
- ha kimúl, jön a következő kutya

Ezt most halál komolyan képesek vagytok összehasonlítani? Beszarok.

És lehet nyugodtan megsértődni...

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.25. 20:57:06

@Reggie: csak ne nagyon ajánlgass ilyet másoknak! Ugyanis ha valaki ilyet tesz és lebukik, könnyen bíróságon találja magát.
Garázdaság, önbíráskodás, valami egészségügyi téma... nem vagyok jogász, csak "félművelt", de az biztos, hogy rosszabbul jár, mint aki esetleg az utcára szaratja a kutyáját.

berczy04 2013.03.25. 20:59:09

@makospacal: Oké, teljesen egyet értünk, nem vagyok feszkós. :)
Csak az a baj ezzel, ahogy írtad, hogy kinyilatkoztatsz, holott ahogy én látom, egyre több a felelős kutyatartó, még ha lassan is változik az összkép.

De hogy őszinte legyek, bassza meg az egész állam, mert az oké, hogy szabályozzuk az egészet, de egy olyan telepen, ahol én lakom van egy, azaz szem lófasz méretű kutyafuttató, de még ennek is örültünk, de se feltöltve soha a zacskós tartó, az egyik szemetest pedig fél éve nem ürítik, az ajtó zárja fél éve rossz, gumipókkal működik épp.

Szóval lehet itt jönni a szemét kutyásokkal, de én vinném zárt helyre, távol a gyerekedtől, mert sajnos ugyan ezt tudom elmondani a túlbuzgó apukáról, aki már a kutya látványára összeszarja magát, s agresszívan lép fel, ha csak ránéz a kutyám a kölkére, és azonnal szól a gyereknek, hogy vigyázz, meg ne harapjon. Sok primkó barom, kicsi korban beleneveli, hogy félni kell a kutyától, pedig a harci kutyáim heteket nyaralnak a két keresztgyerekemmel, akik velük nőttek fel. Egy pitről és egy shar-peiről beszélünk. De persze látatlanban ítélkezni kell, mert mindig csak nekem lehet igazam.

Erre fel írtam, mert rühellem, hogy félni kell a kutyásoktól és mind barom. Legyünk már egy kissé toleránsak egymással! De az olyan kijelentések, hogy Te támogatsz mindent, ami drágítja a kutyatartást, pont nem a toleranciát szolgálja, pedig azzal sok minden megoldható lenne.

Vajda Gábor (Gabor_V) · http://www.linkedin.com/in/gaborvajda1984 2013.03.25. 21:00:04

@makospacal: Megnyugtathatlak: szerte a világon az utcán/parkban/bokor alatt kakálnak a kutyák. Igen, ahol gyerekek is játszhatnak, még az ilyen szempontból egészen civilizált nyugaton is. Össze kell szedni, ennyi a nagy művelet. Más szerves szennyet ezer más helyről is összeszed még a gyerek. Az más kérdés, hogy undorodunk tőle vagy sem.

Ez a kutyavécés megoldás kb. olyan gyakoriságú, mint a Chopint játszó hatéves csodagyerekek.

berczy04 2013.03.25. 21:00:53

@makospacal: Ja, a videóhoz: egy kutya méretű kutyával azért ez némileg nehezebben megoldható. :)

Tücsök1 2013.03.25. 21:01:25

@Tea IWO: Újfent az a véleményem,hogy antiszociális vagy.Téged nem érdekel mi van máshol,mással,csak neked legyen jó.Eszedbe ne jusson állatot tartani!Remélem azért a szomszédaiddal,kollégáiddal kijössz.hacsak nem sikerült egy elefántcsont toronyba zárkóznod.

sanche_ 2013.03.25. 21:05:31

@Gábor (Gee Halen):
"Pedig ahogy nézem, a köztereket mindenki csak addig használja itt, amíg otthonról eljut a munkahelyére, meg vissza"

Részben pont a kutyások (na meg a hajlékonyok) miatt egyébként.

Egyáltalán nem kell póráz és szájkosár, csak tartsd a kutyát olyan helyen(nagy kert) ahol megfelelőek a körülmények.

Már ez a módi is felháborító, hogy a szájkosár és a póráz kényelmetlen a kutyának, nincs a gazdi mellett kutyafuttató, ebből a kutyás arra következtet, hogy neki jogában áll szabadon ereszteni a kutyáját és össze hugyozni, szaratni a legelső közterületet. Azért ez olyan, mintha azt mondanám, hogy szeretnék sportautóban versenypályán menni pár kört, de mivel messze van és drága, ezért jogomban áll a terepjáróval a közeli iskola előtt gyorsulási versenyt rendezni.. ..Oda jár a gyereked is..jó móka, nem? Általában nem fogok senkit se elütni, de persze erre nincs garancia. És ne próbáld meg a jogaimat korlátozni, nekem jogom van arra, hogy veszélyeztessem a családodat, vagy legalább kellemetlenséget okozzak. Mert nekem ez jár és kész. Az én szenvedélyem, de te fizess érte! Na, a Budapesti kutyatartás így zajlik.

Angliában nyilván van annyi pénz - ma is szétrabolják a világot, van miből- mindenki viszi kutyaiskolába a kutyáját így gondolom ezért lehet jobban engedni a póráz nélküliséget.

De egyébként állítólag arányaiban Budapesten jóval több kutya van, mint Londonban, szóval lehet magyarázni, hogy mindenhova beviheted a kutyát, ha Budapesten is ez lenne, akkor minden kis butikban nyolc kutya csaholna, ami már nyugaton is kellemetlen lenne.

Amúgy én ellenzem az önkormányzatok elmebeteg pénzbeszedését, amiért semmi nem jár.. Akkor lenne jogos, ha kutyaadót a kutyaproblémák finanszírozására költenék.. Pl felőlem ácsorogjon minden kis zöld pázsit mellett egy közterületes, ha bárki leviszi szaratni a kutyát oda, vagy, ha tetten érik, hogy bárkit is, bárhogyan megzavar a kutya (felőlem ne legyen póráz, de ne rohanjon se oda, se csupán senki felé, ha nem igényli. Se barátkozás, se támadás céljából.) Ha ilyet lát a közterületes, akkor menjen a fotó és a százezres számla.

Ezek után talán egy három lépéses zöld részen nem lép az ember 4 kutyaszarba és nem gázol át a falakról lecsurgó vizelet patakokon se. Így lehetne beszélni arról, hogy nyugaton hogyan könnyítik a kutyások életét... De addig ne.

PS: egyébként lehet nevelni arra is kutyát, hogy hova vizeljen és hova szarjon. legyen állandó helye és azonnal takarítson utána a gazdi..Hát finoman szólva is; nem általános ez. Ugye ez plussz munka és ezt a kellemetlenséget nem vállalják be a kutyások nagy része...

Vajda Gábor (Gabor_V) · http://www.linkedin.com/in/gaborvajda1984 2013.03.25. 21:10:51

@berczy04: Ezt én sem egészen értem, hogy amikor megjelenek a vizslámal, aki szegény egy ajtócsapódásra megijed, mindenki azonnal rángatja el saját kutyáját, gyerekét. Ill. értem az okokat, de akkor sem tudom megérteni. Ld. angliai példáimat feljebb.

Valahol közelíteni lehet/kell az álláspontokat, mert nagyvárosi ember állattal/élőlénnyel lassan már feldolgozott formában sem találkozik az asztalra tett ételében sem, következésképp irtózik tőle, ha egy kutya barátságosan megböki az orrával, elhányja magát egy ló szagától ha nagyritkán a közelébe kerül egynek. Az erdő meg persze tele van csupa vérszívó, miniatűr fenevaddal, oda csak megfelelő előkészületekkel lehet menni. Ne adj Isten, egy tóban fürödni meg maga a fertő.

sanche_ 2013.03.25. 21:11:59

@Tücsök1: "Újfent az a véleményem,hogy antiszociális vagy.Téged nem érdekel mi van máshol,mással,csak neked legyen jó.Eszedbe ne jusson állatot tartani!Remélem azért a szomszédaiddal,kollégáiddal kijössz.hacsak nem sikerült egy elefántcsont toronyba zárkóznod. "

Én Tea utolsó két hozzászólását olvastam el, így nem kezeskedek érte, de elég merész dolog antiszociálisnak nevezni valakit, akinek annyi kérése van csupán, hogy, ha elmegy a munkahelyére, akkor ne kelljen térig szarban járnia ne nyálazza össze egy "barátságos" kutya se.

Ne haragudj, de az antiszociális szó sokkal inkább vall arra az emberre, aki nem vállal a saját tulajdonáért, a választott kedvencéért felelősséget és elvárja, hogy csak azért, hogy neki kényelmes és jó legyen, mindenki tolerálja a kellemetlenséget, amit okoz. Én a saját háziállatom negatív tulajdonságait tolerálom és szeretem, de sosem engedném, hogy másnak is kellemetlensége legyen belőle.

vackorazelsőbében 2013.03.25. 21:12:11

@makospacal: te írtad, hogy nem, nem a gyerekek szarják össze, én csak erre reagáltam. Egyébként nem tudom követni az érvelésed (az összehasonlításra gondolok). Nem sértődünk meg, csak engem anyukám megtanított, hogy nyilvános helyen nem beszélünk csúnyán. Úgy látszik, nem mindenkit. És most megyek a a (nagy)dolgomra, mert sajnos én nem tudom annyira jól szabályozni, hogy reggel, munka előtt, tudod. Részemről a téma lezárva. Ja, és "beszarhatsz", csak nehogy rossz helyre ...

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.25. 21:15:14

@Gábor (Gee Halen): azért annyira nem. Kistestű kutyát rá lehet szoktatni a macskaalom használatára. (természetesen nem úgy, hogy van egy macskád és közösbe járnak :) )

sanche_ 2013.03.25. 21:15:17

@Gábor (Gee Halen):
"Az erdő meg persze tele van csupa vérszívó, miniatűr fenevaddal, oda csak megfelelő előkészületekkel lehet menni. Ne adj Isten, egy tóban fürödni meg maga a fertő. "

Én gyakori kiránduló vagyok, de ajánlom, hogy vedd komolyan az első mondatodat, mert az erdő tényleg tele van apró vérszívó fenevaddal és egyre nagyobb az esélyed kullancs után elkapni egy jó kis lyme-kórt is.
Nem jó játék, légyszíves viccből se terjeszd, hogy nem kell előkészület kirándulás előtt.

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.25. 21:17:27

@lokotus: pedig azok a mondatok valóban antiszociális jellemre utalnak. Mikor megláttam, az első gondolatom az volt, hogy ennek se kutyája, se macskája, se családja, a szomszédoknak talán nem is köszön.

Tea IWO 2013.03.25. 21:18:55

@Tücsök1: Újfent seggfej vagy. Fogd föl, hogy nem érdekel, mi van a tanyán és falun. Úgy tartjátok a kecskét meg kutyát, ahogy akarjátok, lehet bégettetni, ugattatni, miegyéb.
Nem is értem, hogy miért vagyok én antiszoc te szegény...?
Mert nem tartok hangos állatot, nem szaratom tele az utcákat, mint a sok "állatbarát", aki panelben tart nagykutyákat? Mennyi eszed van?

Vajda Gábor (Gabor_V) · http://www.linkedin.com/in/gaborvajda1984 2013.03.25. 21:21:05

@lokotus: Összeszedni a kutyagumit abszolút nem pénz kérdése. A kutyák meg egy-egy kedvelt helyre pisilnek amúgy is, ahova már több is pisilt. Ez általában valamilen fa,nagy ritkán eg kukás konténer sarka mondjuk. A kakát meg össze lehet szedni, az ebből a szempontból mindegy is, mondjuk a cifra fosás más kérdés, de azt nem is lehet kivédeni.

Azt sem mondtam, hogy kötelező minden felelőtlen embernek kutyát tartania, de sajnos pont ezek az emberek lehetetlenítik el az együttélést. érdekes, Bristol, ahol éltem négyzetkilométerre akkora mint Kaposvár, csak 11-12x annyian laknak, mégis együtt tud lni mindenki a közterületeken. Sokan pedig kutyaiskolába sem viszik a kutyát, hanem autdidakta módon alkalmaznak egyszerű idomítási/nevelési elveket, sokszor az is elég, ez sem kerül pénzbe, pl.

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.25. 21:23:03

@Tea IWO: tipikus antiszociális viselkedés. :)
Frusztrált, mert végeredményben a kutyát sem érdekli, hogy él-e egyáltalán.

makospacal 2013.03.25. 21:23:56

@berczy04:
"egyre több a felelős kutyatartó, még ha lassan is változik az összkép"
Sajnos egyre több a kutya is, mert ez egy óriási üzlet és minden felületen (tv, újság, film) azt nyomják a fejbe, hogy a kis puppik nélkül nincs is élet. A kutya kötelező kelléke a családnak, mint fogalom. Ez rontja inkább az arányt, mert egyre több alkalmatlan gazda tart kutyát. És ez látszik a menhelyeken is...

"azaz szem lófasz méretű kutyafuttató"
Oké. De akkor panaszkodjanak a graffitisek is, hogy kevés a fal? Vagy a grindoló gördeszkások, BMX-esek panaszkodjanak, hogy kevés a márványszobor talapzat? Kicsit durva hasonlatok, de mégis...

"túlbuzgó apukáról, aki már a kutya látványára összeszarja magát"
Fentebb írta valaki, hogy itthon hülyébbek a kutyák, mint pl angliában. Sajnos ez a helyzet. Az enyémet is harapta már meg kutya közparkban. Nos mégegyszer nem szeretném, így bizalom, tolerancia nincs. Póráz van olyan helyen, ahol sok ember van. Közben 2 naponta van egy hír a tévében széttépett nagymamákról, gyerekekről. A kutyától jobb félni, mint megijedni. Ha lesz gyereked megérted.

"támogatsz mindent, ami drágítja a kutyatartást, pont nem a toleranciát szolgálja, pedig azzal sok minden megoldható lenne."
Ez igaz. De tolerancia vagy tűrés? Az, hogy az emberek eltűrik évtizedek óta, hogy sűrűn lakott környezeben rommá van szarva / hugyozva minden bőven kimeríti a tolerancia fogalmát. Elfogyott a tolerancia. Az normális, hogy az ember elmenekül, ha élhetetlenné teszik a környezetét? Hát nem. Ilyenkor születnek az ilyen gondolatok, hogy tökmindegy hogyan, akár tiltással, de csökkenjen a probléma.
Az alapproblémát(!) nem a nemkutyások okozzák! Ezt ne felejtsétek.

"Ja, a videóhoz: egy kutya méretű kutyával azért ez némileg nehezebben megoldható. :)"
Ugyanmár :) Csak akarni kell.

Vajda Gábor (Gabor_V) · http://www.linkedin.com/in/gaborvajda1984 2013.03.25. 21:24:49

@lokotus: Mondjuk pont nem a kullancsra gondoltam (az ellen valóban kell védekezni), inkább a szúnyogokra meg bögölyökre (bár azok meg erdőben nincsenek), ilyesmikre.

Csak valahogy szemléltetni kartam, hogy a természet nem "biológiailag szenyezett terület", ahogy azt sokan megélik, ha érted mire gondolok.

tattila 2013.03.25. 21:28:13

@Távmunkás:
A kutya a gazdája mellé való és az igényeit, a mozgásigényét is ki kell elégíteni.
Olvass több Csányi Vilmost.

Jofiu 2013.03.25. 21:28:18

@Gábor (Gee Halen): Hehe, Angliában az autókázás is olyan szabad mint a kutyatartás, nem kell hozzá alkalmassági és jogsi? ; ) És még balesetek sincsenek talán, mindenki nagyon kultúrált és figyelmes mint az angol parkok menhelyesek nedves álmaiba való idilli gazdái?
Nem volt szerencsés a hasonlat.
Vagy talán nagyon is: kössük jogsihoz a kutyatartást, aki meg alkalmatlan rá, attól elvenni. Mert tényleg főként a gazdi tehet arról milyen a kutyája.
(jó, jó, tudom, Magyarországon ezt is elbasznák, nem szóltam)

Vajda Gábor (Gabor_V) · http://www.linkedin.com/in/gaborvajda1984 2013.03.25. 21:36:42

@Jofiu: Meg is cseszhetnek ott akár 1000 fontra is, ha a közterületfelügyelő rajtakap, hogy nem szeded össze a kutyagumit. Abból már lehet venni egy tök jó használt autót, félévi útdíjastul, biztosításostul.

Tücsök1 2013.03.25. 21:37:25

@Tea IWO: Most mire föl gurultál be?Agresszív lettél,mert elmondtam a véleményem a bejegyzésedről?Rávilágítsak még egyszer az élni és élni hagyni elvre?Egyébként elkanyarodtunk a témától.Előjött a szokásos kutyás-nem kutyás téma.Pedig a morgás azzal indult,hogy a hatalom megint talált valamit,amivel csesztetheti az alattvalókat.Lassan minden napra jut egy ilyen téma,beszéljünk tehát a kutyák regisztrálásáról.

Reggie 2013.03.25. 21:37:32

@proxy user: mintha az eletben barmi ilyen konnyen menne. Nyilvan nem kell lebukni. Raadasul nem utcara szarasrol volt szo, hanem kozos maganteruletre szaratastol. Namost, ha az ajton levo szarert egeszsegugyi barmi indulna, akkor a kozos parkban levo szarert is indulhat... De megsem indul. Viszont a parasztot csak igy lehet nevelni. Egyszer talan rajon, hogy ha nem hagyja a kutya szarjat szabadon, akkor nem tudjak felkenni az ajtora.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2013.03.25. 21:44:22

@tattila: Az állatok a természetbe valóak, nem a lakásba. A kutya és a macska emberhez édesgetése evolúciós zsákutca.

sanche_ 2013.03.25. 21:51:35

@Gábor (Gee Halen):
Valóban nem pénz kérdése, hanem felelősségtudat és korrektség.

De kétféle ember van. Van aki betartja a szabályokat, a törvényeket, mert elfogadja, hogy így helyes. Nem azért nem megy át a piroson, mert megbüntetik, hanem azért, mert elfogadja a rendszert.

A másik embertípus meg nem fogadja el a rendszert, ők igazi antiszociálisak(ha már felmerült ez a szó) Ők átmennek a piroson, ha olyan kedvük van. Akkor nem mennek át, ha tartanak a büntetéstől.

Csak a kutyatartás apropóján is látszik, hogy melyik embertípusból van több... Amíg ez a helyzet, addig viszont pénz kérdése és bizony közterületesek kellenek, akik figyelnek arra, hogy ne tegyen tönkre éppen a kutyások egy közterületet.

Amúgy bár statisztikám nincs, azért biztos vagyok benne, hogy a gazdagabb országokban a kutyaiskola SOKKAL általánosabb dolog, mint itthon.
És láttam olyan kutyát, ami meglátott egy másikat, egymásnak akartak rontani, az egyik gazdija, akinek nem pórázon volt a kutyája, csak annyit mondott, hogy "ül" és a kutyája kínnal és szenvedéssel, de leült és nem mozdult, míg a másikat alig lehetett elrángatni. Szóval van ilyen és nem várom el, hogy minden kutyás mesteri idomár legyen, de azt elvárom, ha emberek közé akar menni szájkosár és póráz nélkül, akkor legyen így kiképezve a kutyája.

A természetes példa meg pont jó volt ;) A természetbarátság nem feledtetheti el azt az emberrel, hogy a világ nem úgy működik, hogy az embernek csak kényelme és biztonsága legyen. Lásd az "eszetlen" természetbarátság lyme kórhoz vezethet, az eszetlen kutyatartás pedig tragédiához.

És amíg

@proxy user:
@Tücsök1:
Ti teszitek tönkre egy közösség életterét, és Ti okoztok kellemetlenséget másoknak, addig nem Tea az antiszociális.

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.25. 21:56:34

@lokotus: hol láttál engem anyázni pl. ebben témában? Hogy egy fröcsögő, őrjöngő alakról véleményt mondok, azzal miért is teszem tönkre bárki életterét? Örülnék, ha ahhoz a szociopatához hasonló társaságod lenne, megértenéd, miről beszélünk páran.

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.25. 21:57:30

@Reggie: tudnék mesélni, de inkább nem teszem. Itt biztosan nem. Ha érdekel, privátban szívesen.

Tücsök1 2013.03.25. 22:12:34

@lokotus: Sajnálom,hogy ilyen indulatokat keltettem benned.Elindultunk onnan,hogy újabb felesleges,de legalább drága ötlettel cseszteti az állam az ő polgárait és megérkeztünk a tradicionális kutyás-nem kutyás boxmeccshez.Visszaolvastam,szerintem nem én tereltem oda a témát,ezért nem értem az indulatot.Vegyétek már észre,minden napra jut egy ilyen ötlet, ma a kutyások vannak soron,holnap majd a kutyátlanok kapnak feladatot.Közben az állami apparátus dagad,az adminisztrációs feladatok nőnek,az árát meg a te adódból fizetik meg,ha van kutyád, ha nincs.

Vajda Gábor (Gabor_V) · http://www.linkedin.com/in/gaborvajda1984 2013.03.25. 22:14:54

@lokotus: Az én kutyám sem szuperfegyelmezett, de alapból olyan természete van, hogy soha semmilyen gond nincs vele. Többször, erőteljesen kell szólnom neki mondjuk ha benéz magának valami kutyát, de ezt is csak azóta kell alkalmaznom sajnos, mióta itthon vagyok. Ugye ez előtte nem volt probléma a körülmények tekintetében, mint ahogy azt leírtam.

Vajda Gábor (Gabor_V) · http://www.linkedin.com/in/gaborvajda1984 2013.03.25. 22:26:44

Ja, hogy a témához is hozzászóljak, bár természetét illetően már annyira megszokott, hogy szóra sem érdemes: a probléma ezzel nem lesz megoldva, a pluszpénz meg csak azoktól fog befolyni ezután is, akik amúgy is rendesen intéznek/befizetnek mindent háziállatukkal kapcsolatban.

A szándékos, osztódó munkakerülők és az adózópolgárok analógiája kicsiben.

tattila 2013.03.26. 00:06:26

@Távmunkás:
Szemlélet kérdése, hogy mit gondolunk evolúciós zsákutcának.

A véglegesen emberhez kötöttség önmagában csak akkor zsákutca, ha az ember hal ki, vagy ha kutya nélkül akar (és tud) lenni. Az utóbbinak kisebb a valószínűsége.
Egyébként még nem kötődtek véglegesen az emberhez, meg tudnak lenni elvadultan természetben (az őzek, stb. rovására) és városi környezetben is (falkákban, kukázva, emberre is veszélyesen, volt is talán Kárpátalján két-három éve kilövési/befogási akciósorozat). Persze nem minden fajta, de a kutya, mint faj rendelkezik ilyen képességgel. A macskák meg végképp meg tudnak lenni ember nélkül is.

Nem mellesleg meg az ember által kiirtott, illetve veszélyeztetett fajok inkább vannak evolúciós zsákutcában.
PL. a farkasok helyzete evolúciós szempontból -az ember miatt- inkább zsákutca.

sweeney todd 2013.03.26. 10:05:39

kutya, hacsak nem jár be a házba, vagy nem vagy vele télen a mínuszokban napi 2 órát, akkor nem érzi jól magát. ennyi.

nekem labim van, napi 2 órát rohangál, labdázik, hétvégén kutya suli, otthon csak alszik, nem ugat, kutyaszar összeszedve mindig.

akinek sosem volt ebe, az ne ossza már az észt, hogy a kutyának mi a jó, vagy mi nem. ha rendesen le van mozgatva, ezerszer boldogabb egy kutya a lakásban, mint a kertből sosem ki nem vitt, őrjöngve ugató társai.

aki meg annyira antiszociális, hogy támogat minden kutya tartás nehezítő körülményt, az korlátolt és állatgyűlölő. mert van ilyen kutya is, olyan is, felelős és kevésbé felelős gazda. van egy halom idióta kisgyerekes is (nálunk a gyerekek, csövesek ugyan annyit szarnak a parkba amúgy, mint a kutyák), mégsem írok ilyen bődületes butaságot, hogy támogatok minden gyerek ellenes törvényt. ráadásul a szomszédomban csecsemő van, sírós baba, mégis tolerálom, nem őrjöngök habzó szájjal.

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.26. 10:33:29

@sweeney todd: nekem gyerekkorom óta nincs kutyám, de azért tanulok ezt-azt például a tévéből. Érdekes volt, mikor pár hete egy egyébként viszonylag vad házőrző németjuhász kb. fél perc után már lelkesen csóválta a farkát, mikor megálltam a kerítésnél. :)
A kutya szinte mindenkit megugat, aki elmegy a kerítés előtt. Ennyit az ugatós kutyákról. :)
Viszont a szomszédunk beagle-ével nem boldogultam úgy sem, hogy a gazdája jelen volt. És ha itthagyják egyedül, akkor akár huszonnégy órán át is képes ugatni, a macskám meg... inkább nem részletezem, milyen lelkiállapotba kerül olyankor. :)

sweeney todd 2013.03.26. 10:42:21

@proxy user: enyém egyáltalán nem ugat (labik nem nagyon szoktak). ha szeparációs szorongása van egy kutyának és non-stop ugat, azzal meg kezdeni kéne valamit. amúgy meg kikérem látatlanba (nem rólad van szó, hanem néhány demagóg hozzászólóról)hogy én, aki tényleg felelősen tartom a kutyámat legyek "kiátkozva" néhány hülye kutyás miatt. mondom, ilyen demagógiákat a családosokról, kisgyerekesekről is el lehet mondani, csak én nem vagyok korlátolt, hogy egy kalap alá vegyek minden kisgyerekest.

sweeney todd 2013.03.26. 10:44:20

amúgy én teljesen rugalmas vagyok, kutyásként az ebadót is támogatnám (persze ésszerű összeget, nem tízen-húszon sokezret), ha azt a kutyás helyek kiépítésére, élhető kutyafuttatók létesítésére használnák.

KullWahad 2013.03.26. 11:04:02

Szerintem sokkal egyszerűbb a válasz mindennél, amit feltételezel a szándékokról:
a jogalkotóknak, mint egyszerű tintavitézeknek, halványlila segédfogalmuk se nem van az elektronikus formában létező adatbázisok összeköthető, továbbítható, bővíthető természetéről.
Még mindig valahol ott tartanak, hogy ha van egy papíralapú adatbázis, akkor azt nem lehet összehasonlítani, összeadni, együtt kezelni egy másik vagy harmadik, hasonlóan papíralapú adatbázissal. Meg kölömbe' is, legyen jóóóó sok ilyen, azzal igazoljuk szervezetünk nélkülözhetetlen szükségességét a párt, izé... a főhatóság "felé", esetleg: "irányába".

sweeney todd 2013.03.26. 11:18:46

amúgy meg a kutyatartás megnehezítőktől kérdezem, hogy mi van a munka kutyákkal? valamelyik korlátolt említette, hogy kivéve a vakvezető kutyák. de a kutyák kb ezerféle módon dolgoznak, segítenek önzetlenül. ha a kutyám terápiás kutya (ami csak egy vizsgán múlik és tele a város is terápiás kutyákkal), akkor őt is el lehet lehetetleníteni? kiöntjük a fürdővízzel a gyereket, kedves korlátoltak.

sweeney todd 2013.03.26. 11:22:13

@KullWahad: amúgy az is mutatja, hogy igazad van, hogy a neten ma, Magyarországon ki sem tölthetem a nyomtatványt, hanem nyomtassam ki, kézzel firkáljam be és küldjem ki.

amúgy az milyen, hogy hozzám az infó csak kutyás fórumokon jutott el, mert mily megdöbbentő, de se kerületi újságot, se önkormányzati honlapot nem olvasok. küldjék ki személyre szólóan, vagy felejtsenek el. ők akarnak tőlem valamit, nehogy már én járkáljak érte! a kutyám oké, oltott, chipelt, engem ne fárasszanak hülyeségekkel!

makospacal 2013.03.26. 12:58:43

@sweeney todd:
"mondom, ilyen demagógiákat a családosokról, kisgyerekesekről is el lehet mondani, csak én nem vagyok korlátolt, hogy egy kalap alá vegyek minden kisgyerekest."

Tudod a legnagyobb baj itt van. Hogy egyáltalán felmerül(!) a kutyásokban ez az összehasonlítás.
Kutyaprobléma vs. gyerekprobléma
Üvöltő kutya vs. üvöltő gyerek
1 millió utcára szaró/hugyozó kutya naponta 2x vs. utcára szaró gyerekek tömegei
?????

Tudod mi a demagógia, ha már előhoztad ezt a szót (rossz helyen)?
Amikor egy valós, létező és egy egész társadalmat mélyen érintő problémára (kutyagondok) az a reakciója a probléma kiváltójának(!), hogy mivel észérvei nincsenek, létrehoz egy bűnbakot a másik oldalról, akár nyilvánvaló túlzások és hazugságok árán is.
Ez a kutyatartók 98%-ának tökéletes közös jellemzője.
Tudják, hogy a kedvtelésük(!) problémákat okoz másoknak. Egy részük full leszarja, egy részük tisztában van vele és amikor szólnak neki támadással reagál, gyerekes családokat hoz fel ellenpéldaként és állatgyűlöletet rikácsol.
És van egy nagyon nagyon szűk réteg (tisztelet nekik), akiknek elég csak egyszer szólni és törekszik arra, hogy megoldja/csökkentse a problémát: összeszedi a szart, eleve otthon szarat, aztán megy sétálni, éjszakára beviszi "legjobb barátját", hogy ne ugasson, végtére is a kutya nem riasztó ugye kedves kutyások?

Nekem volt kutyusom, most nincs, mert nem vagyok állatgyűlölő és nem akarom kínozni szegényt azzal, hogy nem tudok eleget foglalkozni vele. És boldogan élek így is, nincs szükségem egy élő kellékre...

Addig tegyétek össze a kezeteket, hogy egy olyan országban éltek, ahol mindent lehet akár full tahó módon is csinálni. Amíg nem kezdik el még jobban adóztatni vagy tiltani a kutyatartást.
Addig örüljetek, amíg a bagósok sorsára nem jut a kutyatartás. Ott már érvényesítik a nemdohányzók alapjogait.
Addig örüljetek, amíg rá nem jönnek, hogy a kutyát nem tartóknak is vannak alapjogaik: mint pl a csendes és tiszta környezethez való alapjog.
De ha a többség sokat rázogatja a pofonfát, egyszer le fog esni egy a törvénykezés részéről.

Tea IWO 2013.03.26. 14:28:12

@Tücsök1: Nem gurultam be, te szerencsétlen. Az nem ilyen....
Te szegény....
Azt fogd föl, hogy nem mindenki szereti a kutyaugatást. Lehet itt magyarázni arról, hogy "tolerancia", de amikor dolgoznék két műszakban és közötte pihennék és azért nem lehet, mert ugatnak a kutyák, akkor telibeszarlak téged is meg a toleranciát is. Játszod még a hülyét, vagy fölfogod az agyaddal? Hm?

Regisztrálják csak a kutyákat és jól adóztassák is meg mindet. Láthatod te is a kis szemeddel, hogy nincs elég pénz arra, hogy a kutyások jó része által otthagyott kutyaszar föltakarítódjon. Ugye, látod? Nem kell belenyomni a duda orrodat öcsi, remélem... ha már az ugatás kapcsán játszod az értetlent. Te kis okos, te, eszem a zúzádat.

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.26. 14:28:53

@Tea IWO: agresszív, buta kirohanások tömege. Szedj inkább nyugtatókat!

Tea IWO 2013.03.26. 14:33:56

@sweeney todd: Korlátolt te vagy, te szerencsétlen kis barom, te.
Mennyi eszed van? Vakvezető meg a bombakereső kutyán kívül szerinted a belvárosban milyen "terápiás" kutya létezik? Annak a szarában taposunk egész nap és annak az ugatására ébredünk? Úgy hiszem, nem.
Olyan emberek kutyái ezek, akik semmiféle terápiát és úgy egyáltalán semmi értelmes és a társadalom számára hasznos dolgot nem csinálnak a kutyáikkal. Ugattatják őket, ha meg beszól valaki, akkor mutogatnak - ahogy fentebb mondta valaki - kisgyerekes családra, autókra, meg eszükbe jutnak az afrikai éhezők is, meg minden hülyeség.
Csak azt nem veszik észre, hogy őket utálja mindenki.
Tudod buta kis barátom, az a korlátolt, aki nem fogja föl, hogy a kutyája hangos és nem kíváncsi rá senki. Az a korlátolt, te seggagyú, aki nem fogja föl, hogy a városban, főleg a belvárosban egymás hegyén-hátán élünk, méterekre egymástól, ahová nem szükséges még egy zajforrás, mert van épp elég.
Húzzatok a kutyáitokkal a pusztába, ahová valók vagytok, állataitokkal és a szaros elveitekkel együtt. Ezt tudom mondani.

Tea IWO 2013.03.26. 14:34:52

@proxy user: Anyádnak kellett volna szednie ahelyett, hogy azon fáradozott, hogy te megfoganj, mert valljuk be, sok értelme nem volt. Ugye?

sweeney todd 2013.03.26. 14:41:59

@Tea IWO: ja, hát ha ilyen stílusban tudsz csak vitatkozni, akkor hajrá! amíg jogom van kutyát tartani, addig ott tartom, amíg én akarom. szeretem ezt az ok nélküli általánosítást, az enyém nem ugat, az ürülékét fölszedem, akkor miben is zavar téged?

sweeney todd 2013.03.26. 14:43:18

@Tea IWO: "Vakvezető meg a bombakereső kutyán kívül szerinted a belvárosban milyen "terápiás" kutya létezik?"

én 4 terápiás kutyáról is tudok a környékünkön pl, hiperaktív óvodákba járnak be, meg idősek otthonába.

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.26. 14:56:02

@Tea IWO: most látom, frissen regisztrált trollhoz van szerencsénk. A blog gazdájának köszi a szűrőt! :)

makospacal 2013.03.26. 15:04:18

"amíg jogom van kutyát tartani, addig ott tartom, amíg én akarom."

No hát akkor meg is érkeztünk.
Zárszónak jó is lesz :)

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.03.26. 15:30:30

@makospacal: nem hiszem, hogy a kormány (Fidesz bármilyen szinten is) bevállalna egy kutyatiltást - Pesten például a belvárosban a legtöbb kutya (töltött zokni-Picúrok minden mennyiségben) idős, egyedülálló emberek társaságában él. Vajon ki merne ujjat húzni a nyugdíjasokkal, megfosztva őket egyetlen társuktól? Akárhogy is nézzük, jelentős egészségügyi és szociális szolgálatot tesznek ezek a kutyák, és valljuk be, ha kisgyerekes családoknál van kutya, az is megtanítja a gyerekeknek, mindent azért nem lehet csinálni egy élőlénnyel.
Hozzanak olyan szabályokat, amelyek az idiótákat bünteti, lehet kezdeni a kutyásokkal, de ne felejtsük ki az esztelenül járdán-zebrán biciklizőket, dübörgő motorosokat meg autósokat (ha már nem megy rendesen, legalább hangja legyen), reggel héttől este tízig nyikorgó hintákat és a kóbor macskákat zacsiból etetőket sem ...

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.26. 15:35:14

@morgás joga mindenkit megillet: amilyen dilettáns, idióta banda az egész kormány, bármi megtörténhet.
Lásd korábbi hozzászólásomat: a kerületben egyszerűen megtiltották, hogy egynél több kutya legyen egy lakásban.
Most a legújabb: az eddig kutyafuttatóként is használt zöldterületre "parkot" építenek. Értsd: szétrombolják a kissé elvadult zöldterületet és... És még nem tudom, mit építenek, mert eddig csak a rombolás látszik. Az biztos, hogy az építésből eddig még mindig valami rossz dolog sült ki, mióta ez a fideszes kreatúra a polgármesterünk.

makospacal 2013.03.26. 16:02:24

@morgás joga mindenkit megillet:
"de ne felejtsük ki az esztelenül járdán-zebrán biciklizőket, dübörgő motorosokat meg autósokat (ha már nem megy rendesen, legalább hangja legyen), reggel héttől este tízig nyikorgó hintákat és a kóbor macskákat zacsiból etetőket sem ..."
No hát mondom én, hogy megy a mellébeszélés :) Ha csendben maradtál volna.... tudod ;)

makospacal 2013.03.26. 16:03:46

@proxy user:
"a kerületben egyszerűen megtiltották, hogy egynél több kutya legyen egy lakásban."
Melyik kerület ez? Küldök egy elismerő levelet.

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.03.26. 16:58:03

@makospacal: te emlegetted a törvénykezést ... nehogy azt hidd, csak a kutyások lehetnek célkeresztben, szép lassan mindenki sorra kerül, ha úgy fújnak a szelek (a "közösségellenes magatartás"-nak igen sokféle tényállása lehet, például fűnyírás vasárnap délelőtt, csak a hatóságoktól függ, mi lesz hirtelen jogszabályilag büntetett "tahóság")

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.26. 17:36:29

@morgás joga mindenkit megillet: ennek a fűnyírásnak nézz utána! Ismereteim szerint már most is jogszabály tiltja. De lehet, hogy csak önkormányzati rendeletek.

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.03.26. 17:57:09

most épp nem tudom mi a helyzet, ugyanis az alkotmánybíróságot is megjárta az ügy, a tét az volt, az önkormányzatok kitalálhatnak-e szabálysértési tényállásokat meg büntetéseket önállóan

makospacal 2013.03.26. 19:13:02

Módszeresen keveritek az emberi léttel-, a normális és szükséges életvitellel-, sőt még a fajfenntartással :)) kapcsolatos zavaró hatásokat a teljesen szükségtelen, haszontalan, sőt kifejezetten egészségre ártalmas kedvtelés hatásaival.
Hová tudjátok még fokozni? :)))

Csatolok egy kis illusztrációt, nemrég fotóztam a házunk 10m-es körzetében.
Na itt szellőztess! Vagy csak úgy élj általában:
kepfeltoltes.hu/110307/kutya3_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
kepfeltoltes.hu/110307/kutya2_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

De lehet hogy csak gyerekek voltak... a szemetek

makospacal 2013.03.26. 19:17:28

Ja a csikkeket ott a szarok mellett a gazdik dobálják el. Kijönnek "sétáltatni", ami annyiban merül ki, hogy a saját(!) kapuja elé üríti a jószágot, közben vacog és cigizik és rühelli a kutyát mert fel kellett kelnie miatta.
Jobb esetben elmegy a másik seggarc háza elé szaratni :))) Amaz meg ide.

Na hát így mennek ezek a dolgok.

A legrosszabb kombináció a bagós, kutyás városi suttyó. Ami az esetek legalább 70%-a.

sweeney todd 2013.03.27. 08:49:15

@makospacal: áruld már el nekem, hogy az én kutyám, akkor fajtájából fakadóan nem ugatós, chippelt, a szart összeszedem utána, fegyelmezett mégis miben zavar téged? a puszta létezése?

ráadásul terápiás kutyának tanul, járunk vele sérült, hiperaktív gyerekekhez ovikba, szóval még segítő kutya is, hasznosabb tagja a társadalomnak, mint néhány antiszociális, senkiért soha semmit sem tett ember.

akkor miről beszélünk?

nyilván a kutyások egy része idióta, ahogy az autósok egy része is az, a családosoké is... mivel az emberek jó nagy hányada idióta és akkor is azok maradnak, ha állatot vesznek, gyereket nevelnek... és akkor az a megoldás, ha hülyék teszem azt a bringások, hogy tiltsuk be a bicikliket?

van egy rossz hírem: jogilag egy kutyabarát parkban ugyn annyi jogom van (kutyaszar felszedés mellett) sétálnom, labdáznom az ebemmel, mint neked a gyerekeiddel. és képzeld, hogy az ebem pont semmiben nem zavar(na) téged, mert jól nevelt, nem zajos kuty.

sweeney todd 2013.03.27. 08:50:39

@morgás joga mindenkit megillet: viszont szerencsére egyre többször olvasom, hallom, hogy ez, meg az a hely is kutyabarát lett, be lehet vinni. szóval talán fejlődünk!

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.03.27. 09:48:33

@sweeney todd: sokkal könnyebb azzal támadni (figyelmet elterelni), fulladjon meg minden kutya gazdistól, mint megmagyarázni, miért is kell a hatalomnak jó drága, dupla-tripla adminisztráció ráadásul úgy, hogy a polgárokat agyonbüntethetik mellette.

sweeney todd 2013.03.27. 09:56:11

@morgás joga mindenkit megillet: hát, én tuti, hogy ezért nem rohangálok az önkormányzathoz. a kutyámmal minden ok, regisztrált, chipelt, oltott (a kötelezőkön túl is), utlevele is van, akit érdekel nézze meg a nyilvántartásban. ha meg személy szerint tőlem akarnak valamit, akkor küldjék ki a kérdőívet, nem kötelességem az önkormi honlapjáról és a kerületi újságból tájékozódnom --, egyikbe sem néztem bele soha.

Tücsök1 2013.03.27. 10:36:05

Ma visszanéztem, mert érdekelt,hová jutott a diskurzus.Nem vagyok gyakorlott kommentelő,ezért nekem ijesztő ez a tömény frusztráltság és agresszió.Emberek!Hogyan jutottunk idáig!Egy ártalmatlan,de sokak számára fontos kérdés felvetése pillanatok alatt fordul hörgésbe és anyázásba.Megéri?A kutyások pusztulását kívánók ma éjjel jobban aludtak?DE hiszen nem is az volt a kérdés,hogy legyen kutya vagy ne legyen, hanem az, hogy mi értelme van az adatbázisok duplikálásának?Van-e értelme a rengeteg össze-vissza alkotott és agyonmódosított,betarthatatlan törvénynek?Én valamikor nem így képzeltem a demokráciát!Még ma is bízom abban,hogy lesz még úgy,hogy nem fogják agyonszabályozni az életemet,csak ott szólnak bele és akkor, amikor valóban kell.Akko majd jobban fogom tisztelni én is a törvényt.

makospacal 2013.03.27. 11:57:51

@sweeney todd:
Hidd el nem mindig rólad van szó. Miért veszed az egészet magadra?

Ez is azt mutatja, hogy vannak csoportok, mint a kutyatartók (tisztelet a kivételnek!), akikkel kapcsolatban soha nem lehet kritikát megfogalmazni.
Itt sem és soha semmilyen más fórumon, nem volt még olyan reakció a kutyások részéről, hogy pl "Hát igen, most hogy így összefoglaltad, már látom a te szemszögedből is, és tényleg gáz a helyzet. Megpróbálok kicsit jobban odafigyelni. Arrébb húzom a kutyát, hogy ne a kocsid felnijét, a házad falát a nyitott ablakod alatt hugyozzon. Vagy éppen ne a parkban a fűre letett bukósisakodat hugyozza telibe. Sőt szólok más kutyásnak, ha ilyet látok. Mert a problémát mi okozzuk."

Én ezt szándékosan tesztelem fórumokon, az életben meg kénytelen vagyok tesztelni, mert szólnom kell a tarthatatlan állapotok miatt.

És a reakció 100-ból 99-szer agresszió, "jogom van", ez közterület itt azt csinálok amit akarok, költözzek el ha nem tetszik, legyek én toleráns és tűrjek(????), de a kedvencem az állatgyűlölőzés :))),stb...
Illetve rögtön a terelés másra: fűnyírás, gyereksírás, autók, galambok, csúnya nők, bringások ésatöbbi.

Ennyi, ilyenek vagyunk mi magyarok, ez szomorú tény. És meg is engedik nekünk.

Nyugaton ezt úgy oldják meg (normális helyeken, pl német nyelvterületeken), hogy tiltanak, agyonszabályoznak minden olyat, ami a többi ember alapjogait sérti.
Simán feljelentenek, mint a picsa! Ezért van ott rend.

sweeney todd 2013.03.27. 12:05:01

@makospacal: hogy miért veszem magamra? :o

hát te általánosítasz folyamatosan! nem azt írod, hogy tisztelet a kivételnek, hanem a kutyások így, a kutyások úgy...

én pl olyan közösségbe járok a kuttyal, ahol alap a kutyaszar szedés. most akkor miért velem vitatkozol?

sweeney todd 2013.03.27. 12:08:33

@makospacal: amúgy engem is zavarnak az olyan gazdák, akik a kutyájuk után nem szedik össze. de ettől még nem fogok habzó szájjal rátámadni a neten az összes kutyásra mert az egyed hülye, nem az összes kutyatartó.

"Itt sem és soha semmilyen más fórumon, nem volt még olyan reakció a kutyások részéről, hogy ... Sőt szólok más kutyásnak, ha ilyet látok."

hát ezt pont bebuktad, mert én dupla adag zacskóval szoktam járni és ha látom, hogy valaki nem szedi fel, akkor udvariasan a kezébe nyomok egyet.

amúgy vicces, hogy generáltál egy vadi új nicket, csak hogy fröcsöghess a kutyásokra.

sweeney todd 2013.03.27. 12:14:42

@makospacal: "És a reakció 100-ból 99-szer agresszió, "jogom van", ez közterület itt azt csinálok amit akarok, költözzek el ha nem tetszik, legyek én toleráns és tűrjek(????), de a kedvencem az állatgyűlölőzés :))),stb..."

még egyszer megismétlem a kérdést, mert nem válaszoltál:

mit zavar téged az én kutyám --, aki nem ugat, kutyapiszok sincs utána -- (mert velem vitatkozol itt és általánosítasz minde kutyásra) a közterületen?

sweeney todd 2013.03.27. 12:17:18

@makospacal: "És a reakció 100-ból 99-szer agresszió, "jogom van", ez közterület itt azt csinálok amit akarok, költözzek el ha nem tetszik, legyek én toleráns és tűrjek(????), de a kedvencem az állatgyűlölőzés :))),stb...
Illetve rögtön a terelés másra: fűnyírás, gyereksírás, autók, galambok, csúnya nők, bringások ésatöbbi.

Ennyi, ilyenek vagyunk mi magyarok, ez szomorú tény. És meg is engedik nekünk."

te meg fröcsögsz és kitiltanád kivétel nélkül az összes kutyát. hát igen, ez is magyar mentalitás. nem az egyeddel van baj, hanem az összessel.

sweeney todd 2013.03.27. 12:21:51

na jó, én itt be is fejeztem. ha valaki egy egész embercsoportot elítél néhány egyed hülye viselkedése miatt, azzal nem lehet vitatkozni. én is tudok sztereotípiákat a gyerekesekre, mégsem ítélem el a többséget. a hülye meber pedig akkor is hülye, ha kutyája van, ha gyereke va, ha vitorlása van...

én soha nem irtam olyat, hogy tiltsuk ki a kisgyerekeseket a parkokból (pl mert szemetelnek), de te meg a kutyák mentes városokat akarsz. most akkor ki az élhetetlen, antiszociális? mondjuk a te álom-utópiád szerencsére sosem fog megvalósulni, mert az embereknek szükségük van állatokra (is).

makospacal 2013.03.27. 13:02:12

@sweeney todd:
Látod pont erről beszélek. Nagyon felhúztad magad, feleslegesen, hiszen te vagy A kivétel. Ne vedd magadra. Még több ilyen kutyást, hajrá.
- Legalább kétszer írtam, hogy tisztelet a kivételnek
- Nem új a nicknevem, csak megváltozott az email címem ezért újra kellett regelnem. Legalább 3 éve blogolok. De nem is értem miért kell magyarázkodnom, nyilván trollnak gondolsz. Annyira vagyok az, mint itt bárki más.
- "te meg fröcsögsz és kitiltanád kivétel nélkül az összes kutyát"
ne legyél nevetséges, ilyet nem írtam
- " a te álom-utópiád szerencsére sosem fog megvalósulni"
Az én álom utópiám, hogy ne lássak olyanokat, mint a képeken, amiket fent csatoltam, megint nevetséges, amit írsz.

Csak egy kérdés a végére: neked van gyereked?

És tényleg ne daráljuk a fingot feleslegesen, mert részedről (és a kutyások többségénél TISZTELET A KIVÉTELNEK) totális értetlenség van, biztos még nagyon fiatal vagy.
Miért veled vitatkozom? Mert egyedül te maradtál itt vitatkozni :))

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.27. 16:29:12

@makospacal: és te ennek örülsz. Gratulálok. Ahogy annak az istenverte, dilettáns féregnek is, akiben egyáltalán felmerült az ötlet!
Aki még nem látott volna budapesti "kutyafuttatót": ezek többségükben kb. 5x10-20m-es ketrecek. A kutyáknak alig van esélyük a szabad mozgásra, nemhogy futásra...
És akkor jönnek ezek az agyatlan idióták, akiket tényleg pórázon kellene vezetni és kitalálják, hogy kizárólag pórázon vihető a kutya az utcára. Mi ez, ha nem állatkínzás? Ja, az az ilyen ostoba, aljas fidesznyikeket már nem érdekli.

Tea IWO 2013.03.27. 16:53:58

@sweeney todd:
"az enyém nem ugat, az ürülékét fölszedem, akkor miben is zavar téged?"

Semmiben nem zavar. Annak örülök, hogy mindenki fölszedi a szart és senkinek nem mukkan meg a kutyája. Legalábbis, ahogy elmesélik.
Pont olyan ez, mint a cigi. Amikor beszélgetek a neten dohányossal, akkor mindig kiderül, hogy egyik se fossa a füstjét a megállókban, már a tiltás előtt se tette. Hát hogyne :)
És persze nem dobálja el a csikket, hanem elviszi a szemetesbe, ahová való. Hogye, persze :)
Az a szomorú, hogy ez akár igaz is lehet, csak azt kell megérteni, hogy ha tényleg te vagy az a tízből egy, aki normálisan kutyázik/cigizik, akkor is keményen rá kell menni ezekre a dolgokra, mivel a tízből kilenc bizony telibeszarja. Gondolom, te se vagy vak és te is léptél már kutyaszarba és gázoltál már csikkekbe. Ugye?

@proxy user: Miért, anyád is már szabadon sétálgat? Az veszélyes :(

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.27. 17:04:56

@morgás joga mindenkit megillet: úgy fest, kár volt törölni a tegnapi felhívást. A rendőrökkel ugyan beszéltem, de végül abban maradtunk, hogy egy elmebeteg nem ér annyit, amennyi papírmunkába kerül. De amint a tények mutatják, ez nem csak pillanatnyi elmezavar volt nála. :(

----
Szóval: ha valakit még megfenyegetett ez a Tea IWO nickű egyén és hajlandó a rendőrségen is továbbvinni az ügyet, kérem, keressen meg privátban!

makospacal 2013.03.27. 18:09:41

@proxy user:
Kacsintottam ember.

Ja még ezt is írtam tegnap:
"De ha a többség sokat rázogatja a pofonfát, egyszer le fog esni egy..."
Hát tessék, leesett.

Maguk a kutyások hízlalták túl nagyra a problémát, detto, mint a bagósok. Meg is kapták/kapják/fogják kapni folyamatosan.
Volt rá lehetőség kultúráltan "kedvtelni". Nem sikerült.

És ha már fideszeznek itt egyesek:
Összességében hihetetlenül dilettáns féreg bicskanyitogató egy banda, de amit a dohányzással és most az ebtartással kapcsolatban tesznek az közel sem tökéletes, sőt.... de legalább elkezdtek tenni valamit, ami a nemdohányosok és a kutyát nem tartók emberek(!) érdekeit próbálja védeni.

És ismétlem: lehet nyugodtan felháborodni, de addig örüljetek, amíg pl. nem kötik vizsgához a kutyatartást (értsd: a leendő gazda képességeit, körülményeit, lakóhelyét felmérni, hogy alkalmas-e a feladatra), vagy amíg sűrűn urbanizált környezetben nem tiltják be teljesen, vagy nem vezetnek be mindenhol kötelező és nagymértékű ebadót.

Szóval nyugi, még mindig sokkal jobb itt (kérdés kinek) mint külföldön sok helyen.

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.27. 18:54:52

@makospacal: a nagyja nem igazán neked szólt, csak igyekeztem rövidre fogni a mondandómat. A smiley meg manapság akármit jelenthet. Régen tudhatta az olvasó, hogy valóban azért van ott, mert... Most akár lehetett volna egy kis aljaskodás is, hogy "neszebaszdmegénmegmondtam".
Erre a feltételezésre okot is adtál korábban, ha jól emlékszem.

A fidesz egyik nagy baja a dilettantizmusa mellett, hogy terrorizálja az embereket. Egyik legfőbb gondjuk, hogy mit, hol, hogyan tiltsanak, még mi mindenért lehet büntetéseket behajtani. Nem nevel, adót szed. Most épp a kutyások vannak soron, de jönnek a kötelezően szelektív szemétgyűjtéssel ÉS büntetnek, ha nem megfelelően csinálod és sorolhatnám a végtelenségig, hogy hány területen fenyegetik az átlagembert, miközben ők maguk mindenre szarnak. Tisztességre, emberi kommunikációra, alkotmányra, EU-ra, mindenre.

sweeney todd 2013.03.28. 09:32:20

@makospacal: " ...biztos még nagyon fiatal vagy."

azért lottóba sok pénzt ne fektess a megérzéseid alapján: elmúltam 30. :)

sweeney todd 2013.03.28. 09:34:59

@proxy user: felháborító! felén a kutyafuttató konkrétan 3 négyzetméter. egyetlen egy jó futtatót ismerek a Szentistván park mögöttit.

minket még nem is annyira érint a dolog, hisz az enyém rendesen le van mozgatva, hétvégén kutyasuli erdőzéssel összekötve, heti 2 agility, jár velem kocogni... de akinek erre nincs lehetősége, ideje, az hova viszi majd az ebét?

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.28. 09:46:04

@sweeney todd: az látod, eszembe sem jutott. Bár azt inkább nevezném kutya wc-nek, mint futtatónak.
De nem túl messze ott a Lőportár és a Tüzér utca sarkán egy, ahol régebben gyakran láttam két hatalmas dogot. Jó, ez nem egy futkározós fajta, de nagyon sajnáltam őket, hogy abba a szűk ketrecbe vannak beszorítva, azon kívül nem rohangálhatnak. :(

sweeney todd 2013.03.28. 09:56:34

@proxy user: nem tavaly múltam 30. :)

remélem nem szavazzák meg. én ha van 2 szabad órám, akkor a ligetbe járunk. ifiúr nagyon jól szocializált, imád bandázni, ott pedig mindig vannak játékos kutyuk. de mondjuk őt a heti 2 kocogás, 2 agility, 2 suli eléggé lefárasztja.

mi is inkább este, sötétedés után a szigetre megyünk, ha arra járunk és nem a Szentistván futtatóba. mondjuk a sziget közvilágítása egy nagy ló**r.

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.28. 10:05:39

@sweeney todd: én se... :(
A szar az egészben, hogy imádom a kutyákat, sokáig tervezgettem, hogy beszerzek egyet, max. az asszony kihajít vele együtt :) de végül arra jutottam, hogy biztosan lennének olyan napok, amikor nem tudom levinni sétálni, dolgát végezni stb., úgyhogy letettem róla. Így aztán marad, hogy a házbeli kutyákkal haverkodok, meg ha nem túl morcos a gazdi, akkor vadidegen kutyákkal az utcán. :)
Macskát bármennyire szeretem, messze nem ugyanaz, mint egy kutya. Most is sértődötten gubbaszt a naccsasasszony a lakás túlsó végében, mert megpróbáltam beadni neki a gyógyszerét :)

sweeney todd 2013.03.28. 10:46:49

@proxy user: nekem szinte folyamatosan volt kutyám, qaz előző 17 évesen halt meg, ő még a családé volt, a labit viszont már önálló, felnőttként teljesen egyedül vállaltam be.

a volt kutyám halála után nekem maga a kutyás lét is hiányzott. szeretek kutyát sétáltatni, azt a fajta rendszerességet, ami egy kutyához kell.
hatalmas fíling pl együtt erdőzni, tavazni! ráadásul a retri meg pláne seggbe kutya, hihetetlen szimbiózisba élünk, és a párom, barátaim is imádják!

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.28. 10:54:26

@sweeney todd: csak az a sok rohadt kullancs ne lenne! Őket meg részben a sötétzöldeknek köszönhetjük. :(

sweeney todd 2013.03.28. 11:01:25

@proxy user: enyémen vízálló kullancs nyakörv és spot is van, duplán készülünk! :)

sweeney todd 2013.03.28. 11:04:38

@proxy user: "de végül arra jutottam, hogy biztosan lennének olyan napok, amikor nem tudom levinni sétálni,"

ti többen lennétek rá, nem?

meg ha hétvégén fullra le van fárasztva, akkor nem halmozódik fel benne annyi energia, hogy probléma legyen 2 alig sétálós nap után.

sweeney todd 2013.03.28. 11:22:12

@proxy user: rajtam semmi. magamat kevésbé féltem, meg előbb észreveszem, mint a nagy bundában.

makospacal 2013.03.29. 13:40:34

@proxy user:
"Bár azt inkább nevezném kutya wc-nek, mint futtatónak."
hümm. saját portára is?
Tényleg egy kutyásnak is ugyanolyan rossz szarba lépni?
Nem támadólag kérdem... ;)

makospacal 2013.03.29. 13:47:24

@proxy user:
csak az a sok rohadt kullancs ne lenne! Őket meg részben a sötétzöldeknek köszönhetjük. :(
Mik azok a sötétzöldek?
Egyébként a klímaváltozáson kívül van még egy oka a kullancsok terjedésének sajnos, lásd a cikk "Sajnálatosan a honi hanyag turizmusnak köszönhetően..." kezdetű bekezdését:
www.eletforma.hu/eletmod/a_fovaros_kertjeibe_parkjaiba_is_betelepultek_a_kullancsok/

Itt csak kapargatják a problémát, de a margitszigeten a nagyrétért (is) felelős illető nyilatkozta, hogy nagyon nagy a probléma a kutyák által terjeztett kullancsokkal kapcsolatban.
Tömören kifejtette, hogy régen nem is volt kullancs a városban, azokat az ember hozta be lényegében a kutyákkal...

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.29. 13:47:38

@makospacal: ezt nem teljesen értem. Gyerekkorom óta nem volt kutyám. Amikor meg eljártam kutyát sétáltatni, még ott is összeszedtem a kutyaszart, ahol nem kellett volna.
Szóval ezt elég rossz helyre címezted.
Ráadásul értelmetlen is a kérdésed, mert amire reagáltál, az arról szól, hogy a roppant intelligens, egyáltalán nem diktatórikus, komcsi önkormányzatok kijelölnek egy 3x3m-es területet kutyafuttatónak. Na erre írtam, hogy a méretéből adódóan ez max. WC-nek elég.

makospacal 2013.03.29. 13:47:57

@sweeney todd:
A bölcsesség 35 után kezd jönni ;)
És gyereked van?

makospacal 2013.03.29. 13:53:11

@proxy user:
Nem, nem. Nem neked szól, hisz te rendes kutyatartó vagy ugyebár...
A kérdés azt akarta célozni, mint korábban is:
- egyrészt, eleve hogyan kerül szar az utcára
- másrészt, ha maguk a kutyások is oda tolatják, ahol maguk is sétálnak az milyen gáz már. Az most mindegy mekkora.
De tudom, hogy nem elégségesek a futtatók. De ami van azt miért wc-nek használják?

proxy user (törölt) · http://proxyblog.blog.hu 2013.03.29. 15:17:10

@makospacal: miért wc-nek használják? Mert másra alkalmatlan a többségük. :(