morgás joga 6.jpgÚjabb és újabb listák kerülnek elő - és csak reménykedhetünk, egyiken sem szereplünk. Ha pedig már rajta vagyunk, akkor legalább a lista készítőjének szempontjából a pozitív oldalon legyünk. Mert a negatív-pozitív besorolás ki tudja milyen hátrányt hoz majd, ahogy telnek-múlnak az évek - soha nem tudhatjuk, ki őrzi ezeket és esetleg 5-10 év múlva azért kapunk meg (vagy pont ellenkezőleg, azért nem kapunk meg) egy állást, mert valaki egyszer "jó katolikusnak", "zsidónak" vagy épp "ratyinak" nézett minket.

A legújabb lista-botrány a legpatinásabb egyetemünkhöz kötődik, a nemzeti büszkeséghez, az ELTE-hez, azon belül is a bölcsészkarhoz, ahol a gólyatáborba jelentkezőket listázta a Hallgató Önkormányzat. És milyen ideológiai alapon? 2005 óta a Jobbik dominálja a szervezetet, "Jobbik-tagok voltak a Bölcsészkar HÖK-elnökei: Szávay István, Nemes László, valamint a diáktüntetéseket támogató tanárokat mószeroló leveléről elhíresült Garbai Ádám is. Szintén a Jobbik-alomba tartozott a legtöbb alelnök és aktivista is." (hvg.hu)

A lista precíz, sok mindenre kiterjed - és bár az adatbázis egyik szerkesztője és a jelenlegi HÖK-elnök elismerte a listák létét, szerintük a kényesebb részleteket utólag hamisították oda. De milyen információkat is gyűjtögettek-tároltak és használtak fel azok, akik elviekben élvezik a diákok bizalmát? 

"A hallgatók neve, középiskolája, telefonszáma és pólómérete mellett a lista készítői jellemzést készítettek a gólyák világnézetéről, érdeklődési köréről, külleméről, pártszimpátiájáról. A táblázatban van két oszlop, ami csak kódokat tartalmaz arról, hogy a hallgató zsidó-e. A másik kódolt oszlop a pártszimpátiát tartalmazza: A=MSZP, B=LMP/SZDSZ, C= Fidesz, D=Jobbik." (fn.hir24.hu)

A listában szereplők megkapták a magukét, a szóhasználat pedig magáért beszél: "filmbuzi, ateista, Demszky-ismerős", vagy éppen "rendes néptáncos katolikus lány, pistának jó lesz :)", "Félvér lehet a kislány, és az összes képen óriási ribanc", "szerintem cigó", "biztos, hogy ratyi", "Kürt alapítványi iskola sok zsidó tanárral", "langy fideszes", "belpesti zsidó p...", "jó segg", "b...ni való egyiptológus". Tehát nemcsak rasszista meg homofób, hanem még hímsoviniszta is a lista - kérdés, a későbbiekben milyen hátrány érte azokat a hallgatókat, akik nem feletek meg a listakészítő kényes ízlésének. 

A lista okozta kár mérete egyelőre még ismeretlen: a HÖK pénzügyekkel is foglalkozik, ők diszponálnak a tanulmányi és szociális ösztöndíjak kiutalása fölött. Ráadásul funkcionáriusai buzgón foglalkoznak az egyetem "törvényes rendjével":

"az ELTE BTK HÖK elnöke feljelentette a rektornál azokat az egyetemi tanárokat, akik egyetértenek a Hallgatói Hálózat által szervezett tiltakozó akciókkal. Garbai Ádám szerint az oktatók bátorítják a jogsértőket, tovább rombolják az egyetem törvényes rendjét. Szerinte a tanulni vágyó hallgatókat a tanuláshoz való jogaikban sértik meg ELTE-s közalkalmazottak." (fn.hir24.hu)

De vajon milyen jogszabályokat sértett meg maga a HÖK? Mert ugyebár mások bemószerolása előtt azért jó lenne, ha saját házuk táján söprögetnének. Vegyük például az alaptörvényünket, íme egy-két az üggyel kapcsolatban említésre méltó részlet: 

"Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák.

Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.

Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához.

A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.

A nők és a férfiak egyenjogúak."

Igenám, de ki az ma itt hazánkban, aki szilárd erkölcsi alapokon tud fellépni az ilyen listázások ellen anélkül, hogy ellenzéki ármánykodásnak titulálnák az elvekért, vagy akár az alaptörvényben foglaltakért kiállást?

  • A kormány? Kétséges, főleg a nemzeti konzultációs-listák (aki nem küldi vissza, az elviekben nem kap újat, tehát lista van azokról, akik fittyet hánynak a konzultációra meg azokról is, akik lelkesen küldözgetik vissza a kérdőíveket), illetve a köznevelési törvény elfogadása és életbe lépése  után - mert ugyan lehet szép szavakat mondogatni ide-oda címezve, de összességében arra kell figyelni, amit tesznek, nem pedig arra, amit mondanak - ezt ugyebár már Orbán Viktor is megmondta. És akkor még nem is beszéltünk az ügynök-kérdés kérdéseiről.
  • A Fidesz, mint kormányzó párt? Ők már leszerepeltek a Kubatov-listával, amit ráadásul pont a Jobbik jelentett fel személyes adattal való visszaélés és választás rendje elleni bűncselekmény miatt.
  • A KDNP? Ők azok, akik kitalálták a hittan-erkölcstan bevezetését oly módon, hogy szeptembertől az összes elsős és negyedikes gyereket listázni fogják, melyik felekezethez tartozik.
  • A Jobbik? Az egyik oldalon harcos jogvédők, a másik oldalon viszont listákat gyárta(ná)nak saját maguk is - emlékezetes például Gyöngyösi Márton zsidó-összeírási javaslata

És igen, ebből a HÖK-lista slamasztikából elég nehéz lesz kikerülni - a belegabalyodás már el is kezdődött, amikor a készítőként megnevezett Silhavy Máté védekezésül elmondta, az általa készített listához az évek során több száz egyetemi hallgató hozzáférhetett, így bárki manipulálhatta azt.

Kérdés, ha hiszünk neki,

  • hogyan történhetett az meg, hogy ennyien hozzáférhettek a listához és ily módon manipulálhatták?
  • Ki engedte oda őket a géphez, miért nem volt például jelszóval védve a fájl?
  • Vajon - ha tényleg manipuláltak - melyek voltak az eredeti adatok, szerepelt már benne például a két kódolt oszlop?
  • A listában szereplők tudták, hogy ilyen lista készül róluk? Megismerhették, mi van benne, reagálhattak rá, kikérhették maguknak, ők nem zsidók vagy épp nem cigányok?
  • Ha észrevették a manipulációt, mit tettek ellene? Mert aki készítette a listát, annak valószínűleg komoly helyismerete volt, különös tekintettel a személyes részletekre. - mert vajon ki minősíthet és milyen alapon bárkit is "egészséges világlátású, klassz csaj"-nak?  
  • És ha már a törvényességnél tartunk, vajon megfelel-e a személyes adatok kezelésének a HÖK módszere, vagy rájuk nem vonatkoznak szabályok? És ki az, akinek ellenőrizni kellett volna hosszú évek folyamán, hogy a HÖK adatkezelése megfelelő-e? Az egyetemnek? A HOÖK-nek? 

Az további kérdéseket vet fel, hogyan sajátíthatta ki egy párt a hallgatói önkormányzatot, és hogyan használhatja az irodát bárki is politikai célokra: 

"Az atv.hu szerint a bölcsész- és jogi karon domináns a Jobbik jelenléte és általában is kimondható, hogy az ELTE-s hallgatói önkormányzatok a politikai élet és az egyetemi karrier tekintetében is jó ugródeszkának bizonyultak a párt tagjainak.  A dokumentumok azt látszanak igazolni, hogy az ELTE BTK HÖK tevékenysége összefügg a Jobbik pártépítésével. A portál szerint egyértelmű, hogy a HÖK-irodákat Jobbik-bázisként is használták a szórólapozáshoz és a Hazai Pálya című pártkiadvány terjesztéséhez." (fn.hir24.hu)

Arról pedig, hogy az évek folyamán ez hogyan alakulhatott ki, részletesen a Magyar Narancsban lehet olvasni, és az "Aktív fiatalok" kutatás sem szolgált túl biztató képpel a bölcsészkarokat illetően:

"A Jobbik népszerűsége egyrészt életkorfüggő is, mivel a legfiatalabbaknál, azaz a 20-21 évesek körében a legnagyobb a párt támogatottsága. Másrészt erősen függ az intézményektől és karoktól is: a kutatás eredményei egybecsengenek a Debreceni Egyetem vizsgálatával, mely szerint az első generációs értelmiségiek gyűjtőhelyének számító karokon, ahol erős a férfidominancia – agrár-, műszaki, informatikusképzéseken –, átlag feletti fogadókészség tapasztalható (40-50 százalék) a szélsőjobbos ideológiák iránt. Szemben a többgenerációs értelmiségieket képző egyes elitkarokkal, vagy az ugyan első generációs, de női többségű képzésekkel szemben, mint a szociális, egészségügyi vagy pedagóguskarok. A jogi és igazgatási karokon is első a Jobbik, de nem sokkal marad le a Fidesz és az MSZP. A medikusoknál messze legelső a Fidesz, a második helyen az LMP és a Jobbik áll holtversenyben. Az LMP a bölcsész-, a pedagógus- és társadalomtudományi hallgatók körében a legnépszerűbb. 

A vidéki nagy egyetemeken a Jobbik dominál, például a Miskolci Egyetemen vagy a Nyugat-Magyarországi Egyetemen legalább 50 százalékos a támogatottsága. A fővárosban viszont, például a Budapesti Corvinus Egyetemen vagy az ELTE-n egyértelműen a Fidesz és az LMP vezet, a Jobbik sokkal rosszabbul áll, míg a BME-n a Fideszt a Jobbik követi.
A kutatók a politikai szélsőségek felé tolódás egyik okát a felsőoktatás eltömegesedésében, az első generációs értelmiségiek arányának megugrásában látják, ami a hagyományos értelmiségi értékrend átalakulásához vezet. A fiatalok politikai kultúrája, gondolkodásmódja ugyanis leginkább a szülők iskolázottságától függ, s a politikai szocializáció hiányosságai már jóval az egyetem előtt kialakulnak. Nagy hiányossága a közoktatásnak, hogy a szükséges készségeket és ismereteket nem sajátítják el a gyerekek, amelyek megvédenék őket a problémákat leegyszerűsítő, ordas eszmékkel szemben.
„Másrészt a fiatalok legfőképp az internetről tájékozódnak, és ezt a Jobbik, illetve a hozzá kapcsolódó szubkulturális oldalak használják ki a legtudatosabban. Harmadrészt a Jobbik előretörése a többi párt ifjúságpolitikai kudarcából is következik, hiszen mára a Fidesz is elfordult a fiatalok világától, s ezt a teret foglalja el a Jobbik. Az elmúlt tíz év távlatában legfeljebb a Fidesz tudott kiépíteni egy stabil ifjúsági szervezetet, ugyanakkor a pártokon belüli fiatal csoportok hamar asszimilálódnak, és pusztán a káderutánpótlást szolgálják. Amúgy pedig a fiatalok jól jönnek önkéntes aktivistáknak a kampányidőszakokban” – jegyzi meg Szabó Andrea." (hetek.hu)

Lehet, hogy a kormánynak nem is a bölcsészképzéssel van baja, hanem a Jobbik helyi kirendeltségeit szeretné  a leépítéssel megszüntetni, az egész csak a politikai rivalizálásról szól?

 

Egy biztos, bármi is lesz az HÖK-lista ügy kimenetele, a bölcsészképzésre vetülő árny évekig kísérni fogja mind az ott tanulókat, mind az ott tanítókat. Meg azokat is, akik valaha ezen a karon koptatták a padokat. És míg a kormány indokot keres arra, hogyan végezze ki a bölcsészképzést és hogyan keltse a lehető legrosszabb hírét a bölcsészeknek, úgy néz ki, az egyetemnek és a HÖK-nek ez sikerül minden külső segítség nélkül. 

 .

Előzmény: Hány lista egy élet?

Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének közleménye a témában, részlet:

"Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) értelmében a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, illetve az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat különleges adatnak minősül. A különleges adatok az Infotv. értelmében fokozottan védett személyes adatok, amelyek kezeléséhez törvényi felhatalmazás hiányában az érintettek írásbeli hozzájárulása szükséges.

Az üggyel kapcsolatos sajtóhírek szerint az ELTE BTK HÖK adatbázisához 150-200 hallgató fért hozzá, és bárki beleírhatott, aki bejárt a HÖK irodáiba. Az ilyen listák harmadik személyek számára  történő megismerhetővé tétele jogalap nélküli nyilvánosságra hozatalnak minősül, és súlyosan sérti a tisztességes és a célhoz kötött adatkezelés elvét, valamint az Infotv.-ben meghatározott adatbiztonsági követelményeket is. 

Ez a tevékenység továbbá sérti az emberi méltóságot, az érintettek jóhírnevét, becsületét. A becsmérlő, szélsőséges véleményformálással, illetve valótlan tények állítása kapcsán leginkább az érintett jóhírneve csorbul. A Ptk. 78. §-a alapján a személyhez fűződő jogok védelme kiterjed a jóhírnév védelmére is, így az érintett a Ptk. 84. §-ban meghatározott polgári jogi igényeket támaszthatja a lista készítőivel szemben. Mindazonáltal a Hatóság álláspontja szerint a kifogásolt jogsértés, súlyára tekintettel a Btk. 177/A. §-ába ütköző, visszaélés személyes adattal vétsége törvényi tényállását is kimerítheti. A különleges személyes adatokkal való visszaélés ezen bűncselekmény minősített esete. Felmerülhet továbbá a Btk. 179. §-ban meghatározott rágalmazás vétségének, illetve a Btk. 180. §-ba foglalt becsületsértés vétségének gyanúja is. Azt, hogy a fenti bűncselekmények valamelyike megvalósult-e, büntetőeljárás keretében a bíróság tisztázhatja, amennyiben az érintett feljelentést tesz" (Közlemény)

Most már csak az a kérdés, ki fog feljelentést tenni az ügyben - ki fogja felvállalni, hogy "faszakalap újpestdrukker", "lenehozzukakurvaannyát", "tipikus hülyepicsa", esetleg "kis liberó buzigyerek"?

Amennyiben tetszett, csatlakozz Facebook csoportunkhoz!

 

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://morgasjoga.blog.hu/api/trackback/id/tr115091698

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

willdataa 2013.02.19. 18:43:37

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Izraelben faji alapon listázzák az állampolgárokat.

Bizonyíték:

img2.indafoto.hu/1/1/163195_737719dd206d51cd97927fb8a9af613d/17942299_657b14ced4e08da1ea367f3fdbd420c0_l.jpg

Ebből következik hogy a listázás nem lehet náciság, mert ha az lenne akkor Izrael náci ország lenne.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.02.19. 18:47:59

@willdataa: és miért is releváns jelen ügyben, hogy mi van Izraelben?

willdataa 2013.02.19. 18:48:59

@morgás joga mindenkit megillet:

Azért mert bizonyítja hogy a listázás az nem lehet náciság.

lehet más a propaganda 2013.02.19. 19:02:18

Az Elte bölcsészkar egy óriásira felgyülemlett trutyi, a nagyrészben a múltból ittfeledett oktatói gárdájával együtt. Ebbe a szarosbödönbe csapott most egy jó nagyot a Haha partizánkodása, meg a kölcsönös szardobálás a HÖK-kel. Jobb nem lesz tőle a híre az biztos

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.02.19. 19:05:09

@willdataa: csak alaptörvénybe meg egy csomó, itt-ott sarkalatosnak is minősített törvénybe. És ezek a magyar törvények, mindenkire vonatkoznak. (mondjuk arra, hogy az izraeliek mit csinálnak Izraelben nem, de ez a kérdés továbbra sem releváns).

A törvény szempontjából az sem érdekes, ki milyen ideológiai hatásra szegi meg őket - vannak adatkezelési szabályok, be kell őket tartani és kész. Még a HÖK-nek is.

willdataa 2013.02.19. 19:11:31

@morgás joga mindenkit megillet:

Csakhogy a hazai cionisták nem elégednek meg azzal hogy a listázás az alaptörvénybe ütközik, hanem odáig mennek hogy egyenesen náciságnak minősítik, miközben az általuk támogatott országban az a hivatalos eljárás.

lehet más a propaganda 2013.02.19. 19:13:42

"Lehet, hogy a kormánynak nem is a bölcsészképzéssel van baja, hanem a Jobbik helyi kirendeltségeit szeretné a leépítéssel megszüntetni, az egész csak a politikai rivalizálásról szól?"

Honnan veszi a posztíró, hogy a kormány áll a lista nyilvánosságra kerülése mögött?

Ezt ugyanis aligha hinném. Egyrészt nem vagyok híve az összeesküvés-elméleteknek, másrészt elég nyilvánvaló az időbeli egybeesés a HÖK rektorhoz intézett feljelentő levele, és a lista mai megszellőztetése között

A listához sem a kormány férhetett hozzá, hanem a Haha. Vagy éppen ő csinálta? Mert még semmit se tudunk a valódiságáról

Lucky Larry Silverstein 2013.02.19. 19:22:12

Qrvanagy a botrány, az ATV meg 3 blogger is foglalkozik vele.

Asszem felszámolják az ELTÉt.

Lucky Larry Silverstein 2013.02.19. 19:31:09

@morgás joga mindenkit megillet: mondjuk arra, hogy az izraeliek mit csinálnak Izraelben nem, de ez a kérdés továbbra sem releváns).

- Már hogyne lenne releváns. Ha már az ATV kaparta elő ezt a HaHával.

Tamás Csacsicska 2013.02.19. 19:33:08

A gerinc, kedves ifjak, a gerinc - na az hiányzik belőletek.

flamer 2013.02.19. 19:40:35

@morgás joga mindenkit megillet: A kolléga így jelzi, hogy ő náci. Más értelmet nem kell keresni benne. Se a kommentben, se a kommentelő fejében.

billy reed 2013.02.19. 19:40:42

Hallgatói Önkormányzat, mi?
Naná, igen.

Mit lehet erre mondani?
Ész megáll.

annamanna 2013.02.19. 19:48:52

@willdataa: Kösz hogy felraktad, ezt a fotót megjegyzem. Tudni kell, honnan fúj a szél. A rasszista szél mindig UGYANONNAN fúj, fúj, fúj, fúj. :)

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.02.19. 20:09:10

@willdataa:

Ez nem listázás. Szerepel az okmányban a nemzetiség, ennyi.

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.02.19. 20:18:14

@lehet más a propaganda: elnézést, ha úgy jött volna le a posztból, hogy a kormány szellőztette meg a listát, ez tuti nem szerepel a Morgás Joga összeesküvés-elméletei között.

Összefüggés inkább a Jobbik bölcsészkaros dominanciája, illetve a Fidesz bölcsész-ellenessége között lehet. De ez is csak kérdés, semmi más.

Lucky Larry Silverstein 2013.02.19. 20:22:16

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Hát azért lenne visítás, ha a magyar útlevelekbe beleírnák hogy zsidó cigány stb.

babakék 2013.02.19. 20:25:20

@willdataa: Egyszerúen idióta vagy. Neked Izrael lenne az etalon?

kohn-orsós-munteanu-francois 2013.02.19. 20:25:36

@willdataa:

neked is egy rabbi megkúrta a csajod
mindenhova kommentálsz hogy Izraelben így meg úgy, ki a faszt érdekel szerinted????

jog-ász 2013.02.19. 20:29:55

nem náciság a listázás hanem alávaló köcsögség, remélem egyik sem meri kinyitni az álszent, álerkölcsös p.áját ezek után..

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.02.19. 20:31:00

@Lucky Larry Silverstein:

Mo-n ez sosem volt szokásban. Trianon előtt is csak az anyanyelvet tartották hivatalosan számon és a vallást. Horthyék alatt meg csak a vallást. Ez akkoriban rajta volt nagyon sok személyes okmányon. A szovjeteknél meg a nemzetiség szerepelt a személyiben is.

lehet más a propaganda 2013.02.19. 20:37:01

@morgás joga mindenkit megillet:
"Összefüggés inkább a Jobbik bölcsészkaros dominanciája, illetve a Fidesz bölcsész-ellenessége között lehet. "

Látom nagyon igyekszel, hogy előállítsad a fából vaskarikát négyzet alakban

lehet más a propaganda 2013.02.19. 20:38:34

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:
Nyilván, mert a Fidesz szokott kiszivárogtatni az ATV-n keresztül

komplikato 2013.02.19. 20:50:41

Nekem ami marhára érdekes a sztoriban, hogy a Jobbik és pár szimpatizánsuk habzó szájjal körbeugatta a HAHA-t, talán joggal is, erre kiderül, hogy a HÖK-öt eddig is zsinóron rángatták és a HAHA-t is manipulálták. És még listáznak is, ez valami hülye mánia lehet?

Magyarán szólva "segget csináltak a szájukból" MEGINT.

komplikato 2013.02.19. 20:52:21

@lehet más a propaganda: Ha érdekükben áll? Simán.
Nem tudom figyeled vagy sem, de a HÖK nem volt elég kezes elmúlt hónapokban, most már az. Meg valami furcsa dolog készül amikor a Jobbikot egy Miép feltámasztással ijesztgetik Ezek szerint ők sem voltak elég kezesek vagy nem elég lelkesen nyaltak és mentek baszogatni a többi ellenzéki csoportot.

komplikato 2013.02.19. 20:55:44

@Lucky Larry Silverstein: Nem nézek ATV-t, de az miért gáz ha az ATV egy megtörtént listázást előás és miért nem gáz amikor a szintén általam nem nézett HírTV kamu híreket gyárt, lebukik és még bocsánatot sem kér? (Tudod a nyugdíjas otthonban sorozatban öli az öregeket téma ...)

Muzsikok közt 2013.02.19. 20:57:50

@komplikato: Mert az ATV izraeli televízió, így a híreit ennek megfelelően kell kezelni.

Alkibiádész77 2013.02.19. 21:04:29

Kicsit vicces, hogy a szerző folyamatosan azon pörög, hogy a BTK mennyire jobbikos, és erre bizonyítékul még be is idéz egy manapság publikussá lett kutatást, ami ennek pontosan az ellenkezőjét bizonyítja:
" A jogi és igazgatási karokon is első a Jobbik, de nem sokkal marad le a Fidesz és az MSZP. A medikusoknál messze legelső a Fidesz, a második helyen az LMP és a Jobbik áll holtversenyben. Az LMP a bölcsész-, a pedagógus- és társadalomtudományi hallgatók körében a legnépszerűbb."

gabest1 2013.02.19. 21:17:39

@willdataa: Vagy azt, hogy listázi zsidó dolog?

radix 2013.02.19. 21:22:16

@Alkibiádész77: nagyon vicces hogy funkcionális analfabéta vagy

pástétom 2013.02.19. 21:22:17

@willdataa: Ezt tudod kihányni magadból, te ostoba, hogy mi van Izraelben??! BTK-t ismered, bazd meg? Elléggé törvényellenes szaga van ennek a dolognak.

komplikato 2013.02.19. 21:24:16

@Zuckerbrot: Mint írtam nem nézem, a hír meg féligaz, hamis vagy igaz lehet. A HírTV/MTI kamuhírgyártását semmi nem übereli, bár az Echo TV szektás áltudományos "dokumentum" filmjei sem kis pályásak, azokat se nézzük.

Viszont amit még súlyában kezelek azok többek között a te hozzászólásaid. Ezek az állandóan Izraelt meg zsidókat emlegető hülye összeesküvés elméletek simán kenterbe verik L. Rob Hubardot Xenuval együtt.

Nem érdekel Izrael. Az érdekel ami itt folyik, és baromira nem tetszik.
ha meg valaki nekiállna listázgatni ahogy a kollégáid itt megálmodták, akkor lehet felülvizsgálnám humán beállítottságomat és a kezébe adnám annak tökeit aki csak megpróbál ilyen törvényt benyújtani ...

Muzsikok közt 2013.02.19. 21:29:18

@komplikato: Örülhetsz mert itt is a zsidók csinálták:

HÖK: A lista hamis, az ATV kérjen bocsánatot!

A Hallgatói Önkormányzat állítja: soha, semmilyen diszkriminatív listát nem készítettek

A szervezet elnöksége határozottan visszautasítja azokat a vádakat, amelyek szerint az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi Karának (BTK) hallgatói önkormányzata bármikor, bármilyen formában hallgatókat diszkriminált, vagy listát készített vallási, etnikai vagy világnézeti hovatartozásukról.

A hallgatói önkormányzat (HÖK) elnöksége a szervezet hivatalos Facebook-oldalán tette közzé reagálását kedd délután. Azt írták, soha nem tagadták, hogy a gólyatáborban részt vevő hallgatókról regisztrációs adatbázist készítenek. Ez a jelentkezők által feltöltött adatokon kívül két információt tartalmazott, a gólyatábori csapatbeosztást jelölő őrsszámot, illetve a kollégiumi jelentkezést.

Hangsúlyozták: elutasítják azokat a vádakat, hogy ezeken kívül bármilyen más adatot rögzítettek a táblázatokban.
A közleményben felszólították az ATV-t, hogy bizonyítsa a hivatkozott listák hitelességét; mint megjegyezték, ezt már hétfőn is kérték a csatornától. Amennyiben nem a televízió munkatársai készítették "a birtokukban lévő hamis listákat", nevezzék meg a forrásukat - tették hozzá. A közleményben figyelmeztettek: ha ez nem történik meg, és az ATV nem kér bocsánatot szerda éjfélig, akkor a cikkben érintett jelenlegi hallgatói érdekképviselők a bírósághoz fordulnak hitelrontás, rágalmazás és becsületsértés miatt.

Hozzáfűzték: az atv.hu-n megjelent cikk számtalan valótlanságot tartalmaz az egykori és jelenlegi hallgatói képviselőkről.
Ebből is látszik, hogy az ELTE és a hallgatói önkormányzatok ellen "politikai hátterű lejárató hadjárat" folyik - jegyezték meg. A közleményben üdvözölték az ELTE döntését, hogy vizsgálatot indít az ügyben, hozzátéve: ehhez minden segítséget megadnak, remélve, minél hamarabb fény derül a rágalmazás hátterére.

komplikato 2013.02.19. 21:31:14

@Zuckerbrot: Azok után, hogy az elkövető díszfasz fosás okán törölte az FB profilját ezt ugyan meg nem kajálom ....

pástétom 2013.02.19. 21:34:09

@Zuckerbrot: Még meg is próbálják letagadni a letagadhatatlant?? Hitvány jobbikos csürhe, nem lehet bennük csalódni.

rurodatu 2013.02.19. 21:35:13

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:

De igen, az listázás, mert ami szerepel a személyi igazolványban, az szerepel a központi számítógépen is tehát listázva van.

komplikato 2013.02.19. 21:37:19

@Zuckerbrot: Végül is az MTI is beismerte a Napraforgó balhénál röpke 6 hét után egy egysorosban, hogy hazudtak. A HírTV kamu hírei után még ez se volt. Ha az ATV kamuzott, akkor nosza a hatóság verje rájuk.

De ha nem akkor a lista elkövetői kapják meg ami megilleti őket.

pástétom 2013.02.19. 21:43:26

@komplikato: Olvad el a Mandineren, ott a megszerzett lista belinkelve, ha már az ATV-nek nem hiszel.

komplikato 2013.02.19. 21:47:06

@pástétom: Ez mellé ment. Nem írtam hiszek vagy sem az ATV-nek. Plusz már láttam ott is a listát ...

pástétom 2013.02.19. 21:58:30

@komplikato: Az nagyon helyes, ha láttad, akkor viszont ennek az óvatoskodásnak semmi értelme a részedről. Azon majd el lehet elmélkedni, miért pont most kerűlt nyilvánosságra ez a listázási ügy, amit ma a médiából szerzett információim alapján már legalább 2005-től (!) rendszeres gyakorolt a jobbikfészek BTK HÖK. Valszeg nem a véletlen műve, de a szar felszínre kerűlt, és most ez a legfontosabb. Szvsz büntetőjogi kategóriás ügy, ezért meg kell lennie a jogi következményeinek.

rurodatu 2013.02.19. 22:07:43

@pástétom:

Olyan listát mint ami ott be van linkelve, néhány tucat Hit Gyülekezete aktivista is tud készíteni ha megkapja a neveket, megnézi az illetőket a Facebookon és odaír jobbikosnak vélt stílusban rövid jellemzéseket.Sem azt nem lehet bizonyítani hogy hamis, sem azt hogy eredeti.

EgyetemistaPartyzán (törölt) 2013.02.19. 22:09:59

Ohhh Jobbik... simán diszkriminálnak másokat, és ha tehetnék, még emberi mivoltuktól is megfosztanák a nekik nem tetszőket valamint demokrácia ellenesek.
De amikor őket gyanúsítják jogosan valamiért, egyből jön a magyarázkodás (zsidók és összeesküvés) és a demokráciára való hivatkozás (amit állítólag utálnak).
Jobbik = a kettős mérce és az ellentmondásosság manifesztációja

Muad\\\'Dib 2013.02.19. 22:11:04

@pástétom:
Te most játszod a naivat, esetleg soha nem jártál egyetemen, vagy csak szimplán tényleg ilyen naiv vagy? Nyugodtan lehet itt háborogni a hülye lobbikon, mert nem kár értük, de mindenki tudja a hök mindenhol úgy működött/működik, hogy pofára és hasonlóan elmés megállapítások alapján gyakorol kegyeket és büntet, a vezetőség pártszimpátiájától függetlenül. Pusztán az a különbség éppen ki, miért szívja meg.
Kár ezt kihegyezni egy pártra...

komplikato 2013.02.19. 22:12:30

@pástétom: Azt próbáltam az ATV-t szidó jóemberrel közölni, hogy nem az egy darab kétes hírforrás okán hiszem el ez igaz, hanem mert egy csomó ügy összefüggő láncolatának egy most már megkerülhetetlen darabja. És marhára nem tetszik ami összeáll belőle.

Ráadásul mint ha a Jobbikosoknak habzott volna a szája a HAHA irányába, hogy kik rángatják őket madzagon, erre meg kibújik a szög a szákból. Hmmm.

komplikato 2013.02.19. 22:13:47

@rurodatu: "Sem azt nem lehet bizonyítani hogy hamis, sem azt hogy eredeti."

Pont erre írtam, hogy ez nem biztos, mert érdekes dolgok lehetnek a fájlban ...

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.02.19. 22:14:38

@Zuckerbrot: javaslom, olvasd el a barikádos védekezést is, link a posztban. Abban azért kicsit más van ...

komplikato 2013.02.19. 22:16:17

@EgyetemistaPartyzán: Úgy általában ilyen szélsőséges elemekre a kettős mérce igaz. Például amikor a habzó szájú zsebnáci kikéri magának, hogy az ő csoportját vagy a hazáját, vagy a nemzetét belevonják egy kollektív bűnösségbe ... majd két percre rá bevonja kollektív bűnösség alá aki nem ért vele egyet, a zsidókat, cigányokat, szlovákokat, románokat, USA-t, EU-t meg aki csak létezik.
A vicc az, hogy el se lehet nekik mondani, mi ezzel a baj. Nem képesek felfogni.

neoteny · http://word.blog.hu 2013.02.19. 22:18:23

"A nők és a férfiak egyenjogúak."

Ez azt jelenti hogy ha már listázás folyik, akkor a hímek seggét is értékelni kell?

rurodatu 2013.02.19. 22:19:40

@EgyetemistaPartyzán:

A kettős mérce kifejezés már foglalt, kettős mérce = Izrael, cionisták.

Muad\\\'Dib 2013.02.19. 22:22:07

@komplikato:
"...majd két percre rá bevonja kollektív bűnösség alá aki nem ért vele egyet, a zsidókat, cigányokat, szlovákokat, románokat, USA-t, EU-t meg aki csak létezik..."
Nem kötekedésképpen, de ez így kicsit sántít, és csúnya torzítás. Az EU-t, meg az USA-t nyugodtan nevezheti bárki bűnösnek, hiszen egy országot/közösségi szervezetet jelölnek, nem pedig annak polgárainak összességét. Németország/Magyarország/Szovjetunió/USA követhet el pl. háborús bűnt, ezt kijelenteni nem kollektív megbélyegzés. Azt mondani, hogy minden amerikai, német, magyar háborús bűnös, az már valóban kollektív bűnösség kikiáltásának felel meg.
Tehát az EU-t, USA-t, bármi egyebet kritizálókat nem kellene bevenni ebbe a körbe...

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.02.19. 22:26:38

@neoteny: pontosan. Nem szabadna leragadni a hímsoviniszta jelzőknél, mint a HÖK-ösök tették (vagy bárki, aki hozzáfért a listájukhoz), a nőknek is esélyt kell adni a pasik értékelésére, nem?
Kíváncsi lennék, vajon az értékelőket hogyan értékelnék a gólyatáboros csajok?

neoteny · http://word.blog.hu 2013.02.19. 22:29:20

@Muad\\\'Dib:

"Az EU-t, meg az USA-t nyugodtan nevezheti bárki bűnösnek, hiszen egy országot/közösségi szervezetet jelölnek, nem pedig annak polgárainak összességét."

Akkor tessék bűnösnek nevezni azt a vezetőséget/kormányzatot amelyik elkövette a -- feltételezett -- bűnöket, ne az országot.

Persze akkor kiderülne hogy a vietnami háború eszkalálásáért Johnson Demokrata kormányzata volt felelős és Nixon Republikánus kormányzata vetett neki véget. Amire rámutatni eléggé politikailag inkorrekt.

komplikato 2013.02.19. 22:34:25

@Muad\\\'Dib: Soha nem keverek össze egy országot annak percemberekből álló kormányával. Bár nálunk van valaki aki ezt nagyon szereti és saját magát meg a slepjét "Magyarországnak" meg a "Nemzetnek" beállítani.

Muad\\\'Dib 2013.02.19. 22:35:29

@komplikato:
Eben az esetben szerinted pl. mindenféle háborús jóvátétel jogtalan, hiszen nem lehet kizárólag egy kormánytól behajtani...

HaCS 2013.02.19. 22:37:35

Csak azt az "Aktív fiatalok" kutatást hagytad volna ki ebből!

Hányok az elitista megjegyzéseiktől, a nem megfelelően (torzító hatással) feltett kérdéseiktől, a fehér-fekete konzekvenciáktó@morgás joga mindenkit megillet: l.
Nem mellesleg semmilyen részletes adatot nem találtam az állítólagos statisztikáikról.

pástétom 2013.02.19. 22:38:07

@Muad\\\'Dib: Bevett gyakorlat mindenütt? Én ebben nem kívánok állást foglalni, annál rosszabb, de nem az én naivitásom itt a lényeg bazdki, hanem a lehetséges büntetőjogi következmények. Bár sajnos nincsen sok kétségem afelől, hogy egy párhetes hiszti után ez az ügy is megy a feledésbe.

HaCS 2013.02.19. 22:38:28

Upsz. Valami félrecsúszott.

Muad\\\'Dib 2013.02.19. 22:41:53

@pástétom:
Nem tudom, hogy nem tűnt fel eddig senkinek. Mint máshol írtam előre meg lehetett jósolni eddig azon egyetemeken, ahol megfordultam, kinek fog járni év elején kolesz szoba, és kinek nem. Így ment ez a hök-nél: Ezt megkeféltem, király, mehet koliba, igaz 10 percre lakik a várostól, na de nem gond. Ez lecsapott a kezemről egy nőt, sebaj, majd bejár 100 Km-ről. Ennek nem tetszik a feje, az nem szimpatikus, ezzel jót ittam, stb. Ez tényleg újdonság valakinek?

komplikato 2013.02.19. 22:42:04

@Muad\\\'Dib: Ha azt írom, hogy nem jogtalan, csak igazságtalan, mmert olyanok fizetik meg a köveztkezményeket akik közvetve nem tehetnek róla és választóként is csak igen közvetetten az megnyugtatna?

Vagy ha az ellenkezőjét írom és milyen jogtalan is volt két világháború után jóvátételt fizettetni kis hazámmal, meg elcsaklizni tőle területeket, az nyugtatna meg?

komplikato 2013.02.19. 22:45:30

@Muad\\\'Dib: Az, hogy te ezt tudtad, más meg nem, nem jelenti azt, hogy nem etikátlan. És akik elkövették itt kattognak hónapok óta etikáról, meg ősszéfűződésről, erre pár nappal alatt gyűlnek a kis ügyeik feljelentgetésről jelentésekről, manipulációról, puccs kísérletről és most itt ez a lista.

Nem az a lényeg újdonság vagy se. És éppen ideje lenne valaki odapörkölne ennek a "jó szokásnak" meg az elkövetőiknek.

rurodatu 2013.02.19. 22:46:14

@komplikato:

A Csehszlovákiának fizetett jóvátétel például abszolút jogtalan volt, mert Magyarország nem támadta meg Csehszlovákiát.

Muad\\\'Dib 2013.02.19. 22:47:21

@komplikato:
Mondjuk leírhatnád a véleményedet. Valamilyen felelősséget igenis kell vállalni. Nem lehet mindig az individuumok szintjén mozogni. Például nem bűnösök a második világháborúban elkövetett bűntettekért a magyarok=németek/szovjetek en bloc, de bűnös Magyarország/Németország/SZU, mint állam az általa elkövetett tettekért.

Muad\\\'Dib 2013.02.19. 22:48:30

@komplikato:
Ám legyen. Csak ne álljanak meg a lobbikos/fityeszes köröknél...

Bal 2013.02.19. 22:55:17

@pástétom: végignézve a listát, nekem elég evidens, hogy az ügy mögött annyi áll, hogy valamelyik hormonzavaros gólyatábori szervező a gólyatáborra jelentkezők facebook és iwiw profiljára ejakulált.

Az tényleg beteges, hogy valakinek volt ideje több száz jelentkezőt végigkeresni a neten, de egy szédült jobbikos kiskölökből azért nem kéne sem a magyar fiatal értelmiség összeomlását, sem villamosszéket vizionálni ...

rurodatu 2013.02.19. 23:00:19

@Bal:

Az eredeti lista kiegészítői lehettek akár Hit Gyülekezetés fiatalok is. Volt egy eredeti lista, amelyen nem szerepelt két olyan oszlop, amely a Hit Gyülekezete tulajdonában lévő ATV által bemutatott listán már szerepelt.

neoteny · http://word.blog.hu 2013.02.19. 23:00:36

@morgás joga mindenkit megillet:

Volt egy amerikai lány néhány évvel ezelőtt aki "megcsinált" kb. 15 férfit az első egyetemi évében -- és könyvet írt amiben kiértékelte őket (név nélkül).

Na az az igazi egyenlőség.

pástétom 2013.02.19. 23:02:06

@komplikato: Viszont van éppen különbség a között, hogy valami csak etikátlan ( max a munkahelyén érhet valakit emiatt retorzió), vagy a jogi felelősségrevonás gyanúját is felveti. Majd megtudjuk. Remélem, ha utóbbi bebizonyosodik, a nyomozóhatóság megteszi a szükséges lépéseket - függetlenűl attól bevett gyakorlat volt-e ez a "listázás" az egyetemeken vagy sem. Engem csak ez érdekel.

komplikato 2013.02.19. 23:12:18

@Muad\\\'Dib: Én se úgy gondoltam, ez olyan mint ha kicserélnél egy rossz alkatrészt egy kocsiban vagy hűtőszekrényben vagy akármiben ... egy másik rossz alkatrészre. És várnád működjön.

komplikato 2013.02.19. 23:13:43

@pástétom: Van különbség persze, itt a nem vicces, hogy másokat etikátlansággal vádoló csoportnak sikerült még etikátlanabbnak lennie. Persze gondolom ő szerintük nem gáz, ha jogilag nem aggályos. Szerintem meg de.

komplikato 2013.02.19. 23:14:55

@Bal: "de egy szédült jobbikos kiskölökből"

Kettő. És egyik nem véletlenül képviselő.

komplikato 2013.02.19. 23:17:23

@rurodatu: Mondom meg kell nézni a fájlt, benne lesznek a módosítások időpontjai ...

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.02.19. 23:27:37

@komplikato: szép kis csapda - ha ők csinálták a teljes listát, bukta. Ha nem ők, hanem "ismeretlenek" fértek hozzá, az is bukta. A második esetet már eleve bevallotta a listakészítője a helyreigazítási kérelmében:
barikad.hu/hiszteriakeltes_kamulistaval_tamadja_a_hok_ot_az_atv_honlapja

lehet más a propaganda 2013.02.19. 23:47:16

@komplikato:
Azt mondod, átvette a Fidesz az ATV irányítását? Ez felháborító! Bár őszintén szólva nem lep meg, mert olyan sz@r a műsora hogy emögött csakis a Fidesz lehet

komplikato 2013.02.19. 23:59:30

@lehet más a propaganda: Miért vette volna át? Attól még manipulálhat nem? Ahogy a HÖK is próbálta a HAHA-t.

zolij 2013.02.20. 00:11:03

azért a BTK HÖK belegondolhatott volna, hogy ha sárdobálásba kezdenek, akkor az ne m egyoldalú lesz. Ez a lista se véletlenül most szivárgott ki (akár valós, akár nem).

ubu1 2013.02.20. 00:27:02

Ahogy gyorsan átfutottam a kommenteket, senki sem beszélt még a vélemény nyilvánítás szabadságáról. Ha innen nézzük, teljesen más a helyzet.

Mondjuk, hogy:
1. Géza úgy gondolja, hogy Anikó "jó segg".
2. Le is írja ezt a gondolatát egy jegyzetbe.
3. Józsikának az a véleménye, hogy Béla "filmbuzi".
4. Józsi chaten elmondja a Béláról kialakult véleményét Gézának.
5. Géza a 2. pontban nyitott jegyzetébe bemásolja Józsival folytatott magánbeszélgetésének egy részletét. Ez máris egy két elemű lista.

Mi is van? Pár ember (néhány vagy néhány száz) véleményt alkotott másokról és ezt harmadik féllel vagy egymással meg is osztotta. Élt alkotmányos jogaival. Mégis az egészet másképp tálalják, hogy lehessen balhézni. Vihar egy pohár vízben.

Muzsikok közt 2013.02.20. 00:29:12

@zolij: Az van hogy az akár valós akár nem esetben a vádlónak kell bizonyítania/kivétel internetes blog ahol bárki kedvére hazudozhat/.

Igy az ATV ismét nagy szarban van, pedig nemrég kaszálta el a Médiatanács egy szintén Jobbikos ügyben.

Muzsikok közt 2013.02.20. 00:30:43

@ubu1: Szerintem bcs. fel sem merül de nem kell ahhoz bcs. hogy valakinek elrontsák a jó hírét.

komplikato 2013.02.20. 00:44:56

@zolij: Instant Karma. :D

@ubu1: Persze, persze, a világnézet, vallás, származás, politikai irány meg véletlenül beficcent két szexista bunkó megjegyzés közé.

@Zuckerbrot: Akinek nincs, sose volt jó híre, annál nehéz. Ismétlem a többi szeméttel együtt ami sorra derül ki HÖK, Jobbik, MTM vonalon elég valószínűtlen, hogy ez kamu. Kémkednek, listáznak, bomlasztanak, manipulálnak, feljelentgetnek. A gerincesség mintapéldányai ...

ubu1 2013.02.20. 00:46:29

@Zuckerbrot: Hát Péterfalvi Attila (a posztban el van írva mellesleg a neve) itt idézett irománya szerint viszont nagyon is bűncselekmény gyanús a dolog.

Kérdés tehát, hogy ha Józsi szerint Béla "filmbuzi", akkor az Józsi véleménye vagy Béla személyes adata.
Kérdés továbbá, hogy ha ezt az információt (vélemény vagy adat?) Józsi megosztja Gézával, akkor a vélemény nyilvánítási szabadságával él vagy visszaél egy személyes adattal.

komplikato 2013.02.20. 00:48:37

Ezek után ki az a beteg arc, aki HÖK-ös vagy Jobbikos előtt bármit mond tesz, aki nem közösíti ki őket a társaságából, aki nem ügyel, hogy NE legyenek a közelében, aki megbízik bennük, stb. Feltéve ha nem banda tag ő is?

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.02.20. 01:11:32

@ubu1: köszönöm a figyelmeztetést, az elírás javítva

Muzsikok közt 2013.02.20. 01:14:34

@ubu1: Akkor Péterfalvi tegyen feljelentést (ismeretlen tettes ellen).

komplikato 2013.02.20. 01:26:18

@Zuckerbrot: Az ELTE már vizsgálatot indított. Nem hiszem, hogy ne követné feljelentés mondjuk bármelyik érintett vagy pont az ELTE által.

Muzsikok közt 2013.02.20. 01:34:43

@komplikato: Persze ha már hírbe hozták az ELTÉt és felhívta egy újságíró a sulit, akkor illik annyit mondani hogy 'vizsgálatot indítottunk'.

Nyilván akcióba lendült az ELTE CSI csapata (miska bá a portás) hogy kiderítsék egy olyan emberről aki 4 éve ott volt HÖKös, hogy ő írta-e a doksit. Keménynek hangzik.

Muzsikok közt 2013.02.20. 01:43:07

@komplikato: Az a vizsgálat is nagy sikerrel zárult, ahol Gyurcsány szakdoliját keresték. Milyen kivizsgálást lehet várni olyan helyen, ahol egy diplomamunka minden példánya eltünhet nyom nélkül?

komplikato 2013.02.20. 02:25:49

@Zuckerbrot: Ja nincs illúzióm az ELTE vizsgálatával kapcsolatban, de elvárható, hogy vagy ATV vagy a két jó arc megkapja a törvény által amit érdemel.

Gyurcsány meg hol érdekel engem? Bukott politikus, zéró köztisztséggel.

felcsutisuttyo 2013.02.20. 06:09:30

Most már a hallgatóknak fel kell ismerni, hogy igenis politizáljanak, anélkül nem megy...elsöpri őket..ez a Gazember Csaló rendszer
.... ÉS IRATKOZZANAK BE VÉGRE de sürgősen AZ ERŐ-SZAKRA....
A Nemzeti Szarcsimbók csak erőszakból ért!!!!!Fodor Gábor megmondta az egyenes beszédben!!!

felcsutisuttyo 2013.02.20. 06:12:14

márc. 15 én a Diákok a szüleikkel együtt és az összes elégedetlen emberekkel és civilekkel és szakszervezetekkel és pártokkal EGYÜTT VONULJANAK AZ UTCÁRA(A SZOLIDARITÁS MÁR SZERVEZI) ...és mutassák be Orbán és bandájának a középső ujjukat!!!!!!!!!

tomwar 2013.02.20. 06:47:17

@willdataa: Nem csak az. A kommunistak is lelkesen listaztak, pl.
Mindketto szeretnivalo, kedves emberek gyulekezete, ugye?

Gazz 2013.02.20. 07:02:22

Vajon a HÖK-ös fickónak miért nem jut eszébe, hogy pld. lemondjon? Mert mondjuk egy nem gerinctelen ember ezzel kezdené.

lüke 2013.02.20. 08:14:42

@tomwar:
hu.wikipedia.org/wiki/B-lista
a múltat nem feledve :
törvényes eljárás azért remélem indul,az
"elhajló" listások ellen

Állítsuk meg a ......... 2013.02.20. 08:26:48

Tükörbe néztek ezek, mielőtt listáztak?

DezInf 2013.02.20. 08:47:36

Mennyi alvó jobbikos nick aktíválódott mostanában:))))
Rijadót rendeltek el ? :)))))))

gagauzz kalauzz 2013.02.20. 08:57:43

Ezeket a hökös köcsögöket azonnal ki kéne rúgni, mint a macskát szarni. Úgyis hiány van a jó szakmunkásból. :-)

Állítsuk meg a ......... 2013.02.20. 09:21:53

@gagauzz kalauzz:
Szerinted egy ilyen >>elöl Rómeó hátul Júlia<<, aki 12 éve pihen el egy ilyen HÖK álláson havi többszázezerért, az milyen szakmunkára alkalmas?

ggroland91 2013.02.20. 09:33:24

Nem hiszem el, hogy még ezt az ügyet is van pofája letagadni a mélyen tisztelt jobboldalnak. Mindenki tudja, hogy a jobbikosoknak elsődleges fontosságú, hogy ki a zsidó. Az ELTE-BTK Jobbikos kötődése pedig szintén vitathatatlan, gondoljunk csak Szávay István jobbikos ogy. képviselőre, aki HÖK elnök volt.
És persze a Jobbikosok ennek ellenére vitatják a sztorit. Nem csodálom, hogy a komoly hírgyűjtőportálok (hirklikk.hu, hírkereső) nem foglalkoznak a párt sajtójával.

béla a görög (törölt) 2013.02.20. 09:37:01

Szép!

Magyarul a kigyúrt kopasz miután mindenféle szűrés nélkül bemegy az egyetemre még agitál, szidja a rendszert amelyikben bejuthatott az egyetemre és odaszarik az asztalra (már bocs, de tisztelet a kivételnek erről az első generációs 'értelmiségi'ről valahogy ez jut eszembe)

Ja és KINEK A MEGBÍZÁSÁBÓL készültek a lista/listák?

Jóembert kirúgták-e már?
(vagy gyorsan benyomták képviselőnek valahová)

béla a görög (törölt) 2013.02.20. 09:46:39

@ubu1: ne próbáld kenni a szart.

A 'piná'nak nincs vallási/etnikai hovatartozása.
Ez a történet nem a 'pina' osztályozásáról szól.
(csak, hogy az egyszerűek is értsék)

Augustin 2013.02.20. 09:51:13

"Szerintem bcs. fel sem merül de nem kell ahhoz bcs. hogy valakinek elrontsák a jó hírét."

Igen, sajna évekre meg tudják alapozni valaki jó vagy rossz hírnevét, függetlenül attól, hogy az igaz-e, amit az illetőről terjesztenek. Viszont ez visszafelé is működik. Emlékszem, minket már a gólyatáborban annak idején azzal fogadtak a felsőbb évfolyamos lányok, hogy beszámoltak, kik a legnagyobb görények, kiket kell messzire kerülni...