morgás joga 6.jpgTegnap még kilenc nap volt hátra a dohánykoncessziós pályázatok beadási határidejéig, ma már tizenhét - megjelent a dohánykoncessziós pályázat módosítása. Ez várható is volt, különösen a hétfőn benyújtott törvényjavaslat tükrében, bár kétséges, ez a hosszabbítás mire elég. Vajon ennyi idő alatt

 • a parlament illetékes bizottságai megtárgyalják a javaslatot,
 • adnak hozzá egy-két módosítás módosítót,
 • megszavazzák,
 • a köztársasági elnök aláírja,
 • kihirdetik,
 • hatályba lép és
 • a tisztelt pályázatra jelentkezők még be is építhetik üzleti tervükbe az abban foglaltakat?

Ez az, amiben még Németh Lászlóné sem hisz.

A T/9863. számú törvénymódosítási javaslat 

a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény, valamint a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról

Mert mire is vonatkozik a törvénymódosítási javaslat? A legalapvetőbb pályázati kérdésre: mit is lehet majd árulni a Nemzeti Dohányboltokban. A válasz: majdnem mindent, ami egészségtelen, bár a csoki-cukorka-jégkrém valamiképpen kimaradt a felsorolásból, pedig ezek is lehetnek függés tárgyai. Plusz hizlalnak meg csipszadóznak, tehát végképp érthetetlen a nemzeti fejlesztési miniszter meg a kormány vonakodása ezen mennyei csemegéktől.

A majdnem végső lista a következő (véglegesnek ugyebár majd akkor mondható, ha megjelenik a Magyar Közlönyben):

„8. dohánybolt: nem mozgó (és részekre bontás nélkül nem is mozgatható), más üzlettől elkülönült, önálló üzlethelyiség, amelyben kizárólag
a) dohánytermék,
b) dohányterméket kiegészítő termék,
c) a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény Különös Rendelkezések rész I. fejezet 1. és 4. címében szabályozott sorsolásos játék és fogadás bonyolításával kapcsolatos termék,
d) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott szeszes ital,
e) a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényben meghatározott energiaital,
f) kávé [csomagolt kávé (ideértve az azonnal oldódó kávékivonatot is), vagy helyben is fogyasztható kávéital],
g) ásványvíz és üdítőital,
h) újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány,
i) jogszabály által meghatározott más termék
forgalmazható, és amely üzlethelyiség külső felületére tekintve dohánytermék nem látható, csak az üzlethelyiségbe belépve;” (T/9863. számú törvényjavaslat, 1.§)

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. javaslatával ellentétben a módosítás már nem csak az égetett szeszeket engedélyezné a dohányboltokban, hanem a szeszes italok teljes körét ("szeszes ital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat). Ennek valószínűleg nagyon fognak örülni a dohányboltok környékén már meglévő kisközértek és kocsmák is, hiszen az ő ügyfélkörüket is meg fogja tizedelni az újonnan nyitó, megszólalásig italboltra  hasonlító Nemzeti Dohánybolt.

A javaslatot jegyző fejlesztési miniszter az indoklásban kijelenti:

"Ez a törvényjavaslat – hasonló zsinórmérték alapján – a felnőtt fogyasztókat célzó szeszes ital, energiaital és kávé termékek forgalmazásával bővíti a dohányboltban forgalmazható termékek körét. A Dohánytörvény részbeni hatálybalépése óta olyan igény is megfogalmazódott, hogy a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység megfelelő – szerény – mértékű fedezetét a termékkör bővítésével is elő lehessen segíteni. Ezt a célt is szolgálja az, hogy a javaslat az újság, valamint az ásványvíz és üdítőital termékekkel bővítené a dohányboltban forgalmazható áruk körét."

Végre valaki nyilvánosan és közhitelesen bevallotta, az eredeti koncepció úgy, ahogy van, életképtelen, különösképpen a "dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység megfelelő – szerény – mértékű" fedezetére . Az indoklás érvelése ugyan sántít, mert ha csak a felnőttekre gondolnak, hogyan kerül a termékpalettába az üdítő, az újság meg az ásványvíz, amikor ezeket a termékeket a fiatalkorúak is korlátozás nélkül vásárolhatják? A javaslatból nem derül ki, hogy

 • a dohányboltokban ezentúl is csak 18 éven felüliek léphetnek-e be, 
 • ezekben az üzletekben kiskorúak újságot meg üdítőt vásárolhatnak-e,
 • vagy vásárolhatnak, de csak akkor, ha jó az idő, és az üzlet előtti szabad térre kitelepülve folyik a korhatár nélküli termékek árusítása,
 • vagy minden egyes dohánybolt kialakítható lesz olyan kétkamrás, megfelelően szeparált vegyesbolttá, mint amilyen a mikro, azaz a kétezer fő alatti településeken engedélyezett.

Az sem egészen világos, hogy a pályázatban preferált megváltozott munkaképességű tulajdonosoknak-alkalmazottaknak vajon hány százaléka lesz képes majd emelgetni a sörös és üdítős rekeszeket, illetve hogyan kívánja megakadályozni a jogalkotó, hogy a dohányboltok a gyakorlatban ne italboltokként üzemeljenek majd.

Az sem tiszta, vajon a kávé helyben fogyasztását hogyan képzeli el a jogalkotó? Kockacukor meg tej is adható majd hozzá? Otthon le kell főzni aztán termoszból árulni vagy komplett presszógép is beszerezhető, esetleg automatát lehet majd csak beállítani a sarokba? És helyben fogyasztani csak állva lehet majd, mint a lovak, vagy lehet betenni kisszékeket asztallal, esetleg jó időben kint is lehet majd kávézgatni az üzlet előtt napernyők árnyékában, a nagy, elrettentésül szolgáló tizennyolcas logó alatt?

A javaslat azt a kérdést sem rendezi, a külső üzlet-dizájn hogyan fog alakulni, ha a bent árusítható termékek döntő többsége reklámozható - nagy tizennyolcas logó, körbelőve kóla, kávé, ásványvíz meg sörreklámokkal? És hogyan lehet majd az akciókat hirdetni, ha nálunk vesz négy kólát a Nemzeti Dohányboltban, akkor az X benzinkút kap majd literenként 10 forint kedvezményt?

A törvényjavaslat azonban nemcsak a termékkört bővíti, hanem behozza a "dohánybolt előzetes üzemeltetése" fantázianevű lehetőséget, melynek a törvény indoklása alapján a célja az, hogy a koncessziós jogosultság leendő gyakorlója minél hamarabb piacra léphessen. Ennek érdekében a vámhatóságtól már beszerzett, de csak 2013. július 1-től érvényes engedély birtokában a dohányboltot már előzetesen is üzemeltetni lehet, így az új piaci szereplőt, vagy a régi piaci szereplő ezen új értékesítési helyét a fogyasztók mihamarabb megismerhessék. Mivel az engedély – illetve a dohánybolt, amelyre az engedélyt kiadták – már létezik, de még nem érvényes (mert nem lehet az a Dohánytörvény vonatkozó passzusának 2013. július 1-jei hatálybalépését megelőzően), ezért ezen előzetes üzemeltetést egy külön a vámhatósághoz benyújtott bejelentést követően lehet megkezdeni.

A DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE KIÍRT NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE

A dohánykoncessziós pályázati kiírás is módosult, és nemcsak a beadási határidő kitolása tekintetében, hanem például

 • módosult a beadás határidőben megtörténtének számítási és bizonyítási módja (ezentúl nem a beérkezés, hanem a postára adás időpontja a mérvadó, tehát nem kell azon aggódni, csiga-e a posta, illetve elveszhet-e kézbesítés közben a dokumentáció)
 • lerövidítette az átutalási megbízásokra írandó szöveget, mivel az eddig megkövetelt betű- és számmennyiség egyszerűen nem fért ki a bizonylatokra
 • a kiírás módosítása előtt beadott pályázatok mellett a koncessziós jogért folyamodók beadhatnak egy új, alternatív pályázatot, kiegészítő jelleggel, ebben az esetben az eredeti pályázatot az alternatív pályázattal együttesen bírálják el
 • és végre azt is észrevette a minisztérium, hogy rosszul számolták ki az elérhető legmagasabb összpontszámot, mivel bizonyos feltételek együttállása esetén maximálisan nem 120, hanem 124 pont érhető el.

A puding próbája az evés, az még nem derült ki, a különböző nyilatkozatmintákat módosították-e oly tekintetben, hogy azok felhasználóbarátok legyenek - például a kitöltés során beférjen a megadott helyre az, amit a pályázó oda szeretne írni. Mert most ez nem minden esetben van így.

Az alternatív üzleti terv

Igazi ínyenc csemege az alternatív üzleti terv benyújtási lehetőségének indoklása azok számára, akik kételkedéssel viseltetnek a hazai jogbiztonság, illetve a kiszámítható üzleti környezet irányába:

"A Kiíró – tekintettel arra, hogy a dohányboltban értékesíthető termékek körének bővítésére irányuló jogalkotási eljárás van folyamatban az Országgyűlés előtt, ugyanakkor a Kiíró nem tudhatja, hogy ezen javaslat a szükséges támogatást megkapja-e – lehetővé teszi, hogy a pályázó egyetlen olyan alternatív üzleti tervet is benyújtson a pályázata részeként, amely – a benyújtott törvényjavaslat benyújtáskori szövegállapotára is figyelemmel – már számol azzal is, hogy

 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott szeszes ital;
 • a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényben meghatározott energiaital,
 • kávé (csomagolt kávé (ideértve az azonnal oldódó kávékivonatot is), vagy helyben is fogyasztható kávéital),
 • ásványvíz és üdítőital,
 • újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

is forgalmazható lesz a dohányboltban. Azaz: a pályázó pályázata legfeljebb két üzleti tervet tartalmazhat az alábbiak szerint:

egy olyan üzleti tervet tartalmazhat, amelyik még nem veszi figyelembe a termékkör esetleges bővítését, illetve

egy olyan alternatív üzleti tervet is, amely ezzel már számol.

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy az Üzleti terv és az Alternatív üzleti terv egymástól elkülönített, két külön dokumentumban nyújtandó be. Egyebekben – hacsak a jelen Módosítás másképp nem rendelkezik – az Alternatív üzleti terv elkészítésére az Üzleti terv elkészítésére vonatkozó előírások irányadóak." (pályázati módosítás és kiegészítés)

Tehát: mivel nincs elfogadott törvény, de majd biztos lesz olyan, aki pályázni akar, számolja ki a lehetőségeit így is meg úgy is, valamelyik majd csak bejön. Igaz, elméletileg még akár bővülhet is a pluszban forgalmazott termékek köre (például a csokival vagy akár szexshop-ban forgalmazható árucikkekkel), ha erre javaslatot tesznek a képviselők és azt el is fogadja a többség. Így az is elképzelhető, hogy sem az eredeti, sem az alternatív üzleti terv sem fog igazodni a 2013. július elsején hatályos szabályokhoz. 

És a teljes bizonyosság érdekében a pályázati kiírás azt is közli a figyelmes olvasóval, hogy

"Amennyiben a pályázatok benyújtási határidejének napján hatályos jogszabályok lehetővé teszik a fentebb részletezettek szerint az eredeti Pályázati kiíráshoz képest további termékek dohányboltban történő értékesítését is, úgy a Kiíró a pályázatok elbírálása során a pályázó által benyújtott – és ezen további termékekkel kalkuláló – alternatív üzleti tervet fogja figyelembe venni az elbírálás során. (pályázati módosítás és kiegészítés)

Még belegondolni is rossz, mi lenne, ha például a chips is bekerülne a forgalmazható áruk körébe meg a ropi. Az egész jól átgondolt rendszer kártyavárként omolna össze ...

És amennyiben azt gondolnánk, már mindent megtudtunk, amiről a témáról megtudni érdemes, hát csalódtunk, mivel a pályázatkiíró (és egyben az új törvénymódosító javaslat benyújtója), azaz a minisztérium már megint tolja el magáról a felelősséget:

A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy nem vállal – nem is vállalhat – felelősséget azért, hogy a folyamatban lévő törvényjavaslatot az Országgyűlés elfogadja, illetve az a pályázat benyújtási határidejét megelőzően kihirdetésre kerül. A pályázatok elbírálása – egységesen – a pályázatok benyújtási határidejének napján hatályos jogszabályi környezetre figyelemmel történik meg. Éppen ezért – a jelen módosítás közzététele napján – mindenképpen indokolt azt javasolni, hogy a pályázók a jelenleg hatályos szabályok alapján is készítsék el üzleti tervüket. (pályázati módosítás és kiegészítés)

Hát igen, a való világhoz szokott magyar kiskereskedő feltételezni sem merte volna, hogy egy, a koncessziós pályázati kiírást és a dohányboltok jövőbeni működését alapvetően befolyásoló módosítást akár olyan időpontban is benyújthatta volna a minisztérium, hogy az egész dohánypiac átalakítás ne tűnjön egy kapkodó, átgondolatlan, az érintett választópolgárokat feleslegesen hergelő intézkedés-kupacnak.

 

Az elkülönült üzlethelyiség, mint követelmény pontosítása

A pályázati kiegészítés pontosítja, a dohánybolt milyen esetekben minősül más üzlettől elkülönült önálló üzlethelyiségnek, azaz milyen feltételeknek kell meglennie ahhoz, hogy az üzlethelyiségben dohánybolt legyen nyitható (ha nem elkülönült üzlethelyiség, akkor nem nyilvánítható alkalmasnak). A feltételek immáron igen szigorúak: 

"Nem minősülhet azonban elkülönült önálló üzlethelyiségnek egy olyan bevásárló-központbeli üzlethelyiség, amely csak a bevásárlóközpont bejáratain át megközelíthető „sétáló” utcájáról érhető el, ha a bevásárlóközpont ezen sétáló utcája a bevásárlóközpont rendes nyitvatartási idején kívül (ideértve pl. az ünnepnapokat is) a vásárlók elől el van zárva, vagy a látogatók elől bármikor elzárható. Ugyancsak nem korlátozásmentes a megközelíthetőség akkor, ha a dohánybolt bejárata kapualjból közelíthető meg és a kapu nem állandóan nyitott. Nem felel meg az önálló üzlet kívánalmának az sem, ha egy, már meglévő bármilyen kereskedelmi egység jelenlegi bejáratát úgy alakítják át, hogy abban belülről egy “előteret” nyitnak, amelyből aztán a már meglévő bármilyen üzlet és az üzemeltetni kívánt dohánybolt külön-külön bejárattal válna megközelíthetővé, kivéve, ha ezen előtér 0-24 órán keresztül (ünnepnapokon is) nyitott és bárki számára megközelíthető." (pályázati módosítás és kiegészítés)

A bírálat technikai kivitelezése

Ha egyszer majd eljut odáig a pályázat, hogy lejár a határidő és megérkezik a sok-sok pályázat, következik a  bontás és a bírálat. Ez elsőre egyszerű folyamatnak tűnik, ám a termékkör bővítéssel valószínűleg sok új jelentkező akad majd, aki nekiáll üzleti tervet gyártani - elvégre immáron sokkal több méz van a madzagon. Az alapvető anomáliákról és a jogorvoslat mint ismeretlen fogalomról már szó volt a "Te is lehetsz dohányboltos?" posztban, most maradjunk a technikai kivitelezésnél:

"Valószínűleg legalább 8-10 ezer pályázat be fog futni (sokak szerint ennél jóval több), minden pályázathoz tartozik legalább 15 oldalnyi különféle nyilatkozat, egy vagy két 10 oldalas üzleti terv (a sima meg az alternatív), az üzleti tervekhez 5-15 oldalnyi melléklet, a pályázataimhoz és üzleti tervem alátámasztására még vagy legalább 10-15 egyéb dokumentumot fogok én is mellékelni, természetesen alternatívan duplán.

Mennyi idő kellhet egy pályázat elbírálásához? Először is gondolom elmegy az érkeztetéssel és iktatással meg az elemzőknek történő kiosztással is pár nap. Ezután jön a checklist jellegű ellenőrzés, gondolom bontással együtt nem vesz igénybe többet 20-25 percnél egy nagyon gyakorlott szakembernek, és az érvénytelenségi oknak számító hibák kiszúrása esetén már nincs is több dolog az adott pályázattal. Szánjunk mondjuk 5 percet az egyéb mellékletek felületes áttekintéséhez, akkor már csak a sima meg az alternatív 8-10 oldalas üzleti terv olvasása-elkülönítése és az azt alátámasztó számítások ellenőrzése, a üzleti terv mellékleteinek alapos átolvasása maradna hátra... Gyakorlott elemző szakembernek is legalább másik 20-30 perc kellhet ahhoz, hogy valamennyire áttekintsen egy üzleti tervet, de ennél inkább több. Ne felejtsük el, hogy közben pontozni kell, a pontokat gondolom fel kell vezetni valamilyen nyilvántartó és összesítő rendszerbe, biztos vannak egyéb adatrögzítési kötelezettségek... Ráadásul elvileg alaposan kellene az üzleti terveket, az azokat alátámasztó dokumentumokat értékelni, hiszen ezen múlik a pályázat pontjainak a fele...

Egy szakember túlórázva napi 10 pályázatot talán fel tud dolgozni... vagy esetleg többet? Hány szakemberre lenne szükség, hogy elvileg a pályázatok fontosságára tekintettel az összes pályázati anyagot (kb 50-70 oldal/ pályázat!) megbízhatóan ki lehessen értékelni 25 nap alatt, mind a 7 ezer koncessziós jogra? Vagy dolgozni fognak hétvégén is? Esetleg bíznak az elbírálás 30 napos meghosszabbításában?

Az ilyen fajsúlyos értékeléseknél általában mindig van egy második szint, aki jóváhagyja a beosztott első körös értékelését... Legalábbis illene valamilyen minőségbiztosítás jellegű folyamattal megtámogatni egy ilyen rendkívül fontos értékelési folyamatot.

Néhány héttel ezelőtt tudomásom szerint még nem volt apparátus a ND Nonprofit Zrt.-nél...

Elég nehéz hinni abban, hogy sok ezer (esetleg több, mint 10.000?) 50-70 oldalas pályázati anyagot érdemben és korrektül el lehet bírálni ennyi idő alatt... vagy pár hét alatt képes volt az állam összeszedni annyi valóban tapasztalt elemzőt, akiket ennyi idő alatt ki lehetett képezni az értékelési szempontok megfelelő és egységes alkalmazására? Erősen kétséges, ha pedig érvénybe lép a plusz 30 napos elbírálási határidő, az április végi eredményhirdetést feltételez. Alig két hónap maradna a július elsejei nyitáshoz, ráadásul ennek a határidőnek a bevállalásáért is plusz pont jár, de ha nem tartod be, akkor a koncessziós szerződés megszüntethető...  Eközben a törvénymódosítási javaslat engedni tervezi az előzetes üzemelést is, akár május elsejétől ... Miközben sokan csak az eredményhirdetés után fognak céget alapítani, koncessziós meg bérleti szerződést kötni, működési engedélyt a rugalmas és villámgyors hatóságokkal egyeztetni, üzlethelyiséget kialakítani, lematricázni, a szállítókkal leszerződni, stb. A kiírás "sajátosságai" miatt a legtöbb meglévő trafikos is új cég alapítására szorul(na, ha nyerne).

Ha ezt valaki tényszerűen végiggondolja, akkor nem véletlen, hogy hallani olyan pletykákat, hogy egyszerűbb az értékelés, ha már van olyan értékelési segédlet, amin a szempontrendszer nem a referenciák számát, az üzleti terv alaposságát, alátámasztottságát, a tapasztalatot, stb. minősíti, hanem a pályázó nevét... Akkor persze elég a 30 napos elbírálási határidő...

Abban is egyedi ez a pályázat, hogy semmi sem nyilvános, sem a bontás, sem az eredményhirdetés, nincs hiánypótlás, gyakorlatilag zsákba macska az értékelés. (egy leendő pályázó morgása)

És hol van még az alagút vége?

 

Előzmények: 

Cipőt a Cipőboltból, dohányt a Dohányboltból

A dohány nyomában

Miért az adófizetőket terheli a dohánypiac újrafelosztásának költsége?

Kinek lesz nagy dohány a dohány?

Dohányboltok: az igazi pályázati kiírás még várat magára

Te is lehetsz dohányboltos?

"Bármi lesz, segít a szesz, ha lesz ..."

Szeszt meg energiaitalt a dohányboltból?

Dohánykoncesszió - újabb és újabb ötletek 

Amennyiben tetszett, csatlakozz Facebook csoportunkhoz!

 

A bejegyzés trackback címe:

https://morgasjoga.blog.hu/api/trackback/id/tr575063297

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.