morgás joga 6.jpgHogyan tovább? Az Alkotmánybíróság mai döntése feladta a leckét annak az országgyűlésnek, amelynek prominens tagja - valamint az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság elnöke, illetve december 17-én megválasztott leendő gyakorló alkotmánybíró, azaz Dr. Salamon László - szerint „a kétharmados többség kétségtelenül közjogi biztosíték arra, hogy az alkotmányos akarat megtestesüljön". 

Érdekes módon az Alkotmánybíróság nem így gondolta, sőt, a mai határozatával egy sor, a kormány számára kiemelten fontos jogszabály felülvizsgálata előtt nyílhat meg az út. Mert mi is történt?

Az Alkotmánybíróság határozatával kimondta, a magyar parlamentnek is vannak korlátait, tehát a kétharmados többség egyáltalán nem biztos, hogy közjogi biztosíték arra, hogy az alkotmányos akarat megtestesüljön. Mert ugyebár az alkotmányos akaratnak nemcsak az alkotmányra kellene vonatkoznia, hanem minden olyan jogszabályra, amelyet az alkotmányban foglalt felhatalmazás alapján hoztak. És ez még akkor is igaz, ha a kétharmadot a jóisten adta, mint ahogy Orbán Viktor megfogalmazta.

Az Alkotmánybíróság egyelőre még nem bábszínház -  így hát visszamenőlegesen megsemmisítette az alaptörvény átmeneti rendelkezéseinek nagyobb részét, mivel az alkotmánybírák szerint a jogszabály elfogadásakor az Országgyűlés túllépett az alaptörvény által adott felhatalmazáson, ami „súlyos eljárási szabályszegés”.

Az Alkotmánybíróság az elmúlt 22 évben nem vizsgálja magát az alkotmányt és ezt most sem tette, egyszerűen formai okokra hivatkozva semmisítették meg azt, ami szerintük nem az alaptörvény rendelkezései szerint lett elfogadva. És ezt a korlátot maga a kétharmad állította fel magának akkor, amikor arra hatalmazták fel saját magukat, hogy a régi alkotmány és az új alaptörvény közti átmenetet rendezzék, nem pedig arra, hogy újabb, hosszabb távra szóló alkotmányos rendelkezéseket fogadjanak el. 

"A jogalkotásra adott felhatalmazás kereteinek a túllépése olyan súlyos eljárási szabályszegést jelent, amely a jogszabály közjogi érvénytelenségének a megállapítását és a jogszabály megsemmisítését vonhatja maga után" (Alkotmánybíróság közleménye)

És ez mit jelent? Csak annyit, hogy a megsemmisített rendelkezések olyanok, mintha soha meg sem születtek volna. 

A megsemmisített rendelkezések

Preambulum és az 1-4. cikk: A kommunista diktatúrából a demokráciába való átmenetről című részben hosszan sorolják a kommunizmus bűneit. Kimondják, hogy „a demokratikus átmenet során jogi elismerést nyert Magyar Szocialista Párt a Magyar Szocialista Munkáspárt (…) osztozik mindazon felelősségben, amellyel az állampárt terhelhető.” Kimondja, hogy a kommunizmus bűnei nem évülnek el, illetve előírja azt is, hogy fel kell állítani a Nemzeti Emlékezet Bizottságát.

11. cikk (3) és (4) bekezdés: Felhatalmazza az Országos Bírósági Hivatal elnökét, illetve a legfőbb ügyészt, hogy az „ésszerű határidőn belüli bírói döntéshez való alapjog érvényesülése érdekében” az illetékes bíróság helyett más, kijelölt bíróságra helyezze át a pereket, illetve ott emeljen vádat.

12. cikk: A 62. életévüket betöltött bírók kötelező nyugdíjazásával kapcsolatban előírja, hogy mikor szűnik meg az érintett bírók szolgálati jogviszonya.

13. cikk: A 62. évüket betöltött ügyészek esetében írja elő a nyugdíjba vonulás rendjét.

18. cikk: Előírja, hogy a Költségvetési Tanács köztársasági elnök által kinevezett tagja kell legyen a testület elnöke.

21. cikk: Az egyházakra vonatkozó sarkalatos törvényben a parlament feltételekhez kötheti az elismert egyház státusz megadását. Ugyanez érvényes az elismert nemzetiségekre.

22. cikk: Előírja, hogy csak az fordulhat alkotmányjogi panasszal az Alkotmánybírósághoz, aki már kimerítette az összes többi jogorvoslati lehetőséget.

23. cikk (1) és (3)-(5) bekezdés: A választási regisztrációt alapozza meg, előírva azt is, hogy ki hogyan regisztrálhat, illetve hogy a feliratkozás legkésőbb a választás előtt 15 nappal zárul le.

27. cikk: Ez alapján hiába csökkenne 50 százalék alá az államadósság, az Alkotmánybíróság ez után sem bírálhatná felül a korábbi adótörvényeket.

28. cikk (3) bekezdés: Lehetőséget teremt arra, hogy a kormányhivatal határozatot hozzon az önkormányzatok helyett, ha azok a törvényi előírás ellenére elmulasztanának valamit szabályozni.

29. cikk: Új adót kell kivetni, ha az Alkotmánybíróság vagy az Európai Bíróság döntése miatt az államnak fizetési kötelezettsége támadna, amit nem tud a költségvetésből fedezni.

31. cikk (2) bekezdés: Hivatkozás arra, hogy az átmeneti rendelkezéseket a régi alkotmány, illetve az új alaptörvény alapján fogadták el.

32. cikk: Április 25-dikét az alaptörvény kihirdetésének emlékére az alaptörvény napjává nyilvánítja.

forrás: hvg.hu

Azért van még egy-két következtetés, amit gyorsan le lehet vonni (aztán hosszasabban elmélkedve valószínűleg még többet is):

  • a frissen kinevezett alkotmánybíró által vezetett bizottság simán alkotmányosnak találta a jogszabályt. Kérdés: tényleg eléggé felkészült szakembert üdvözülhetünk majd Bihari Mihály helyén, vagy tényleg csak egy pártkatona lesz legfőbb taláros, ahogy Schiffer András is megfogalmazta? És ugyebár nemcsak ez az egy, általa elfogadhatónak minősített törvény akadt fenn az Alkotmánybíróság torkán, gondoljunk például csak a hajléktalanokra meg a család témakörre.
  • ha kellő mennyiségű, elveit kellő rugalmassággal változtatni tudó pártkatona kerül az Alkotmánybíróságba, akkor majd lesz-e rájuk szükség egyáltalán (érdemes-e őket az adófizetők pénzéből fenntartani), vagy végleg bebizonyosodik, hogy a kétharmad egyből alkotmányos garancia is? (lásd Dr. Salamon László fenti okfejtését).

És ha a jövőben, immáron az új alkotmánybírósági felállás nem váltja be a hozzá fűzött reményeket és mégis homokszem kerül a gépezetbe és megint alkotmányellenes lesz egy-egy törvényi passzus, akkor mi lesz?

  • még több pártkatonát alkotmánybírónak - aki nem a kormány szája íze szerint ítél, előbb-utóbb ilyen vagy olyan okból el lesz távolítva, hogy helyette végre beteljesüljön a nemzet legfőbb bábszínháza
  • ha alkotmányellenes, akkor majd nemzeti konzultál a kormány, hogy hogyan legyen átírva az alkotmány, hogy mégse legyen alkotmányellenes (lásd hajléktalan-ügy)
  • az alaptörvény újabb módosítása, miszerint az Alkotmánybíróság hatásköre csak is egyedül Kispiszkosfelső önkormányzati rendeleteire terjed ki.
  • kiterjesztő Alaptörvény-értelmezés, mely szerint ez már nem is alkotmány, hanem alaptörvény, és mivel a legfőbb taláros testület neve nem Alaptörvénybíróság, így se illetékességük, se hatáskörük, bármit is mondhatnak, az úgysem kötelez semmire.
  • az egész Alkotmánybíróság úgy, ahogy van, feleslegessé nyilvánítása (például takarékossági okokból), így egy alaptörvény módosítással kikerülnek a rendszerből meg a magas jövedelmi csoportból. Ennek az esélye kicsi, mégis csak szükség van látszat-ellensúlyra.
  • az egész alaptörvény megy a kukába, hiszen ha a kétharmad már alapvető közjogi garancia, akkor minek kell ezt írásba foglalni? Saját maguk számára meg végképp felesleges korlátokat állítani, a kreativitás csak úgy lehet igazán eredményes, ha holmi szabályok nem állítanak neki keretet. Pedig az még a Sztálinnak is volt ...

A hvg.hu információi alapján Rogán Antal Fidesz-frakcióvezető és Szájer József, az alaptörvény kidolgozását vezető EP-képviselő kora délután sajtótájékoztatón reagálnak majd a döntésre. És még januárra várható a regisztrációs törvény miatti beadvány alkotmánybírósági elbírálása.

Amíg nem tudjuk meg, mire is szánja magát a kormány a megsemmisített, nem átmenetinek minősített átmeneti intézkedések miatt, egy vigasztalhat minket, egyelőre még nem tekintenek minket készfizető kezesnek és vezethetnek be új adót politikai prominenseink elfuserált, legtöbbször a hazai és nemzetközi jogszabályokat semmibe vevő döntései miatt. A számlát ugyan ténylegesen mi fizetjük (és nem háríthatjuk tovább például a kormány tagjaira meg az ilyen vagy olyan egyéni indítványokat benyújtó képviselőkre), de legalább új adót direkt ezzel a címkével nem kaphatunk a nyakunkba. Pedig milyen jó is lett volna, ha tudjuk, hogy ez kérem az X.Y. parlamenti képviselő által beadott zárószavazás előtti egyéni módosító indítvány elfogadása és végrehajtása miatt kifizetett 100 milliárdos kártérítési kötelezettség miatt fizetendő új adó ... Marad az, amit eddig volt, az állam fizet az általa okozott kárért, mi pedig fizetjük a megemelt tranzakciós adót, magasabb áfát meg ki tudja még milyen egyéb áthárított adót, és még a bűnös nevét sem csatolhatjuk az emeléshez. Pedig megérdemelné, hogy így kerüljön be a történelembe.

Az azonban már biztos, hogy Dr. Salamon László érdemei elismeréseként alkotmánybíróként folytatja - addig is emlékezzünk vissza jó szívvel 1997-es nyilatkozatára:

„Komikussá válna a jogállamiság, ha a többség törvényhozó tevékenységének ellenőrzésére hivatott Alkotmánybíróság tagjait kizárólag e többség határozhatná meg”

 

Amennyiben tetszett, csatlakozz Facebook csoportunkhoz!

Frissítés:

MNO
Forrás: MNO
2012. december 28., péntek 13:43

"Szájer megjegyezte: a Fidesznek sosem volt politikai vitája az Alkotmánybírósággal, hanem kizárólag formai. Az EP-képviselő hozzátette: a testület döntése most pontot tesz ennek a vitának a végére. A politikus kiemelte, hogy az Országgyűlés jóhiszeműen járt el, amikor beemelte az átmeneti rendelkezéseket az Alaptörvénybe. Szájer emlékeztetett, hogy a szükséges jogi lépéseket meg kell tennie az alkotmányozónak, már csak azért is, mert az Alkotmánybíróság erre fel is hívja a parlament figyelmét. A képviselő hangsúlyozta, hogy a testület kizárólag formai hibákról számolt be, tartalmiakról nem, így „ennek a formai vitának egy viszonylag egyszerű lépéssel” már februárban véget vethetnek az Országgyűlésben. (...)

Az Együtt 2014 Választói Mozgalom arra szólította fel a kormányt az Ab döntése kapcsán, hogy „próbálja meg a demokrata utat”, semmisítse meg az alaptörvény-ellenes jogszabályokat és egyúttal mondjon le azokról a politikai hátsó szándékairól is, amelyek az átmeneti rendelkezések mögött meghúzódnak, különös tekintettel az előzetes regisztráció intézményére." (mno.hu)

Tehát: 99,99% az esélye, hogy az egészet még egyszer elfogadja  a parlament, ezúttal az Alaptörvény enpluszegyedik módosításaként, a díszkiadásos alaptörvényeseknek pedig pótlapként megküldik. Mert így kerek. Bónuszként mehet hozzá akár az Alkotmánybíróság új koncepciója is.

Ez végül is reálisabb határidőnek tűnik elsőre, mint a felsőoktatás kérdésének hétvégéig, majd karácsonyig megoldása. Arról már tudjuk, nem igazán sikerült.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://morgasjoga.blog.hu/api/trackback/id/tr694984820

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Az összebarmolt Alaptörvényről 2012.12.29. 11:35:36

Létezik egy pont, amelynek elérésével, vagy meghaladásával, valamely feladat megoldásának bármilyen további kísérlete csak blamázshoz vezet. Ez a pont rendszerint olyan esetben érhető el leghamarabb, amikor maga az alaphelyzet abszurditása nem válik ny...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

NA YA! 2012.12.28. 23:31:59

Ne reménykedj, a szekta nem hátrál meg!

NA YA! 2012.12.28. 23:35:53

@reszeg tengeresz:

Hát az agysebészed mellényúlt egy kicsit, de semmi gond, az OPNI újra nyílik, talán!

Szociknak vége 2012.12.29. 01:05:27

Hát, qrváranemértem mit akar a poszter ezzel a poszttal.

1. következetetése: AB kimondta hogy a parlamentnek is vannak korlátai - nem, nem mondott ki semmi ilyet és ez nem is olvasható ki belőle.

- Annyit mondott hogy jelen alaptv. szerint túllépte a jogalkotási felhatalmazását, amit a 2/3-ad ad meg magának. Egyszerü technikai nüansz de egy nap reményre elég....

bretman 2012.12.29. 01:23:22

Vannak személyi tanulságok is. A szavazati arány 10-5 volt (a 10-ben két párhuzamos indoklással, ami azt jelenti, hogy egyetért a döntéssel, csak - részben - más logikával jutott el addig, hogy alkotmányellenes)

1. Az már nem újdonság, hogy Stumpf István a Fidesz ellen szavaz. Úgy tűnik, hogy ő tényleg szeretne túllépni a pártérdekeken.

2. Balsai, Dienes-Ohm és Szívós kitart amellett, hogy minden alkotmányos, amit a kormány csinál.

Viszont a meglepetés:

3. Pokol Béla neve szerepel az aláírók között, de nem szerepel sem a külön- sem a párhuzamos véleménynél, vagyis Pokol szerint is alkotmányellenes volt az Ár. Pedig pokol nem híve az alkotmánybíróság túlzott aktivizmusának.

A lényeg: ez a határozat még Bihari és Holló lecserélése után is elmarasztaló lenne.

Negyvenértelmiségi (törölt) 2012.12.29. 03:19:01

Nem elég pótlapon megküldeni az Alaptörvény új passzusait, be kell rendelni a regisztrált Alaptörvény-tulajdonosokat az ALAPTÖRVÉNY ASZTALÁHOZ, hogy kötelező jelleggel frissítsék a példányukat, nehogy valaki benézze az elavult, elmúltnyolcévbeli szabályokat.

Ez egyúttal alkalmat adna az elszámoltatásra is, hogy mindenki megőrizte-e az emberek pénzén kapott ajándékát, vagy voltak, akik eltőzsdézték, elvaterázták, elhagyták, elhányták, megrongálták azt.

Bármi is lesz, az azért jó lenne, ha legalább az elkúrási adó belekerülne az Alaptörvénybe, annak ott lenne a helye a díszhelyen, lehetőleg az 1. vagy a 0. paragrafusban, nem ilyen átmeneti izékben eldugva, mintha szégyellnénk.

Gerilgfx 2012.12.29. 03:24:33

alkotmánybíróság...

-mármint, mi a retkes kurva anyja van?

-szóval, miféle szűk bíróság akarja megkérdőjelezni a parlament megválasztott pártjainak többségi döntését?

-és mégis milyen jogcímen?

-ja, hogy épp ez a többségi parlament dobta ki a francba az egészet?

-aztán meg épp ez a parlamenti többség állította vissza a jogkörét?

-és ennek mégis mi értelme van?

a fékek és ellensúlyok a teherszállító repülőgépre kellenek, a demokráciának nem az a lényege, hogy szűk körök akadályozzák a törvényhozatalt.

röhögő 2012.12.29. 03:58:22

@reszeg tengeresz: Hehehe... Nekem jó életem van, szép házzal, jó állással, kellemes fizetéssel. De zavar hogy mennyire szarban van az ország, rengeteg ismerősöm, sőt egész Európa. Hervasztó.
De jó ez a kontraszt, vigasztaló, hogy milyen szánalmas nyomorultak vannak, mint te. Látni hogy milyen pszichés betegek, életüket gyűlölködésben letöltő állatok vannak. Ekkor rájön az ember, hogy a problémák mellett is, mi legalább egészségesek vagyunk.
Mitől van benned ez a sok beteges gyűlölet? Apád rád járt gyerekkorodban?

fchris82 2012.12.29. 06:15:43

@Gerilgfx: Jézusom de hülye vagy :D Válasszunk inkább királyt, nem? Sokkal egyszerűbb lenne, minek ez a sok mamlasz, sokba is kerülnek, lassan is döntenek, szavazgatnak, vitázgatnak. Kell egy király, meg 8-10 tanácsadó és kész. Ők majd tudják a módit :D

Most már csak az a kérdés, hogy melyik király legyen? Orbán király? Gyurcsány király? Mesterházy király? Szavazzunk róluk? Vagy csak simán bízzuk a parlamentre a döntést?

"a demokráciának nem az a lényege, hogy szűk körök akadályozzák a törvényhozatalt. "

A demokráciának pont az a lényege, hogy nehezíti, amikor szűk körök kizárólag a saját érdekeit nézik ;) Akik itt akadályoznak vmit pozitívumot, az nem az AB. De ha szerinted akkora támogatottsága van az ÁR-ban szereplő dolgoknak, igazán kiírhatnának egy népszavazást róluk, aztán majd meglátjuk, hogy így is összejön-e a kétharmad. Erősen kétlem... Okkal nem is kezdeményezett a Fidesz népszavazást kb semmiben, mert azért az ő is tudja, hogy nem mindenki hülye teljesen még, és nem a programjuk és népszerűségük miatt nyertek kétharmaddal, hanem mert a másik branccsal már nagyon tele volt a töke mindenkinek.
De ezek az apró tények tényleg ne zökkentsenek ki. Tanulmányútra nem utaznál néhány évre Észak-Koreába? Sokaknak segítenél vele, és talán még tanulnál is belőle vmit. Még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy két éhezés között rájössz, hogy nagyon is jó, ha vannak ellensúlyok, mert ha tök hülyék kerülnek adott esetben hatalomra, akkor sem tudnak akkora kárt okozni. Tudod elég nagy probléma, ha egy kocsiban csak gázpedál van, és kimarad a fék, még ha látszólag oly feleslegesnek is tűnik elsőre.

s 2012.12.29. 06:31:46

Nem kormányozhatsz a NÉP akarata ellenére. Az AB akarata ellenére talán igen, de a NÉP akarata ellenére biztosan nem. Az AB döntése a következőről szól: mi, alkotmánybírók nem szeretnénk a lámpavason lógni a fasszopó politikusok mellett. Erről szól, nem másról, akármit is pofázik a sok okostojás. Jó lenne, ha ez a fidesz köreiben is világos lenne. Nagyobb lenne az esély, hogy személyesen meséljék el az unokáiknak, mekkora faszok voltak. Bár én egyiküket sem sajnálnám, ha arra kerül a sor, ez a kurva nagy helyzet.

s 2012.12.29. 06:44:04

@Gerilgfx: Igazi fasz vagy. A parlament is ilyenekkel van tele. Kaptak valamit, de fingjuk sincs, hogy eszik, vagy isszák. Többet kellett volna tanulnotok. No, nem baj. Majd a börtönben . . .

felcsutisuttyo 2012.12.29. 07:35:12

Arogásan kiállt a Szájer....és rászart az előre megbeszélt AB határozatára.
Na most kell azonnal igazi forradalmat csinálni!!!!!!!!MEG KELL DÖNTENI A DIKTATúRÁT!!!!!!!ÉBRESZTŐŐŐŐŐ!!!!
A diktaturűt soha nem lehet demokratikus úton leváltani, mert még a választást is elcsalják majd 2014 ben előre úgy alakítaNAK mindent.

felcsutisuttyo 2012.12.29. 07:39:05

@s: Balsai így is úgyis lámpavasra kerül...

wmiki · http://kigondoltam.blog.hu/2014/07/20/stephen_hawking_538 2012.12.29. 08:01:15

:0 most akkor mi van libbantak, mégsincs diktatúra? legközelebb kiderül, hogy még szólásszabaccság is van, amiért 1milliárdan küzdetek a fácsén, oly elszántan?

lol

tapolcai evolúciós zsákutca 2012.12.29. 08:02:48

@reszeg tengeresz: Ahogy előttem is mondták, kifejezetten örülünk annak hogy egy ilyen szánalmas lelki nyomorult vagy. Megérdemled.

tapolcai evolúciós zsákutca 2012.12.29. 08:04:24

@wmiki: Jaj és azt el ne felejtsem, hogy az evolúció egy dopemani hazugság, hogy hitelt vehessünk fel az ájemeftől a pszichoterápiámra!

Con Storm · http://pszichohistoria.uw.hu/ 2012.12.29. 08:15:18

ehe! ezzel az alkotmánybíróság bűűűűncselekményt követett el, alkotmányos jogrend elleni támadást!

A régi alkotmányban bele van foglalva, hogy kétharamados arányt elért törvényeket nem is bírálhatnak!

Ha az újat megsemmisítették, akkor szarban vannak, akár 20 évet is kaphatnak!

Az alkotmánybíróságnak nincs hatalma, nem demokratikusan választott jogintézmény, ők csak véleményezhetik szakmai szempontból, az egyén nemzetközileg elismert jogainak védelmét, a társadalommal szemben!

ősbölény 2012.12.29. 08:17:55

A 29. szakaszhoz:
"29. cikk: Új adót kell kivetni, ha az Alkotmánybíróság vagy az Európai Bíróság döntése miatt az államnak fizetési kötelezettsége támadna, amit nem tud a költségvetésből fedezni."
Nekem meggyőződésem, hogy ezt úgy gondolták, hogy arra fognak kivetni új adót, akivel szemben "fizetési kötelezettsége " keletkezne az államnak az említett fórumok döntése alapján. Ha pl. egy cég pert nyer a magyar állammal szemben az Európai Bíróságon, akkor arra a cégre lehet különadót kivetni, akár magasabb összeggel is, mint amennyi neki járna az államtól. Mi értelme lenne másképp ennek a jogszabálynak? ÍMinden más intézkedésnél jobban vilkágít rá ez a szándék a jelenlegi rezsim gátlástalan jogszerűtlenségére.

Con Storm · http://pszichohistoria.uw.hu/ 2012.12.29. 08:19:19

@tapolcai evolúciós zsákutca: a matematika a genetikai kutatási eredményekre támaszkodva, a véletlen valószínűség számítások alapján, cáfolják a mutáció kontra szelekción alapuló evolúciót!

Az evolúció mindig a genom végére íródott, és a populáció génállományának mindig az 50-nél nagyobb százalékában kellett hogy megtörténjen, különben az uralkodó génállomány elnyomta volna...

Lásd, a magzat végigmegy az evolúciós fokokon az embrionális fejlődés fázisaiban!

Egyenlőre a tudatos teremtés hihetőbb tudományos szempontból, mint a véletlenen alapuló evolúció!

Con Storm · http://pszichohistoria.uw.hu/ 2012.12.29. 08:24:18

@fchris82: Népszavazást nem lehet csak úgy kiírni! Ha az emberek döntő többsége nem akarja népszavazásra bocsátani az alaptrövényt akkor nem lehet azon eldönteni! Ha valaki népszavazásra akarja vinni a dolgot, az gyűjtse össze a megfelelő számúaláírást... és igen bonyolult lenne, mert minden egyes paragrafusról több alternatíva kellene hogy legyen, mert mindegyik egy kérdés...

2-3 hónapig is eltartana, amíg minden szavazó nem voksolna a számára tetsző paragrafusra!

Ennyi...

Kelly és a szexi dög 2012.12.29. 08:30:05

Szívós Mária indokolásait mindig érdemes elolvasni - azután pedig örülni, hogy van, aki ezt ellensúlyozza!

roli101 2012.12.29. 08:31:00

Ezúton is gratulálok azoknak, akik az alaptörvény díszkiadását rendelték meg jó drágán. Lehet a lapokat kitépni wc papírnak, mert ami rajta van, az úgyis csak annak jó.
Az olyan alaptörvény, amit hetente módosítanak, az nem ér semmit. Az nem ad nekem jogbiztonságot. De a fidesz fanoknak sem, úgyhogy lehet elgondolkodni, melyik dél-amerikai országban kerestek menedékjogot.

tapolcai evolúciós zsákutca 2012.12.29. 08:34:30

@Con Storm: Baromságokat beszélsz. A majom és az ember génállománya csak kis százalékban tér el egymástól. Ráadásul minden információ többszörözve van. Na mindegy, kár beléd. Már sokan észrevettük, hogy te mindenről meg vagy győződve hogy értesz hozzá, a jogtól a kvantumfizikáig és beleugatsz mindenbe. Meg is értem azt aki állandóan felteszi a netre miszerint te állítottad Hawking tőled lopta az elméleteit. Idegesítően ostoba és nagyképű okoskodó vagy.

wmiki · http://kigondoltam.blog.hu/2014/07/20/stephen_hawking_538 2012.12.29. 08:47:23

@Con Storm: az evolúciót nem lehet cáfolni, mert olyan, mint a csodálatos MesePárt, ami tökéletes emberekből áll, akik mindenkinek jó döntéseket hoznak

igaz, hogy még egyiket sem látta senki, de attól még létezHET

és ezeknek ez elég :x

tapolcai evolúciós zsákutca 2012.12.29. 08:51:11

@wmiki: Az evolúcióra te vagy az élő bizonyíték, hiszen az előember egyik nem túl sikeres leágazása vagy. :-))

Csak ámulok és bámulok 2012.12.29. 08:56:03

A dolog pofon egyszerű tele kell rakni az AB megélhetési tákolmánybírókkal, oszt jónapot.

Unalmas ez a szerecsenmosdatás (és akkor politikailag korrekt módon elnézést kell kérnem a szerecsenektől), mondhatnám szánalmas erőlködés amivel egy levitézlett, avítt, alkalmazkodásképtelen, múltba révedő 2/3 folytat pusztán csak azért, hogy az ország vérét szívhassa még vagy 37,5 évig - ugyanis a centrális erőtérből 40 év alatt a legfőbb ideológiai korifeus halálával azért távozik az ERŐ-, olyan közjogi trükkökkel, ami normális demokráciákban már réges-rég kiverte volna a biztosítékot.

Ló Elemér 2012.12.29. 08:56:50

Remélem, valahol már kasztingot hirdettek a magyar Lee Harvey Oswald szerepére!

Id. Lencsés István 2012.12.29. 08:58:05

A Fidesz 2/3-nak élen a hülyével le kellene mondania, sőt a diplomát vissza!

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.12.29. 09:12:10

Salamon szakmailag az egyik legrosszabb jogász. Tudásszintje egy másodéves hallgatóéval azonos. Ő ugyanaz, mint a kommunizmusban a buta párttitkár, aki csak a politikának köszönheti a karriert.

Hozzáteszem: ez nem politikai kérdés. Több erősen Fidesz-közeli alkotmánybíró van és volt, akik kiemelkedő, neves szakemberek.

De az, hogy egy Salamon-féle majom is alkotmánybíró lehet, sokat árul el a helyzet igénytelenségéről.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.12.29. 09:13:34

@Con Storm:

"A régi alkotmányban bele van foglalva, hogy kétharamados arányt elért törvényeket nem is bírálhatnak!"

Nem igaz.

Önnek megyünk (törölt) 2012.12.29. 09:16:59

@s: "Nem kormányozhatsz a NÉP akarata ellenére"
Az a nagy helyzet, hogy még mindig csak a népnek egy elhanyagolhatóan kis része veri itt magát. A kormány még mindig bármikor összegyűjt több százezres tömeget, az ellenzék meg összefogva is jó, ha pár tízezret.

A tandíj ellen tiltakozó tömegek is gondosan ügyeltek rá, hogy ne nyúlja le őket a baloldal. Ez azért jelent valamit.

Ezt persze látja a baloldal is, hogy ez számukra nagyon kedvezőtlen. Nem véletlen, hogy minden csip-csup dologba próbálnak megkapaszkodni. Ez bizony a kétségbeesett, reményvesztett ember sajátja.

batgirl · http://enbatgirl.blog.hu 2012.12.29. 09:19:55

Nem értem, hogy most mi a bajotok? Végre valaki csinált valamit, és most azért fikázzátok?
Ha szó nélkül elfogadta volna az alkotmánybíróság ezeket a törvényeket, akkor mekkora felzúdulás lenne??

Én örülök, hoyg valami elkezdődött.

doggfather · http://dogg-n-roll.blog.hu/ 2012.12.29. 09:44:15

előbb megy az egész AB a kukába,. mint az alaptörvény...

(sajnos, teszem hozzá)

Miért nem gátak épültek stadionok helyett? 2012.12.29. 09:47:12

Készülj magyar, ez így nem mehet tovább!

A diákok mellé kell állni, ez már nem csak róluk szól!

Álszent, sunyi, simlis, beteg, korrupt fidesz bandát el kell távolítani.

Seggjén Zsolt lemondott már?

Id. Lencsés István 2012.12.29. 09:47:23

Nap, mint nap fizetjük a képviselőket, korábban pénzünkből, adóforintjainkból tanultak. Sokan közülük csalással szereztek diplomát.

Ezek a "mérnökök" készítettek egy gyors naszádot, mely elsüllyedt. Mi persze vagyunk olyan hülyék, hogy továbbra is fizetjük balga döntésüket. Nap, mint nap nyomorúságba ezreket döntenek.

fchris82 2012.12.29. 10:17:54

@Con Storm: "Népszavazást nem lehet csak úgy kiírni!"

Nem, nyilván, ilyet még sosem látott a világ :D Max a te fejedben, amit kitaláltál, az nem megvalósítható. Van pár ország, ahol kötelező népszavaztatni, ha az alkotmányhoz nyúl a parlament:

"A polgári államok alkotmányos fejlődése eddig azt mutatja, hogy a népszuverenitás gyakorlásának fő formája a képviseleti demokrácia intézményrendszere. Általában nincs hatásköri megosztás a parlamentek és a népszavazás között. Azonban a nép alkotmányozó hatalma, tehát az alkotmány népszavazás útján történő elfogadása több országban kötelezően korlátozza a törvényhozó szerv (a parlament) hatáskörét."

"Az alkotmánybíróságnak nincs hatalma"
WTF? Ja, nyilván az MSZP is azért volt kénytelen változtatni pár törvényen, miután ez a hatalommal valójában nem bíró intézmény alkotmányellenesnek nyilvánított pár törvényt, mert adniuk kellett a látszatra, mi? :D

"Az evolúció mindig a genom végére íródott, és a populáció génállományának mindig az 50-nél nagyobb százalékában kellett hogy megtörténjen, különben az uralkodó génállomány elnyomta volna..."

Az ne zavarjon, hogy vannak úgynevezett domináns gének, ilyen pl a skandináv népeknél a szőkeség. Ha a családfába bekerül 1 szőke anyuka, akkor hiába nincs új "szőke génű", még nagyon sokáig fognak születni szőkék a családban.

"Egyenlőre a tudatos teremtés hihetőbb tudományos szempontból, mint a véletlenen alapuló evolúció!"

Annyira buta vagy, de legalább határozott :D Csak így tovább ;) Szerintem Wmiki-vel néha üljél össze sörözni, és támogathatjátok egymás egetverő hülyeségeit, a valóság teljes kizárásával.

fchris82 2012.12.29. 10:21:49

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: "De az, hogy egy Salamon-féle majom is alkotmánybíró lehet, sokat árul el a helyzet igénytelenségéről."

Egyetértek veled. (mármint a teljes hozzászólással, nem csak a végével, de nem akartam az egészet beidézni)

Megfigyelo 2012.12.29. 10:45:38

@Gerilgfx: De, a demokracia lenyege epp az, hogy a tobbseggel sem szabad visszaelni, es erre szolgalo szakmai testuletek (pl. Alkotmanybirosag) vedik a kisebbseg erdekeit a "tobsegi zsarnoksagtol".

Megfigyelo 2012.12.29. 10:48:03

@Id. Lencsés István: A gyorsnaszad meg csak sullyedoben van, de mar tonkrezuzott a kikotoben mindent...

Unbiased 2012.12.29. 10:56:01

Feltételezem, hogy a hozzászólók többsége jogász, de mégis csak kimondom: a jog messze nem egy egzakt tudomány. Egy kis fifikával, rátermettséggel nagyon sok állítás cáfolható és bizonyítható is. Példák: "különvélemények" az AB határozatához, vagy a mostanában elszaporodott, az elsőfokúnak homlokegyenest ellentmondó másodfokú ítéletek. A baj az, hogy az ország tehetetlenül szemléli, hogy ezt a helyzetet kihasználó semmirekellők tönkreteszik a jövőnket.

debilioemilio 2012.12.29. 11:05:24

@Con Storm: Szia haver!Látom az evolúció mellett a népszavazás szakértője is vagy.Ezért illő tisztelettel próbálom szives figyelmed felhivni, hogy jelenleg nem az a kérdés, hogy sikerülne-é a szükséges aláirásokat összegyűjteni, hanem két sokkal nehezebb akadály lett felállitva: a VB elutasitó kinai fala, amely minden kérdés népszavazásra bocsátását elutasija,másrészt megváltoztatták a népszavazási trv-t jó okkal.De ezt te is ugyanúgy tudod mint mi mindannyian.Neked nem esik nehezedre még saját magadnak sem hazudni, nemhogy nekünk.Csak úgy emlékezetnélek a 2008 márciusi "nyertes" szociális népszapszavazás után már elő volt készitve a következő szavazás, amit az "Alföldi házaspár" által jegyzett beadvány a TB finanszirozás tárgyában.Ebből faroltak ki aszocik, ezért lett koaliciós válság.
Számomra leginkább az az undoritó ebben a történetben, hogy nem szégyellitek a pofátokat miután bebizonyosodott az a sunyiság amivel az alkotmányosságot kezelitek -ez mindig is jellemzett benneteket-, hanem még azzal jöttök, hogy lám mekkora demokrácia van, és csak az idióta ellenzék veri a nyálát.
Csak röviden emlitem az evolució témát:
Nem baj, ha nem tudsz róla,e kérdésben úgy 160 évvel vagy lemaradva.Az ne zavarjon téged, hogy úgyanúgy kiröhögteted magad, mint azok az emberek (nem voltak kevesen) akik tényleg várták dec.21-én a világ végét.Na ha azok sem pironkodnak neked sem kell,csak ne oszd az észt.Egyébként VMIKI-vel nem vagytok veszélyesek, ellenben azokkal a jogot végzett majom módjára gombot nyomagató képviselőkkel,akiknek nem okozott gondot visszamenőlegesen törvény alkotni.Na ezek kezébe tettük le az alkotmányosság biztositását.

belekotty 2012.12.29. 11:28:04

@debilioemilio: De veszélyes, mert Hawking meghallja hogy Con Storm szerint tőle lopta az elméleteit, esetleg megdühödik és ránk küld egy fekete lyukat. :-))

debilioemilio 2012.12.29. 11:36:48

@batgirl: Nagyon tévedsz.A Szájer laptop Józsi miatt iródott a poszt, mivel szerinte csakformai a probléma, amit simán orvosolnak úgy, hogy beteszik a tákolmányba. Na ez a pofátlanság. Az AB ügye jóval összetettebb.A poszt irója nem tehet arról, hogy sok hozzászólás kitér az AB-re is.

NA YA! 2012.12.29. 11:45:17

@Önnek megyünk: "A kormány még mindig bármikor összegyűjt több százezres tömeget, az ellenzék meg összefogva is jó, ha pár tízezret."

Ceaușescunál még jobb volt ez az arány, aztán nézd meg mi lett a vége!

Id. Lencsés István 2012.12.29. 12:16:01

@NA YA!:

Ki megy el tüntetni a FIDESZ-KDNP érdekében: Akit kényszerítenek, aki elfogadja a 2000 forintos kalóriapénzt, akit oda szállítanak, és vissza!

Ki megy el a Fidesz-Kdnp ellen tüntetni, akinek van még tartalék 3-4 BKV, vagy Volán jegye.
A Fidesz ellenesnek nagyon meg kell gondolnia, hogy 3 átszállással oda vissza utazzon. Nincs rá pénze! Nincs 2000 forintja, mert ebből tud venni kenyeret a családjának. Majd elmegy szavazni, ez biztos.

Gerilgfx 2012.12.29. 15:07:12

@fchris82: nem vagyok hülye, és egyetértek, a legjobb az lenne, ha MINDEN egyes törvényről kötelezően népszavazást írnának ki. AZ demokrácia. Ez nem. úgy meg, hogy pár kövek alól előmászott jogász törvényeket semmisít meg, mert csak, az meg PLÁNE hogy nem demokrácia!

Negyvenértelmiségi (törölt) 2012.12.29. 18:41:01

A kétharmados törvényeket el kék türülni. A demokrácia arról szól, hogy a többség dönt, nem a 2/3 meg a 14/27, hanem a többség.

A parlamentnek az alkotmánnyal annyi dolga kellene legyen, hogy elkészíti a tervezetet, aztán kiírja róla a népszavazást, majd pedig betartja. Sehol nem lesz már a Fidesz, amikor az alkotmány még mindig itt lesz. (A komcsikra ez nem igaz, ők itt lesznek még vagy száz évig.)

Negyvenértelmiségi (törölt) 2012.12.29. 18:46:12

Sajnos nem az alkotmány az egyetlen, ahol teljes a fogalomzavar, hogy azt ti. nem a kormánypártnak kell megcsinálnia az ellenzék kordában tartására, hanem a népnek a jogai garantálására kormányoktól függetlenül.

De súlyos összeférhetetlenség az is, hogy a törvényhozó hatalom tagjai egyúttal a végrehajtó hatalomnak is részei lehetnek (képviselő kormánytagok), vagy a településükért felelős polgármesterek képviselők lehetnek.

Én ezeket is alkotmányban tiltanám meg. Mint ahogy a kettős állampolgárok közhatalmi szerepvállalását is.

Negyvenértelmiségi (törölt) 2012.12.29. 18:49:02

Szájer például ne alkotmányozgasson itt nekem, ő az Európai Parlament képviselője, semmi köze az alkotmányunkhoz, ő európai ügyekkel foglalkozzon. Az alkotmány nem hobbi. Ha alkotmányozni akar, akkor írjon alkotmány-tervezetet, és írasson ki róla népszavazást, akkor viszont az EP-ben ne bohóckodjon addig.

Túl sok itt a Superman meg a pótolhatatlan ember.

fchris82 2012.12.30. 04:03:35

@Gerilgfx: "a legjobb az lenne, ha MINDEN egyes törvényről kötelezően népszavazást írnának ki. AZ demokrácia."

Kicsit olyan vagy mint Marx. Kitalálsz vmit az asztal mellett, a valóságot meg figyelmen kívül hagyod. Az lehet, hogy színtiszta demokrácia lenne, csak éppen nem működne. Irreálisan drága lenne, szakmai kérdésekben és adóügyi kérdésekben kb nem lehetne dönteni. Vegyük például a közúti fuvarozást. Az ország és úgy egyébként a fenntartható társadalom miatt egyértelműen az lenne a cél, hogy a közúti fuvarozást visszaszorítsák és akár támogatásokkal, egy versenyképes vízi és vasúti áruszállítás induljon be. Az előbbi érdeke pedig nagyon nem ez, és maximum Buthánban tartom elképzelhetőnek, hogy a társadalom van annyira érett felfogású, hogy a saját jövője érdekében átmenetileg képes a saját érdeke ellen dönteni.

Ajánlom neked a Brian életét és a Gyalog galoppot tanulmányozásra, mindkét esetben kifigurázták a szélsőséges demokrácia működésképtelenségét. Egy jól működő országban a népnek nem kell mindenhez értenie és naponta foglalkoznia a politikával. Egy jól képzett és gondosan válogatott gárdával nyilván egy jó király lenne a leghatékonyabb, de ez nem valósítható meg, és minden azon múlik, hogy milyen a király meg a gárdája.

Elméletben a kommunizmus is kivitelezhető volt, gyakorlatilag sosem valósult meg. Nem cél, hogy mindenről döntsön a nép, nem a definíciókhoz kell ragaszkodni nyelvtan náciként, hanem az a lényeg, hogy egy hatékonyan, az ország és a többség érdekeit valóban szem előtt tartó rendszer álljon össze. Ez az x évente tartott képviseleti demokrácia, két választás közötti időben kellő időt hagy nagyjából, hogy akár a többség rövid távú érdekeivel szembe menve, a megadott szabályok között, hosszú távú stratégiai döntéseket hozzon, szabadon mozogjon. Ha a nép többségén múlna, iskola után jönne a nyugdíj és minden ingyen lenne, lásd szociális népszavazás.

Ezek hosszú idő után alakultak így ki, az AB feladatkörei is és szerepe is. Úgyhogy ha mindenki szembe jön az autópályán, lehet ám, hogy te mész rossz irányba, és nem mindenki más hülye, hanem te vagy a valóságtól teljesen elrugaszkodva és életedben nem gondoltad még végig, hogy miről beszélsz, csak a szád jár. Vasárnapi mise helyett, majd 6 millió ember törvénytervezeteket olvas és elmegy népszavazni, mi? Hány éves vagy te? Elkezdted már a középiskolát? :D Ja, és ajánlom még úgy egyébként a biológia tanulmányozását, hogyan működik a szervezet, mondjuk a hormonális szabályozás, vagy az immunrendszer. Ott is vannak ellensúlyok és fékek, mert egy rendszer így tud szabályozottan és rendben működni. És vannak betegségek, amikor ez felborul, pl az immunrendszer túlreagál vmit, vagy éppen nem reagál. Az analógia továbbra is áll: fék nélküli autóval sosem fogsz elérni távolabbi célokra, de még a közelebbiekhez is csak bajosan. És az AB egyáltalán nem a kövek alól kibujt jogászok, rendszeresen indokolják döntéseiket, el kellene olvasnod és akkor máris lehet azzal vitatkozni, egyébként kb nehéz téged komolyan venni.

Gerilgfx 2012.12.30. 10:53:19

@fchris82: értem, hisz az sokkal demokratikusabb, ha a választott parlament akaratát egy olyan szűkebb szervezet korlátozza, amiről a választópolgárok még csak azt sem tudják, hogy kicsodák-micsodák. valójában az lenne a demokratikus és megvalósítható, h te lennél az ország führere egy személyben. teljesen igazad van, és belátom, már megvilágosodtam, elismerem tévedéseim :D

fchris82 2012.12.31. 05:30:15

@Gerilgfx: "értem, hisz az sokkal demokratikusabb, ha a választott parlament akaratát egy olyan szűkebb szervezet korlátozza, amiről a választópolgárok még csak azt sem tudják, hogy kicsodák-micsodák."

Nem értem, mi ez a demokrácia mániád. Az sem demokratikus, hogy 130 a sebességhatár autópályán és ha ezt túlléped, akkor megbírságolnak. Sőt, egy házkutatás sem demokratikus, a kötelező iskoláztatás sem az. Ha pedig vétesz egy törvény ellen, egy olyan bíró fog elítélni, akit cseppet sem demokratikus úton választottak neked. Az AB, egy bíróság, ami az jogszabályok alkotmányosságát vizsgálja, ha pedig egy jogszabály az alkotmánynak ellent mond, akkor az alkotmányellenes, tehát indoklással megsemmisíti. Hogy értsd: azért, mert az adott jogszabály törvénytelen. Ez a dolga, hogy ezt vizsgálja, mint ahogy a költségvetési tanácsnak meg az a dolga, hogy vizsgálja a benyújtott költségvetést szakmai alapon. Az ombudsmanok pedig szintén azért vannak, hogy az adott területen történő dolgokat egy személyben vizsgálják. Baromira nem demokratikusan kerültek oda. Továbbra is mondom néked, nézd meg a Brian életét, kacagj egy jót, és közben gondolkozz azon, hogy vajon melyik jelenetekre gondoltam.

"valójában az lenne a demokratikus és megvalósítható, h te lennél az ország führere egy személyben."

Eh, nyilván, szövegértelmezésből egyes. Ez már csak azért is biztosan nem így történne, mert hasonlóan hülyét csinálnék magamból, mint Orbán. Ami egyébként most még nem olyan gáz, egy olyan 50 év múlva tisztázódni fognak a szerepek, és nem éppen pozitív véleménnyel fognak róla megemlékezni, a 0 eredményei alapján. Addigra ki fogják kutatni, hogy mely kommunista besúgók kerültek át a fideszbe, baromira élesen ott lesz a kontraszt, hogy 4 év alatt fordultak 180 fokot, stb, stb... Szóval akkor nagyon kínos lesz a dolog. Ja, és addigra érezhető lesz az eltapsolt nyugdíjvagyon is. Úgyhogy most tetszeleghet a sikeres államfői szerepben, aki mindent megold, egyrészt már most sem mindenki kajálja ezt be, akkor még kevésbé fogja. Én nem szeretném, ha címeres idiótaként emlékeznének meg rólam történelem könyvekben.
süti beállítások módosítása