morgás joga 6.jpg

A parlament elé került a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló törvényjavaslat.

 

Azt már megszokhattuk, hazánkban jogalkotás területén semmi sincs kőbe vésve - ami az egyik nap igaz, az másnap már nem, de lehet, hogy visszamenőleg már tegnapelőtt sem volt az. Csak még nem tudtuk. Ahogy verheti a fejét a falba az is, akinek Alaptörvény kellett díszkiadásban - most érdeklődhet, meg lehet-e oldani a változtatott lapok cseréjét, illetve mikor kapja meg az újabb és újabb műalkotásokkal díszített pótköteteket.

Eközben zajlik a KDNP életművének beteljesítése, azaz az iskolák államosítása is. Volt rájuk ellenzékben nyolc, tárcagazdaként további két és fél évük, ehhez képest most sürgősséggel kívánják tárgyalni azt a törvényt, amely érint minden iskola-fenntartó önkormányzatot, vagy 120 ezer pedagógust és követlenül vagy közvetve többmillió állampolgárt. A törvényjavaslatot pénteken este nyújtotta be az "emberi erőforrások minisztere" az Országgyűlésnek úgy, hogy azt még a Fidesz-frakcióban ülő polgármesterekkel sem egyeztették

Hogy történhet meg az ilyen? Ennyire nem érdekes a KDNP-nek, mit is gondolnak a fideszes polgármesterek? Vagy magának a Fidesznek és a kormánynak tök mindegy, mi a párttagjai véleménye (az ellenzéké meg eddig sem számított)? Úgyis az lesz, amit felülről parancsolnak, ha gond van, maximum később módosítanak? Már ha bárki is bevallja odafenn, hogy a funkcionális diszfunkcionálisra, a hatékony pazarlóra, a logikus meg illogikusra sikerült ...

Miért is van szükség a rapid törvényalkotásra? Miért jó az bárkinek is, hogy január elsejétől felálljon egy olyan giga-rendszer, amely ma még papíron is alig létezik és törvény sem szabályozza? A most benyújtott javaslat szerint az Országgyűlés a Jó Állam kialakítása érdekében, a törvényesen és átláthatóan működő, a közszolgáltatásokat maradéktalanul biztosító állam működési feltételeinek a megteremtése, a köznevelési feladatellátás szakmai színvonalának emelése, egységessége, valamint a hatékonyabb, költségtakarékosabb intézményfenntartás érdekében készült az új jogszabály. Tehát, miért is?

  • a Jó Állam érdekében: mi az a "Jó Állam"? Ki mondja meg, mitől jó, és mitől rossz egy állam? A kormány már meghatározta, a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásának még felelős kormánybiztosa  is volt, Gál András Levente személyében (ma már nem az) - szerinte a Jó Állam elképzelése három elemből áll: az önkormányzati, az igazságügyi reformból, valamint a közigazgatás átalakításáról szóló Magyary-programból, és ez a koncepció idén augusztusban megvalósult. Ha mi nem vettük észre, hát vessünk magunkra. Meg azok a diákok is, akik az iskolában májusban leadott igény alapján mind a mai napig nem kapták meg a diákigazolványukat, mert hát ugye ez is a megvalósult Jó Állam koncepció keretében nem érkezett meg.
  • törvényesen és átláthatóan működő: miért, eddig hogy működött? és egyáltalán, január elseje után működni fog? vajon miért zavarja a kormányt, ha egy gombnyomásra nem látja át, vajon egyik vagy másik önkormányzatnál hogyan működnek az iskolák, ki az igazgató és milyen tanárokat alkalmaznak? nem elegendő az, hogy az önkormányzatok úgy működtetik az iskolákat, ahogy saját választóik szeretnék? miért kell pártállami rendszert teremtve, a hatvanas évek rezsimjét visszaidézve beleszólni a legutolsó falusi iskola életébe is?
  • a közszolgáltatásokat maradéktalanul biztosító állam működési feltételeinek a megteremtése: ezzel meg is oldódott a múltkori vita, az oktatás vajon szolgáltatás-e (lásd részletesen itt). A törvény szerint az. És a törvény szerint az állam maradéktalanul biztosítani is fogja azt a szolgáltatás igénybe vevők számára. Eddig is volt fogyasztói kritika - ha rosszul működött egy iskola, a gyerekeket elvitték a szülők, az önkormányzat meg törhette a fejét, hogyan oldja meg a helyzetet. Kérdés, januártól az állam lesz a gyerekekért, vagy a gyerekek az államért? Ez a pont egyelőre még nem tűnik eléggé letisztázottnak, különösen ha arra gondolunk, ezentúl a szülő a - gyermekét véleménye szerint nem megfelelő színvonalon, esetleg túl erőszakosan vagy diszkriminatív módon oktató - pedagógus miatti panasz esetén az illetékes elvtárshoz akár sok-sok kilométert is utazhat, egyenesen a járási központig - miközben eddig elegendő volt, ha az igazgatóra rádönti az íróasztalt, ha az nem hallgatta elég figyelmesen, esetleg súlyosabb esetben bejelentkezhetett a jegyző vagy a polgármester fogadóórájára.
  • köznevelési feladatellátás szakmai színvonalának emelése, egységessége: ez a követelmény már önmagában is ellentmondásos - most az állam vagy azt vállalja, hogy ezentúl minden iskolás a legelittebb iskolai oktatásban fog részesülni, vagy az egységesítés keretében a jókat lerontják, a rosszakat pedig javítják. A mindenki legmagasabb szintre emelése nem valószínű (és nem is reális), a második esetben viszont nagyobb az esélye a lerontásnak mint a javításnak. Márcsak azért is, mert színvonalat csökkenteni mindig olcsóbb, mint emelni. Ráadásul bármilyen kutyaütő, de a hatalomhoz feltétlen lojális tanerővel megoldható,  és nem kell alkalmazni azokat a pedagógusokat, akik az önálló gondolkodás hívei.
  • hatékonyabb, költségtakarékosabb intézményfenntartás: ez a pont már most, az előkészületek során is bukni látszik - az önkormányzatokkal párhuzamos apparátusfenntartás már most megjelenik (amit eddig egy közszolga csinált, most kettő, két helyen), a tankerületek üzemeltetése sem tűnik egyszerűnek, nem is beszélve a  cirka 150 ezres giga-mega intézmény infrastruktúrájának és adminisztrációjának fenn- és kordában tartásáról.

A törvény értelmező részén túljutva már a 2.§ esetében látszik, a tervezet alkotója önkormányzatot belülről még nem sokat látott: az oktatási intézmények alapokiratának módosításáról a törvény hatályba lépésétől számítva 10 munkanapon belül dönteni kell a képviselő-testületnek, a közgyűlésnek vagy a települési önkormányzati társulás döntéshozó szervének. A minisztérium egyértelműen abból indul ki, egy nap alatt is lehet törvényt hozni, az önkormányzatok többsége azonban ritkán tart rendkívüli bizottsági ülést, rendkívüli közgyűlést pedig még ritkábban. És ha még azonnalosan mindenkit össze is tudnak trombitálni, az alapító okiratok átírása sem csak abból áll, hogy egy mondatot törlünk, még akkor sem, ha a KDNP szakpolitikusai szerint ennyi bőven elég. 

Amennyiben önkormányzati társulásról van szó, január elsejéig nemcsak a bevitt vagyonnal kell elszámolniuk, hanem meg kell osztaniuk a technikai személyzetet és az európai uniós társfinanszírozású projektekben vállalt  kötelezettségek teljesítését is. Tehát amin évekig kotlott a minisztérium, azt másfél hónap alatt helyhatósági szinten le kell zongorázni. Méltányos eljárás, nem csoda, hogy nem merték a tervezetet odaadni még a kormánypárti polgármestereknek sem véleményezésre.

A rapid intézkedések sora ezzel még nem ért véget - az intézmények 2013. január 1-jével az állam fenntartásába kerülnek, de előtte még az intézmények "beolvadással történő megszűnésének a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzése iránt az oktatásért felelős miniszter által 2012. december 15-éig rendelkezésére bocsátott adatok alapján a kincstár hivatalból intézkedik". Ez praktikusan annyit jelent, hogy az önkormányzatoknak minden létező adatot meg kell küldeniük december elején ahhoz, hogy a miniszter a kincstárnak át tudja küldeni azokat. Ez tovább szűkíti az önkormányzatok rendelkezésére álló határidőt, tehát bármikor is jelenik meg a törvény, az alapján legkésőbb november végére - december első hetére minden adminisztrációs dologgal el kell készülniük. Vagy megküldik a munkapéldányt, mint véglegeset, lesz ami lesz alapon.

Amelyik pedagógus eddig aggódott, mi lesz vele, hát ezután sem fog megnyugodni Bár a törvénytervezet leszögezi, a beolvadás és közfeladat-ellátás átadás nem érinti az intézmény foglalkoztatásában állók közalkalmazotti jogviszonyát, valamint magasabb vezetői, vezetői megbízását, ám vannak kivételek, így például

  • ha a pedagógus nem felel meg az Nkt.-ban és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben meghatározott képesítési feltételeknek, legfeljebb a 2012/2013. tanítási év végéig szóló határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatható tovább, valamint
  • a (állami intézményfenntartó) Központ nyilvános pályázat kiírása nélkül adhat intézményvezetői magasabb vezetői megbízást, ha az a "közfeladat-ellátás átadása miatt szükséges". A megbízás a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb a 2012/2013. tanév végéig szólhat.

A köztisztviselők foglalkoztatási jogviszonya a Kttv. alapján kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át.

A törvény az einstandot is pontosítja: az önkormányzati fenntartó tulajdonában lévő, az intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézményben lévő egyéb eszközöket, felszereléseket – a december 15-ig megkötendő megállapodás alapjául szolgáló leltár szerint 

a) a Központ ingyenes használatába vagy
b) ha a települési önkormányzat az intézményt nem működteti 2013. január 1-jét követően, a Központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül 2013. január 1-jén mindaddig, amíg a köznevelési feladat Központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.

A fentiek alapján az önkormányzatoknak december 15-ig minden egyes államosításra kerülő oktatási létesítményükkel kapcsolatban el kell készíteniük a megállapodáshoz szükséges teljes vagyonleltárt - maximum a szerint kell megbontaniuk, melyik marad náluk kezelésben és mit adnak át addig, amíg az oktatási intézmény meg nem szűnik. (Ha a későbbiekben bezárnak egy iskolát, az önkormányzat visszakapja majd a táblákat, székeket meg a kosárlabdapalánkot is? akkor is, ha azt közben átvitték az ország túlsó részébe?).

December tizenötödikét (azaz a megállapodás aláírását) követően az önkormányzati fenntartó a megállapodásban meghatározott vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, nem adhatja bérbe - kérdés, mi lesz a folyamatban lévő szerződésekkel (nyelviskola, nyugdíjasklub, sportegyesület, civil szervezet által tartott farsangi bál, stb.), ők hol lesznek januárban, valamint ki fogja és miből kártalanítani őket? Ezeket a problémákat is meg kell oldaniuk még december közepéig.

Az önkormányzatok mellett az uniós projektek levezényléséért felelős szerveknek is főhet a fejük az új törvény miatt - az átadás-átvétel során a megállapodásban rendelkezni kell az e törvény hatálybalépésekor folyamatban levő, az önkormányzati fenntartó vagy a köznevelési intézmény mint projektgazda hazai vagy európai uniós forrásból társfinanszírozott projektjeinek 2013. január 1-jei hatállyal történő átadás-átvételéről. Az önkormányzatoknak december 15-ig teljeskörűen el kell számolniuk a Központ felé az uniós projektek tekintetében, ezek után a támogatási szerződések módosításának kérvényezésére 30 napja van a Központnak, kérdés, hogyan fogják tudni ennyi idő alatt összeállítani a kérelemhez szükséges dokumentációt (új pénzügyi elszámolás, többcélú intézmények komplex programjainak megosztása, stb.). Vajon lesz a Központnak megfelelően létszámú, kellően kiképzett, pályázatok adminisztrációjában járatos személyi állománya, hogy ünnepekkel együtt bő négy hét alatt megoldják ezt a hatalmas feladatot? Egyetlen közepes méretű projekt pénzügyi átszámolása, konzorciumi szerződések aktualizálása napokig is eltarthat, akkor hogy fognak végezni a dokumentációk tömeges mennyiségű összeállításával?

A jelenleg is folyamatban lévő projektek esetében a konzorciumvezetői és projektmenedzsment feladatokat a projekt átadás-átvételét követően a Központ látja el abban az esetben, ha a fejlesztésnek a Központ által ellátott tevékenységekre jutó költsége meghaladja a projekt összköltségének ötven százalékát - az önkormányzatok tehát nagyon gyorsan elveszthetik projektgazda státuszukat még az összetett, nemcsak az iskolát érintő projektek esetében is.

Jó hír az önkormányzatoknak, hogy az átvételre kerülő projektek esetében a jogelőd projektgazda által vállalt önrészből még meg nem fizetett összeget a Központ költségvetésében kell megtervezni - kérdés, készült-e eddig bármilyen felmérés is a tárgyban, ez milyen kiadást fog összességében jelenteni akár csak a 2013-ban. Vagy júliusban meglepődnek az illetékesek, jééééééé, ennyire azért nem gondoltunk volna.

A december 15-ig megkötendő megállapodásban a pedagógusok személyes adatait is át kell adni (kérdés, ugyanezen napon hogy tudja vajon átadni a kincstár felé a miniszter az adatokat?) Kizárt dolog, hogy a határnapig létrejött megállapodásokat még ugyanezen napon összesítik és tovább is küldik, tehát a törvénybe már alapjaiban bele van kódolva a párhuzamos munkavégzés.

Az önkormányzatok azonban nem lehetnek nyugodtak abban sem, hogy eddigi beruházásaik eredményei a település iskoláiban maradnak - a Központ az ingó vagyon feletti ingyenes használati jogát – szükség esetén az ingó vagyonelemek fizikai mozgatásával – jogosult az állam tulajdonában és a Központ vagyonkezelésében lévő bármely ingatlanban gyakorolni. Ez mit is jelent? A budapesti iskolabuszt átirányíthatja Szegedre, a debreceni projektort meg elviheti Kiskunhalasra. Vagy bárhova. Kérdés, vajon mit fognak szólni a szülők, hogy az általuk az önkormányzatnál kilobbizott oktatási eszközök hirtelen egy másik iskolába kerülhetnek - mondjuk oda, ahova egy fontos elvtárs nem kevésbé fontos csemetéje jár?

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv részletes mintája megtalálható a törvény 2.számú mellékeltében - ha időben végezni akarnak az összes adat összegyűjtésével az önkormányzatok, jó ha már ma nekiveselkednek. Plusz jó, ha már most elindulnak a nagy kínai tenyérjóshoz, hogy előre (két-három héttel korábban) megállapítsák, december 31-én mekkora lesz az adott iskola követelés-állománya, vagy pontosan hány forint is lesz a bankszámlán meg a házipénztárban.

Ezek után már csak az a kérdés, vajon a fideszes polgármesterek milyen módosító indítványokat próbálnak beadni a törvényjavaslathoz? Adnak-e egyáltalán be bármilyet, vagy tűrik, hogy így elbánjanak a településeik iskoláival? Vajon hogyan képviselik jobban választóik érdekeit, ha behódolnak a kormánynak és a KDNP-nek, mint a kétharmad által felkent közjónak, vagy inkább a helyi választóikat képviselik és harcolnak a települések iskoláiért, azok meglévő vagyontárgyaiért? Gyorsan dönteniük kell, a módosítások benyújtása a törvényjavaslat vitájának végéig lehetséges, saját rendszerük nem kényezteti el őket.

És a tét? Több ezer oktatási intézmény, minimum 120 ezer pedagógus és ezen túl egyelőre ismeretlen nagyságrendű "technikai személyzet", az önkormányzatok túlnyomó része, 1,2 millió diákot és kétmillió szülő és ezen felül még nagyon sokan, nagymamák-nagypapák valamint a leendő diákok és pedagógusok.  Egyelőre még a tankerületek sem álltak fel, a vezetőik formálisan nincsenek kinevezve (lesznek egyáltalán minden tankerületben? és ahol nem, ott ki lesz? lesz közigazgatási tapasztalatuk?), nincs megfelelő személyi állomány (értenek majd az uniós pályázatokhoz, láttak már közelről projekt-elszámolást, támogatási szerződést, lesznek elegendően, lesz számítógép, telefon meg íróasztal, ami mellé le is tudnak ülni, stb.?), miközben rohamléptekkel el kellene kezdeni az államosítás folyamatot. 

Eközben a pedagógus szakszervezetek az egész államosítási hercehurca leállítását követelik, sztrájkfenyegetéssel nyomatékosítva. Választ még nem kaptak, csak csúsztatásokat arról, ki kinek hazudik.

"(..) Hoffmann Rózsa a tanácskozáson azt mondta: nem tapasztalt sztrájkhangulatot az iskolákban, de riadalmat igen, éspedig  a pedagógus-szakszervezetek "hamis állításai" miatt. 

Az oktatási államtitkár azzal kapcsolatban, hogy sikerül-e majd megállapodni a szakszervezetekkel, úgy fogalmazott: ha nem születik egyezség, az nem a kormányzat "kontójára lesz írható". Szerinte a megállapodás a pedagógus-szakszervezetek olvasatában azt jelenti, hogy elvárják, az ő akaratuk teljesüljön." (hir24.hu)

És a legfőbb kérdés: mindez mennyibe kerül (teljesen feleslegesen) az adófizetőknek, és tényleg ez az a Jó Állam, ami már megvalósult?

Az óra ketyeg. A kérdések pedig egyre szaporodnak.

Előzmény: Köznevelés bármi áron

                A pedagógusok válaszra várnak

Amennyiben tetszett, csatlakozz Facebook csoportunkhoz!

A bejegyzés trackback címe:

https://morgasjoga.blog.hu/api/trackback/id/tr324876361

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Netuddki. 2012.10.29. 20:11:03

A kicsi de nem párt az egyházi fenntartású iskolákat is államosíttatja?

873ujr3rk 2012.10.29. 20:22:16

azt gondolom vagy megállítják rózsát, vagy ebbe fognak belebukni.

tundrazuzmo (törölt) 2012.10.29. 20:51:21

Nem kell elszállni a magasztos közoktatás védőinek... Ha az elmúlt évtizedekben valami rendkívüli minőséget termelt volna ki az oktatásunk - és nem a funkcionális analfabétizmust - akkor mindenki kiállna és megvédené az alma matert, és nem a megélhetési pedagógusok és a megélhetési politikusok agitálnának csupán a kormány intézkedései ellen.

A tempóhoz pedig nyilván nincsenek hozzászokva a tisztelt oktatási szakértők, mert csak tanévekben, meg 1000 tanulmánnyal alátámasztott fontolva tökölős újításokban hisznek, amiből aztán semmi sem valósul meg, de legalább a tanácsadók felveszik az 5-10-50 millió forintot. Tanulmányonként.

Tessék szépen lenyelni a békát, és rájönni arra, hogy a pedagógus egy közszolga, és azt csinálja, amit a kenyéradó gazda mond neki, és nem azt, amit a saját (megjegyzem: többségében középszerű) gondolkodása diktál.

ppppalika 2012.10.29. 20:56:00

Akkora már ennek a tehetetlensége, hogy nem lehet megállítani.

Úgy pozicionálták magukat, hogy az is nagy arcvesztés lenne, ha visszalépnek, illetve elhalasztják.

Szerintem most ott állnak a 10 méteres ugrótoronyban, még nem tudják, hogy mennyi víz van a medencében, de ugrani kell. Éppen a szemüket csukják be és reménykednek.

Az a nagy helyzet, hogy ha időben megtelik a medence, egy hasas ugrás akkor is nagyon tud fájni...

lógós versenyszférás és állami dolgozó adócsaló 2012.10.29. 20:58:41

@tundrazuzmo: nagyon kiváló értelmiséget termelt ki az iskolarendszerünk! hogy mered ezt leszólni? a magyar értelmiség nagyon kiváló!

dr kíváncsivagyok 2012.10.29. 20:59:33

@tundrazuzmo:
"Tessék szépen lenyelni a békát, és rájönni arra, hogy a pedagógus egy közszolga, és azt csinálja, amit a kenyéradó gazda mond neki, és nem azt, amit a saját (megjegyzem: többségében középszerű) gondolkodása diktál. "

Erre a náci szemétre reagálhatnék hosszan , cáfolva minden szavát,...de inkább csak röviden mondom :
ELMÉSZ A JÓ KURVA ANYÁDBA !

dr kíváncsivagyok 2012.10.29. 21:01:31

@ppppalika: "Szerintem most ott állnak a 10 méteres ugrótoronyban, még nem tudják, hogy mennyi víz van a medencében, de ugrani kell. Éppen a szemüket csukják be és reménykednek.

Az a nagy helyzet, hogy ha időben megtelik a medence, egy hasas ugrás akkor is nagyon tud fájni... "

Szerintem meg nincs víz a medencében , csak amennyit beleköptek , de Orvbán beléjük szuggerálta hogy van !

LallyPop 2012.10.29. 21:07:08

Hogy megszerették a bolsevik reakciósok ezt az ÁLLAMOSITÁS szót(hát sokszor alkalmazták és az tényleg államosítás volt-). Önkorm-i fenntartású iskola Á-i fenntartású lesz? Váú. Át kell írni 2 címet a ktgvetésben, amúgy nem változik ettől semmi.

miskolcisrác1980 2012.10.29. 21:07:50

@tundrazuzmo: Olyan jó, hogy mindig akad egy bölcs fideszes megmondó, aki kioktat mindenkit, hogy az eszetlen kapkodás az tulajdonképpen nem is az, hanem feszes, gyors munkatempó.

miskolcisrác1980 2012.10.29. 21:09:28

@Ándi bácsi: Egy másik bölcs fideszes. :) Amit Viktor király csinál, az természetesen még véletlenül sem lehet igazi államosítás. :)

ppppalika 2012.10.29. 21:10:55

@Ándi bácsi: Háááááááát....
A munkáltatói jogokat nem az igazgató gyakorolja majd. Egy cég, lehet, hogy jövő héten 20 km-rel arrébb tanítasz majd.
A tantárgyfelosztásra csak javaslatot tesz az igazgató, de járási (?) igazgató dönt. A felesben működtetett intézményeknél lesznek érdekes helyzetek...

tundrazuzmo (törölt) 2012.10.29. 21:11:27

@dr kíváncsivagyok: "Erre a náci szemétre reagálhatnék hosszan , cáfolva minden szavát,..."

... de sem jómodorra, sem kulturált érvelésre nem tanítottak meg az iskolában. Nem baj, még mindig nem késő megváltozni. Kezdjük rögtön a náci kifejezés definíciójával és azzal, hogy ennek mi köze van az államilag finanszírozott oktatáshoz. Doktorit is írhatsz belőle, ha már annyira kíváncsi vagy!

dr kíváncsivagyok 2012.10.29. 21:12:32

@Ándi bácsi: Ami nem állami kezelésű volt, ezután állami kezelésű lesz...minek neveznéd , Te gyökér fideszgyík ?!

acko · http://acko.blog.hu 2012.10.29. 21:12:39

Én nem hiszem, hogy túl sokat lehetne tenni ellene!

dr kíváncsivagyok 2012.10.29. 21:13:54

@tundrazuzmo:
".. de sem jómodorra, sem kulturált érvelésre nem tanítottak meg az iskolában. "

A jó modor és a kulturáltságot arra érdemeseknek tartogatom , nem ilyen szemétnek mint Te !

tundrazuzmo (törölt) 2012.10.29. 21:17:37

@Ándi bácsi: Hagyd csak őket, szavakon lovagolnak. Majd bevezetik az "önkormányzatosítás", "kormányhivatalosítás", "minisztériumosítás", "államtitkárságosítás" szavakat is. Csak nehéz lesz olyan könnyen szitokszóvá tenni, mint az "államosítást", amelyre harapnak a foxi-maxin végzett parasztbölcsészek.

Magyarnaba 2012.10.29. 21:18:25

"a) a Központ ingyenes használatába vagy"

Tavalyelőtt fejeztük be az iskola felújítását, bővítését és infrastruktúrájának modernizálását. Új, szép nagy tornaterem, nagy kerékpártárolók, hőszigetelés, közösségi sportközpont meg minden... Maholnap be sem léphetünk abba az épületbe, amelynek önrészét mi dobtuk, kuporgattuk össze téglajegyek meg alapítványosdi formájában. (Nem hitelből ment.)

komplikato 2012.10.29. 21:26:30

@Ándi bácsi: "amúgy nem változik ettől semmi."
"Hazudsz és még fütyülsz is b*zdmeg!"

Már megint ezek a komcsik ...

npi 2012.10.29. 21:26:42

@tundrazuzmo:
nyugtázhatod, hogy te is nyakig ülsz az oktatás által kitermelt minőséghiányodban, amit önerőből tovább fejlesztettél. Grat! Na meg pontosan azt csinálod, amit a kenyéradó gazdád mond neked. Nomen est omen: jelentőséged annyi, mint aminek nevezed magad.

tundrazuzmo (törölt) 2012.10.29. 21:29:11

@dr kíváncsivagyok: "A jó modor és a kulturáltságot arra érdemeseknek tartogatom , nem ilyen szemétnek mint Te !"

Nézz már magadba, egy véleménynyilvánítás miatt csuklóból leanyázol és leszemetezel valakit?! Ez az igazi náci hozzáállás.

miskolcisrác1980 2012.10.29. 21:29:50

@tundrazuzmo: Oly megható. Miután a fideszesektől megszokott gőgös, öntelt módon kioktattak mindenkit, aki kritizálni merte a szent NER-t, most támogatásukról biztosítják egymást, mert őket bizony bántják... brühühühü

LallyPop 2012.10.29. 21:30:48

@dr kíváncsivagyok: @miskolcisrác1980:

Nagyon jó. Remélem mindenki ilyen éles eszü a ballereknél. Az állami ktgvetés része az önkor-i ktgvetése. Tehát eddig az volt hogy jani osztott józsinak és lacinak és marinak hogy osszon belőle. Mostmeg jani fog osztani közvetlenül ugyanabból a zsákból. Kevesebb a korrupciós pont, kevesebb a kiskirály.

miskolcisrác1980 2012.10.29. 21:34:10

@Ándi bácsi: Mester, köszönjük szépen, hogy megvilágítottad nekünk. A hozzád hasonló bölcs tanítóknak köszönhetően diadalt aratunk önmagunk fölött. Szeretjük Nagy Testvért(meg a felcsúti mini Napóleont és rendkívül demokratikus rendszerét).

tundrazuzmo (törölt) 2012.10.29. 21:37:09

@npi: "nyugtázhatod, hogy te is nyakig ülsz az oktatás által kitermelt minőséghiányodban, amit önerőből tovább fejlesztettél. "

Nyugtázhatod, hogy a minőséghiány nem rám jellemző, hanem a jelenlegi közoktatásra, és annak harcos védelmezőire. Grat.
A kenyéradóra visszatérve: az állammal való egyetlen viszonyom az adófizetés. Igen, az én adómból fizetik a köszolgákat, pedagógusokat, rendőröket.

tundrazuzmo (törölt) 2012.10.29. 21:45:12

@miskolcisrác1980: Na ezért mentegetni sem akarom őket. A dilettáns végrehajtás és a kapkodás egyáltalán nem erény. De még mindig jobb, mint érintetlenül hagyni a posványt.

Az oktatási rendszer kis fogaskerekei természetesen félnek a változástól, de ez normális minden változásnál. És nagyon nem szép dolog a változástól félő emberek hergelése a változás folyamatainak hibáit felemlegetve. Ettől még senkinek nem lesz jobb, a kormány pedig úgyis keresztülviszi a változást - ezt tudhatjuk már.

dr kíváncsivagyok 2012.10.29. 21:56:55

" Tíz kiló sertéshúsért adták el a 16 éves magyar lányt "

Ej , ez az Orvbán vajda de jó üzletet csinált megint...
A múltkor az a baltás is hogy bejött !

dr kíváncsivagyok 2012.10.29. 21:58:43

@tundrazuzmo: "
Na ezért mentegetni sem akarom őket. A dilettáns végrehajtás és a kapkodás egyáltalán nem erény. De még mindig jobb, mint érintetlenül hagyni a posványt. "

...és ez érvényes a magánnyugdíjakra , az alkotmányra , a baltásgyilkosra , a földosztogatásokra , stb. is ????????

Csavarhúzós 2012.10.29. 21:59:17

>Önkorm-i fenntartású iskola Á-i fenntartású lesz? Váú. Át kell írni 2 címet a ktgvetésben, amúgy nem változik ettől semmi.
-A megyei intézményeket már átvette az állam, egy ilyenben dolgozom, úgyhogy a tapasztalat szerint ez nem igaz.
A normatív finanszírozásból intézményfinanszírozás lett, azaz leírtak egy A4-es papírra egy számot, és azt mondták, hogy ennyi a keret. A szám megegyezett az előző évivel (miközben inflációs költségnövekedés volt), de most azon a pénzen kívül semmi sincs, előzőleg meg voltak mindenféle kiegészítő normatívák. Például bizonyos diákoknak ingyenes a menza - hogy a hátrányos helyzetű diákokat nagyobb arányban felvevő intézmény ne kerüljön hátrányba, emiatt erre korábban külön normatíva volt, az említett összegen felül. Most nincs, oldjuk meg abból. (Ezek után ha az iskola választhat a felvételin az önköltséges és az ingyen ebédeltetendő diák közül...) Külön normatíva volt a minőségi munkáért járó keresetkiegészítésre, az most nincs, így most senki nem kap ilyent, pedig törvény van rá. Reménykedtünk benne, hogy LEGALÁBB AZ ÁLLAM BETARTJA A SAJÁT TÖRVÉNYEIT, de nem.

Hihetetlen bürokrácia szakadt ránk, teljesen megszűnt a gazdasági önállóságunk. Korábban ha rendszergazdaként szükségem volt valami apróságra (hálókártya, UTP-kábel, stb.) akkor bementem a helyi boltba, az iskola nevére kértem számlát, a suliban meg igazgatói ellenjegyzés után kifizették. Most ez úgy megy, hogy a kérést továbbítom az igazgatónak, ő engedélyt kér a fenntartótól. Ő hajlamos az engedélyt megtagadni, főleg ha számára érthetetlen szavak szerepelnek az igényben, és így azt gondolja, hogy ha ő eddig jól megvolt NIC meg UTP nélkül, akkor az másnak sem kellhet. Akkor újra kell kérni, érthetőbb indoklással. Utána kell keresni egy céget, ahol a kért dolgot meg lehet venni utólagos utalással - mivel az állam rossz adós, így ez magasabb árat + szállítási költséget jelent. És egy nap helyett egy hónapba telik. Idővel persze az ember alkalmazkodik az új rendszerhez, és nem két AA-s elemet kér, hanem húszat, mert ki tudja, mikor lesz a valahol távol a fellegekben lakozó Gazdasági Vezető újra jókedvében: tehát visszatérünk a kádári békeidőkhöz, mikor a hiány és a felesleg egyszerre volt jelen a tervgazdálkodásnak hála :)

Annyira azért nem vicces, mert sok ember ideje forgácsolódik lényegtelen apróságokra, a munkára meg már nem marad.
Az átadás-átvétellel járó hercehurcát már nem is említettem.
Meg az eddig ismeretlen cégeket, akiket az új (hát)szelek sodortak hozzánk és teleírt papírokat gyártanak jópénzért. De előtte velünk íratják tele, ingyen.

Abban mondjuk igazad van, hogy a mindenki számára érzékelhető rettentőségek nem jan.1-től, csak szept.1-től fognak elkezdődni...

pandacsökiboborján 2012.10.29. 22:18:13

Mit fognak szólni a szülők?: ' Há dik má he, ez mi a geci?" kb.ennyit

Csavarhúzós 2012.10.29. 22:20:22

Magamra reflektálva: eszembe jutott a korai 80-as évekre eső iskoláskorom, mikor Farkas tanár úr gyakorlati órán egy maroknyi vasfűrészlappal küldött le a vas-műszaki boltba, hogy cseréljem be lombfűrész-lapra meg tíz M6-os csavarra.

Utána csóválta a fejét a cserearányok romlásán, és megállapította, hogy "ez a rendszer se húzza már sokáig".

Felnőtt fejjel visszagondolva, nem biztos, hogy úttörővezetőként a szocializmusra gondolt, ahogy akkor értettem, hanem az iskolafinanszírozásra.
De nem volt igaza...

230e 2012.10.29. 22:35:36

Aki szerint az uniós támogatásból megvalósult eszközök mozgatása, "átírása", használatba vétele tényleg ilyen egyszerű lesz az talán bonyolítsa le. Vagy fizesse azt a pénzt, amit az unió nem fog kifizetni utófinanszírozásban.
"Frissen" két és fél hónapja felállt, össze-vissza jogutódlott, 3 szervből összerakott Hivatal most eszmél arra, hogy állnak az uniós projektjei, így most vadássza az embereket. Gondolom itt is majd vmikor tavasszal lesz aláíratás, ha így valósul meg.

dr. mesterséges színezék 2012.10.29. 22:39:41

@873ujr3rk: "azt gondolom vagy megállítják rózsát, vagy ebbe fognak belebukni. "

Jaja. Gyereket (anyát) basztatni nagy kalandvágyra vall.

kolbászoszsömle · http://limerik.blog.hu/ 2012.10.29. 22:39:44

@tundrazuzmo: Hát, baszod, vannak békák, amit a fideszmamelukoknak le kell nyelni!

Jobb, lesz, ha megszokod.
Ez a világ rendje.

Aki szarral gurigázik, az büdös lesz, aki meg fideszes, annak a kurva anyját!

Ez a világ rendje.

Tudod, azok a kibaszott békák!

ojcabojca 2012.10.29. 22:42:48

@tundrazuzmo: "Megélhetési pedagógus" - Mekkora barom lehetsz te...

komplikato 2012.10.29. 22:45:34

@ojcabojca: Most, hogy újraolvastam ...
rektorokon kívül van olyan pedagógus aki fizu helyett nem éhenhalási segélyt kap?

dr. mesterséges színezék 2012.10.29. 22:52:38

@tundrazuzmo: "a pedagógus egy közszolga, és azt csinálja, amit a kenyéradó gazda mond neki, és nem azt, amit a saját (megjegyzem: többségében középszerű) gondolkodása diktál. "

A politikus meg biztos valami reálgazdaságből élő műszaki innovátor, ugye?

nandras01 2012.10.29. 23:03:55

@Ándi bácsi: próbálok nagyon higgadt és elnéző lenni, ezért mindössze annyi a kérdésem, hogy hallottál már a szubszidiaritás elvéről?
tudod, amely elv a világ boldogabbik felén a törvényalkotási vezérelv.
mondom, a világ boldogabbik felén...

Phony 2012.10.29. 23:10:23

@tundrazuzmo: 2400 hozzászólással az utóbbi pár év alatt kiváncsi vagyok a versenyszféra mely területén dolgozol oly hatékonyan, hogy a "közszolgák" a te adóforintjaidból konyakozhassanak jóízűen?

tundrazuzmo (törölt) 2012.10.29. 23:16:38

@Phony: "2400 hozzászólással az utóbbi pár év alatt kiváncsi vagyok a versenyszféra mely területén dolgozol oly hatékonyan, hogy a "közszolgák" a te adóforintjaidból konyakozhassanak jóízűen?"

Saját cégek jelentik a megoldást. Mások dolgoznak helyettem, míg szerepemet játszom.

Phony 2012.10.29. 23:29:18

Hibernálják Tarlós Istvánt a 4-es metró átadásáig
tundrazuzmo 2012.09.20 22:58:44
@2345: Fogd már be a szádat zsidó! Csanád óta kissé visszás, amikor magyarkodással akarod palástolni származásodat.

MIért nem fogadod el igazi identitásodat? Akkora tűrhő lufifejű paraszt vagy, hogy nálatok a kamra is gázból van...

Ezek szerint csak betaláltak a nácizással? Vagy ilyen a valódi éned ha lepergett rólad a vékony civilizált réteg?

Nick Ez a név jelenik meg a blogokban, kommentekbe 2012.10.29. 23:34:16

" Kérdés, vajon mit fognak szólni a szülők, hogy az általuk az önkormányzatnál kilobbizott oktatási eszközök hirtelen egy másik iskolába kerülhetnek - mondjuk oda, ahova egy fontos elvtárs nem kevésbé fontos csemetéje jár?"

ez most ugye vicc? hogy az ALAPOKTATASBAN nem az egyenlotlenseg meglete a problema, hanem hogy ezt megszuntetik?

meg az is egy vicc, hogy a lobbizast pozitivan tunteti fel... talan ha osszedobtak volna a kedves szulok a sajat penzukbol akkor jogos lenne, de hogy most eppen az egyik önkuris vezetonek a gyereke iskolaskoru es azert van ott jo "ingosag" az miota elfogadott es franko?

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2012.10.30. 00:03:24

@Nick Ez a név jelenik meg a blogokban, kommentekbe: nagyon sok iskolában van szülő-nevelők bálja, papírgyűjtés stb., és a befolyt pénzből ezt-azt vesznek, például színes nyomtatót, fellépésekhez dobogót, stb. Most akkor ez kié lesz? Vegye saját leltárába a szülői munkaközösség???
és tudomásul kell venni, a világ lobbi-alapon működik, meg kell csak nézni a kormánypárti polgármestereket meg az adósságátvállalást...

kolbászoszsömle · http://limerik.blog.hu/ 2012.10.30. 00:16:52

@Nick Ez a név jelenik meg a blogokban, kommentekbe: Elviszik A helyről B helyre, az nem az egyenlőtlenségek megszüntetését jelenti.

Főleg nem, ha fideszes szervezi.

A vicc az, hogy tulajdonképpen, hiába magyarázok neked, mert te olyan hülye vagy, hogy azt hiszed a lobbizás valami erkölcstelen, és feltétlenül negatív dolog.
Persze, mit is lehet várni egy fideszestől??!

Tudod, mit, neked is a kurva anyád!
Ezt legalább megérted...

tildy[UK] · http://tildy.blog.hu 2012.10.30. 00:37:10

@kovi1970: Jo lenne. Valahol kotelezo a hittan. Illetve a tanaroknak evi 3szori egyhazmegyei megjelenes. Aki ateista, nezhet masik munka utan.

Nick Ez a név jelenik meg a blogokban, kommentekbe 2012.10.30. 00:43:46

@kolbászoszsömle: mi van anyuci elkuldott kurvalkodni fiu letedre hogy folytasd a szakmajat es ez addig volt csak jo poen amig nem jott egy neger a nagy szerszamjaval?

nem tudom mire velni ezt a sok elszolast...

Nick Ez a név jelenik meg a blogokban, kommentekbe 2012.10.30. 00:50:05

@morgás joga mindenkit megillet: "és tudomásul kell venni, a világ lobbi-alapon működik, meg kell csak nézni a kormánypárti polgármestereket meg az adósságátvállalást..."

most akkor ezt a lepest is szentesitjuk? tehat ha pl. egy politikus ledaral egy masik embert gyorshajtassal(lasd Lazar), akkor ezentul siman lehet gyorshajtani?

kolbászoszsömle · http://limerik.blog.hu/ 2012.10.30. 00:52:19

@Nick Ez a név jelenik meg a blogokban, kommentekbe: Ezt megérted, a többire meg kár pazarolni a szót!

Sötét vagy, mint az éjszaka és még mindig nem tudod, mi az a lobbizás.

Csak egy furcsa idegen szó, amitől félni kell!
Ez vagy, ennyit érsz.

Nick Ez a név jelenik meg a blogokban, kommentekbe 2012.10.30. 00:58:23

@kolbászoszsömle: mi van anyukadnal azok a negerek a nagy szerszammal "lobbiztak" amikor meg 4 eves voltal es utana kellemetlenul erintett amikor erezted a lobbinak az eszkozet?

hiaba na ami a jo edes anyadnak a nagy pecsajanak teccett az mar a kis anuszrozsadnak nem jott be ugye?

Bicepsz Elek 2012.10.30. 01:02:58

A legtöbb önkori örül, hogy megszabadul az isjolafinanszirozasoktól. Amugy meg ha a kölkek megronaljak a berendezést, pl. a székeket, akkor ülhetnek szépen a földön, mert állambacsi nem ad pénzt a pógámesterbácsival ellentétben, aki a sajat cégével csináltatta meg állami támogatásból az új székeket(nagybatyjám tanár belelát ezekbe). Másrészt igy igazságosabb lesz a hatranyos helyzetüeknek. Akinek nem tetszik ott a Jad Vasem, Szent Margit és egyéb magániskolák.

kolbászoszsömle · http://limerik.blog.hu/ 2012.10.30. 01:11:32

@Nick Ez a név jelenik meg a blogokban, kommentekbe: A "sötét" nem a bőrszínre utal, hanem a fenti szövegkörnyezetben egy kifejezés arra, hogy buta vagy.
Meg műveletlen.
Egyszóval fideszes.

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2012.10.30. 01:26:50

@Nick Ez a név jelenik meg a blogokban, kommentekbe:
a lobbitevékenység lényege, hogy a döntéshozók figyelmét felhívják olyan dolgokra, amelyek felett elsiklanának, vagy egyszerűen nem is értenék meg a fontosságát, ezt a tevékenységet a demokráciákban törvények szabályozzák, a lobbistáknak névjegyzékük van, igazolványuk, stb.
Amikor valaki ezt például gazdasági haszonszerzés céljából csinálja (lásd pl. dohánylobbi), az általában határos a korrupcióval (vagy az is, csak nehéz bizonyítani), ezt normális helyen egyáltalán nem ismerik el pozitív, hasznos cselekedetnek.
Ha a lobbistákat úgy ahogy vannak, egy az egyben elítéled, úgy a fürdővízzel a gyereket is kiöntöd.

a közlekedési baleset teljesen más ügy, ha valaki vétkezik, kapja meg érte (arányos) büntetését, úgy fair.

labrabbit 2012.10.30. 07:28:26

@Ándi bácsi:
Kevesebb a kiskirály??

:DDD

labrabbit 2012.10.30. 07:32:46

@Csavarhúzós:
"Magamra reflektálva: eszembe jutott a korai 80-as évekre eső iskoláskorom... "

Akkor is H.R. felügyelte az ideológiai nevelést. Már ketten nosztalgiáztok :)