morgás joga 6.jpgOrbán vs. Bajnai – a mai nap óta ország-világ tudja, az elkövetkező cirka másfél év róluk fog szólni. Eddig a kormány eredményei és Orbán Viktor folyt a csapból is – kérdés, vajon az ellenfele hol kap majd helyet a médiában? Kap egyáltalán? Agyonhallgatja a királyi tévé, vagy pont ellenkezőleg, minden második hír róla fog szólni: új büntetőeljárások, a legkülönbözőbb témákban összelapátolt lejáratási kampányok?

Az elmúlt egy hét már úgyis erről szólt – sokan már előre megmondták, mit is fog akarni-bejelenteni, jobban ismerték a szándékait mint saját maga, és előre eldöntötték, ő sem jobb a deákné vásznánál, pfujj. És ha mindez még nem elég, leoligarcházták (Gyurcsánynál is nagyobb oligarcha-faktorral), előkerültek a libák meg a ciprusi kapcsolat is a fiókból, az ártatlanság vélelme meg valahol elmaradt félúton. Csúsztatások, vádaskodások jöttek onnan is, ahonnan soha nem gondolta volna – de hát politikusként (bárhogy is definiálja önmagát, az volt, a mai naptól meg még inkább az) megszokhatta és ha nem, majd hozzászokik, hiszen ez a magyar politikai kultúra alapvető velejárója. Ha mindvégig állni fogja a sarat és nem retten vissza, nem vitathatjuk el tőle az érdemet, hogy méltó kihívója lehet Orbán Viktornak.

 A beszédek forrása: index.hu, hvg.hu, (Bajnai Gordon teljes beszéde itt.)

Kettőjük párharca a mai napon elkezdődött – ez rányomta bélyegét az ünnepi beszédjeikre is, igaz, más-más ellenségképet helyeztek a középpontba. Orbán nem hazudtolta meg önmagát és újra a régi, bevált ellenségre, a bankokra hegyezte ki mondanivalóját – a magyarok léte az idegen elnyomók elleni folyamatos harc, világunk pedig nem az igazságon, hanem a bankok machinációin alapult.

Véleménye szerint az Európai Unió a józan ész helyett ideológiákra támaszkodik, ahelyett hogy megértené, nemzetek nélkül nincsen szíve, kereszténység nélkül nincsen lelke. Oké, Orbán Viktor kampány-szagú ünnepi beszédében a magyar történelmi egyházakhoz törleszkedik ezerrel, de azért felmerül a kérdés, miniszterelnökünk vajon mit akar kezdeni a sok-sok ateistával, meg a nem keresztény valláshoz tartozóval? Mert igenis, demokratikus kormányfőként tudhatná, nemcsak a keresztény emberek életét irányítja, hanem minden magyarét, lélektől-vallástól-felekezettől függetlenül, ahogy az Unió is képviseli minden polgárát világnézeti alapú diszkrimináció nélkül.

A brüsszeli összeesküvés-elmélet nemcsak Matolcsy tegnapi interjújából, de a mai Orbán-beszédből sem maradhatott ki – „Brüsszelben sokan a megroggyant pénzkapitalizmusba akarnak életet lehelni, a spekulánsoknak kedvezni, azt akarják, hogy az emberek viseljék a válság terheit, de ezt nem fogadhatjuk el. Nem mondhatják meg mások, hogy mit tehetünk, és mit nem a saját hazánkban. Kifinomult módszerrel sem kormányozhatnak idegenek bennünket.” És a Békemenet szerinte épp ezért az európai Magyarországért áll ki.

Véleménye szerint a dolgok változóban vannak, már nincs visszaút, Európa eladósodott, a nagy változás megrostálja a világ nemzeteit, most dől el ki lesz szegény és ki jómódú nemzet, ki gályázik reménytelenül az adósságtengeren, és ki az aki partot ér szabadságát visszanyerve. Hazugságra, dogmákra, megtévesztésre Orbán szerint nem lehet gazdaságot és államot építeni.

Miniszterelnökünk sorolta az eredményeket is: 2010-ben a csőd széléről rángatta vissza a hazát, új alkotmány lett, 90 évvel Trianon után százezrek kapták vissza állampolgárságukat. Faragtak az adósságunkból, a pénzvilág ellenében többszázezer családot kiszedtek a devizahitel-csapdából, csökken a családok adóterhe, segély helyett munkát kapott 200 ezer ember.

Csak remélni lehet, hogy a kampánynyomás mondatja vele az egyes eredményeket – mert ha komolyan el is hiszi, hogy kétszázezer ember kapott munkát segély helyett, hát nagyon rossz kilátás az a munkaerőpiacra nézve. Az adósságfaragás benyelte az einstandolt magánnyugdíjpéntárakat és az árfolyam se egy statikus valami, de valószínűleg a tanácsadói ennek konkrét matematikájával nem vonták el figyelmét más fontosabb dolgokról. Az adósságcsapdáról is nagyon sokan tudnának mesélni neki, sokkal többen, mint ahányan „megmenekültek”, az életszínvonal csúszdáján tíz körömmel kapaszkodók pedig örömmel osztanák meg a politikusokkal, mennyivel több is maradt meg nekik az új adórendszer, az infláció meg a felemelt áfa után a zsebükben. És ha már a miniszterelnöki hurráoptimizmusnál tartunk, az pedig végképp nem nyugtatja meg az átlag-adófizetőt, hogy a következő választásokon olyan szavazók lehetnek a mérleg nyelve, akik egy fillér adó befizetése nélkül dönthetnek arról, mire is áldozzon a magyar költségvetés.

Sovány vigasz, hogy az elmenő fiatalokat visszavárja Orbán – vajon hova, és miért térnének vissza oda, ahol lassan se tanulási, se munkalehetőség, a normális életszínvonal pedig végképp csak egy fantazmagória? És vajon jó lesz kormányfőnknek, ha a mai csüggedő bérből és fizetésből élők nem törődnek bele a sorsukba és ugyanúgy az utcára vonulnak, hitből, szabadságvágyból és hazaszeretetből visszaadják a nemzet méltóságát, hogy mint az általa említett elődjeik tették ’56-ban? Mert igen, ahogy miniszterelnökünk is mondta, van a csúcsra út, meg a hegyeket is meg lehet mozgatni, csak a kérdés, ma épp ki áll a csúcson és a sok hegymozgató a csúcson állóval együtt akarja-e síksággá lapítani az egészet, vagy egy másik hegybe áthordani úgy, ahogy van, esetleg egyszerűen csak fogják, rohammal beveszik a csúcsot és aki ott van, kirúgják, helyette pedig egy új személyt állítanak a helyére? Az elkövetkező másfél év valószínűleg éppen erről fog szólni …

 

Míg Orbán a Kossuth téren a karvalytőke ellen hadakozott, Bajnai kézzel foghatóbb ellenség fejét tűzte a céltáblára: magát Orbán Viktort és a két és féléves működésének eredményét.

A politikusi hozzáállás is gyökeresen más - míg Orbán Viktor hazavárja a fiatalokat, Bajnai olyan hazát akar, ahonnan nincs miért elmenni. Szerinte sokan "már 2010-ben sem pártokra szavaztak, hanem a változásra. Ők bíztak és megcsalattak", "mert Magyarországnak olyan kormánya lett, amelyért bocsánatot kell kérnünk a világtól. De leginkább egymástól és gyermekeinktől". Míg Orbán az eredményeit sorolta, addig Bajnai a hibáit: az Orbán-kormány hűbéruraik között osztják fel az országot, az állam a korrupció eszközévé vált, az oktatási rendszerével kizárja a szegényeket, a tehetségeseket elűzi az országból. A kormány erősnek hirdeti magát, pedig csak erőszakos - az erőszak a gyengeség menedéke, emiatt ez a kormány gyenge és igenis ki kell mondani, ennek a kormánynak mennie kell.

Bajnai azonban nemcsak Orbán és kormányának a fejét akarja – szerinte teljes rezsimváltás kell, egy új politikai korszak, amelyben alkotmányos garancia van arra, hogy Magyarországon egyetlen politikus se sajátíthassa ki még egyszer az országot. A választási  "regisztráció megszorító csomag a szabad választásoknak" – épp ezért összefogás kell, egy új politikai közép, amelynek bal- és jobboldala egyaránt erős ahhoz, hogy leküzdje a megosztottságot.

Bajnai szerint "2014 nem a bal- és jobboldal szokásos küzdelme lesz", hanem a normális országot akarók és a megosztásból hatalmat építők összecsapása, és ehhez kell az új politikai közép, amely elzárkózik "a kommunistáktól, a szélsőjobboldaliaktól, a hatalom megszállottaitól és kufárjaitól".

És igen, ettől a pillanattól kezdve Orbán Viktor kénytelen lesz új kampánystratégiát kidolgozni – nem azt kell immáron bizonygatnia, hogy a baloldal rossz, mint a balsors, meg eleve az ördög oldala, hanem azt, hogy ő nem a hatalom megszállottja és ő, valamint  kegyeltjei nem saját rendszerüknek haszonélvezői; amit létrehoztak, az pedig egy igazi, Montesquieu alapelvei szerint működő, a demokratikus eszméknek megfelelő jogállam. Nem lesz elég az "eredmények" felsorolása - hiszen amit az emberek a saját bőrükön tapasztalnak, arról nehéz lesz elhitetni pont az ellenkezőjét, a lecsúszott alsó-középosztállyal sem lesz könnyű megértetni, milyen jó is nekik.

Bajnai egy olyan összefogás élére kíván állni, melynek célja, Magyarország újra jogállam legyen, egy olyan állam, amit nem korlátoz semmilyen hatalom, de képes korlátozni más hatalmat. Olyan szolidáris társadalmat, ahol nehéz lecsúszni, de könnyebb feltörni a társadalmi rétegekben. Egy olyan Magyarországot, amely képes újra a régió élmezőnyébe kerülni, és amelyben nem azt kell nézzük, hogyan húz el mellettünk Lengyelország. És igen, Európa számunkra egyszerre érdek és kultúra is, nemzeti érdekeinket pedig Európában kell érvényre juttatnunk.

 

Orbán az arctalan brüsszeli összeesküvők meg a bankárvilág ellen akar összefogást, Bajnai viszont egy új állam valamint egy új, erős közép érdekében és nem párt, hanem szövetségi keretek között.

Az összefogáshoz új közös nevezőket kell találni. "Újra meg kell állapodnunk a legalapvetőbb dolgokban. Nem mindenben, de végre valamiben" . Először is abban, hogy Magyarország jogállam. Másodikként abban, hogy mi a nemzet. "Magyar itt mindenki, aki testben vagy lélekben velünk van. És persze azok is, akik a Kossuth téren hallgatnak most beszédeket", valamint meg kell állapodni a társadalmi szolidaritásban és a haladásban is. "Elsősorban is abban, hogy a haza és haladás nem egymást kioltó fogalmak."

És kiket vár az Együtt-2014 mozgalom? A csalódott jobboldaliakat, a hatni akaró zöldeket, a reménykedő baloldaliakat, "a politikailag elárvult szabadelvűeket” illetve azokat, akik nem akarnak pártot választani. "Ezt a rezsimet politikai eszközökkel lehet csak leváltani".

"Nem új pártot alapítunk tehát, hanem összefogást, ahová szövetségbe hívunk mindenkit, akikkel a céljaink összekötnek. Akikkel a korszakváltás elvében, erkölcsében, programjában közös nevezőre tudunk jutni. "A Milla, a Szolidaritás és a Haza és Haladás egy ilyen, befogadó és nyitott mozgalom elindításáról döntött". "Ebben a szövetségben szükség lesz demokratikus pártokra és politikusokra is", de a politikusoknak helyre kell állítaniuk a politika becsületét, a választóknak meg újra bízniuk kell a politikusokban. "Várjuk azokat a honfitársainkat, akik a maguk pártkötődését nem akarják megtagadni. Nem is kell megtagadniuk".

Bajnai nem hagyta ki az „elmúltnyolcévet” sem -  "A megújuláshoz a méltányosság is hozzátartozik, az érdem szerinti számvetés", "mert igenis van lényegi különbség a mostani két év és az azt megelőző nyolc között. Aki ezt nem ismeri el, az nem igazságos", bár a 2010 előtti éveknek is "sok tanulsága, hibája és bűne volt", és aki ezt nem ismeri el, "az nincs kész a korszakváltásra".

Magyarországnak két ellensége van, "a reményvesztettség és a csodavárás" (…) "A rossz győzelméhez az is elég, ha a jók nem tesznek semmit. Tennünk kell tehát mindannyiunknak [...] volt miniszterelnöknek, kapusnak és csatárnak egyaránt" (…). A feladat pedig annyi, hogy össze kell gyűjteni mindenkit, aki változást akar. És bár "ez a rezsim a megfélemlítésre épít, veszélyben az állás, a megbízás, a szerződés", a változást akaróknak nem kell félniük. "Nézzetek körül, nem vagytok egyedül. Ez adjon erőt mindannyiunknak! Akkor is, ha sárral dobálnak, akkor is, ha bizottságok elé citálnak" (…). A másik Magyarország létezik, és "ha a politika rossz döntésekkel tönkreteszi a hazánkat, akkor nem nekünk kell elmennünk, hanem a rossz politikának" - mondta, majd ő is "együtt győzni fogunk" kiáltással zárta felszólalását. (index.hu)

Vajon lesz elég erő Bajnaiban, hogy ellenfelei aknamunkája ellenére létrehozza azt a szövetséget, amit elképzelt? Vajon sikeres tud lenni ma Magyarországon egy ilyen szövetség, a politikusok túl tudnak lépni a saját árnyékukon, a választók pedig el fogják hinni nekik, tényleg egy jobb világot fognak felépíteni? Vajon az elkövetkező másfél év ámokfutását hogy fogja kibírni az ország, milyen megszorítások várhatók még?

És mit fog tenni Orbán Viktor, ha Bajnai népszerűsége ugrásszerű növekedésnek indul? Milyen eszközökhöz folyamodnak majd, hogy megtartsák a hatalmat és még 4 évre házon belül maradjanak?

És készek vagyunk, mi választópolgárok arra, hogy ne mi menjünk, hanem a rossz politikusok?

 

Amennyiben tetszett, csatlakozz Facebook csoportunkhoz!

A bejegyzés trackback címe:

https://morgasjoga.blog.hu/api/trackback/id/tr144865132

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Összefogás Bajnai-módra: sakk az MSZP-nek 2012.10.24. 09:05:53

Aki a Milla tüntetését azzal a céllal kereste fel, hogy útmutatásra leljen az elmúlt hetek "ki kivel nem fog össze és ha mégis akkor miért nem" játszmája után, az nem csalódott. Bajnai csapata ismét profi teljesítményt nyújtott, ami komoly versenyelőny...

Trackback: Összefogás Bajnai-módra: sakk az MSZP-nek 2012.10.24. 09:05:49

Aki a Milla tüntetését azzal a céllal kereste fel, hogy útmutatásra leljen az elmúlt hetek "ki kivel nem fog össze és ha mégis akkor miért nem" játszmája után, az nem csalódott. Bajnai csapata ismét profi teljesítményt nyújtott, ami komoly versenyelőny...

Trackback: A Magyar Nemzet nem tud a Milla tüntetésről és Bajnai beszédéről 2012.10.23. 23:41:38

Régen a Magyar Nemzet szeretett Bajnai Gordonnal foglalkozni. Ezeket aztán sorozatos helyreigazítás követte lásd például Helyreigazítás 1, Helyreigazítás 2, Helyreigazítás 3, Helyreigazítás 4. Ma kb. 50 ezer ember tüntetett Bajnaival és a Milláva...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

0914 2012.10.23. 23:26:53

Butus, meg "hosszúnevű"!
Nektek nyilván a Dopeman, a kendermagos suttyó, meg a libás a szívetek csücske...
Nem vagyunk egyformák. :)

villamos alóli kacaj 2012.10.23. 23:27:10

A lufi kipukkadt.

A hívők szemében zavartság. A Mester már nem a régi.Ami ellen lázít annak minden feltételét teljesíti.
Az ellenség nem fogható meg, nem kergethető el.

A Mesternek elkezdődött a : , futás-a.

unrealnoise · http://unrealnoise.blog.hu/ 2012.10.23. 23:29:17

Ott voltam a Milla tüntetésén, jó volt.
Nekem ez volt az első ilyen (aktív) részvételem...

Most egyébként nem vártam gazdasági programot meg ilyeneket, most ennyi kellett. Szerintem korrekt, szép beszéd volt, hajár összefogás, hajrá Bajnai!

OkoskaTo:rp 2012.10.23. 23:30:20

Az mno.hu az egész Viktor-ellenes gyűlésről egy betűt sem írt (kivéve egy Bajnairól filozofálgató írást, még 22-én), miközben Viktor beszédéről és a Békemenetről is több cikkben is megemlékeztek: hűdejó, hűdemekkora, megvédtük.

A Magyar Hírlap valamivel jobb: Ott már csak Gyurcsányt húzzák rá Bajnaira, de egy féloldalas MTI hírt azért beraktak Bajnai beszédéből. (Magáról a több tízezres gyűlésről persze egy szó sem esik, csak a "Milla rendezvényéről" - mintha egy kávéházi felolvasóestről lenne szó.)

Ez ízelítő abból, a pártsajtó és a pártközpontba kötött "köz"média hogyan fog viszonyulni az ellenzéki összefogáshoz.

KömKel · http://komkel.blog.hu/ 2012.10.23. 23:35:17

Bajnaira és az ellenzéki összefogásra fog szavazni a csendes többség 2014-ben.
Mert addig Orbánék akármit is csinálnak, ezen a gazdasági ámokfutáson már nem tudnak változtatni, nem tudnak szavazatokat vásárolni a Fidesz-hivőkön kivül.
Rendkivül gusztustalan kampányra készülök a fidesz részéről, és megint nem veszik észre, hogy mindenkinek elege van a gyűlölködésből...

Szűtté mamá? Szűjjé! 2012.10.23. 23:36:35

@0914: Nem hiszem, hogy a fidesz naggyűlésen és a békemeneten csak 20 ezren lettek volna...

kela-bá 2012.10.23. 23:49:31

Emberek ! Csuda jó ebben az országban élni ! 1956 56.évfordulóján minden ünnepi megszólaló csak nekünk akar "jót" ! Ez nem semmi... Mi akik "tátott szájjal" hallgatjuk őket egyet értünk.(?) De jó lenne ha a politikus elvtárs-urak is ezt tennék ! Addig is olvassuk ezt:
http://www.logoszvilág.hu További minden jót, mindenkinek !

Brix 2012.10.23. 23:54:36

Egy demokratikus közép életre hívása, veszélyes lehet Orbánra. A lakosság többségét, a politikából kiábrándult 55-60%-ot, egy ilyen formáció jobban meg tudja szólítani, mint az ellenzéki pártok önmagukban. Az kérdéses, hogy Bajnai lenne erre a legalkalmasabb figura, de most úgy tünt, Bajnai lesz Orbán legfőbb kihívója

2012.10.24. 00:00:38

Kezdődik a számháború. Én csendben csak annyit mondanék, hogy ez index.hu/belfold/2012/10/23/kepeink_2012._oktober_23./#gallery_3451582|3451588
nem húszezer ember.

2012.10.24. 00:01:12

Bocs:
index.hu/belfold/2012/10/23/
kepeink_2012._oktober_23./
#gallery_3451582|3451588

Sorokra tördelve, hülye izé.

Stefánia kisasszony ✠ peenemündei tündérke ✠ · http://stefania.blog.hu/ 2012.10.24. 00:01:36

Kik állnak Bajnai mögött?

Október 23-i Nyilatkozat az együttműködésről és az összefogásról:

Balla Zsófia, Bárándy Péter, Báthori Csaba, Csányi Vilmos, Ferge Zsuzsa, Fischer Iván, Gombár Csaba, Györgyi Kálmán, Halmai Gábor, Heller Ágnes, Jancsó Miklós, Kilényi Géza, Komoróczy Géza, Konrád György, Kornai János, Kulka János, Laki Mihály, Láng István, Lengyel László, Majtényi László, Parti Nagy Lajos, Radnóti Sándor, Réz Pál, Soós Károly Attila, Standeisky Éva, Szilágyi Ákos, Szilágyi János György, Tarr Béla, Teplán István, Tóth Krisztina, Várhegyi Éva, Váradi András, Venetianer Pál, Závada Pál

Vigyázz magyar! Az SZDSZ a visszatérésre készül.

lógós versenyszférás és állami dolgozó adócsaló 2012.10.24. 00:04:08

de jó! versenyezhetnek a szavazataimért! aki több hitelt vesz fel az győz! :)

ciccaful 2012.10.24. 00:06:41

@butus: és? elférnek ők is ebben az országban.

Közbiztonság Szilárd 2012.10.24. 00:10:48

@0914:
Á, nem voltak Bajnain 400 ezren. Olyan 120 ezer ember lehetett. Több nemigen fér el.

És Orbánt is többen hallgatták 20 ezernél. Ott is olyan 120 ezres lehetett a létszám.

Annak viszont örülök, hogy nem vagyunk egyformák.
Nem szeretnék olyan ostoba lenni, mint te.

@unrealnoise:
Hajrá VESSZŐ, baszd meg!
Tessék már megtanulni! Mindkét oldalon!

@kela-bá:
Orbán nem jót akar, hanem javakat.
És egy csomót már el is vett.
Gondolok itt a 3000 milliárd forint mnyp-pénzre például.

@Brix:
Bajnai volt az egyetlen miniszterelnök, aki távozásakor népszerűbb volt, mint hivatalba lépésekor.
És sokan emlékeznek még rá, hogy rendbe tette az országot. Ha Orbánék az ő vonalát viszik tovább, nem nőtt volna kb. 1500 milliárd forinttal az államadósság 2,5 év alatt úgy, hogy ehhez elrabolták a mnyp-k 3000 milliárdját (anélkül 4500 milliárd lenne a növekedés).

Szóval nekem már megvan, kire szavazok.

vénkujon 2012.10.24. 00:12:22

hm. demokratikus közép. oda jöhetnének
normális jobboldaliak is. ez kedvemrevaló.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2012.10.24. 00:30:29

az index kirakja a böfögőket a főoldalra. ez a színvonal.

van ebben az írásban bármilyen gondolat?

kela-bá 2012.10.24. 00:35:42

@Közbiztonság Szilárd: "Orbán nem jót akar csak a javakat"
Köszönöm, hogy reagált, de nekem eszembe sem jutott külön Orbán. Én az összes politikusra utaltam. Akik egyébként mások szerint csak bábok akiket madzagon rángatnak. Azt, hogy kik elmondja egy EU-s sajtótájékoztatón Daniel Estulin. Hallgassa meg . Jó egészséget Önnek !

unrealnoise · http://unrealnoise.blog.hu/ 2012.10.24. 00:36:16

@Közbiztonság Szilárd: Kulturáltabb hangnemben tessék hozzászólni... Már ha kérhetem. "baszd meg"

kela-bá 2012.10.24. 00:47:39

@Stefánia kisasszony ✠ peenemündei tündérke ✠: Ön sok nevet felsorolt, hogy visszajönnek... Nem jönnek vissza,ők itt vannak. Ez nem baj. Lényeg , hogy az ország javára legyenek, mint ez az EMBER:
youtube Szentgyörgyi Albert. Csak 2 perc 44 másodperc ! Ajánltatik mindenkinek !
Jó éjt !

P.Freddy 2012.10.24. 00:51:29

@Brendel Mátyás: Az a gondolat van itt, hogy az ország fele azt tudja csak, hogy Orbán Viktor jó ember, aki nem szereti az meg rossz. Erre jó a párt- és közmédia.

Tehát ennek az írásnak (és minden hasonlónak) kurvárafontos szerepe van.

Vagy szerinted az jó, hogy az ország fele azt se tudja a párt- és közmédiából, hogy baromi sok ember kiment Orbán Viktor ellen tüntetni?

Közbiztonság Szilárd 2012.10.24. 00:59:29

@unrealnoise:
Kérheted, baszd meg.
De így legalább talán felfigyeltél rá, baszd meg.

@P.Freddy:
De most legalább nem blamálták magukat azzal, hogy a kamera háttal áll a százezres tömegnek, és a tudósító azt mondja, hogy nincs is itt senki.
Az Operánál év elején megtették. :-)

kela-bá 2012.10.24. 00:59:39

@Brendel Mátyás: Kedves Mátyás ! Belenéztem a blogjába, csodás képeket láttam. Majd még tanulmányozom, mert még szeretnék arra a tájra eljutni... ha még lesz lehetőségem. Minden jót Önnek !

béla a görög (törölt) 2012.10.24. 01:06:20

Én szeretem a banko(ka)t :) I love bank(s) :)

Nekem hitelt adtak, abból lakást vettem és már több mint a felét a hitelnek visszafizettem. Ilyet szabad irni? (költői kérdés)
Tudjátok milyen szar lett volna 3-ad/4-ed magammal még 10 évig lakást bérelni?

És rühellem az államot mert állandóan a pénzemre fáj a foga. De nem adom. Nem neki gyűjtöttem. Hanem magamnak. Ilyet szabad irni? (költői kérdés)

Csak, hogy legyen már egy ilyen komment is...

pgabor90 2012.10.24. 01:52:56

Szörnyű ez az egész, idegesítő. Pár hete beszélgettem egy barátommal mikor szóba került a "23.-ai megemlékezés", ami elmaradt. És sajnos az történt helyette amit csak hülye viccként mondtunk. Az emberek ma magyarországon nem vesznek részt a "demokráciában". Nem véletlenül beszélünk pártszimpátiáról, politikai beállítottság helyett mikor közvéleménykutatást készítünk. Mivel az átlag magyar képtelen belelátni és megérteni az állam működését, ok-okozati viszonyait, elidegenedtek tőle, kínai nekik. Így más dönt helyettük, a pártok, amelyik megtetszik arra szavaznak, amit ő mond mindig elhiszik, mégha (ez is megérne egy cikket) akkora valótlanságról, vagy lényegtelen dologról is van szó hogy a politikus helyében én lefúrnám magam a földkéregig. Na jó, ők nem félnek, hiszen az alapvető retorikai trükkökkel bármilyen idiótaságot eltudunk mondani úgy, hogy a kiábrándult feldühített 'polgár' elhisz bármit, és ha a másik párt ellentmond, akkor a torkának ugrik mert hát hogy merik megkérdőjelezni az "övéiket". Hogy kinek jó ez? Azoknak akiknek nem érdekük, hogy az emberek tudatosan adják le szavazataikat, mert abból feltehetőleg hátrányuk származna. és itt jön az, hogy nem kell ilyen kreált, alapból széthúzó szövegekre gondolni hogy jobboldal meg baloldal, már rég nem azt jelentik amik. Üzletcsoportok, okos befektetők, kihasználják a kiskapukat ebben a káoszban és jól járnak. Mégcsak nem is ők a hibásak, hanem a nép aki ennyire buta, és ahogy tegnap is láthattuk egy pillanat alatt teletömhető félelemmel, dühvel, kollektív tudattal. Orbán viktor folyamatos metaforái és 0 konkrétum, Bajnai "megjavultam" szövege, meg a zsidózás, és az azt követő reakciók, túl teátrálisak és pofátlanok. Egy politikus igenis tudja elmagyarázni a problémákat és terveit, elvégre ezért lett politikus és ez a minimum ha megválasztjuk. Egy politikus ne kataklizmáról, az életszakaszairól és jellembeli változásairól beszéljen egy október 23.-ai ünnepségen, hanem aminek ott helye van, másfelől mondani bármit lehet persze itt talán el is hiszik. És egy magát feltétel nélkül hazafinak tartó ember, ismerhetné azt a szót hogy lélek, vagy éppen becsület, tisztesség. A történelmet sem ismerik, nem ismerik az itt élő magyarok szellemiségét, ők mára ugyanolyan buta manipulálható társainkká váltak mint akikkel viaskodnak. Ezért tartunk itt, a magyarok jobb időkben arról voltak ismertek, hogy vendégszerető hihetetlenül kreatív, lélekben és gondolkodásban szabad példamutató nép volt. A gondok mindig akkor jöttek, mikor kihasználták egyesek az ebből a helyzetből adódó lehetőségeket, és mi nem voltunk annyira ébreke hogy ezt észrevegyük, helyette egymásra mutogatunk, szentül meggyőződéssel abban amit hinni akarunk, és panaszkodunk meg fikázzuk már magunkat is, vagy meg már túlsokra tartjuk magunkat és felsőbbrendűnek, már a fiatalok számára is rendeznek "színi előadást a parlamentben". Nem a saját véleményünk szólal meg a parlamentben, nem választanak az emberek itt mást csak félelmet... Megy a fikázás, ijesztegetés, melyik párttól, embertől, emberektől kell félni. A problémát ez teremteni, hogy egy életet leélnek már szinte öntudat nélkül, nem merünk gondolkozni, mert ahhoz az kéne, hogy meglássuk a hibáink és változni akarjunk. A legbutább dolog ennyire félni a tudatosságtól, így persze hogy szar a helyzet. És a legjobb: a másikat okoljuk! :)

pgabor90 2012.10.24. 01:56:43

@0914: nem pont ettől lesztek egyformák? :S

Sárga Nyakkendő 2012.10.24. 02:03:52

@0914:
"Ja. Az egyiket 400 ezren, a másikat 20 ezren hallgatták... "
Okoska!
A 20ezer hallgató neked nem került egy filléredbe sem!
Kérdezd meg a narancsfejű elvtársaidat, a 400ezer lelkes birka mi pénzébe került az adófizetőknek!
Tudod, ezeket ide is kell szállítani, utána haza.
Beeeeee!

Sárga Nyakkendő 2012.10.24. 02:06:45

@OkoskaTo:rp: márpedig amiről az Agyar Nemzet nem ír, az NINCS!

pgabor90 2012.10.24. 02:10:59

@Kőmíves Kelemen: és mégis mindig ugyanazok járnak jól, ők nem ölik egymást a kamerák mögött. mindig jön valaki vagy valami ami mögé felsorakozhat a kiábrándultak egy része, de hogy egyik se közülük való az már nem érdekli őket. majd legközelebb jön egy új... ez így nem ment eddig se, ez haldoklás.

kela-bá 2012.10.24. 02:25:15

@pgabor90: Kedves Gábor ! Csodálom, hogy Önnek még ennyi energiája van ebben az időben. Amit ír az azt jelzi, hogy Ön a "földön jár", meg azt is , hogy aggódik a magyarságért. Azt mondják a "hozzáértők", hogy 2012 végén változás jön... Majd meglátjuk, de sokak szerint ez csak az egyéneken múlik. Önnek is ajánlom a www.vntv.hu - t.És a www.logoszvilag.hu - , blog írásait : Aranykor Magyarországon
Jó éj !

komplikato 2012.10.24. 02:48:53

@Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn: "Hány magyar volt a birkamentben?"

De gonosznak tetszik ma lenni! :P

komplikato 2012.10.24. 02:59:02

@0914: 20.000 a lótüdőt, szvsz csak a Szolidaritás hozz annyi embert.

pgabor90 2012.10.24. 03:18:45

@kela-bá: Nem aggódok kifejezetten a magyarságért mert azért elégge mélyek a gyökerek, inkább amnéziásnak látom, fél attól hogy ne féljen talán... :S Amiért aggódok az mindenkire vonatkozik aki itt él. Aki nem tudatos, és nem mer máshogy gondolkodni, az ugyanaz marad, és körülötte is. Fejben kell észrevenni a "rabláncokat" és magunk kezébe venni az életünk, röhejesen apró dologról vna szó, észrevenni lehet nehéz. de annyira bevan itt oltva mindenki hogy nem hiszik el. pedig még érzik is, érzelmi viharok, személytelenség, valami egészen biztos keserű, de rossz helyen keresi.

pgabor90 2012.10.24. 03:30:39

@pgabor90: ja, elég itt elolvasnod miket írnak az emberek a másikról és magukról, aztán kicsit kívülről nézd meg mindkettőt hogy valójában mennyire különböznek. semennyire. ennek ellenére igazat mondtak mégis, ők tényleg így érezhetik. az igazság meg nem lényeg... a szabadság se...

2012.10.24. 04:24:52

"Az erőszak a gyengék végső menedéke" Bajnai Gordon Freeman tehát olvasott sci-fi-t fiatalabb korában. Ez helyből jó pont nálam. Ugyanakkor az idézet Isaac Asimov Alapítvány sorozatából nem teljesen pontos, habár ez inkább a fordító "hibája" (már ha hiba). Az eredeti mondás ugyanis "Violence is the last refuge of the incompetent", azaz a "gyengék" valójában "hozzá nem értők" vagy "alkalmatlanok". Ezek a kifejezések pedig még jobban illenek a mostani kormányra illetve a viktátorra.

ayatollah 2012.10.24. 04:43:17

@Közbiztonság Szilárd: dehogy voltak 120 ezren. A Szigeten szoktak lenni kb 60 ezren pedig az sokkal nagyobb tér mint a Kossuth-tér, vagy a Ferenciek tere.

Az én tippem szerint mondjuk Orbánon 30 ezer fanatikus elvtárs, Bajnain meg 20 ezer szakszervezetis volt kint.

czjanos 2012.10.24. 05:38:16

@pgabor90: Ebben talán nincs igazad, ha pl. Kónya Péterre gondolsz. Ő "közülük" jött és tegnap igen jól szólt "hozzájuk".

Aszteroida-bányász mеtal énekes · http://csakjotakarok.blog.hu/ 2012.10.24. 06:12:09

@0914: Miért nem írsz mindjárt kétmilliót? Vagy 15 milliót? Ne légy kicsinyes!

Aszteroida-bányász mеtal énekes · http://csakjotakarok.blog.hu/ 2012.10.24. 06:14:23

@Stefánia kisasszony ✠ peenemündei tündérke ✠: Mi van teuton ribanc? Beszartál Bajnaitól? Tőlem az eredeti SZDSZ is visszajöhet, csak Orbán lengjen egy lámpavason!

kapiksz 2012.10.24. 06:44:43

Bajnai egy köztörvényes módon sikkasztó és egy sunyi ember aki néhány feles után próbált egybefüggően motyogni valami általánosságot, csak nem veszitek komolyan ?! Birka nép !!!

Egy igaz ember 2012.10.24. 07:04:30

@Aszteroida-bányász mеtal énekes:

És ha majd ott lóg, attól jobb lesz? Remélem úgy gondoltad, hogy Gyurcsány és haverjai mellett!
Utána meg készülj fel: még több orvos és fiatal megy külföldre dolgozni és keltik a "jó" hírét hazánknak majd a baráti beszélgetések során.

Egy igaz ember 2012.10.24. 07:12:33

Amúgy ha már a médiánál tartunk. Az M1-en pár perce Juhász Péter Milla-főszervező fejthette ki hosszan a tüntetéséről a véleményét, most az Atv-n éppen Horváth Csaba hazugságait hallgathatom.
Amúgy Bajnai, Kuncze, Gyurcsány, Kunhalmi és a többiek nem az ország, hanem a maguk javára kívánnak tenni. Ha újra hatalomra kerülnek, teljes sötétség köszönt erre az országra!
Ki a demokrata? Milyen a nemzetközi hírünk? Erről pl. Szaud-Arábiában, Kínában vagy Bahreinben élő ellenzékiek sokat mesélhetnének. De az USA-nak és az EU-nak valahogy tetszik a rendszer, akárcsak az Iráni 1978-ig és a Fülöp-szigeteki diktátorok is 1986-ig.
Franciaország? Ahol még nagyobb arányban van jelen az egypártiság? Ahol megszabják mi ellen tüntethetsz?

Nem, nem soha! Ha 2014-ben valamilyen csoda révén ezek a levitézlett csalók ismét hatalmat kaphatnak, első leszek, aki itthagyja ezt a szerencsétlen országot (de remélem, legfeljebb négy évre).

nu pagagyí 2012.10.24. 07:15:53

@ayatollah: A Millán annyian voltak, amennyien elférnek. Teljesen betöltötték a rendelkezésre álló területet. Szerintem kb. 50 ezer ember lehetett ott.

Bajnai jó volt, megtanult szónokolni, bár lehetett volna rövidebb. Olyan hangon szólt, amin Orbán soha sem tudott, az értelem hangján. Róla elhiszem, hogy mindenkinek a miniszterelnöke tud lenni, beleértve a jobboldal tiszteséges részét is.

Háborús retorikát TGM ütött meg. Ha rosszra fordulnak a dolgok és kormány megpróbál visszaélni hatalmával, TGM képes lesz feltüzelni az embereket, hogy futásra biztassák a dagadt miniszterelnököt.

Ad Dio 2012.10.24. 07:24:07

@0914:

"Ja. Az egyiket 400 ezren, a másikat 20 ezren hallgatták..."

A 400 az inkább 120-150, a 20 meg legalább 50-60.

butus 2012.10.24. 07:24:10

@0914: Abban igazad van, hogy nem vagyunk egyformák. Velem kapcsolatban tévedsz, mert én ebben hiszek:
www.kibulizottorszag.net/tartalom.html

nu pagagyí 2012.10.24. 07:25:02

@Egy igaz ember: Úgy látom, nem veszed észre a felcsúti birtok rendületlen gyarapodását. Kuncze csodálatos meggazdagodásáról valahogy nem értesültünk, Bajnai és Gyurcsány sem politikusként lett gazdag ember. Sajnos nickneved hazugság, sürgősen keress egy hozzád jobban illőt.

Ad Dio 2012.10.24. 07:34:35

@béla a görög:

"Én szeretem a banko(ka)t :) I love bank(s) :)"

Én nem szeretem a bankokat, de harcban sem állok velük. Hitelt vettem fel, törlesztem. Nem örülök hogy a hitelszerződés egyoldalúan szinte csak az ő érdekeiket védi, nem örülök neki hogy a körülmények negatív változásának következményeit csak én viselem, nem örülök hogy minden következmény nélkül a megkérdezésem nélkül egyoldalúan módosíthatják a szerződést stb. Ők erősebbe nálam, el kell fogadja a helyzetet.

mirigy187 2012.10.24. 07:39:14

Orbán nagyon gyenge volt önmagához képest de úgyis az volt a célja, hogy a saját táborát felvidítsa :)

dean23 2012.10.24. 07:42:19

Orbánék nem fognak tudni mit kezdeni Bajnaival! Orrba-szájba menni fog a Hajdúbét meg libásozás, de ez kevés lesz, mert a gazdaság jövőre se fog beindulni. Az ostoba kuszaszem miatt egy lassú lefelé tartó spirálban vagyunk.
Szavazni meg nem fognak a békemenet import lengyeljei és gyerekei!

Egy igaz ember 2012.10.24. 07:52:09

Dehogynem.

Csakhogy:
1. Horn Gyula a könyvéből tudott magának házat építeni (a Postabank segítségével). Ahogy Lendvai Ildikó lereagálta: " az ország miniszterelnöke megérdemli, hogy ilyen háza legyen"

2.A Kuncze-villában azt hiszem az összes rokonoddal beférnél. Amúgy a fickó most komoly gondban van, hiszen nem kevés pénz lehet fenntartani. Ő ráadásul a feleségétől kezdve a rokonait is pozíciókba helyezte. Úgy, hogy egy szimpla kis hivatalnok volt.Ki is rúgták mindenhonnan, ha már nem volt politikai tőkéje, a tevékenységét szánalmasnak tartom.
De keress rá Magyar Bálint villájára is. Vannak képek róla a neten.

3. Hogy Bajnai és Gyurcsány milyen körülmények között lett gazdag ember, arról nagyon sok anyag van. Talán felfedeztek valamit? A szabadpiacról, versenykörülmények között, szorgalmukkal és tehetségükkel gazdagodtak meg? Úgy tudom, a történetük semmi másról nem szól, mint hogy a kapcsolatrendszerük, a politikai maffia segítségével hogyan fosztogaták az államot, azaz bennünket, bérből-fizetésből élő embereket. Nekem, neked és még a többi milliónak erre sem módom, sem lehetőségem (és talán akaratom) nincs.

4. De nézzünk egy fiatal versenyzőt: Mesterházy Attilát. A 2011-es bevallása szerint kilenc (!) ingatlana van, hétmillió forint készpénze, nagy értékű ingóságai. Kérdem én, miből? 22, 23 éves korában kezdte el őket vásárolgatni. Talán az ösztöndíjából?

Én dolgozom, a béremből élek, akárcsak az igazi baloldali emberek nagy része. A fent említetteket megvetem és nehogy már rájuk szavazzak! Az meg különösen undorító, hogy baloldaliaknak nevezik magukat. A "fehérgalléros bűnöző" az az ő kategóriájuk.

Erik Bálint 2012.10.24. 08:12:26

Érdekes, hogy míg Bajnai rámutatott az egyik legnagyobb hibájára a magyarnak, a csodavárásra, kíváncsi vagyok kijátssza-e majd? Milyen ígéretekkel jön majd? Megígéri-e majd a csodát, hogy anélkül hogy nagyon sokaknak fájna rendbe lehet tenni Mo gazdaságát.
Mert a lépések amiket meg kéne tenni rengeteg ember jólétébe kerülnek és ezt mindenkinek látni kell ha ért egy kicsit a matematikához. Ha több a kiadás mint a bevétel akkor vagy vágni kell a kiadáson vagy növelni a bevételt. Mert majd kórházakat kell bezárni, piacosítani az egészségügyet, állami cégeknél rengeteget leépíteni az adókat nagyon keményen behajtani, vagy olyan adónemeket kivetni amik nem elkerülhetők,vagy csak nagyon nehezen, hogy csak egy néhányat említsek.
Vagy egyszerűen csődöt jelenteni...:)

Zka77 2012.10.24. 08:21:25

@0914: ne a pártpropagandából tájékozódj, buta paraszt.

Kutchek (törölt) 2012.10.24. 08:25:52

Kiváncsi vagyok, hogy az lmp vagy az mszp int be először ennek az összefogásnak.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.10.24. 08:35:58

Amit disszonáns elemnek tartok az TGM részvétele. Szerencse, hogy Bajnai utána jött és elhatárolódott a marxista eszméktől.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.10.24. 08:36:50

@Kutchek:

Az MSZP nem fog beinteni. Az LMP ezt fogja tenni. De ez nem is baj.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.10.24. 08:38:05

@Ad Dio:

Még jó, hogy most nem lett a számháború a fő téma. Teljesen lényegtelen. Tény: a Fidesz jobban tud mozgosítani. Na és?

Prien-u47 2012.10.24. 08:40:40

Én azt várom, Mesterházy mikor döbben rá, hogy politikai értelemben nem létezik.

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2012.10.24. 08:41:42

Én készen állok arra hogy ne mi menjünk hanem a rossz politikusok.
Kár hogy a legszarabbakat akarjátok visszarángatni éppen.
Bajnait, Gyurcsányt, és az MSZP-t.

Azt az MSZP-t aki alatt megduplázódott a munkanélküliségi ráta, és a GDP arányos hiány is.
Akik alatt a szlovákok elötti pozicióból az EU-ban utolsóak lettünk 2010-re.

.com 2012.10.24. 08:47:27

@Egy igaz ember:
ilyen rovid szovegben ennyi csusztatast...!
Tamogatom a kulhoni turad otletet!

BlogMeister 2012.10.24. 08:52:10

Orbán tegnap megint megbukott, már sokadszor.

Adalberto Gellenzeeri 2012.10.24. 08:54:23

Hejj, vitézek, hajj leventék ! Vége van az orbánynak. Akárki akármit mond, az eddigi írások és elemzések Bajnairól szólnak. Lett remény orbanyikov ellenében. És ahogy kommentelő társam írta: megjelent az értelem. Barátaim! Orbán gőzős habratyolásával ellentétben itt egy értelmes józan hang. És nincsen egyedül. Habonyárpiék most szarban vannak. A vezénylőtábornok megmérettetett és úgy elveretett ahogy kell. A sokezer bértüntető kiket a mi pénzünkön hordtak oda csak a szégyent érhette meg orbanyikov beszéde alatt. Szeretünk Orbán. Virított a felirat. A rántott csirkét és a fiatal nőket kell szeretni, nem egy öreg pocakos buta politikust. A politikust becsülni, elismerni kell. Hát ilyenek a támogatók is. Rohadt fának rohadt gyümölcsei. Fideszesek égtetek mind a rongy. Nem folytatom. Olvassatok újságot, hallgassatok rádiót, nézzetek TV-t. Bármilyet. S eljöve a végetek, eltűnhet a sötétség, ragyoghat az EZERSZÍNŰ nap . (Ja csak a lenyugvó napnak van narancs színe.) Vegyétek le az ostobaság szemüvegét és nézzetek körül. Szép ez az ország, csak ne orbánszemüveggel nézzétek. És ne féljetek. A fidesz bukása után simicska bácsinak lesz mit a tejbe aprítania annyira megszedte már magát. Dáriusznak se volt több kincse mint neki.
Hajj, vitézek, hajj leventék, nagy idők jőnek !

Egy igaz ember 2012.10.24. 09:01:39

@.com: Ha esetleg részleteznéd, lécci.
Nyisd fel a szemem, doktor :-)

Stabilo 2012.10.24. 09:10:38

Kis hazánkban egyértelműen látszik, hogy tudatosan verik szét a baloldalt, az "oszd meg és uralkodj" elv szerint.
Az átlag baloldali csak kapkodja a fejét, hogy most akkor mi van: Milla? DK? MSZP? LMP? és még kitudja mennyi lesz?
Ezzel szemben a jobboldal egységesebb, mint valaha.
Bajnai Orbán ellen? Jó vicc. Beszélni sem tud.
Gyurcsány lehetne az egyetlen kihívó, de úgy tűnik, ő inkább van vele, mint ellene, legalábbis furcsa ahogy "bontja" a baloldalt folyamatosan...nem véletlenül szűnt meg ellene minden eljárás olyan gyorsan...
Ilyen megszorítások mellett, ilyen gazdasági helyzetben az ellenzéknek egyszerűen be kell sétálnia a parlamentbe, még csak kampányolni sem kéne neki (legalábbis ez a kép jön elnézve az európai választásokat), olyan simán kéne hozni a választásokat.
Ezzel szemben nálunk megy a csúsztatás és az időhúzás. Orbán megtölti a fél várost, a baloldal pedig egy árva valamire való miniszterjelöltet nem tud előhúzni, ráadásul újabb és újabb szervezetek, pártok alakulnak.
Ebből lószar lesz, nem kormányváltás. A baloldal nem akarja leváltani Orbánt, a "baloldal" kéz a kézben jár vele, felénk pedig csak szerepet játszik.

kzoltana 2012.10.24. 09:15:20

Eközben Kósa Lajos elküldte a szocikat kétszer is egy nap alatt. Nagyon elvétette a célpontot.
www.vagy.hu/tartalom/cikk/3187_unnepi_partbeszed

ayatollah 2012.10.24. 09:16:56

@nu pagagyí: Lehetséges. Én a Szigetes élményeimből idulok ki, hogy a nagy réten ahol mindenfele állnak emberek nincsen házak, és totál zsúfolva állnak a népek (mondjuk Iron Maidennél) akkor van kb. 60 ezer látogató. Az szerintem jelentősen nagyobb terület mint amikről beszélünk.

jet set 2012.10.24. 09:17:27

A választási törvény szerint egyéni jelöltekre és pártlistákra lehet szavazni. Ezek közül melyik van Bajnainak? Az mszp nem fogja őt jelölni, ezzel meg is bukott a nagy visszatérés. Mondjuk nem is baj.

FOUREY · http://baloldaliliberalis.blog.hu/ 2012.10.24. 09:18:19

@kapiksz: ezzel szemben a helyzet az, hogy bíróság mindig neki adott eddig igazat. talán nem tetszik neked, bajnai, de a köztörvényesezés azért pont nála eléggé mellélövés.

Stabilo 2012.10.24. 09:19:02

Németországban élő ismerősöm német férje, aki nem tud magyarul, Bajnairól azt mondta a felvétel után, hogy ennek az embernek semmi esélye Orbán ellen. Azt mondta: "Nem értem mit mond, de ez az ember fél a szerepléstől, hogy akar miniszterelnök lenni?"
Tényleg véletlen lenne, hogy ennyi vakarózás után, a nagyon várt mozgalom nagyon várt jelöltje ennyire megosztó ember lett? Tényleg véletlen ez?

FOUREY · http://baloldaliliberalis.blog.hu/ 2012.10.24. 09:20:17

@jet set: van például másfél éve, hogy legyen neki. csak összehasonlításként: jelenleg SENKINEK sincs se pártlistája, se egyéni jelöltje. azt majd csak később lehet állítani.

Stabilo 2012.10.24. 09:24:17

@jet set: Bajnai semmi másról nem szól, csak arról, hogy a sok millás beleszeressen a szép hangjába...
Aztán majd a gonosz Mszp nem áll be mögé, amiért a sok millás sose fog szavazni semmilyen mszp jelöltre, hanem inkább tüntetőleg otthon marad.
Eközben látványosan elhatárolódik az LMP is a maga néhány százalékával, ami megint egy szög a kormányváltás koporsójába...

Gábor217 2012.10.24. 09:25:22

@Stefánia kisasszony ✠ peenemündei tündérke ✠:
A felsorolásodban nagyon sok szimpatikus értelmes ember található, meghoztad a kedvem hozzájuk.

Egyébként is Kulka for President, hisz ő a Nemzet Magenheim doktora.

bgp 2012.10.24. 09:45:21

@Max Birca - Gondolkodni Próbáló Lény: TGM kóvályog jobbra balra. Most kicsit kisodródott a balszélre.

Rive 2012.10.24. 09:56:31

Egész este azon gondolkodtam, hogy akkor ez most az ünnep szembeköpése - vagy inkább végre valahára méltó megtartása.

Asszem az utóbbi.

Foxtrotty 2012.10.24. 09:59:36

"Eddig a kormány eredményei és Orbán Viktor folyt a csapból is "

Tele van vele az Index, szinte nem is talál egyebet a zember

Gertai 2012.10.24. 10:02:54

@Stefánia kisasszony ✠ peenemündei tündérke ✠:

Igazad van, fossál csak az SZDSZ-től, az most a legnagyobb veszély. Annak meg tapsikoljál, hogy Matolcsy 400 milliót von el az Országos Mentőszolgálattól, miközben 200 milliót szívbaj nélkül kidob az ablakon "Nem engedünk az IMF-nek" hirdetésekre. Mert az kell, arra van pénz, hogy a magadfajta agyhalott hülyéket tovább hülyítsék.

Tapsikojál te faszfej! Remélem a kurva IMF hirdetéseiddel takarnak majd le, amikor nem megy ki hozzád a mentő!

www.origo.hu/itthon/komment/20121024-matolcsy-penzt-vesz-el-a-mentosoktol.html

www.origo.hu/itthon/20121009-a-kormany-az-imfre-fogna-a-csaladi-potlekkal-es-az.html

Úgy ki lesztek picsázva innen, hogy olyat még nem látott a világ.

SOHA TÖBBÉ FIDESZ!

Foxtrotty 2012.10.24. 10:06:27

@Stabilo: "Kis hazánkban egyértelműen látszik, hogy tudatosan verik szét a baloldalt,"

A baloldal mint olyan nem létezik. Egy kitalált fogalom, mondhatni kereskedelmi név amivel megpróbálnak eladni valamit, amiben a baloldali vezetők hisznek a legkevésbé

Rive 2012.10.24. 10:09:46

@Stabilo: "Ezzel szemben a jobboldal egységesebb, mint valaha."

Miféle jobboldal? Orbánisták és egyebek, maximum. Bármi rendes (történelmi) jobboldal kikérné magának, ha egy pikszisbe raknák Orbánékkal.

Egységes? A maradék fanatizálható nemzetibal szavazók felét Orbán, felét a Jobbik viszi...

Szűtté mamá? Szűjjé! 2012.10.24. 10:10:45

@kapiksz: Sajnos nem az. A te legnagyobb bánatodra, de nekem mindegy a te bánatod.

Szűtté mamá? Szűjjé! 2012.10.24. 10:11:55

@Egy igaz ember: Nagyon fogsz hiányozni, amennyi eszed van.

himmelhergott 2012.10.24. 10:15:02

sokan mozdulnak rá a 200.000 gazdátlan exSZDSZ szavazókra mint a turkálóban a LV táskára.

himmelhergott 2012.10.24. 10:19:11

@Gertai:
okos!
ha jön a jobbik akkor lesz majd álmélodás pesten!
kiléptetnek az EU-ból, betiltják a raszta hajat stb.
HellerÁ sem fog milliókat kapni 'jobb a békesség' elv alapján.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2012.10.24. 10:20:03

@P.Freddy: aki ezt a blogot olvassa, az nagyrészt már tudja, hogy Orbán Viktor rossz, vagy ha nem, akkor is olvasta már ezer másik blogban.

kb 3 embernek lehet ez új, ezért nem kell kiemelni

Ad Dio 2012.10.24. 10:37:49

@Max Birca - Gondolkodni Próbáló Lény:

"Még jó, hogy most nem lett a számháború a fő téma. Teljesen lényegtelen. Tény: a Fidesz jobban tud mozgosítani. Na és?"

Ennél sokkal bonyolultabb a kép.

A Fidesz a kormánypárt, ami jelenleg éppen az újkori magyarország legnagyobb gazdasági kiigazítását hajtja végre jól-rosszul, mindenesetre korántsem minden gond nélkül. A nemzetközi pénzügyi és egyéb válságot, vagy az EU megintcsak nem probléma nélküli viselkedését ne is említsem.

Mindezek mellett mozgósít jobban mint az összellenzék.

Persze "klasszikus" után szabadon: nem tüntetés-számháborút kell nyerni, hanem választásokat, de azért akkor is mindenképpen elgondolkodtató a szituáció.

Személy szerint azt gondolom, hogy Bajnai messze nem aknázta ki a helyzetet. Olyan stílust adtak a szájába, ami egyszerűen nem működik vele.

Mérges 1234 2012.10.24. 10:43:25

@Rive:

A Kosuth téri beszéd, részben megfelel az ünnep elvárásainak, a békemenet nekem továbbra is nagyon fura.

Elve nagyon rossz képet fest, hogy egy kormány a híveit ha kell, ha nem menetelteti, hogy demonstrálja az erejét és támogatottságát.

Van elég baj ebben az országban enélkül is.

Stabilo 2012.10.24. 10:45:56

@Rive: Az a baj, hogy tegnap a kép nem ezt mutatta. Mindegy a szám, de tény, hogy messze több embert hozott ki Viktor az utcára mint az ellenzék.
Márpedig most nem "divat" Fideszesnek lenni, ami azt jelenti, hogy nagyon sok "néma" szimpatizáns otthon maradt.
Innen mérve még mindig nagy Viktor támogatottsága. Ezek a tények, lehet vele vitatkozni és úgy tenni, mintha nem így lenne, de attól még nem lesz kormányváltás ebben az országban.
Az igazság az, hogy először azt az ember kéne megtalálni aki mögé be tud állni az egész baloldal (és ez nem Bajnai), utána lehetne pártot építeni és aztán kormányt váltani. Persze ezt akarni is kell, de a jelenlegi baloldal nem akarja, ez látszik.

Stabilo 2012.10.24. 10:48:34

@Mérges 1234: A békemenet nekem is fura, én nem mennék, se így, se úgy, de működik és a politikában csak ez számít.

Mérges 1234 2012.10.24. 10:52:06

@Stabilo:

Amennyiben a politika csak önmagáról és a hatalomról szól.

Rive 2012.10.24. 10:58:05

@Stabilo: Orbán alatt eddig egyetlen utcai demonstrációnak se volt semmi eredménye (hacsak a vezéralakok, demonstrálók célkeresztbe kerülése, esetenkénti ellehetetlenitése nem számit annak). Minek kimenni? Én se voltam. Ha Bajnai le tud rakni valami értelmeset az asztalra, akkor szavazni fogok menni: ha Orbán nyer, akkor külföldre munkát keresni: ha pedig elkezdenek röpködni a molotov-koktélok, akkor meg majd átgondolom.

Egész addig igazából nincs mit tenni.

(Más megfogalmazásban: az utca-pénisz se sokkal jelent többet, mint az e-pénisz.)

Stabilo 2012.10.24. 11:03:08

@Rive: Ebben igazad van, de nem mindenki gondolkodik úgy ahogy te.
Alig van másfél év és lássuk be semmit nem mondott Bajnai. Létrejött egy mozgalom, megint. És?
Lassan építeni kéne valamit, de nincs mire.
Ez a legnagyobb baj.

Kacsura 2012.10.24. 11:03:19

@Egy igaz ember: Magam részéről úgy gondolom, hogy inkább te, mint én....

Rive 2012.10.24. 11:13:04

@Stabilo: nem aktivistákra vagyok kiváncsi, hanem tervekre, hozzáállásra.

A mozgalmakból, aktivistákból nagyon elegem van. Választási szövetséget nagyon gyorsan össze lehet kalapálni, egyelőre foglalkozzanak csak azzal, hogy legyen majd _miért_ szavazni '14-ben.

Persze, van egyfajta lelkesedői réteg, akiknek kell a nagy közös buli, de a magam részéről úgy érzem, efféle ellen már vakcinálva vagyok.

És ezzel szerintem marhára nem vagyok egyedül.

kirchner12 · http://kezeltszamla.blog.hu 2012.10.25. 13:05:49

Fontos lenne, hogy a mostani párt bűnhődjön azért, ahogy visszaélt a valóban fülkeforradalmi lehetőségével, és ezzel példát statuáljon a jövőre nézve, hogy még a legnagyobb szavatbeli túlhatalmat is melanchtoni bölcsességgel és szerénységgel kell viselni. Az, hogy Juhász Péterék összefogást hirdetnek, ahol bárki szócsöve lehet a sokszínűségnek, részben bizonyítéka volt a tüntetésen felszólalók sokfélesége és bizonyos értelmeben a cenzúrázatlan hosszú szövegek is. Talán tanultak a nemzeti együttműködés című, Király tükörországban önmagával és önarcúra formált híveivel folytatott együttműködés kalandjaiból. Hogy mennyire lehet zászlóvivője egy rezsimváltásnak az a liba fejekkel és egyéb rágalmakkal megdobált Bajnai, aki az előző, az oligarcha-polipokat az adófizetők vérével etető, sötét kormányzás alatt több tárcát is vezetett, és mennyire fog szociális intézkedéseket is szem előtt tartani a nagytőkén túl, az még kérdés. A beszédje mindenesetre a lemenő nappal és a modern Erzsébet híd monumentális sziluettjével a háta mögött, egyfajta papi énekbeszédes révülettel semmibe tünő mondathangsúlyokkal, megindító volt. Egy esélyt mindenki megérdemel, egyet biztos... Az pedig, hogy olyan emberek is a nevüket adták a mozgalomhoz, mint Tamás Gáspár Miklós számomra, ideig óráig mindenképp megnyugvást ad.