morgás joga 6.jpgMiért nem teszi fel újra Lázár János a parlamentben a 2010 novemberében már feltett kérdését?

A Fidesz utóbbi egy év alatt törvénymódosításokkal és a nemrégiben megjelent végrehajtási rendeletekkel gyökeresen átrendezte a magyar szerencsejáték piacot – az új szabályozás régóta jelenlévő cégek egy részét csődbe vitte, miközben új szereplőket helyzetbe hozott, megalapozva számukra az évszázad üzletének lehetőségét. A kérdések kérdése eközben 2010 novembere óta ugyanaz:

  „Miért nem érdekli az államot a pénznyerő automatákból származó bevétel, illetve hová tűntek és kinél landoltak a pénznyerő automatákból származó milliárdok? ” (Lázár János)

 A kezdetek

A folyamatot 2010. novemberében Lázár János indította el azzal a sejtésével, hogy a szerencsejáték bizniszben

 „adócsalással és megtévesztéssel mintegy 200 és 400 milliárdos haszonhoz tud jutni egy bizonyos érdekcsoport évente, illetve ennyit tüntetnek el az adóhivatalok és az állam elől... Feltételezhetően több ezermilliárdos adókiesése keletkezett a Magyar Köztársaság költségvetésének éveken át”.

 Matolcsy György statisztikai adatokkal alátámasztott választ adott Lázár Jánosnak, valamint megjegyezte,

 „a jelzett adókiesés mértékét eltúlzottnak tartom. Képviselő úr által hivatkozott számok forrása számomra ismeretlen, nem derül ki a számítás módja, így azok ellen őrzésére sincs mód. Az érvelés nemcsak számszerűségében problematikus, hanem tárgyi tévedéseket is tartalmaz, pl. a játékautomaták nincsenek kategóriákba sorolva”.

 2011. szeptemberében a NGM javasolta, a játékgépek után havonta fizetendő adó 100 ezer forintról emelkedjen 125 ezer (I. és II. kategóriás játéktermek) és 150 ezer forintra (elektronikus kaszinók). Az emelés indoka a költségvetés érdeke, illetve az arányos közteherviselés volt. Lázár János azonban zárószavazása előtt néhány órával benyújtott törvénymódosításában 2011 novemberétől 500, illetve 700 százalékos adóemelést javasolt, a törvénygyár pedig ez utóbbit fogadta el.

 

A Lázár-féle módosítás eredménye:

Amennyiben a Matolcsy-féle, Lázárnak is rendelkezésére álló egy évvel korábbi statisztikából indulunk ki, a törvénymódosítás eredménye előre borítékolható volt: a szerencsejátékban érdekelt vállalkozások többségének a drasztikusan megemelkedett adóteher a csődöt jelentette.

 

 

 

Év

Pénznyerő automaták száma az év utolsó napján

 

1 játékhelyre jutó tiszta játékbevétel havi átlaga Ft-ban

 

A havi játékadó mértékbe Ft-ban

A játékadó arány a tiszta játékbevételhez viszonyítva

 %-ban

I. kat.

II. kat.

I. kat.

II. kat.

I. kat.

II. kat.

2000

29.580

130.191

79.458

45.000

45.000

35%

57%

2002

29.859

239.171

114.775

45.000

45.000

19%

39%

2004

33.141

216.851

139.953

75.000

75.000

35%

54%

2006

30.693

322.298

177.393

100.000

100.000

31%

56%

2008

29.251

338.387

195.422

100.000

100.000

30%

51%

2009

26.292

332.897

178.291

100.000

100.000

30%

56%

 

A nyerőgép-állomány 2004 végén volt a legnagyobb (33.141 db), ám 2010. III. negyedév végére már 24.385-re csökkent a számuk – többek között a válságnak és a növekvő adóterhelés hatásának köszönhetően.

 

A Lázár-féle javaslat valamiféle szuper-fekete gazdaságot vett alapul – semmilyen, a NGM birtokában lévő adat nem támasztotta alá, vajon miből tudja egy átlag-automata üzemeltető kifizetni a minimum ötszáz ezres adóterhet. A módosítás után a gépek száma egyötödére csökkent, míg az adóterhelés ötszörösére nőtt – tehát a költségvetési bevételek körülbelül azonosak maradtak, miközben munkahelyek ezrei szűntek meg és cégek tömege húzta le a rolót végleg (az E-Casino Szövetség becslése alapján a cégek 95%-a ment csődbe). A költségvetés kára 2011-ben még nem számottevő, ám 2012-ben az elmaradt társasági és helyi adó bevétel, valamint a megszűnő munkahelyek miatti járulék- és személyi jövedelemadó kiesés mindenképpen jelentős.

Az elmaradt játékadó-bevétel érzést tovább fokozza, hogy míg a 2011-es költségvetés 51,6 milliárd Ft játékadóval számolt, addig a 2012-es költségvetés az előirányzatot felemelte 78,4 milliárdra. Ezt az irreális tervezést nem indokolta a drasztikus játékadó-emelés sem – amennyiben más típusú játékadó (pl. a Szerencsejáték ZRt befizetéseinek) számottevő emelkedésével nem számolt a kormány, viszont a 2011-ben működő mind a 24 ezer gép megmarad, az sem hozta volna a majd 27 milliárdnyi különbséget. (Ez több mint egy millió Ft-os többlet játékadó bevételt jelentett volna gépenként az előző évhez képest).

A törvénygyárra jellemző, egyetlen képviselő sem kérdőjelezte meg (bár időt sem kaptak erre), hogy a szektor elbír-e ilyen adóterhelést, hanem mindenféle gondolkodás nélkül vittek csődbe cégeket, raktak utcára embereket.

A minisztérium az idén már közelebb került a realitásokhoz - a 2013-as költségvetési játékadó előirányzatot (175. oldal) visszacsökkentették 58 milliárdra, és láthatóan a későbbiekben sem vár a NGM számottevő növekedést. A helyzet faramuci, az újságírók kérdésére, hova lesz 4 év alatt 87,5 milliárd játékadó a szektorból, a válasz az lenne, soha nem is volt benne, ez azonban azt jelenti, be kellene vallani, az egész módosítás-dömping elhibázott, vagy pedig a cél teljesen más volt, mint amit a kormányzat hangoztatott.

  

Rogán Antal-féle módosítás

Tavaly szeptemberben azonban nemcsak a piac fehérítéséhez (azaz a kicsik tönkretételéhez) tette meg a Fidesz-KDNP a szükséges lépéseket, hanem Rogán Antal törvénymódosító javaslatával vadonatúj piaci szereplőket hoztak helyzetbe. Nem is akármilyenbe.

A szintén zárószavazás előtti, a törvénygyár tagjai által valószínűleg átgondolhatatlan módosítás teljesen átírta a szerencsejáték törvény játékgépekre vonatkozó részeit. Az új szabályok alapján

 • ezentúl minden egyes nyerőgép központi szerverre lesz kötve, amely aztán az adatokat továbbítja az adóhatóságnak is (kötelezővé tették a szerver alapú üzemeltetést), illetve
 • lehetővé tették a fotelból szerencsejátékot (azaz a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszereket)
 •  valamint jelentősen megváltoztatták, és átstrukturálták a nyerőgépeket üzemeltetők adókötelezettségét és egyéb fizetési kötelezettségeit.

  

1.

A központi szerver üzemeltetése és hatása a szerencsejáték piac szereplőire

(„nagy halak”)

 

A törvény meghatározza, ki kaphat engedélyt központi szerver üzemeltetésére, a piac szempontjából legfontosabb követelmény, hogy a cégnek a központi szerver üzemeltetését kizárólagos tevékenységként kell végeznie.

A kritériumok alapján az állami tulajdonban lévő Szerencsejáték ZRt nem lehet központi szerver üzemeltető, tehát a törvényhozók az államot, mint lehetséges piaci résztvevőt eleve kiiktatták.

A központi szerver rendszer tisztaságát, a játékprogramok jogszabályi megfelelőségét és manipulálhatatlanságát az audit biztosítja, melyre kizárólag az a szervezet jogosult, amely a jogszabályi előírásoknak megfelel, valamint az aláírás-létrehozó eszközök és egyéb elektronikus aláírási termékek tanúsítására kijelölt és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nyilvántartásába bejegyzett szervezet. Jelenleg egyetlen ilyen cég van Magyarországon, ez pedig a Hunguard Kft. A cég 1990-ben alakult, ám épp a törvénymódosítást követően 2011 decemberében új, 50%-ot meghaladó szavazati joggal rendelkező tulajdonos lépett be a cég életébe Csík Balázs személyében. A személyi változás a törvény módosítása után, de még a végrehajtási rendelet, azaz az audit részletes szabályainak megjelenése, tehát a Hunguard Kft helyzetbe hozása között történt.

A törvényi szabályozás alapján az auditor magáncégnek olyan jogai vannak, mint senki másnak az országban:

 • az auditra egyedüli feljogosított szervezet,
 • jogszabály nem határozza meg az auditor díjazását, így annyit kér, amennyit nem szégyell,
 • nincs sehol sem előírva, mennyi időt fordíthat maximum egy-egy auditálási eljárásra, így valójában ez a cég határozza meg, melyik piacra belépni kívánó szereplő szerverét mennyi ideig vizsgálja, elhúzza-e a hiánypótlást és hány kérdést tesz fel
 • az auditor szakvéleménye ellen nincs fellebbezés, tehát ha a magáncég elutasítja a szakvélemény kiadását, a szereplő ki van tiltva a piacról és akár többszáz milliós beruházás mehet kárba.

A végrehajtási rendelettel tehát a NGM olyan helyzetet teremtett, amely alapján a piac egyetlen magánszereplője

 • dönt az egész szerencsejáték szektor nagy halairól, azok piacra engedéséről, illetve a piacra lépés sorrendjéről,
 • jogszabály biztosítja számára az extraprofitot (auditonként akár 140-150 millió forint körüli összeget is)
 • a tanúsítványért folyamodó, de elutasított (azaz a piacról eltanácsolt) cégeknek is ki kell fizetniük az audit költségét
 • döntéseit pedig maximum olyan bíróság előtt lehet megtámadni (például joggal való visszaélés jogcímén), amely Magyarországon egyetlen szakértőt tud csak bevonni, ez pedig maga a szakvéleményt kiállító szervezet.

 

Idén június 28-án megjelent végrehajtási rendelet alapján a WSG Kft (a WEBGAM játékszerver tulajdonosa) már teljesítette az audit követelményeit és megkapta a központi szerver működtetéséhez szükséges tanúsítványt. Szabó József, a kft ügyvezetője azt nyilatkozta, az audit 9 hónapos folyamat volt – tehát már a múlt év végén elkezdték azt, amire csak idén nyáron jelent meg a NGM rendelet. Tehát amennyiben a többi piaci szereplő arra várt, hogy a kihirdetés után lássanak neki az auditálási folyamatnak, akkor igen jelentős lemaradásban vannak a piacra lépés tekintetében.

A NGM biztosítja, hogy a központi szerver üzemeltetése az egyik olyan üzlet legyen hazánkban, amely az „álombiznisz” kategóriájába tartozik.

A végrehajtási rendelet alapján a központi szerver üzemeltetőjét a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata esetén műszaki egységenként (terminálokként, konzolokként, stb.) havonta 30 000 forint + áfa illeti meg, mindezért a jogszabályban meghatározott minimális szolgáltatást kell nyújtania. A rendelet alapján minimum ezer, maximum 12 ezer gép csatlakozhat egy központi szerverhez.

A központi szerver üzemeltetőjét játékadó nem terheli, az adóhivatalnak a felügyeleti ellenőrzéséért díjbevételének 1%-át fizeti be, de legfeljebb havi 1 millió forintot.

Magyarországon az extra-adóterhelés mellett jelenleg kb. 4 ezer nyerőgép működik – ez a volumen maximum három társaság működését feltételezi. Amennyiben az új játékadó-szabályozás visszahozza a „békebeli” állapotokat, azaz a 25-30 ezer körüli gépszámot, az alapján sem feltételezhető, hogy több társaság fog belépni a piacra. Miért? Egyrészről egy szerverszolgáltatási szerződéstől nehezebb megválni, mint a gépjármű kötelező felelősségbiztosítástól (csak év végével, minimum 6 havi határidővel mondható fel), másrészről a minisztériumi engedély előfeltétele, hogy a kérelem benyújtását megelőzően minimum ezer szerződéssel kell rendelkeznie a leendő szerverüzemeltetőnek, ráadásul a nem helyhez kötött nyerőrendszer is visz majd el játékszenvedélyes kuncsaftokat. A piacot lehalásszák az elsők (melyik gépüzemeltető ne akarna minél hamarabb csatlakozni?), így a negyedik szolgáltató piacra lépése már szinte lehetetlen lesz.

A fentiek alapján egy-egy központi szerverüzemeltető társaságra – ha az üzlet fellendül – kb. 10 ezer játékgép fog jutni, bevételük a következőképpen alakulhat:

 

 • a jogszabály alapján 1 gép után  beérkező 1 évi befizetés: 12 hó x 30.000 Ft/hó, azaz 360.000 Ft/év
 • jogszabályilag garantált minimum-bevétel (nem számolva a 10% biztonsági ráhagyással, nehogy jogszabályi minimum alá csökkenjen a csatlakozók száma):
 • 1000 gép 1 évi befizetése: 1.000 x 360.000 Ft, azaz 360.000.000 Ft (360 millió Ft)
 • a piac újrafelosztása utáni átlagos éves bevétel cégenként (becsült érték): 10.000 gép 1 évi befizetése: 10.000 x 360.000 Ft, azaz 3.600.000.000 Ft (3,6 milliárd Ft)

A szerver-cég piacra lépésének költsége (beruházás tárgyi eszközökbe és szoftverekbe, audit és engedélyek költsége, stb.): kb. 1 milliárd Ft, a szerver-cég éves rezsije: kb. 200 millió Ft.

 A fenti becslés alapján első évben (12 hónapban) 1,2 milliárd költségre 3,6 milliárd nyereség jut – tehát kb. négy hónap alatt már megtérül a teljes befektetés, utána pedig garantált profitot termel, (10-16%-os társasági adókulccsal, valamint 2%-os helyi iparűzési adóval számolva) évente kb. 3 milliárd Ft adózott eredménnyel. És mindezt úgy, hogy az állam jogszabályilag kizárja, hogy a Szerencsejáték ZRt ebben részt vegyen, vagy az extraprofitot különadó terhelje.

 

Az audit cég szintén nem jár rosszul az első évben 3-4 x 140 millió Ft (azaz cirka 560 millió Ft) bevétele lehet, a későbbiekben minden egyes, jogszabályban meghatározott szerver-módosítás után újabb audit szükséges.

  

2.

Szerencsejáték-szervezők (nyerőgép üzemeltetők) helyzete

(„kis halak”)

2011 novemberétől már nem adnak ki új nyerőgép-engedélyt, ez évben az összes gép engedélye lejár. A piacon lévő gépek üzemeltetőinek két választása van: vagy feladnak a szerencsejáték ezen ágazatával, vagy csatlakoznak valamelyik központi szerverhez. A jelenlegi, gépenkénti fix extrém adóterhelést egy új, lineáris, tiszta játékbevételt figyelembe vevő 33%-os játékadó váltja fel, azonban új költségek is megjelennek, így például a szerver üzemeltetőjének fizetett bruttó 38.100 Ft/hó, illetve a muszáj-internet költsége (kb. 5 ezer Ft/hó).

Az adó (és egyéb kötelezően megfizetett) terhelés az alábbiak szerint fog alakulni:

 

Tiszta játékbevétel Ft/hó/gép

33%-os játékadó

Ft/hó

Egyéb kötelezően fizetendő teher Ft/hó

Összes teher Ft/hó

A játékadó arány a tiszta játékbevételhez viszonyítva %-ban

100.000

33.000

43.100

76.100

76 %

150.000

49.500

43.100

92.600

62 %

200.000

66.000

43.100

109.100

55 %

250.000

82.500

43.100

125.600

50 %

300.000

99.000

43.100

142.100

47 %

350.000

115.500

43.100

158.600

45 %

400.000

132.000

43.100

175.100

44 %

500.000

165.000

43.100

208.100

42 %

600.000

198.000

43.100

241.100

40 %

700.000

231.000

43.100

274.100

39 %

800.000

264.000

43.100

307.100

38 %

1.000.000

330.000

43.100

373.100

37 %

 

A régebbi NGM adatok alapján az I. kategóriájú gépek esetében 2006-2009 során 320-340 ezer Ft/hó átlagbevétel mellett az adóterhelés 31-35% volt, ez a szerver alapú rendszerben 45% lesz, míg a II. kategóriájú gépek átlagbevétele 177-195 ezer Ft körül mozgott, 51-55%-os adóterhelés mellett – ez az új játékadó esetében több, mint 55% lesz. Az is látszik, hogy a szektor már a gépenkénti 100 ezer forintos adóterhet is nyögte – 2004-2009 között a gépek száma több mint 20 %-kal csökkent.

A szerver alapú szabályozás esetén a II. kategóriájú gépek esetén jelentősen emelkednie kell az átlag tiszta játékbevételnek (kb. 250 ezer Ft-ra), hogy az adóterhelés volumene a Lázár-féle módosítás előtti szintre csökkenjen vissza, illetve az üzemeltetés rentábilis legyen, míg az I. kategória esetében a régi elvonási szint csak 1 millió forintos tiszta bevétel esetén áll vissza a 2010-es szintre.

Az új szabályozás további hátránya, hogy nem tesz különbséget a kétféle üzemeltetés között: a II. kategóriájú, úgynevezett "kocsmai" kategóriában az üzemeltetési költség gyakorlatilag nulla, ezzel szemben a prémium I. kategóriába tartozó nagyvállalatok működése sokkal bonyolultabb és költségesebb, technológiájuk fejlettebb, ráadásul épp ennek köszönhetően az engedélyeztetési eljárás is sokkal bonyolultabb és időigényesebb lesz.

A gazdasági válságra és a fizetőképes kereslet alakulására tekintettel elhanyagolható a valószínűsége annak, hogy valaha is visszaáll a piacon a több mint 30 ezres gépállomány, az adóterhek és a várható bevételek alapján a nyerőgépek jövedelmezősége továbbra sem fogja elérni a 2009-es szintet.

  

3.

Nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszerek

(„internetes nagy hal”)

Rogán Antal javaslata alapján a magyar törvényhozás engedélyezte a fotelból szerencsejátékot. A lépés több, mint felelőtlen – miközben a törvényjavaslatok az indoklásokban rendre a társadalomra veszélyesség csökkentésére helyezték a hangsúlyt, valójában egy olyan pörgős, nagyon könnyen hozzáférhető szerencsejáték lehetősége nyílt meg, amely olyan országokban sem engedélyezett, mint például Németország és az USA.

Az otthoni (irodai, iskolai, stb.) számítógépekről nagyon egyszerűen és gyorsan játszható játékok veszélye sokkal nagyobb, mint a kocsmai és játéktermi nyerőgépeké – ki sem kell lépni az utcára vagyonok elvesztéséhez, nem kell más játékosokkal keveredni és teljesen egyedül és titokban, távol a megvető (sajnálkozó) pillantásoktól lehet hódolni a játékszenvedélynek.

Az állam nem kaszál nagyot a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszeren sem – a Rogán-féle törvénymódosítás alapján hihetetlenül alacsony beruházással kiemelkedő extraprofitot tud elérni az, aki megfelel a törvényi feltételeknek. De ilyenek nagyon kevesen vannak.

A törvény felsorolja a követelményeket – de vajon ki az a kiválasztott, aki rendelkezhet ma ilyen pedigrével hazánkban? Az,

 • aki olyan helyet üzemeltet, ahol követelmény a személyazonosság-ellenőrzés és adatszolgáltatás (kaszinók igen, játéktermek, sorsolásos és tétes játékok nem)
 • aki az elmúlt 10 évben megszakítás nélkül folytatta ezt a tevékenységet Magyarországon, tehát nem zárta be kaszinóját. Európa uniós versenytársak, újonnan piacra lépők kizárva.

 

Jelenleg hazánkban három kaszinó működik, ebből kettő Budapesten az V. kerületben található, amelynek polgármestere Rogán Antal.

 • Las Vegas Casino (üzemeltető a Las Vegas Casino Kft, melynek tulajdonosa az Andy Vajna érdekeltségébe tartozó Las Vegas Casino S.a.r.l. (S.A.) 
 • Casino Sopron (üzemeltető a Casino Sopron Kft, melynek tulajdonosa a Pannon–Partner Kft, amely felett a Casinos Austria International GmbH minősített többségű befolyással rendelkezik, valamint résztulajdonos még a Szerencsejáték Zrt)

A fentiek alapján - a törvény értelmezésétől függően - két-három cég (illetve ezek tulajdonosai) esélyesek csak arra, hogy nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszert üzemeltessenek a jövőben Magyarországon.  

Milyen beruházás szükséges a rendszer beindításához? A rendszert ugyanolyan központi szerverhez kell csatlakoztatni, mint a helyhez kötött nyerőgépeket. Jogszabály alapján rendszerenként átlag 1.000 játékos szolgálható ki egyidejűleg, ennek díja havi 3 millió Ft+ áfa (36 millió Ft+áfa/év/1.000 játékos). A cég saját hardver beruházása az üzlet méretéhez elhanyagolható, pár millió Ft-ból megúszható, különösebb net-felület fejlesztést sem igényel. A játékadó itt is a tiszta játékbevétel 33%-a, bár hírül sincs akkora állóeszköz befektetés-igénye, mint a helyhez kötött nyerőgépeknek.

Becslés alapján az üzletág várható éves profitja kb. 4 milliárd Ft, a törvényalkotó akaratának megfelelően mindez egy, maximum 2 társaság kezében fog koncentrálódni.

  

4.

A költségvetés bevételei

 

A folyamat

Az auditor cég szuper-gyors auditja után a WSG Kft engedélykérelmét már beadta a Nemzeti Gazdasági Minisztériumhoz – annak 90 napja van eldönteni, a WSG Kft megfelel-e a jogszabályi kritériumoknak. A minisztériumi eljárás mellett a nyerőgépek típusengedélyét (a Magyar Kereskedelmi Engedélyeztetési Hivatal Metrológiai Hatósága, 30 nap), valamint az egyedi engedélyeket is meg kell szerezni (NAV Szerencsejáték Felügyelet, 60 nap). A bürokrácia utolsó lépcsője az egyedi hitelesítés (hitelesítő labor és a Magyar Kereskedelmi Engedélyeztetési Hivatal, 30 nap). Tehát, ha mindenki betartja a határidőt, az 210 nap, azaz 7 hónap – ha tehát az első fecske, azaz a WSG Kft útját nem zsírozzák, az első helyhez kötött szerver alapú nyerőgépek valamikor 2013 március végén állhatnak először a játékosok rendelkezésére. Vannak szándékok párhuzamos engedélyezés kezdeményezésére, ám ebben az esetben is minimum 3 hónap az eljárási határidő. A NGM megígérte, felgyorsítják az eljárásukat a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, a szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való együttműködés elvének tiszteletben tartásával.

A probléma nem az, hogy a jó munkához idő kell, hanem az, hogy októberre-novemberre lejárnak a régi típusú engedélyek, 2012. december 31-én pedig a törvény rendelkezése értelmében minden régi engedély a lejárattól függetlenül érvényét veszti.

Lehetőségek: vagy extra sebességgel lezajlanak az engedélyezések, vagy a meglévő nyerőgépek engedélyét hosszabbítják meg a hatóságok, hogy ne tűnjenek el azok hónapokra a szerencsejáték piacról. A Lázár-féle „ne hordják a segélyt a gépekbe” hozzáállás alapján ugyan üdvös lenne, ha egyetlen gép sem lenne az országban, azonban a költségvetés bevétel-igénye mindenképpen lépésre kényszeríti majd a bürokráciát – mi lenne, ha hónapokig nem érkezne bevétel játékadóból?

„A Fidesz — Magyar Polgári Szövetség legfontosabb céljai közé tartozik honfitársaink egészségi állapotának javítása, a nemzetgazdaság talpra állítása, ésszerű - a társadalmi szolidaritás elvét figyelembe vevő - racionális fiskális politikával a költségvetési egyensúly megteremtése, az államadósság mértékének csökkentése.” (Lázár János törvényjavaslat, indoklás)

  

5.

A Magyar Szerencsejáték Szövetség álláspontja

A Magyar Szerencsejáték Szövetség 2012. július elsejei álláspontja szerint a végrehajtási rendeletek megfelelnek a szakmai kritériumoknak – tehát a szakmai szövetség semmi kivetnivalót sem talált a piac monopolizálásában, egyes szereplők piacra lépésének elősegítésében-megakadályozásában, illetve a központi szervert, valamint a nem helyhez kötött pénznyerő-rendszert üzemeltetők extraprofitjában.

A Magyar Szerencsejáték Szövetség nevében nyilatkozó Schreiber István elnök lelkesedése a Szövetség alapszabályának ismeretében végképp érthetetlen – e szerint a „Szövetség célja, hogy a szerencsejáték és szórakozató gépek előállítása, forgalmazása és működtetése területén tevékenykedő egyéni és társas vállalkozó, továbbá a szerencsejáték tevékenységben érdekelt személy vagy szervezet érdekegyeztetését, érdekképviseletét biztosítsa, koordinálja, és szakmai munkájukat elősegítse.”

A Szövetség elnöke által korrektnek minősített jelenlegi jogszabályi környezet

 • az ágazat érdekeit csak részben veszi figyelembe, illetve
 • egyes szereplők (a „nagy halak”) számára erőteljesen elősegíti a pálya lejtését,
 • az érdekképviselt szektor talpra állását, munkahelyek teremtését pedig végképp nem támogatja.

 

 6.

Kérdések  a„kis halak” és „nagy halak” valamint a költségvetés bevétele tárgyában

 

 1. Hogyan állhatott elő a szerencsejáték szektor szabályozásával kapcsolatban az a helyzet, hogy az 3-4 extraprofitot termelő magáncéget („nagy halat”) támogat, miközben a szektor többi szereplőjét (a „kis halakat”) aránytalanul terheli, a költségvetés pedig adómilliárdoktól esik el?

 

 1. Hogyan fordulhat elő, hogy a Szerencsejáték ZRt, mint állami vállalat bizonyos tevékenységeket nem végezhet (lásd központi szerverüzemeltetés), pedig arra mind szakember gárda tekintetében, mint tőkeerőben képes lenne? Miért mond le az állam éves szinten kb. 20 milliárd Ft tiszta profitról?

 

 1. Mi az indoka annak, hogy a központi szerver működtetéséhez szükséges auditálást csak egyetlen magáncég (Hunguard Kft) végezheti el, eljárási határidő és díjazás meghatározás, valamint a döntése ellen jogorvoslati lehetőség nélkül?

 

 1. Hogy fordulhat elő, hogy a magyar törvényhozás egyetlen magáncéget hatalmaz fel arra, hogy az meghatározza, mely 3-4 magáncég léphet a piacra, illetve juthat arányaiban kis befektetéssel jogszabályilag meghatározott és garantált extraprofithoz?

 

 1. Hogyan fordulhat elő, hogy olyan szerencsejáték üzletágat legalizált a magyar törvényhozás (nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő-rendszer), amely a legtöbb fejlett országban nagyfokú társadalomra veszélyessége miatt tiltott, ráadásul mindezt úgy, hogy egyéni képviselői indítvány alapján, zárószavazás előtti módosítás keretében a piacra lépést személyre (cégre) is szabta?

 

 1. Milyen ágazati érdekképviseleti szerv az, amely a szerencsejáték szektor erősen korlátozott számú „nagy halának” aránytalanul kedvező jogszabályt szakmailag megfelelőnek minősít?

 

 És végül, de nem utolsó sorban, visszatérve Lázár János 2010 novemberi kérdéséhez:

 „Miért nem érdekli az államot a pénznyerő automatákból származó bevétel, illetve hová tűnnek, és kinél landolnak a pénznyerő automatákból származó milliárdok?

 

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://morgasjoga.blog.hu/api/trackback/id/tr984756697

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Már a Csodák Palotáját is elveszik tőlünk? 2012.09.06. 10:46:27

Vajon mi állhat a Csodák Palotája bezárása mögött? A Simicska-Nyerges birodalom újabb koncszerzési kísérlete? Az elmúlt nyolcév utolsó maradványainak eltávolítása a NER-ből? Netán izraeli csoportok által irányított agyelszívás?   Az utóbbi id...

Trackback: A Petrocelli-szindróma 2012.09.06. 08:47:32

Emlékeztek, ugye? Olasz származású, a nép fia típusú kikupálódott ügyvéd gyerek a szentem. Mindig valami nagyon loser cowboy fiút, avagy lányt védett, és mindig a közelében állók biztatták erre. Gondolom, hogy közben azért jutott neki zsírosabb falat i...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

chipanddale74 · http://www.autosvilag.com 2012.09.05. 23:34:39

Lázárt addig érdekelték a bevételek, amíg nem a haverokhoz került. Ezzel lényegében vége az itthoni szerencsejáték üzletnek.

Miért nem gátak épültek stadionok helyett? 2012.09.05. 23:38:05

Ennyit nem hazudtak és raboltak a komcsik összesen mint ez a tetű szar banda pár év alatt!

Beteg orbán takarodj a fenébe és/vagy a p.csába!

Rodolfo63 2012.09.05. 23:38:20

"„Miért nem érdekli az államot a pénznyerő automatákból származó bevétel, illetve hová tűnnek, és kinél landolnak a pénznyerő automatákból származó milliárdok?"

Kinél landol? Pártfinanszírozás, meg még ki tudja milyen szép elvű dolgok, amikről nem szeretnénk tudni, de az országnak esetleg szüksége van rá.

Rodolfo63 2012.09.05. 23:42:24

@Rodolfo63: bár, inkább pártpénz lesz belőle

josif 2012.09.05. 23:45:33

Be kéne tiltani az összes nyerőgépet.
Arról miért nem szól blogbejegyzés, hogy milyen nemzetgazdasági haszna van a nyerőgépeknek?
Nyerőgépek nélkül a segélyből élők majd máshol verik el a pénzüket, ami szintén adóbevétellel jár és így legalább a maffiát sem támogatjuk.

Tiborc 2012.09.05. 23:48:17

"A Magyar Szerencsejáték Szövetség nevében nyilatkozó Schreiber István elnök lelkesedése a Szövetség alapszabályának ismeretében végképp érthetetlen"

Dehogy érthetetlen lelkem. Schreibernek ígérték az egyik szerverközpontot. Már meg is kapta! Szakmai körökben ezt tudják, mint ahogy azon se csodálkozik senki, hogyan kezdhette el az auditot több mint fél évvel a végrehajtás előtt a beavatott.
Állami bevétel? Ugyan kit érdekel szerinted az? Fidesz bevétel legyen belőle, az első perctől erre ment a dolog.
De még nem is beszéltünk néhány rejtőzködőről. Mint pl. az OTP-s patkány, MLSZ, fideszoton drukkerről. És így tovább........

Itlosz999 2012.09.06. 05:22:44

Cseppben a tenger... Az eddigi legteljesebb, korrekt összefoglaló,a király meztelen!

No quarter 2012.09.06. 06:37:15

Nagyon jól összerakott anyag.
Több figyelmet érdemelne a számító magánérdek meztelenségének teljes lelepleződése. Ne hagyjuk eltűnni a süllyesztőben, terjessze aki csak teheti.
Elismerés és tisztelet a szerzőnek.

bervas · http://mt10.blog.hu 2012.09.06. 08:02:31

Korrekt anyag.

Készül a menekülőút. Lesz miből finanszírozni a pártot 2014 után. Ha a párt szétesik, jó az a pénz magánzsebbe is.

PókerTrend 2012.09.06. 08:30:01

Lázár eredeti kérdésére visszatérve: én már akkor sem hiszek nekik, ha kérdeznek. (Egyetlen politikusnak sem.)

különvélemény2 2012.09.06. 08:37:50

Na nézzük a kérdéseket:

1, a kettő nem ugyanaz. vannak a központi szerverek, és vannak a szerverre kötött gépeket üzemeltetők.
Szerverből szerintem a 3-4 is sok, én egyet engedélyeznék csak.

2, úgy, hogy nem üzemeltethet gépet és az azt ellenőrző szervert is egyszerre. ezt 6 elemivel is meg lehet érteni.
miből gondolod, hogy a zéertének megvan a szakembergárdája egy a gépek vezérléséhez szükséges szerver létrehozásához, üzemeltetéséhez? Vagy ezt csak úgy beblöffölted?

3, ők értenek hozzá,
a díjazásban/határidőben igazad van,
jogorvoslat nem szokás ilyen esetben, van egy nyílt kritériumrendszer, vagy megfelelsz, vagy nem.

4, lásd előző, valamint majd meglátjuk, hányan jelentkeznek szerver üzemeltetésre.

5, azért kellett legalizálni, mert megtiltani nem tudod, viszont adóztatni csak legalizálás után lehet
online szj-t még hirdetni sem lehetett, mégis tele van vele a média már évek óta

6, ez a nagyhal meg extraprofit nem csak a fidesz szájából baromság
500K az adó, 30K a szerverdíj, nekem nem tűnik az a 30K aránytalanul magas extraprofitnak, nyilván ezért felelősség terheli őket, hogy józsi a kocsmában ne trükközzön a nyerőgéppel.
az erősen korlátozott számról már leírtam a véleményem, a 3-4 is sok központi szerverből.

Don Quixote de la Ferko 2012.09.06. 09:16:58

Nehéz azt mondani, hogy a fidesz a szívem csücske lenne, de speciel ebben a szituációban valahogy baromira nem tud érdekelni, hogy a sok szerencsétlen luzer által bedobált lóvé egy narancskomcsi, vagy egy maszopoligarcha kezébe kerül. Egyre megy, a szerencsétlent mindenképpen lenyúlják, nem tehet róla, a gazdasági helyzettel lökik bele a gépezésbe, adót eddig sem fizettek a gépesek, ezután sem fognak, kit érdekel.

Ettől függetlenül az összes narancskomcsinak és minden agymosott hívének a jó ku...a édesnayját, mert ebből az esetből is tökéletesen látszik a fideszgépezet működése, és csak a full agymosott barmok nem fogják fel, hogy szeretett vezérük és tolvaj galerije nem csak a nem rájuk szavazók zsebéből lopja ki a lét, hanem az övékéből is.

De mint azt már sokszor megtudhattuk, az itteni narancsosok lelkivilágát nagy mértékben áthatja az áhítat, ha a szart szeretett vezérük tolja le a torkukon.

DR. INKVIZITOR 2012.09.06. 09:17:35

Kedveseim!
Nincs szükség nyerőgépekre, mert még sok lehetőség van a pénz elherdálására!
Az esetleg megmaradó összegért pl. baltát is lehetne venni, mellyel hasznos tevékenység végezhető.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.09.06. 09:25:37

Ami a szerveralapú játékokat illeti, az egész szabályozás valóságidegen. Nem csoda, hogy a piacot uraló összes nagy cég az "illegális" működést választotta Magyarországon. Így a adóbevétel nulla belőlük, de gondolom, ez nagyon megéri a kormánynak...

Frizuravarjú 2012.09.06. 09:29:28

Éppen ideje volt a kocsmai nyerőgépek likvidálásának. Rengeteg ember ment csődbe a világ legaljasabb rablásától. Ez az indiánok tüzes víz általi elkábítására és kirablására hasonlított leginkább.
Alkohol és pénzügy együtt nem korrekt.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.09.06. 09:29:54

"Hogyan fordulhat elő, hogy olyan szerencsejáték üzletágat legalizált a magyar törvényhozás (nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő-rendszer), amely a legtöbb fejlett országban nagyfokú társadalomra veszélyessége miatt tiltott"

Valójában kevés országban tiltott. S ahol tiltott is, ott is működik. Egyetlen kivétel az USA, ahol tényleg el tudták érni a tevékenység megszűnését. De ott is csak azért, mert új szabályok mentén akarják engedélyeztetni. 2013 során várhatóan az USA is legalizálja a tevékenységet.

Jelenleg a szerencsejáték a neten a LEGJÖVEDELMEZŐBB tevékenység, a pornónál is több pénzt hoz. Ki akar ebből kimaradni?

kori58 2012.09.06. 09:46:46

@Frizuravarjú: Sajnos itt nem a kocsmai gépek likvidálásáról van szó, hanem arról, hogy az ezen a piacon elérhető állami bevétel mintegy 1/4 része magánprofittá alakul

kori58 2012.09.06. 10:18:12

@különvélemény2:
1. Tényleg lehet hogy egy szerver üzemeltető is elég lenne, de az ne legyen egy monopolhelyzetbe hozott magáncég.
2. nem a szabályozás megértésével van a probléma, hanem a tartalmával. Az Szzrt jelenleg monopolhelyzetben lévő állami vállalat, és ez nem ugyanaz mint a monopolhelyzetbe hozott magánvállalat.
Az Szzrt jelenleg üzemeltet egy nagy informatikai rendszert a szerencsejáték piacon, és hamarosan el fog indulni a második ilyennel.Ezen a területen elég jó gárdájuk van.

3.Az építési hatóság is egy kritérum rendszer alapján jár el, mégis van jogorvoslat.Miért lenne mindig mindenben az auditornak igaza, és miért kizárt, hogy az audítor mint magáncég magánérdeket fog képviselni?

4. Nem jó válasz, hogy lássuk kik fognak jelentkezni, ha a korrekt engedélyezési eljárás egyetlen feltétele sem áll fenn.
5. a kábítószer használatat sem tudod megszüntetni, mégis küzdeni kell ellene.
Ha ez megy az USA-ban Németországban, Szaudarábiában és Kinában, akkor éppen nálunk nem lehet tenni semmit, hanem ezt a játékformát is rá kell szabadítani a társadalomra?Ha az engedélyezés megtörténik, a nem engedélyezett szolgáltatókat nem fogjuk üldözni?
6. Nem a kishal/nagyhal kifejezés, és nem az 500 000 ft-os jelenlegi adó a lényeg, A szerencsejáték piacon belül a pénznyerő szektor által fizetett várható játékadó talán 30 Md ft, a szerver üzemeltetési dij, amit a mágéncégek kapnak a gépszámtól függően akér évi 12 md ft, a Vajnánál kikötő nem helyzett kötött gépekből származó pénznek is jobb helye lenne a kölltségvetésben mint egy magáncégnél, különös tekintettel arra, hogy ennek a forrása valóságban a monopolhelyzet ténye

robinsoncrusoe 2012.09.06. 11:33:36

attól, hogy kitiltják az összes gépet az országból (vagy ellehetetlenítik őket)aki eddig is eljátszotta a pénzét, az ezután is el fogja, csak máshogy (illegál pókerpartik, online játék, rengeteg a lehetőség és akkor egy része valójában a maffiához fog menni)
elég gáz, hogy ami eddig az állami kasszába folyt, mostantól magánkézbe kerül

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.09.06. 12:20:12

@kori58:

A nem-engedélyezett szolgáltatókat képtelenség üldözni. Hiszen azok teljesen legálisan működnek telephelyükön. A neten pedig szolgáltatnak bárhová. Még ha az állam kötelezni is tudná az összes belföldi netszolgáltatót egyes ip-címek letiltására, akkor is könnyedén át lehetni lépni a tilalmat, 5 perc alatt az analfabéta is meg tudja csinálni.

Valójában csak a belföldi reklámozást lehetne tiltani, valamint a bankoknak lehetne megtiltani, hogy utaljanak bizonyos cégeknek. Ez utóbbi is nagyon bonyolult. Ráadásul még a teljes banki tiltás sem segítene, hiszen netes számlát bárki létre tud hozni, arra pedig a magyar hatóságnak nincs semmilyen jogköre.

Tehát: aki játszani akar, az játszani fog. Ráadásul a játék feltételei sokkal jobban a külföldi nagy játékszolgáltatóknál, mint ami a magyarországi legális offline szolgáltatóknál van. Gyakorlatilag minden komoly játékos a neten játszik.

Ezek után nem csoda, ha az EU-tagállamok egymás után engedélyezik a netes játékokat. Olaszországban, Franciaországban, Észtországban, Spanyolországban már teljesen legális. A nagy cégek alá is vetették magukat a szabályoknak, a kicsik pedig úgysem számítanak, a nagy pénzek 99 %-a a nagy cégek felé megy.

Magyarországon csak követni kellene pl. a spanyol példát. Ha a szabályok életszerűek, a nagy cégek szívesebben legalizálják magukat, minthogy folytassák félligálisan.

Hattory Hanzo 2012.09.06. 12:31:24

@Frizuravarjú: Ne haragudj, de te jártál már kocsmában? Olyan igazi köpködőben? Hát, akkor sorolom: snóbli, fájer, ulti, römi, póker, de hogy a legegyszerűbbet is megemlítsem, mindenki elővesz egy ezrest, valaki vakon megmondja, melyik 3 szám játszik a sorozatszámból, és akié nagyobb, az elnyerte a többiek pénzét. Akinek van affinitása hozzá, az egy játszótéri padnál is el tudja veszíteni a havi lóvét 12 perc alatt.

Frizuravarjú 2012.09.06. 12:46:37

@Hattory Hanzo: Ez kábé olyan hasonlat volt, mint amikor a profi kurvát hasonlítod össze a karrierje érdekében a főnökével ágyba bújó háziasszonnyal. :)
Drog, szerencsejáték, prostitúció, szervkereskedelem - 99%-ban a szervezett bűnözés pénzforrása (a szerencsejáték esetén még plusz pénzmosodája).

lutria 2012.09.06. 12:54:58

Azért nem kérdezi mert már tudja,és azt tanácsolták neki hogy hallgasson róla...

s 2012.09.06. 13:36:26

Az egész 6. pontra az a válasz, hogy eredeti tőkefelhalmozás. Azért nem az államhoz folynak be ezek a pénzek, mert az állam jelenleg ov, de ki tudja, mit hoz a holnap. A biztos az, ha az ő cégeik viszik el a lóvét. Szerintem beleírták az alaptörvénybe is, hogy ha esetleg leváltaná őket valaki, legyen vele munkája.

Másik: A szenvedélybeteg emberek ov-t támogatják. Jobb ezzel minél előbb tisztába kerülni. A cigiző, töményt vedelő, játékgépező faszkalapok tönkreteszik magukat, miközben gazdagítják ov-t. Ebben az értelemben ov egy közönséges drogdíler. A fejlett világ bármely országában - az iszlám országokat emelve itt ki legfőképp - simán fejbelőnék ezért. Nem azt mondom, hogy ezt kellene tennünk, csak azt, hogy gondolkodjunk el azon, hogy miként kell kezelni egy saját népét romba döntő, ezen meggazdagodó - mondjuk ki a szót, ne féljünk tőle - hazaáruló bűnözőt. A tanulságot a magam részéről megértettem, kérdés, hogy ti hogy álltok mindehhez.

KollárGy 2012.09.06. 15:56:53

Aki nem zsigeri gyűlöletből utasítja el a Fideszt, az rájön, hogy az adóbevételek transzparensé tétele és az érdekvédelmi szervezetek a kormánnyal történő egyezkedése SZÜKSÉGSZERŰ!

majormajor 2012.09.06. 16:23:09

Én üzemeltető vagyok és engem csak az érdekel, hogy tavaly november óta szívok az adóval (egy csomó dolgozómtól kellett megválnom), október végén pedig lehúzhatom a rolót, ha nem jönnek az informatikai cégek, akiknek a szolgáltatásai révén átállhatunk az új rendszerre. Mert ti itt szidjátok az ipart, de én fizetem az adókat, és máig én pótolom ki, mert irreális ez az 500.000. Végre átállnék a százalékos adóra. Az itt kommentelők közül mindenki tudja, hogy ez a kormány, ha eldönt valamint az úgy lesz, tuti nem hátrálnak meg. Akkor mi mit tudunk tenni üzemeltetőként? Semmit, azon kívül, hogy alkalmazkodunk az új rendhez, mert etetni akarjuk a családunkat. Az átállás kényszerű dolog, de mi várjuk, ezt tudhatná a cikk szerzője is, h nekünk ez a lehetőségünk van a talpon maradásra.

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2012.09.06. 17:05:21

@majormajor: elnézést kérek, ha nem jött át:
a nyerőgépekkel mint olyannal, nincs probléma (ez van, ókori szerencsejáték már a római jogban is megjelenik, tehát szabályozni kell), csak
- a monopolhelyzettel (szerverek kiosztása és az audit-cég mindenhatósága, jogosultság személyre szabása),
- négy-öt cég extraprofitjával (leginkább a gép-üzemeltetők meg az állam kárára)
- a szakmai érdekképviselet visszásságaival, illetve
- a nyerőgépek üzemeltetőitől történő túlzott elvonással (lásd a fenti pénzügyi levezetés, valamint
- a bevételek aránytalan átcsoportosításával a szerver üzemeltetőkhöz).

Gilice 2012.09.06. 17:10:09

Én két kocsmát is üzemeltetek, de a gépeket már elvitték, mert nem tudták kitermelni az adót. Pont leszarom, hogy ki fogja a szervert üzemeltetni, az SZZrt., vagy a "nagy halak". Én így is úgy is a végállomás vagyok. Az viszont kurvára nem mindegy, hogy mikor fog begördülni az első vonat. Az biztos, hogy ha nem történik továbbra sem előrelépés, mehetek munkanélküli segélyért, mert aki vedéglátózik tudja, hogy a pia eladásból már rég nem lehet megélni.

különvélemény2 2012.09.06. 20:20:41

@kori58:
1, de ha állami, akkor abba kötnek bele, ha magán akkor abba, teljesen mindegy, ezt te is tudod.
Én az 50-50-et helyesnek tartanám, de nyilván a magán fideszközeli lenne, ez mindenhol így van.

2, Nem tudom ki képes ezt ellátni magáncégként, de az a cég, akit megneveztek, a referenciák alapján biztos. Azt meg kizárnám, hogy több ilyen cég legyen, mert engedélyezés terén a konkurencia kizárólag korrupciót szül.

3, Ha tiszta a követelményrendszer, akkor nagyon könnyű lebukni a részrehajlással, így ilyennel nem szokás próbálkozni.

4, Még mindig azt mondom, majd meglátjuk.

5, A kábítószer kereskedők nem törvényes vállalkozások az EU-ban, (így a szolgáltatások szabad áramlása nevű kreálmány rájuk nem vonatkozik), az online szj szolgáltatók azok néhány országban, így ez a hasonlat itt nem alkalmazható.

6, 500(adó)+30(szerver) tehát, mondjuk a bevétel nyilván több, mint 530, mondjuk 1 mill.
Így 3% a szerver költség.
Ez tényleg horror, főleg ahhoz képest, hogy nemrég még ennyiért vállalták a pos terminál kihelyezést egyes bankok, (bankkártya elfogadás).

kori58 2012.09.07. 09:44:21

@különvélemény2:
Sajnos még mindig nagyon másképp látjuk a helyzetet. Én egyáltalán nem vagyok megértő, ha valaki belenyul a kasszába, sem a Fidesz közeli sem más pártközeli cégek helyzetbe hozása nekem nem szimpatikus, hogy ha ez egyébként másoknak kárt okoz. Jelen esetben az állakasszát látom megkárosítva.
Referenciák: szerintem a megnevezett cégnek semmilyen referenciája nincs, sem a tulajdonosoknak, és a tulajdonosokat nem is tartom valós tulajdonosnak, mert egyiküknek sem lehetett erre a projekre pénze.

A követelményrendszer tiszta. Ha Te lennél az egyik pályázó, és azt gondolnád, hogy egy szakmai részlettel téged szívatnak, vajon mit csinálnál vagy csinálhatnál?
Nem egyformán látjuk a szerver üzemeltetés költségét sem. Nem arról van szó, hogy a bevétel 3 % a szervez üzemeltetőé, henem arról, hogy az ezen ágazatban elérhető különadónak egy indokolatlanul nagy része magánprofittá alakul.

kori58 2012.09.07. 09:48:41

@Gilice:

Értem a szempontodat, a lényeg, hogy meg lehessen élni. Azt azonban ne szard le, sem ebben az ügyben sem másban, ha valaki zsebre vágja azt a pénz ami a közösséget illetné, mert ha ezt elég sokan csinálják, maradunk a mostani siralmas helyzetben.

kori58 2012.09.07. 09:57:30

@KollárGy: Sajnos nem lesznek az adóbevétek transzparensek.Kérlek ne a gép üzemeltetőket nézd, hanem azt, hogy a valóságban a szerver üzemeltetők sem látod. Az új szabályozás eredményeként a játékadó bevételek a költségvetési tervezet szerint sem nőnek egyetlen fillérer sem, a rendszerben nincs játékos regisztráció, tehát a társadalomvédelmi lehetőségek sem nőnek, viszont a nem helyhez kötött pénznyerő automata rendszerrel egy nagyon veszélyes játéktipus legalizálódik.

különvélemény2 2012.09.07. 17:12:57

@kori58:
Ok, nézzük abszolút értékén. Ha a szerver üzemeltetője felelős a nyerőgép tisztaságáért, akkor nekem nem tűnik soknak a 30, ha nem felelős, akkor igen.
Nem tudom mi van a jogszabályban, lusta vagyok. :)

Még senkit sem szívattak meg az engedélyezéssel, nincs az a rendszer, ahol ne lehetne megszívatni a másikat. Ameddig nincs konkrét tapasztalat, ez ugyanolyan jajveszékelés, mint hogy a médiatörvénynél mindenkit szarrá büntetnek, mégsem lett úgy.
A híradók is ugyanazt a 80% szennyet öntik ma is, pedig 30% lehet csak a bűnügyi jellegű hír, hogy egy olyat említsek, ami nem pártpreferencia.

Valakit mindig helyzetbe hozol, olyan nincs, hogy senkit. Kevés olyan cég van, akit ne tudnánk valahogy párthoz kötni, ha nagyon akarnánk. Így maradna az állami, de attól meg feláll a liberális oldal és az imf hátán a szőr.

Összességében én jó ötletnek tartom a központi szervert, így kevesebb lesz a trükközés, fixálni lehet a kifizetési rátát, a játékosnak is biztonságosabb, stb.

A wsg zsírozva volt nyilván, van ilyen, kóka volt cégének is kész volt a vizitdíj automata szoftvere, mire a parlament megszavazta. Ezt lehet nem szeretni, de nyugaton is ez megy, mi meg attól fényévekre vagyunk.